Amerika

Utoljára módosítva: 2016. 10. 07.    

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Havannában nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:

A közbiztonság elfogadható, átlagos (sőt, karibi viszonylatban kitűnőnek mondható), ugyanakkor felhívjuk a Kubába utazó turisták figyelmét arra, hogy értékeikre, úti okmányaikra fokozottan ügyeljenek. Az elmúlt időszakban az Európai Unióból érkezett turisták sérelmére többször követtek el rablást, aminek során a személyes értékeiket (fényképezőgép, mobiltelefon, készpénz), valamint úti okmányaikat erőszakkal eltulajdonították (letépték vállukról hátizsákjaikat, a derekukról övtáskáikat).

Pénzt csak bankokban és hivatalos pénzváltókban (CADECA) váltsanak, az utcai pénzváltás veszélyes és tiltott! A turisták, sajnálatos módon, gyakran esnek áldozatul az utcai pénzváltók manipulációinak.

Praktikus tanácsok:

 • Lehetőleg már úgy érkezzenek az országba, hogy útlevelükről fénymásolattal rendelkeznek;
 • Semmi esetre se tartsanak egy helyen minden értéket és okmányt a városnézés és kirándulás alatt (a bűnözők előszeretettel szemelik ki a gyengébbik nemet, hiszen tőlük könnyebb eltulajdonítani az értékeket);
 • Lehetőleg csak minimális, vagy az adott programhoz szükséges, kis mennyiségű pénzzel közlekedjenek, főleg, ha ez nagy részben gyalog történik;
 • Javasolt, hogy szálláshelyeiket is körültekintően válasszák meg. Fokozottan ügyelni kell a magánszállások, "casa particular"-ok esetében, hogy csak megbízható szállásadónál foglaljanak szobát.
 • Bérelt gépjárművel történő vidéki utazás esetén stopposokat ne vegyenek fel;
 • Éjszaka lehetőség szerint ne vezessenek;
 • Éjszaka lehetőleg kerüljék a kivilágítatlan, néptelen utcákat, melyek fokozott veszélyt jelenthetnek.

Ha minden elővigyázatosságunk ellenére a baj bekövetkezne, akkor a rendőrségen jegyzőkönyvet kell felvetetni az ellopott, elrabolt értéktárgyakról. Ezt követően a nagykövetségen bejelentést kell tenni, hogy jegyzőkönyvet lehessen készíteni a nem kívánatos eseményről, melyet a hazai biztosítók számára - érvényes biztosítás esetén - kártérítés céljából be lehet nyújtani. Felhívjuk a Kubába utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a kubai hatóságok az útlevelüket elhagyó turistákkal szemben személyes szabadságot korlátozó intézkedést alkalmazhatnak. A fogva-tartás több napig is eltarthat, ez alatt az ellátást a fogva tartottnak kell fizetnie. A külföldi állampolgárok személyes szabadságának a korlátozásáról a kubai hatóságok a nagykövetségeket általában csak késve, néhány nap, vagy akár hét elteltével értesítik, látogatást csak korlátozott mértékben engedélyeznek.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az útlevél elvesztése esetén legelőször a magyar nagykövetséggel vegyék fel a kapcsolatot, majd ezt követően forduljanak a rendőrséhez. Célszerű egy fénymásolatot készíteni az útlevél adatoldaláról, mert ez esetben az útlevelet a szálláshelyen lehet hagyni, a személyazonosság igazolására elegendő, ha a másolatot magunknál tartjuk. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Vízum-megállapodások

Magyar állampolgárok számára a Kubába való beutazás az ország elhagyásától számított három hónapig még érvényes útlevél és érvényes vízum (díja: 22 EUR), vagy turistakártya (Tarjeta de turista) birtokában történhet Vízumot a Kubai Köztársaság Budapesti Nagykövetségén, turistakártyát szintén ott, vagy néhány utazási irodában lehet beszerezni. Vízumfelvételkor és beutazáskor a kubai hatóságok kérhetik a szálloda vagy a magánszállás (casa particular) foglalásának igazolását.

A Kubai Köztársaságba történő belépéshez utas- és egészségügyi biztosítás megkötése szükséges. A rendelkezés vonatkozik minden beutazóra (akár vízummal akár turistakártyával), a Kubában ideiglenes letelepedési engedéllyel élő külföldi állampolgárokra (pl. diákok, vállalkozók, üzletemberek), valamint a külföldön élő kubai állampolgárokra (végleges kiutazási engedéllyel rendelkezők, kivándorlók) is. A biztosítás meglétének a tényét az országba történő belépéskor, a határon ellenőrizhetik, annak hiányában a belépést megtagadhatják.

A vízumelőírásokról Kuba budapesti nagykövetségének honlapján (www.embacuba.hu) a „Konzulátus” → „Vízumkérelem” → „Vízumkérőlap” → „Turista kártya” menüpontok alatt találhat az érdeklődő információkat.

Vámszabályok

A Kubába látogató turisták a légitársaságok által engedélyezett mennyiségű magánhasználati cikkeket hozhatnak magukkal vámmentesen. Amennyiben a csomag összsúlya a megengedett határt meghaladja, 51 USD értékig vámmentesen hozhatják azt be. 51 USD megfelelő érték felett egészen 501 USD-ig a vámdíj összege az áru értékének 100%-a, 501 USD-tól 1000 USD-ig pedig az áru értékének 200%-a. (A túlsúly kiszámításához egységesen az 1 kg = 10 USD képletet alkalmazzák.)

A vám- és adómentesség feltétele, hogy a behozatal alkalmi jellegű legyen (olyan behozatal, amely ésszerű időn belül, nem egy sorozat részeként valósul meg), és kizárólag az utas vagy annak családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll, és amelyek jellege és mennyisége nem lehet kereskedelmi célú behozatalra utaló.

Magánhasználati cikkek általánosságban: a személyes használatú ékszerek és ruházati cikkek, szépségápolási cikkek, személyenként egy darab mobiltelefon, egy darab videokamera vagy fényképezőgép, egy darab MP3 vagy MP4 készülék, egy darab laptop. Gyógyszerek tekintetében az utazás időtartamára szükséges mennyiségű orvosi terméket az ország területére be lehet hozni. Amennyiben az utazó nagyobb mennyiségű gyógyszer napi fogyasztására kényszerül, érdemes orvosi igazolást hoznia magával.

Az országba tilos behozni obszcén vagy pornográf tartalmú film- és sajtóterméket, illetve ilyen vonatkozású tárgyakat.

Csomag küldése esetén - mindegy, hogy légi, tengeri, postai úton vagy futárszolgálat révén jut be az országba - a súlyhatárt 3 kilogrammban határozták meg. A 3 kg-ot meghaladó csomag esetén a csomagot kiváltó kubai személyeknek kilogrammonként 10 CUC díjat kell fizetniük.

Azon személyek, akik 5000 USD felett hoznak be pénzösszeget az országba, be kell azt jelenteniük a kubai hatóságoknak, annak érdekében, hogy az összeg későbbi kivitelekor ne jelentkezzen probléma. Ugyanakkor felhívjuk a Kubába utazók figyelmét, hogy a helyi törvények alapján kubai hivatalos fizetőeszközt (CUC és CUP) tilos az országból kivinni. A vámhatóságok a kiutazók ellenőrzésekor esetlegesen előtalált kubai készpénzt elkobozhatják. Ennek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az ország elhagyásakor megmaradó kubai fizetőeszközöket váltsák vissza valamilyen konvertibilis valutára.  

Az ország elhagyásakor, eredet-számla felmutatása nélkül egy személy darabáruként  20 db, vagy eredeti, hivatalos zárjeggyel ellátott, gyárilag lezárt  csomagolásban 50 db szivart szállíthat ki Kubából. Az ennél nagyobb darabszámú szivar kiviteléhez minden esetben hivatalos, a vásárlást igazoló számlát kell az utasoknak felmutatniuk. A szivarokat a kézipoggyászban kell elhelyezni annak érdekében, hogy a kubai vámhatóságok azt ellenőrizhessék. (Ezzel egyidejűleg felhívjuk az utazók figyelmét, hogy légi utasként , az Európai Unió területére, vámmentesen maximum 50 db szivart lehet bevinni.)

Festmények kiviteléhez a kubai hatóságok engedélye szükséges, ezért olyan árustól érdemes festményeket vásárolni, aki helyben beszerzi a szükséges dokumentumokat az áru szállításához.

A kubai nemzetközi repülőtereken, az Európai Unió repülőtereihez hasonlóan, az utasok nem vihetnek be a tranzitterületre 100 ml-t meghaladó folyadékot, szúró-vágó eszközöket, üveget, valamint öngyújtót.

A hatályos vámszabályokat a kubai Pénzügyminisztérium 222/2012, valamint a 223/2012 számú rendelete szabályozza, amelyet (spanyol nyelven) a www.aduana.co.cu honlapon tekinthetnek meg.

Munkavállalással kapcsolatos információk

Kubában munkát külföldi személy csak a Munkaügyi és Társadalombiztosítási Minisztérium (a továbbiakban MTSZ) által kiadott munkavállalási engedély birtokában vállalhat. Általános szabály az, hogy külföldi csak olyan munkát végezhet, amire Kubában nincs megfelelő képzettségű munkavállaló.

A munkavállalási engedély megszerzésének részletes szabályait az 1/2000 MTSZ-BM együttes rendelet határozza meg.

Munkavállalási engedély iránti kérelmet magánszemély nem nyújthat be. Arra kizárólag a kubai Kereskedelmi Kamaránál bejegyzett cégek, illetve a kubai költségvetési szervek, intézmények, vagy azok vállalatai, vegyesvállalatai jogosultak. A felsoroltak nevében a képviseletre jogosult természetes személy küldi meg a kérelmet a MTSZ által felügyelt Nemzeti Munkaügyi Hivatalnak (a továbbiakban Hivatal), a kérelemről érdemben a MTSZ dönt. Ügyintézési határidő nincs, de törekednek a kérelmek minél hamarabb történő elbírálására.

A kérelem pozitív elbírálása esetén a MTSZ munkavállalási vízumot telepít a leendő munkavállaló állampolgársága szerinti kubai külképviseletre. Erről az MTSZ a kérelmező céget értesíti. A leendő munkavállaló felveszi a vízumot és belép Kubába. Megérkezése után az MTSZ-ben átadják részére a munkavállalási engedélyt 1 év érvényességgel (legkésőbb 45 nappal a lejárat előtt meghosszabbítás kérhető).

Csatolandó dokumentumok:

 • a rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatvány,
 • kérelem (levél formájában a cég képviselőjétől),
 • a leendő munkavállaló útlevelének fénymásolata,
 • munkaköri leírás,
 • fénykép (3 db),
 • eljárási díj (200,- CUC, csak csekk formájában nyújtható be)

A döntés elleni fellebbezésre nincs lehetőség.

A munkavállalási engedély nélküli vagy nem a bejelentett munkakörnek megfelelő munkavégzés jogszabályba ütközik, és 5000,- CUC bírságot von maga után. A bírságon kívüli jogkövetkezmény az, hogy az érintettet kötelezik az ország elhagyására. Turista vízummal munkát vállalni tilos, ugyancsak tilos ilyen vízummal üzleti tárgyalásokat folytatni. Adott esetben a kubai partnerek kérhetik üzleti vízum felmutatását.

Könnyítést jelent, hogy munkavállalási engedély nélkül, piacfelmérő (A7) vízummal 30 napot tölthetnek Kubában üzletemberek. Ez alatt az idő alatt lehetőségük van tárgyalásokat folytatni, találkozni a kubai hatóságok és cégek képviselőivel - munkát végezni, megállapodásokat aláírni azonban tilos ezzel a fajta vízummal. 

Tudnivalók az országról

Időeltérés

Magyarországhoz képest mínusz 6 óra az időeltolódás. (Pl. Magyarországon déli 12 órakor Kubában reggel 6 óra van.)

Éghajlat

Két évszak váltakozik az országban, a tél és a nyár, tavaszi illetőleg őszi átmenet nélkül. A kubai nyár, az esős évszak, májustól októberig tart. A középhőmérséklet ilyenkor 27,7 C fok, a júliusi és augusztusi napokban azonban a legmagasabb hőmérséklet a 40 C fokot is megközelítheti. A száraz évszak, novembertől áprilisig tart, ekkor alacsonyabb az átlaghőmérséklet. A december és január közötti időszakban nagyobb az esély a hidegebb időre. A középhőmérséklet ebben az évszakban 21 C fok, de éjszaka a levegő néha lehűlhet 10-15 C fokra is. A nyári időszakban bőséges a csapadék, és gyakoriak a trópusi viharok. A levegő páratartalma igen magas, 80-90% körül mozog.

A hurrikánok jellemzően a júniustól novemberig terjedő időszakban alakulnak ki. Kiutazás előtt célszerű tájékozódni a természeti katasztrófák kialakulásának lehetőségéről. A kubai meteorológiai előrejelző szolgálat, az INSMET (www.met.inf.cu/asp/genesis.asp?TB0=PLANTILLAS&TB1=INICIAL) megbízható adatokat közöl, emellett az amerikai National Hurricane Center honlapja is naprakész információkkal szolgál a térségről (www.nhc.noaa.gov).

Az öltözéket az évszaknak megfelelően célszerű megválasztani: nyáron a könnyű, lehetőleg természetes alapanyagú nyári ruhák, télen vékony pulóver, esetleg kiskabát elegendő.

Az erős napsugárzás miatt fontos, hogy napszemüveget, fejfedőt, fényvédő krémet vigyenek magukkal a kirándulásokra. A nagy hőség miatt a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt biztosítani kell a szervezet számára.

Bár a lakott területeken rendszeresen végeznek szúnyogirtást, a szúnyogok, rovarok ellen javasoljuk a rovarriasztó használatát.

Élelmiszer-fogyasztás

Az országban a csapvíz fogyasztása nem ajánlatos. Palackozott víz kapható az élelmiszerboltokban; a nagy meleg miatt napi kb. 2-3 liter folyadékfogyasztás ajánlott.

A kubai hatóságok szigorúan ellenőrzik az élelmiszerek behozatalát. Az állat- és növényfertőzések megelőzése érdekében tilos húsféleségeket, gyümölcsöt és zöldségfélét, növényi magvakat az országba bevinni (A behozatali tilalom alól kivételt képeznek a konzervek).

Több piac áll az országba látogató vendégek rendelkezésére, ahol a szezonnak megfelelő gyümölcsöket, zöldségeket lehet vásárolni. A zöldségszezon október végétől május közepéig tart, gyümölcsöt egész évben lehet vásárolni, a többi élelmiszerhez képest ezek ára viszonylag alacsony. A zöldségpiacokon az árak kubai pesoban értendők, de konvertibilis pesoval is lehet fizetni, figyelembe véve az 1:24-es átváltási arányt. 

Pénzváltás, banki szolgáltatások, fizetőeszközök

A kubai konvertibilis peso (CUC) Kuba egyik hivatalos pénzneme, a másik a kubai peso (CUP). A CUC-t 1994-ben vezették be, szabadon váltható pénznem. Árfolyama az USA dollárhoz van rögzítve: 1 CUC = 1,08 USD. Szintén rögzített az árfolyama a "normál" kubai pesóhoz (CUP): 1 CUC = 24 CUP. Az árfolyam kötött, mindenhol ezek az érvényesek.

Bár a CUC hivatalosan csak kiegészítő pénznem Kubában, a gyakorlatban ez a fő fizetőeszköz, a legtöbb üzlet CUC-ban számol, s a legfontosabb termékek is kizárólag CUC-ért kaphatók.

Amerikai dollár készpénz váltásakor 10% illetéket kell megfizetni.

Az egyéb váltható valuták aktuális árfolyamairól a Banco Metropolitano weboldalán (www.bc.gob.cu/Espanol/tipo_cambio_METROPOLITANO.asp) található információ.

Csak bankokban, szállodákban, a repülőtéren illetve más hivatalos helyen (CADECA) ajánlatos pénzt váltani.

A helyi pénznem (konvertibilis peso, CUC) váltását még a megérkezéskor, a repülőtéren érdemes elvégezni, mert a beutazáshoz szükséges taxit is ezzel a valutával lehet csak fizetni. Megjegyezzük, hogy csak a szükséges mennyiségű pénzt váltsák át CUC-re, mert ezt a valutát Kubán kívül sehol sem fogadják el. A fel nem használt konvertibilis pesót Kubában bármikor visszaváltják más valutára.

Felhívjuk a Kubába utazók figyelmét, hogy a szigetországban még mindig csak korlátozottan tudnak bankkártyával fizetni vagy arról készpénzt felvenni. Kérjük, gondoskodjanak az utazásukhoz elegendő készpénz behozataláról, valamint annak biztonságos elhelyezéséről.

Az európai bankszínvonalhoz szokott utazó tapasztalhatja, hogy Kubában a bankszolgáltatás még gyermekcipőben jár. Néhány külföldi kereskedelmi bank ugyan képviselteti magát, de fiókhálózattal nem rendelkeznek. Kevés bankautomata található a városokban, illetve a turisták által látogatottabb helyeken, és ezek sem működnek minden esetben. Ezekből a bankautomatákból - jelenleg még csak nem USA érdekeltségű bank VISA bankkártyájával - általában CUC és CUP is felvehető. A CADECA képviseleteinél szintén lehet készpénzt felvenni VISA és MasterCard bankkártyával, de a banki nyitvatartási időn kívül 200,- CUC-ben maximálják a felvehető pénzmennyiséget. Fontos tudni, hogy a kubai bankautomaták csak a VISA kártyát fogadják el, a MasterCard, a Cirrus Maestro, a Visa Electron kártyákat nem!

A Kubai Köztársaság területén vásárlásra a dombornyomott VISA és MasterCard hitel- és bankkártyákat fogadják el, de az elfogadóhelyek száma meglehetősen kevés. Bankkártyával történő fizetés esetén az elszámolási egység az USD, ami azt jelenti, hogy a CUC-ben megszabott árakat kb. 1,11-el felszorozzák, és azzal terhelik meg a bankkártyát. Utazási csekket elfogadnak az ország egész területén, amely minden olyan bankban beváltható, ahol devizaügyletekkel is foglalkoznak. A beváltáskor levonásra kerülő kezelési költség mértéke bankokként változik, kb. 2%.

FONTOS! Az Egyesült Államok bankjai vagy USA érdekeltségű magyar bankok által kibocsátott hitel- és bankkártyákat (pl. Citibank, American Express) kevés kivételtől eltekintve (pl. COPA légitársaság) a kubai elfogadóhelyeken NEM lehet használni! Minden esetben tájékozódjon a kártyakibocsátó banknál, hogy az használható-e a Kubai Köztársaság területén! Bankautomatából történő készpénzfelvételre csak dombornyomott VISA kártya alkalmas, MasterCard akkor sem, ha a kibocsátó bank nem USA kötődésű!

A Western Unionon keresztül történő pénzátutalás Európából Kubában nem működik, erre csak az USA-Kuba vagy Puerto Rico-Kuba viszonylatban van lehetőség.

Sürgős esetben a nagykövetség hozzásegíti a bajbajutottat otthoni forrásainak igénybevételéhez.

Vám- és egyéb jogszabályok

A Kubai Köztársaság területére vonatkozó vámelőírások megtalálhatók a Kubai Köztársaság nagykövetségének honlapján (www.embacuba.hu) a "Kuba" → "Vám" elérési útvonalon.

Közlekedés, gépjárműbérlés

Az ország egész területén gondot okoz a tömegközlekedés hiánya, illetve annak elégtelen volta. Az ország egyik városában sincs metró vagy villamos, a buszközlekedés városon belül és kívül egyaránt alacsony színvonalú, nem megbízható. Hivatalos menetrend nincs. A vonatközlekedés is hasonló színvonalú, a sok áramszünet és a mozdonyok műszaki állapota miatt a menetidő bizonytalan.

A távolsági buszközlekedést a helyieknek az Astro, turistáknak (konvertibilis pesoért) a Viazul járatok biztosítják, Havannából indulnak egy-egy nagyobb városba, megyeszékhelyre és vissza.

(A buszvégállomás címe: Calle 26 y Zoológico, Nuevo Vedado, La Habana.)

A menetdíjak (csak oda út) 10-51 CUC között mozognak a távolság függvényében. Havannából naponta egy járat indul Viñales-be és Soroába (Pinar del Rio megye), három járat Varaderoba és Santiago de Cuba-ba.

A havannai repülőtérről célszerű taxival utazni a szállodába. A taxi ára a repülőtér-szálloda útvonalra kb. 15-30 CUC között mozog. Ajánlott, hogy a látogató minden esetben ragaszkodjon a taxióra bekapcsolásához, mely 1 CUC-ról indul.

A kisebb méretű taxik közül a legolcsóbbak az úgynevezett „Panataxik" illetve a „Turistaxik". Használatosak és közkedveltek a turisták körében a „bicitaxik” és a „cocotaxik”. Ez utóbbi közlekedési eszközök igénybevételekor javasoljuk, hogy a viteldíjról előzetesen állapodjanak meg a szolgáltatást nyújtóval, mert ennek hiányában előfordulhat, hogy egy kisebb városnéző körút megtétele után szemérmetlenül magas árat követelnek az utastól.

Személygépkocsit vagy motorkerékpárt a repülőtéren, Havannában és más városokban több helyen, illetve a szállodákban is lehet bérelni, elég magas áron. A gépkocsik bérlését megelőzően célszerű meggyőződni arról, hogy milyen állapotban van a jármű, minden tartozéka (pl. pótkerék, emelő stb.) rendelkezésre áll-e, amit feltüntettek a szerződésen, és a benzintartály mennyi üzemanyagot tartalmaz. (Az elveszett pótkerékért 160-180 CUC-t kell fizetni!) A bérelt gépkocsiért általában 200 CUC letétet kérnek, melyet a bérlési idő leteltével visszafizetnek.

Gépjármű bérlése során jelentkező kockázatok

Felhívjuk a Kubába látogató turisták figyelmét, hogy a szigetországban működő, gépjárműveket bérbeadó állami cégek olyan biztosítást köttetnek az ügyfelekkel, amely nem fedezi a gépjármű külső részein okozott károkat. Amennyiben a gépjárműről eltulajdonítják a visszapillantó tükröket, ablaktörlőket, lámpákat, vagy az irányjelzőket, azok teljes költségének megfizetését az ügyfelekre hárítják.

Előfordult turistákkal olyan eset is, amikor parkolás alatt eltulajdonították a bérelt autó első két kerekét. Bár a megkötött biztosítás teljes körű volt, a kubai hatóságok szerint az eset nem állami parkoló-őrökkel biztosított parkolóban történt, ezért a teljes költséget a turistáknak kellett kifizetniük.

Sajnálatos módon több turisták által vezetett gépjárművel történt már közúti baleset, amikor a kubai fél a helyszínen ugyan elismerte vétségét a balesetben, a kubai hatóságok által végzett nyomozás végeredménye szerint mégis a külföldi turistákat okolták a baleset bekövetkezéséért, és kötelezték őket a károk megtérítésére.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Magyarország és a Kubai Köztársaság között érvényben van a sürgősségi orvosi ellátások ingyenességére vonatkozó nemzetközi szerződés, de ez nem terjed ki a magyar állampolgárok teljes körű orvosi ellátására. Az orvosi ellátás költségei meglehetősen borsosak, és a kubai hatóságok az ország elhagyását megtiltják, amennyiben az utazó részéről kiegyenlítetlen tartozás áll fenn valamelyik gyógyintézetnél.

A Kubába utazóknak kötelező az utas-egészségügyi biztosítás megkötése. A biztosítás meglétét belépéskor ellenőrizhetik.

Dengue-láz

Felhívjuk a Kubába utazó turisták figyelmét arra, hogy a szigetországban továbbra is jelentkeznek Dengue-láz okozta megbetegedések. A betegség általában a június és november hónapok közötti időszakban jelenti a legnagyobb veszélyt, de megbetegedések egész évben előfordulhatnak. A Dengue-láz egy, szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés, tünetei többek között a láz, a fejfájás, a kanyaróhoz hasonló bőrkiütés, valamint izom- és ízületi fájdalmak.

Nem létezik olyan védőoltás vagy gyógyszer, amely megakadályozná a dengue-vírussal való megfertőződést. Ellene védekezni csak a szúnyogcsípések lehetőség szerinti kivédésével (zárt öltözet, szúnyogriasztó szerek stb.) lehet.

Amennyiben a jelzett tünetekhez hasonlók jelentkeznének, javasoljuk, haladéktalanul forduljanak orvoshoz, ne próbálkozzanak saját gyógykezeléssel, mivel egyes orvosi rendelvény nélkül szedhető gyógyszerek (pl. lázcsillapítók) rendkívüli mértékben súlyosbíthatják a betegséget.

Zika-vírus

A WHO tájékoztatása szerint 2015 második felében igazolták először a Dengue-láz megbetegedést is okozó, Aedes Aegypti szúnyog által terjesztett Zika-vírus jelenlétét a Karibi-és a Latin-amerikai térségben. Kubában a hatóságok 2016 februárjától intenzív irtási kampányt indítottak a vírushordozó szúnyogfaj elterjedésének megakadályozása érdekében, aminek köszönhetően a sziget fertőzöttségi szintje egyelőre meg sem közelíti a karibi térség egyéb államainak a fertőzöttségét. Az első igazolt Zika-fertőzést 2016 márciusában regisztrálták Kubában, de – figyelembe véve a vírus terjedési sebességét a térségben –  nem zárható ki, hogy a fertőzések száma, a kubai hatóságok nagyfokú erőfeszítései ellenére is emelkedni fog. 

A Zika-vírus a várandós nők számára jelent komoly veszélyt, mert a fertőzés a születendő gyermeknél születési rendellenességet, ún. mikrokefáliát (kisfejűséget) okozhat. A betegség tünetei hasonlóak a  Dengue-fertőzés tüneteihez. Mivel a Zika-vírus ellen jelenleg nem létezik oltóanyag, javasoljuk, hogy az utazás tervezésénél tájékozódjanak a WHO honlapján a fertőzöttség mértékéről, és a veszélyeztetett csoportba tartozók ennek alapján döntsenek az utazásról, vagy annak elhalasztásáról. 

A fenti, veszélyeztetett csoportba tartozó személyeken kívül a kisgyermekkel utazást tervezők, vagy a közelmúltban immun-betegségen átesett személyek esetében javasoljuk, hogy az utazást megelőzően kérjék ki a hazai ÁNTSZ-szakorvosok véleményét. Ha hazatérésük után fejfájás, magas láz, hányás, hasfájás jelentkezik, ne felejtsék el tájékoztatni a kezelőorvosukat arról, hogy dengue- és zika-veszélyes területen tartózkodtak.

Egészségügyi ellátás:

A Kubai Köztársaságban a külföldi állampolgárok által igénybe vehető egészségügyi intézmények megyék szerint a következők:

Havanna:

 • Clínica Internacional "Cira García", Playa;
 • Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), Playa;
 • Centro de Restauración Neurológica (CIREN), Playa;
 • Centro de Histioterapia Placentaria, Playa;
 • Hospital "Hermanos Ameijeiras", Centro Habana;
 • Hospital Pediátrico Centro Habana;
 • Hospital "Comandante Manuel Fajardo", Vedado;
 • Hospital Gineco-Obstetrico "Ramón González Coro", Vedado;
 • Centro Internacional de Retinosis Pigmentaría CIRP, Vedado;
 • Centro Internacional de la Tercera Edad CITED, Vedado;
 • Hospital "Carlos J. Finlay", Marianao;
 • Hospital Pediátrico "Juan Manuel Marquez", Marianao;
 • Hospital "Pando Ferrer", Marianao;
 • Hospital Ortopédico "Frank País", Lisa;
 • Hospital Pediatrico "Wiliam Soler", Alta Habana;
 • Hospital Ortopédico de Rehabilitación "Julio Díaz", Arrayo Naranjo;
 • Hospital "Luis Díaz Soto", Habana del Este;
 • Clínica Internacional Santa María del Mar;
 • Villa Salud Tarara, Habana del Este

Pinar del Rio:

 • Hospital Provincial "Abel Santamaría", Pinar del Rio

Matanzas:

 • Hospital Provincial "José R. Trabanes", Matanzas
 • Clínica Internacional de Varadero
 • Hospital de Cárdenas "Julio M. Arestegui Villamil"
 • Centro de Medicina Subacuática, Cárdenas

Villa Clara:

 • Hospital Provincial "Arnaldo Milian Castro", Santa Clara

Sancti Spiritus:

 • Hospital Clínico Quirúrgico "Camilo Cienfuegos", Sancti Spiritus
 • Clínica Internacional de Trinidad

Cienfuegos:

 • Clínica Internacional de Cienfuegos
 • Hospital Provincial de Cienfuegos 

* * *

Magyarországi látogatáshoz szükséges meghívólevél a kubai állampolgárok részére:

Felhívjuk azon magyar állampolgárok figyelmét, akik kubai állampolgárságú személyt kívánnak fogadni Magyarországon, hogy az utazáshoz szükséges „schengeni vízum” igényléséhez a kubai állampolgároknak továbbra is a magyarországi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított meghívólevélre van szükségük. Felhívjuk továbbá a meghívó felek figyelmét arra, hogy a meghívólevél beszerzése önmagában nem jelenti azt, hogy az utazni kívánó személy automatikusan megkapja a vízumot. (Az érdeklődők a témával kapcsolatos bővebb tájékoztatást a http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztatok-a-schn linkre kattintva kaphatnak.)