Európa

Utoljára módosítva: 2017. 03. 16.
   

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Chisinauban nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:

Jelenleg nincs olyan információ, amely a Moldovai Köztársaságba tervezett utazást negatívan befolyásolná, vagy korlátozná. Feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás. Javasoljuk továbbá, hogy magyar állampolgárok, moldovai utazásuk előtt, mindenképpen regisztráljanak konzuli védelemhez, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata honlapján: https://konzved.mfa.gov.hu

Hasznos moldovai telefonszámok: mentők – 903, rendőrség – 902, tűzoltók – 901, Magyarország Kisinyovi Nagykövetsége Konzuli Hivatala sürgősségi ügyeleti telefonszáma, bajbajutott magyar állampolgárok részére, a hét minden napján, a nap 24 órájában – 0037368681109.

Az általános közbiztonság, a nagyobb moldovai városokban, nagyjából a magyarországival megegyező, az utóbbi időszakban azonban kifejezetten romló tendenciát mutat. Noha az elmúlt időszakban magyar állampolgárt nem ért atrocitás, ezzel együtt, az ide utazóknak érdemes kerülniük a feltűnő vagy hivalkodó viselkedést, a beazonosíthatóan idegen jelleget, az éjszakába nyúló közterületen vagy szórakozóhelyen való tartózkodást, különösen a külvárosi és a vidéki környezetben. A leggyakoribb, külföldieket ért sérelmek a lopás és a rablás. A személyi biztonságot veszélyeztető egyéb tényezők: az infrastruktúra általánosan leromlott állapota (utak, járdák, közvilágítás, aknafedők balesetveszélyes mivolta vagy teljes hiánya), a nem megnyugtató közegészségügyi helyzet (TBC, HA/B/CV folyamatos jelenléte, emberi fogyasztásra nem ajánlott csapvíz, esetenként romlott élelmiszerek és készételek forgalmazása), a gondozatlan természeti környezet (leszakadó nagyobb faágak, falkába verődött kóbor kutyák), a közepesen intenzív (de az utóbbi időben egyre gyakoribb) szeizmikus tevékenység, az alacsony közlekedési morál (szabályok be nem tartása, váratlan helyzetek sokasága, agresszivitás). Közvetlen terrorveszély nincs, de terrorgyanús cselekmények ügyében az utóbbi időben már több esetben történtek hatósági intézkedések. Noha az utcai megmozdulások száma az utóbbi időben minimalizálódott, mégis, nyomatékosan kérjük, hogy magyar állampolgárok mindenképpen tartsák magukat távol bármiféle esetleges utcai protestálástól, és ha ilyet észlelnek, a lehető legrövidebb időn belül, nagy távolságra hagyják el ennek helyszínét. A magyar állampolgárok sürgősségi, baleseti ellátása állami szinten biztosított (biztosítás igazolása szükséges!), ugyanakkor, ilyen jellegű sürgős szükséghelyzetben, Konzuli Hivatalunk további szempontokkal áll rendelkezésre, az elérhető és megbízható orvosi szolgáltatások vonatkozásában.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN


A beutazás napjától számított még legalább 90 naptári nap.
További információt az alábbi linken talál: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Ideiglenes útlevél: NEM
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
(csak az újabb generációs, mikrocsipet, vagy a hátoldalán, az alsó sávban, kódszerű adatsort tartalmazó polikarbonát kártya jellegűek elfogadottak; az ukrán határszakaszon történő belépéshez, valamint a szakadár, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaság területére történő utazáshoz személyi igazolvány nem elegendő, ahhoz útlevél szükséges)

A beutazás napjától számított még legalább 90 naptári nap.
 
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása: 

Kiskorúnak, szülei, gondviselői nélküli beutazásakor, szükséges annak hitelt érdemlő, lehetőség szerint közjegyző előtt tett, hiteles fordítással ellátott szülői, gondviselői nyilatkozatban történő igazolása, hogy az utazás számára ilyen módon engedélyezett; a nyilatkozatban pontosan meg kell jelölni a kiskorúval együtt utazó, érte teljes körű felelősséget viselő nagykorú személyt.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges

Házikedvencek beutazása: 

További információt a NÉBIH oldalán talál: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato. A Moldovai Köztársaság vonatkozó szabályozása: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333240, egyéb irányadó információ: https://www.airmoldova.md/pets-transportation-en.

Munkavállalás: 

Munkavállalási engedélyt a Moldovai Nemzeti Munkaügyi Ügynöksége: www.anofm.md/en adhat ki. Moldovában külföldi munkaerő alkalmazása esetén a moldovai munkaadó az Ügynökséghez köteles írásbeli kérelmet benyújtani, amely igazolja és alátámasztja a külföldi munkaerő alkalmazásának szükségességét. A kérelemhez csatolandó dokumentumok (tájékoztató jelleggel): igazolás a betöltendő állás területi munkaügyi hivatalnál történt regisztrálásáról, az állást meghirdető vállalat, szervezet, hivatal bejegyzési okiratának másolata, gazdasági tevékenységét igazoló okirat, adóhivatal igazolása arról, hogy a vállalatnak nincs fennálló köztartozása, munkaszerződés, a külföldi munkavállaló útlevelének másolata, 2 db színes igazolványkép, a külföldi munkavállaló végzettségét, szakképzettségét igazoló okiratának másolata, általános orvosi igazolás és HIV negatív státusz igazolása, a lakhatási feltételek igazolása. Bár a bejelentés alapvetően moldovai munkáltatói felelősség, javasoljuk, hogy a magyar munkavállaló minden esetben győződjön meg az engedély meglétéről, mert annak hiánya munkaügyi és idegenrendészeti büntetőeljárást von maga után. Ez a Moldovába ideiglenes jelleggel, cégek közötti együttműködés keretében kiküldött, magyar állampolgárságú, magyarországi cég alkalmazásában álló munkaerőre is igaz (például: Magyarországról Moldovába eladott gépsorok viszonylag huzamosabb ideig történő helyi beszerelése, telepítése, ellenőrzése magyar állampolgárságú munkavállalók által).

Önálló vállalkozók letelepedése a Moldovai Köztársaságban: 

A cégalapítás feltételrendszere viszonylag egyszerű, abban hatóságként az Állami Regisztrációs Kamara (www.cis.gov.md), illetve az Adóhivatal (www.fisc.md) az illetékes. A cégalapítás aktuális feltételeiről és a szükséges dokumentumokról a Moldovai Köztársaság Budapesti Nagykövetségétől kérhető részletes tájékoztatás (H-1024 Budapest, Ady Endre utca 16., tel: 003613363450, fax: 003612091195, www.ungaria.mfa.md). Különösen javasoljuk helyi ügyvéd és megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal, kapcsolatokkal rendelkező, a helyi nyelvet jól beszélő szakember bevonását.

Vám: 

Valutát korlátlanul be lehet vinni az országba, de nagyobb mennyiségűt a határellenőrzéskor ajánlott bejelenteni. Az országból 10.000 eurót meghaladó készpénzt csak előzetes, a határátkelőnél beutazáskor megtett bejelentés alapján, vagy a Moldovai Nemzeti Bank: http://bnm.org/en/search engedélyével lehet kivinni. A beutazással, az országba bevihető, illetve onnan kivihető személyes javak, pénzeszközök mennyisége és minősége vonatkozásában, további hasznos információkat itt olvashat: http://migratie.md/en/coming/entrance-territory-state, www.customs.gov.md/ro/content/introducerea-%C5%9Fi-scoaterea-m%C4%83rfurilor. A moldovai-román határon érvényes román szabályokról: https://www.customs.ro/en/calatori/intrarea-in-romania-dintr-un-stat-necomunitar. A moldovai-ukrán határon érvényes ukrán szabályokról: http://pvu.gov.ua/en/activity/propusk-cherez-kordon/, www.customs.gov.md/files/Reguli%20Ucraina.pdf. A Moldovai Köztársaságból történő kilépéskor, javasoljuk különös figyelemmel lenni a román illetve az ukrán beutazási szabályozásra is (gyakran történik alkohol, dohányáru vagy más termék elkobzása, azok esetenkénti, a megengedettnél nagyobb mennyisége miatt).

Fontos kiegészítő információk:

A Moldovai Köztársaságba vízummentesen utazhatnak be az EU állampolgárai, így a magyar állampolgárok is. A beutazáshoz magánútlevél használható, de elegendő a polikarbonát kártya jellegű, alsó részében beolvasható adatsort tartalmazó személyi igazolvány felmutatása is. A személyi okmánynak minden esetben még legalább 90 napig érvényesnek kell lennie a belépés napjától számítva, ellenkező esetben az utazó beléptetését megtagadják. A 180 nap időintervallumban 90 napot meg nem haladó tartózkodás szintén vízum- és engedélymentes: www.border.gov.md/index.php/en/border-crossing/other-countries. Ezt meghaladó tartózkodást (tanulmányi, munkavállalási, üzleti vagy egyéb célból) a Migrációs és Menekültügyi Iroda: www.bma.gov.md engedélyezhet. E szabályok alól kivételt csak a diplomáciai testületeket érintő, külügyminisztériumi eljárás képez. A Moldovai Köztársaság területére beutazni kívánó külföldinek legalább 30 euró/fő/nap, de minimum 300 euró összegű anyagi fedezetet kell moldovai tartózkodása idejére igazolnia a határellenőrzésnél (ezt általában névre szóló, érvényes bankkártyával is megteheti). Kötelező a külföldi média képviselőinek előzetes regisztrációja, bármely rövid idejű moldovai tartózkodás esetén is: www.mfa.gov.md/foreign-journalists-accreditation

Gépjárművel történő belépés esetén célszerű a gépjármű tulajdon- illetve használati jogának minden kétséget kizáró igazolása (forgalmi engedély, lehetőség szerint közjegyző által hitelesített, hiteles fordítással ellátott, hivatalos meghatalmazás). A határellenőrzésnél, a vámhivatalnál, időarányos úthasználati díjat kell fizetni: www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#Articolul 344., a legolcsóbb, 7 napos matrica díja 4 euró (amennyiben a tartózkodás előre nem tervezett módon meghosszabbodik, a matrica lejárta előtt, annak érvényességét meg kell hosszabbítani, bármely vámhivatalnál: www.customs.gov.md/en/content/customs-bureaus, ellenkező esetben nagyon magas bírságot szabnak ki, a büntetés befizetése pedig a kiléptetés feltétele). 

A közúti határátkelőknél az utóbbi időben a várakozási idő általános meghosszabbodása (több, mint egy óra), az ellenőrzések szigorítása (tételes átvizsgálás) tapasztalható. Közúton történő beutazás esetén mindenképpen a nagy határátkelőhelyeket javasoljuk: www.border.gov.md/index.php/en/border-crossing/border-crossing-points, elsősorban az Albita (RO) – Leuseni (MD) viszonylatot. Általában nem javasoljuk a kisebb határátkelők használatát, valamint a szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságon keresztül történő belépést a Moldovai Köztársaságba (részletesebben lásd a következő bekezdésben). Az országban a külföldi állampolgárokkal szemben foganatosított intézkedés valós időben hozzáférhető minden BM-szerv részére, így, akár egy rövid idővel korábbi közlekedési szabálysértés büntetési tételének kiegyenlítése, általában a kiléptetés feltétele lehet. A moldovai kormányzat hosszú ideje erőfeszítéseket tesz az egyes kapcsolódó rendszerek korrupciótól történő megtisztítására is, azonban annak kísérlete, elszórtan ugyan, de jelenleg még könnyen előfordulhat.

A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságba történő belépés Ukrajnából, vagy a Moldovai Köztársaságon belül, ún. ellenőrző-áteresztő pontokon történik. A terület önálló igazgatással bír, a fölött a Moldovai Köztársaság hatóságai nem rendelkeznek kompetenciákkal. A területre történő belépéshez magánútlevél szükséges, egyéb személyi okmány nem használható. A Moldovai Köztársaságba az ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságon keresztül (tehát az ukrán határszakasz egyes részein) történő belépést nem javasoljuk, mert az külön regisztrációs kötelezettséget keletkeztet az utazó számára (72 órán belül, bármely „Registru” hivatalban: www.registru.md/en), és idegenrendészeti büntetőeljárást, nagyon komoly bírságot von maga után, ha ezt követően a kilépés a Moldovai Köztársaság által ellenőrzött területen történik (jogi személy, teherszállítmány esetén ez akár a jármű és az áru elkobzásával is járhat). A moldovai-ukrán határellenőrzési együttműködés következtében előfordulhat továbbá, hogy az érintett szakaszon történő be- és kilépés, amennyiben elmarad a hivatalos Moldovai Köztársaságbeli regisztráció, ukrán eljárást eredményez. A szakadár területre történő belépés és az ott tartózkodás egyéb feltételeiről itt olvashat bővebben: http://customs.gospmr.org/en (további információval Konzuli Hivatalunk e-mailes megkeresés esetén készséggel áll rendelkezésre). Noha Konzuli Hivatalunk minden esetben, minden lehetséges intézkedést megtesz egy adekvát szükséghelyzeti beavatkozás érdekében, és az érintett terület kvázi-hatóságaival is kapcsolatban áll, a sürgős szükséghelyzetben ott igényelt konzuli segítségnyújtás esetleg nehézkesebb lehet, mint a Moldovai Köztársaság egyéb területein.

Fizetőeszközként, bankkártya a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban széles körben használható (vidéken lényegesen kevésbé, az ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságban pedig egyáltalán nem). Hangsúlyozottan javasoljuk, hogy pénzváltás csak hivatalos helyen (lehetőleg bankfiókban) történjen (a jelenlegi középárfolyam: 1 euró kb. 21 moldovai lej, illetve kb. 12 transznisztriai rubel). A fogyasztói árak nagyjából megegyeznek a Kelet-Európában vagy a Balkánon megtapasztalhatóakkal, vagy kicsit magasabbak azoknál. 

A Moldovai Köztársaság Magyarországról közúton leginkább Románián keresztül, Iasi (Jászvásár), majd Albita (RO) – Leuseni (MD) határátkelőhelyen közelíthető meg. Közkedvelt útvonalaknak számítanak (a navigáció miatt a román megnevezéseket közöljük): Nyírábrány (HU) – Valea lui Mihai (RO), vagy Csengersima (HU) – Petea (RO), majd Carei (előző esetben), Satu Mare, Baia Mare, Dej, Bistrita, Vatra Dornei, Gura Humorului, Pascani, Targu Frumos, Iasi, Raducaneni, Albita (RO) – Leuseni (MD). Egy másik, gyakran használt közúti folyosó: Nagylak (HU) – Nadlac (RO), Arad (elkerülő), Deva (elkerülő), Sibiu (közben több, hosszabb-rövidebb autópálya szakasszal), Fagaras, Brasov, Targu Secuiesc, Onesti, Adjud, Barlad, Husi, Albita (RO) – Leuseni (MD). Több más, Erdélyen, illetve a Székelyföldön átvezető, kedvelt útvonal is választható (például Borszék, Szováta, Marosvásárhely vagy Csíkszereda irányában). A magyar-román és a román-moldovai határátkelők közötti távolság Románián keresztül, megközelítőleg 700 km körüli, az átlagos menetidő kb. 11-13 óra.

Közvetlen kapcsolat Budapest és Chisinau között nincs, a repülővel ide utazók Budapestről általában Bécsen, Bukaresten, Isztambulon, Münchenen keresztül közlekednek. A menetidő rendkívül változó, 4-8 óra között mozog. A Chisinau-i Nemzetközi Repülőtér saját, ellenőrzött, megbízható taxi-szolgáltatója az ún. Aeroport Taxi: www.airport.md/services-taxi-en.  Egy repülőtér-belváros út tarifája 5-6 euró körül mozog. (A repülőtéren számos, ún. taxishiéna várja az utazót, a sokszor öt-tízszeres árat bemondó vállalkozókat érdemes elkerülni.)

A fővárosban bőven lehet a szálláshelyek között válogatni, és bár relatíve nem olcsók, elsősorban mégis a városközpont közelében lévő, legalább három vagy afölötti csillaggal rendelkezőket ajánljuk. A vidéki szálláskínálat egyelőre általában komoly kívánnivalókat hagy maga után.

Az országba történő megérkezést követően javasolt újraindítani a mobiltelefont, mert az nem feltétlenül csatlakozik automatikusan roaming szolgáltatáshoz. A szakadár, hivatalosan el nem ismert, ún. Dnyeszter-melléki Moldáv Köztársaságban a roaming, vagy a területen kívül vásárolt mobiltelefon-szolgáltatás nem feltétlenül működik. A magyarországi, vagy más EU-s szolgáltatói roaming, a Moldovai Köztársaság egész területén, extrém költségű lehet: a hívásindítás elérheti a 900, a hívásfogadás a 400 forintot percenként, az üzenetdíj meghaladhatja a 200 forintot darabonként, az adathasználat pedig közel 3.000 forintba kerülhet megabájtonként.

Tudnivalók az országról

A Moldovai Köztársaság a Kárpát-medencétől keletre, Románia és Ukrajna között helyezkedik el, területe mintegy 34ezer négyzetkilométer, lakosainak száma 3,5 millió körül mozog. Fővárosa a 600ezres lélekszámmal rendelkező Chisinau. Európa legszegényebb államaként tartják számon. Moldova abszolút bipoláris állam, amit leginkább az általában súlyosan elmaradott infrastruktúra és a legmagasabb nyugati igényeket kielégítő egyes szolgáltatások keveredése, az egyre nagyobb méreteket öltő szegénység és a rendkívül szűk körű, nagyfokú gazdagság erős kontrasztja jellemez. Egyes források szerint az utóbbi időben ismét kifejezettebbé vált a fiatalok vagy egy-egy családfenntartó családtag elvándorlása nyugati vagy keleti desztinációkra, munkavállalás-megélhetés céljából.

A 2004-es népszámlálás hivatalos adatai szerint a népesség 69,6 %-a moldovainak, 11,2 %-a ukránnak, 9,4%-a orosznak, 3,8 %-a gagauznak, 2 %-a bolgárnak, 1,9%-a románnak, 0,3 %-a cigánynak, 0,1-0,1 %-a zsidónak illetve lengyelnek vallotta magát. A 2014-es tavaszi népszámlálás első hivatalos adatai jelentősen késnek, még mindig későbbre várhatóak csak. A soknemzetiségű országban a – törökkel rokon nyelvű – gagauzok területi autonómiával is rendelkeznek. A többségi nemzet által beszélt nyelv a hatályos alkotmány szerint a román. A fővárosban a lakosság általában mind románul, mind oroszul szabadon érintkezik, vidéken és a fiatalabb korosztály körében ez a kép már meglehetősen vegyes.

Az ország természeti környezete kifejezetten kellemes, számos különleges és érdekes látnivalót (például vallási-, etno- és borturizmust, fesztiválokat stb.) kínál, azonban a turisztikai (szolgáltatási és közlekedési) infrastruktúra (különösen a fővároson kívül, vidéken) egyelőre rendkívül fejletlen. Egy turisztikai célú látogatás, esetleg alapvetően székelyföldi, csángóföldi, bukovinai céliránnyal már egy moldovai kitekintést is mindenképpen érdekessé és értelmezhetővé tesz, az pedig további kapcsolódásokat kínál akár a Dnyeszteren-túl, illetve Odessza felé is.

A moldovaiak a magyarokkal szemben általában barátságosak, többnyire segítőkészek. A helyi társadalom nagy részében létezik egy részben közös történelem valamiféle tudata, illetve a több évtizeddel korábbi hangsúlyos magyar gazdasági jelenlét – Ikarus, Ganz, Globus és mások – jó emlékezete. Országaink között nincs vitás kérdés, a viszonyt az erősödő, szélesedő együttműködés és a baráti kapcsolatok jellemzik. A kormányközi kapcsolatokat magyar részről a moldovai integrációs célokhoz való érdemi hozzájárulás, a regionális intézményekben való közös fellépés, a fejlesztési programokban történő kooperáció, a biztonságpolitikai témákban való egyeztetés és a gazdasági kapcsolatok erősítésének szándéka vezérli.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A Moldovai Köztársaságba utazóknak feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas-, beteg- és balesetbiztosítás.

Járványügyi szempontból Moldova nem számít kifejezetten veszélyes területnek, de a helyi közegészségügyi viszonyokból adódóan vannak kockázati tényezők. Utazás előtt javasolt a Hepatitis A illetve Hepatitis B vírusok elleni oltás. Nyári hónapokban szalmonellás (kisebb mértékben, különösen vidéken) lépfenés megbetegedések előfordulnak. Az őszi-téli időszakban az influenzás és egyéb vírusos-bakteriális légúti megbetegedések vannak nagy számban jelen. A TBC, a HA/B/CV népbetegség, szélesebb körben is emeltebb kockázatot jelent. Érdemes komolyabb figyelmet fordítani a megelőzésre, így például nagyon ajánlott gyakrabban, valamilyen kézfertőtlenítővel kezet mosni.

Az állami kórházi-sürgősségi betegellátás szükséghelyzetben elérhető, és még éppen elfogadható. A mentők telefonszáma 903. Nemzetközi utasbiztosítás birtokában vagy költségtérítéses formában általában mindenhol biztosítják az ellátást. A sajátos állapotokra való tekintettel ugyanakkor (megfelelő utas-, beteg- és balesetbiztosítás megléte esetén) a fővárosban rendelkezésre állnak külföldi magánklinikák is, megfelelő szakembergárdával és eszközparkkal. Sürgős szükséghelyzetben elsősorban ez utóbbiak igénybevételét javasoljuk (a 0037368681109 ügyeleti mobiltelefonszámon kérésre részletesebb információval is rendelkezésre állunk). Gyógyszertár (például a magyar Richter Gedeon is) nagy számban megtalálható, néhányuk éjjel-nappal nyitva tart ügyeleti jelleggel. A Magyarországon kapható gyógyszerek nagy része Moldovában is beszerezhető, de hatóanyag alapján szinte biztosan beazonosítható és elérhető azonos készítmény.

Moldovában a csapvíz fogyasztása és a szabad vizekben történő fürdőzés kifejezetten nem ajánlott, azok szennyezettsége miatt. A boltokban tisztított ivó- és ásványvizek nagyon széles választéka áll rendelkezésre, a hálózati víz tisztálkodáshoz általában még éppen megfelelő.

Élelmiszert célszerű nagyobb élelmiszerboltokban vásárolni. Mindig ellenőrizzük azonban azok lejárati idejét és minőségét, az eltérő igények és a másfajta feldolgozási technológiák miatt ugyanis egyes élelmiszerek eltarthatósága a megszokottnál rövidebb, vagy esetenként a lejárt áru még pulton marad. Nyers zöldség és gyümölcs csak megfelelő, nagyon alapos tisztítás után fogyasztható. Érdemes az utcai élelmiszerárusokat, kifőzdéket stb. teljesen elkerülni, piaci (tej)termékeket nagyon nagy óvatossággal kezelni. A nagyobb éttermek általában (de nem minden esetben) biztonságosak, azonban jó, ha az utazó azokban is alaposan meggyőződik az aktuális állapotokról, különösen vidéken (a fertőzésveszély igen gyakori).