UTAS- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

Külföldre történő utazás előtt javasoljuk általános, mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötését. Külföldi egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatban bővebb információkat az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) honlapján találhat. Kérjük, tekintse meg a honlapot.

SÜRGŐSSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS AZ EGT-TAGÁLLAMOKON  (Európai Gazdasági Térség) KÍVÜL

A külföldre kiutazó biztosított, akár munkát vállal, tanulmányokat folytat, turistaként vagy egyéb jogcímen tartózkodik átmenetileg egy másik országban a felmerült sürgősségi ellátásának költségei után, kizárólag az igénybevétel idején érvényes belföldi költség mértékének megfelelő térítést kapja a magyar egészségbiztosítástól. Ez általában a külföldi gyógykezelés költségének 10-15%-a (az Egyesült Államok vonatkozásában 1-3%-a).

A felmerült sürgősségi ellátás költségét a biztosítottnak kell a kórházban kifizetnie, majd legkésőbb az igénybe vételtől számított 6 hónapon belül lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez kell benyújtani a térítésre vonatkozó igényt. Az igénybejelentéshez csatolni kell az eredeti külföldi számlát, a számla fordítását és az annak kiegyenlítésére vonatkozó igazolást, továbbá - amennyiben rendelkezésre áll - a kórházi zárójelentést.

SÜRGŐSSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS AZ EGT TAGÁLLAMOKBAN

Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy 2004. május 1. után a rövid idejű tartózkodás céljából beutazóknak (üzleti célból beutazók, turisták stb.) –, amennyiben baleset, vagy megbetegedés miatt sürgősségi egészségügyi ellátásra szorulnak – az EU tagállam, melynek területén éppen tartózkodnak, a saját állampolgáraival azonos feltételek mellett, ellátást nyújt. Az ellátás költségeit az a biztosító vállalja (általában utólagos, biztosítók közötti elszámolás mellett), amelyiknél az illető személy ténylegesen biztosítva van (azaz általában a hazai társadalombiztosítás). Mindennek azonban feltétele, hogy az utazó rendelkezzen egy Európai Egészségbiztosítási Kártyával (.pdf), melyen a biztosító – a biztosítási jogviszony alapján - előzetesen vállalja a felmerülő költségek fedezetét. Az ingyenes vagy kedvezményes orvosi szolgáltatás csak a közegészségügyi ellátásra vonatkozik, s ennek körét a tagállamok nemzeti joga határozza meg. Néhány esetben az orvosi ellátás egésze ingyenes, máskor csak egy része, és előfordulhat az is, hogy a kezelés költsége csak utólagosan igényelhető vissza. Ezért fontos a számlák és receptek megőrzése.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát és további információkat – a külföldre távozás előtt minden esetben, azaz újbóli külföldre utazásnál ismételten – az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, illetőleg a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél kell igényelni.

GYÓGYSZERKIVITEL

Az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) oldalán olvashat a külföldi utazás során a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerek kivitelének igazolásáról.

VÉDŐOLTÁSOK

Kérjük tekintse meg az Országos Epidemológiai Központ (OEK) nemzetközi oltóközpontjának tájékoztatóját, az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, illetve az Intermed Oltóközpont honlapját.

Külföldi nyaralás, munkavállalás, tanulás előtt célszerű tájékozódni, hogy milyen védőoltások szükségesek, mely gyógyszereket ajánlatos szedni és milyen a közegészségügyi helyzet az adott országban.