Ázsia

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 07.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.Elérhető külképviselet/ek: Pekingben nagykövetség és konzuli hivatal | Csungkingban, Hongkongban és Sanghajban főkonzulátus

Biztonság:

Kína Xinjiang tartománya (Ujgur Autonóm Terület) a II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek és országok kategóriájába tartozik.

Földrajzi fekvése miatt az országban természeti katasztrófák (földrengés, tájfun, árvíz), esetleg járványveszély ritkán előfordulhat, mely általában többnyire a déli-délkeleti részre jellemző.

Előfordulhat, hogy egyes tartományok bizonyos járásait ideiglenesen hosszabb-rövidebb időre lezárják a külföldiek elől a fenti vagy egyéb (köz)biztonsági okok miatt. A tartományok és a járások nagy száma miatt, utazás előtt érdemes az úti cél szerinti tartomány fővárosának közbiztonsági hivatalánál, illetve a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén érdeklődni az aktuális helyzetről.

***

Kínában a közbiztonság általános helyzete jó. Az ország egész területén - beleértve Hongkong és Makaó körzeteit is – jól látható és állandó a rendőri jelenlét. A külföldiek sérelmére ritkán követnek el erőszakos bűncselekményeket, ugyanakkor ilyen esetekben, többek között a kommunikációs nehézségek miatt, a rendőrségi közreműködés biztosítása nehézségekbe ütközhet. A külföldiek, turisták által gyakran látogatott helyeken figyelmet kell fordítani a személyes holmik védelmére. A nemzetközi kommunikáció és kereskedelem fejlődésével egyidejűleg növekszik az üzleti, az internetes kereskedelmi és pénzügyi visszaélések száma, amelyek tisztázása, megoldása általában különös nehézségekbe ütközik.

A rendőrség maga figyelmeztet arra, hogy növekvőben van az utcai trükközések, különféle vonzó köntösbe öltöztetett leszólítások és ügyeskedések száma, amelyektől indokolt óvakodni.

Több megkárosított magyar személy és vállalkozás jelzése szerint is, az üzleti kapcsolatokban megnövekedett a pénzügyi visszaélések száma. Internetes árurendelés esetén különös elővigyázatosság, garanciák beépítése javasolt. Meglévő üzleti partnerek esetében, a kínai cég bankjának vagy számlaszámának megváltozásáról szóló (jellemzően: egy, a megszokotthoz nagyon hasonlító, ám azzal nem azonos e-mail címről érkező) értesítés esetén dokumentált megerősítést célszerű bekérni a korábbi, vagy hivatalos elérhetőségeken keresztül.

Az európai és a kínai értékrendben, kultúrában meglévő, gyakran jelentős különbségekre tekintettel, a külföldi utazóknak ajánlott kiemelt figyelmet fordítaniuk a helyi szabályok és szokások feltétlen tiszteletben tartására. Több súlyos bűncselekményt a kínai jogszabályok halálbüntetéssel szankcionálnak (pl. kábítószer-kereskedelem és használat).

A jelentős távolságok és fejlettségi különbségek miatt az ország egyes területein nehézséget jelenthet a Magyarországgal és magyar külképviseletekkel való kapcsolattartás, a személyes konzuli segítségnyújtás, különösen az úti okmányok pótlása.

Javasoljuk, hogy állampolgáraink útlevelüket, okmányaikat lehetőleg biztonságos helyen zárják el, az útlevél adatoldaláról és a vízumról/tartózkodási engedélyről készítsenek fénymásolatot, és azzal közlekedjenek. A kínai idegenrendészeti szabályokat tartsák be. Szükség esetén a nagykövetség a konzuli segítségnyújtás keretében tud támogatást adni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy Kínában magyar forintot nem tudnak átváltani más valutára, ezért kérjük, utazásuk előtt gondoskodjanak megfelelő összegű konvertibilis valuta váltásáról.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége (KNK szárazföldi területe): 

Elvárt érvényessége (Hongkong, Makaó):

IGEN

A vízumigénylés időpontjában még legalább 6 hónapig.

A tervezett tartózkodás időtartamát legalább 1 hónappal haladja meg.

   

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége (KNK szárazföldi terület):

Elvárt érvényessége (Hongkong, Makaó):

IGEN

6 hónap

Elutazástól számított további 1 hónap

További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM   Megjegyzés: A hongkongi idegenrendészeti szervek megszüntették a be- és kilépő pecsétek elhelyezését a külföldiek útlevelébe. A belépő külföldi két részből álló, az adatait tartalmazó nyomtatványt kap, amelynek „Departure Card” részét a hongkongi tartózkodás idején meg kell őrizni, és kilépéskor leadni az útlevél ellenőrzését végző tisztviselőnek. Továbbra is hatályban van az a rendszer, amely szerint Hongkong és Makaó különleges igazgatású övezetei önálló idegenrendészeti egységek; azok a vízumkötelezett külföldi állampolgárok, akik kínai tartózkodásuk idején Hongkongba vagy Makaóra látogatnak, csak kétszeri (vagy többszöri) beutazásra jogosító vízummal térhetnek vissza Kína szárazföldi területére.

Magyar és más uniós állampolgári bejelentések szerint, az elmúlt időszakban a Hongkongban kínai vízumot igénylő kérelmezőktől a jelenleg érvényes útlevél mellett, a korábbi útlevelek bemutatását is megkövetelték a kínai vízumkiadó hatóságok. A jelenség sporadikus, a kínai hatóságok látszólag egyedi mérlegelés alapján járnak el, és az eddigi tapasztalatok szerint a 2015 után kiállított útlevelek esetén merült fel ilyen igény. A kínai hatóságoktól helyben (Hongkongban) kapott tájékoztatás szerint nem változott érdemben a vízumkiadás gyakorlata Hongkongban és nincs olyan konkrét előírás, amely a kínai vízumkérelem kötelező mellékleteként a korábbi útlevelek bemutatását követeli meg. Ugyanakkor, egyéni mérlegelés alapján a kínai vízumkiadó hatóságok bármilyen támogató dokumentum bemutatását kérhetik a vízumeljárás során. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a Hongkongban kínai vízumot igénylő magyar állampolgárok készítsenek másolatot korábbi útleveleikről, illetve, ha nem rendelkeznek a régi okmányaikkal, akkor forduljanak a Hongkongi Főkonzulátushoz, ahol díjmentesen olyan igazolást állítanak ki, hogy a vonatkozó magyar szabályok szerint a magyar állampolgárok nem kötelesek megőrizni lejárt, érvénytelenné vált úti okmányaikat.

Kiskorúak beutazása:

Amennyiben kiskorú személy az egyik szülővel, vagy szülők nélkül utazik Kínába, kínai részről az utazáshoz nem követelnek meg szülői hozzájáruló nyilatkozatot. Ennek ellenére, a külföldi hivatalos szervek részéről a kiskorúval kapcsolatban esetlegesen fellépő félreértések hiteles tisztázásához szülői hozzájáruló nyilatkozatot javaslunk elkészíteni, amely személyes adatok és dátumok rögzítésével tartalmazza a szülők hozzájárulását, és a kiskorú felügyeletével megbízott személy adatait. A dokumentumot a (tranzit és) célország nyelvére vagy angolra történő hiteles fordítással javasoljuk ellátni, vagy eleve ilyen nyelve(ke)n elkészíteni, és  célszerű azt a budapesti kínai nagykövetség által felülhitelesíteni. 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén (KNK szárazföldi területe): vízum beszerzése szükséges

Vízum turista célú beutazás esetén (Hongkong, Makaó): vízum beszerzése nem szükséges max. 90 napos tartózkodásra

Hongkongba és Makaóra a magyar állampolgárok turizmus, látogatás, üzleti vagy konferencián történő részvétel céljából vízummentesen utazhatnak. A vízummentes tartózkodás belépésenként maximum 90 nap lehet. Vízummentes beutazás esetén munkavállalásra, tanulmányok folytatására nincsen mód, ehhez a tartózkodási státusz módosítására, és megfelelő vízum felvételére van szükség, amihez el kell hagyni Hongkong, illetve Makaó területét.

Vízum egyéb célú beutazás esetén: kérjük, hogy vízumkérelemmel és kapcsolatos tájékoztatásért a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén tájékozódjon (www.chinaembassy.hu/hu/lsyw)

A Tibeti Autonóm Területre történő látogatási szándék esetén, a diplomata és szolgálati útlevéllel utazók, illetve, újságírók esetében a belépési engedélyt kizárólag előzetesen, hivatalos úton lehet igényelni a budapesti kínai nagykövetségtől.

Vízummentes tranzitálás (KNK szárazföldi területe):

Tizennyolc kínai nagyvárosban élni lehet a 72 órás vízummentes tranzitálási lehetőséggel: (angol írásmód szerint) Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Shenyang, Kunming, Dalian, Guilin, Hangzhou, Xi'an, Xiamen, Wuhan, Tianjin, Harbin, Nanjing, Qingdao, Changsha. A szabályozás értelmében meghatározott országok, köztük Magyarország állampolgárai – amennyiben érvényes úti okmánnyal, a továbbutazást biztosító repülőjeggyel és indokolt esetben a célországba szóló érvényes vízummal rendelkeznek – legfeljebb 72 órás időtartamra kínai vízum nélkül tartózkodhatnak az adott terület közigazgatási határán belül (a Nagy Fal valamennyi, Pekinghez közel eső és népszerű turistacélpontot jelentő szakasza – pl. Badaling, Mutianyu, Simatai – a főváros közigazgatási határain belül található). Fontos feltétel továbbá, hogy a kiindulási ország és a továbbutazás célországa nem lehet azonos, illetve, hogy a Kínába történő be- és kilépés csak ugyanazon a repülőtéren lehetséges. Sanghaj városban, valamint a szomszédos Jiangsu és Zhejiang tartományokban 2016. január 30-tól 144-órásra (hatnaposra) emelkedett a vízummentes tranzittartózkodás ideje az arra jogosult országok, így Magyarország állampolgárai számára is. A továbbutazás a három közigazgatási területen belül kijelölt nemzetközi határátkelők bármelyikén történhet.

A határon főszabályként nem lehet érkezéskor vízumot igényelni.

Házikedvencek beutazása:

ld. kapcsolódó tájékoztatást a NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato 

Kisállat (kutya, macska) behozatala Kínába meglehetősen körülményes: az egyes városokban eltérőek az állattartásra vonatkozó előírások, adók és regisztráció módja, karantén idején az állat ellátása stb. Pekingben taxi nem szállít kutyát.

Behozatalhoz szükséges iratok, feltételek: 20 napnál nem régebbi állatorvosi igazolás laboreredményről (veszettség-antitest jelenlétéről); NÉBIH-igazolás (lakhely körzetében nem volt veszettség); chip a kisállatban; érkezéskor 30 nap karantén (érkezés lehetőleg ne hétvégére essen!).

Kisállatok kiutaztatása Kínából: ha a házikedvenc az EU-ból érkezett Kínába, kiutazása előtt elvégezték a veszettség-tritter vizsgálatot és kiérkezése óta minden évben, a fordulónap lejárata előtt megkapta a veszettség elleni oltást, akkor további intézkedés nem szükséges, a labor eredménnyel és a kínai oltási könyvvel haza lehet vinni. E célból, az utazás megkezdése előtt 10-14 nappal el kell menni az állami karantén hivatal állatkórházába (Pekingben: Beijing Guanshang Animal Hospital, 1/F, 7 North Third Ring Road, Chaoyang District, Beijing, Tel: 4007001542 or 010-6205 1944), ahol kiállítják az „International Companion Animal Health Inspection Form”-ot. Az iratot három nap múlva adják ki, a nyomtatvány beszerzésének költsége kb. 800-900 CNY.

Ha a házikedvenc nem az EU-ból érkezett Kínába, vagy nincs meg minden évben a veszettség elleni oltása, akkor az utazás előtt legalább 3, de maximum 6 hónappal vérvételre kell vinni az állatot, ami kimutatja az anititesteket (a vérvételre legkorábban a védőoltás után egy hónappal kerülhet sor). A vérvétel eredményével lehet igényelni az „International Companion Animal Health Inspection Form”-ot. A labor teszt költsége 2500 CNY.

A kiutazáshoz szükséges dokumentumok:

 • a veszettség-antitest laborvizsgálat eredménye,
 • a kínai oltási könyv,
 • „International Companion Animal Health Inspection Form”.

Fontos még: a kínai oltási könyv és a labor eredmény annak  a személynek a nevére szóljon, aki az állatot viszi, ha együtt utaznak. Ha az állat kistestű (szállítóeszközzel együtt max. 8 kg) akkor általában az utastérben utazhat, ha nagyobb, akkor a csomagtérben egy elkülönített térben utazik. A némileg eltérő rendelkezések miatt, feltétlenül szükséges az adott légitársaság kínai irodájánál történő előzetes tájékozódás.

Munkavállalás (KNK szárazföldi területe):

A Kínai Népköztársaságban tartózkodási engedély iránt folyamodó magyar állampolgárok kizárólag a megfelelő jogcímű tartózkodásra kiadott vízum előzetes beszerzése esetén tudják a kapcsolatos eljárást Kínában lefolytatni. A kínai hatóságok a munkavállalási (ilyen célú beutazáshoz „Z” típusú vízum beszerzése kell), tanulmányi („X1”), családi együttélési („Q1”), hosszú távú családlátogatási („S1”), tartózkodási („D”), illetve rezidens – állandó – tudósítói („J1”) tartózkodási engedélyek kiadását csak a már ilyen vízummal Kínába beutazó személyek esetében bonyolítják le.

Kínában külföldi csak megfelelő célú vízum és munkavállalási engedély birtokában vállalhat munkát, a munkavállalónak eleget kell tennie a helyi társadalombiztosítási és adózási szabályoknak is. A munkavállalási engedélyt a munkáltatónak Kínában kell igényelnie, a munkavállalói vízumot kínai külképviseleten kell kérelmezni.

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét arra, hogy a más célú vízummal (pl. turista) vagy tartózkodási engedéllyel (pl. tanulmányi) folytatott munkavégzés Kínában tilos. A kínai hatóságok az illegális munkavállalás ellen nagy szigorral lépnek fel, azt komolyan szankcionálják: elzárás, pénzbírság, kiutasítás, ill. ezek kombinált alkalmazása a várható büntetés.

Munkavállalási céllal Kínában tartózkodó külföldi állampolgároktól az eljáró kínai hivatalok diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott erkölcsi bizonyítvány bemutatását is kérhetik.

Felhívjuk továbbá az országba utazó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy családegyesítési célú (élettársi kapcsolatokban élők is) tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása előtt, még kiutazásukat megelőzően, Magyarországon körültekintően tájékozódjanak a családi/élettársi kapcsolatot igazoló okiratok megfelelő formai követelményeiről. A kínai jogszabályok értelmében, a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kínai hatóságok megkövetelik a diplomáciai felülhitelesítéssel ellátott, családi állapotot igazoló okiratokat, és azok kínai nyelvre történő fordítását is. (Diplomáciai felülhitelesítés)

Kínai vízum és munkavállalási engedély ügyintézés tekintetében az illetékes kínai hatóságok eljárásai, információi az iránymutatók – a magyar külképviseletek ilyen ügyekben nem illetékesek, az eljárásra nincs semmilyen ráhatásuk!

Munkavállalás (Hongkong, Makaó):

Munkavállalási (vagy tanulmányi) célú beutazás esetén előzetesen vízumot kell igényelni a KNK budapesti nagykövetségén. Munkavállalásra (tanulmányok folytatására) vízummentes beutazás keretében nincsen mód, ehhez a tartózkodási státusz módosítására, és megfelelő vízum felvételére van szükség, amihez el kell hagyni Hongkong, illetve Makaó területét.

Gépjárművezetés:

Nemzetközi jogosítvánnyal nem lehet Kínában vezetni, mert az ország nem tagja ilyen dokumentumok elismerését szabályozó nemzetközi egyezménynek. A magyar jogosítványt, erről szóló kétoldalú megállapodás hiányában, nem ismerik el a kínai hatóságok. A Kínában történő gépjárművezetéshez kínai jogosítványt kell szerezni, illetve, gépkocsi bérlése esetén sofőrt is igénybe kell venni. 

Hongkongban – 12 hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén – lehetőség van érvényes nemzetközi jogosítvány birtokában gépjárművet vezetni. Amennyiben a tartózkodás ideje meghaladja a 12 hónapot, a külföldi állampolgárnak helyi jogosítványt kell szereznie. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a hongkongi közlekedési tárca honlapja ismerteti.

Makaó szintén tagja a nemzetközi jogosítványok elismerését szabályozó nemzetközi egyezménynek, így ilyen dokumentum birtokában lehetőség van gépjárművet vezetni Makaó területén.

Vám:

Az érkező utasok tekintetében bejelentésre kötelezett:

 • az élő állat és növény, állati és növényi élelmiszerek,
 • az 5000 RMB egyedi értéket meghaladó személyes árucikk,
 • a kivitelre nem szánt 2000 RMB egyedi értéket meghaladó árucikk,
 • a 12%-nál magasabb alkoholtartalmú italokból 1500 ml-t meghaladó mennyiség,
 • a 400 db. cigaretta, 100 db. szivar és 500 g vágott dohány mennyiséget meghaladó dohánytermék,
 • a 20.000 RMB készpénz vagy 5000 USD értéket meghaladó külföldi fizetőeszköz,
 • a külön feladott poggyász.

A kilépő utasok esetében be kell jelenteni:

 • a kulturális relikviákat, védett állatokat és növényeket, ezekből készült tárgyakat, a nemesfémeket,
 • az 5000 RMB egyedi értéket meghaladó és személyi használatú fényképezőgépet, videokamerát, hordozható személyi számítógépet,
 • a 20.000 RMB készpénzt vagy 5000 USD értéket meghaladó külföldi fizetőeszközt.

FONTOS! Repülőgéppel Kínában/-ból történő utazás esetén, a feladott poggyászban nem szabad lítiumos elemet elhelyezni. A kézipoggyászban legfeljebb 2 db., egyenként 100Wh kapacitású lítiumos elem (pl. akkumulátoros mobiltöltő) szállítható. A szabályok ellenére bőröndben szállított elemeket a biztonsági szolgálat eltávolíthatja a feladott poggyászból, és nem szolgáltatja azokat vissza. Részletes tájékoztatás: http://en.bcia.com.cn/news/notice/150821/notice536.shtml 

Általános váminformáció angol nyelven: http://en.bcia.com.cn/server/notice/custom.shtml.

A pekingi nemzetközi repülőtér váminformációs telefonszámai: +86-10-12360 (24 órás, csak kínai nyelvű) vagy +86-10-8573-4500 (angol nyelven is).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Kína kontinensnyi méretű ország, amelynek különböző térségei között nagyon jelentős fejlettségi, éghajlati és természeti különbségek vannak. Az ország keleti és déli, tengerparti területei átlagosan fejlettebbek, a nyugati és az északi körzetek kevésbé fejlettek. Az utak, a szálláshelyek fejlettsége és a kommunikációs lehetőségek ennek megfelelően meghatározzák az utazási és tartózkodási lehetőségeket. A nagyvárosokon kívül általában nagyon nehéz idegen nyelvű tájékoztatást kapni, szóban és írásban egyaránt. A terület fejlettségi szintje meghatározza a higiéniai körülményeket is, amelyek a beszerezhető élelmiszerekkel együtt általában szokatlanok lehetnek az európai utazók számára. A bankrendszer folyamatos fejlődése ellenére a banki szolgáltatások igénybe vétele az ország egyes részein nehézségekbe ütközhet. A belföldi turizmus folyamatosan fejlődik, azonban az ország egyes körzeteibe (pl. Tibet, Xinjiang - Ujgur Autonóm Terület -, Szecsuan tartomány tibetiek által lakott részei) a hatóságok a külföldiek beutazását időnként korlátozzák. A turizmus, üzleti, családlátogatási célú tartózkodáson túlmenő utazási tervek (pl. hegymászás, régészet, filmkészítés, vallási közösségekhez történő csatlakozás) megvalósítása engedélyezést, bejelentést igényel. Ezekről célszerű előzetesen tájékozódni a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén. A nyári hónapokban gyakori viharok, illetve tájfunriadók miatt a sanghaji repülőtereken rendszeres a több órás járatkésés, illetve a repülőterek időszakos leállása.

Hongkong és Makaó különleges közigazgatási területek a Kínai Népköztársaság szerves részét képezik, azonban az „egy ország, két rendszer” államszervezési elv alapján jogrendjük jelentősen eltér az anyaországétól (Hongkong angolszász, Makaó portugál jogrendet örökölt), a hatóságok hatékonyan és szigorúan fellépnek a jogszabályokat megsértőkkel szemben. Hongkong és Makaó különleges helyzetét jelzi, hogy onnan Kína egyéb területeire - és a két terület között - csak idegenrendészeti ellenőrzés után lehet utazni. Hongkongban 2013. november 14-étől ismét főkonzulátus működik, amely konzuli ügyekben segítséget tud nyújtani magyar állampolgároknak. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Kínában a 2000-es években átlag két-három évente fordult elő több tartományt, illetve nagyobb néptömegeket érintő, súlyosabb lefolyású megbetegedéseket okozó és/vagy magas halálozási aránnyal járó, jellemzően különböző influenzatörzsek terjedése miatti járványhelyzet. (A legutóbbi ilyen járvány a 2012-ben kitört és több hónapig elhúzódó, a H7N9 vírustörzstől származó és elsősorban az élő vagy nyers szárnyasokkal érintkezők körében terjedt tömeges fertőzés – madárinfluenza – volt.)

A kínai hatóságok – az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködésben – szoros figyelemmel kísérik a különböző járványhelyzeteket, és jellemzően hatékonyan lépnek fel a járványok megfékezésére, továbbterjedésük megakadályozására. Javasoljuk, hogy a kínai utazást tervező honfitársaink utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális kínai (ill. hongkongi és makaói) járványhelyzetről a nemzetközi média híradásaiból, illetve az Egészségügyi Világszervezet honlapján

Konkrét járványhelyzet esetén, a fertőzések veszélyének elkerülése érdekében javasoljuk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adott fertőzésre vonatkozó, egyedi ajánlásainak pontos betartását.

* * *

Közegészségügyi téren Kína magán viseli a fejlődő országok jellegzetességeit. Kínában nem működik ingyenes orvosi és életmentési rendszer, az orvosi ellátásért fizetni kell. Európai szintű orvosi ellátás csak néhány nagyvárosban vehető igénybe (ideértve Hongkongot és Makaót) és rendkívül magas költségekkel! Néhány, külföldiek által működtetett kórház kivételével a nemzetközi utasbiztosításokat "direct billing" rendszerben nem fogadják el, az igénybe vett szolgáltatásokért helyben fizetni kell. Az igénybe vehető orvosi szolgáltatások elérhetőségeiről a külképviseletek tudnak tájékoztatást adni.

Kínában a csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette javasoljuk a mindenhol könnyen hozzáférhető palackozott ivóvizet.