Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 20.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!  
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Ezúton hívjuk fel külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Bécsben nagykövetség, konzuli hivatal, Állandó EBESZ képviselet, Állandó ENSZ képviselet


Aktuális

2017. 08. 10.

Az osztrák belügyi tárca 2017. augusztus 9-i hivatalos közleménye szerint Ausztria az illegális migráció elleni fellépés jegyében széleskörű ellenőrzést rendelt el a határoknál. Az ellenőrzés keretében az osztrák hatóságok szigorúbb határellenőrzést tartanak valamennyi, kiemelten a kevéssé frekventált határátkelőhelyeken. Az ellenőrzés keretében az osztrák hatóságok által foganatosítandó intézkedésekre (forgalomterelés, embercsempészetre utaló jelek esetén járművek átkutatása, stb.) figyelemmel felhívjuk az Ausztriába utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a határátkelőhelyeken hosszabb várakozási idővel számoljanak, indulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyeken várható várakozási időről (rendőrség vagy az utinform honlapján), valamint fokozottan figyeljenek úti okmányaik érvényességére. 

www.police.hu

www.utinform.hu/

* * *

Biztonság:

Külgazdasági és Külügyminisztérium az Ausztriába utazó, vagy ott tartózkodó magyar állampolgárok biztonságát érintő körülményeket folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi hatóságoktól származó információk alapján. Tájékoztatónkkal az utazásra vagy adott esetben annak elhalasztására vonatkozó döntés mérlegeléséhez kívánunk objektív segítséget nyújtani.

Az osztrák hatóságok a 2015. novemberi párizsi merényletek óta megnövekedett, de absztrakt terrorfenyegetettségből indulnak ki az ország vonatkozásában és intézkedéseiket is ehhez igazítják. Általánosságban elmondható, hogy megerősített rendőri jelenlétet biztosítanak a nagy forgalmú, turisták által különösen kedvelt pontokon.

A nagyobb tömegeket vonzó események és helyszínek látogatása esetén a magyar állampolgárokat is fokozottabb óvatosság és elővigyázatosság tanúsítására kérjük, továbbá javasoljuk, hogy ausztriai utazásukat megelőzően regisztráljanak konzuli védelemre a Konzuli Szolgálat honlapján: https://konzved.mfa.gov.hu.

Határellenőrzés: 

Az osztrák rendőrség az osztrák-magyar határszakasz mentén szúrópróbaszerűen határellenőrzést végez az embercsempészek és az illegális migránsok kiszűrése érdekében. 

Kérjük, utazásuk tervezése során vegyék figyelembe, hogy az összes osztrák-magyar határátkelőhelyen számítani lehet határellenőrzésre, melynek következményeként a határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre kell számítani Ausztriába történő belépéskor.

Javasoljuk, hogy indulás előtt előzetesen érdeklődjön a kialakult forgalmi helyzetről a következő weboldalakon: www.police.hu, www.utinform.hu, 06-1-336-2400; www.asfinag.at

Az osztrák rendőrség felépítése a következő:

 • Polizeiinspektion/Dienststelle (a helyi rendőrkapitányságok);
 • Landespolizeikommando (tartományi rendőrség; székhelye minden tartományi fővárosban van; alá tartoznak a rendőrkapitányságok);
 • Sicherheitsdirektion (a tartományi rendőrség felettes szerve; székhelye szintén a tartományi fővárosban van)
 • Bundespolizeidirektionen (a rendőrség közigazgatási szintje)

Az osztrák rendőrség honlapja: www.polizei.gv.at 

Javasoljuk, hogy a fenti honlapon keresztül első körben az aktuális Landespolizeikommando honlapjára menjenek, és onnan érhető el az Önhöz legközelebb eső helyi rendőrség (Polizeiinspektion/Dienststelle).

Gépjárművel Ausztriában:

Magyar rendszámú gépjármű ausztriai használata 

Amennyiben a külföldi állampolgár

 • állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével külföldi rendszámú gépjárművét forgalomba kell helyeznie Ausztriában (KFZ-Zulassung),
 • ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja külföldi rendszámú gépjárművét. E célból menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) használata ajánlott, a külföldön szerzett benzinszámlákat is ajánlott megőrizni az esetleges bizonyításhoz.

Természetesen csak abban az esetben lehet "Nebenwohnsitzre" bejelentkezve jogszerűen használni a gépjárművet, amennyiben a "Nebenwohnsitzre" való bejelentkezés feltételeit teljesítik, vagyis az életvitelük középpontja nem Ausztriában van. Kérjük, mielőtt eldöntik, hogy "Hauptwohnsitzre" vagy "Nebenwohnsitzre" jelentkeznek be, mindenképpen tájékozódjanak az ausztriai lakcímrendszer szabályairól.

Egyre több magyar állampolgár dolgozik Ausztriában úgy, hogy "Nebenwohnsitzre" jelentkezik be, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak "Hauptwohnistzre" kell bejelentkeznie!

A gépjármű forgalomba helyezése az adott város/kerület közlekedési hatóságánál (Verkehrsamt) történik. További információt itt találhat: www.help.gv.at, http://sozialinfo.wien.gv.at

Szabálysértés, büntetés:

Az osztrák hatóságok az Ausztria területén áthaladó gépjármű forgalmat rendszeresen, rendkívül szigorúan ellenőrzik. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a konzuli szolgálat az ilyen esetekben érdemben segíteni, az eljárásba beavatkozni, jogi képviseletet ellátni nem tud.

A rendőri eljárás során az ellenőrzés alá vont személy köteles a hatósággal együttműködni. Az általános közigazgatási eljárásról szóló szövetségi törvény (1991 - AVG) 34. cikke értelmében a hatóság figyelmeztetést alkalmazhat azzal a személlyel szemben, aki a hatósági eljárás lefolytatását magatartásával akadályozza. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor vele szemben további pénzbírság is kiszabható.

Az osztrák hatóságok kisebb súlyú szabálysértés esetén helyszínen szabják ki a bírságot Organstrafverfügungként (általában 90 euróig, például szabálytalan parkolás), vagy Anonymverfügungként (365 euróig, a büntetés ebben az esetben nem egy konkrét személyre vonatkozik). Ebben az esetben a bírság megfizetésével a szabálysértést elkövető személy elismeri felelősségét, ennek megfelelően jogorvoslatnak sincs helye. Komolyabb szabálysértés, például a gépjármű nem megfelelő műszaki állapota vagy ittas vezetés esetén, az intézkedő rendőr eljárást kezdeményez, melynek keretén belül többféle intézkedést is foganatosíthat. Ezen intézkedések közé tartozik a későbbi bírság behajtását biztosító helyszíni kaució (Sicherheitsleistung) kivetése, az eset súlyosságától függően akár több ezer euró mértékben is, vagy a rendszámtábla illetve a forgalmi engedély bevonása, amennyiben a gépjármű műszaki állapota nem teszi lehetővé a továbbutazást (pl.: mert veszélyes a közlekedésben résztvevőkre). 

Amennyiben a magyar állampolgár vitatja a szabálysértési eljárás jogszerűségét (vagyis azt állítja, hogy nem követett el szabálysértést), a helyszíni kauciót akkor is ki kell fizetnie, majd utólag, az eljárás keretén belül a büntetést kiszabó hatósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

Amennyiben élni kívánnak a jogorvoslat lehetőségével, azt ajánljuk, hogy – a nyelvi korlátokból adódó félreértéseket elkerülendő – a gépjármű vezetőjénél legyen egy német nyelvű írásos dokumentum, hogy ő nem jogosult a fent említett „Organstrafverfügung” vagy „Anonymverfügung” átvételére és a magyar fél ragaszkodik a közigazgatási eljárás formális lefolytatásához. Az eddig leírtakból következően ugyanis csak így őrizhető meg a jogorvoslat lehetősége. A vezetőnek azonban ebben az esetben is készpénzben vagy bankkártyával a helyszínen ki kell fizetnie a helyszíni kauciót, amennyiben az kivetésre kerül. Szeretnénk ugyanakkor jelezni, hogy egy esetleg negatív eredménnyel záró közigazgatási eljárás nagyobb mértékű bírságot von maga után, mint annak fent említett egyszerűsített változatai.

Az osztrák rendőrség által leszerelt rendszámtábla, illetve bevont forgalmi engedély a kiállító hatósághoz, azaz a Belügyminisztérium, Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály, Közúti Közlekedési Nemzetközi Jogsegélyügyek Osztályának (1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B) kerül megküldésre.

Euro 0 és Euro 1 kategóriájú motorral rendelkező tehergépjárművekre behajtási tilalom érvényes 2014. július 1-től Wien, Niederösterreich és Burgenland tartományban, melyet 2016. január 1-től Euro 2-es motorral rendelkező tehergépjárművekre és vontatókra is kiterjesztettek. 

A részletes szabályozást az osztrák autóklub oldalán találja:

www.oeamtc.at/portal/umweltplaketten-fuer-lkw+2500+1387398

Úthasználati díj:

Az osztrák autópályák és gyorsforgalmi utak használatáért fizetni kell: 

A személygépkocsikra és a motorkerékpárokra és az ún. könnyű lakóautókra  autópálya-matrica szükséges. A matrica csak a szélvédőre felragasztva érvényes. A részletekről az alábbi linken informálódhatnak az Ausztriába utazók: www.asfinag.at/maut/vignette

A tehergépjárművekre, buszokra és az ún. nehéz lakóautókra fizetendő úthasználati díj több összetevőből adódik össze: többek között függ a jármű teljesítményétől, a tengelyek számától, a károsanyag-kibocsátástól, valamint a megtett kilométerektől . Ezeknek a járműveknek az esetében az úthasználati díj nem egy matrica megvásárlásával, hanem elektronikus útdíj-fizetéssel,  az ún. Go-Box használatával fizetendő: www.asfinag.at/maut/maut-fuer-lkw-und-bus

Az útdíj megfizetését az osztrák utakon szigorúan ellenőrzik. Az útdíj megfizetésének hiánya (nincs matrica, illetve Go-Box, a matrica nincs felragasztva a szélvédőre, vagy meghamisították) pótdíjazást von maga után. www.asfinag.at/maut/service-und-kontrolldienst

Ausztriában az útdíj kontrollt végző hatóság, azaz az ASFINAG osztrák állami autópálya-üzemeltető cég munkatársai az alábbi, törvényileg szabályozott hatáskörrel rendelkeznek:

 • A tehergépjármű vezetőjének feltartóztatása látható vagy hallható jelzésekkel (pl. kék fény, megállásra felhívó tárcsa, fényfelirat a kontrollt végző jármű hátsó részén),
 • A jármű vezetője és bejegyzett tulajdonosa személyazonosságának tisztázása,
 • A jármű, a regisztráció, az útdíj matrica, az elektronikus útdíj-fizetés, azaz az ún. GO-Box, a tachográf, a kilométeróra, a digitális tachográf vizsgálata,
 • Felhívás pótdíjfizetésre és annak bevételezése,
 • A megfelelő intézkedések meghozatalával akár a járművek továbbhaladásának megakadályozása (pl. kerékbilincs vagy a jármű okmányainak elvétele. 

A pótdíjfizetés megtagadása esetén intézkedés közigazgatási eljárás megindítására és a hatóság részére ideiglenes óvadék bevételezése.

Figyelem!

Ausztriában november 1 – április 15 között téli útviszonyok (hó, jég, olvadt hó, síkos, csúszós úttest) esetén kötelező a téli gumi használata. Elmulasztása esetén a gépjármű vezetője 35-5000 EUR-ig terjedő szabálysértési bírsággal sújtható. További információ: www.winterreifen-pflicht.at/winterreifenpflicht_pkw.html

Figyelemfelhívás – Embercsempészet:

Ausztria kedvelt cél-, illetve tranzit országa az illegális bevándorlóknak. 

A migrációt haszonszerzés céljából kihasználó embercsempészek a szerb-magyar zöldhatáron kiépített műszaki határzár előtt jellemzően Magyarországon át segítették elő illegális módon a migránsok mozgását Ausztriába. Korábbi felmérés szerint az illegális határátlépések jelentős része Magyarország felől történt, és a legtöbb letartóztatott embercsempész magyar állampolgárságú. Az osztrák rendőrség pedig nagyon keményen lép fel az embercsempészet ellen.

A nagykövetség gyakorlatában egyre többször tapasztalta, hogy az embercsempészek jóhiszemű, ártatlan polgárokat hálóznak be, és használnak ki. Leggyakrabban ez úgy történik, hogy online utastársat közvetítő honlapokon keresztül foglalnak fuvart magyar nyelven, és a fuvarra a csempészett személyeket teszik fel.

Az is gyakori, hogy taxisokat kérnek meg arra, hogy vigyenek pl. Budapestről Bécsbe illegális migránsokat.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ismeretlen, magyarul nem beszélő utasok esetén feltétlenül győződjenek meg arról, hogy a szállított személynek van-e érvényes úti okmánya, és vízuma.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes útlevél:


Elvárt érvényessége: 
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége:  
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége:   
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.  
Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége: 
IGEN


Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):    IGEN
Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló Megállapodás Megjegyzés:
Felhívjuk azonban az utazók figyelmét arra, hogy a régi típusú személyi igazolvány okmánybiztonsági szempontból nem felel meg a mai kor biztonságtechnikai követelményeinek. A zökkenőmentes külföldre utazás érdekében javasoljuk a külföldre utazók számára elsősorban az útlevél, továbbá az új típusú, kártyaformátumú személyi igazolvány használatát.

Kiskorúak beutazása: 

Ausztriában nincs konkrét törvényi szabályozás arra nézve, hogy a külföldi kiskorúak milyen igazolásokkal utazhatnak be szüleik nélkül az országba. Nem kötelező, de ajánlott, hogy az egyedül, vagy nem valamelyik szülője kíséretében utazó fiatalkorú vigyen magával egy meghatalmazást, amely – esetleges feltartóztatás vagy más probléma esetén – lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan meg lehessen keresni a szülői felügyeletet gyakorló személyt, és ellenőrizni lehessen, hogy valóban az ő hozzájárulásával utazott-e be a kiskorú. Célszerű, hogy a meghatalmazás az alábbiakat tartalmazza:

 • kiskorú neve és személyes adatai (lakcím, születési dátum);
 • szülői felügyelet gyakorlójának neve és személyes adatai (lakcím, születési dátum);
 • szülői felügyelet gyakorlójának telefonos elérhetősége;
 • a kiskorú hova, milyen időtartamra és milyen céllal utazik;
 • a kiskorú egyedül utazik-e, vagy kísérővel – ebben az esetben a kísérő személyes adatai (lakcím, születési dátum).

A meghatalmazáshoz nem szükséges külön formai követelményeket (pl. közjegyzői hitelesítés, hiteles fordítás, stb.) betartani. A kellemetlenségek elkerülése végett azonban javasolt a nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt aláírni. Ajánlott, hogy a meghatalmazás német vagy angol nyelvű (is) legyen. 

Amennyiben a kiskorú nem csupán beutazik, hanem egy vagy több éjszakát is eltölt Ausztriában szülője nélkül, akkor tartományonként eltérő szabályok vonatkoznak arra, hogy ezt hány évesen, és kísérővel, vagy anélkül teheti. Ilyen esetben mindenképp javasolt egy írásos meghatalmazás a szülőtől. 

Házikedvencek beutazása:

Információt a NÉBIH oldalán talál:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vízum:

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Vám:  https://www.bmf.gv.at/zoll/reise/reise.html 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Munkavállalás:

A magyar munkavállaló előzetes engedély nélkül szabadon köthet munkaszerződést az osztrák munkaadóval. A munkáltatónak a magyar munkavállalót szakképesítésének, gyakorlatának megfelelő osztrák ágazati bérmegállapodás szerinti bérezésben kell részesítenie, valamint be kell őt jelentenie az osztrák társadalombiztosítónál. A Bécsi Területi Egészségbiztosító Pénztár (Wiener Gebietskrankenkasse, rövidítve WGKK, www.wgkk.at) ellenőrizheti, hogy a munkavállaló megkapja-e a kollektív szerződés alapján járó minimálbért, illetve bejelentése megfelelően megtörtént-e. 

A munkavállaló egyénileg fordulhat ingyenesen jogi tanácsért a kamarához (Arbeiterkammer Wien: https://wien.arbeiterkammer.at/index.html).

A német nyelvtudás hiánya, vagy nem megfelelő ismerete miatt célszerű már magyar nyelvű fordítással ellátott munkaszerződés aláírása. A munkaszerződésnek minden esetben ki kell térni a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeire, a munkavégzés körülményeire, a munkabérre, a munkaadó által nyújtott szociális juttatásokra, és esetleg a szállás/elhelyezés körülményeire.

Munkaügyi viták esetén a külképviselet nem járhat el, hiszen a munkaszerződés magánjogi szerződés. Ennek megfelelően, ha a szerződésben foglaltakat a munkaadó nem teljesíti, vele szemben csak polgári peres eljárás során van lehetőség eljárni. A külképviselet igény esetén rendelkezésre tud bocsátani magyar nyelvet beszélő ügyvédek nevét tartalmazó listát. A megbízást minden esetben a magán személy adja, és a költségeket is a megbízónak, azaz a magyar munkavállalónak kell fedezni.

Lakcím bejelentési kötelezettség

Ausztriában 3 napon belül személyesen vagy postai úton be kell jelenteni a lakcím létesítését (Meldepflicht), a lakcím megváltozását, valamint további lakcímek létesítését vagy megszüntetését (ideiglenes vagy második lakcím). A kitöltött formanyomtatvány az ún. "Meldezettel", melyet a szállásadó ír alá. Minden egyes családtagnak külön igazolással kell rendelkeznie. A lakcím bejelentése, módosítása vagy megszüntetése Bécsben a Meldeservice irodáiban vagy a Kerületi Előljáróságokon (Bezirkshauptmannschaft) történik. További információ: www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/index.html    

Letelepedés

Azon európai uniós állampolgárok, akik három hónapnál tovább szeretnének Ausztriában tartózkodni, kötelesek tartózkodásukat – az előző pontban leírt egyszerű lakcím bejelentésen kívül – bejelenteni. A lakóhelyük szerint illetékes önkormányzatnál (Magistrat, Bezirkshauptmannschaft) három hónapon belül tartózkodási engedély iránti kérelmet kell benyújtaniuk (Anmeldebescheinigung). A bejelentés elmulasztása közigazgatási szabálysértési bírságot von maga után.

A tartózkodási engedély feltétele: lakhatás, betegbiztosítás, megélhetés bizonyítása (személyenként és havonta meghatározott összegű nettó bevétel), valamint kitétel még, hogy nem veszélyeztethetik jelenlétükkel az ország közrendjét és közbiztonságát. A fenti tartózkodási engedély birtokában fényképes igazolványt (Lichtbildausweis für EWR-BürgerInnen) lehet (nem kötelező!) kérvényezni, amely személyazonosításra szolgál, érvényessége pedig 10 év. További információ: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html

Beutazási és tartózkodási tilalom Ausztriában

Az EGT állampolgárokkal szemben az okmányellenőrzés során visszautasítás rendelhető el, így különösen akkor, ha személyazonosságuk hitelt érdemlően nem nyert bizonyítást, vagy megállapítást nyert, hogy a nevezett személy Ausztriában beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll.

Az osztrák adatvédelmi rendelkezésekre figyelemmel ausztriai beutazási vagy tartózkodási tilalom fennállásáról a kérelmező személyesen előterjesztett kérelmet intézhet az osztrák belügyminisztériumhoz az alábbi címre vagy faxszámra:

Bundesministerium für Inneres, SIRENE Österreich
Josef Holaubek Platz 1, 1090 Wien
A-1090 Wien
AUSTRIA/EUROPE
Telefax: +43 1 24 836 951 251

A kérelemhez csatolni kell az útlevél másolatát, valamint a kitöltött kérdőívet.

Az ausztriai beutazási és tartózkodási tilalommal kapcsolatban az alábbi honlapon talál további információkat.

www.bmi.gv.at/cms/BMI_Fremdenpolizei/einreise_visa/Visum_5.aspx 

Gépkocsivezetés:

Magyar vezetői engedély használata Ausztriában

A Magyarország által kiállított B kategóriás vezetői engedélyeket – amennyiben a vezetői engedély megfelel az uniós irányelveknek (kártya formátum) – az osztrák hatóságok a saját vezetői engedélyükkel egyenértékűnek tekintik, azok használatát nem korlátozzák, illetve azokat akkor sem kell osztrákra cserélni, ha a vezetői engedély tulajdonosa Ausztriában létesít állandó lakóhelyet. 

Ez a szabály azonban csak a B kategóriára vonatkozik. A C illetve D kategóriára szóló vezetői engedélyeket az Ausztriában történő letelepedést követően legkésőbb öt éven belül osztrákra kell cserélni: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/4/Seite.040500.html

További tájékoztatást a magyar rendszámú gépjármű ausztriai használatáról fentebb olvashat. 

Tudnivalók az országról

A 83.858 km2 alapterületű, Magyarországgal szomszédos Ausztria kilenc önálló szövetségi tartományra oszlik, amelyek saját tartományi kormányokkal rendelkeznek. Az ország államformája parlamentáris szövetségi köztársaság. Az ország fizetőeszköze ez Euró. Ausztria tagja az Európai Uniónak, az Egyesült Nemzetek Szervezetének és a legtöbb ENSZ szakosított szervezetnek. 

Ausztria államformájáról és társadalmi-politikai berendezkedéséről az alábbi honlapon tájékozódhat.

A nyolcmillió lakos 98 százaléka német anyanyelvű, Ausztria déli és keleti szélein azonban őshonos nemzeti kisebbséghez tartozó polgárok is élnek (burgenlandi horvátok, csehek, magyarok, romák, szlovénok, szlovákok), akik a német mellett más anyanyelvvel is rendelkeznek. Az osztrák nemzeti kisebbségi szabályozáshoz további információt az alábbi linken talál.

A turistaként Ausztriába látogatni kívánóknak ajánljuk továbbá az alábbi linket.

Amennyiben Ön Ausztriában kíván letelepedni, javasoljuk a bécsi nagykövetség honlapját; www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT/hu/Konzuliinfo/elni_dolgozni_ausztriaban.htm

továbbá az alábbi általános osztrák információs honlapot: www.help.gv.at

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Egészségügyi ellátás:

Amennyiben Ön Magyarországon biztosított, Magyarországon veheti igénybe a teljes körű egészségügyi ellátásokat. Más tagállamban – így Ausztriában is - az orvosilag szükséges ellátást úgy veheti igénybe, ha a magyarországi egészségbiztosítótól igényli az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az orvosilag szükséges betegellátásra jogosít más tagállamban való ideiglenes tartózkodás esetén a helyi biztosítottakkal azonos feltételek mellett.

További fontos tudnivaló, hogy a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet tb-támogatással igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a költségek megtéríttetésére.

Bővebben az OEP honlapján talál információt az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról és annak igényléséről. 

Tekintve, hogy mind a mentés (pl. helikopter), mind pedig az egészségügyi ellátás (pl. szülés) költségei Ausztriában jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet az érintett számára. Többek között ezért is különösen fontos a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó (külön) utazási biztosítás előzetes megkötése. Különösen ajánlatos ez a téli, illetőleg veszélyes sportok kedvelőinek (síelés, hegymászás, vadvízi evezés, stb), illetve terhesség esetén.

Felhívjuk továbbá az Ausztriába síelni, snowboardozni, stb. indulók figyelmét, hogy maradéktalanul tartsák be a sípályák biztonsági előírásait, és figyeljék az esetleges lavinaveszélyről közzétett aktuális felhívást. 

Egészségbiztosítási jogviszony létesítése Ausztriában:

Az Ausztriában munkát vállalók Ausztriában kötnek biztosítást és ennek megfelelően itt lesznek jogosultak arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vegyék. Ilyen esetben az osztrák E-card hátoldalán található kék Európai Egészségbiztosítási Kártyával Ön Magyarországon jogosult az orvosilag szükséges betegellátás igénybevételére.

Ausztriában lehet választani magánbiztosítók, és területi egészségbiztosítók (Gebietskrankenkassen), valamint az egyes szakmákhoz kapcsolódó biztosítók (Betriebskrankenkassen) között.

A fentiekhez kapcsolódóan további információt a bécsi nagykövetség honlapján, illetve az alábbi linkeken talál: