Amerika

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 19.  
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Havannában nagykövetség és konzuli hivatal

Aktuális:

2017. 09. 19.
Aktuális hurrikánveszély:

Maria hurrikán

Felhívjuk a Karibi-térség szigetein, ezen belül is a Kis-Antillák északi szigetállamaiban, valamint Puerto Rico-ban, a Dominikai Közösségben, a Dominikai Köztársaságban, Haitin, a Bahamai Közösségben és a Kubában tartózkodó, továbbá a térségbe utazó, vagy oda utazni szándékozó magyar állampolgárok figyelmét, hogy szeptember közepén nagykiterjedésű hurrikán alakult ki a karibi térségtől Keletre, amely a Maria nemzetközi elnevezést kapta. 

A természeti képződmény rendkívül nagy, (az öt fokozatú hurrikánskálán) 5-ös erősségű! 

A hurrikán várható útvonala, napokra lebontva, a 2017. szeptember 19-i állapot alapján:

A Karibi-térség államainak polgári védelmi hatóságai kellő tapasztalattal, és megfelelő felkészültséggel rendelkeznek az ehhez hasonló természeti jelenségek kezelésében, az érintett lakosság testi épségének megóvásában és a várható károk mérséklésében. Kérjük a jelzett térségben tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a hurrikánnal kapcsolatos híradásokat, a hatóságok előrejelzéseit, figyelmeztetéseit, és az elhangzó utasításokat – saját testi épségük és fizikai biztonságuk érdekében – maradéktalanul hajtsák végre. 

A Maria hurrikánnal kapcsolatban részletes, naprakész tájékoztatást találhatnak a www.nhc.noaa.gov linkre kattintva.

A hurrikán ideje alatt is elérhető a havannai magyar konzul, Lados László Endre a vészhelyzeti konzuli segélyszámon (+53 528 02110). 

2017. 09. 13.
Irma hurrikán utáni állapot

2017. szeptemberének első napjaiban az Irma elnevezésű hurrikán végigsöpört a karibi szigeteken, jelentős károkat okozva az érintett területek infrastruktúrájában, beleértve a turisztikai létesítményeket is. A természeti képződmény szeptember 10-én hagyta el Kubát, az USA déli területein folytatva a rombolást. 

Felhívjuk a Karibi-térség szigetein, ezen belül is a Kis-Antillák északi szigetállamaiban, valamint a Dominikai Köztársaságban, Haitin,  és a Kubában tartózkodó, továbbá a térségbe utazó, vagy oda utazni szándékozó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a jelzett térségben keletkezett károk miatt a nemzetközi repülőterek nem, vagy csak részlegesen képesek járatok fogadására és indítására, ezért az utazóknak igen jelentős – esetenként akár több napos – késésekre is számítaniuk kell. 

Figyelembe véve, hogy a hurrikán által érintett térségek jelenleg újjáépítési/helyreállítási fázisban vannak, az áram- és ivóvízellátás folyamatossága egyelőre nem biztosított. Annak ellenére, hogy a hatóságok mindent megtesznek a lakossági ellátás, és szolgáltatások helyreállítása érdekében, azok jelentős része egyelőre nem, vagy csak akadozva működik. 

Javasoljuk, hogy a térségbe történő utazás előtt minden esetben érdeklődjenek az érintett utazási irodáknál, egyéni szervezésű utazások esetén a kiválasztott szálloda üzemeltetőjénél, magánszállás esetén szállásadójuknál az adott létesítmény fogadóképességéről és a várható kondíciókról.

Tekintve, hogy a Kubai Köztársaságban, a hurrikán okozta károk következtében az ország teljes területét érintő áramellátási zavarok keletkeztek, a bank-automaták egy része nem működik, és az elfogadóhelyek többsége sem tud bankkártyás tranzakciókat végrehajtani. Javasoljuk, hogy az utazás tervezésekor mindezek figyelembevételével kalkuláljanak az utazásra magukkal hozandó készpénzmennyiséget illetően. (Figyelem! Az országba 5000 USD értéknél magasabb összegű bármilyen valuta behozatala bejelentés-köteles!)

Biztonság:

A közbiztonság elfogadható, átlagos (sőt, karibi viszonylatban kitűnőnek mondható), ugyanakkor felhívjuk a Kubába utazó turisták figyelmét arra, hogy értékeikre (fényképezőgép, mobiltelefon, készpénz) és úti okmányaikra fokozottan ügyeljenek.

Pénzt csak bankokban és hivatalos pénzváltókban (CADECA) váltsanak, az utcai pénzváltás veszélyes és tiltott! 

Praktikus tanácsok:

  • Lehetőleg már úgy érkezzenek az országba, hogy útlevelükről fénymásolattal rendelkeznek, a személyazonosság igazolására elegendő, ha a másolatot magunknál tartják; 
  • Semmi esetre se tartsanak egy helyen minden értéket és okmányt a városnézés és kirándulás alatt, lehetőleg csak minimális, vagy az adott programhoz szükséges, kis mennyiségű pénzzel közlekedjenek
  • Fokozottan ügyelni kell a magánszállások, "casa particular"-ok esetében, hogy csak megbízható szállásadónál foglaljanak szobát.
  • Bérelt gépjárművel történő vidéki utazás esetén éjszaka lehetőség szerint ne vezessenek; stopposokat ne vegyenek fel

Ha minden elővigyázatosságunk ellenére a baj bekövetkezne, akkor a rendőrségen jegyzőkönyvet kell felvetetni az ellopott, elrabolt értéktárgyakról. Ezt követően a nagykövetségen bejelentést kell tenni, hogy jegyzőkönyvet lehessen készíteni a nem kívánatos eseményről, melyet a hazai biztosítók számára - érvényes biztosítás esetén - kártérítés céljából be lehet nyújtani. Felhívjuk a Kubába utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a kubai hatóságok az útlevelüket elhagyó turistákkal szemben személyes szabadságot korlátozó intézkedést alkalmazhatnak.  

Ezért nyomatékosan javasoljuk, hogy az útlevél elvesztése esetén legelőször a magyar nagykövetséggel vegyék fel a kapcsolatot, majd ezt követően forduljanak a rendőrséhez.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Beutazás az érkezéstől számított hat hónapig még érvényes útlevél birtokában történhet
Ideiglenes útlevél: IGEN
Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

Törvényes képviselő nélkül utazó kiskorú gyermek közjegyző előtt tett, spanyol nyelvre lefordított és  a Kubai Köztársaság magyarországi külképviselete által felülhitelesített szülői nyilatkozat birtokában utazhat be Kubába. (A nyilatkozat megtétele a vízum kiállításának a feltétele is.) 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése szükséges 

Vízumot a Kubai Köztársaság budapesti Nagykövetségén, vagy néhány utazási irodában lehet beszerezni.

Kuba budapesti nagykövetségének tájékoztatása szerint mindazon utazóknak, akik az Egyesült  Államokból, vagy az USA érintésével érkeznek a szigetországba, a turista célú belépésre jogosító ún. turistakártyát (tarjeta turística) az USA-ban működő utazási irodákban kell beszerezniük. Ennek értelmében a budapesti kubai nagykövetség a továbbiakban már nem állít ki turistakártyát azoknak a magyar állampolgároknak, akik az Egyesült Államokból szándékoznak Kubába beutazni.

Vízumfelvételkor és beutazáskor a kubai hatóságok kérhetik a szálloda vagy a magánszállás (casa particular) foglalásának igazolását.

A Kubai Köztársaságba történő belépéshez utas- és egészségügyi biztosítás megkötése szükséges. A biztosítás meglétének a tényét az országba történő belépéskor, a határon ellenőrizhetik, annak hiányában a belépést megtagadhatják.

A vízumelőírásokról Kuba budapesti nagykövetségének honlapján (www.embacuba.hu) a „Konzulátus” → „Vízumkérelem” → „Vízumkérőlap” → „Turista kártya” menüpontok alatt találhat az érdeklődő információkat.

Vízum egyéb célú beutazás esetén: Vízumkérelem benyújtásában az adott ország külképviselete illetékes. 

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato, valamint www.pettravel.com/immigration/Cuba.cfm  

Munkavállalás: 

A Kubai Köztársaságban munkát külföldi személy csak a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium (a továbbiakban MTSZ) által kiadott munkavállalási engedély birtokában vállalhat. Általános szabály, hogy külföldi személy csak olyan munkát végezhet, amire Kubában nincs megfelelő képzettségű munkavállaló. A kérelem pozitív elbírálása esetén az MTSZ munkavállalási vízumot telepít a leendő munkavállaló állampolgársága szerinti kubai külképviseletre.

A munkavállalási engedély megszerzésének részletes szabályait az 1/2000 MTSZ-BM együttes rendelet határozza meg.

A munkavállalási engedély nélküli,  vagy nem a bejelentett munkakörnek megfelelő munkavégzés jogszabályba ütközik, és 5000,- CUC bírságot, valamint az országból történő kiutasítást vonja maga után. Turista vízummal munkát vállalni tilos, ugyancsak tilos ilyen típusú vízummal üzleti tárgyalásokat folytatni.

Vám:

A Kubába látogató turisták a légitársaságok által engedélyezett mennyiségű magánhasználati cikkeket hozhatnak magukkal vámmentesen. Amennyiben a csomag összsúlya a megengedett határt meghaladja, 51 USD értékig vámmentesen hozhatják azt be. 51 USD megfelelő érték felett egészen 501 USD-ig a vámdíj összege az áru értékének 100%-a, 501 USD-tól 1000 USD-ig pedig az áru értékének 200%-a. (A túlsúly kiszámításához egységesen az 1 kg = 10 USD képletet alkalmazzák.)

A vám- és adómentesség feltétele, hogy a behozatal alkalmi jellegű legyen (olyan behozatal, amely ésszerű időn belül, nem egy sorozat részeként valósul meg), és kizárólag az utas vagy annak családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll, és amelyek jellege és mennyisége nem lehet kereskedelmi célú behozatalra utaló.

Magánhasználati cikkek általánosságban: a személyes használatú ékszerek és ruházati cikkek, szépségápolási cikkek, személyenként egy darab mobiltelefon, egy darab videokamera vagy fényképezőgép, egy darab MP3 vagy MP4 készülék, egy darab laptop. Gyógyszerek tekintetében az utazás időtartamára szükséges mennyiségű orvosi terméket az ország területére be lehet hozni. Amennyiben az utazó nagyobb mennyiségű gyógyszer napi fogyasztására kényszerül, érdemes orvosi igazolást hoznia magával.

Az ország elhagyásakor, eredet-számla felmutatása nélkül egy személy darabáruként  20 db, vagy eredeti, hivatalos zárjeggyel ellátott, gyárilag lezárt  csomagolásban 50 db szivart szállíthat ki Kubából. 

A vonatkozó vámelőírások megtalálhatók a Kubai Köztársaság nagykövetségének honlapján (www.embacuba.hu) a "Kuba" → "Vám" elérési útvonalon, valamint a kubai Vámhivatal hivatalos honlapján (www.aduana.co.cu), spanyol és angol nyelven.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Időeltérés

Magyarországhoz képest mínusz 6 óra az időeltolódás. (Pl. Magyarországon déli 12 órakor Kubában reggel 6 óra van.)

Éghajlat

Két évszak váltakozik az országban, a tél és a nyár, tavaszi illetőleg őszi átmenet nélkül. A kubai nyár, az esős évszak, májustól októberig tart. A középhőmérséklet ilyenkor 27,7 C fok, a júliusi és augusztusi napokban azonban a legmagasabb hőmérséklet a 40 C fokot is megközelítheti. A száraz évszak, novembertől áprilisig tart, ekkor alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A december és január közötti időszakban nagyobb az esély a hidegebb időre. A középhőmérséklet ebben az évszakban 21 C fok, de éjszaka a levegő néha lehűlhet 10-15 C fokra is. A nyári időszakban bőséges a csapadék, és gyakoriak a trópusi viharok. A levegő páratartalma igen magas, 80-90% körül mozog.

A hurrikánok jellemzően a júniustól novemberig terjedő időszakban alakulnak ki. Kiutazás előtt célszerű tájékozódni a természeti katasztrófák kialakulásának lehetőségéről. A kubai meteorológiai előrejelző szolgálat, az INSMET (www.met.inf.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL) megbízható adatokat közöl, emellett az amerikai National Hurricane Center honlapja is naprakész információkkal szolgál a térségről (www.nhc.noaa.gov).

Élelmiszer-fogyasztás

Az országban a csapvíz fogyasztása nem ajánlatos. Palackozott víz kapható az élelmiszerboltokban; a nagy meleg miatt napi kb. 2-3 liter folyadékfogyasztás ajánlott.

A kubai hatóságok szigorúan ellenőrzik az élelmiszerek behozatalát. Az állat- és növényfertőzések megelőzése érdekében tilos húsféleségeket, gyümölcsöt és zöldségfélét, növényi magvakat az országba bevinni (A behozatali tilalom alól kivételt képeznek a konzervek).

Pénzváltás, banki szolgáltatások, fizetőeszközök

A kubai konvertibilis peso (CUC) Kuba egyik hivatalos pénzneme, a másik a kubai peso (CUP). A CUC-t 1994-ben vezették be, szabadon váltható pénznem. Árfolyama az USA dollárhoz van rögzítve: 1 CUC = 1,08 USD. Szintén rögzített az árfolyama a "normál" kubai pesóhoz (CUP): 1 CUC = 24 CUP. Az árfolyam kötött, mindenhol ezek az érvényesek. A gyakorlatban ez a fő fizetőeszköz, a legtöbb üzlet CUC-ban számol, s a legfontosabb termékek is kizárólag CUC-ért kaphatók.

Amerikai dollár készpénz váltásakor 10% illetéket kell megfizetni.

Felhívjuk a Kubába utazók figyelmét, hogy a szigetországban még mindig csak korlátozottan tudnak bankkártyával fizetni vagy arról készpénzt felvenni. A kubai bankautomaták csak a VISA kártyát fogadják el, a MasterCard, a Cirrus Maestro, a Visa Electron kártyákat nem!

A Western Unionon keresztül történő pénzátutalás Magyarországról Kubában nem működik, erre egyelőre csak Spanyolország-Kuba, az USA-Kuba vagy Puerto Rico-Kuba viszonylatban van lehetőség.

Közlekedés, gépjárműbérlés

Az ország egész területén gondot okoz a tömegközlekedés hiánya, illetve annak elégtelen volta. Mind a városi tömegközlekedés, mind pedig a vonat- és a távolsági buszközlekedés igen alacsony színvonalú, nem megbízható.

A havannai repülőtérről célszerű taxival utazni a szállodába. A taxi ára a repülőtér-szálloda útvonalra kb. 15-30 CUC között mozog. Ajánlott, hogy a látogató minden esetben ragaszkodjon a taxióra bekapcsolásához, mely 1 CUC-ról indul. Taxiórával nem rendelkező bérkocsik esetében (bicitaxi, cocotaxi) javasolt a viteldíjról előzetesen megállapodni.

Személygépkocsit vagy motorkerékpárt a repülőtéren, Havannában és más városokban több helyen, illetve a szállodákban is lehet bérelni, elég magas áron. 

Gépjármű bérlése során jelentkező kockázatok

A szigetországban működő, gépjárműveket bérbeadó állami cégek olyan biztosítást köttetnek az ügyfelekkel, amely nem fedezi a gépjárműben keletkezett károkat, melyek teljes költségét az ügyfelekre hárítják.

A hatályos jogszabályok és a Kubában követett joggyakorlat szerint a balesetet okozó külföldi állampolgár mindaddig nem hagyhatja el az országot, amíg az ügy nem kerül lezárásra, és amíg a balesetben vétkesnek ítélt személy az okozott anyagi és nem anyagi jellegű károkat nem téríti meg. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Magyarország és a Kubai Köztársaság között érvényben van a sürgősségi orvosi ellátások ingyenességére vonatkozó nemzetközi szerződés, de ez nem terjed ki a magyar állampolgárok teljes körű orvosi ellátására. 

Egyébiránt a Kubába utazóknak kötelező az utas-egészségügyi biztosítás megkötése. A biztosítás meglétét belépéskor ellenőrizhetik.

Dengue-láz

Felhívjuk a Kubába utazó turisták figyelmét arra, hogy a szigetországban továbbra is jelentkeznek Dengue-láz okozta megbetegedések. A betegség általában a június és november hónapok közötti időszakban jelenti a legnagyobb veszélyt, de megbetegedések egész évben előfordulhatnak. A Dengue-láz egy, szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, tünetei többek között a láz, a fejfájás, a kanyaróhoz hasonló bőrkiütés, valamint izom- és ízületi fájdalmak.

Zika-vírus

Az első igazolt Zika-fertőzést 2016 márciusában regisztrálták Kubában. A hatóságok 2016 februárjától intenzív irtási kampányt indítottak a vírushordozó szúnyogfaj elterjedésének megakadályozása érdekében, aminek köszönhetően a sziget fertőzöttségi szintje egyelőre meg sem közelíti a karibi térség egyéb államainak a fertőzöttségét. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a fertőzések száma, a kubai hatóságok nagyfokú erőfeszítései ellenére is emelkedni fog. A betegség tünetei hasonlóak a Dengue-fertőzés tüneteihez.

A fenti, veszélyeztetett csoportba tartozó személyeken kívül a kisgyermekkel utazást tervezők, vagy a közelmúltban immun-betegségen átesett személyek esetében javasoljuk, hogy az utazást megelőzően kérjék ki a hazai ÁNTSZ-szakorvosok véleményét. Ha hazatérésük után fejfájás, magas láz, hányás, hasfájás jelentkezik, ne felejtsék el tájékoztatni a kezelőorvosukat arról, hogy dengue- és zika-veszélyes területen tartózkodtak.