Házasság | Válás


Házasság külföldön

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

Házasság magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése. A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.

2. Csatolandó mellékletek:

Külképviseleteink – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről.

Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése 

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát Magyarországon is anyakönyvezni kell.  

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

Az eljárás díjköteles >> 

Külképviseleteink – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről. 

Menü

Nyitólap

Navigáció