Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 20.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!  
Mai napon is érvényes: 2017.11.23. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Koppenhágában nagykövetség és konzuli hivatal 

Biztonság:

Az előző évben bevezetett intézkedés miszerint Dánia a Schengeni Kódex 23. és 25. pontja alapján ideiglenesen visszaállítja a Németország felöli határállomásain az országba belépni szándékozó személyek ellenőrzését, a Tanács 2016. november 11- én kiadott ajánlása szerint Dánia továbbra is fenntartja ennek szükségességét. 2016. november 12- től  - 2017. 02.12- ig a Dániai kompok, valamint a Németország felöli szárazföldi határszakasz teljes területén lehet számítani az országba belépni szándékozók ellenőrzésére. Az intézkedés értelmében csak az léphet be Dániába, aki rendelkezik az arra jogosító személyazonosító okmánnyal, vagy ennek hiányában akkor, ha a határon menekültügyi státuszért folyamodik. Minden ettől eltérő esetben a határon belépni szándékozót visszafordítják.

A Dánia felől Svédországba utazóknak is felhívjuk figyelmét, hogy Svédország a Malmőt Koppenhágával összekötő hídon (Öresund-híd) 2017.02.11- ig továbbra is fenntartja az ellenőrzést. 

Dánia Európa egyik legbiztonságosabb országa, ahol a turistaként tartózkodó külföldiekre nem leselkednek különös említést érdemlő közbiztonsági kockázatok. Ugyanakkor a kisebb vagyon elleni bűncselekmények (elsősorban zsebtolvajlás, utcai táskalopás) száma az utóbbi években enyhén emelkedő tendenciát mutat, ezért Koppenhága egyes zsúfolt városrészein (főpályaudvar és környéke, Tivoli, Christiania, repülőtér) célszerű fokozottan figyelni az úti okmányokra és egyéb értékekre.

Természeti katasztrófákkal kapcsolatos biztonsági kockázatokkal szintén nem kell számolni.

A 2015. február 14-i, három halálos áldozattal járó koppenhágai terrortámadást követően a dán hatóságok nem emelték meg a terrorkészültség szintjét az országban. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

az utazás utolsó napjáig

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

az utazás utolsó napjáig | További információt az alábbi oldalon talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

az utazás utolsó napjáig

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN (Ideiglenes személyi igazolvánnyal a beutazás nehézségekbe ütközhet!)

az utazás utolsó napjáig

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

NEM

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM

Megjegyzés: 
Az útlevélen és a személyi igazolványon kívül beutazásra jogosító úti okmánynak minősül még a bevándorolt és letelepedett jogállású személyek úti okmánya, az 1951. július 28-i egyezmény alapján kiállított utazási igazolvány és az 1954. szeptember 28-i egyezmény alapján kiállított utazási igazolvány hontalan személy részére. 

Beutazás a Feröer-szigetekre és Grönlandra

A Dániához tartozó, Feröer szigetek és Grönland autonóm tartományokba látogató magyar állampolgároknak a beutazása csak érvényes útlevéllel lehetséges.

További bővebb információval a dán hatóságok tudnak szolgálni az alábbi címeken:

Kiskorúak beutazása: 

A dán jogrendszer az egyedül vagy csak az egyik szülőjével utazó kiskorú személy Dániába történő belépéséhez nem írja elő szülői hozzájáruló nyilatkozat, szülői felügyeleti jog igazolása vagy egyéb dokumentáció felmutatását, azonban javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozatot célszerű angol nyelvre lefordítani vagy eleve angolul elkészíteni. Az egyedül utazó 12 év alatti kiskorúak esetében az adott repülőtársaság szabályozása az irányadó.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges 

Magyar állampolgárokra a beutazás céljától független 2004. május 1. óta nem vonatkozik a vízumkötelezettség.

Vízum egyéb célú beutazás esetén:  Amennyiben életvitelszerűen, 90 napnál hosszabb ideig kíván Dániában tartózkodni, úgy a lakóhelye szerint illetékes dán Regionális Közigazgatási Hivatalban (Statsforvaltning) EU-s állampolgároknak kiállított tartózkodási igazolásért (EU-opholdsbevis) kell folyamodnia. Az eljárás során igazolni kell a tartózkodási célt (a kereső tevékenységet érvényes munkaszerződéssel, a tanulmányi célú tartózkodást iskolalátogatási igazolással), valamint a dániai lakhatás körülményeit (bérleti szerződés, tulajdoni lap, befogadó nyilatkozat, stb.).

Házikedvencek beutazása: 

Hasznos információt a NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato, vagy a www.pettravel.com/immigration/Denmark.cfm oldalon talál. 

Munkavállalás:

Ezúton szeretnénk felhívni minden Dániában munkát vállalni szándékozó magyar állampolgár figyelmét, hogy Dániában egyre gyakrabban tapasztalt jelenség a munkavállalók, munkáltatók által történő megtévesztése. Kérjük ezért, hogy különös figyelmet fordítsanak bárminemű akár szezonális munkavállalás esetén is arra, hogy érvényes munkaszerződés nélkül ne végezzenek tényleges munkát. Nagykövetségükön az utóbbi időben megszaporodtak azon bejelentések, amelyek arra utalnak, hogy kihasználják a nyelvtudással és helyismerettel nem rendelkező, „kalandvágyból” elsősorban fizikai munkát végző (takarító, sofőr, mezőgazdasági munka stb.) személyeket és azokat több havi munkabér visszatartásával, és hitegetéssel megkárosítják. 

Kérjük ezért, hogy érvényes munkaszerződést minden esetben kössenek és lehetőleg havi bontásban bankszámlán keresztül kérjék a bérezésüket, és kerüljék a feketemunka vállalást!

Az EU állampolgárai szabadon, előzetes engedélyeztetés nélkül vállalhatnak munkát Dániában. Amennyiben a magyar állampolgár már rendelkezik dán munkaszerződéssel, 3 hónap feletti munkavállalás esetén EU-s tartózkodási igazolásért (EU-opholdsbevis) a lakóhelye szerinti dán Regionális Közigazgatási Hivatalt (Statsforvaltning), majd ezt követően a dán személyi számát (CPR) tartalmazó személyi azonosító kártya (sygesikringsbevis/sundhedskort) kiállításáért a lakóhelye szerint illetékes dán önkormányzatot (kommune) kell felkeresnie. Az EU-s tartózkodási igazolás igénylésén túl a munkaviszonyt egyéb dán hatóságnál nem kell bejelenteni. A munkaszerződés megkötése után, de még az EU-s tartózkodási igazolás kiállítása előtt a munkavégzést meg lehet kezdeni.

3 hónapnál rövidebb munkavállalás esetén a dán hatóság nem állít ki CPR kártyát, ebben az esetben ún. adókártyára van szükség.

A dán Foglalkoztatási Minisztérium angol nyelvű honlapot működtet, melyen a potenciális munkavállalók itt tájékozódhatnak a szabályozás részleteiről és böngészhetnek a meghirdetett állásajánlatok között.

Dániában az álláskeresés túlnyomórészt az interneten zajlik, a legfontosabb álláshirdető honlapok a következők: www.jobindex.dk; www.jobzonen.dk; www.stepstone.dk. A fentiek miatt javasolt a dániai munkalehetőséget még Magyarországon felkutatni, és csak előzetes megállapodás, illetve megfelelő hosszú távú szállás birtokában kiutazni. Mindez annál is inkább indokolt, mert Dánia a világ legdrágább országai közé tartozik, így az álláskeresés ideje alatti, rendszeres jövedelem nélküli önfenntartás komoly anyagi terhekkel jár. Fontos tekintetbe venni azt is, hogy a különböző munkaközvetítő-munkaszervező cégekkel, ügynökségekkel kötött szerződések általában nem tartalmaznak kötelezettségvállalást konkrét, személyre szabott munkaszerződés megkötésére, illetve nem garantálnak hosszú távú munkaviszonyt, ezért a körültekintő, előzetes tájékozódás minden esetben indokolt.

A munkaadó köteles a foglalkoztatási jogviszony kezdetekor a munkavállaló számára írásos szerződést kiállítani, mely tartalmazza a foglalkoztatás feltételeit, a bérezés mértékét és módját. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá, hogy a foglalkoztatásra mely kollektív megállapodás szerint kerül sor.

Munkanélküli segélyre csak az a legálisan Dániában tartózkodó (tehát személyazonosító kártyával, CPR-számmal rendelkező) külföldi jogosult, aki

 • 1) az igénylést megelőző három évben összesen legalább 52 hét dán munkaviszonnyal rendelkezett 
 • 2) az igénylést megelőzően havi hozzájárulást fizetett valamelyik szakszervezet munkanélkülieket biztosító alapjába (A-kasse) 
 • 3) regisztrált és aktív munkakereső a lakóhelye szerinti önkormányzat munkaügyi irodájában (jobcenter).

Dániában legalább középszintű angol vagy dán nyelvtudás nélkül rendkívül nehéz elhelyezkedni. Az angol nyelvtudás a mindennapi ügyintézésnek, illetve a szakképzetlen munkavállalásnak is alapfeltétele. A dán nyelv elsajátítása nem egyszerű feladat, az alapszintű beszédkészség elsajátítása is hosszú hónapokat vehet igénybe. A dán nyelvtanulás lehetőségeivel kapcsolatban a www.denmark.dk/en/meet-the-danes/language/starting-danish-lessons  vagy a www.laerdansk.dk webcímen kapható tájékoztatás. Azok számára, akik már rendelkeznek dán személyi számmal (CPR) - vagyis életvitelszerűen és legálisan tartózkodnak Dániában – az önkormányzatok rendkívül kedvező feltételekkel (sok esetben ingyenesen) kínálnak dán nyelvtanfolyamokat.

Adórendszer: Dániában a személyi jövedelemadó az éves jövedelem szintjétől függően progresszívan emelkedik. Az adót a munkáltató fizeti be az adóhivatalnak, ahonnan a munkavállaló az átutalt adója egy részét, jogosultságait igazolva és azok mértékétől függően visszaigényelheti. Az adó-visszaigénylés az adóhivatal honlapján történik. A dán adórendszerről, a regisztrációról, és az adó-visszaigénylési eljárásról részletesen az adóhivatal honlapján tájékozódhat.

Szállás diákoknak 

Felhívjuk a Dániában tanulni szándékozók figyelmét, hogy a legtöbb településen, de főként a nagyobb városokban nehezebb szállást találni, ha nem az egyetem által közvetített apartmanokból (kollégiumokból) választanak a hallgatók, illetve ha dán nyelvtudásuk hiányos. Fontos, hogy szállásigényt előre, időben jelezzék az egyetem felé, és lehetőleg több hónappal a tanév kezdete előtt tájékozódjanak a további szálláslehetőségekről. Dániában a bérletre felajánlott lakások többsége nem bútorozott. Előfordulhatnak csalárd hirdetések.

Vám:

www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2085177

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról 

Dánia a Balti-tenger és az Északi-tenger között fekvő észak-európai állam. A Jütland-félszigetet, valamint több mint 400 kisebb-nagyobb szigetet foglal magába, szárazföldön csak Németországgal határos. Legnagyobb szigetei Fyn és Sjælland. Két autonóm tartománya Grönland és a Feröer-szigetek. Bár nem a Skandináv-félszigeten helyezkedik el, nyelvi, kulturális és történelmi öröksége miatt a skandináv országok közé tartozik, melyek közül a legkisebb és legdélebbi fekvésű. A világ egyik legrégebbi monarchiája, 1849 óta alkotmányos monarchia.

A fejlett piacgazdasággal és kiterjedt jóléti rendszerrel rendelkező Dánia a skandináv jóléti modell egyik mintaállama. A jövedelmi egyenlőség, az üzleti környezet minősége, az állami intézményekkel szembeni társadalmi bizalom, a közegészségügyi és jóléti mutatók, az innovációs és a kutatás-fejlesztési ráfordítások, valamint a megújuló energiafelhasználás tekintetében egyaránt Európa legszűkebb élmezőnyébe tartozik. A Transparency International évente publikált adatai alapján egyike a világ legkevésbé korrupt államainak. 

Hivatalos elnevezés: Dán Királyság (Kongeriget Danmark)
Lakosság: 5.627 235 (2012)
Hivatalos nyelv: dán
Államforma: alkotmányos monarchia
Államfő: II. Margit királynő (uralkodásának kezdete: 1972. január 14.)
A kormány összetétele: Szociáldemokrata Párt, Szociálliberális Párt (legutolsó parlamenti választások időpontja: 2011. október 3.)
Kormányfő: Helle Thorning-Schmidt (Szociáldemokrata Párt)
Terület: 43.434 km²
Főváros: Koppenhága (1.7 millió lakos)
Népsűrűség: 126.2 fő/km²
Nemzeti ünnep: június 5. (Alkotmány Ünnepe)
Dánia tagsága a legfontosabb nemzetközi szervezetekben: ENSZ, EU, NATO, WTO, OECD, EBESZ
Hivatalos fizetési eszköz: dán korona (DKK)
Természeti kincsek: kőolaj, földgáz, hal, só
Vallás: lutheránus (78,4%), muszlim (4,2 %), római katolikus (0,7%), jehova tanúi (0,3 %) Etnikai megoszlás: 88,9% dán, 8,5 % bevándorló, 2,7 % másod- vagy többedik generációs bevándorló
Éghajlat: hűvös, nedves kontinentális klíma jellemzi, a telek enyhék, a nyarak hűvösek. A fővárosban mért átlagos hőmérséklet júliusban 18 C°, februárban 0 C°. Erős széljárás jellemző, különösen a téli időszakban. Az esős napok száma évi átlagban 170.

További információ:www.denmark.dk

Teherszállítás:

Dániában a külföldi rendszámtáblával rendelkező tehergépkocsik napi 8 EUR úthasználati díj megfizetésére kötelezettek. Amennyiben a tehergépkocsi vezetője elmulasztja befizetni a fenti összeget, a rendőrség jogosult feltartóztatni a tehergépkocsit a 335 EUR összegű büntetés befizetéséig.

Szállás és megélhetés:

 • Dániában nehéz kedvező árfekvésű szállást találni. Egy átlagos szállodai szoba kb. 1000 DKK, egy olcsóbb hostel 500 DKK. Koppenhágában különálló szoba bérelhető havi 2000-3000 DKK-tól, de egy 1 szobás lakás bérleti díja már minimálisan kb. 4000-4500 DKK, amelyhez rendszerint legalább három havi kauciót is ki kell fizetni. Az egy főre jutó megélhetési költségek a legszükségesebbeket alapul véve is kb. ugyanennyit tesznek kia fővárosban, a vidéki városokban ez az összeg ugyan nem számottevően, de néhány száz koronával alacsonyabb. (1 DKK = kb. 40 HUF).
 • Az elmúlt időszakban megnőtt az albérletek kiadásával kapcsolatos azon visszaélések száma, amikor az albérlők még Dániába való kiutazásuk előtt, látatlanban utalták át a szállásadónak a bérleti díjat és a kauciót. Az ilyen esetek elkerülése érekében tanácsoljuk, hogy körültekintően és lehetőleg személyesen járjanak el az albérlet kiválasztása és lefoglalása során.
 • Hasznos honlapok: www.3b.dkwww.boligkontoret.dkwww.copenhagenflats.dkwww.boliger.dkwww.boligportal.dkwww.AkutBolig.dk
 • Diákszállásokkal kapcsolatos információ: www.kollegierneskontor.dk, housingfoundation.ku.dk

Személygépkocsi regisztrációja:

 • Személygépkocsi regisztrációja: Az életvitelszerűen Dániában tartózkodó (tehát dán személyi számmal és érvényes dániai lakcímmel rendelkező) külföldi magánszemélynek a tartózkodási igazolása kiállításától számított 14 napon belül regisztráltatnia kell az általa használt gépkocsit a dán adóhatóságnál, és meg kell fizetnie a hatóság által megszabott (akár az autó becsült értékének 60%-ára rúgó) regisztrációs adót. Kivétel e szabály alól, ha 1) az érintett 185 napnál rövidebb ideig tartózkodik Dániában 2) Dánián kívül is rendelkezik állandó lakcímmel, ahová különösen erős családi (házastársi, élettársi) kapcsolat fűzi, és emiatt rendszeresen és dokumentálhatóan az adott országba látogat. (Az egyes eseteket a SKAT az egyéni körülmények figyelembevételével, egyedi alapon bírálja el.) A regisztrációs adó bizonyos hányada az ország végleges elhagyásakor (az autó ismételt külföldi regisztrációját követően) az adóhatóságtól visszaigényelhető. Figyelem! A vonatkozó szabályozás nemcsak a külföldi rendszámú gépkocsi tulajdonosára, hanem annak használójára/üzemeltetőjére is vonatkozik, ami lényegében azt jelenti, hogy CPR-számmal és érvényes dániai lakcímmel rendelkező személy NEM vezethet Dániában külföldi rendszámú autót, tekintet nélkül arra, hogy az adott gépkocsi a saját tulajdonában van-e vagy sem. A szabályozást a dán hatóságok szigorúan betartatják. Amennyiben egy esetleges közúti ellenőrzés során kiderül, hogy a személygépkocsi tulajdonosa/használója CPR-számmal, dániai lakcímre bejelentve tartózkodik Dániában, ám gépkocsiját az előírt módon nem regisztráltatta, a rendőrség általában azonnal bevonja a forgalmi engedélyt (esetleg lefoglalja az autót), és csak a kiszabott regisztrációs adó megfizetése után adja vissza a tulajdonosnak/üzemeltetőnek. A szabályozásról itt olvashat bővebb összefoglalót

Vezetői engedély cseréje:

 • A magyar jogosítvány cseréje a Borgerservice elenevezésű hatóságnál intézhető. A cseréhez szükséges dokumentumok: a még érvényes magyar hatóság által kiállított vezetői engedély, útlevél, igazolványkép, tartózkodási engedély.

Magyar jogosítvány használata Dániában:

2015. január 19-t követően életbelépett törvény értelmében, amennyiben a magyar állampolgár tartósan letelepedett Dániában, úgy a magyar jogosítvány használatát be kell jelenteni a dán hatóságoknál abban az esetben, ha tartózkodása meghaladja a 90 napot.

Állampolgárok igazoltatása esetén a rendőrség a dán hatóságok által kiállított látogató (Visitor’s Driving Licence) jogosítványt kéri!

A dán látogató jogosítvány kiváltásához magyar állampolgároknak nem kell különbözeti kreszvizsgát tenniük, - az ügyintézés csupán adminisztrációval jár. 

További bővebb információt az alábbi weblapon talál: www.fstyr.dk/da.aspx 

Egyéb fontos tudnivalók:

 • További fontos tudnivaló a Dániában tartózkodó külföldieknek, hogy kés/szúrófegyver viselését a vonatkozó dán törvény rendkívül szigorúan bünteti. 12 centiméter vagy azt meghaladó pengehosszúságú kés közterületen történő viseléséért akár két év szabadságvesztés is kiszabható, de már 7 centimétert meghaladó pengehosszúságú kés viselése is súlyos pénzbírságot vonhat maga után.
 • Néhány évvel ezelőtt a dániai felsőoktatási intézményekben tanuló magyar diákok számára is elérhetővé vált a dán állami ösztöndíj (SU). Az utóbbi időben számos magyar diák érkezett azzal az előfeltételezéssel Dániába, hogy biztosan megkapja majd az SU-t, így nem volt meg a kiutazásukhoz szükséges anyagi fedezet. Fontos tudni, hogy az SU folyósítása nagyon komoly feltételekhez kötődik (elsősorban a tanulmányok mellett végzett munkára vonatkozó munkaszerződés jellemzői alapján), és minden jelentkezőt egyedileg bírálnak el. További információ itt  található. 
 • Hogyan kerüljük el, hogy munkavállalásnak álcázott pénzmosás áldozatává váljunk – röviden az „öszvérhálózatokról” 
 • A Dániában bekövetkezett lakcímváltozást 5 napon belül kötelező bejelenteni az alábbi oldalon.

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Az országba látogató külföldieknek semmilyen különleges egészségügyi kockázati tényezővel nem kell számolniuk. A dán egészségügyi ellátórendszer magas színvonalú, a születéskor várható átlagos élettartam 78 év. Amennyiben a Dániába turistaként látogató magyar állampolgár rendelkezik Magyarországon egészségügyi biztosítási jogviszonnyal, úgy az Országos Egészségügyi Pénztárnál ún. Európa Egészségbiztosítási Kártyát válthat ki. E kártya felmutatásával Dániában is jogosult az ingyenes, orvosilag indokolt egészségügyi és kórházi ellátásra, de a fogászati ellátás minden esetben díjköteles.

Amennyiben a Dániában huzamosan tartózkodó magyar állampolgár Magyarországon nem biztosított, a dán hatóság által megküldött sárga kártya átvétele után a magyar hatóság által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyát vissza kell küldeni a magyar hatóságnak, és a dán hatóságtól kell kérelmezni annak kiállítását.