Ázsia

Utoljára módosítva: 2016. 10. 07.
Tartalmi változás nem történt, csak a dátum frissült!     

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Pekingben nagykövetség és konzuli hivatal | Csungkingban, Hongkongban és Sanghajban főkonzulátus

Biztonság:

Kína Xinjiang tartománya (Ujgur Autonóm Terület) a II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek és országok kategóriájába tartozik.

Földrajzi fekvése miatt az országban természeti katasztrófák (földrengés, tájfun, árvíz), esetleg járványveszély ritkán előfordulhat, mely általában többnyire a déli-délkeleti részre jellemző.

Előfordulhat, hogy egyes tartományok bizonyos járásait ideiglenesen hosszabb-rövidebb időre lezárják a külföldiek elől a fenti vagy egyéb (köz)biztonsági okok miatt. A tartományok és a járások nagy száma miatt, utazás előtt érdemes az úti cél szerinti tartomány fővárosának közbiztonsági hivatalánál, illetve a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén érdeklődni az aktuális helyzetről.

***

Kínában a közbiztonság általános helyzete jó. Az ország egész területén - beleértve Hongkong és Makaó körzeteit is – jól látható és állandó a rendőri jelenlét. A külföldiek sérelmére ritkán követnek el erőszakos bűncselekményeket, ugyanakkor ilyen esetekben, többek között a kommunikációs nehézségek miatt, a rendőrségi közreműködés biztosítása nehézségekbe ütközhet. A külföldiek, turisták által gyakran látogatott helyeken figyelmet kell fordítani a személyes holmik védelmére. A nemzetközi kommunikáció és kereskedelem fejlődésével egyidejűleg növekszik az üzleti, az internetes kereskedelmi és pénzügyi visszaélések száma, amelyek tisztázása, megoldása általában különös nehézségekbe ütközik.

A rendőrség maga figyelmeztet arra, hogy növekvőben van az utcai trükközések, különféle vonzó köntösbe öltöztetett leszólítások és ügyeskedések száma, amelyektől indokolt óvakodni.

Több megkárosított magyar személy és vállalkozás jelzése szerint is, az üzleti kapcsolatokban megnövekedett a pénzügyi visszaélések száma. Internetes árurendelés esetén különös elővigyázatosság, garanciák beépítése javasolt. Meglévő üzleti partnerek esetében, a kínai cég bankjának vagy számlaszámának megváltozásáról szóló (jellemzően: egy, a megszokotthoz nagyon hasonlító, ám azzal nem azonos e-mail címről érkező) értesítés esetén dokumentált megerősítést célszerű bekérni a korábbi, vagy hivatalos elérhetőségeken keresztül.

Az európai és a kínai értékrendben, kultúrában meglévő, gyakran jelentős különbségekre tekintettel, a külföldi utazóknak ajánlott kiemelt figyelmet fordítaniuk a helyi szabályok és szokások feltétlen tiszteletben tartására. Több súlyos bűncselekményt a kínai jogszabályok halálbüntetéssel szankcionálnak (pl. kábítószer-kereskedelem és használat).

A jelentős távolságok, és fejlettségi különbségek miatt az ország egyes területein nehézséget jelenthet a Magyarországgal és magyar külképviseletekkel való kapcsolattartás, a személyes konzuli segítségnyújtás, különösen az úti okmányok pótlása.

Javasoljuk, hogy állampolgáraink útlevelüket, okmányaikat lehetőleg biztonságos helyen zárják el, az útlevél adatoldaláról és a vízumról/tartózkodási engedélyről készítsenek fénymásolatot, és azzal közlekedjenek. A kínai idegenrendészeti szabályokat tartsák be. Szükség esetén a nagykövetség a konzuli segítségnyújtás keretében tud támogatást adni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Kínában magyar forintot nem tudnak átváltani más valutára, ezért kérjük, utazásuk előtt gondoskodjanak megfelelő összegű konvertibilis valuta váltásáról.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

A Kínai Népköztársaságba csak érvényes útlevéllel, valamint – Hongkong és Makaó kivételével – érvényes vízummal lehet belépni. (Hongkong és Makaó területén – külön megállapodás alapján – a magyar állampolgárok 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak.)

A KNK szárazföldi területére magánútlevéllel utazóknak előzetesen vízumot kell igényelniük a kínai nagykövetségek/főkonzulátusok valamelyikén. Ennek feltétele, hogy útlevelük a vízumigénylés időpontjában még legalább 6 hónapig érvényes legyen. A vízumigénylés pontos feltételeiről a budapesti kínai nagykövetség ad részletes felvilágosítást. A határon főszabályként nem lehet érkezéskor vízumot igényelni.

Az engedélyezett beutazási céllal megegyező tartózkodás tényét, a vízum érvényességét a kínai hatóságok többször is ellenőrizhetik a tartózkodás idején, pl. szállodai bejelentkezéskor. A szállást adó magánszemélynek 24, a kereskedelmi szálláshelynek 72 órán belül be kell jelentenie a külföldit a helyi rendőrségen. A túltartózkodást az idegenrendészeti szervek szigorúan ellenőrzik, azt pénzbüntetéssel sújtják, amelynek megfizetéséig a külföldi az országot nem hagyhatja el, és akár idegenrendészeti őrizetbe kerülhet. Külföldiek csak érvényes útlevél birtokában utazhatnak belföldi vonat- és repülőjáratokon.

Tizennyolc kínai nagyvárosban élni lehet a 72 órás vízummentes tranzitálási lehetőséggel: (angol írásmód szerint) Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Kunming, Dalian, Guilin, Hangzhou, Xi'an, Xiamen, Wuhan, Tianjin, Harbin, Nanjing, Qingdao, Changsha. A szabályozás értelmében meghatározott országok, köztük Magyarország állampolgárai – amennyiben érvényes úti okmánnyal, a továbbutazást biztosító repülőjeggyel és indokolt esetben a célországba szóló érvényes vízummal rendelkeznek – legfeljebb 72 órás időtartamra kínai vízum nélkül tartózkodhatnak az adott terület közigazgatási határán belül (a Nagy Fal valamennyi, Pekinghez közel eső és népszerű turistacélpontot jelentő szakasza – pl. Badaling, Mutianyu, Simatai – a főváros közigazgatási határain belül található). Fontos feltétel továbbá, hogy a kiindulási ország és a továbbutazás célországa nem lehet azonos, illetve, hogy a Kínába történő be- és kilépés csak ugyanazon a repülőtéren lehetséges. Sanghaj városban, valamint a szomszédos Jiangsu és Zhejiang tartományokban 2016. január 30-tól 144-órásra (hatnaposra) emelkedett a vízummentes tranzittartózkodás ideje az arra jogosult országok, így Magyarország állampolgárai számára is. A továbbutazás a három közigazgatási területen belül kijelölt nemzetközi határátkelők bármelyikén történhet.

Hongkong és Makaó

Hongkongba és Makaóra a magyar állampolgárok turizmus, látogatás, üzleti vagy konferencián történő részvétel céljából vízummentesen utazhatnak. A vízummentes tartózkodás belépésenként maximum 90 nap lehet. A Hongkongba és Makaóra történő belépés feltétele, hogy az utas útlevelének érvényessége legalább 1 hónappal haladja meg a tervezett tartózkodás időtartamát.

Munkavállalási vagy tanulmányi célú beutazás esetén előzetesen vízumot kell igényelni a KNK valamelyik – vízumkiadásra is feljogosított – külképviseletén. Vízummentes beutazás esetén munkavállalásra, tanulmányok folytatására nincsen mód, ehhez a tartózkodási státusz módosítására, és megfelelő vízum felvételére van szükség, amihez el kell hagyni Hongkong, illetve Makaó területét.

A hongkongi idegenrendészeti szervek megszüntették a be- és kilépő pecsétek elhelyezését a külföldiek útlevelébe. A belépő külföldi két részből álló, az adatait tartalmazó nyomtatványt kap, amelynek „departure card” részét a hongkongi tartózkodás idején meg kell őrizni, és kilépéskor leadni az útlevél ellenőrzését végző tisztviselőnek.

Ugyanakkor továbbra is hatályban van az a rendszer, amely szerint Hongkong és Makaó különleges igazgatású övezetei önálló idegenrendészeti egységek. Azok a vízumkötelezett külföldi állampolgárok, akik kínai tartózkodásuk idején Hongkongba vagy Makaóra látogatnak, csak kétszeri (vagy többszöri) beutazásra jogosító vízummal térhetnek vissza a szárazföldi Kínába (Mainland China). A kétszeri/többszöri belépésre jogosító vízumot célszerű a budapesti kínai nagykövetségen beszerezni, vagy szükség esetén ilyen vízum Hongkongban kérelmezhető.

Consular Department Office of the Commissioner for Foreign Affairs of the PRC
Chinese Visa Office
7th Floor, Lower Block, China Resources Building
26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: 3413-2424
Website:www.fmcoprc.gov.hk/eng/
Opening hours: 9am-12pm then 2-5pm on Weekdays.

Repülőtéri tranzit

A KNK szárazföldi repülőtereinek nemzetközi tranzitterületén 24 órát meg nem haladó tranzitálás során vízummentesen lehet tartózkodni, és egész Kínában nem kell külön reptéri illetéket fizetni

Hosszú távú tartózkodás szabályai

A Kínai Népköztársaságban tartózkodási engedély iránt folyamodó magyar állampolgárok kizárólag a megfelelő jogcímű tartózkodásra kiadott vízum előzetes beszerzése esetén tudják a kapcsolatos eljárást Kínában lefolytatni. A kínai hatóságok a munkavállalási (ilyen célú beutazáshoz „Z” típusú vízum beszerzése kell), tanulmányi („X1”), családi együttélési („Q1”), hosszú távú családlátogatási („S1”), tartózkodási („D”), illetve rezidens – állandó – tudósítói („J1”) tartózkodási engedélyek kiadását csak a már ilyen vízummal Kínába beutazó személyek esetében bonyolítják le.

Kínában külföldi csak megfelelő célú vízum és munkavállalási engedély birtokában vállalhat munkát, a munkavállalónak eleget kell tennie a helyi társadalombiztosítási és adózási szabályoknak is. A munkavállalási engedélyt Kínában kell igényelni, a munkavállalói vízumot kínai külképviseleten kell kérelmezni.

Munkavállalási céllal Kínában tartózkodó külföldi állampolgároktól három városban (Peking, Suzhou, Nanjing) az eljáró kínai hivatalok diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérik.

A külföldiekre vonatkozó idegenrendészeti szabályokról, valamint a viselkedési tanácsokról a különböző kínai szervek egyre több információt tesznek elérhetővé az interneten, elsősorban angol nyelven (pl.itt).

Felhívjuk továbbá az országba utazó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy családegyesítési célú (élettársi kapcsolatokban élők is) tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása előtt, még kiutazásukat megelőzően, Magyarországon körültekintően tájékozódjanak a családi/élettársi kapcsolatot igazoló okiratok megfelelő formai követelményeiről. A kínai jogszabályok értelmében, a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kínai hatóságok megkövetelik a diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott, családi állapotot igazoló okiratokat, és azok kínai nyelvre történő fordítását is. (Diplomáciai felülhitelesítés)

Tudnivalók az országról

Kína kontinensnyi méretű ország, amelynek különböző térségei között nagyon jelentős fejlettségi, éghajlati és természeti különbségek vannak. Az ország keleti és déli, tengerparti területei átlagosan fejlettebbek, a nyugati és az északi körzetek kevésbé fejlettek. Az utak, a szálláshelyek fejlettsége és a kommunikációs lehetőségek ennek megfelelően meghatározzák az utazási és tartózkodási lehetőségeket. A nagyvárosokon kívül általában nagyon nehéz idegen nyelvű tájékoztatást kapni, szóban és írásban egyaránt. A terület fejlettségi szintje meghatározza a higiéniai körülményeket is, amelyek a beszerezhető élelmiszerekkel együtt általában szokatlanok lehetnek az európai utazók számára. A bankrendszer folyamatos fejlődése ellenére a banki szolgáltatások igénybe vétele az ország egyes részein nehézségekbe ütközhet. A belföldi turizmus folyamatosan fejlődik, azonban az ország egyes körzeteibe (pl. Tibet, Xinjiang - Ujgur Autonóm Terület -, Szecsuan tartomány tibetiek által lakott részei) a hatóságok a külföldiek beutazását időnként korlátozzák. A turizmus, üzleti, családlátogatási célú tartózkodáson túlmenő utazási tervek (pl. hegymászás, régészet, filmkészítés, vallási közösségekhez történő csatlakozás) megvalósítása engedélyezést, bejelentést igényel. Ezekről célszerű előzetesen tájékozódni a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén. A nyári hónapokban gyakori viharok, illetve tájfunriadók miatt a sanghaji repülőtereken rendszeres a több órás járatkésés, illetve a repülőterek időszakos leállása.

Hongkong és Makaó különleges közigazgatási területek a Kínai Népköztársaság szerves részét képezik, azonban az „egy ország, két rendszer” államszervezési elv alapján jogrendjük jelentősen eltér az anyaországétól (Hongkong angolszász, Makaó portugál jogrendet örökölt), a hatóságok hatékonyan és szigorúan fellépnek a jogszabályokat megsértőkkel szemben. Hongkong és Makaó különleges helyzetét jelzi, hogy onnan Kína egyéb területeire - és a két terület között - csak idegenrendészeti ellenőrzés után lehet utazni. Hongkongban 2013. november 14-étől ismét főkonzulátus működik, amely konzuli ügyekben segítséget tud nyújtani magyar állampolgároknak. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Kínában a 2000-es években átlag két-három évente fordult elő több tartományt, illetve nagyobb néptömegeket érintő, súlyosabb lefolyású megbetegedéseket okozó és/vagy magas halálozási aránnyal járó, jellemzően különböző influenzatörzsek terjedése miatti járványhelyzet. (A legutóbbi ilyen járvány a 2012-ben kitört és több hónapig elhúzódó, a H7N9 vírustörzstől származó és elsősorban az élő vagy nyers szárnyasokkal érintkezők körében terjedt tömeges fertőzés – madárinfluenza – volt.)

A kínai hatóságok – az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködésben – szoros figyelemmel kísérik a különböző járványhelyzeteket, és jellemzően hatékonyan lépnek fel a járványok megfékezésére, továbbterjedésük megakadályozására. Javasoljuk, hogy a kínai utazást tervező honfitársaink utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális kínai (ill. hongkongi és makaói) járványhelyzetről a nemzetközi média híradásaiból, illetve az Egészségügyi Világszervezet honlapján

Konkrét járványhelyzet esetén, a fertőzések veszélyének elkerülése érdekében javasoljuk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adott fertőzésre vonatkozó, egyedi ajánlásainak pontos betartását.

* * *

Közegészségügyi téren Kína magán viseli a fejlődő országok jellegzetességeit. Kínában nem működik ingyenes orvosi és életmentési rendszer, az orvosi ellátásért fizetni kell. Európai szintű orvosi ellátás csak néhány nagyvárosban vehető igénybe (ideértve Hongkongot és Makaót) és rendkívül magas költségekkel! Néhány, külföldiek által működtetett kórház kivételével a nemzetközi utasbiztosításokat direct billing rendszerben nem fogadják el, az igénybe vett szolgáltatásokért helyben fizetni kell. Az igénybe vehető orvosi szolgáltatások elérhetőségeiről a külképviseletek tudnak tájékoztatást adni.

Kínában a csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette javasoljuk a mindenhol könnyen hozzáférhető palackozott ivóvizet.