Amerika

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 08. 02.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!
Mai napon is érvényes: 2017.08.18. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Santiagoban nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:

Az ország belpolitikai helyzete stabil. Az időközönként előforduló utcai demonstrációk, sztrájkok, diáktüntetések a santiagói belváros kivételével a turisták által frekventált helyszíneket többnyire nem érintik. A déli tartományokban (La Araucanía, Bio-Bio és Los Rios) elszaporodtak a gyújtogatásos bűncselekmények, amelyeknek kamionok, munkagépek, hétvégi házak és templomok a célpontjai. 

A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, javasoljuk, hogy nevük, utazásuk időpontja, tartózkodási helyük és elérhetőségeik megadásával regisztráljanak a Konzuli Szolgálat honlapján (Online adatlap konzuli védelemhez) annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén megkönnyítsék munkatársainknak a kapcsolatfelvételt és segítségnyújtást.

Terrorizmus

Magyar és EU állampolgárokat, illetve magyar és EU érdekeltségű vállalatokat, intézményeket ért támadásokra, atrocitásokra nem, vagy csak igen ritkán került sor. Terrorista akciók Chilére nem jellemzőek. Az elmúlt években történt robbantásos merényletek helyszínén nem, vagy kevesen tartózkodtak. 

Bűnözés

Figyelem! Chilében újra elszaporodtak a csoportosan elkövetett lopások, amikor a gyanútlan turistát az utcán megszólítják, hogy madárürülék hullott a ruhájára, vagy összekente magát, majd a segítségnyújtás ürügyén körbeveszik és ellopják útlevelét, pénzét, esetleg táskáját vagy hátizsákját. 

Bár első látszatra a chilei közbiztonság a latin-amerikai átlagnál jobb, de 2016-ban a külföldi turisták sérelmére elkövetett különböző típusú bűncselekmények 25-30%-kal emelkedtek. Santiago belvárosában a lopások, a gépkocsi feltörések a gyakoribbak. A fővároson kívül különösen veszélyeztetett turisztikai térségek San Pedro de Atacama, Valparaíso és Viña del Mar városa.  

A fentiek következtében, kérjük a latin-amerikai térségben általában szokásos fokozott biztonsági óvintézkedések megtételét, illetve szabályok betartását.

Természeti és egyéb katasztrófák

Chile a világ földrengéseknek egyik legjobban kitett területe, így meglehetősen gyakoriak a kisebb, egy-két másodpercig tartó, kárt nem okozó földmozgások. Az országban jól kiépített védelmi rendszer működik. A legutóbbi súlyos földrengés (2015. szeptember) a Richter skála szerinti 8,4-es erősségű volt, mely az ország északi részét érintette. Tizenhárom halálos áldozatot követelt, valamint számos épület rongálódott meg a földmozgás és a cunami által okozott katasztrófa következtében. 2016. december 25-én a Richter skála szerinti 7,6-os földrengés volt a fővárostól mintegy 1000 km-re délre. Az azonnal elrendelt cunami riadó keretében 11300 főt rendezetten biztonságos helyre vittek, de a riasztást egy órával később visszavonták. A földrengésnek nem volt halálos áldozata, érdemi károkat csak az úthálózatban okozott.  A legutóbbi 6,9-es fölrmozgást 2017. április 24-én jelenlették, aminek epicentruma Valparaisotól 45 km-re volt, érdemi károkat nem okozott.

Földrengés esetében feltétlenül kövessék a helyi hatóságok útmutatását, különös tekintettel a tengerparton jelentkező cunami veszélyre. Javasoljuk a szállodákban, rendezvények helyszínén a kijelölt menekülési útvonalak tanulmányozását.

Sárlavinák

Az Andok vonulatában a rendkívüli esős időjárás gyakran sárlavinákat és kőomlásokat okoz. Legutóbb 2017. február végén a főváros, Valparaiso és O’Higgins tartományokban 9 ember meghalt, és több száz, a hegyi programokon rekedt turistát kellett kimenekíteni részben helikopterekkel. A sárlavinák miatt ismét (az elmúlt 12 hónapban már harmadszor) 4-5 millió fővárosi lakos maradt három napra ivóvízellátás nélkül. A téli esős évszakban a hegyekben túrázók fordítsanak fokozott figyelmet az időjárás előrejelzésre, mert a sárlavinák elzárhatják a közlekedési útvonalakat.

Vulkánkitörés

2008-2010 között több ízben is működésbe lépett a fővárostól délre, mintegy ezer kilométerre lévő Chaitén vulkán. A chilei hatóságoknak több ezer embert kellett kitelepíteniük a tűzhányó körzetéből. 2011-ben a Chile déli részén kitört Puyehue vulkán hónapokon keresztül szokatlanul nagy mennyiségű vulkáni hamut bocsátott a légkörbe, ami természeti katasztrófát okozott a térségben. Buenos Aires mindkét repülőterét is többször megbénította a széljárás miatt odakerült hamufelhő. 

Chilében évről évre nő a természetjáró és kaland-turizmus iránt érdeklődő turisták száma. Az országban képzett vadvízi evező-edzők felügyelete mellett kínálnak túrákat. Egyre többen fordulnak meg a Torres del Paine Nemzeti Park vadregényes tájain. Többször előfordult, hogy a nem szervezett keretek között érkező látogatók eltévedtek a 181 ezer hektáros körzetben. Javasolt, hogy az ilyen jellegű turizmusban vagy sporttevékenységben részvevők chilei tartózkodásuk megkezdésekor regisztráljanak a Konzuli Szolgálat honlapján az online adatlap segítségével:  https://konzved.mfa.gov.hu

Állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokhoz

A bajba jutott turisták bizalommal fordulhatnak a Csendőrséghez (Carabineros de Chile), amely - a tapasztalatok szerint - készségesen nyújt segítséget a nagykövetséggel való kapcsolat felvételében is. A turisták sérelmére elkövetett lopásokról csak tanúsítványt állítanak ki, amit a biztosítók nem mindig fogadnak el. Az eseményről a tanúsítvány (constancia) alapján feljelentést kell tenni (denuncia) a PDI (Policia de Investigación) nyomozóhatóságnál. Feltétlenül érdeklődjék meg, hogy Magyarországról milyen e-mail címen kérhetik a chilei rendőrségtől a később elkészülő jegyzőkönyv másolatának megküldését.

Az országszerte ingyenesen hívható telefonszámok az alábbiak:

mentők - 131, 
tűzoltók - 132, 
csendőrség - 133, 
hegyi mentőszolgálat -136, 
rendőrségi információs vonal - 139.

Biztonság, közbiztonság szempontjából leginkább kockázatos területek, országrészek

A biztonsági szempontból veszélyesebbnek tekinthető területek a nagyobb városok külső kerületei, így például a santiagói körautópályát övező részek. A turisták sérelmére arányaiban a legtöbb bűncselekményt San Pedro de Atacama, Valparaiso és Viña del Mar körzetében követik el.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az útlevélnek még 3 hónapig kell érvényesnek lennie Chiléből történő kiutazást követően.

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

További információt az alábbi linken talál: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM

Kiskorúak beutazása: 

A chilei hatóságok megkülönböztetett figyelmet fordítanak a kiskorúaknak az országba történő be- és kiutazásaira. Jóllehet az ország törvényei nem tartalmaznak speciális kitételeket, de a hatóságok az útlevélen kívül kérhetik a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát. Ha valamely kiskorú felnőtt kíséretében ugyan, de szülei vagy valamely szülője nélkül utazik, akkor rendelkeznie kell a szülői hozzájáruló nyilatkozattal (vagy gyámhatósági hozzájárulással). A nyilatkozatot közjegyző előtt javasolt megtenni, illetve a nyilatkozatot szükséges spanyol nyelvre lefordítani vagy egyből spanyolul elkészíteni. Előfordul, hogy még az országon belüli légiközlekedésben is elkérik az igazolást.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy Chile állampolgársági törvénye értelmében az ország területén született gyermek Chile állampolgára, függetlenül szülei állampolgárságától. Emiatt adott esetben magyar állampolgárok helyben született gyermekeire is Chile szigorúbb kiutazási szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a kiskorú kísérő nélkül vagy harmadik személy kíséretében, illetve hosszú időtartamra (pl. diákcsere) utazik az országba, minden esetben célszerű a fogadó ország budapesti külképviseletén tájékozódni a további részletes szabályokról.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén:

Vízum beszerzése nem szükséges. Chile és Magyarország között 1992. június 1. óta teljes körű kölcsönös vízummentességi megállapodás van hatályban. Ennek alapján a beutazáskor még legalább hat hónapig érvényes magánútlevéllel rendelkező magyar állampolgár legfeljebb 90 nap időtartamra turizmus vagy üzleti tárgyalás céljából vízummentesen utazhat be Chilébe. Minden beutazó számára kötelező egy statisztikai adatlap kitöltése, melynek első példányát belépéskor, másodpéldányát kiutazáskor kell leadni.  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben ezt az adatlapot elveszítették vagy eltulajdonították, az idegenrendészetnél (Extranjeria - Policía de Investigaciones de Chile, címe: Eleuterio Ramirez 852, Santiago de Chile; telefon: (+56) 2 2708 1043; vagy a Santiagói repülőtéren) a kiutazás előtt kell újat kérvényezni.

Ha a tartózkodás jogcíme Chilében megváltozik, vagy ha a turisztikai célú látogatás időtartama esetleg meghaladná a 90 napot, akkor a helyi idegenrendészeti hatóságnál kell a megfelelő tartózkodási vízumot (munkavállalási, családegyesítési, tanulmányi), vagy a turisztikai célú tartózkodás meghosszabbítását kérvényezni.

Vízum egyéb célú beutazás esetén: 

Vízumkérelem benyújtásában az adott ország külképviselete illetékes. A beutazás és tartózkodás egyéb feltételeiről, a vízumok kiadásával kapcsolatos kérdésekről a budapesti chilei nagykövetség konzuli részlege ad részletes tájékoztatást: http://chile.gob.cl/hungria/en 

A chilei bevándorlási hatóság honlapján is tájékozódhat: www.extranjeria.gob.cl/ingles/index.html

Munkavállalás:

A chilei munkavállalást lehetővé tevő ideiglenes tartózkodási vízumot a budapesti chilei nagykövetségen kell kérni, amihez szükséges csatolni a munkaszerződést. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell minden, a munkavállassal kapcsolatos releváns információt (milyen munka, hol, mennyiért, szakmai végzettség, stb.), de a foglalkoztatónak Chilében hivatalosan bejegyzett cégnek kell lennie. A chilei idegenrendészet kétéves munkavállalásra ideiglenes tartózkodási engedélyt állít ki, de ez a munka megszűnésével együtt érvényét veszíti (kivéve, ha másik munkaadó tovább foglalkoztatja). Két év után újabb két évre meghosszabbítható ez a típusú tartózkodási engedély. A művészek és tudósok chilei munkavállalása ettől lényegesen szabadabb és egyszerűbb, de az engedélyezés bürokratikus útja nem változik.

Részletes információt a chilei külügyi honlapon itt talál: http://chile.gob.cl/en/que-hacer/para-trabajar-en-chile

Házi kedvencek beutazása:

A turista beutazhat kedvenc háziállatával (kutya, macska, madár), amennyiben eleget tesz a közegészségügyi előírásoknak. Részletes hivatalos tájékozató:  www.sag.cl/ambitos-de-accion/mascotas-y-especies-animales-y-vegetales-protegidas 

Gépkocsivezetés:

Magyar jogosítvány elfogadása Chilében

Jogszabály nem írja elő és nincs erre vonatkozó kétoldalú megállapodás sem, de a tapasztalati tények szerint Chilében minden gond nélkül elfogadják turistáknál autóbérléshez a magyar gépjárművezetői engedélyt. Ugyanakkor javasolt ezekben az esetekben kiváltani a nemzetközi jogosítványt, mivel előfordult olyan eset, amikor a biztosító balesetnél nem fogadta el a magyar jogosítványt.

Chilei munkavállalás esetén feltétlenül javasolt a nemzetközi jogosítvány kiváltása, mert csak a tartózkodási engedély és a chilei adószám- esetenként hosszadalmas - beszerezése után lehet levizsgázni chilei jogosítvány megszerzéséért. Általában a lakhely szerint illetékes hatóságnál kell a tartózkodási engedély bemutatása mellett vizsgázni, ami komplex orvosi vizsgálatból (fizikai, pszichikai, szemészeti és általános orvosi), elméleti és gyakorlati közlekedési ismeretekből áll. Általában spanyol nyelven kell vizsgázni, de egyes kerületekben a B típusú vizsgát angolul is le lehet tenni. Javasoljuk, hogy kérjék a munkahely segítségét. A közlekedésről bővebben lentebb olvashat. 

Vám:

A szigorú chilei vámszabályok kifejezetten tiltják növények, magvak, illetve állati és növényi eredetű élelmiszeripari termékek (gyümölcsök, zöldségek, hús és húskészítmények, tejtermékek) turistaforgalomban történő bevitelét. Erre vonatkozóan minden belépőnek írásos nyilatkozatot kell tennie, amelynek átadása nélkül nem léphet be az országba. Belépéskor nemcsak a kézicsomagot, a teljes poggyászt is átvilágítják, adott esetben felbontatják. Az előírások megsértése büntetőeljárást vonhat maga után.

A személyi poggyász kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből állhat, amelyek jellege és mennyisége nem utal kereskedelmi célú behozatalra. A 18. életévüket betöltött utasok 400 db cigarettát, 50 db szivart, 500 gramm pipadohányt, illetve 2,5 liter égetett szeszesitalt hozhatnak be adó- és vámmentesen. A kábítószer csempészését - a világ legtöbb országához hasonlóan - Chilében is súlyosan büntetik.

Részletes tájékoztatót itt talál:

www.turismochile.com/datos_practicos/aduana-chilena-informacion-general    

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Biztosítás

Chilében az orvosi és kórházi ellátás rendkívül költséges és a gyógyszerek is drágák. Utazás előtt mindenképpen ajánlatos egy nemzetközileg ismert biztosítónál mindenre kiterjedő balesetbiztosítást kötni, a chilei kórházak sürgősségi esetekben is csak olyan külföldit részesítenek ellátásban, aki érvényes biztosítással rendelkezik. Ennek hiányában csak megfelelő biztosíték (pl. néhány ezer USD letétbe helyezése) mellett nyújtanak segítséget.

Közlekedés

Chile fejlett, egyre bővülő úthálózattal, sűrűn üzemelő belföldi légi járatokkal rendelkezik, a közlekedés biztonságosnak mondható. Santiagóban és más városokban is nyugodtan használhatók a tömegközlekedési eszközök és az elfogadható áron szállító taxik. Autóval történő beutazáskor nemzetközi jogosítványra van szükség. Az autóbérlésnél a cégek általában nem kérik, de baleset esetén a chilei hatóságok csak a nemzetközi jogosítványt fogadják el. A részletekről kérjük, hogy Chile külképviseleteinél érdeklődjön.

Időjárás

Santiagóban és tágabb környékén klimatikus nehézségektől nem kell tartani. Ugyanakkor az északi sivatagos és a déli jeges területeken, az Andokban, valamint a Chiléhez tartozó csendes-óceáni Húsvét-szigeten a hazaitól lényegesen eltérő időjárási viszonyokra kell felkészülni. A főváros mikroklímáját erősen befolyásolja a rendkívül magas légszennyezettség. Általánosan érvényes az ország egészére, hogy az igen erős UV sugárzás miatt sötét napszemüveg és magas fényvédő faktorú krémek, valamint kalap használata még viszonylag hűvös, borús idő esetén is nagyon ajánlott.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

2016. május első napjaiban a chilei egészségügyi hatóságok egészségügyi preventív szükséghelyzetet rendeltek el Arica egész területére a zika vírust terjesztő Aedes aegypti szúnyog jelenléte miatt. Még egyetlen megbetegedést sem regisztráltak, de egy 60 fős csoport végzi a fertőtlenítést a 230 ezer lakosú városban, amit kiterjesztettek Tarapacá, Antofagasta és az Atacama régióra is. A preventív intézkedések még mindig érvényben vannak. 

Az egészségügyi helyzet európai mércével is jónak mondható, a Chilébe utazóknak nincs szükségük védőoltásra, vagy más különleges óvintézkedésekre. Ezzel együtt a csapvíz és az utcai árusok által kínált élelmiszer fogyasztása nem ajánlott.

Az országban az A (H1N1) vírus (sertésinfluenza) előfordulásával kapcsolatban az alábbi honlapokon tájékozódhatnak: www.minsal.cl; www.pandemia.cl