Európa

Utoljára módosítva: 2016. 10. 19. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Bakuban nagykövetség és tiszteletbeli konzul van 

Biztonság:

Azerbajdzsán az Örményország ellenőrzése alatt álló Hegyi-Karabah (Nagorno-Karabah) területe a "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek" kategórájába tartozik. A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre.

A térségbe irányuló, megnövekedett utazási kedvvel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt utazókat, és javasoljuk, hogy utazásukat ezen információ tudatában szervezzék:

  • A vonatkozó törvény felhatalmazza az illetékes azeri hatóságokat arra, hogy a hegyi-karabahi vízumot tartalmazó útlevél tulajdonosát Azerbajdzsánba történő belépésekor eljárás alá vonják. Az eljárás során az Azerbajdzsán részről „illegális határátlépésként” értelmezett cselekményt elkövetett vízumbirtokost 2 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik, nem kívánatos személynek nyilvánítják, neve tilalmi listára kerül és vele szemben beutazási tilalmat rendelnek el. Mindezen felül még 100-500 monatig (60-300 euró) terjedő bírságot megfizetésére is kötelezhetik az „elkövetőt”. Ezen előírások még a diplomáciai mentességet élvező személyekre is érvényesek, az Azerbajdzsánban vagy Örményországban dolgozó diplomatáknak sincs joguk azeri engedély nélkül a megszállt területekre beutazni.
Az országban és annak fővárosában a közbiztonság jó. Bakuban a közrendőrök jelenléte meghatározó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a város utcáin gyalogosan vagy gépjárművel jól láthatóak. Emellett az elmúlt két év során Bakut bekamerázták és több mint 4 ezer darab kamerát szereltek fel. Nem jellemző, hogy külföldiek ellen bűncselekményeket követnének el. A bűnüldöző szervek felderítési hatásfoka magas. 

Az utóbbi időben azonban az Irán körüli feszültségek Azerbajdzsánban is kezdik éreztetni hatásukat. Azerbajdzsán és Irán között nézeteltérések keletkeztek Azerbajdzsán állítólagos izraeli kapcsolatait illetően. Azerbajdzsánban iráni hátterű terrorista csoportokat számoltak fel az utóbbi időben, amelyek merényleteket terveztek külföldiek ellen. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:  

Azerbajdzsán intenzíven fejleszti a turizmust, a külföldieket szívesen látják. Jelenleg évente több mint két millió turista keresi fel az országot.

Magyar állampolgárok magánútlevéllel csak érvényes vízummal utazhatnak be Azerbajdzsánba. A vízumot Azerbajdzsán budapesti nagykövetségén lehet igényelni, a bakui repülőtéren nem lehet vízumot felvenni. A vízum lejáratát követően még három hónapig érvényesnek kell lennie az úti okmánynak. A turizmus fellendítése érdekében Azerbajdzsán bevezeti az elektronikus vízumot is, amelyet a turista célból az országba beutazni szándékozó külföldiek igényelhetnek, és amely kiadása azerbajdzsáni utazási irodák közreműködésével történik. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató letölthető az Azerbajdzsáni Köztársaság Külügyminisztériumának honlapjáról.

Felhívjuk az Azerbajdzsánba utazók figyelmét, hogy az azeri hatóságok a közelmúltban jelentősen megszigorították a devizabirtoklás szabályait, a vám- és határőrizeti szervek kiemelt figyelmet fordítanak a kiutazóknál lévő készpénz mennyiségének ellenőrzésére.

A hatályos szabályozás szerint a beutazó külföldiek készpénzben maximum 1.000.-, egyezer USD értékű valutát tarthatnak maguknál, amennyiben belépéskor az ezt meghaladó összeget nem jelentették be a vámdeklarációban. Javasoljuk, hogy amennyiben 1000 USD-t meghaladó összegű valuta van az érkező birtokában, azt feltétlenül deklarálja érkezéskor, mert a kiutazáskor komoly kellemetlenségekben részesülhet. A helyi törvényi szabályozás szerint 1.000.-től 10.000.- USD értékig terjedő valuta kivitele az országból - behozatali deklaráció nélkül – deviza szabálysértésnek, a 10.000.- USD érték felett történő kivitel deviza bűncselekménynek minősül. Deviza szabálysértés esetén az elkövető jelentős bírságra és a pénz lefoglalására számíthat. Deviza bűncselekmény esetén az elkövetőt feltartóztatják és átadják a nyomozó hatóságoknak, amely – ha a bűncselekmény elkövetése bizonyítást nyert – bírósági feljelentés és a pénz lefoglalása mellett azonnali hatályú vizsgálati fogságot rendel el, amely a bíróság döntéséig tart. A bírósági ítélet letöltendő szabadságvesztés is lehet. Megjegyezzük, hogy a fent részletezett kellemetlenségek elkerülése bankkártya használatával elkerülhető.

Felhívjuk a kiutazók figyelmét, hogy az azerbajdzsáni vízumuk átvételekor figyelmesen tanulmányozzák át az abban szereplő érvényességi időket. Az utóbbi időben többször előfordult, hogy a kiadott vízum nem az ügyfél által kért tartózkodási időre, hanem annál rövidebb időre szóló érvényességgel lett kiállítva. Azerbajdzsánban a vízum érvényességi idején túli tartózkodás rendkívül súlyos szankciókkal járhat! Az idegenrendészeti bírság elérheti a személyenkénti 400 Euro-t is.

2014. szeptember 1-jén hatályba lépett az Európai Unió és az Azerbajdzsáni Köztársaság között a vízumkiadás megkönnyítéséről létrejött megállapodás, amelynek eredményeként a magyar állampolgárok számára az azerbajdzsáni beutazóvízum díja csökkent, valamint meghatározott esetekben a vízum díjmentesen igényelhető. A megállapodás szövege magyar nyelven letölthető az Európai Unió alábbi honlapjáról.

Az azerbajdzsáni migrációs szolgálat az országban tartózkodó külföldi állampolgároknak és hontalan személyeknek 2013. április 1-jén bevezette a lakóhely szerinti regisztrációt. A migrációs törvény jelenleg hatályos szabályai szerint a regisztrációs kötelezettség azokra a külföldiekre és hontalan személyekre terjed ki, akiknek az Azerbajdzsáni Köztársaság területén való tartózkodása meghaladja a 10 napot. A regisztrációnak az országba érkezéstől számított 4 napon belül kell eleget tenni, ami turisták esetében a szállásadó (a szálloda vagy a meghívó fél) útján történhet. Az erről szóló tájékoztató megtalálható az azerbajdzsáni migrációs szolgálat honlapján, ahonnan a kérelem-nyomtatvány is letölthető. A kérelem kitöltve az ott megadott e-mail címre elküldhető, ahhoz csatolni kell a külföldi útlevelének és azerbajdzsáni vízumának fénymásolatát is. A regisztrációs eljárás díjmentes.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a külföldi állampolgár a regisztrációs kötelezettségének időben, az országba történt belépéstől számított 10 napon belül nem tesz eleget, az azeri migrációs szolgálat már egy nap késedelem miatt is személyenként több száz eurónak megfelelő büntetést szabhat ki, amelynek befizetése nélkül a szabálysértő személy nem hagyhatja el az országot, és amelynek rendezésére elutazáskor, a repülőtéren nincs lehetősége.

A biztonsági intézkedések közé tartozik, hogy a repülőtéren az országból való minden ki- és belépéskor az útlevélkezelés során mindenkiről fényképet készítenek.

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül): 

Azon 18. életévüket még be nem töltött, de útlevéllel rendelkező külföldi állampolgárok részéről, akik szülő vagy törvényes képviselő nélkül szándékoznak Azerbajdzsán területére beutazni, a vízum igénylésekor az egyéb dokumentumok mellett közjegyző által hitelesített születési anyakönyvi kivonatot, szülői vagy törvényes képviselői hozzájárulást és a személyazonosságot igazoló okmányok másolatát is kérhetik. Az azerbajdzsáni vízumelőírásokról, illetve az országban való tartózkodás szabályairól Azerbajdzsán budapesti nagykövetsége tud részletes felvilágosítással szolgálni.

Éves tartózkodási engedélyt az Állami Migrációs Szolgálat ad ki (www.migration.gov.az). Honlapjukon megtalálható a kérvény pdf formátumban. Munkavállalási engedélyt a Munkaügyi és Szociális Minisztériumban lehet igényelni (www.mlspp.gov.az). Azerbajdzsán a különböző szakmákra éves kvótát ad ki. Azerbajdzsánban nagyszámú külföldi állampolgár dolgozik, elsősorban az olajiparban. Azerbajdzsánban az Európában szokásos vállalkozási formák léteznek, aki vállalkozási céllal kíván az országban dolgozni, annak az Adóügyi Minisztériumban kell vállalkozását regisztrálnia. 2008-tól ún. egyablakos rendszer működik, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás regisztrációja egy héten belül megtörténik.

A 2014. december 4-én elfogadott 387/2014-es kormányrendelet értelmében azon külföldi állampolgároknak, akik 90 napot meg nem haladó időtartamban tartózkodnak Azerbajdzsán területén nem szükséges munkavállalási engedélyt kérni, ha a feldolgozóipari, bányászati tevékenységet folytató, elektromos energiával, gázzal, információs technológiával, vagy telekommunikációval, oktatással, pénzügyekkel és biztosítással, közlekedéssel vagy vízellátással, szennyvíz – és hulladékgazdálkodással foglalkozó, Azerbajdzsánban bejegyzett gazdasági társaság meghívása alapján üzleti céllal érkeznek az országba.

Tudnivalók az országról 

Azerbajdzsán a Dél-Kaukázus legdinamikusabban fejlődő országa. Geopolitikai szempontból a Kaszpi-tenger mellett, Oroszország, Törökország és Irán között kulcsfontosságú helyet foglal el. Az olaj és gázbevételeknek köszönhetően a GDP növekedése folyamatos. Korábban kétszámjegyű volt, napjainkra évente 5-10 % közötti. A fejlődés jegyei az országban, de főleg Bakuban közvetlenül érezhetőek. Nagyszabású infrastrukturális fejlesztés zajlik. Az országban új utak, épületek sokasága épül.

Azerbajdzsán nagyon gazdag történelmi hagyományokkal rendelkezik. Beutazóknak ajánlott nemcsak Bakut, hanem a történelmi városokat, mint például Gandzsa, Sheki, Gebele, felkeresni. Baku szállodákkal való ellátottsága jó, de vidéken is megfelelő színvonalú szállodák találhatóak.

A lakosság nagyobb része – történelmi okokból - beszéli az orosz nyelvet. Az azeri nyelv a törökhöz hasonló, azzal 70-80%-ban megegyezik. Írásmódjukban a latin betűket használják. Az azeri emberek nagyon vendégszeretőek. A magyarokat rokon népnek tartják. A Szovjetunió felbomlása során Azerbajdzsán és Örményország között katonai konfliktus tört ki, amelynek következtében Azerbajdzsán elvesztette területének 20%-át, Nagorno-Karabahot és a környező kerületeket. Ennek következtében Azerbajdzsán és Örményország között ma csupán tűzszünet van, békekötésre még nem került sor. Az elfoglalt területek közelébe nem ajánlatos utazni, mivel ott sűrűn előfordulnak fegyveres incidensek. Azerbajdzsán nemzetközi jogilag továbbra is saját területének ismeri el Nagorno-Karabahot, ezért azeri álláspont szerint, az a külföldi, aki felkeresi a térséget, az azerbajdzsáni törvényekbe ütköző cselekedetet követ el, mivel Azerbajdzsán engedélye nélkül tette ezt.

Közegészség, egészségügyi helyzet: 

Az ország közegészségügyi helyzete jó. Különleges betegségek nincsenek. A meleg éghajlat miatt azonban előfordulnak ételmérgezések. Az ország legdélebbi részén, nyáron maláriaveszély van. Az ország több területén, a hegyekben mérges kígyók találhatók, évente pár halálos áldozattal járó kígyóharapás fordul elő.

A vidéket járva, különösen lakott területen kívül óvakodni kell a birkanyájat őrző pásztorkutyáktól.
Az orvosi ellátás jó, a gyógyszertárakban az esetleg szükséges gyógyszerek gazdag választékban elérhetők. Bakuban működnek jól felszerelt, jó színvonalú ellátást nyújtó magánklinikák is, oroszul és angolul is beszélő személyzettel. Ha megtörténik a baleset, célszerű ezeket felkeresni. E klinikák díjszabása azonban olyan magas, hogy egy egyszerű baleset is több százezer forintos költségvonzattal járhat, ezért még egy néhány napos azerbajdzsáni látogatás előtt is tanácsos és érdemes indulás előtt balesetbiztosítást kötni.