Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 11.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt! 
Mai napon is érvényes: 2017.12.15. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.


Elérhető külképviselet/ek: Varsóban nagykövetség és konzuli hivatal; Krakkóban főkonzulátus

Biztonság:

A lengyelországi biztonsági helyzet alapvetően jónak mondható, különleges incidensekkel nem szükséges számolni.

Utazás, közlekedés biztonsága

Szárazföldi:
Általában biztonságos. Vonatokon, legfőképpen a nemzetközi járatokon lopás, rablás előfordul. A közutak állapota közepesnek minősíthető, vannak jobb és kevésbé jó minőségű szakaszok. Az utak általában forgalmasak, így gyors haladással Lengyelország területén nem minden esetben lehet számolni.

Vízi közlekedés: Biztonságos

Légi közlekedés: Biztonságos

Terrorizmus, terrorista cselekmények:
Az ország terrorista cselekmények szempontjából nem veszélyeztetett.
Magyar és EU állampolgárokat, illetve magyar és EU érdekeltségű vállalatokat, intézményeket nem jellemző, hogy támadás éri, ilyen és hasonló atrocitásokkal nem kell számolni.

Természeti és egyéb katasztrófák:
Előfordulhatnak árvizek, elsősorban a déli országrészben.

Általánosságban a biztonsági helyzet jónak mondható, a közbiztonság megfelelő szintű.

A lengyel Közvélemény-kutatási Központ által készített statisztikai adatok szerint a Lengyelországban lakók több mint 70 %-a az országot biztonságosnak minősíti. A különböző városokban, településen lakók 86 %-a közvetlen környezetüket (pl. kerület, lakótelepek, faluk) biztonságosnak és nyugodtnak véli.

Egyes nagyvárosok bizonyos kerületeiben (Varsóban Praga, Bielany, Wola kerületek egyes részei, Krakkóban Nowa Huta lakótelepei) gyakoriak a rablások, a lopások, a testi sértések, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények.

A leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények a lopások, autófeltörés, autók, kézitáskák, pénztárcák, bankkártyák, mobil telefonok, laptopok eltulajdonítása. Pályaudvarokon, tömegközlekedési eszközökön fokozottan kell ügyelni a zsebtolvajokra. A gépkocsit ajánlott éjszakára őrzött parkolóba helyezni.  A Budapest - Varsó nemzetközi vonatjáratokon előfordult, hogy - eddig nem azonosított tettesek - feltörték a kabinokat, gázt fújtak a fülkékbe majd eltulajdonítják az utazók készpénzét, dokumentumaikat. A jegykezelők elmondása alapján ilyen esetek előfordulnak, így értékeikre fokozottan ügyeljenek. A nemzetközi vonatokon történt lopások megelőzését konzuli hivatalunk a lengyel rendőrségtől külön kérte.

A konzulátusra számos bejelentés érkezik útlevél elvesztésről, illetve pénztárcák, női táskák, útlevelek lopásáról.

Figyelem: A lengyel rendőrség okmányok elvesztésének bejelentésénél általában nem ad jegyzőkönyvet, csupán lopás bejelentéséről készül hivatalos irat. Lopás esetén kérjük, keressék fel az első helyi rendőrkapitányságot és kérjenek jegyzőkönyvet az esetről. Az úti okmányok elvesztését, vagy azok eltulajdonítását a varsói nagykövetség konzuli osztályán haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül be kell jelenteni, erről jegyzőkönyv készül. Az iratot az illetékes magyar hatóságoknak hivatalunk továbbítja.

Egész évben  8.00-18.00 óra között a nyári szezonban (június 1 – szeptember 30) 10.00 és 22.00 óra között a külföldi turisták részére működik egy „Biztonsági telefon”, amelyen különböző problémák esetén angol, német és orosz nyelven kérhető segítség, tájékoztatás. Az infóvonalon nagyon széles körű tájékoztatás kérhető (pl. különböző kedvezmények az egyes városokban tömegközlekedésre, belépőjegyekre).

Vonalas telefonról hívható szám: + 48 801 888 844, +4822 278 7777
Mobil telefonról: +48 608 599 999
Fontos telefonszámok:
Sürgősségi telefonszám: 112
vonalas telefonról: +48 801 888 844, +48 22 278 7777 
mobilról: +48 608 599 999
Rendőrség: 997
Mentő: 999
Tűzoltók: 998
Határőrség: +48 (0) 22500 4444
Sürgősségi autómentő: 19637
Közlekedési információk: 19111
Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott segélyvonal: 116 000 (www.kek-vonal.hu/index.php/hu)
Western Union (gyors pénzátutalás) +36-266-4995 - www.intercash.hu

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

    

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM


Kiskorúak beutazása:

Konkrét szabályozás nincs erre vonatkozóan Lengyelországban. Azonban javasolt, hogy az utazó gyermek rendelkezzen szülei hozzájáruló nyilatkozatával, benne a legfontosabb elérhetőségekkel (kiskorú, kísérő, szülők születési adatai; a kiskorú utazásra jogosító okmányának száma; a külföldi tartózkodás célja, pontos helye), lengyel, de legalább angol nyelven kiállítva és letanúzva. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/39/c0000/Szuloi_meghatalmazas_formanyomtatvany.pdf  

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges. 

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

www.pettravel.com/immigration/poland.cfm

Munkavállalás:

2004. május 1-től az EU-ba együtt csatlakozott országok a belépés után kölcsönösen korlátozástól mentesen beengedik egymás munkavállalóit, tehát a magyar munkavállalónak Lengyelországban nincs szüksége munkavállalási engedély kiváltására. Ez a kedvezmény vonatkozik a közösségi munkavállaló családtagjaira is, állampolgárságuktól függetlenül.

A munkavállalási engedély alól az EU tagországok állampolgárait felmentő lengyel jogszabály a Dz.U. közlöny 2002/74. sz. 675. tétel 50 cikkely (1) bek. 3. pont alatt található.

2006-tól nincs szükség tartózkodási engedély kérésére sem, amennyiben annak időtartama nem haladja meg a 12 hónapot, elegendő az illetőnek az adott uniós tagországban a helyi önkormányzatnál regisztráltatnia magát. Öt év után automatikusan megadják az állandó letelepedési engedélyt.

Ha a munkavállalás vagy a vállalkozói tevékenység tervezett időtartama meghaladja a 12 hónapot, akkor ideiglenes tartózkodási engedély (zezwolenie na pobyt czasowy) vagy tartózkodási engedély (zezwolenie na pobyt) megszerzése szükséges. Az engedély alapján az EU állampolgárok számára rendszeresített tartózkodási kártyát (karta pobytu) adnak ki.

A 12 hónapot meghaladó tartózkodást feltételező vállalkozói tevékenység vagy munkavállalás esetén 5 évre szóló és további 5 éves időszakokra meghosszabbítható tartózkodási engedély kérhető. Ehhez a személyazonosságot igazoló okmányon kívül a közösségi munkavállalóknak a munkaszerződésüket kell bemutatniuk, a vállalkozóknak pedig igazolniuk kell, hogy a folytatni kívánt tevékenységre nincs nemzeti korlátozás, elláthatják az adott gazdasági tevékenységet. A vállalkozónak a tevékenység folytatásához szükséges vállalkozói igazolványt, ill. engedélyt gazdasági tevékenység szabadságáról szóló törvény előírásai szerint kell kiváltania. A tartózkodási engedély mind a közösségi munkavállalóknak, mind a vállalkozóknak, az említett korlátok kivételével, automatikusan jár. A harmadik állambeli munkavállalók esetén a közösségi szabályok kerülnek alkalmazásra.

A legfontosabb jog az általános diszkriminációmentesség biztosítása, amelynek értelmében a munkafeltételek tekintetében tilos a munkavállalókat megkülönböztetni. Nem lehet pl. állampolgársághoz kötni az adott állás betöltését (kivéve a közhatalomhoz kapcsolódó munkaköröket) és nem lehet indokolatlanul előírni az anyanyelv ismeretét sem. Ezen kívül a munkajogi szabályozás teljes diszkriminációmentességét is biztosítani kell, tehát a felvétel, a munkabér, a munkavégzés feltételei, a szakszervezeti tagság, az elbocsátás stb. tekintetében a saját állampolgárokkal egyenlően kell kezelni az EU és EGT más államaiból érkezőket. A közösségi munkavállalók egyenlő elbánást élveznek adójogi szempontból is.

Magyar állampolgárok tehát Lengyelországban korlátozás nélkül, a lengyel állampolgárokkal azonos feltételek mellett vállalhatnak munkát. A munkába állás feltétele állandó lakcím létesítése és annak birtokában az EU polgárok számára rendszeresített tartózkodási kártya kiváltása, melyet a területileg illetékes önkormányzat (lakcímbejelentés) ill. vajdasági hivatal (kártya kiadása) végez. A munkavállaláshoz emellett adószám (NIP) és személyi azonosító szám (PESEL) szükséges, ezeket az adóhivatal, illetve a lakhely szerinti önkormányzat adja ki. Az adószám kiváltása (NIP) – a vonatkozó módosult jogszabály értelmében - csupán vállalkozóknak kötelező.

Vám:

www.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacja-sluzby-celnej

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Hasznos információk:

Egészségbiztosítás:

A turisták vagy az üzleti ügyben utazók egészségbiztosítási kártya birtokában vehetik igénybe a külföldi tartózkodás alatt halaszthatatlanul „orvosilag szükségessé váló” egészségügyi ellátást. Ezzel közvetlenül lehet az orvoshoz menni. Ha a munkavállaló, ill. önálló vállalkozó megbetegszik, a fogadó ország szabályai szerint betegállományra jogosult. 

Kedvezmények:

Lengyelországban a tömegközlekedési eszközökön 26 év alatt csakis és kizárólag lengyel felsőoktatási intézmény által kiállított vagy ISIC - International Student Identity Card - diákigazolványokkal vehetők igénybe a diákkedvezmények, a magyar diákigazolványokat nem fogadják el. 

ISIC kártyát Lengyelországban az alábbi linken felsorolt irodákban (főleg utazási irodák) lehet csináltatni és egy évig érvényesek a kiállítás dátumától:  www.isic.pl/pl/gdzie-mozna-wyrobic-karte.html, azonban célszerű még utazás előtt, Magyarországon beszerezni a nemzetközi  diákigazolványt: www.isic.hu/hol-valthatod-ki

Turista célú lengyelországi tartózkodás esetén az egyetemisták ISIC nemzetközi diákigazolvánnyal 26 éves korig különböző kedvezményekben (utazási, múzeumi látogatások) részesülhetnek. A kedvezményeket azonban minden vajdaság egyedi módon szabályozza. Pontos információkért érdemes ellátogatni az alábbi honlapra, illetve telefonos tájékoztatást kérni a megadott telefonszámon, e-mail címen:
Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet
1075 Budapest, Károly krt. 11. (Europa Center - V. emelete)
Tel.: +36 1 269 7809
Fax: +36 1 269 7810
qdestRSSVdzcO8VZD2kJUYYnVkYXBlc3RAcG90Lmdvdi5wbA==

A honlapon egyéb turisztikai információk, praktikus tanácsok is olvashatóak magyar nyelven.

Utasbiztosítás:
Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése. Különösen a téli sportokat kedvelők számára javasolt külön biztosítás kötése. Turista helyeken ajánlott az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről gondoskodni, úti okmányokról az utazást megelőzően fénymásolatot készíteni.

Alkoholfogyasztás
Lengyelországban az utcákon, parkokban és egyéb nyilvános helyeken alkohol tartalmú italokat fogyasztani TILOS. A szabálysértés 100 PLN, kb. 7500 Ft büntetést von maga után. 

Eltűnt gyermekek felkutatása
Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal.
Az Európai Unió 19 tagországában már egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal (www.kek-vonal.hu/index.php/hu)

Western Union - gyors pénzátutalási szolgáltatás
Kérjük, mielőtt elindulnak Lengyelországba, ismerkedjenek meg a Western Union gyors pénzátutalási szolgáltatással. A bajba jutott magyar állampolgár magyarországi hozzátartozója a Western Union Intercash Rt. bármelyik magyarországi fiókjánál, továbbá számos OTP-fiókban és postahivatalban igénybe veheti a szolgáltatást anélkül, hogy Budapestre kellene utaznia.
A Western Union pénzátutalási szolgáltatással feladott pénz perceken belül felvehető a világ bármely, Western Union szolgáltató kifizetőhelyén, a szolgáltató fiók nyitva tartásától függően.

Ki és hogyan veheti igénybe? 
A szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött, személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személy veheti igénybe.

 • Pénzátutalási és felvételi tranzakció csak személyesen végezhető. A feladást követően a pénz perceken belül felvehető a világ bármely pontján működő Western Union szolgáltató kifizetőhelyén a szolgáltató fiók nyitva tartásától függően.
 • Sem a pénz feladásához, sem annak kifizetéséhez nem kell a küldőnek vagy a kedvezményezettnek bankszámlával, bankkártyával rendelkeznie. Az egy napon bonyolított átutalások összege legfeljebb 7.000 USD vagy ennek megfelelő forint összeg lehet.
  Szükséges adatok, melyeket a kedvezményezetthez a feladónak el kell juttatni, akár SMS-ben, e-mailen: Feladó neve, státusza (családtag, barát, munkatárs), pontos összeg, amit utal, a pénzt felvevő adatai és a fiók pontos címe, ahol a felvevő a pénzt felveszi. Az utaló kap egy kódot, amit el kell juttasson (pl. sms-ben) a felvevőnek.

Hogyan működik a pénzfelvétel? 
Amennyiben Ön külföldről Magyarországra, vagy Magyarországon belül kíván pénzt küldeni, a kedvezményezett a pénzt az OTP Bank kijelölt fiókjaiban az Ön rendelkezésének megfelelően USD-ben vagy forintban, egy összegben veheti fel.

A Lengyelországba átutalt pénzt csak zlotyban lehet felvenni. A pénz felvételéért külön díj nem kerül felszámításra.

Az átutalásnál a küldő fél értesíti a kedvezményezettet. Az átutalás feltételeiről az OTP Bank kijelölt fiókjaiban, az OTP direkt telefonos szolgáltatás ügyintézőinél, valamint a Western Union honlapján (www.intercash.hu) és központi ügyfélszolgálatánál (+36-1-235-8484) tájékozódhat.

A lengyelországi fiókok az alábbi weboldalon találhatóak (https://www.westernunion.pl/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=agentLocator). A magyarországi fiókok listája (https://www.otpbank.hu/portal/hu/WesternUnion)
Részletes információk magyar nyelven: http://www.intercash.hu/ vagy www.otpbank.hu/portal/hu/WesternUnion

Külföldiek adózása Lengyelországban:
A Lengyelországban szerzett jövedelmük után a külföldieknek átalányadót kell fizetniük, tehát adójóváírás, költségbeszámítás nélkül adóznak. A lengyel adóhatóságok kötelesek alkalmazni a kettős adózás elkerülésére aláirt nemzetközi szerződések előírásait, az azokból fakadó kedvezményeket, azonban csak akkor, ha a külföldi bemutatja külföldi lakóhelye vagy székhelye szerinti külföldi adórezidensi igazolását (certyfikat rezydencji).

A munkavállaló illetve egyéni vállalkozást beindító személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, diplomával, indokolt esetben megkövetelhető a lengyel nyelv ismerete, előírható bizonyos gyakorlati idő megléte, illetve a munkavállaló alkalmassági tesztnek vethető alá.

Lengyelország a diplomát kölcsönösségi alapon ismeri el. Az építészmérnöki, jogi, orvosi, gyógyszerészi, ápolónői, szülésznői, fogorvosi és állatorvosi diploma az EU előírások szerint honosítás nélkül elismert minden EU-tagországban. A diploma elismerés kérdésével Lengyelországban a NARIC (National Academic Recognition Centre) nemzeti központja foglalkozik (az oktatási minisztérium mellett), az illetékes hivatal elérhetőségei:
Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia i Wymiany Miedzynarodowej
00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa 28/30,
tel. 826 74 34
www.buwiwm.edu.pl, http://buwiwm.edu.pl/oBuwiwm/t_blank/t_blank/oBuwiwm/t_blank
e-mail: jKOFwqYWvNDjP5AOQjRYml1cm9AYnV3aXdtLmVkdS5wbA==
Az uniós tagországokban tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek részt vehetnek az Európa Parlament-i és a helyhatósági választásokon szavazóként és jelöltként is.

Magyar rendszámú gépjármű lengyelországi forgalomba helyezése:
A magyar rendszámú gépjármű lengyelországi forgalomba helyezéséhez ideiglenes vagy állandó bejelentett lakcím szükséges. A forgalomba helyezést Varsóban a Varsó Főváros Önkormányzati Hivatalánál kell intézni, vidéken szintén az önkormányzati hivataloknál. A varsói hivatal jelenlegi címe és weboldala, mely angol nyelven  (http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/AO/Wydzialy/AO_II/default.htm) is elérhető:

Urząd m.st. Warszawy 02-015 Warszawa
pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9 (A hivatal a közeljövőben az Al. Jerozolimskie 28. cím alá költözik.)
A szükséges dokumentumok köre:

 • forgalmi engedély hiteles fordítással,
 • adásvételi szerződés, vagy ÁFA-s számla (lengyelül faktura),
 • érvényes műszaki vizsga,
 • vámhivatal határozata a jövedéki adó kifizetése alóli mentességről, illetve dokumentum a jövedéki adó kifizetésről,
 • a lakóhely szerint illetékes adóhivatalnál a VAT 24 nevű nyomtatványt kell kitölteni. A VAT az általános forgalmi adó (ÁFA).
 • kötelező gépjármű biztosítást (OC) szükséges kötni Lengyelországban, melyet ugyanazon a napon kell megtenni, amikor a gépjárműre rákerül a lengyel rendszám.

Új gépjárművek forgalomba helyezésénél a gépjármű típus vizsgálata is szükséges.

Az EU-ba való belépés óta a gépkocsi belföldi kötelező felelősség biztosítása az EU egész területére érvényes (lengyelül: ubezpieczenie OC). Az életvitelszerű, 12 hónapot meghaladó tartózkodás esetén a külföldi rendszámú gépkocsikat Lengyelországban regisztrálni kell. 

Közúti ellenőrzések:
A közúti ellenőrzések száma kifejezetten magas, éppúgy, mint a bírságok összege. A bírságot a 2014-ben módosult Szabálysértési eljárásról szóló törvény értelmében már nem a helyszínen készpénzben, hanem 7 napon belüli határidővel szükséges megfizetnie az Unió egyik tagországában állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező külföldinek, így a magyar állampolgárnak is. (Ettől függetlenül javasolt, hogy rendelkezzenek készpénzzel. Ez a nemzetközi fuvarozók esetében kifejezetten ajánlott.) A szabálysértésért kirótt büntetések meglehetősen magasak (személygépkocsiknál 50-1000 PLN, tehergépkocsiknál akár 10 000 PLN is lehet).
2015. május 18-ával új közlekedési szabályok léptek életbe Lengyelországban, aminek értelmében lakott területen a megengedett sebesség 50 km/h-val történő túllépését a vezetői engedély három hónapra történő bevonásával büntetik az illetékes lengyel hatóságok. Az új jogszabály bevezetését követő két nap során 120 jogosítvány bevonására került sor.

Ittas vezetés:
Lengyelországban ittas állapotúnak minősül az a vezető, akinek véralkohol szintje eléri a 0,5 ezreléket. Ez már büntetőeljárást von maga után; 0,2-0,5 ezrelék közötti alkoholos befolyásoltság alatti vezetés szabálysértésnek minősül. Büntetőeljárás esetében az ittas vezetőt őrizetbe veszik, majd gyorsított eljárás keretében tárgyalják az ügyét. Ez a gyakorlatban max. 48 órás tartózkodást jelent a rendőrőrsön. A 2015. május 18-án bevezetett új közlekedési szabályok az eddiginél is jobban szigorították az ittas vezetés szankcionálását. Az érvényben lévő törvény szerint az ittas vezető minimum 5 000 PLN (kb. 375000 Ft) pénzbírságot fizet.

FUVAROZÓK:

A tradicionálisan jó magyar-lengyel barátság az esetek többségében érzékelhető, azonban a közúti ellenőrzések során gyakori a hatóságok (közúti-felügyelet-ITD) méltánytalan elbánása a fuvarozókkal szemben. Ezért a fuvarozók számára a közúti közlekedési szabályok és minden egyéb előírás (úthasználati díj, tachográf, a gépkocsi műszaki állapota, nemzetközi engedélyek) betartása kifejezetten javasolt. Az utazás, fuvarszállítás megkezdése előtt érdemes nagyon alaposan tájékozódni a szabályokról, az engedélyekről. A vonatkozó lengyel jogi szabályozás sokszor méltánytalan, a bírságok irreálisan magasak.

Ajánlott ellenőrzött műszaki állapotú gépjárművel elindulni és a szabályokat betartani. A fuvarozóknak minden esetben javasolt, hogy a megfelelő szállítási engedélyek birtokában legyenek és rendelkezzenek készpénzzel. Nemzetközi szállítási engedély hiányában a Közúti Szállítási Felügyelet 10000 PLN-ig (kb. 700000 Ft-ig) terjedő pénzbírságot szabhat ki. Amennyiben a fuvarozó a szállítmányt nem csak az unió területén szállítja a lengyel szerv ellenőrzésnél további engedélyek meglétét kéri.
Fontos információk, ha személygépkocsival utazik
a, Díjköteles autópálya szakaszok személygépkocsiknak
A fenti honlapon megtalálhatóak a díjköteles autópálya szakaszok.

Rákattintva az alábbiakat olvashatja:

Szakaszok:
Autostrada A1 – szakasz - Rusocin - Nowa Wieś - zobacz obowiązujące stawki 
 (nézze meg az egyes szakaszok díját)

Autostrada A2 – szakasz - Konin - Świecko - zobacz obowiązujące stawki 

Autostrada A4 – szakasz - Kraków - Katowice - zobacz obowiązujące stawki

Rákattintva a „zobacz obowiązujące stawki”-ra megnyílik egy új felület, melynek angol nyelvű változatán, a „calculate your toll” menüpontra klikkelve, minden gépjármű típusra pontosan kiszámítható az egyes települések közötti szakaszokra fizetendő díj.
A1 / A2 / A4 - 0, 20-0,26 PLN/ km = kb. 17 Ft/km (A díjakat PLN, EUR, USD pénznemben lehet megtéríteni, a fizetés készpénzben vagy kártyával történik)

Megjegyzés: A "Díjköteles utak hálózata" link alatt található képen a kék színű szakaszok fizetősek, a feketék kész autópálya szakaszok, és még nem fizetősek.

b, Betartandó szabályok

 • biztonsági öv használata kötelező
 • tompított fényszóró használata napközben is kötelező
 • elsősegélycsomag kötelező
 • mobiltelefon használata vezetés közben (kihangosító nélkül) TILOS
  ha a gépkocsit nem tulajdonosa vezeti és nem is utasa az autónak, lengyel nyelvre fordított, hitelesített meghatalmazás szükséges

c, Az elektronikus úthasználati díj lengyelországi bevezetéséről
A lengyel hatóságok bejelentették, hogy 2011. július 1-jétől Lengyelország területén az eddigi matricás rendszer helyett bevezetik az úthasználati díj elektronikus módon való beszedését („e-myto”). Az új rendszer szerint egyes járműkategóriák után a kijelölt útszakaszok használatáért, a megtett távolság alapján kell úthasználati díjat fizetni, melynek kiegyenlítése elektronikus módon történik. A rendszer lényegét az alábbiakban foglaljuk össze.

1. Úthasználati díjra kötelezett egyéb gépjármű-kategóriák:

Tehergépkocsi 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömeggel
Nyerges vontató pótkocsival vagy a nélkül, 3,5 tonnánál nagyobb megengedett össztömeggel

Személygépkocsi utánfutóval, melyek együttes megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát

Kilencnél több ülőhellyel felszerelt mikrobusz utánfutóval, melyek együttes megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát
Kilencnél több ülőhellyel felszerelt autóbusz utánfutóval vagy anélkül, függetlenül a megengedett össztömegétől

2. Az úthasználati díj összegének meghatározása
Az úthasználati díjat a gépjármű szennyezőanyag-kibocsátási besorolása (EURO2-5) és megengedett össztömege, valamint az egyes közút besorolása (autópálya vagy közút) figyelembevételével, a díjköteles úton megtett távolságot alapul véve számítják ki. Az úthasználati díj a besorolásoktól függően 0,16-0,53 PLN között mozog.

3. Díjköteles utak hálózata

4. A rendszer technikai működése

A díjköteles utakon ellenőrző kapukat állítottak fel, az ezeken elhelyezett érzékelők a jármű megállása nélkül automatikusan továbbítják a jármű utasfülkéjében felszerelt jeladó (viaBOX készülék) jelét rövidhullámon, amely alapján a rendszer kiszámítja az úthasználati díj összegét. A viaBOX készülékhez a viaTOLL rendszerben történő regisztrációt követően lehet hozzájutni 120 PLN összegű kaució megfizetése fejében. Ezt az összeget visszatérítik, ha a tulajdonos az ország elhagyásakor ezt kéri, és leadja a készüléket. A készüléket az előírt helyre kell felszerelni az utasfülkében, további kezelésére a gépjárművezető részéről nincs szükség.

5. Regisztráció

Az útdíjra kötelezett gépjárművek tulajdonosai vagy a honlapon pontos címmel és GPS koordinátákkal felsorolt értékesítési pontokon regisztrálhatnak a rendszerben. Az értékesítési pontok jellemzően határátkelőhelyeken és benzinkutaknál vannak, nagy részük már üzemel. Ezeken a helyeken a rendszerben való regisztráción kívül lehetőség van a viaBOX készülék kauciójának befizetésére és visszatérítésére, a felhasználó egyenlegének ellenőrzésére. A lengyel hatóságok javasolják, hogy a július 1-jét követő várakozások elkerülése érdekében, aki teheti, regisztráljon előre. A regisztráció szerződés aláírásával és a kaució fizetésével lesz teljes, utólagos elszámolású fizetés esetén bankgarancia megadása is szükséges.

6. Az úthasználati díj kiegyenlítése

Az úthasználati díjat előre vagy időszaki elszámolás alapján utólag kell kiegyenlíteni. A fizetés történhet készpénzzel, bankkártyával, flottakártyával vagy átutalással. A részletek a http://www.viatoll.pl/ oldalon a szerződési feltételeknél olvashatók.

7. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

A lengyel közúti felügyelet, a rendőrség, a határőrség valamint a vám-és pénzügyőrség jogosult a viaBOX készülék meglétét, illetve az úthasználati díj megfizetésének tényét ellenőrizni. Ezek hiányában vagy a készülékkel való visszaélés esetén alapesetben 3000 PLN összegű büntetést szabnak ki. A járművet addig nem engedik tovább, amíg a büntetést ki nem egyenlítik.

8. Információ

Az új rendszerrel kapcsolatos információkért kérjük, látogassák meg a http://www.viatoll.pl/  hivatalos honlapot, vagy hívják a +48 225 211 010 telefonszámot, illetve írjanak az VmWtplmobhVCEqNM9cyTc4zYz2aW5mb0B2aWF0b2xsLnBs e-mailcímre. Kérjük, járjanak el körültekintően, mivel az interneten a szolgáltatást hamisíthatják, más honlapok ajánlatait ne vegyék figyelembe!

A varsói magyar nagykövetség figyelmeztetése:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az útdíj fizetésére kötelezett járműkategóriák köre az eddigi rendszerhez képest 2011. július 1-jétől kibővül. Az új rendszerben úthasználati díjat kell fizetniük például az utánfutóval felszerelt, kilencnél több személyes kisbuszoknak vagy az utánfutóval közlekedő személygépkocsiknak, melyek utánfutóval együtt számított össztömege meghaladja a 3,5 tonnát (pl. lakókocsi, hajószállítás)!
A viaBOX készülék hiánya illetve az úthasználati díj meg nem fizetése esetén kiszabott büntetést a lengyel jogszabályok szerint a külföldi állampolgároknak a helyszínen meg kell fizetniük, ellenkező esetben zárt parkolóba szállítják a járművet, és csak akkor adják vissza a tulajdonosának, ha a befizetés megtörtént. Az eljárás alá vont személy panasszal vagy fellebbezéssel csak azt követően élhet, ha megfizette a büntetést. Konzuli segítség nyújtására a helyszínen eljáró hatóság felé panasz továbbítása formájában nincs lehetőség!

További tudnivalók az országról

 

A lengyel népről, Lengyelországról röviden:

A lengyel emberek barátságosak, segítőkészek és a magyarokkal különösen jó kapcsolatot ápolnak. Vendégszeretőek és rugalmasak. A lengyel-magyar barátság tradíciója lépten-nyomon érzékelhető. Az országban kifejezetten kellemes a légkör, a lengyel nép optimista felfogású.
A mindennapi ügyintézésben számolni lehet a bürokratikus akadályokkal, de a helyzet az elmúlt évekhez képest folyamatosan javul. A banki, a telefonos, az üzleti és egyéb szolgáltatások általában nyugati színvonalúak.
A nagyvárosokban a biztonsági helyzet jónak mondható, a települések tiszták, az emberek általában kedvesek, udvariasak.

Az időjárás átlagosan hűvösebb és csapadékosabb, mint a hazai. A tél kifejezetten hideg, sok hóval, a nyár hűvösebb, kevesebb a napsütéses órák száma, mint hazánkban.

A vásárlási lehetőségek kiemelkedően jók, színvonalas boltokkal és nyugati stílusú bevásároló központokkal. A lengyel textil és bőráruk jó minőségűek, nagy a választék.

Az ország nem szűkölködik a turisztikai látnivalókban sem. Krakkó történelmi központja, a Wieliczka-i sóbánya,Varsó óvárosa, Toruń középkori város, a malborki lovagvár, a Gdański- öböl mentén húzódó városcsoport:Gdańsk, Gdynia, Sopot, a Mazuri tavak, a hegyi góralok lakta Zakopane és környéke csak néhány azok közül a nevezetességek közül, melyeket egy lengyelországi látogatás során érdemes megtekinteni.

A látnivalókkal kapcsolatos széleskörű információt a www.polska.travel/pl/zabytki-i-zwiedzanie/ több nyelvű honlapon lehet találni.

A turista célú lengyelországi tartózkodáshoz általánosságban kb. napi 50 PLN szükséges, abban az esetben, ha a szállás és utazás előre kifizetésre került. Az árak hasonlóak az magyarországiakhoz, a különböző szolgáltatások díjai azonban magasabbak lehetnek (pl. gépjárműjavítás).
Pénzváltó lehetőségek a nagyobb városokban szinte mindenütt könnyen elérhetőek. Ezeket „KANTOR” néven lehet megtalálni.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

1. Orvosi ellátás

Az uniós polgár, így a magyar állampolgár is ingyenes orvosi ellátásban részesül Lengyelországban az alábbi esetekben: 

 • az ideiglenes lengyelországi tartózkodása ideje alatt az unió más országában egészségügyi biztosítással rendelkezik (egyetemista, turista, munkát kereső, munkanélküli segélyben részesül más uniós országban). Az ellátás csakis az akut (orvosilag szükségesnek minősülő) megbetegedésekre, vagy balesetre terjed ki, abban az esetben, ha az utazó kiváltotta az EU egészségbiztosítási kártyát.
 • a lengyel egészségbiztosítás hatálya alá tartozik
  Kötelező egészségbiztosítást szükséges fizetnie annak a magyar állampolgárnak, illetve uniós polgárnak aki: 
 • munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel alkalmazott munkavállaló
 • bejegyzett munkanélküli
 • vállalkozó

Amennyiben a Lengyelországban munkát vállaló egészségbiztosítással rendelkezik, akkor e biztosítás kiterjed a házastársra, kiskorú gyermekre, az eltartott 26. életévét be nem töltött tanuló gyermekre, illetve az egy háztartásban élő eltartott szülőre, amennyiben ez utóbbi maga nem rendelkezik saját biztosítással. 

FIGYELEM! A csapvíz közvetlen (forralás nélküli) fogyasztása sok helyen nem ajánlott, bár ebből adódó egészségügyi problémákról nincsen információ. Ajánlatos széles körben kapható flakonos ásványvizet inni. 

2. Társadalombiztosítás (nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás)

Az EU előírások szerint a munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak abban az országban kell fizetnie társadalombiztosítást (nyugdíjbiztosítást és egészségbiztosítást), ahol ténylegesen foglalkoztatják, ill. ahol dolgozik, függetlenül az állandó lakhelyétől.

Ezen szabály alól a szerződéssel ideiglenesen külföldre küldött vállalati kiküldöttek képeznek kivételt, mert társadalombiztosításukat (nyugdíjbiztosítás + egészségbiztosítás) az anyaországban fizetik.
Az egészségbiztosítást illetően általános elv, hogy az adott ország helyi szabályai szerint kap a biztosított “teljes körű”, vagy az egészség és az élet mentése érdekében “orvosilag szükségessé vált” ellátást. (Ha a szolgáltatásért részben fizetni kell, akkor az a külföldire is vonatkozik!) A munkavállalót vagy az önálló vállalkozót a teljes körű ellátás abban az országban illeti meg, ahol dolgozik és egészségbiztosítást fizet, valamint ahol az állandó lakhelye van. Ha viszont átmenetileg egy harmadik EU-tagországban tartózkodik, ott csak az „orvosilag szükségessé vált ellátás” jár neki, az ezt meghaladóhoz a biztosítója költségfedezeti engedélye szükséges. További információk: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ): Health Care in Poland.

(Az uniós szabályok, pontosabban a 883/04/EK rendelet 11. cikke rögzíti, hogy egy uniós munkavállalóra kizárólag annak a tagállamnak a szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, ahol a kereső tevékenységét végzi (egy jogállam elve), kizárólag ott köteles járulékfizetésre és főszabály szerint abban a tagállamban lehet biztosított. Ennek értelmében egy személy csak egy országban rendelkezhet társadalombiztosítással, nem lehet senki egyszerre két tagállamban biztosított.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése

A magyar jogszabály, a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 39. § (2) bekezdése értelmében azon személyek, akik Magyarországon rendelkeznek lakóhellyel, és otthon nem minősülnek biztosítottnak vagy egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak (rákattintva megjelenik), egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni, melynek összege 2011. január 1-jétől havonta 5100 Ft. A járulék fizetésével az érintett személyek jogosultak maradnak Magyarországon az egészségügyi ellátás igénybevételére. Az egészségügyi szolgáltatási járulék befizetéséről az adóhatósággal kell megállapodást kötni.

Azért, hogy az uniós rendeletnek megfeleljen, a magyar jogszabály kimondja, hogy abban az esetben, ha a belföldi személy valamely EGT tagállamban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettség alól, illetve nem is fizethető ilyenkor az egészségügyi szolgáltatási járulék Magyarországon. 

A fent leírtaknak megfelelően addig, amíg egy magyar állampolgár nem rendelkezik munkaviszonnyal egyik tagállamban sem, Magyarországon fizetnie kell az egészségügyi szolgálati járulékot. A járulékfizetés ideje alatt teljes körű egészségügyi ellátásra Magyarországon jogosult, valamint ki is váltható az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártya, amellyel orvosilag szükséges ellátást vehet igénybe az EU tagállamaiban.