Európa

Mai napon is érvényes: 2018.02.20. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Ne utazzon utas-, baleset- és poggyászbiztosítás nélkül, illetve győződjön meg arról, hogy biztosítása fedezete kiterjed az Ön által tervezett tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra – és szükség esetén széleskörű segítségnyújtásra –, mint például extrém vagy vízi sportok, búvárkodás vagy hegymászás esetében. 

Elérhető külképviselet: Nagykövetség és konzuli hivatal Chisinau 

Végezze el az utazás előtti előzetes online konzuli védelemre történő regisztrációt itt!

Biztonság:

Terrorizmus

Közvetlen terrorveszély nincs, de terrorgyanús cselekményeket a hatóságok azonosítottak.

Bűnözés

A közbiztonság általában alatta marad a magyarországinak, és romló tendenciát mutat (agresszív fellépés, erőszakkal való fenyegetés, károkozás személyes javakban, lopás, rablás). Érdemes kerülni a feltűnő vagy hivalkodó viselkedést, a jól beazonosíthatóan idegen jelleget, a közterületen vagy szórakozóhelyen történő, éjszakába nyúló tartózkodást, különösen a külvárosi és a vidéki környezetben. 

Moldovai sürgős szükséghelyzeti telefonszámok:
mentők – 903, rendőrség – 902, tűzoltók – 901

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN


A beutazás napjától számított még legalább 90 naptári nap.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Ideiglenes útlevél: NEM
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
(csak az újabb generációs, mikrocsipet, vagy a hátoldalán, az alsó sávban, kódszerű adatsort tartalmazó polikarbonát kártya jellegűek elfogadottak; az ukrán határszakaszon történő belépéshez, valamint a szakadár, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területére történő utazáshoz személyi igazolvány nem elegendő, ahhoz útlevél szükséges)

A beutazás napjától számított még legalább 90 naptári nap.
 
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása: 

Kiskorúnak, szülei, gondviselői nélküli beutazásakor, szükséges annak hitelt érdemlő, lehetőség szerint közjegyző előtt tett angol, román vagy orosz nyelvű hiteles fordítással ellátott szülői, gondviselői nyilatkozatban történő igazolása, hogy az utazás számára ilyen módon engedélyezett; a nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni a kiskorúval együtt utazó, érte teljes körű felelősséget viselő nagykorú személyt.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges.

Házikedvencek beutazása: 

További információt a NÉBIH oldalán talál: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato. A Moldovai Köztársaság vonatkozó szabályozása: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333240, egyéb irányadó információ: https://www.airmoldova.md/pets-transportation-en.

Vám: 

Valutát korlátlanul be lehet vinni az országba, de nagyobb mennyiségűt a határellenőrzéskor ajánlott bejelenteni. Az országból 10.000 eurót meghaladó készpénzt csak előzetes, a határátkelőnél beutazáskor megtett bejelentés alapján, vagy a Moldovai Nemzeti Bank: http://bnm.org/en/search engedélyével lehet kivinni. A beutazással, az országba bevihető, illetve onnan kivihető személyes javak, pénzeszközök mennyisége és minősége vonatkozásában, további hasznos információkat itt olvashat: http://migratie.md/en/coming/entrance-territory-state, www.customs.gov.md/ro/content/introducerea-%C5%9Fi-scoaterea-m%C4%83rfurilor. A moldovai-román határon érvényes román szabályokról: https://www.customs.ro/en/calatori/intrarea-in-romania-dintr-un-stat-necomunitar. A moldovai-ukrán határon érvényes ukrán szabályokról: http://pvu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon/, www.customs.gov.md/files/Reguli%20Ucraina.pdf. A Moldovai Köztársaságból történő kilépéskor, javasoljuk különös figyelemmel lenni a román illetve az ukrán beutazási szabályozásra is (gyakran történik alkohol, dohányáru vagy más termék elkobzása, büntetés kiszabása, a megengedettnél nagyobb mennyiség miatt).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója.

További hasznos információ az országról

Pénznem: Moldáv Lej (MDL).

Időjárás: Az időjárás és az időjárási jelenségek nagyjából megegyeznek a Magyarországon tapasztalhatókkal, és általában néhány nap késéssel követik azokat.

Közlekedés: A Moldovai Köztársaság területén korlátozás és további feltételek nélkül elfogadják a magyar és a nemzetközi gépjárművezetői engedélyt, amelynek – minden más személyi okmánnyal együtt – a belépéskor még legalább 90 napig érvényesnek kell lennie. Beutazáskor igazolni kell a gépjármű használati jogát; amennyiben a forgalmi engedély nem saját névre szól, ajánlott, hogy a beutazónál legyen egy közjegyző által hitelesített, angol (vagy román vagy orosz) nyelvű használati engedély. Szükséges még a nemzetközi gépjármű felelősségbiztosítás (ún. zöldkártya).

Az országba történő belépéskor, a határállomáson útdíjat kell fizetni, ha az utazás nem tervezett módon meghosszabbodik, az úthasználati jogosultság lejárta előtt bármely moldovai vámhivatalnál  meg lehet hosszabbítani, ellenkező esetben büntetés megfizetése az országelhagyás feltétele. 

A közlekedési morál alacsony, és romló tendenciát mutat, ezért fokozott odafigyelést javaslunk. A rendőrség folyamatosan méri a közlekedők sebességét, lakott területen kívül és belül egyaránt, mozgó gépjárműből is. A belső tömegközlekedési hálózat általában komoly kívánnivalókat hagy maga után.

A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területére történő belépéskor, az ún- ellenőrző-áteresztő ponton, a dnyesztermelléki „hatóságok” külön útdíjat, és helyben, orosz nyelvű formanyomtatványon kitöltendő, ún. tranzit-vámnyilatkozatot is kérnek. Ezek díja 10-20 euró körül van, gépjármű-paraméterektől függően. Az ügyintézés viszonylag hosszadalmas.

Ügyintézés helyi hatóságoknál és intézményekben: A magyar állampolgároknak általában a helyiekkel azonos figyelemben és kiszolgálásban van részük. Célszerű a román vagy az orosz nyelvet jól ismerő, helyi segítséget igénybe venni. Sürgős szükséghelyzetben hívja Konzuli Hivatalunk ügyeleti telefonszámát (lásd még fentebb, a Biztonság menüpontban).   

Dnyeszter-melléki (szakadár) Moldáv Köztársaság: A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságba történő belépés Ukrajnából, vagy a Moldovai Köztársaságon belül, ún. ellenőrző-áteresztő pontokon történik. A terület önálló igazgatással bír, a fölött a Moldovai Köztársaság hatóságai nem rendelkeznek kompetenciákkal. A területre történő belépéshez magánútlevél szükséges, egyéb személyi okmány nem használható. A Moldovai Köztársaságba a szakadár terület felől, az ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságon keresztül (tehát a moldovai-ukrán határszakasz egyes részein) történő belépést nem javasoljuk, mert az külön regisztrációs kötelezettséget keletkeztet az utazó számára (72 órán belül, bármely „Registru” hivatalban, egyes átlépési pontokon, rendelkezésre áll ilyen mobil hivatal is, közvetlenül a dnyeszterentúli kilépési ellenőrzést követően). A belépési regisztráció elmulasztása idegenrendészeti büntetőeljárást és komoly bírságot von maga után, ha ezt követően a kilépés a Moldovai Köztársaság által ellenőrzött területen történik (például belépés Ukrajna felől a szakadár Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területén át a Moldovai Köztársaságba, majd kilépés Románia felé). Ez az útvonal jogi személy, például teherszállítmány esetén (különösen, ha az árut Ukrajna felől léptették be, a szakadár Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területén rakodták le, majd Románia felé kísérelték meg a Moldovai Köztársaság elhagyását), vámjogszabályok megsértése miatt akár a jármű és az áru lefoglalásával, elkobzásával is járhat. A moldovai-ukrán határellenőrzési együttműködés következtében előfordulhat továbbá, hogy az érintett szakaszon történő be- és kilépés, amennyiben elmarad a hivatalos Moldovai Köztársaságbeli regisztráció, ukrán eljárást eredményez. A szakadár területre történő belépés és az ott tartózkodás egyéb feltételeiről itt olvashat bővebben. Noha Konzuli Hivatalunk az érintett szakadár terület kvázi-hatóságaival is rendezett kapcsolatban áll, és minden esetben, minden lehetséges intézkedést megtesz egy adekvát szükséghelyzeti beavatkozás érdekében az érintett területen is, a sürgős szükséghelyzetben ott igényelt konzuli segítségnyújtás esetenként komoly akadályokba ütközhet, ezért lényegesen nehézkesebb is lehet, mint a Moldovai Köztársaság egyéb területein.

További, részletesebb információk a Nagykövetség Konzuli Hivatalának honlapján.

Közegészség, egészségügyi helyzet: A TBC, a HA/B/CV népbetegség, szélesebb körben is emeltebb kockázatot jelent, ezért érdemes komolyabb figyelmet fordítani a megelőzésre. A Magyarországon kapható gyógyszerek nagy része, hatóanyaga alapján Moldovában is beszerezhető. A csapvíz fogyasztása és a szabad vizekben történő fürdőzés kifejezetten nem ajánlott, azok szennyezettsége miatt. A boltokban tisztított ivó- és ásványvizek nagyon széles választéka áll rendelkezésre, a hálózati víz, tisztálkodáshoz, általában megfelelő. Élelmiszert célszerű nagyobb élelmiszerboltokban vásárolni, azonban esetenként előfordulhat, hogy a lejárt áru még pulton marad, vagy a helytelen szállítás-tárolás miatt romlásnak indult. Nyers zöldség és gyümölcs csak megfelelő, nagyon alapos tisztítás után fogyasztható. Érdemes az utcai, piaci, vásári, fesztiváli élelmiszerárusokat, kifőzdéket kerülni, és az éttermeket is alapos szemrevételezés után kiválasztani.

Egyéb információ:

Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetsége
Nagykövetség és Konzuli Hivatal Chisinau | További konzuli információ >>