Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 08. 17.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!  
Mai napon is érvényes: 2017.08.18. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Prágában nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése. 

Biztonsági helyzetét tekintve Csehország lényegében nem különbözik Magyarországtól vagy a vele szomszédos államoktól. Az általános közbiztonság jónak minősíthető, az országot illetően nincs ismert konkrét terrorfenyegetés.

Lopás, rablás elleni védekezés

Csehország – elsősorban fővárosa, Prága – ugyanakkor a turisták egyik legkedveltebb európai úti célja, mely együtt jár a köztörvényes bűncselekmények (zsebtolvajlás, autófeltörés, szállodai lopások, stb.) relatíve magas számával. A városban sétáló vagy közlekedési eszközön utazó turisták zsebéből vagy táskájából (szándékos) lökdösődés közben lopják el pénztárcájukat, illetve irataikat. Az utóbbi időben megszaporodtak az éttermi lopások is, érdemes az iratokat és értéktárgyakat tartalmazó holmikat maguknál tartani, azokat nem őrizetlenül hagyni, elkerülendő a későbbi kellemetlen meglepetéseket.

Érdemes csak a feltétlenül szükséges pénzmennyiséget magunknál tartani, illetve nagyobb összeg esetén a pénzt több helyre, jól zárható táskába, vagy nadrágzsebbe elhelyezni. 

Csehországban évente kb. 15 ezer autót lopnak el, ez magasabb szám, mint hazánkban! Az autósok számára ez különösen casco biztosítás hiányában komoly rizikófaktor, évente több magyar autótulajdonos is szerepel a kárvallottak listáján. Gyakoriak a gépkocsi-feltörések is, ezért – Magyarországhoz hasonlóan – pénzt, személyi okmányokat, értékes személyes holmit (mobiltelefon, GPS, fényképezőgép) Csehországban sem tanácsos őrizetlenül a gépkocsi utasterében hagyni! 

2004. május 1. óta az utasoknak csak úgynevezett mélységi vámellenőrzéssel kell számolniuk, amelyre nem a határon, hanem az országban bárhol, jellemzően a maximum 60 km-es mélységű határszakaszban sor kerülhet. 

Bár egyre ritkább eset, de előfordulhat, hogy a rendőrök alkudoznak a kiszabásra kerülő közlekedési büntetés összegéről, illetve arról nem akarnak igazolást adni a külföldinek. Amennyiben az eset indokolja, célszerű a nagykövetség (konzul) megkeresése, mert egy lezárt ügyben már csak utólagos panasszal lehet élni. Érdemes feljegyezni az intézkedő rendőr azonosító számát, az időpontot és a pontos helyszínt, illetve megérdeklődni, hogy milyen szervhez (cím, telefonszám, stb.) lehet fordulni az eljárás kifogásolása érdekében.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes útlevél:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége:  
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége:  
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMFigyelem: a gépjárművezetői engedély személyazonításra ugyan alkalmas, de NEM úti okmány!

Kiskorúak beutazása: 

Csehországban nincs jogszabályi előírás arra vonatkozóan, hogy szülői hozzájáruló nyilatkozatra lenne szükség a szülői kíséret nélkül – érvényes úti okmánnyal – utazó kiskorú személyek beutazása esetén. Viszont ilyen esetben sem haszontalan a szülői hozzájáruló nyilatkozat elkészítése, vagy gyámhatósági hozzájárulás beszerzése. A nyilatkozatot célszerű angol nyelvre lefordítani vagy egyből angolul is elkészíteni. Annak tartalmaznia szükséges a legfontosabb adatokat: hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú főbb adatai (születési hely, idő, lakcím, útlevél száma, elérhetőség), területi és időbeli hatály, ill. a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozatot közjegyző, vagy 2 tanú előtt javasolt megtenni.

Egyes utasszállító cégek szabályai feltételekhez köthetik a kiskorúak kísérő nélküli utazását (pl. a Prága-Budapest között a sokak által használt StudentAgency nemzetközi autóbusz-járata), ezért utazás előtt célszerű tájékozódni az utaztató cégnél a kiskorúak utaz(tat)ási feltételeit illetően.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges.

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Tartózkodási feltételek:

A magyar állampolgároknak csupán bejelentési kötelezettségük van, ha csehországi tartózkodásuk várhatóan meghaladja a 30 napot. Ilyenkor a tartózkodás 30. napjáig kötelező bejelenteni a rendőrségen tartózkodási helyet, kivéve, ha ezt a szállásadó megteszi. 

Ha magyar állampolgár – jellemzően tanulás, munkavállalás, stb. céljából – három hónapnál hosszabb időt kíván eltölteni Csehországban, kérelmezheti a cseh idegenrendészeten ideiglenes tartózkodásra (přechodný pobyt) vonatkozó igazolvány kiadását. Ennek a megszerzéséhez viszont csatolni szükséges a kitöltött kérelmet, az érvényes úti okmányt, a tartózkodás célját igazoló okmányt, 1 db fényképet, az egészségbiztosítás és a csehországi lakhatás fennállásáról szóló igazolást. Fontos, hogy az úti okmányon kívül minden benyújtandó dokumentumot hiteles cseh fordítással kell ellátni!

Kérelemre állandó tartózkodási engedélyt (trvalý pobyt) ad ki a rendőrség az EU (így hazánk) állampolgára részére, aki min. 5 éve Csehországban él, dolgozik, ott munkát vállal, vállalkozik, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

A tartózkodási helyben történő, a családi állapotot, nevet, úti okmányt érintő változásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni az idegenrendészetnél. 

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Munkavállalás:

Csehországban az Európai Unió általános munkavállalási és tartózkodási szabályai érvényesek. A magyar állampolgárok korlátozástól mentesen, munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát. Ilyen esetben az érintettekre a cseh társadalombiztosítás és a munkajog szabályai vonatkoznak. A munkavállaláshoz törvény nem írja elő a cseh nyelv ismeretét, de a munkakör ellátásához szükséges mértékben általában megkövetelik.

Munkaügyi viták esetén a külképviselet nem járhat el, hiszen a munkaszerződés magánjogi szerződés. Ha a szerződésben foglaltakat a munkaadó nem teljesíti, vele szemben csak polgári peres eljárás során van lehetőség eljárni. A külképviselet igény esetén rendelkezésre tud bocsátani magyar nyelvet beszélő ügyvédek nevét tartalmazó listát. 

Gyakran megtörténik, hogy Magyarországon egyes állásközvetítők a nyelvismerettel nem rendelkező munkavállalók számára – első látásra – kedvező csehországi munkalehetőségeket ajánlanak. Velük többnyire cseh munkaszerződést íratnak alá, amely nem ad teljes körű tájékoztatást a munkabérről, a munkaadó által biztosított szociális juttatásokról és szállásról, stb. Emiatt az érintettek néha olyan helyzetbe kerülnek, hogy nem kapják meg munkabérüket, így a hazatérés költségei sem állnak rendelkezésükre. Ilyen esetekben a külképviselet azzal tud segíteni, hogy tájékoztatást ad arról, a család/ismerős miként tud pénzt küldeni.

Gépjárművezetés:

A személygépkocsi (B kategória) vezetésére jogosító magyar gépjárművezetői engedély Csehországban az érvényességi idején belül minden további nélkül használható! A közlekedéssel kapcsolatosan további hasznos információt lentebb talál. 

Vám: 

2004. május 1-től a Csehországba utazó EU-s állampolgárok, és az általuk behozott áruk a határon nem esnek át vámellenőrzésen. Ugyanakkor ún. mélységi vámellenőrzésre az országban bárhol, de jellemzően a maximum 60 km-es mélységű határszakaszban sor kerülhet. A fegyverek, kábítószerek és más tiltott áruk behozatalát továbbra is ellenőrzik/ellenőrizhetik a cseh vámszervek. 

A mindenkor aktuális beviteli limiteket az alábbi link tartalmazza: https://www.celnisprava.cz/en/dane/informace-pro-fyzicke-osoby/Pages/quantity-limits-regarding-imports-of-goods-for-natural-persons.aspx 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Oktatás

2004. május 1. után az EU állampolgárai ugyanolyan feltételekkel tanulhatnak Csehországban, mint a cseh állampolgárok: mind az ösztöndíj, mind pedig a támogatások és a tandíj esetében ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint hogyha cseh állampolgárok lennének. (Azok a diákok, akiknek a szülei Csehországban munkát vállalnak, az étkeztetés és a kollégiumi elhelyezés szempontjából is hasonló elbánásban részesülnek, mint a cseh diákok.) 

Tudnivalók az országról

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

A D1-es autópálya Brünn (Brno) és Prága közötti kb. 200 km-es szakaszának, valamint a D2-es autópálya SK-CZ határ és Brünn (Brno) közötti szakaszának felújítása keretében a tavasztól ősz végéig tartó időszakban több olyan útszakasz is lehet, ahol sávszűkítésekre és terelésekre kerül sor, ami a járművek sebességének egyidejű korlátozásával jár együtt.

A mindenkori aktuális információk (csak) cseh nyelven érhetők el az alábbi honlapon: Közlekedési információk – dopravní informace 

Tekintettel arra, hogy Csehországban igen gyakoriak a heves esőzések, jellemzően az ország keleti, morvaországi és sziléziai tájain az utak, illetve a vasútvonalak egy részén gyakran lehet számítani átmeneti fennakadásokra, esetenként forgalom-korlátozásokra, terelésekre. Az aktuális helyzetről az alábbi honlapokon lehet tájékozódni: 

A honlapon a sorompó jellegű (csíkozott) jelekre kattintva az alsó sorban a "záplavy" megjelölés jelenti az éppen árvízzel sújtott helyeket.

Cseh Vasutak – České dráhy: http://www.cd.cz/

Egyéb honlapok:

Gépjárművezetők, tehergépjárművek és autóbuszok vezetői figyelmébe
Elektronikus útdíj

A cseh törvények értelmében 2010. január 1-től Csehország autópályáin és gyorsforgalmi útjain a 3,5 tonna össztömeg feletti járművek a megengedett legnagyobb össztömegnek és a megtett út hosszának megfelelő útdíjat kötelesek fizetni. A rendelkezés a tehergépjárművek mellett az autóbuszokra is vonatkozik. Minden útdíj-köteles járművet fel kell szerelni az elektronikus útdíj beszedését biztosító készülékkel (ez azokra a járművekre is vonatkozik, melyek az útdíjfizetés alól mentesülnek).

Bővebb információ több nyelven - köztük magyarul is – az alábbi honlapon elérhető el, vagy a következő telefon-, faxszámokon, illetve e-mail-címen:

Ügyfélszolgálat / premid hotline

tel.: 800 698 629 - a Cseh Köztársaság területéről ingyenes
tel.: +420 272 698 629 - díjköteles, külföldről is elérhető
fax: +420 222 329 329 - díjköteles, külföldről is elérhető
email: FiWG4gmrGaW5mb0BteXRvY3ouY3o=  
levélcím: MYTO CZ
P.O.Box 33
130 11 Praha 3
Cseh Köztársaság

Csehország 2002 óta alkalmazza azt az EU-s jogszabályt, amely kaució kiszabását teszi lehetővé olyan esetekben, amikor a jármű nem rendelkezik az előírások szerinti dokumentumokkal, vagy annak vezetője nem tartja be az EU-irányelvekben rögzített menet-, illetve pihenőidőt. A cseh rendőri és vámszervek az eset súlyosságát figyelembe véve 5.000 - 100.000 CZK összegű kauciót szabhatnak ki - a közúti közlekedésről szóló 111/1994. évi hatályos törvény alapján - , és annak készpénzben történő befizetéséig a gépjármű nem haladhat tovább. Ezt követően a területileg illetékes közlekedési hatóság folytatja le a közlekedési szabálysértési eljárást.

Közlekedési szabályok megsértése

Tapasztalataink szerint számos magyar gépjárművezető kerül kellemetlen helyzetbe a közlekedési szabályok megsértése, vagy azok nem kellő ismerete miatt. Csehországban közlekedési ügyekben a cseh rendőrség (Policie ČR), a helyi rendőrség (městská policie), valamint a vám és pénzügyőrség (celní úřad) járhat el. Szigorúan büntetik a szabálysértőket, a büntetés mértéke nagyjából megfelel a Magyarországon bevezetett büntetésekének. A cseh hatóságok eljárási szabályai hasonlóak a Magyarországon megszokottakhoz, azzal a különbséggel, hogy azokat következetesebben érvényesítik, valamint az eljáró hatóságnak rendkívül korlátozott lehetőségei vannak a büntetés mértékének helyszíni mérlegelésére, még kevésbé a büntetés elengedésére. Előfordulhat, hogy kisebb közlekedési baleseteknél, autófeltöréseknél több órát kell várni a rendőrség kiérkezésére.

Különösen Prága (de több más város) központjában a parkolás megkezdése előtt érdemes meggyőződni arról, hogy ez milyen feltételek mellett lehetséges. A parkolóhelyek nagy részét a parkolóhely-bérlők, illetve a helyi lakosok részére tartják fenn. Ezt általában külön táblával, illetve az úttestre felfestett kék csíkkal jelzik. Nem szabad parkolni a külön táblával nem, de vastag sárga csíkkal jelzett helyeken sem. A parkolási feltételek be nem tartása kerékbilincs felhelyezését vagy a gépjármű elvontatását vonhatja maga után. A kerékbilincs hatósági eltávolításának díja, illetve az elszállított gépkocsi visszaadásának költsége akár a 2 500-3000 cseh koronát is elérheti.

Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedési szabálysértés esetén a nagykövetség konzuli hivatalának nincs lehetősége arra, hogy a magyar állampolgár érdekeit képviselve vitassa a szabálysértés tényét, illetve a büntetés mértékét.

Engedélyezett maximális sebesség:

Lakott területen belül: 50 km/h
Lakott területen kívül, ill. autóúton: 90 km/h
Autópályán: 130 km/h

Autópálya-díjak

Az autópályák és gyorsforgalmi autóutak használatáért Csehországban is fizetni kell. 10 napra, 1 hónapra (a matricán kijelölt naptól számított 1 hónap) és 1 évre érvényes matrica kapható. Az éves matrica a naptári évet megelőző év december 1-től a naptári évet követő év január 31. napjáig, vagyis 14 hónapig érvényes.

A matricát legcélszerűbb indulás előtt, a Magyar Autóklub (www.autoklub.hu) irodáiban megvásárolni. Vásárolhatunk matricát a határátkelőhelyeken, az autópályák mellett lévő benzinkutaknál és a cseh postahivatalokban is. A felragasztás előtt a matricára és annak ellenőrző szelvényére a vezetőnek kell ráírnia a gépjármű forgalmi rendszámát. Az aktuális matricaárak a www.ceskedalnice.cz/en/english.htm honlapon tekinthetők meg (cseh és angol nyelven). Felhívjuk a figyelmet, hogy a kategória szerinti gépjárműtömegen annak össztömege, vagyis az önsúly és a maximális raksúly együtt értendő, függetlenül a pillanatnyi raksúly nagyságától.

Az esetleges büntetés elkerülése érdekében ajánlatos a matricát a határátlépést követően azonnal megvásárolni, arra (és az ellenőrző szelvényre) a gépkocsi rendszámát ráírni és felragasztani, mivel ennek hiányát súlyosan büntetik. Érvényes matrica hiányában a helyszíni bírság összege elérheti az 5.000,- CZK-t.

Járműmentés 

Balesetet szenvedett tehergépjármű vagy autóbusz mentéséhez, vontatásához általános gyakorlat szerint a rendőrség hív ki erre szakosodott céget.
Figyelem! A mentési költségek több ezer eurós tételt is kitehetnek, ezért a járművezetőnek/szállítmányozónak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy előzetesen tájékoztatást kapjon a várható árakról és költségekről, és ennek birtokában dönthessen, hogy elkerülhető legyen az esetleges félreértés vagy visszaélés.

A csehországi biztosítók szövetsége 2015. január 1-től új segély-vonalat vezetett be a bajbajutott (balesetet szenvedett, lerobbant) gépkocsivezetők számára. Amennyiben a gépjármű útközben működésképtelenné válik, cseh telefonszámról segítséget kérhetnek a 1224 segélyszám tárcsázásával is.

Hogy ne váljanak tolvajok áldozataivá

A Csehországba látogató turisták gyakran esnek Prágában, a nemzetközi autóutak melletti benzinkutaknál, pihenőhelyeken és más idegenforgalmi központokban tevékenykedő tolvajok áldozatául. (Előfordul, hogy az autópályán egyedül utazók járművének gumiját parkolás vagy benzinkútnál történő fizetés közben leeresztik vagy megrongálják, és indulás után az utast a hibára figyelmeztetve leállítják, majd a helyzet ellenőrzése során a nyitott gépkocsiból az értékeket ellopják.) Értékeiket soha ne hagyják az autóban látható helyen. Lényegesen kisebb az autófeltörés esélye, amennyiben fizetős, őrzött parkolót használnak.

Amennyiben lopás áldozataivá vállnak, javasoljuk, hogy azt jelentsék be a rendőrségen. Prága belvárosában a Jungmannovo téri (Jungmannovo náměstí 9.) rendőrőrsön éjjel-nappal angolul, németül, franciául is lehet bejelentést tenni. A bejelentő kérésére a rendőrség köteles magyar tolmács közreműködését biztosítani, de előfordulhat, hogy erre esetleg fél napot is várni kell. A nagykövetség konzuli hivatalának nincs lehetősége arra, hogy a magyar állampolgár érdekeit képviselve hasonló esetben közreműködjön, vagy fordítói feladatot lásson el.

Tapasztalataink szerint személygépkocsival történő utazás esetén a cseh és a szlovák rendőrség esetleges közúti ellenőrzés során tudomásul veszi az úti-, a személyazonosító okmányok, illetve a vezetői engedély ellopását vagy elvesztését bejelentő rendőrségi igazolást, és nem akadályozza a hazautazó magyar állampolgár továbbhaladását. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanez az osztrák hatóságok részéről nem várható el.

Menetrend szerinti autóbuszjáratokon beszálláskor személyazonosító okmány felmutatását kérik. Az okmány(ok) elvesztése esetén jellemzően (mint pl. az OrangeWays) elfogadják a cseh rendőrség által kiadott jegyzőkönyvet.

Segély, vissza nem térítendő pénzösszeg nyújtására a külképviseletnek nincs lehetősége.
A hazatérési kölcsön nem készpénz, hanem a legolcsóbb buszjegy és esetleg némi élelmiszer természetbeni juttatását jelenti.

Amennyiben pénzét ellopták vagy elveszítette, és nincs bankkártyája, leggyorsabban a Western Union pénzküldő szolgálat útján tud pénzhez jutni. A segítséget nyújtó személy a szükséges összeget a Western Union valamelyik magyar partnerénél (Magyarországon bármelyik postahivatal, bankfiók, egyes magán-pénzváltók) fizetheti be. A bajbajutott magyar állampolgár a neki megfelelő bármelyik csehországi Western Union-irodában egy telefonon megbeszélt jelszóra hivatkozva, valamilyen arcképes igazolványa felmutatása ellenében, gyakorlatilag a befizetést követő egy-két órán belül hozzájuthat a pénzéhez. A Csehországban található Western Union-irodákról az alábbi weboldalon tájékozódhatnak:

Pénzváltás

Csehországban megfelelő számú pénzkiadó ATM automata (csehül: bankomat) található. Az üzletek, szállodák, panziók többségében lehet bankkártyával fizetni, ugyanakkor a vendéglők sok esetben csak készpénzt fogadnak el. Nem általános, hogy a pénzváltók magyar forintot váltanak, ezért tanácsoljuk, készpénzként cseh koronát vagy eurót hozzanak magukkal. A nemzetközi szokásoknak megfelelően a pénzváltók, de sokszor a szállodák valutaváltói is különböző mértékű kezelési költséget vonnak le. Számos pénzváltó hirdeti úgy magát, hogy nem számol fel kezelési költséget („No Commission”), de ez esetben az általa alkalmazott árfolyam kedvezőtlenebb lehet. Gyakori eset, hogy a hatalmas számokkal hirdetett árfolyam alatt nem a vételi, hanem az eladási árfolyam értendő. Ezért fokozott figyelemmel kell lenni a pénzváltásoknál, meg kell kérdezni minden esetben a váltási árfolyamot, és a felszámolásra kerülő kezelési költséget. 

Külön is felhívjuk figyelmüket arra az erősen elterjedt gyakorlatra, hogy a pénzváltók a hirdetéseiken azt az átváltási árfolyamot szerepeltetik, melyet csak nagyobb (például 1 000 eurót meghaladó) összegek esetén biztosítanak. Érdemes ezért külön is megkeresni a táblázaton, hogy kisebb összegek beváltásakor milyen árfolyamot használnak, a különbség ugyanis akár a 30%-ot is elérheti! A váltási feltételeknek az iroda munkatársával történő előzetes egyeztetésekor tehát arra is célszerű kitérni, hogy az éppen beváltani kívánt összeg esetében melyik árfolyamra lehet számítani.

Telefonálás 

Fontos eltérés a hazai rendszerhez képest, hogy Csehországon belül nincs előhívószám. A csehországi telefonszámok – a sürgősségi hívószámok kivételével – egységesen kilenc számjegyűek, függetlenül attól, hogy városi, mobil- vagy kistelepülési előfizetőt hívjuk. Magyar mobil készülékről vagy Magyarországról történő híváskor a 00-420 országkód után a kilenc számjegyű hívószámot tárcsázzuk. 

Az általános segélyvonal a 112, ahol kapcsolni tudnak angolul vagy németül beszélő kezelőt. A korábban közismert Hungary Direct szolgáltatás megszűnt, így a hívott fél költségére történő telefonálás már nem lehetséges. 

Szálláslehetőségek

Prága, Csehország fővárosa a turisták által leggyakrabban felkeresett célpont. Statisztikai adatok szerint az országba belépő külföldiek 95%-a ide is ellátogat. Ezért célszerű már az indulás előtt tájékozódni a szálláslehetőségek felől, így nem érheti az utazót kellemetlen meglepetés. Az interneten számos címen lehet szálláslehetőséget keresni, akár magyarul is. A szállásköltség előre történő teljes kifizetését biztonsági okokból nem javasoljuk. 

Tömegközlekedés Prágában

Az összes közlekedési eszközre egységes díjszabású jegyek érvényesek. Jegyeket a metróállomásokon és egyes újságárusító kioszkokban, trafikokban lehet vásárolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegy nélküli vagy érvénytelen jeggyel történő utazást szigorúan büntetik. A korábbi prágai utazáskor megmaradt régebbi jegyek felhasználása előtt érdeklődjünk a jegyárusító helyeken azok érvényességéről.

A normál jegy 24 CZK és 30 percig érvényes (ez átszállásra nem jogosít!), az átszálló jegy pedig 32 CZK és 90 perc az érvényességi ideje.

Prágában 0-6 éves kor között, ill. 70 év fölötti kor esetén ingyenes a közlekedés az EU-s (vagyis a magyar) állampolgárok számára is. 

A 6-15 év között, ill. 65-70 év között is ingyen lehet közlekedni, bizonyos feltételek mellett. 

Egyrészt szükséges egy fényképes igazolvány az érintett számára, másrészt a 10-15 év (Díte/Child) közöttieknek és a 65-70 év (Senior) közöttieknek már rendelkezniük kell egy igazolvánnyal, amit a Prágai Közlekedési Vállalat (DPP) ad ki kérelemre. Ezt ugyan csak cseh nyelvű nyomtatvány kitöltésével lehetséges, de csak a nevet és a születési dátumot kell kitölteni, ill. bejelölni, hogy milyen kor kategóriába tartozó személy igényli. 

A kérelmet a nagyobb metróállomásokon lehet beadni, mellékelni kell hozzá egy aktuális (3,5X4,5 cm-es) igazolványképet is. Ezek alapján 20+10 CZK (igazolvány+műanyag tartó), vagyis alig több, mint 1 euró díj ellenében kiadják a papír alapú igazolványt. Ez persze csak egy fényképes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel együtt érvényes! 

A nyomtatvány csak a cseh nyelvű oldalon keresztül érhető el, az alábbi menüpontokon keresztül: www.dpp.cz  - Užitečné – Dokumenty a formuláře – Žádost o vystavení časové jízdenky

Aki ilyesmivel (cseh nyelvű nyomtatvány kitöltése, papír alapú igazolvány igénylése) nem akar bajlódni, annak a jelzett korkategóriában  (6-15, ill. 65-70, vagyis Díte/Child, ill. Senior kategória) elegendő, ha félárú jegyet vált meg (minden egyes utazáshoz), ami átszálló jegy esetében 16 CZK, míg a normál jegy esetében 12 CZK. 

Létezik még egy 15-19 év közötti (Junior) kategória, ahol kedvezményes jegy vásárlása nem lehetséges ugyan, de aki nem 2-3 napra, hanem hosszabb időt tölt a cseh fővárosban, annak megérheti a fenti igazolvány kiváltása, amivel lehetséges 260 CZK-ért (kb. 10 EUR) 30 napos érvényességű bérletet váltani. 

A 19-60 év közöttiek, azon belül beleértve  a felsőoktatásban tanulókat (Student, 19-26 év között), rendelkezzenek bármilyen hazai, vagy nemzetközi diákigazolvánnyal, nem/NEM jogosultak félárú jegy megváltására, nekik teljes árú jegy vagy bérlet megváltása és érvényesítése szükséges! Az érintettek számára esetleg a 24 órás (110 CZK), avagy a háromnapos (72 órás, 310 CZK) jegy megváltása lehet előnyös.

A jegytípusokról az alábbi weboldalon kaphatnak részletes tájékoztatást.

Taxi

Csehországban is gyakran előfordulnak panaszok a taxisokra. A kellemetlenségek elkerülése érdekében célszerű előre tisztázni a viteldíj várható összegét. A taxisok magatartása ellen panasszal élni Prága Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Közlekedési Főosztályánál lehet. Ezzel kapcsolatos információkat kérni, ill. panaszt benyújtani a következő e-mail-címen lehetséges: boeaSG5M3MBmdGF4aUBjaXR5b2ZwcmFndWUuY3o=. Az eset kivizsgálását elősegíti a körülmények (a taxi típusa, rendszáma, a gépkocsi tulajdonosának neve, amely a kocsi oldalán látható) minél részletesebb ismertetése. Az eljárás eredményeként a taxisra büntetést róhatnak ki, de a jogtalanul kiszámlázott viteldíjat sem teljesen, sem részlegesen nem térítik vissza.

Munkaszüneti napok Csehországban

Január 1. (Újév)
Nagypéntek (új!, 2016-tól, változó időpontú ünnep)
Húsvét hétfő (változó időpontú ünnep)
Május 1. (A munka ünnepe)
Május 8. (A győzelem napja)
Július 5. (Cirill és Metód napja)
Július 6. (Husz János máglyahalálának napja)
Szeptember 28. (A cseh államiság napja)
Október 28. (Csehszlovákia kikiáltásának ünnepe)
November 17. (A „bársonyos forradalom” napja)
December 24-25-26. (Karácsony)

A Pünkösd hétfő és Mindenszentek napja Csehországban hazánktól eltérően nem munkaszüneti nap!
Csehországban nem szokás a hétvégéhez közel eső ünnepek esetén a munkanapok áthelyezése és előre/utólag történő ledolgozása.

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

A közegészségügyi helyzet jó, járványveszély nem áll fenn. Az egészségügyi ellátás általános színvonala megfelelő.

Sürgősségi orvosi ellátás, egészség és balesetbiztosítás

Csehországban 2004. május 1. óta az EU más tagállamaihoz hasonlóan az Európai Unióban használatos ún. EU egészségbiztosítási kártya segítségével lehet igénybe venni a rövid távú beutazóknak (turisták, látogatók) nyújtott sürgősségi (cseh nyelven: akut) egészségügyi ellátást. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a cseh egészségügyi intézmények baleset vagy sürgősségi ellátás esetén kérik az EU egészségbiztosítási kártya vagy utasbiztosítás felmutatását. Ennek hiányában csak fizetés ellenében biztosítják az orvosi ellátást.

Csehországban 2015. január 1-től csupán sürgősségi ellátás esetén kell fizetni ún. sürgősségi/ügyeleti díjat, melynek mértéke 90 CZK. A díjat nem kell megfizetni abban az esetben, ha a sürgősségi kivizsgálás során az orvos megállapítja, hogy a beteg kórházi ápolásra szorul.