Amerika

Utoljára módosítva: 2016. 10. 11.  

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Washingtonban nagykövetség és konzuli hivatal | Chicagoban, Los Angelesben és New Yorkban főkonzulátus | Tiszteletbeli konzulok

Biztonság:

Az USA-ban a közbiztonság világviszonylatban jónak mondható, köszönhetően a nagyszámú és jól felszerelt rendőri erőknek. A bűncselekmények túlnyomó része nem a turisták által látogatott helyeken történik. Ennek ellenére ajánlatos az alapvető biztonsági óvintézkedések betartása: kerüljük a félreeső helyeket, ne viseljünk feltűnő ékszereket, és ne hordjunk magunkkal nagyobb mennyiségű készpénzt. Különösen figyelni kell a fényképezőgépet, videokamerát tartalmazó táskákra, amik a zsebtolvajok kedvelt célpontjai a külföldiek által kedvelt helyeken. Szállodai szobában nem célszerű pénzt, értéktárgyat hagyni; ajánlott a szállodai széf igénybe vétele. Bérelt kocsinál különösen vigyázni kell, hogy az autó belső terében ne maradjon semmi olyan tárgy, ami felhívhatja az ablaktöréssel dolgozó tolvajok figyelmét. Bank-automata (ATM) használatakor törekedni kell arra, hogy az lehetőség szerint nappal, vagy jól megvilágított, forgalmas utcákon történjen. Az útlevélről, vízumról, bankkártyákról, utazási csekkről, a helyszínen vásárolt értékesebb tárgyak blokkjáról célszerű több fénymásolatot készíteni és ezeket különböző helyen tárolni.

Az USA-n belül a rendfenntartás szövetségi és önkormányzati szinten történik. A városhatáron kívüli esetekkel a szövetségi állami rendőrség és az állami autópálya járőrszolgálat (State Highway Patrol) foglalkozik. A megyei rendőrségek (County Police), valamint a sheriffek ellenőrzik a vidéki körzeteket, a kisvárosokat és a falvakat. Szövetségi területeken pl. nemzeti parkokban, erdőkben parkőrök vigyáznak a rendre.

Rendőrség, mentők, tűzoltók riasztására a 911-es számot lehet hívni. A hívás minden nyilvános fülkéből ingyenes. A Travelers’ Aid Society (Utazókat Segítő Társaság) a bajba jutott turistáknak történő segítségnyújtásra szerveződött, elérhetősége: 800 327 2700, www.travelersaid.org.

Elveszett, vagy ellopott hitelkártyák, utazási csekkek bejelentését a következő elérhetőségeken lehet megtenni:

American Express: 800 528 4800 (hitelkártyák); 800 221 7282 (csekkek) www.americanexpress.com

Mastercard: 800 826 2181 www.mastercard.com

Visa: 800 336 8472 www.visa.com

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) megkezdte a vízummentességi program 2015. decemberében elfogadott szigorításának végrehajtását. 

A törvény értelmében a továbbiakban nem jogosult a vízummentes beutazást lehetővé tevő Electronic System for Travel Authorization (ESTA) program használatára és előzetesen vízumot szükséges igényelnie annak a személynek, aki a vízummentességi programban résztvevő ország (pl. Magyarország) állampolgára, de:

a. kettős állampolgárként Irak, Szíria, vagy az USA által  terrorizmust támogatónak minősített ország állampolgára is (jelen pillanatban: Irán, Szudán és Szíria);

b. 2011. március 1-je után Irak, Irán, Szíria, Szudán területén járt;

A törvény hatálya alól elviekben kivételt képeznek és ESTA-kérelmük egyéni elbírálása után nem kell vízumot igényelniük azoknak, akik a vízummentességi programban résztvevő országok kormányzati, regionális, vagy egyéb hivatalos szervezeteinek (beleértve a hadsereget) alkalmazottai és hivatalos minőségükben jártak a tiltó listán szereplő országokban. Ebbe a kategóriába tartoznak a humanitárius nem kormányzati szervezetek (NGO-k) hivatalos úton járó tagjai, hivatásukat végző újságírók, valamint olyan üzletemberek, akik legális üzleti úton jártak az adott országokban (Irán esetében kizárólag 2015. július 14-e után). További feltétel, hogy 2016. április 1. után csak az folyamodhat ESTA-ért, akinek az USA-ba történő tervezett beutazásának pillanatában még minimum 3 hónapig érvényes az elektronikus és biometrikus adatokat is tároló útlevele. A fent jelzett szigorítások hatálya alá tartozók esetleg még érvényes ESTA-engedélye visszavonásra kerül, azzal 2016. január 21-e után ezzel nem léphetnek be az USA-ba.

Az amerikai fél tájékoztatása szerint az ESTA-programból a fenti okokból történő kizárás nem jelent egyúttal utazási tilalmat is, viszont az érintetteknek vízumért kell folyamodniuk a területileg illetékes USA-külképviseleteken, melyek lehetőség szerint gyorsított eljárásban foglalkoznak ezen személyek vízumkérelmével..

Kérjük, hogy az esetleg felmerülő további  részletekkel kapcsolatban szíveskedjenek az USA Budapesti Nagykövetsége konzuli részlegénél érdeklődni.

Az USA Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) bejelentette, hogy az USA Közlekedésbiztonsági Hivatala (TSA) a mobiltelefonok, laptopok és egyéb elektronikus eszközök vonatkozásában fokozott biztonsági intézkedéseket léptetett életbe bizonyos külföldi repülőtereken, melyekről közvetlen járatok indulnak az Egyesült Államokba. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a felsorolt híradástechnikai eszközöket teljesen feltöltött állapotban vigyék magukkal. További információért kérjük, látogassanak el a DHS honlapjára. (angol nyelvű oldal). Ugyanakkor a mobiltelefonok használata a US Customs and Border Protection teljes területén tilos. A mobiltelefonok bekapcsolt állapota, illetve használata ezeken a helyeken szabálysértésnek minősülhet.

A magyar állampolgárok turista és üzleti célból vízum előzetes beszerzése nélkül utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba, maximum 90 napos tartózkodásra, amennyiben regisztrálnak az ESTA rendszerében. Ez a kedvezmény kizárólag a biometrikus azonosítóval ellátott (bordó) útlevélre vonatkozik, a régi típusú (kék) útlevél továbbra is vízumköteles.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a beutazáshoz elengedhetetlen az elektronikus beutazási engedély (ESTA) előzetes kiváltása, mivel ennek hiánya minden esetben a beléptetés megtagadásához és visszafordításhoz vezet!

Az engedély kiváltása elektronikusan történik, az alábbi címen: ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov

Az ESTA elektronikus beutazási engedély díjköteles. A 14 dolláros díjat a kérelem rögzítésekor, bankkártyával kell kifizetni. Az amerikai rendszer jelenleg a „Mastercard”, „VISA”, „American Express” és a „Discover” emblémával ellátott bankkártyákat fogadja el.

Az utazási engedély jellemzően két évig, illetve a kérelmező útlevele érvényességének lejártáig – illetve e kettő közül a korábbi napig – érvényes. Az ESTA a kérelem jóváhagyásakor megadja az érvényességi dátumokat is. Ennek megfelelően az utazóknak új utazási engedélyt kell kérelmezniük, amikor egy korábbi ESTA engedély vagy a kérelmezők útlevele lejár. Minden benyújtott új kérelemért ki kell fizetni az ESTA-díjat. Az utazási engedély az adott időszakban többszöri belépésre jogosít. További információ elérhető az alábbi honlapokon: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
http://hungarian.hungary.usembassy.gov/faq_esta_hu.html#reregister

(Azok, akik az ESTA program keretében a szárazföldi határokon keresztül kívánnak belépni az Egyesült Államokba, az I-94W adatlap kitöltésével és 6 USD illeték megfizetésével tehetik meg azt.)

Az ESTA esetében nincs lehetőség arra, hogy a kérelmező a belépést követően az egy alkalomra szóló 90 napos tartózkodását hosszabbítsa, vagy látogatási vízumát tanulmányi, illetve munkavállalási vízumra változtassa.

A Vízummentességi Program keretében utazók számára 2011-ben megszűnt az I-94W formanyomtatvány. Ugyanakkor valamennyi repülőgépen érkezőnek, tehát az ESTA-val beutazóknak is személyenként, vagy családonként kötelezően ki kell tölteni a vámárunyilatkozatot (ez a kékes színű nyomtatvány a repülőgépen is kérhető, ill. adják) és a beléptetést követően kell leadni a vámtisztnek.

2010 nyarán az Amerikai Egyesült Államok Vám- és Határőrsége (CBP) a Vízummentességi Program keretében utazók részére az összes repülőtéren új eljárással helyettesíti és egyúttal megszünteti a papír alapú I-94W nyomtatvány használatát. 2010. nyár végére a Vízummentességi Program keretében utazók útlevelébe már nem tűzik bele az I-94W nyomtatványt, ehelyett az útlevélbe kerülő pecsétbe írják majd be az engedélyezett tartózkodási időtartamot.

Az amerikai határrendészeti szervek (US Customs and Border Protection) által megjelentetett tájékoztató szerint a magyar útlevéllel beutazók mentesülnek útlevelüknek az USA-ból való kiutazástól számított 6 hónapi érvényességére vonatkozó kötelezettség alól. Magyarország szerepel az ún. Six Month Club listán, mely azokat az országokat tartalmazza, melyek valamilyen formában az útlevél érvényességének lejárta után is felhasználhatónak tekintik az általuk kibocsátott utiokmányt. (A magyar útlevél 2013. március 1-től érvényességének lejártát követő egy éven belül még alkalmas az állampolgárság igazolására). A listán szereplő országok által kiadott útlevelek érvényességével szembeni amerikai követelmény, hogy az legalább az USA-ban való tartózkodás időtartamára szóljon. Ezzel kapcsolatos bővebb angol nyelvű információt itt lehet találni: https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/572/ . Mindazonáltal az esetleges kellemetlenségeket elkerülendő, mindenképpen tanácsos úgy utazni, hogy az útlevél érvényessége legalább egy hónappal meghaladja az USA-ból való kilépés időpontját. Ez megfelel a budapesti USA-nagykövetség ajánlásának is.

A repülőgépen, tehát az ESTA-val beutazóknak, csak a vámáru nyilatkozatot kell kitöltenie (családonként, illetve személyenként; kékes színű nyomtatvàny) és a beléptetést követően kell leadni a vámtisztnek.

Figyelem!

Amennyiben az ESTA- val beutazó állampolgár az ESTA által engedélyezett időkeretnél tovább tartózkodik, az amerikai idegenrendészeti hatóságoknak jogukban áll őrizetbe venni. Ez esetben sem óvadék ellenében való szabadlábra helyezésre, sem önkéntes hazatérés kérelmezésére nincs joga, még akkor sem, ha a repülőjegyet, illetve a hazautazás költségeit a hozzátartozó állja.

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül): 

Minden olyan esetben, amikor magyar, vagy egyéb állampolgárságú kiskorú személy nem mindkét szülőjével kíván az USA-ba be-, vagy onnan kiutazni, az amerikai hatóságok javasolják, hogy legyen vele a jelen nem lévő szülő(k), vagy gondviselő írásos hozzájáruló nyilatkozata, lehetőség szerint angol nyelven és hivatalos (közjegyzői) hitelesítéssel, valamint a nyilatkozó elérhetőségével ellátva. Ennek hiányában a hatóságok adott esetben feltarthatják az kiskorú utazót státuszának tisztázásáig.  A nyilatkozat szövege tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. Ugyancsak javasolt, hogy a jelen nem lévő szülő felügyeleti jogának esetleges hiányát tanúsító okirat, vagy annak másolata angol fordítással ellátva rendelkezésre álljon.

Tranzitálás az USA-ban

Felhívjuk a figyelmet, hogy az USA-ban minden fajta tranzit, a reptéri tranzitot (átszállás) is ideértve vízumköteles, függetlenül attól, hogy a tranzitáló elhagyja-e a repülőtéri tranzitváró területét. A vízummentességi körbe tartozó országok állampolgárainak, így a biometrikus azonosítókat tartalmazó útlevéllel rendelkező magyar állampolgároknak nem szükséges tranzitvízumot (C1) kiváltania, de az ESTA engedély megléte tranzitálás esetén is kötelező! A tranzitáló repülőtéri utasoknak ugyanúgy át kell esniük valamennyi biztonsági, útlevél és vámellenőrzésen, mintha belépnének az országba. Ezért a biztonság kedvéért legalább 4 óra időt célszerű biztosítani az átszállásra.

Vízumköteles minden, a turizmustól és üzleti találkozótól eltérő célú beutazás, különös tekintettel a tanulmányok folytatására, vagy munkavállalási céllal történő beutazásra. Az ennek hiányában történő illegális munkavégzés esetén a munkavállaló az Egyesült Államokból történő kiutasítását kockáztatja, másrészt munkaadója felé is kiszolgáltatottá válik.

Vízum ügyekben, valamint az amerikai beutazás és munkavállalás feltételeiről célszerű előzetesen tájékozódni az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén (1054 Budapest, Szabadság tér 12. Telefon: 475-4400), illetőleg az alábbi nagykövetségi honlapokon:

A budapesti Amerikai Nagykövetségen minden nem-bevándorló vízumkérelmezőnek (turista/látogató, üzleti ügyben utazó, munkavállaló, tanuló, diplomata és csereprogramban résztvevő) az új online vízumkérő űrlapot, a DS-160-at kell kitöltenie.

A vízumdíj vízumtípustól függően 160-265 USD-nek megfelelő összeg.

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik az Egyesült Államokba történő vízummentes utazás bevezetése előtti időszakban (2008. november 17. előtt) utaztak az Egyesült Államokba, és ott az érvényes vízumukban megengedettnél hosszabb ideig tartózkodtak (túltartózkodtak), számítaniuk kell arra, hogy a határon szolgálatot teljesítő bevándorlási tisztviselő saját nyilvántartása alapján akkor is megtagadhatja a belépést és a visszafordítás mellett dönthet, ha az érintett rendelkezik az ESTA rendszerben kiállított, érvényes beutazási engedéllyel!

Hasonló szigorú intézkedésre számíthatnak azok a magyar állampolgárok, akik az ESTA internetes kérdőívet nem a valóságnak megfelelően töltik ki. Akik a kérdőív kitöltésekor valós tényeket elhallgatva vagy elferdítve – a korábbi letartóztatásukat, az amerikai hatóságok ellenük hozott esetleges ítéletét, kiutasításukat, illetve illegális munkavállalásukat – eltitkolják vagy letagadják, ugyancsak szembesülhetnek az amerikai hatóságok szigorú fellépésével, s a beléptetés megtagadásával.

Az USA-ba való beléptetést adott esetben ESTA-engedély, vagy érvényes vízum ellenére kizáró tényezőkről ezen az oldalon is tájékozódhat.

Az is a határon történő visszafordításhoz vezethet, ha az USA-t korábban elhagyó személy nem adta le kilépéskor az elutazás időpontját regisztráló I-94 szelvényt. Ilyen esetben, mivel az amerikai hatóságok nem regisztrálják a kiutazását, azt túltartózkodásnak minősítik. Ezt elkerülendő, az utazónál maradt I-94 szelvényt a Kentucky állambeli London város számítógépes nyilvántartó központjába kell elküldeni (cím: DHS-CBP SBU, 1084 South Laurel Road London, Kentucky 40744, USA).

Az Egyesült Államok-beli magyar külképviseleteknek nincs arra lehetőségük, hogy beavatkozzanak a fogadó ország bevándorlási politikájába, illetve a beléptetési eljárás menetébe. A konzuli szolgálatnak arra sincs lehetősége, hogy óvadékot helyezzen letétbe az őrizetbe vettek szabadlábra helyezése érdekében.

A vízum nélküli utazás lehetősége nem vonatkozik azokra, akik tanulni vagy dolgozni szeretnének az Egyesült Államokban, illetve 90 napnál hosszabb időt szándékoznak ott tartózkodni. Ezeknek az utazóknak minden eseben vízumra van szükségük. Ha az amerikai bevándorlási tisztviselőnek oka van azt feltételezni, hogy az utazó a Vízummentességi Program keretein belül tanulni, ill. dolgozni szándékozik, vagy 90 napnál hosszabb ideig készül kint tartózkodni, megtagadhatja a belépést. A beutazást követően is bármikor számítani lehet az illegálisnak tekintett beutazás, illetve tartózkodás negatív következményeire, kiutasításra, idegenrendészeti őrizet, beutazási tilalom elrendelésére, szabálysértési vagy rosszabb esetben büntetőeljárásra.

A kiutazó tájékozódjon a magyarországi munkaközvetítőnél a hirdetett munkavállalás feltételeiről, a kiutazás feltételeiről (különös tekintettel a megfelelő engedélyek beszerzésére), a munkáltató referenciáiról, a közvetítési díj ellenében adandó garanciákról. Ha a munkáltató vagy a munkaközvetítő az állásajánlat mellett lakhely biztosítását is vállalja, tájékozódjon annak pontos feltételeiről, s ha azt elfogadhatónak ítéli, arra lehetőség szerint kérjen garanciát.

Tekintettel egyes munkaközvetítők által elkövetett visszaélésekre, megtévesztő tájékoztatásokra, ajánljuk, hogy a hirdető cégről – és a munkáltató cégről is - tájékozódjanak az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnál vagy megbízhatónak ítélt fórumokon. A munkavállalók jóhiszeműségével visszaélő munkaközvetítőkkel, munkaadókkal szemben minden esetben javasoljuk a rendőrségi feljelentés megtételét, valamint a munkaügyi felügyelet és a fogyasztóvédelmi szervek értesítését - erre azonban csak a károsult személynek van lehetősége. A Külgazdasági és Külügyminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar konzuli szolgálatnak nincs hatásköre magánjogi (polgári vagy munkaügyi) viták rendezésére, a magyar konzuli szolgálat nem tud segítséget nyújtani, ha a bajba került magyar állampolgár munkáltatójával szemben szeretné munkavállalásával kapcsolatos követeléseit érvényesíteni, vagy tartózkodásával kapcsolatos problémáira megoldást keresni. Az ilyen viták megoldása kizárólag peres úton lehetséges, ugyanakkor a jogérvényesítés lehetőségét az idegen állam jogrendszerének, nyelvének kellő ismerete és az eljárások jelentős költségvonzata (pl. ügyvéd meghatalmazása) rendkívüli mértékben korlátozza. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a hatályos jogszabályi előírások miatt a magyar konzuli tisztviselő jogi képviseletet nem láthat el, azaz ügyvédként nem léphet fel a külföldi hatóságok, bíróságok előtt.

A kiutazó magyar állampolgár jól teszi, ha minden esetben gondoskodik hazautazásának biztosításáról (időpont-független visszaútra szóló jegy, vagy a visszaútra szóló jegy díjának elkülönítése, stb.). A nem bevándorlási célú munkavállalás esetén a hazautazás feltételei meglétének igazolását a bevándorlási tisztviselő megkövetelheti, de a kiutazó állampolgár kiszolgáltatottságát is csökkenti, ha hazautazása, illetve annak anyagi fedezete miatt nem kell aggódnia. Minden esetben ajánlott a biztosítási események széles körére megfelelő mértékben fedezetet nyújtó utazási biztosítás megkötése.

Amennyiben valaki panaszt szeretne tenni az amerika bevándorlási hatóságokra (méltánytalan elbánás, beutazás indokolatlan megtagadása, személyiség téves beazonosítása, illetve indokolatlan vizsgálatoknak való alávetés miatt), az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma honlapján található, az utazással kapcsolatos problémák jogorvoslására és kivizsgálására hivatott program (DHS Traveler Redress and Inquiry Program - DHS TRIP), keretén belül teheti ezt meg. A program elérhetősége: (www.dhs.gov/trip)

A problémák kivizsgálására az érintettnek egy részletes kérdőívet (Travel Inquiry Form) kell kitöltenie, személyes adatainak megadásával, valamint az őt ért sérelmek megjelölésével.

Az amerikai reptereken, illetve érkezés előtt már a járaton is felhívják a figyelmet arra, hogy a mobiltelefonok használata a US Customs and Border Protection teljes területén tilos. A mobiltelefonok bekapcsolt állapota, illetve használata a reptéren önmagában a fogadó állam szabályainak megsértéseként értelmezhető.

Mindenképp javasolt, hogy utazását úgy szervezze, hogy az Ön részére biztosított tartózkodási időtartamon belül mindenképp elhagyja az USA területét. A tapasztalatok szerint ugyanis az amerikai hatóságok nem foglalkoznak a túltartózkodás okával, így akár egy utolsó napon törölt légi járat is eredményezhet jogszerűtlen túltartózkodást annak minden jogkövetkezményével együtt.

Tudnivalók az országról

Alapadatok

Terület: 9 826 630 km2
Népesség: 309 000 000 fő (becsült)
Közigazgatási beosztás: 50 szövetségi állam, 1 szövetségi kerület
Fekvés: Észak-Amerika, Kanada és Mexikó, valamint az Atlanti- és a Csendes-óceán között fekszik.
Államforma: szövetségi köztársaság
Hivatalos nyelv: angol
Beszélt idegen nyelvek: spanyol
Nagyobb városok: New York (7 312 000), Los Angeles (3 885 000), Chicago (2 768 000), Houston (2 196 000), Philadelphia (1 553 000), San Diego (1 356 000), Dallas (1 258 000), Phoenix (1 514 000), Detroit (1 012 000)
Etnikai megoszlás:

 • fehér (80%)
 • afro-amerikai (13%)
 • ázsiai (4,5%)
 • őslakos (indián, eszkimó) (1%)

Vallások:

 • protestáns (49%)
 • római katolikus (22%)
 • mormon (5%)
 • zsidó (2%)
 • iszlám (2%)
 • egyéb (4%)

Hivatalos pénz: 1 USA dollár = 100 cent
Időzóna:

Keleti part (GMT -5),
Közép-nyugat (-6),
Sziklás-hegység (-7),
Nyugati part (-8)

Hálózati feszültség: 117V/60Hz

Nemzetközi hívószám: +1

Időjárás, éghajlat: az USA területének nagyrésze a mérsékelt övezetben fekszik. Alaszka északi része hideg, míg Texas, Louisiana és Florida déli szegélye a forró övezetbe is átnyúlik. Ugyanakkor a domborzati viszonyok –az észak-déli nyitottság és a kelet-nyugati zártság- az ország éghajlatát szélsőségessé és szeszélyessé teszik. Az ország nagy részén az időjárás alakulását két ellentétes légtömeg, a sarki hideg és a forró övezeti meleg levegő áramlása és egymásra hatása határozza meg. Ennek következtében a hideg-és meleghullámok betörései bármely évszakban hirtelen és nagymértékű hőmérséklet-változással járhatnak az ország szinte minden egyes részén. A déli síkságok nem akadályozzák meg a Karib-tenger felett keletkező hurrikánok Észak-Amerikába vonulását, melyek heves esőzésekkel, 150-300 km/h sebességű széllökésekkel járhatnak. A fentiek miatt javasoljuk, hogy az USA-ba utazók kiutazás előtt tájékozódjanak az időjárással kapcsolatos esetleges veszélyekről az alábbi elérhetőségen: www.nhc.noaa.gov/index.shtml. A helyszínen vészhelyzetben maradéktalanul tartsák be a helyi hatóságok utasításait, különösen, ha az adott térség elhagyására szólítanak fel. Lehetőség szerint értesítsék tartózkodási helyükről a legközelebbi magyar külképviseletet. Ahol nincs magyar konzuli képviselet, vegyék fel a kapcsolatot az Európai Unió valamelyik tagországa konzuli szolgálatával.

Közlekedés: A jobb oldali közlekedés van érvényben, a távolságokat mérföldben, a sebességet mérföld/h-ban adják meg. A biztonsági öv használata és négy éves korig a speciális gyerekülés használata mindenütt kötelező! A stopptáblát gyakran a kereszteződés mind a négy oldalára kiteszik, ilyenkor a kötelező megállás után érkezési sorrendben haladnak tovább a járművek. Ahol tábla nem tiltja, piros lámpánál is lehet kis ívben jobbra kanyarodni. A parkolásra és a sebességkorlátozásra vonatkozó jelzések betartása ajánlatos, ellenkező esetben hatékonyan és szigorúan büntetnek.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi rendszere és az egészségügyi ellátás magas színvonalon működik, köszönhetően annak, hogy az USA bruttó nemzeti termékének (GDP) tekintélyes részét, körülbelül 16 százalékát fordítja egészségügyi kiadásokra. Az elmúlt harminc év alatt az egy főre fordított egészségügyi kiadások a háromszorosára nőttek. A képet azonban árnyalja, hogy az ország lakosságának mintegy 15 százaléka semmilyen biztosítással nem rendelkezik. A halálokok közül a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a különböző daganatok szerepelnek vezető helyen. Komoly probléma a gyermekkori elhízás: az 5 év alatti gyerekek 7 százaléka túlsúlyos.

Az amerikai egészségügyi rendszer többszintű: van szövetségi, állami és helyi szint. Az államok alapvetően nagy önállóságot és autonómiát élveznek e téren, egyes feladatok ellátásához központi segítséget kapnak, pl: anya- és gyermekvédelem, közegészségügy, fertőző betegségek elleni küzdelem stb.

A Health Maintenance Organization (HMO) elnevezésű egészségbiztosító rendelkezik a legkiterjedtebb hálózattal. Ez betegellátó és -biztosító szervezet is egyben, amely leginkább alacsony tarifái miatt népszerű. Különböző ellátási csomagokat kínálnak, rendkívül széles skálán mozgó árakon.

Az egészségbiztosító szerződéseket köt egy-egy régió bizonyos orvosaival és kórházaival. Így garantálja a biztosítottak teljes ellátását, azonban korlátozza az orvos, illetve a kórház szabad választását. Minden területen minőség- és költséghatékonysági ellenőrzést végeznek, az orvosokat a megtakarítások alapján jutalmazzák és ezzel tesznek mindenkit érdekeltté a rendszer működésében.

Az amerikai egészségügy szerves része még a Medicare és a Medicaid program. A Medicare két részből áll: egyik a nyugdíjasok és eltartottak számára létrehozott kórházi biztosítási program, amely a legtöbb fekvőbeteg ellátási költségét is állja a munkaadók és munkavállalók által egyaránt fizetett, 2,9%-os adóból.

A másik rész a Medicare kiegészítő biztosítása, amely az orvosi kiadásokat és a járóbeteg-ellátás költségeit is biztosítja. Fedezetét a kedvezményezett által fizetett biztosítási díjak és önrészek adják. Az adók és a biztosítási díjak által nem fedezett költségeket a szövetségi kormány állja. A jelenlegi Medicare-törvény 45%-os küszöböt szabott meg a kormány hozzájárulásának limitálására (a teljes Medicare-költségvetésen belül. A 47 millió tagot tömörítő Medicaid program a szociálisan hátrányos helyzetű lakosoknak nyújt egészségbiztosítást, amelyet az államok és a szövetségi kormányzat közösen finanszíroznak.

Minden körülmények között ajánlatos, hogy az Egyesült államokba utazó magyar állampolgárok az utazás előtt kössenek egészségbiztosítást; az amerikai egészségügyi ellátás egyéni igénybe vétele ugyanis rendkívül magas költségekkel járhat. Biztosítás és/vagy fizetőképesség hiányában az ügyeletet ellátó állami és városi kórházak is csak súlyos - az életet fenyegető - esetekben kötelesek ingyenes sürgősségi ellátást biztosítani.

Amerikában a szolgáltatások ára elég magas igy, a legegyszerűbb orvosi vizsgálat díja is 100 -150$ körül mozog, kórházban történő vizsgálat esetén sok esetben még egy kb. 100$-os regisztrációs díjat is fizetni kell. A kórházak szigorú nyilvántartási rendszere az első alkalommal érkező pácienst nem egyszeri vizsgálatra, hanem új kliensként ütemezi, ami 1-2 óra alapos kivizsgálást és elbeszélgetést jelent. A már betáblázott vizsgálatok miatt azonban elképzelhető, hogy egy ilyen hosszú idejű kivizsgálástra csak egy hónap múlva kapunk időpontot. A fogászati kezelések csillagászati összegeket is elérhetnek (pl egy gyökérkezelés kb. 1000$.) A fentiek miatt mindenképpen érdemes utazási előtt biztosítást kötni, hogy a leadott számlák alapján legalább utólag meg lehessen téríttetni a kifizetett összegeket. Gyógyszertárakat, patikákat mind a belvárosban, mind a külváros főútjai mellett elhelyezkedő üzletekben vagy hipermarketekben találhatunk. A legnagyobb gyógyszertár-lánc a CVS.

Tájékoztató a Zika-vírus megjelenéséről az Egyesült Államokban

A Zika-vírus Florida déli részében, Miami egy városrészében jelent meg 2016 júliusában. Ez az első eset az Egyesült Államokban, hogy a vírust hordozó szúnyog maga megjelent és nem Latin-Amerikában megfertőzött utazók tértek vissza az Egyesült Államokba. 

A vírussal kapcsolatban folyamatosan frissülő információ érhető el a Floridai Egészségügyi Minisztérium honlapján, az Országos Epidemiológiai Központ honlapján, illetve az EU angol nyelvű honlapján. 

A Zika-vírusról egyelőre keveset lehet tudni, mivel a megjelenése óta eltelt rövid idő nem adott lehetőséget mély tudományos elemzések elkészítésére. A vírust bizonyítottan ugyanaz az Aedes aegypti szúnyog terjeszti, amely számos trópusi betegség (dengue-láz, chikungunya-láz, sárgaláz) terjesztéséért is felel. Egyes, meg nem erősített kutatási eredmények szerint a vírus emberről emberre is terjedhet, testnedvekkel, illetve szexuális úton. Az nyilvánvaló, hogy rendkívül gyorsan terjed

A vírus ellen nincs védőoltás, sem gyógyszer. A fertőzött személynél jellemzően enyhe, magától gyógyuló, legfeljebb egy hétig tartó, lázas, kiütéses, fejfájással és ízületi fájdalommal járó betegséget okoz. Kezelésére általános fájdalom-, és lázcsillapítás, folyadékpótlás szükséges. 

A vírusfertőzés bizonyos esetekben súlyos mellékhatásokkal járhat. Az ismert, de teljes körűen nem felmérhető mellékhatások közül a legsúlyosabb a kisfejűség (mikrokefália). Az eddigi kutatási eredmények szerint a terhesség első három hónapjában Zika-vírussal megfertőzött nők az átlagosnál jóval nagyobb százalékban szülnek olyan, korlátozottan életképes gyermeket, akinek a fejkörmérete nem éri el a 33 centimétert. Jelenleg úgy tudni: ha a nő azután esik teherbe, hogy átesett a betegségen, akkor a korábbi fertőzés már nem jelent veszélyt a magzatra.

Javasoljuk, hogy a várandósok, az immunbetegségben vagy súlyos krónikus betegségben szenvedők illetve kisgyermekkel utazók konzultáljanak orvosukkal, vagy utazási egészségügyi központtal indulás előtt, tájékozódjanak a használandó szúnyogriasztókról és egyéb megelőzési lehetőségekről.

Az érintett területről visszatérő utazók a visszaérkezést követő három héten belül megjelenő tünetek esetén forduljanak orvoshoz és említsék meg utazásuk helyszínét.

A közegészségügyi helyzetről, esetleges járványokról és egyéb egészségügyi kockázatokról az alábbi helyeken lehet naprakész információt találni:

Az USA Egészségügyi Minisztériuma (Department of Health & Human Services)

Az USA Járványügyi Központja (Centers for Disease Control and Prevention)