Európa

Utoljára módosítva: 2016. 10. 06.  

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Chisinauban nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:

Jelenleg nincs olyan információ, amely a Moldovai Köztársaságba tervezett utazást negatívan befolyásolná, vagy korlátozná. Az ideutazáshoz alapos felkészülést, az itt tartózkodás során nagy körültekintést javaslunk.

Hasznos moldovai telefonszámok: mentők – 903, rendőrség – 902, tűzoltók – 901, Magyarország Kisinyovi Nagykövetsége Konzuli Hivatala sürgősségi ügyeleti telefonszáma bajbajutott magyar állampolgárok részére a nap 24 órájában – +37368681109.

Az utóbbi időszak nemzetközi, regionális és helyi politikai aspektusai a moldovai társadalom különböző vetületeiben bizonytalanságot és feszültséget okoznak. Gyakrabban előfordulnak utcai protestálások, tömegtüntetések, egyéb politikai rendezvények. Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy a Moldovai Köztársaságba utazó magyar állampolgárok ezektől az eseményektől kivétel nélkül minden esetben tartsák magukat távol, illetve, ha ilyenekkel találkoznak, igyekezzenek a lehető legrövidebb időn belül nagy távolságra elhagyni ezek helyszínét.

A sajátos moldovai belpolitikai helyzet – a gyakrabban előforduló tüntetések – miatt a Moldovai Kül- és Európai Integrációs Ügyek Minisztériuma kötelezővé tette a külföldi média képviselőinek előzetes regisztrációját. Kérjük, hogy a hazai média képviselői moldovai utazásuk előtt feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot Nagykövetségünkkel.

Javasoljuk továbbá, hogy magyar állampolgárok moldovai utazásuk előtt regisztráljanak a konzuli védelemhez a Külgazdasági- és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata honlapján (https://konzved.mfa.gov.hu).

Az elmúlt időszak nemzetközi terrorcselekményeinek következményeként a román és a moldovai hatóságok jelentősen megszigorították a határ- és vámrendészeti ellenőrzést, ami a román-moldovai határátlépést is nagyon komolyan érinti. Javasoljuk, hogy az utazók legyenek felkészülve a lényegesen hosszabb várakozásra, és maradéktalanul tartsák be a (vám)jogszabályokat (különösen a be- és kivihető árukra, azok mennyiségére vonatkozóan, és arra Moldova felől Románia felé még inkább figyeljenek oda: www.customs.ro/ro/calatori/intrarea_in_romania_-_dintr-un_stat_necomunitar.aspx).

A moldovai közbiztonság összességében és általában elfogadhatónak mondható, nem árt azonban az elővigyázatosság a külvárosokban és vidéken, különösen pedig sötétedés után, illetve szórakozóhelyeken. Az utóbbi időben a korábbiaknál több sajtóhír jelenik meg kisebb-nagyobb bűncselekményekről, a közbiztonság érzete romló tendenciát mutat. Moldovában ezidáig nem történtek terrorcselekmények, valószínűségük mérsékelt, teljességgel azonban nem zárhatóak ki. A külföldi állampolgárokat érintő leggyakoribb bűncselekmény-típus a zsebtolvajlás, az autófeltörés, újabban a könnyű testi sértés, a rablás. Nincsenek viszont arra vonatkozó információk, hogy magyar állampolgárokat, illetve magyar érdekeltségű vállalatokat, intézményeket támadás, vagy egyéb fenyegetés, sérelem ért volna.

Különösebb katasztrófa- vagy veszélyhelyzetek nem jellemzőek. Moldovát földrengés közepes mértékben fenyegeti, ugyanis a romániai Vrancea megyei epicentrumú, viszonylag gyakoribb kisebb-nagyobb földmozgások hullámai elérik az országot. Esetenként a nagy esőzések okozhatnak helyi árvizeket. A téli nagy havazások és az időnként rendkívül alacsony hőmérséklet következtében, a gazdagon fásított közterületeken, az eljegesedett vastag faágak gyakran váratlanul hullnak le, ebből fakadóan minden évben van néhány súlyos, ritkán halálos baleset. Érdemes fokozottan figyelni a helyenként falkákba összeverődött kóbor kutyákra, ezek is okoztak már súlyos illetve halálos sérüléseket.

Az állami és az önkormányzati hatóságok és intézmények tisztviselői a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokkal a moldovai állampolgárokkal megközelítőleg azonos módon viselkednek. A megfelelő, kedvező bánásmód kieszközléséhez hasznos lehet a sajátos helyi mentalitás kellő ismerete, valamelyik helyi (moldovai/román vagy orosz) nyelv megfelelő tudása, illetve helyi ismerősök ügyintézésbe történő bevonása.

A Moldovai Köztársaság területén található, nemzetközileg el nem ismert, ún. Dnyeszterentúli Terület biztonságpolitikai és közbiztonsági szempontból lényegesen nem tér el a Moldovai Köztársaság többi részétől. A terület ugyanakkor nem áll a Moldovai Köztársaság hatóságainak ellenőrzése alatt, és saját közigazgatással rendelkezik, amely a moldovaitól eltérő rendet követ. A területen orosz békefenntartók vannak, az oda utazó külföldi állampolgárokat ellenőrző-áteresztő pontokon – kvázi belső „határállomásokon” – igazoltatják, ellenőrzik. A „dnyeszterentúli hatóságok” az EU-s állampolgárokra jelenleg különösen is figyelmet fordítanak. A terület sajátos státuszánál fogva előfordulhat, hogy sürgős szükséghelyzetben a konzuli segítségnyújtás és érdekvédelem ott kevésbé lehet operatív és eredményes, mint a Moldovai Köztársaság egyéb területein. Erről a területről a nemzetközi telefonos kommunikáció – így a segítségkérés is – szintén komoly akadályokba ütközhet.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

A Moldovai Köztársaságba utazóknak feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte.

Alapvető, hogy az utazók valamennyi úti okmánya – útlevele, gépjármű forgalmi engedélye stb. – érvényes, az utazók személyazonossága, gépjárművel történő utazás esetén az autó birtoklása egyértelműen beazonosítható legyen – jogi személy esetén az autó használatára vonatkozó hivatalos irat, természetes személy esetén, ha a tulajdonos nincs jelen az utazásnál, hiteles fordítással ellátott, közjegyző előtt tett meghatalmazás lehet szükséges. Jó, ha a beutazó az úti célt – turizmus, látogatás, üzleti út stb. – valamivel – például szállodafoglalással, meghívólevéllel – igazolni tudja. A beutazás egyéb feltételeiről a Moldovai Határrendészet honlapján angol nyelven további részletes információ áll rendelkezésre itt.

EU-s és magyar állampolgárok, 180 nap időintervallum alatt legfeljebb 90 nap tartózkodáshoz, útlevelükön kívül az ún. I. és II. generációs, elektronikus adatbeolvasásra alkalmas ("plasztikkártya" jellegű, alsó részében kódsort tartalmazó), nemzeti hatóságuk által kibocsátott személyi igazolványukat is használhatják. Fontos, hogy bármelyik személyi okmánynak ezek közül még legalább 90 nap érvényességgel kell rendelkeznie a belépéstől számítva, ellenkező esetben az utazót a határrendészet visszafordítja. A személyi igazolvánnyal, útlevél nélkül történő beutazások tapasztalatai vegyesek. Javasoljuk, hogy a személyi igazolvánnyal történő belépés lehetőségét, útlevél nélkül elsősorban csak a Chisinau-i Nemzetközi Repülőtéren vagy az Albita-Leuseni nagy forgalmú, szintén nemzetközi közúti határátkelőhelyen vegyék igénybe. Kisebb, vidéki, időszakosan nyitva tartó határátkelőhelyeken célszerűbb még mindig útlevéllel belépésre jelentkezni. Az ukrán-moldovai határszakaszon a személyi igazolványok értelemszerűen nem alkalmasak, ott továbbra is csak az útlevelek használhatóak a határátlépéshez.

A Moldovai Köztársaságba történő belépéshez és az onnan történő kilépéshez jelenleg elsősorban a már fentebb jelzett, nagy, nemzetközi határátkelőket javasoljuk. A kisebb, vidéki, időszakosan nyitva tartó határátkelőknél előfordulhat, hogy nincs megfelelő tapasztalat bizonyos helyzetek kezelésére, vagy nincs jogosultság adott dokumentumok elfogadására (pl. az ún. ATA Carnet esetében, egy tv-stáb felszerelésének ideiglenes behozatalához szükséges dokumentációt csak a nagyobb határátkelők kezelhetik). A további kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy utazás előtt szükség szerint tanulmányozzák a Moldovai Határrendészet meglehetősen informatív honlapját is: www.border.gov.md/index.php/en (Felhívjuk a figyelmet, hogy a romániai Iasi-közeli Ungheni határállomáson csak vasúti átkelés biztosított.)

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régi személyi igazolványok (papíralapú, "kiskönyv" jellegűek), a vezetői engedélyek és más okmányok, iratok, dokumentumok a belépéshez és tartózkodáshoz önmagukban továbbra sem elfogadottak!

A Moldovai Köztársaság területére beutazni kívánó külföldieknek legalább 300 € összegű anyagi fedezetet kell moldovai tartózkodásuk idejére igazolniuk a határellenőrzésnél.

A Chisinau-i Nemzetközi Repülőtérre történő érkezéskor a városi taxi transzfer reális díja kb. 5-6 € (kb. 100-120 MDL). A Repülőtér szerződött és hivatalos partnere az ún. Aeroport Taxi, az érkezési oldal kijáratától jobbra található. A taxi kérésre nyugtát ad („Bon fiscal”). Felhívjuk a figyelmet, hogy az érkezési oldalnál számos, ún. taxishiéna szólítja le az utasokat; a velük való utazás biztonsági kockázatokkal jár, az általuk kért összeg irreális, akár 15-20 € (300-400 MDL!) is lehet.

Javasoljuk továbbá, hogy az országba történő belépést követően – akár légi úton, akár szárazföldön történik – indítsák újra mobiltelefonjaikat, mert azok nem minden esetben állnak át automatikusan a moldovai roamingra (érdemes továbbá előzetesen a magyarországi mobilszolgáltatónál az esetleges moldovai partnerszolgáltatóról érdeklődni). A moldovai roaming a magyarországi illetve az EU-s előfizetések esetében nagyon költséges lehet (kezdeményezett hívás közel 900 Ft/perc, fogadott hívás csaknem 400 Ft/perc, sms-küldés több mint 200 Ft/db, roaming internet 3.000 Ft/MB fölött – adott esetben a roaming internetet érdemes kikapcsol(tat)ni).

Amennyiben a külföldi állampolgár moldovai tartózkodása valószínűsíthetően meghaladja a 90 napot, annak lejárta előtt, megfelelő időben, kérvényezheti a Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatalnál (Biroul Migraţie şi Azil al Republicii Moldova) a tartózkodási engedély kiadását. Indokolt és kellően alátámasztott esetben a Hivatal 1-5 évre szóló tartózkodási engedélyt állíthat ki. A moldovai tartózkodási engedély kérelmezéséhez szükséges aktuális feltételekről és dokumentumokról a Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetsége nyújt tájékoztatást (H-1024 Budapest, Ady Endre utca 16., tel: +3613363450, fax: +3612091195). A Moldovai Köztársaság területén történő tartózkodásra vonatkozó részletes szabályok egyebekben megtalálhatók a Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatal honlapján, angol nyelven is. A diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező magyar és moldovai állampolgárok kölcsönösen vízummentességet élveznek a hatályos kormányközi megállapodás értelmében. Az egyezmény az érintett magyar és moldovai állampolgároknak 90 napi tartózkodást tesz lehetővé egymás országában. Az ezt meghaladó tartózkodás külön eljárásban kerül rendezésre.

Amennyiben egy külföldi állampolgár a Moldovai Köztársaságba az ukrán-moldovai határ ún. Dnyeszterentúli Területre eső szakaszán utazik be, 72 órán belül (!), de legkésőbb elutazását megelőzően regisztráltatnia kell a határátlépést a Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatal, vagy a REGISTRU Állami Információforrások Hivatala (Centrul Resurselor Informaţionale de Stat «REGISTRU») irodáiban – a Hivatal nagyjából a magyarországi Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának („KEKKH”) felel meg. E szabály alól kizárólag a Moldovába akkreditált diplomaták képeznek kivételt. A Moldovai Migrációs és Menekültügyi Hivatal a fővárosi ügyfélszolgálat mellett két további irodával rendelkezik, északon Bălţi, délen Comrat településen. A bejelentés elmulasztása idegenrendészeti eljárást és büntetést vonhat maga után. A nemzetközi szállítmányozók számára fontos tudni, hogy az Ukrajna felől a Moldovai Köztársaság Dnyeszterentúli Területére történő belépés (áruszállítás), majd ezt követően a Moldovai Köztársaságnak a Dnyeszterentúli Területtől eltérő elhagyása (például Románia felé) határ- és vámrendészeti problémákat okozhat, és büntetőeljárást vonhat maga után.

A közúti átkelőhelyeken előfordulhat hosszabb várakozás, de komolyabb sorok általában nincsenek. A közlekedési morál mindenhol fokozott óvatosságra int: mind lakott területen, mind azon kívül gyakran előfordulnak kiszámíthatatlan, veszélyes helyzetek – irányjelzés hiánya, hirtelen megállás-elindulás, váratlan sávváltás, szabálytalan autós és gyalogosközlekedés stb. A közlekedési rendőrök különös figyelmet szentelnek a külföldi rendszámú gépkocsiknak. Érdemes a sebességre vonatkozó korlátozásokra nagy figyelemmel lenni, a rendőrség ugyanis mozgó járműből, nagy távolságról, bármely irányból gyakran mér. A mobiltelefon-használat vezetés közben Moldovában is tilos. Télen gépkocsival történő utazáskor a téli gumi használata mellett ajánlott hóláncot is bekészíteni. Az utakat kevés helyen és elégtelenül tisztítják meg a hótól és a jégtől, mind lakott területen belül, mind azon kívül. Az utak minősége néhány kivételtől eltekintve közepesen rossz. Autóstopposok felvétele nem javasolt. Vasúti vagy autóbuszos utazás alkalmával az utazók fokozottan figyeljenek csomagjaikra, értékeikre. Moldova vízi közlekedése gyakorlatilag jelentéktelen. Budapestet és Chisinaut közvetlenül összekötő légijárat nincs, egyik főváros megközelítése a másikból többnyire Bécsen, Münchenen, Bukaresten, Kijeven vagy Isztambulon keresztül történik. A repülőtéren általában viszonylag szigorú vizsgálat alá vetik az utasokat. A légi közlekedés feltételei, körülményei megfelelnek a Közép-kelet-európai normáknak.

Valutát korlátlanul be lehet vinni az országba, de nagyobb mennyiségűt a határellenőrzésekor ajánlott bejelenteni, az országból 10.000 €-t meghaladó készpénzt pedig csak előzetes bejelentés alapján lehet kivinni.

Az ország pénzneme a moldovai lej (MDL), ennek az euróhoz viszonyított árfolyama 22 MDL/€ körül mozog. Tanácsos, hogy az utazók rendelkezzenek megfelelő nyugati valutával, a forintot ugyanis a bankok, pénzváltók egyáltalán nem, vagy csak nagyon kedvezőtlen árfolyamon fogadják el. Ugyancsak elfogadják viszont pénzváltás alapjául a Magyarországon is beszerezhető román lejt (RON), nagyjából 5 MDL/RON árfolyamon. A fővárosban a legtöbb helyen – a nagyobb vidéki városokban néhány helyen – lehet bankkártyával fizetni, illetve nemzetközi bankkártyákkal bankjegykiadó automatákból MDL-t felvenni. A Dnyeszterentúli Területnek ún. dnyeszterentúli rubel formájában saját fizetőeszköze van. 1 rubel kb. 0,6 moldovai lejnek felel meg, illetve 1 euróért kb. 12 rubelt kapunk.

A hivatalos árfolyamról bővebben itt: www.curs.md, illetve www.cbpmr.net/?kv=1&lang=en

Euró, dollár, moldovai lej váltása lehetséges – az azonban semmiképpen ne utcai körülmények között történjen. A nemzetközi bankkártyákkal fizetni nem lehet, készpénzfelvétel lehetősége helyi bank-automatákból bizonytalan.

Moldovában külföldi munkaerő alkalmazása esetén a munkaadó a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz köteles írásbeli kérelmet benyújtani, mely igazolja és alátámasztja a külföldi munkaerő alkalmazásának szükségességét. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: igazolás a betöltendő állás Területi Munkaügyi Hivatalnál történt regisztrálásáról, az állást meghirdető vállalat, szervezet, hivatal bejegyzési okiratának másolata, munkaszerződés tervezete, a külföldi munkavállaló végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratának másolata. A mellékelt dokumentumok alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 30 napon belül bírálja el a kérelmet. A munkavállalási engedély kiállítása a munkaadó által a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz intézett kérelem alapján történik. A kérelemhez csatolandó dokumentumok: az állást meghirdető vállalat, szervezet, hivatal bejegyzési okiratának másolata, munkaszerződés, a külföldi munkavállaló útlevelének másolata, a külföldi munkavállaló végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratának másolata, HIV-negatív státuszt igazoló orvosi igazolás, igazolás a lakhatási feltételekről, a vállalat gazdasági tevékenységét igazoló okirat, adóhivatal igazolása arról, hogy a vállalatnak nincs fennálló köztartozása, 2 db színes igazolványkép. Bár a bejelentés alapvetően moldovai munkáltatói felelősség, a korábbi tapasztalataink alapján javasoljuk, hogy a magyar munkavállaló minden esetben győződjön meg az engedély meglétéről, mert annak hiánya munkaügyi és idegenrendészeti büntetőeljárást vonhat maga után. Ez a Moldovába ideiglenes jelleggel, cégek közötti együttműködés keretében – élő példa: Magyarországról Moldovába eladott gépsorok helyi beszerelése céljából – kiküldött, magyar állampolgárságú, magyarországi cég alkalmazásában álló munkaerőre is igaz.

A cégalapítás aktuális feltételeiről és a szükséges dokumentumokról a Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetsége nyújt tájékoztatást (H-1024 Budapest, Ady Endre utca 16., tel: +3613363450, fax: +3612091195). Noha a cégalapítás a legutóbbi moldovai jogszabálykönnyítések eredményeképpen meglehetősen egyszerű, gyors és olcsó, e tekintetben feltétlenül javasoljuk helyi ügyvéd és megfelelő tapasztalatokkal, kapcsolatokkal rendelkező szakember bevonását.

Tudnivalók az országról

A Moldovai Köztársaság a Kárpát-medencétől keletre, Románia és Ukrajna között helyezkedik el, területe mintegy 34ezer négyzetkilométer, lakosainak száma 3,5 millió körül mozog. Fővárosa a 600ezres lélekszámmal rendelkező Chisinau.

A 2004-es népszámlálás hivatalos adatai szerint a népesség 69,6 %-a moldovainak, 11,2 %-a ukránnak, 9,4%-a orosznak, 3,8 %-a gagauznak, 2 %-a bolgárnak, 1,9%-a románnak, 0,3 %-a cigánynak, 0,1-0,1 %-a zsidónak illetve lengyelnek vallotta magát. A 2014-es tavaszi népszámlálás első hivatalos adatai későbbre várhatóak. A soknemzetiségű országban a –törökkel rokon nyelvű – gagauzok területi autonómiával is rendelkeznek. A többségi nemzet által beszélt nyelv a hatályos alkotmány szerint a moldovai, ugyanakkor ennek a román nyelvvel fennálló azonossága vagy attól való különbözősége – miként a moldovai illetve a román nemzetiségé is – éles belpolitikai viták tárgya. A fővárosban a lakosság általában mind románul, mind oroszul szabadon érintkezik.

A Moldovai Köztársaságban a 2014-es parlamenti választásoktól napjainkig mintegy négy kormány működött, a jelenlegi, az ötödik, 2016 januárjában alakult meg. Az általános politikai helyzet nem minden aspektusában stabil, azt a különböző, nyugati vagy keleti orientáltságú politikai platformok vetélkedése jellemzi, amely az utcai politizálás felerősödését is eredményezte. Az elmúlt időszakban az országban nőtt a társadalmi elégedetlenség és a politikai feszültség.

A Moldovai Köztársaság kedves, dimbes-dombos vidék, komoly mezőgazdasági potenciállal, de egyelőre nagyon kevés jól kiépített turisztikai infrastruktúrával. A fővárosban – illetve néhány nagyobb vidéki településen –, különösen nyáron és ősszel számos – elsősorban folklór-jellegű – fesztivál várja a látogatókat. Az ország büszke jelentős borkultúrájára: Cricova, Chateau-Vartely, Milestii Mici – a főváros környékén –, Purcari – távolabb, Odessza felé, az országhatár közelében – kínál látnivalót – például óriási méretű, szervezett látogatás keretében autóval is bejárható földalatti pincerendszereket. Október elején rendezik meg a külföldiek által nagy előszeretettel látogatott kétnapos borfesztivált is. A magán-, illetve turisztikai célú beutazók száma egyébként csekély, a szervezett turizmus mértéke elenyésző. A szállodai és az éttermi szolgáltatások, illetve az általános ellátások sokat fejlődtek az elmúlt években, kevés kivételtől eltekintve azonban még mindig sok kívánnivalót hagynak maguk után, így nem árt a felkészülés és az óvatosság az utazó részéről. Az árak megfelelnek a Közép-kelet-európai szintnek, vagy annál magasabbak.

Moldova kétpólusú ország: megtalálhatóak benne a legmagasabb nyugati elvárásokon alapuló, nagyon színvonalas elemek csakúgy, mint a lényegesen elmaradottabb, ázsiai vidék jellemzői. Miközben például világszínvonalú a telekommunikációs (mobil)szolgáltatói hálózat, az utak és az egyéb közművek nagyon komoly problémákat mutatnak. A kereskedelem bizonyos szegmenseiben gyakorlatilag minden elérhető, ami Nyugaton, ugyanakkor egyes szolgáltatási területeken nagyon jelentős elmaradások tapasztalhatóak. A társadalom ugyanezt a kettősséget mutatja: a szűk, de rendkívül gazdag réteg mellett nagy számban vannak a szegény, leszakadó rétegek képviselői.

Moldovát Európa legszegényebb, legfejletlenebb országaként tartják számon. A moldovaiak a magyarokkal szemben általában barátságosak, többnyire segítőkészek. A helyi társadalom nagy részében létezik egy részben közös történelem valamiféle tudata, illetve a több évtizeddel korábbi hangsúlyos magyar gazdasági jelenlét – Ikarus, Ganz, Globus stb. – jó emlékezete.

Országaink között nincs vitás kérdés, a viszonyt az erősödő és szélesedő együttműködés és a baráti kapcsolatok jellemzik. A kormányközi kapcsolatokat magyar részről a moldovai integrációs célokhoz való érdemi hozzájárulás, a regionális intézményekben való közös fellépés, a fejlesztési programokban való kooperáció, a biztonságpolitikai témákban való egyeztetés és a gazdasági kapcsolatok erősítésének szándéka vezérli.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A Moldovai Köztársaságba utazóknak feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte.

Járványügyi szempontból Moldova nem számít kifejezetten veszélyes területnek, de a helyi közegészségügyi viszonyokból adódóan vannak kockázati tényezők. Utazás előtt javasolt a Hepatitis A illetve Hepatitis B vírusok elleni oltás. Nyári hónapokban szalmonellás – kisebb mértékben, különösen vidéken, lépfenés – megbetegedések előfordulnak. Az őszi-téli időszakban az influenzás és egyéb vírusos-bakteriális légúti megbetegedések vannak nagy számban jelen – így a H1N1 is. A TBC népbetegség, szélesebb körben is emeltebb kockázatot jelent. Érdemes tehát komolyabb figyelmet fordítani a megelőzésre, így például szerencsés gyakrabban, kézfertőtlenítővel kezet mosni.

Az állami kórházi-sürgősségi ellátás szükséghelyzetben elérhető, és még éppen elfogadható. A mentők telefonszáma 903. Nemzetközi utasbiztosítás birtokában vagy költségtérítéses formában általában mindenhol biztosítják az ellátást. A sajátos állapotokra való tekintettel ugyanakkor – megfelelő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte esetén (!) – a fővárosban rendelkezésre állnak külföldi magánklinikák is, megfelelő szakembergárdával és eszközparkkal. Tapasztalataink alapján szükséghelyzetben elsősorban ez utóbbiak igénybevételét javasoljuk – sürgős szükséghelyzetben a +37368681109 ügyeleti mobiltelefonszámon kérésre részletesebb információval is rendelkezésre állunk. Gyógyszertár nagy számban van, néhányuk éjjel-nappal nyitva tart ügyeleti jelleggel. A Magyarországon kapható gyógyszerek nagy része Moldovában is beszerezhető, de hatóanyag alapján szinte biztosan beazonosítható és elérhető azonos készítmény.

Moldovában a csapvíz fogyasztása és a szabad vizekben történő fürdőzés kifejezetten nem ajánlott, azok szennyezettsége miatt. A boltokban tisztított ivó- és ásványvizek nagyon széles választéka áll rendelkezésre, a hálózati víz pedig tisztálkodáshoz általában éppen megfelelő.

Élelmiszert célszerű nagyobb élelmiszerboltokban vásárolni. Mindig ellenőrizzük azonban azok lejárati idejét és minőségét, az eltérő igények és feldolgozási technológiák miatt ugyanis egyes élelmiszerek eltarthatósága a megszokottnál rövidebb, vagy esetenként a lejárt áru még pulton marad. Nyers zöldség és gyümölcs csak megfelelő, nagyon alapos tisztítás után fogyasztható. Érdemes az utcai élelmiszerárusokat, kifőzdéket stb. teljesen elkerülni. A nagyobb éttermek általában – de nem minden esetben – biztonságosak; azonban jó, ha az utazó előzetes szemrevételezéssel alaposan meggyőződik az aktuális állapotokról – különösen vidéken.