Európa

Utoljára módosítva: 2016. 05. 03.
Tartalmi változás nem történt, csak a dátum frissült! 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Londonban nagykövetség és konzuli hivatal

Felhívjuk az Egyesült Királyságba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben olyan úti okmánnyal (útlevél vagy személyi igazolvány) kívánnak beutazni az országba, amelynek elvesztését/eltulajdonítását egyszer már bejelentették a magyar hatóságoknak, a megtalálását viszont elmulasztották jelezni, akkor a határon való belépéskor problémáik adódhatnak. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy - a 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 24 § (6) bekezdésének megfelelően – az elveszettnek hitt úti okmányok megtalálásáról is szíveskedjenek értesíteni az útlevélhatóságot, és elvesztés miatt letiltásra került úti okmánnyal senki se induljon útnak!

Biztonság:

Terrorizmus:

Az Egyesült Királyság 2014. augusztus 29-én „jelentősről” „komolyra” emelte az ország terrorfenyegetettségének szintjét a Szíriában és Irakban zajló konfliktusok miatt. Ez a szint azt jelenti, hogy az országot érintő támadás „rendkívül valószínű”, konkrét merényletről azonban a brit hatóságok nem rendelkeznek információval. A fenyegetettségi szint megemelése nem feltétlenül jelenti látványos intézkedések bevezetését, a rendőri jelenlét az utcákon azonban fokozódhat, illetve adott esetben hosszabb várakozási időre kell számítani a repülőtereken és pályaudvarokon. A brit hatóságok arra hívták fel a figyelmet, hogy a terrorfenyegetettség szintjével nem árt tisztában lenni, ajánlatos fokozott figyelmet fordítani az esetleges terrorcselekményekre utaló jelekre (pl. elhagyott csomagok a tömegközlekedési eszközökön stb), azonban nem szabad hagyni, hogy a fenyegetettség jelentősen befolyásolja a lakosság mindennapi életét.

Bűnözés:

Őrizetlenül hagyott táskák eltulajdonítása, zsebtolvajlás, autófeltörés a világ más nagyvárosaihoz hasonlóan az Egyesült Királyság forgalmas pontjain is előfordul. Ne hagyjuk őrizetlenül értékeinket, ruhapróbálás, kocsmalátogatás közben sem. Figyelem! A nagyvárosokban, különösen London egyes kerületeiben a fiatalkorúak körében előforduló késelések miatt az Egyesült Királyságban szigorúan büntetik, ha nyilvános helyen (vagy akár gépjárműben) valaki nyomós indok nélkül tart magánál kést (az önvédelem nem számít nyomós oknak). Ugyancsak tiltott a 7,62 cm-nél nagyobb pengéjű zsebkés, bicska birtoklása, vagy az önvédelmi gázspray használata. Veszélyes környékek: A londoni metróban, kiemelt forgalmú helyeken újabb robbantásveszéllyel továbbra is számolni lehet. Emellett a főváros déli és délkeleti kerületeiben célszerű kerülni a késő esti magányos sétákat. A Metropolitan Police bűnelkövetési térképe áttekintést nyújt a főváros egyes kerületeiben jellemző esetekről: http://maps.met.police.uk

Utazás, közlekedés biztonsága:

A külvárosi vonatokon, metróvonalakon késő este előforduló garázdaság, rablás csökkenő tendenciát mutat a tömegközlekedési eszközök 75 %-ának bekamerázása óta. A baloldali menetirányra tekintettel fokozott figyelmességgel vezessünk az ország útjain. Az alacsonyabb besorolású utak keskenyek és kacskaringósak; ezeken fokozott óvatosság indokolt, kanyarban kerüljük az előzést. Amennyiben akár autópályán is baleset miatt több órára lezárják az utat, a britekhez hasonlóan várjunk türelmesen. A leálló sáv ilyen esetben nem használható menekülő útvonalként.

Hatóságok viszonyulása a magyarokhoz:

A brit hatóságok minden szinten készségesen viszonyulnak állampolgárainkhoz. A hivatalos szolgáltatások széles rendszerének igénybevételét megkönnyíti, ha legalább alapfokon beszéljük az angolt. A rendőrség és a bíróságok általában néhány órán belül saját tolmácsot, vagy telefonos tolmács-szolgáltatást vesznek igénybe saját költségvetésük terhére. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Magyar állampolgárok vízummentesen, a hazautazás napjáig érvényes magyar útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak az Egyesült Királyságba.

Az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz bármilyen típusú, és ideiglenes személyi igazolvánnyal is be lehet utazni, nem javasoljuk azonban a régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány használatát. Tapasztalataink szerint egyes légitársaságok nem veszik fel a fedélzetre a személyi igazolvánnyal rendelkező utasokat, ezért a zökkenőmentes határátkelés érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is javasolja az útlevél használatát. A brit hatóságok külön is felhívták a figyelmet arra, hogy a régi fajtájú, azaz csak magyar nyelven kiállított személyi igazolvány használatát nem ajánlják. Ennek kapcsán arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a légitársaságokkal kétség esetén az utazás megkezdése előtt mindig célszerű egyeztetni a légitársaság által elfogadott úti okmányokról!

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül): 

Amennyiben a kiskorú nem szülői kísérettel érkezik az Egyesült Királyságba, vagy kétség merül fel afelől, hogy a gyermeket kísérő felnőtt a kiskorú szülője (pl. különbözik a családnevük), a határőrség kérdéseket tehet fel a gyermekhez fűződő kapcsolatra vonatkozóan. Mielőtt a gyermeket beengednék az Egyesült Királyság területére, a határőrök megkísérlik tisztázni a kiskorút kísérő, vagy őt váró felnőtteknek a gyermekhez fűződő kapcsolatát.  A határőrség mindezt igyekszik a lehető leggyorsabban és legdiszkrétebben végezni, nem késleltetve ezzel az érintettek utazását. 

Javasoljuk, hogy a gyermekkel fennálló kapcsolat bizonyítására a kísérő felnőtt vigye magával a megfelelő okiratokat. Bizonyítékul szolgálhat többek között:

  • születési anyakönyvi kivonat másolata;
  • házassági anyakönyvi kivonat másolata, válást kimondó határozat, gyámhatósági határozat stb;
  • a szülők hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza a szülők elérhetőségét és adatait (egyéb formai követelményt nem támasztanak).

A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A fent említett dokumentumokat célszerű angol nyelvű fordítással ellátni, a hiteles fordítás megléte azonban nem követelmény. 

A magyar állampolgárok egyesült királyságbeli tartózkodásához nincs szükség tartózkodási engedélyre.

A kereső tevékenységet nem folytató magyar állampolgárokat és családtagjaikat azonban csak akkor illeti meg a tartózkodáshoz való jog, ha megfelelő egészségbiztosítással és megélhetésük fedezetével (lakás, vagyon vagy jövedelem) rendelkeznek. Ebben a vonatkozásban családtagnak minősül a házastárs, a gyermek, akinek eltartásáról a magyar állampolgár gondoskodik, az egyenes ági rokon, a házastárs egyenes ági rokona, akiknek az eltartásáról a magyar állampolgár gondoskodik, továbbá az élettárs.

Munkavállalással kapcsolatos információk

Magyar állampolgárok szabadon vállalhatnak munkát, regisztrációs kötelezettség számukra nincs. Egyes szakmákban speciális követelményeket szabhatnak, erről a munkáltató tud érdemi tájékoztatást adni.

A munkavállalással kapcsolatban bővebben a londoni magyar nagykövetség honlapján olvashat.

A brit munkaügyi és szociális előírások változása következtében az Egyesült Királyságba tartós tartózkodási céllal érkező magyar állampolgárok egyes munkaerő-piaci és szociális juttatásokra csak korlátozottan, illetve az Egyesült Királyságba érkezést követően bizonyos ideig egyáltalán nem jogosultak. Ez különösen igaz az álláskeresési támogatásokra, valamint a lakhatási és szociális alapú támogatásokra.  A brit hatóságok határozottan fellépnek a feltételezett visszaélések, így többek között az érdekházasságok esetén, illetve ha felmerül annak a gyanúja, hogy az adott magyar állampolgár kizárólag a szociális juttatások megszerzése érdekében érkezett az Egyesült Királyságba.

Tájékoztató fuvarozók részére az Egyesült Királyságba való beutazás során felmerülő problémákról - tiltott határátlépők szállításának elkerülése

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fuvarozók jelzései alapján magyar kamionsofőrök Franciaországból az Egyesült Királyságba való belépésük során gyakran szembesülnek azzal, hogy a járművükbe illegális migránsok rejtőznek el, és próbálnak ily módon belépni az Egyesült Királyság területére. Ezekben az esetekben a brit hatóságok azonnal eljárást indítanak, a kamiont lefoglalják, a sofőröket pedig sok esetben őrizetbe veszik, amíg nem tisztázzák magukat az illegális migráció elősegítésének vádja alól. Más esetekben a sofőrt elengedik ugyan, de nagy összegű bírság kifizetésére kötelezik a cégeket. A konzuli szolgálat az ilyen esetekben érdemben segíteni, az eljárásba beavatkozni, jogi képviseletet ellátni nem tud, szeretnénk azonban felhívni honfitársaink figyelmét a jelenségre, illetve arra, hogy milyen megelőző intézkedéseket tehetnek, és mire kell számítaniuk egy esetleges eljárás megindítása esetén. A brit belügyminisztérium magyar és angol nyelvű tájékoztató anyagát az alábbi linken olvashatják:

Magyar:

Polgári Büntető Törvénykönyv Tiltott Határátlépés Megelőzése: Gyakorlati Jogszabályzat 

A büntetés elkerölésének módjai

Jármű biztonsági ellenőrző lista

Tudnivalók az országról

Biztosítás:

A külföldi utazáskor kötendő utasbiztosítás mindenképpen indokolt. Érdemes meggyőződni arról, hogy a biztosítás fedezi a tartózkodás alatt tervezett tevékenységeket. A biztosítóval szemben érvényesített kárigényünkhöz a rendőrségi bejelentést tegyük meg, de részletes jegyzőkönyvet erről ne várjunk, mert csak az ügyszámot közlik. Jegyzőkönyvet a rendőrség általában csak a biztosítótársaságoknak ad ki, térítés fejében.

Vám, ki- és beutazás:

Az Európai Unión belül a magyar állampolgárok számára Az Európai Unión belül a magyar állampolgárok számára nincs rendszeres vámvizsgálat. Az utasforgalomban az Egyesült Királyságba érkező alkoholtermékeknél a magyar állampolgár által az EU térségéből vámmentesen behozható mennyiség formálisan nem korlátozott, feltéve, hogy saját használatra kerülnek behozatalra. A vámhatóság bizonyos mennyiség felett nagyobb valószínűséggel vizsgálja meg, hogy kereskedelmi behozatalról van-e szó (pl. 800 cigaretta, 90 liter bor, 10 liter égetett szesz) (részletesen ld. www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingeu.htm).

Közlekedés:

Mind gépjárművel, mind gyalogosan közlekedő állampolgárainknak számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Királyságban az út baloldalán közlekednek az autók. Jobb/balkéz-szabály mint olyan a helyi közlekedésben nem létezik, azonban a gépjárművezetők a többi járműre és gyalogosra fokozottabb figyelemmel közlekednek, mint Magyarországon; inkább megállnak, ha nem egyértelmű, kinek van elsőbbsége. Körforgalomban az óramutató járásának megegyező irányban halad a forgalom, itt jobbról kell elsőbbséget adni. A körforgalom sokszor többsávos, erre külön kell ügyelni, illetve arra, hogy némileg eltér a Magyarországon megszokottól a helyzetjelző használata a körforgalomban.

Az Egyesült Királyság területén érvényes közlekedési szabályok: www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/index.htm  

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/temporary-imports

Az Egyesült Királyságba rövid időre látogatók a magyar jogosítvánnyal vezethetnek, azonban, ha a tartózkodást hosszabb időre tervezik, le kell cserélni brit jogosítványra. A turistaként az országba látogatók magyar rendszámú gépkocsival 12 hónapon belül legfeljebb 6 hónapig közlekedhetnek, egyébként ha valaki életvitelszerűen tartózkodik itt (munkavállalás, hosszabb tanulmányok) akkor a beérkezést követően azonnal regisztráltatnia kell a járművet. Fontos kiemelni, hogy a közúti ellenőrzés nagyon szigorú, s ha az ellenőrzés során a gépjármű vezető nem tudja igazolni, hogy csak ideiglenesen tartózkodik az Egyesült Királyságban, akkor a rendőrség a gépkocsit azonnal, a helyszínen lefoglalja, és gyakorlatilag jogorvoslati lehetőség nélkül, értéktől függetlenül bezúzzák. Ezért ha turistaként tartózkodnak magyar rendszámú gépkocsival az országban, mindig legyen a járművezetőnél a beutazást igazoló komp, vagy vasúti jegy, ugyanígy a kiutazásra szolgáló, már megvásárolt jegy, valamint a szállásfoglalás igazolása.

A magyar B kategóriás jogosítvány az országba érkezéstől számított három évig, 70 éves kor eléréséig, vagy érvényességének lejártáig (amelyik szűkebb) használható autóvezetésre az Egyesült Királyságban; három év után kötelező brit vezetői engedélyre cserélni. A sebességkorlátozó táblák számai mérföld/órában vannak megadva. Az Egyesült Királyság a térfigyelő kamerákkal leginkább ellátott országok egyike, s ez a traffipaxokra is érvényes. Vezetés közben a mobiltelefon használata tilos (azaz csak kihangosítóval engedélyezett, de ekkor is kiszabhat büntetést a rendőr, ha úgy ítéli meg, hogy a telefonálás elvonta a vezető figyelmét). 2009. április elsejével a közúti biztonsági törvény módosítása lényeges változásokat hozott a külföldi gépjárművezetők által elkövetett közúti szabálysértések szankcionálásában. Ezentúl az a külföldi (magyar) állampolgár, aki az Egyesült Királyságban lakcímmel nem rendelkezik és a brit rendőrség vagy a Vehicle Operator and Services Agency (VOSA) közúti szabálysértés miatt büntetést szab ki rá, fix összegű helyszíni bírságot köteles fizetni. A brit pontrendszerhez illeszkedve mostantól a külföldi gépjárművezetők büntetőpontjait is nyilvántartják, ami akár vezetéstől való eltiltáshoz is vezethet az ország területén. Újdonság az is, hogy a rendőrség mellett a VOSA vizsgáztatói is kiróhatnak helyszíni bírságot a tehergépkocsi-vezetőkre, valamint megállásra kötelezhetik pl. a vezetési idő túllépése miatt. Az új szabályozás értelmében a rendőrség és a VOSA bírságot szabhat ki több büntetőpontot nem jelentő szabálysértés esetében, mint pl. a folyamatos vezetési idő túllépése, forgalomban tartási engedély (operator’s licence) hiánya, túlterhelt gépjármű, hivatásos gépjárművezetői engedély hiánya miatt. A helyszíni bírság és a külföldiekre kiróható kötelező bírsági letét összege £30 és £200 között mozog; a bíróság elé kerülő esetekben egységesen £300. A vezetési idő túllépése és a túlterhelés a szabálysértés mértékével arányos büntetést von maga után. A városi parkolás szigorúan szabályozott, mindenütt táblák jelzik, hogy a járda mellett csak a helyi (betűkkel jelzett) zóna lakosai parkolhatnak vagy az utcai parkoló-automatákat igénybe véve bárki, és meddig. A vörössel jelölt utakon (red routes) szigorúak a megállás feltételei. Londonban a kiszabott büntetés 2 héten belüli befizetés esetén 60, azon túli fizetés esetén 120 font. A kerékbilinccsel ellátott és elszállított gépkocsi kiváltásának költsége már az első napon meghaladja a 200 fontot. A ki nem váltott autókat elárverezik vagy bezúzzák. London belvárosában a korábban gyakori dugók miatt külön túlzsúfoltsági adót (Congestion Charge) vezettek be az oda reggel 7 és délután 6 óra között behajtani kívánóknak. A kijelölt terület határát táblán és az úttesten jól látható C betűk jelzik. A napi 10 fontos díjat a kérdéses napon lehet befizetni a kijelölt helyeken (egyes benzinkutak, üzletek), telefonon (0845 900 1234, magyar telefonról 0044 207 649 9122) vagy interneten.

Teherfuvarozás

Az Egyesült Királyságban útadót (road tax) csak a brit rendszámú gépjárművek esetében kell fizetni, a külföldi rendszámú gépjárműveknél nem. Útdíjfizetési kötelezettség az országban nincsen, a hidak, illetve alagutak használatáért fizetendő esetleges díjakat pedig a helyszínen a kapuknál kell megfizetni.

A tehergépjárművek esetében Greater London területére történő belépéskor egyfajta környezetvédelmi adót kell fizetni. Ez a kötelezettség a külföldi rendszámú gépjárműveket is terheli. A díj összege függ a gépjármű típusától és súlyától, valamint a zónában töltött napok számától. A zónába való belépést megelőzően a londoni közlekedési vállalat honlapján (www. tfl.gov.uk) lehet tájékozódni arról, hogy az adott gépjármű esetében kell-e díjat fizetni, mennyi a díj összege és hogyan lehet azt befizetni. Szintén a honlapon lehet regisztrálni a gépjárművet a zónába való belépés előtt. Amennyiben a külföldi rendszámú tehergépjármű regisztráció, illetve a díj megfizetése nélkül lép be a zónába, a kiszabott bírságot egy kijelölt európai adósságrendező cégen keresztül hajtják be a külföldi rendszámú gépjármű üzembentartójától.

Tömegközlekedés Londonban

A gépkocsival érkező turistáknak a fentiek miatt azt ajánljuk, hogy London belső kerületeit mindenképpen kerüljék el a zsúfoltság, illetve a parkolási nehézségek miatt. A metró hálózata a főváros jelentős területét lefedi. A jegyek a budapesti metrótól eltérően nem egy vonalra, hanem zónákra érvényesek, a zónán belüli átszállás lehetőségével. Hosszabb tartózkodás vagy a metró rendszeres igénybevétele esetén tanácsos napi vagy heti jegyet vásárolni, vagy ún. Oyster kártyát kiváltani, amellyel a metrón és az autóbuszon, illetve a vonaton is kényelmesen és egyszerűen lehet az utazási szolgáltatást igénybe venni.

Az Oyster kártya a jegyeknél olcsóbb utazási lehetőséget biztosít: különféle értékben kiváltható, majd újabb összeggel feltölthető mágneses érintőkártya, amellyel a metrón az utazás megkezdésekor és befejezésekor a megjelölt pontokon kell be- illetve kijelentkezni. Az autóbuszokon a felszálláskor kell a kártyát érvényesíteni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a metrón az 1-es zónán belül (belváros) egy utazás kedvezményesen 2.10 GBP, autóbuszon egy utazás kedvezménnyel 1,40 GBP. Bővebb információ angolul: (www.tfl.gov.uk.com)

Időjárás:

A szigetország időjárása közismerten változékony, az eső és a napsütés akár többször is válthatja egymást ugyanazon a napon. Az esős napok száma a korábbiakhoz képest a fővárosban érezhetően csökken. London környékén évente csak egy-két éjszaka fagy, s a két-három alkalommal leeső csekély mennyiségű hó sem marad meg egy napnál tovább.

Szabadidős tevékenységek:

Sportolni legfőképpen a közparkokban, ill. a többnyire klubszerűen működő létesítményekben lehet. A www.visitbritain.com illetve a www.visitlondon.com honlapok széleskörű kulturális ajánlattal szolgálnak az érdeklődőknek.

Vallási és egyéb ünnepek:

A gazdag vallási színskálájú lakosság ellenére egyelőre csak a főbb keresztény ünnepeket nyilvánították munkaszüneti napnak. Sajátságos munkaszüneti nap az ún. „bank holiday”, amikor a bankok, közhivatalok és üzletek egy része zárva tart. Anglia és Wales területén munkaszüneti napok: újév, Nagypéntek, húsvét hétfő, karácsony (dec. 25-26.), május első és utolsó vasárnapját követő hétfő, augusztus utolsó vasárnapját követő hétfő. A munkaszüneti napok pontos felsorolását - beleértve a magyar munkaszüneti napokat is - a nagykövetség honlapján a konzulátus ügyfélfogadási rendjénél ("ügyfélfogadás, időpontfoglalás") találhatják meg.

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió 19 tagországában már egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A közegészségügyi helyzet jó, azonban az egészségügyi ellátás színvonala rendkívül változó, abban nagyon nagy minőségi eltérések tapasztalhatók.  Az NHS honlapja naprakész tájékoztatást nyújt az esetleges influenzajárványokkal, így a sertésinfluenzával kapcsolatban.

A rövid időre kiutazó magyar állampolgárok az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával (angolul: EHIC), a huzamosabb időt itt töltők a lakóhelyük szerinti körzeti orvosi rendelőbe (GP surgery) bejelentkezve juthatnak ingyenes orvosi ellátáshoz.