Börtönben külföldön

A külföldre utazó magyar állampolgárok döntő többsége tiszteletben tartja a helyi szokásokat, jogszabályokat. Sajnos évente mégis ezrek vannak, akik külföldön összeütközésbe kerülnek az adott ország törvényeivel. Tájékoztatónk célja, hogy felhívja a figyelmet a jogszabályok megsértésének következményeire, valamint bemutassa a lehetőségeket, amelyekkel a magyar konzulok segítséget nyújthatnak azoknak a magyar állampolgároknak, akiket külföldön bármilyen okból a törvények megsértésével vádolnak, és a helyi hatóságok őrizetbe vesznek, vagy letartóztatnak.

A törvények betartása külföldön is kötelező!
Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a helyi jogszabályokat, és nem kérhet enyhébb elbánást vagy mentességet cselekedetének következményei alól pusztán azért, mert külföldi állampolgár!

A szervezett bűnözés, a prostitúció, az embercsempészet, a kábítószerrel, az illegális fegyverkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények ellen minden államban szigorúan fellépnek. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény súlyos, akár életfogytig tartó szabadságvesztést, sőt, egyes államokban halálbüntetést is maga után vonhat.

A legtöbb országban a megfelelő engedély nélküli ott-tartózkodás és munkavállalás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, amit elzárással vagy az országból való kiutasítással büntetnek.

A nemzetközi jog minden külföldön letartóztatott magyar állampolgár számára lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságoktól igényelje a magyar konzul haladéktalan értesítését.

Tanácsoljuk, hogy már a magyar konzullal való kapcsolatba lépés előtt - amennyiben nem érti megfelelő fokon a helyi hatóság által használt nyelvet - ragaszkodjon megfelelő nyelvtudással rendelkező tolmács közreműködéséhez. Bármiféle iratot csak akkor írjon alá, ha annak tartalmát megértette!

A fogvartartás során utasítsa vissza, ha megalázó módon, alapvető jogainak megsértésével bánnak Önnel! Erről, amint tudja, értesítse a konzult!

A konzul - amennyiben értesül a fogvatartásról és az érintett személy ezt nem ellenzi - felveszi a kapcsolatot a letartóztatottal, és a nemzetközi jog, a helyi jogszabályok, valamint a vonatkozó magyar előírások által biztosított keretek között segítséget nyújt neki.

A konzul a vele közölt információkat, adatokat bizalmasan kezeli!

A letartóztatott, fogvatratott kérésére a konzul:

A magyar konzulnak nincs módja kivételes elbánást, jogkövetkezmények alóli mentességet vagy - a helyi törvények figyelmen kívül hagyásával - azonnali szabadon bocsátást elérni!

A helyi ügyvéd költségeit, az óvadékot, a pénzbírságot a letartóztatottnak kell kifizetnie.

A konzul segítséget nyújt abban, hogy a szükséges összeget a hozzátartozók átutalják.

A magyar konzul azokkal a magyar állampolgárokkal is kapcsolatot tart, akik külföldön börtönbüntetésüket töltik. Segítséget nyújt abban, hogy hozzátartozóikkal érintkezésbe léphessenek, és megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljenek.

Egyes országokban az elítéltek kérhetik szabadságvesztés büntetésük hazai letöltését. Erről részletes tájékoztatást a konzultól lehet igényelni.

Reméljük, tájékoztatónkkal csupán ismereteit gyarapítottuk, és nem lesz szüksége arra, hogy ilyen ügyekben igénybe vegye a magyar konzulok segítségét.

Jó utat, kellemes ott-tartózkodást és szerencsés hazatérést!

 

Menü

Nyitólap

Navigáció