Az állampolgárok konzuli védelme

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok és az adott külföldi államban képviselettel nem rendelkező más uniós polgárok részére a Konzuli Szolgálat útján – a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény; 17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint − biztosít konzuli védelmet, melynek formáját, módját és terjedelmét az azt igénylő rászorultságának, valamint az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a magyar konzul maga határozza meg.

A bajba jutott magyar állampolgár konzuli védelmét rendkívüli, soron kívüli intézkedést igénylő esetben bármely, képviselettel rendelkező uniós tagállam ellátja abban a külföldi államban, ahol nincs elérhető távolságban magyar képviselet.

Ezen képviseleteket az alábbi linkre kattintva érheti el:

A kiskorúak, a várandós anyák, a gyámság vagy gondnokság alatt állók, valamint a cselekvési képességükben egyéb módon korlátozottak konzuli védelme kiemelt figyelmet élvez, érdeküket a Konzuli Szolgálat − lehetőségeihez mérten − különös gondossággal, felelősséggel és empátiával védi külföldön.

A konzuli védelem hatékonyabb ellátása érdekében külföldi utazása előtt itt jelezheti külföldi tartózkodását a magyar Konzuli Szolgálatnak:

A konzuli védelem formái:

A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat a konzuli védelemre jogosult bajba jutottnak?

Miben nem tud segíteni, közreműködni a magyar és az európai Konzuli Szolgálat?

Menü

Nyitólap

Navigáció