Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 08. 17.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!  
Mai napon is érvényes: 2017.08.18. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Bakuban nagykövetség és tiszteletbeli konzul van 

Biztonság:

Azerbajdzsán az Örményország ellenőrzése alatt álló Hegyi-Karabah (Nagorno-Karabah) területe a "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek" kategórájába tartozik. A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre.

A térségbe irányuló, megnövekedett utazási kedvvel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt utazókat, és javasoljuk, hogy utazásukat ezen információ tudatában szervezzék:

  • A vonatkozó törvény felhatalmazza az illetékes azeri hatóságokat arra, hogy a hegyi-karabahi vízumot tartalmazó útlevél tulajdonosát Azerbajdzsánba történő belépésekor eljárás alá vonják. Az eljárás során az Azerbajdzsán részről „illegális határátlépésként” értelmezett cselekményt elkövetett vízumbirtokost 2 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik, nem kívánatos személynek nyilvánítják, neve tilalmi listára kerül és vele szemben beutazási tilalmat rendelnek el. Mindezen felül még 100-500 monatig (60-300 euró) terjedő bírságot megfizetésére is kötelezhetik az „elkövetőt”. Ezen előírások még a diplomáciai mentességet élvező személyekre is érvényesek, az Azerbajdzsánban vagy Örményországban dolgozó diplomatáknak sincs joguk azeri engedély nélkül a megszállt területekre beutazni.

Az országban és annak fővárosában a közbiztonság jó. Bakuban a közrendőrök jelenléte meghatározó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a város utcáin gyalogosan vagy gépjárművel jól láthatóak. Emellett az elmúlt két év során Bakut bekamerázták és több mint 4 ezer darab kamerát szereltek fel. Nem jellemző, hogy külföldiek ellen bűncselekményeket követnének el. A bűnüldöző szervek felderítési hatásfoka magas. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:  

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az útlevélnek még 3 hónapig kell érvényesnek lennie az Azerbajdzsánból történő kiutazás után. Az útlevél legalább két üres oldalt kell, hogy tartalmazzon, ahova a vízum elhelyezhető.
Ideiglenes útlevél: NEM
Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

Amennyiben a 18. életévét be nem töltött kiskorú valamely szülője kíséretében, vagy egyedül utazik, akkor kizárólag közjegyző által hitelesített (angol, orosz, vagy azeri nyelvű) szülői hozzájáruló nyilatkozattal (vagy gyámhatósági hozzájárulás) léphet be illetve ki Azerbajdzsánba. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. Bővebb információkért kérjük, hogy forduljanak az Azerbajdzsán Köztársaság budapesti nagykövetségéhez: http://budapest.mfa.gov.az

Vízum:

Azerbajdzsánba történő beutazáshoz és tartózkodáshoz minden esetben vízum beszerzése szükséges, melyet az Azerbajdzsán Köztársaság külképviseletein kell beszerezni. Ez alól csak a diplomata és szolgálati útlevelek birtokosai mentesülnek. Ezekkel az útlevelekkel 90 napot tartózkodhat birtokosa vízum nélkül Azerbajdzsánban. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazókat, hogy Azerbajdzsán 2017. január 10-től új, ASAN Visa nevű, online vízumkiadási rendszert vezet be. A rendszer a www.evisa.gov.az honlapon érhető el, és harminc napos, egyszeri beutazásra jogosító turista vízum igénylésére ad lehetőséget egyének és családok részére. Az így kérelmezett vízumok díja 20.- USD, melynek megfizetése szintén a weboldalon, biztonságos formában megoldható. A beadott kérelmeket az Azerbajdzsán hatóságok 3 nap alatt bírálják el, és ennek eredményét a kérelmező által megadott e-mail címre megküldik. Felhívjuk a Tisztelt Utazók figyelmét, hogy a megküldött e-vízumokat nyomtassák ki, és feltétlenül hozzák magukkal Azerbajdzsáni utazásukhoz.

Nyomatékosan felhívjuk a tisztelt utazni vágyók figyelmét, hogy az elektronikus e-vízum igénylésénél rendkívül figyelmesen járjanak el. A beírt adatok helyességét többször is ellenőrizzék elküldés előtt, mert a hibás adatokkal megkért, és kiállított e-vízum felmutatásakor az Azerbajdzsán határőrizeti szervek megtagadhatják az országba történő beléptetést! Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a belépés megtagadása esetén keletkező minden anyagi kár (beleértve az esetleges új repülőjegy vásárlásának költségét is) és kellemetlenség az utazót terheli.

A rendszer, a kezdeti időszakban, csak turista célú kérelmezőket képes kiszolgálni, ezért az ettől eltérő célú vízumok kiadását továbbra is Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége végzi.

Azeri vízumok igényléséről és a vízumdíjakról részletesen az Azerbajdzsán Köztársaság Budapesti Nagykövetségének honlapján, http://budapest.mfa.gov.az tájékozódhat.

Megjegyzés: Azerbajdzsánba történő belépésnél a Hegyi-Karabah által kiadott vízum és beléptető pecsét jelenléte az útlevélben nagyon súlyos problémát jelent.

Azon utazókat, akik 10 napnál többet töltenek Azerbajdzsán területén, regisztrációs kötelezettség terheli. Ezt a kötelezettséget érkezéskor a Hotel automatikusan elvégzi. Amennyiben nem hotelben szál meg, úgy a regisztrációt az utazónak személyesen kell elvégeznie. Utazás előtt a kérdésben egyeztessenek Azerbajdzsán budapesti Nagykövetségével, illetve információt találhat az Azerbajdzsán Migrációs Hivatal honlapján is: https://migration.gov.az/post.php?pageid=999&lang=en&012-111-999

Azerbajdzsánban a vízum érvényességi idején túli tartózkodás súlyos szankciókkal járhat.

Házikedvencek beutazása:

Részletes információt a NÉBIH oldalán talál http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Munkavállalás:

Akik 90 napot meg nem haladó időtartamban tartózkodnak Azerbajdzsán területén nem szükséges munkavállalási engedélyt kérni, ha a feldolgozóipari, bányászati tevékenységet folytató, elektromos energiával, gázzal, információs technológiával, vagy telekommunikációval, oktatással, pénzügyekkel és biztosítással, közlekedéssel vagy vízellátással, szennyvíz – és hulladékgazdálkodással foglalkozó, Azerbajdzsánban bejegyzett gazdasági társaság meghívása alapján üzleti céllal érkeznek az országba. Minden egyéb esetben a munkavállalási engedély megszerzése kötelező. Ennek menetéről az Azerbajdzsán Köztársaság Nagykövetségének honlapján tájékozódhatnak a http://budapest.mfa.gov.az honlapon.

Vám: http://customs.gov.az/en

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról 

Azerbajdzsán a Dél-Kaukázus legdinamikusabban fejlődő országa. Geopolitikai szempontból a Kaszpi-tenger mellett, Oroszország, Törökország és Irán között kulcsfontosságú helyet foglal el. Az olaj és gázbevételeknek köszönhetően a GDP növekedése folyamatos. Korábban kétszámjegyű volt, napjainkra évente 5-10 % közötti. A fejlődés jegyei az országban, de főleg Bakuban közvetlenül érezhetőek. Nagyszabású infrastrukturális fejlesztés zajlik. Az országban új utak, épületek sokasága épül.

Azerbajdzsán nagyon gazdag történelmi hagyományokkal rendelkezik. Beutazóknak ajánlott nemcsak Bakut, hanem a történelmi városokat, mint például Gandzsa, Sheki, Gebele, felkeresni. Baku szállodákkal való ellátottsága jó, de vidéken is megfelelő színvonalú szállodák találhatóak.

A lakosság nagyobb része – történelmi okokból - beszéli az orosz nyelvet. Az azeri nyelv a törökhöz hasonló, azzal 70-80%-ban megegyezik. Írásmódjukban a latin betűket használják. Az azeri emberek nagyon vendégszeretőek. A magyarokat rokon népnek tartják. A Szovjetunió felbomlása során Azerbajdzsán és Örményország között katonai konfliktus tört ki, amelynek következtében Azerbajdzsán elvesztette területének 20%-át, Nagorno-Karabahot és a környező kerületeket. Ennek következtében Azerbajdzsán és Örményország között ma csupán tűzszünet van, békekötésre még nem került sor. Az elfoglalt területek közelébe nem ajánlatos utazni, mivel ott sűrűn előfordulnak fegyveres incidensek. Azerbajdzsán nemzetközi jogilag továbbra is saját területének ismeri el Nagorno-Karabahot, ezért azeri álláspont szerint, az a külföldi, aki felkeresi a térséget, az azerbajdzsáni törvényekbe ütköző cselekedetet követ el, mivel Azerbajdzsán engedélye nélkül tette ezt.

Közegészség, egészségügyi helyzet: 

Az ország közegészségügyi helyzete jó. Különleges betegségek nincsenek. A meleg éghajlat miatt azonban előfordulnak ételmérgezések. Az ország legdélebbi részén, nyáron maláriaveszély van. Az ország több területén, a hegyekben mérges kígyók találhatók, évente pár halálos áldozattal járó kígyóharapás fordul elő.

A vidéket járva, különösen lakott területen kívül óvakodni kell a birkanyájat őrző pásztorkutyáktól.
Az orvosi ellátás jó, a gyógyszertárakban az esetleg szükséges gyógyszerek gazdag választékban elérhetők. Bakuban működnek jól felszerelt, jó színvonalú ellátást nyújtó magánklinikák is, oroszul és angolul is beszélő személyzettel. Ha megtörténik a baleset, célszerű ezeket felkeresni. E klinikák díjszabása azonban olyan magas, hogy egy egyszerű baleset is több százezer forintos költségvonzattal járhat, ezért még egy néhány napos azerbajdzsáni látogatás előtt is tanácsos és érdemes indulás előtt balesetbiztosítást kötni.