Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti a külképviseleten. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) szükséges. Ezen kívül a kérelmezőnek meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.

Bővebben >>

Okiratbeszerzés Magyarországról

 • Anyakönyvi kivonat beszerzése
  A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított születési, házassági illetőleg halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, amennyiben a kérelmező pontosan meg tudja jelölni az anyakönyvi esemény bekövetkezésének helyét és idejét.

  Ha rendelkezésére áll korábbi anyakönyvi kivonat, azt az ügyintézés egyszerűsítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjen bemutatni a kérelme beadásakor. Ha a fogadó állam részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (röviden: Apostille Egyezmény), és a külföldi hatóság a magyar anyakönyvi kivonatot csak magyar Apostille tanúsítvánnyal ellátva fogadja el, az anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítését is lehet kérni. Az Egyezményben nem részes államok esetében a külföldi állam Magyarországra akkreditált külképviselete által kiállított diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére a magyar külképviseleten keresztül nincs lehetőség. 

 • Erkölcsi bizonyítvány beszerzése
  A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A kérelem beadásakor személyesen megjelenő ügyfél személyazonosságát a konzuli tisztviselő ellenőrzi. Az ügyfél kérelmének megfelelően a külképviseleten kérelmezett hatósági erkölcsi bizonyítvány kézbesíthető a külképviseleten keresztül, illetve lehetőség van magyarországi kézbesítési címre való postázásra is. A külképviseleten keresztül kézbesíteni kért hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus közokiratként kerül megküldésre a kiállító magyar hatóság által, a konzuli tisztviselő pedig arról hiteles, papír alapú másolatot készít. bővebben >>
 • Családi állapot igazolásának beszerzése
  A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított családi állapot igazolásának beszerzése. A kérelem beadásakor személyesen megjelenő ügyfél személyazonosságát a konzuli tisztviselő ellenőrzi.

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek

A külképviseleten a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos különböző eljárások kezdeményezhetők. A külképviseleten – a teljesség igénye nélkül – az alábbi eljárások megindítása kérelmezhető:

 • Magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése
 • Lakcímigazolvány kiadásának kérelmezése
 • Külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartásba való felvétele
 • Külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgár részére lakcímigazolvány pótlása, cseréje
 • A külföldi lakóhely megváltozásának bejelentése

Apostille tanúsítvány beszerzése magyar anyakönyvi kivonatokra>>

Az ügyintézés részleteivel, illetve annak költségeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás közvetlenül a külképviselettől kérhető.