Ázsia

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 05.  
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.
 

Elérhető külképviselet/ek: Abu Dhabiban nagykövetség és konzuli hivatal

Aktuális:

2017. 06. 06.
A Katarban kialakult helyzetre való tekintettel kérünk mindenkit, mielőtt útnak indul a térségbe tájékozódjon a légitársaságok honlapján, hogy melyik járattal hova tud berepülni. A Qatar Airways járatait kitiltották az Egyesült Arab Emírségekből. Bővebb felvilágosítás a www.qatarairways.com/us/en/travel-alerts.page oldalon található.

Biztonság:

Közbiztonság

Az Egyesült Arab Emírségekben fokozott figyelmet fordítsanak a személyes biztonságra, a helyi kultúrához kötött szokások tiszteletben tartására. Az ország közbiztonsági helyzete jónak tekinthető, igen ritkán fordul elő magánszemélyek ellen elkövetett bűncselekmény vagy más erőszakos cselekedet. Bár az országban terrorcselekmény még nem fordult elő, ennek lehetősége nem kizárt. Az Egyesült Arab Emírségek más arab államokkal együtt, a koalíció részeként részt vesz iszlamisták ellen irányuló katonai csapásokban Irakban, Jemenben és Szíriában. Az iszlamisták terrorfenyegetései kiterjednek minden a koalícióban részt vevő országra. Legutóbb Szaúd-Arábiában volt robbantásos merénylet, ezért a helyi hatóságok erőfeszítései ellenére sem lehet kizárni, hogy az Egyesült Arab Emírségekben is bekövetkezik.

Országos segélyhívó vonal: 999

Turistákat segítő rendőrségi szolgálat (Tourism Police): +971-2-800-2626

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

A visszautazás tervezett dátumától számolva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél:

IGEN

Nagykövetségünk eddigi tapasztalata alapján csak kiutazásra és tranzitálásra* használható fel. Amennyiben belépési pecsétet nem tartalmazó útiokmánnyal utazik ki az országból, úgynevezett kilépési engedély „Exit Permit“ beszerzése szükséges a Bevándorlási Hivataltól. Ennek kiállításához rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása szükséges az útlevél illetéktelen eltulajdonításáról, illetve elvesztéséről. Figyelembe véve a helyi hatóságok hozzáállását nagykövetségünk NEM javasolja az ideiglenes útlevéllel történő utazást!

* Dubaiban két nemzetközi repülőtér (DXB, DWC) található a város két különböző pontján, kb. 65 km távolságra. Az ideiglenes útlevéllel NEM lehet átmenni egyik repülőtérről a másikra, a tranzitálás csak ugyanazon a repülőtéren belül lehetséges!

Személyi igazolvány:

NEM

Ideiglenes személyi igazolvány:

NEM

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

NEM

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM


Fontos, hogy az útlevél kifogástalan állapotban legyen, mert nem egyszer előfordult, hogy azért tagadták meg a belépést, mert az útlevél sérült, szakadt volt. A nagykövetség tapasztalata szerint elveszettnek vagy eltulajdonítottnak vélt, majd újra megtalált útlevelekkel az utazás komoly problémákhoz vezethet még akkor is, ha az útlevél előkerülését az érintett személy a hatóságoknál bejelentette.

Aki korábban járt már az Egyesült Arab Emírségekben, és úgy hagyta el az országot, hogy volt valamilyen tartozása (közüzemi számla, mobiltelefon számla, bankhitel, stb.), az az újbóli belépéskor számíthat arra, hogy a reptéren azonnal letartóztatják, és addig nem engedik el, amíg nem rendezi korábbi tartozását. A tartozásnak nincs elévülési ideje, akár több évre visszamenőleg is érvényesíthetik.

Kiskorúak beutazása: 

Ajánlott, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermek vagy azok kísérői rendelkezzenek az emírségi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek közjegyző előtt tett, angol nyelven írott, hozzájáruló nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, az utazás célját, időtartamát, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: 
2015. május 6-án teljeskörű vízummentesség lépett érvénybe: magyar állampolgárok a beutazás napjától legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel (magán, diplomata, szolgálati) előzetesen beszerzett vízum nélkül léphetnek be az Egyesült Arab Emírségekbe, és tartózkodhatnak az országban 6 hónapon belül 90 napig.

Figyelem! Az utóbbi időben több bejelentést is kaptunk, hogy a vízummentességi megállapodás ellenére több magyar állampolgár sem tudott belépni az országba vagy kilépésnél büntetést kellett fizetnie. Ez általában abból adódik, hogy a belépésnél és kilépésnél használt pecsétet csak az útlevélbe teszik be, de a számítógépes rendszerben nem vagy nem megfelelően rögzítik a dátumokat, ami túltartózkodást eredményezhet. Kérjük, ezért fokozottan figyeljenek oda, hogy valós ki és belépési dátum lett bepecsételve az útlevélbe, mert ebben az esetben a nagykövetségnek semmilyen eszköze sincsen a segítségnyújtásra. A beszállókártyát legalább 180 napig őrizzék meg.

Panaszt az Egyesült Arab Emírségek bécsi nagykövetségén tudnak tenni:

Cím: Chimanistraße 36., 1190 Bécs
Telefon: 00 43 1 368 1455
Fax: 00 43 1 368 4485
E-Mail: xCEOC5VY20mdmllbm5hQG1vZmEuZ292LmFl
Honlap: www.uae-mission.ae/mission/iaea

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 09.30 - 13.00

A repülőtéri tranzitálás vízummentes.

Vízum egyéb (pl. munkavállalás) célú beutazás esetén: részletes információért kérjük tájékozódjon az Arab Emírségek bécsi nagykövetségén.

Munkavállalás

Belépéskor ugyan a beutazás célját nem vizsgálják, munkavállaláshoz azonban a munkáltató ("szponzor") által előzetesen beszerzett belépési engedélyre van szükség.

Felhívjuk az Emírségekbe munkavállalási célból beutazók figyelmét, hogy az országban elsősorban angolul kiválóan beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, valamint bizonyos szakmák képviselői számíthatnak arra, hogy jól fizetett állást kapnak, amihez megfelelő lakhatási- és munkakörülmények járulnak. Egyéb esetekben az alábbiakra kell felkészülni:

Az elvégzendő munka eltér a sokszor csak szóbeli ígérvényben szereplőtől, szélsőséges esetben bűncselekménynek minősülő tevékenységre is vonatkozhat (például kábítószer-csempészet).

Szállást a beígért önálló lakás helyett un. „shared accommodation”-ben (szobánként akár több lakó), rosszabb esetben munkásszállón biztosítanak.

A munkaadó általában magánál tartja a munkavállaló útlevelét ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozva őt. Ez a gyakorlat nem törvényes, mégis elterjedt.

Turistavízummal munkát vállalni jogszerűen nem lehet. Munkavállalás esetén a kiutazónak már kell rendelkeznie a leendő munkaadó („szponzor”) által előzetesen intézett munkavállalási engedéllyel.

Előfordul, hogy a cég, amelyikkel a munkaviszony létrejönne, nem létezik, amivel a potenciális munkavállaló, aki a munkaközvetítőnek már kifizette a jutalékát, csak kiérkezése után szembesül.

Az egyébként liberalizált munkaerőpiaccal rendelkező Egyesült Arab Emírségekben szigorú szabályok betartása mellett lehetséges a munkavállalás (az összlakosság mintegy 80-85 %-a külföldi, akiknek a túlnyomó többsége munkavállaló, illetve azok családtagja). Felhívjuk a munkavállalók figyelmét a munkaszerződésükben foglaltak részletes áttanulmányozására, mert a későbbiekben minden vitás kérdést az abban leírtak szerint tudnak majd rendezni. Figyelem! Az illegális munkavállalás az országból való kitiltást vonhatja maga után!

Az elmúlt időszakban több olyan esetről értesültünk, amelyek során közvetítők nagy valószínűséggel fiktív állásajánlatokkal jelentős összegeket csaltak ki az Egyesült Arab Emírségekben munkát kereső magyar állampolgároktól. Az esetekben – melyek mögött jól beazonosítható a vélelmezett elkövetői kör – közös, hogy a konkrét állásajánlat életszerűtlen és az ahhoz kapcsolódó fizetés irreális, a közvetítő pedig minden esetben egy meghatározott (600 USD körüli) összeg mielőbbi átutalásához köti az érdemi ügyintézés megkezdését.

Bővebb információért kérjük érdeklődjön az Egyesült Arab Emírségek Bécsi Nagykövetségén:

Cím: Chimanistraße 36., 1190 Bécs
Telefon: 00 43 1 368 1455
Fax: 00 43 1 368 4485
E-Mail: rSvLReGN22Ydmllbm5hQG1vZmEuZ292LmFl
Honlap: www.uae-mission.ae/mission/iaea

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek, 09.30 - 13.00

Házikedvencek beutazása: 

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám: 

www.fca.gov.ae/En/Home/Pages/default.aspx

Pénzbehozatal 100.000 AED összértékig megengedett. Javasolt EUR vagy USD behozatala. Az Egyesült Arab Emírségek dirham árfolyama a dollárhoz rögzített (1 USD = 3,673 AED). A váltási árfolyamokról a www.xe.com oldalon lehet tájékozódni. A hitelkártyával történő fizetés semmi problémát nem jelent, mindenhol elfogadott. Az ATM automaták elfogadják a Magyarországon is bevett bankkártyákat.

Pornográf magazinok illetve filmek behozatala tilos.

Pszichofarmakológiai gyógyszerek behozatala esetén a hatóságok orvosi igazolás bemutatását kérhetik. A gyógyszerek magánimportjáról a www.uaeinteract.com/travel/drug.asp honlapon olvasható részletes szabályozás.

Az alkohol behozatalt az egyes emírségek külön szabályozzák. Nem muzulmán felnőttek maximum 4 liter alkoholtartalmú italt hozhatnak be Abu Dhabiba és Dubaiba. Sardzsába alkoholt bevinni tilos. A hatályos alkohol behozatali szabályoktól az Egyesült Arab Emírségek bécsi nagykövetsége adhat naprakész tájékoztatást. 

Személyes használati tárgyak vámmentesen behozhatók az országba, az élelmiszer behozatal azonban korlátozott. E-cigarettát az országba hozni tilos. 

Kábítószer-behozatal

Az Egyesült Arab Emírségek szigorú, "zéró-tolerancián" alapuló ellenőrzést vezetett be repülőterein a kábítószer behozatalának megakadályozására. Olyan technikai eszközöket alkalmaznak, amelyek a legkisebb mértéket is kimutatják, sőt azt is jelzik, ha valaki rendszeresen fogyaszt drogot. A tettenérést súlyos börtönbüntetéssel sújtják. Javasoljuk, hogy az Egyesült Arab Emírségekbe utazó magyar állampolgárok saját érdekükben tartózkodjanak a legkisebb mennyiségű kábítószer behozatalától, ha pedig valamiféle drogot tartalmazó gyógyszert szednek, akkor erről legyen hitelesített orvosi igazolásuk.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Közlekedés, éghajlat

Az Egyesült Arab Emírségek fejlett úthálózattal rendelkezik, mely döntően autópályákból áll. A gépkocsivezetés a nők számára teljesen korlátozásmentes. Az autópályákon a megengedett legnagyobb sebesség általában 120 km/óra, míg lakott területen 60-80 km/óra. A közlekedési szabályok betartását rendkívül szigorúan veszik: egyes közlekedési szabálysértések esetén – pl. sebességkorlátozás túllépése, sárga-piros lámpa figyelmen kívül hagyása, mobiltelefon használata, ittas vezetés, tilos parkolás – gyakorlatilag zéró-tolerancia érvényesül. A közlekedési szabályok betartását a rendőrség a legfejlettebb technikai eszközökkel ellenőrzi, s a szabálytalanságok elkövetőit magas – 200-2.000 AED közötti – összegű bírságokkal sújtja. Mindezeknek köszönhetően a közlekedésbiztonság az Egyesült Arab Emírségekben kifejezetten jónak értékelhető. A fejlett és korszerű úthálózat ellenére, a közlekedési kultúra nagyon eltér az európaitól. A közlekedési szabályokat és egyes forgalmi helyzeteket (például körforgalom) nem nagyon ismerik. Az irányjelző használatának mellőzése is sok esetben rendkívül balesetveszélyes. Ebből adódóan nagy körültekintést és odafigyelést igényel a mindennapi közlekedés.

Az Egyesült Arab Emírségek még nem fogadja el a magyar jogosítványt, ezért a huzamos ideig itt tartózkodó magyar állampolgároknak a helyi jogosítvány megszerzéséhez gépkocsivezetői vizsgát kell tenniük. Turistáktól gépkocsi-bérlésnél elfogadják a nemzetközi jogosítványt, melyet Magyarországon kell kiállíttatni. Javasoljuk, hogy autóbérlés esetén csak nagy, nemzetközi cégektől béreljenek autót.

A központi taxi-társaság szolgáltatása rendkívül megbízható, mérőórával ellátott gépkocsik korrekt árat szabnak. Magántaxik igénybevétele nem javasolt. 

Klimatikus viszonyait nézve az Egyesült Arab Emírségek éghajlata alapvetően két évszakos: a nyár áprilistól novemberig, a tél decembertől márciusig tart, rövid átmeneti időszakokkal. Az ország éghajlata a téli hónapokban enyhe, nyáron forró. Télen a hűvös éjszakák ellenére a hőmérséklet napközben 25 0C fölé is emelkedhet, nyáron a déli órákban, árnyékban elérheti a 45-50 0C- ot is. A belső területeken az éghajlat száraz, a tengerparti részeken viszont gyakran magas a páratartalom. Eső gyakorlatilag csak a téli időszakban van. A hivatalok, üzletek, lakások és gépkocsik erősen légkondicionáltak, mely nélkül az éghajlat nehezen lenne elviselhető a nyári hónapokban. Célszerű óvatosan viszonyulni a légkondicionáláshoz: mindenütt szeretik túlhűteni a helyiségeket, így aki erre érzékeny, könnyen megfázhat. Mindenképpen kerülendő az Egyesült Arab Emírségek felkeresése a nyári hónapokban, mivel napközben a hőség európai ember számára szinte elviselhetetlen.

Egyéb rendelkezések

Az érzelemnyilvánítás különböző formái, mint például csókolózás vagy egyéb kölcsönös vonzalmat kifejező gesztusok börtönbüntetést, pénzbírságot vagy az országból történő kitoloncolást vonhatják maguk után. Hasonlóképpen büntetendő cselekmény a házasságon kívüli szexualitás, illegális a homoszexualitás és a házasságon kívüli együttélés. Szexuális bűncselekmény áldozatai részére javasolt – még a rendőrségi feljelentés és egyéb jogi lépés megtétele előtt – a magyar nagykövetséget felkeresniük konzultáció céljából. Sok esetben ugyanis a sértett felet is meghurcolják a helyi hatóságok. 

Erősen javasolt az iszlám szokások és hagyományok tiszteletben tartása. Börtönbüntetéssel sújtható a topless fürdőzés, a nyilvános alkoholfogyasztás, a goromba gesztikulálás, a szerencsejáték (még pénzbeli tét nélkül is). A kisebb szabálysértések is több hónapon át tartó eljárást, kiutazási tilalmat, hatalmas ügyvédi kiadást vonnak maguk után. Az akár 3-4 hónapos kiutazási tilalom többször vezetett már állampolgáraink körében magyarországi munkahelyük elvesztéséhez. 

A kábítószer-fogyasztás a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, több éves börtönbüntetéssel sújtandó. Még az országba történő beutazást megelőzően elkövetett, vizelet illetve vértesztből kimutatható kábítószer-fogyasztás is súlyos büntetőjogi következményt von maga után. A kábítószer csempészet és kereskedelem 25 év szabadságvesztéssel sújtható. 

Kellemetlenség származhat a fényképezésből és filmezésből: nyilvános helyeken mindenképp javasolt megkérni az érintett – a felvételen szerepeltetni kívánt – személy(ek) hozzájárulását. Katonai létesítmények valamint stratégiai jelentőségű épületek (pl. állami épületek, nagykövetségek) fényképezése szigorúan tilos. A szabály nem betartása azonnali büntetést és őrizetbe vételt von maga után. 

A Ramadán böjti hónap idején, illetve a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen mindenki számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. Ramadán alatt fokozottan ajánlatos tekintettel lenni a vallási érzületből származó érzékenységre. Ha valaki a szent hónap idején a helyiek szeme láttára eszik, iszik vagy dohányzik, a "szabályszegésnek" akár jogkövetkezményei is lehetnek.

Ünnepek

Fontosabb, a turistaforgalmat befolyásoló ünnepek a http://publicholidays.me/united-arab-emirates/ oldalon találhatók.

Mobiltelefon használata

A magyarországi mobiltelefonok gond nélkül használhatók az Egyesült Arab Emírségek területén, de a roamingdíjakról a hazai szolgáltatóknál érdemes tájékozódni. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

2012 nyara óta az Arab-félszigeten néhány esetben súlyos légúti megbetegedéseket jelentettek, melynek egy új vírus, az úgynevezett koronavírus az okozója. Bár a legtöbb megbetegedést Szaúd-Arábiából jelentették, a félsziget országaiban fokozott óvatosságra intenek az orvosok. A vírus terjedésének módjáról nincsenek pontos információink, több megbetegedés kórházban történt, így feltételezhető, hogy emberről emberre is terjed a vírus, amellett, hogy gyanítható, a tevék is szerepet játszhatnak a vírus terjedésében. Az Arab-félszigeten tartózkodók óvakodjanak a tevék simogatásától illetve a nyers tevetej fogyasztásától. Javasolt továbbá a gyakori kézmosás! Legutóbb idén tavasszal volt légúti megbetegedéses vírusjárvány, amire a repülőjáratokon is szórólappal figyelmeztették az ideérkezőket.

Az Országos Epidemiológiai Központ (www.oek.hu) szerint kötelező védőoltás nincs. Ajánlott oltás a hepatitis A és B, meningitisz, hastífusz, diftéria, tetanusz, meningococcus. További információ a Nemzetközi Oltóközpont oldalán található: http://oltokozpont.hu. Magyarországról történő beutazás esetén a helyi hatóságok kötelező védőoltást nem írnak elő. 

Forró évszakban fokozottan figyeljenek az elegendő mennyiségű folyadék fogyasztására, és csökkentsék a fizikai terhelést. 

A csapvíz fogyasztása nem javasolt. 

A levegő magas por- illetve páratartalma megnövekedett egészségügyi kockázatot jelent a szembetegségben, az allergiában, az asztmában, valamint szív- és érrendszer betegségben szenvedők számára. Utazás előtt 8 héttel javasolt a háziorvost felkeresni egészségügyi tanácsok kikérése céljából.