Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 18.  
Mai napon is érvényes: 2017.09.19. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Londonban nagykövetség és konzuli hivatal

Aktuális

2017. 09. 18.
2017. szeptember 15- én, reggel robbanás történt a londoni metró District Line vonalán Parsons Green állomásnál. A terrorfenyegetettség szintjét szeptember 16-án délután legmagasabbra emelték, azonban szeptember 17-én visszaállították a 2014 augusztusa óta érvényben lévő komoly szintre, ami azt jelenti, hogy további támadások várhatók, de azok bekövetkezte már nem fenyegető.

Tájékoztató a brit népszavazás következményeiről

Theresa May kormányfő május 29-i levelében arról értesítette az Európai Tanács elnökét, hogy a brit választók 2016. június 23-i döntésének megfelelően az Egyesült Királyság ki kíván lépni az Európai Unióból. Az értesítés alapján várhatóan két éves tárgyalási időszak kezdődik, amelynek során az Egyesült Királyság és az Európai Unió részleteiben megtárgyalják a kilépés feltételeit és a további együttműködés alapjait. Levelében Theresa May kormányfő leszögezte, hogy a brit kormány számára kiemelt cél a Brexit-tárgyalások során az Egyesült Királyságban jelenleg élő uniós polgárok és az EU-ban élő brit polgárok jogainak kölcsönös és mielőbbi garantálása. Mindez a tárgyalásokon részt vevő magyar kormánynak szintén prioritás.

A kilépés pillanatáig azonban az Egyesült Királyság jogi helyzete az EU tagjaként változatlan marad, a jelenlegi uniós szabályok - beleértve a munkavállalók és diákok jogait - addig az időpontig továbbra is érvényesek. A tárgyalások során határozza meg az EU és az Egyesült Királyág, hogy a jelenlegi tartózkodási és munkavállalási szabályokban milyen változásokra kerül sor. A kilépést követő előírásokról tehát egyelőre még nincs semmilyen döntés (és ez a különféle sajtóhírek és nyilatkozatok ellenére a tárgyalások lezárásáig így is marad).

A magyar állampolgárok tartózkodási, munkavállalási feltételeinek esetleges változása esetén a vonatkozó információkat a nagykövetség honlapján közzétesszük, és azokat  szükség szerint folyamatosan frissítjük. Emellett azonban javasoljuk a brit kormányzati honlapon (www.gov.uk) közzétett és rendszeresen frissített tájékoztatók nyomonkövetését is, hiszen hivatalos információforrásnak ezek tekinthetők.

Gyakran ismétlődő kérdések

A londoni magyar nagykövetség az alábbiakban összegyűjtötte az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárok által a konzuli szolgálatnak leggyakrabban feltett kérdéseket, és az arra adott válaszokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a brit beutazási és tartózkodási szabályok alakulásáról elsődlegesen a brit hatóságok tudnak tájékoztatást adni, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a brit kormányzati honlapon elhelyezett tájékoztatókat is (https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know).

 1. Kell-e vízum az Egyesült Királyságba való beutazáshoz? A magyar állampolgároknak az Egyesült Királyságba való beutazáshoz és itt tartózkodáshoz nincs szükségük vízumra; az uniós szabályoknak megfelelően a belépés csak közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi megfontolásból tagadható meg.
 2. Utazhatok-e még személyi igazolvánnyal, vagy már kötelező az útlevél?  A magyar állampolgárok az Egyesült Királyságba érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel utazhatnak be. Ennek ellenére javasoljuk, hogy lehetőség szerint mindenki rendelkezzen érvényes útlevéllel és személyi igazolvánnyal is, mivel tudomásunk szerint nagyon sok helyi ügyintézéshez be kell küldeni az eljáró brit hatóságokhoz egy eredeti okmányt. Az úti okmányai érvényességének a figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége. Kérjük, hogy lejáró, vagy elveszett okmányai pótlásáról szíveskedjenek időben gondoskodni! Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy elveszettként bejelentett, vagy lejárt úti okmánnyal senki se induljon útnak!
 3. Meddig tartózkodhatok az Egyesült Királyságban? A vonatkozó uniós szabályoknak megfelelően a magyar állampolgárok  három hónapot meghaladó időtartamban akkor tartózkodhatnak az Egyesült Királyságban, ha a) igazolt munkaviszonyuk van, b) egyéni vállalkozók, c) tanulmányokat folytatnak és teljeskörű egészségbiztosítással, valamint elegendő forrással rendelkeznek vagy d) igazolni tudják, hogy önfenntartók, azaz rendelkeznek annyi pénzzel, amennyiből ők és családtagjaik meg tudnak élni, nem jelentenek terhet a fogadó ország szociális ellátórendszerére és teljeskörű egészségbiztosítással rendelkeznek.  
 4. Kötelező-e kiváltanom a tartózkodási kártyát ahhoz, hogy itt tanulhassak, dolgozhassak? Alaphelyzetben, ha a magyar állampolgár az Egyesült Királyságban él, dolgozik vagy tanul, nem szükséges regisztrációs igazolást vagy állandó tartózkodást igazoló okmányt igényelnie. Az Egyesült Királyságban tartózkodó EU/EGT állampolgárok regisztrációs igazolást  (registration certificate) kérhetnek a brit hatóságoktól, ha kevesebb, mint 5 éve tartózkodnak itt; állandó tartózkodást igazoló okmány (permanent residence document) akkor igényelhető, ha a tartózkodás eléri az 5 évet. Az okmányok kiváltása nem kötelező, vagyis nem azért tartózkodhatnak itt a magyar állampolgárok, mert a brit hatóságok tartózkodási okmány kiadását engedélyezték a számukra, hanem azért, mert EU-s állampolgárok, és megfelelnek a 3. pontban említett feltételeknek.  Az okmány tehát pusztán csak igazolja, de nem az létesíti az itt tartózkodás jogát. Bizonyos juttatásokat ugyanakkor könnyebb igényelni ilyen okmány birtokában, és brit állampolgárságot is csak az kérhet, aki rendelkezik állandó tartózkodást igazoló okmánnyal. A tartózkodási okmány megléte egyes szolgáltatások igénybevételéhez vagy akár ingatlanvásárlásnál is hasznos lehet.

  A brit belügyi tárca (Home Office) mindenki belátására bízza annak eldöntését, hogy kiváltja-e a tartózkodást igazoló dokumentumokat, igénylés esetén azonban javasolják az online formanyomtatvány kitöltését, mert egyszerűbb, gyorsabb és nem kell hozzá leadni az eredeti okmányokat. Felhívják a figyelmet arra, hogy  a referendum óta jelentősen megnőtt az igénylők száma, ugyanakkor a European Passport Return Service szolgáltatás bevezetésével már nem szükséges a kérelem elbírálásához az eredeti útlevelet beküldeni. 
 5. Mivel lehet igazolni az állandó tartózkodás jogát? Nincs teljeskörű és kimerítő felsorolása a támogató dokumentumoknak. A Home Office elfogad minden olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy az illető nem jelent terhet a szociális ellátórendszerre, elegendő jövedelemmel/anyagi forrással rendelkezik, nem tartózkodott egy évben 6 hónapnál hosszabb ideig az Egyesült Királyságon kívül a vizsgált időszakban, rendelkezik a szükséges egészségbiztosítással, lakhatással, megélhetéssel, uniós állampolgárságát igazoló érvényes okmánnyal (pl. fizetési jegyzékek, bankszámlakivonatok, lakásbérleti szerződések, munkaszerződések, beszállókártyák stb).

  A későbbi előírások (egyelőre) bizonytalan jellegére való tekintettel javasoljuk, hogy aki a Brexit után is az Egyesült Királyságban kíván maradni, az elővigyázatosságból kezdje el gyűjteni a (folyamatos) tartózkodását, munkahelyét, biztosítását stb. igazoló dokumentumokat saját maga és családtagjai vonatkozásában is.

Hasznos linkek

* * *

Felhívjuk az Egyesült Királyságba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben olyan úti okmánnyal (útlevél vagy személyi igazolvány) kívánnak beutazni az országba, amelynek elvesztését/eltulajdonítását egyszer már bejelentették a magyar hatóságoknak, a megtalálását viszont elmulasztották jelezni, akkor a határon való belépéskor problémáik adódhatnak. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy - a 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 24 § (6) bekezdésének megfelelően – az elveszettnek hitt úti okmányok megtalálásáról is szíveskedjenek értesíteni az útlevélhatóságot, és elvesztés miatt letiltásra került úti okmánnyal senki se induljon útnak!

Biztonság:

Terrorizmus:

Nagy-Britanniában mérsékeltről jelentős szintűre (moderate-substantial) emelték az észak-írországi eredetű terrorizmus jelentette fenyegetést, amely kategória besorolása szerint támadás bekövetkezése erősen valószínűsíthető. 

A változásról a belügyminiszter írásban tájékoztatta a parlamentet, aláhúzva, hogy a fenyegetettségi szint emelése a disszidens republikánus aktivitás jelentette folyamatos veszélyt tükrözi. Theresa May bejelentése szerint a rendőrség és más hatóságok szorosan együttműködnek a megfelelő biztonsági intézkedések meglétén, a lakosságnak éberséget szükséges tanúsítania és a rendőrséget tájékoztatni minden gyanús tevékenységről.  

* * *

Bűnözés:

Őrizetlenül hagyott táskák eltulajdonítása, zsebtolvajlás, autófeltörés a világ más nagyvárosaihoz hasonlóan az Egyesült Királyság forgalmas pontjain is előfordul. Ne hagyjuk őrizetlenül értékeinket, ruhapróbálás, kocsmalátogatás közben sem. Figyelem! A nagyvárosokban, különösen London egyes kerületeiben a fiatalkorúak körében előforduló késelések miatt az Egyesült Királyságban szigorúan büntetik, ha nyilvános helyen (vagy akár gépjárműben) valaki nyomós indok nélkül tart magánál kést (az önvédelem nem számít nyomós oknak). Ugyancsak tiltott a 7,62 cm-nél nagyobb pengéjű zsebkés, bicska birtoklása, vagy az önvédelmi gázspray használata. Veszélyes környékek: A londoni metróban, kiemelt forgalmú helyeken újabb robbantásveszéllyel továbbra is számolni lehet. Emellett a főváros déli és délkeleti kerületeiben célszerű kerülni a késő esti magányos sétákat. A Metropolitan Police bűnelkövetési térképe áttekintést nyújt a főváros egyes kerületeiben jellemző esetekről: http://maps.met.police.uk

Utazás, közlekedés biztonsága:

A külvárosi vonatokon, metróvonalakon késő este előforduló garázdaság, rablás csökkenő tendenciát mutat a tömegközlekedési eszközök 75 %-ának bekamerázása óta. A baloldali menetirányra tekintettel fokozott figyelmességgel vezessünk az ország útjain. Az alacsonyabb besorolású utak keskenyek és kacskaringósak; ezeken fokozott óvatosság indokolt, kanyarban kerüljük az előzést. Amennyiben akár autópályán is baleset miatt több órára lezárják az utat, a britekhez hasonlóan várjunk türelmesen. A leálló sáv ilyen esetben nem használható menekülő útvonalként.

Hatóságok viszonyulása a magyarokhoz:

A brit hatóságok minden szinten készségesen viszonyulnak állampolgárainkhoz. A hivatalos szolgáltatások széles rendszerének igénybevételét megkönnyíti, ha legalább alapfokon beszéljük az angolt. A rendőrség és a bíróságok általában néhány órán belül saját tolmácsot, vagy telefonos tolmács-szolgáltatást vesznek igénybe saját költségvetésük terhére. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig
Ideiglenes útlevél:
További információt az alábbi linken talál:  
IGEN
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel  
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig  
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM


Megjegyzés: Felhívjuk az Egyesült Királyságba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben olyan úti okmánnyal (útlevél vagy személyi igazolvány) kívánnak beutazni az országba, amelynek elvesztését/eltulajdonítását egyszer már bejelentették a magyar hatóságoknak, a megtalálását viszont elmulasztották jelezni, akkor a határon való belépéskor problémáik adódhatnak. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy - a 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 24 § (6) bekezdésének megfelelően – az elveszettnek hitt úti okmányok megtalálásáról is szíveskedjenek értesíteni az útlevélhatóságot, és elvesztés miatt letiltásra került úti okmánnyal senki se induljon útnak!

Az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz nem javasoljuk a régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány használatát. Tapasztalataink szerint egyes légitársaságok nem veszik fel a fedélzetre a személyi igazolvánnyal rendelkező utasokat, ezért a zökkenőmentes határátkelés érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is javasolja az útlevél használatát. A brit hatóságok külön is felhívták a figyelmet arra, hogy a régi fajtájú, azaz csak magyar nyelven kiállított személyi igazolvány használatát nem ajánlják. Ennek kapcsán arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a légitársaságokkal kétség esetén az utazás megkezdése előtt mindig célszerű egyeztetni a légitársaság által elfogadott úti okmányokról!

Kiskorúak beutazása:

Amennyiben a kiskorú nem szülői kísérettel érkezik az Egyesült Királyságba, vagy utazik el onnan, továbbá ha kétség merül fel afelől, hogy a gyermeket kísérő felnőtt a kiskorú szülője (pl. különbözik a családnevük), a határőrség kérdéseket tehet fel a gyermekhez fűződő kapcsolatra vonatkozóan. Mielőtt a gyermeket beengednék az Egyesült Királyság területére, a határőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázzák a kiskorút kísérő, vagy őt váró felnőtteknek a gyermekhez fűződő kapcsolatát.  A határőrség mindezt igyekszik a lehető leggyorsabban és legdiszkrétebben végezni, nem késleltetve ezzel az érintettek utazását. 

A fentiek alapján a határőrség azt javasolja, hogy a gyermekkel fennálló kapcsolat bizonyítására a kísérő felnőtt vigye magával a megfelelő okiratokat. Nincsen tehát kötelező jogszabályi előírás sem a kapcsolat bizonyítására, sem annak formai és tartalmi követelményeire vonatkozóan, mindez pusztán javaslat, ami mindenképpen megkönnyíti a beutazást. 

Bizonyítékul szolgálhat többek között:

 • születési anyakönyvi kivonat másolata;
 • házassági anyakönyvi kivonat másolata, válást kimondó határozat, gyámhatósági határozat stb;
 • a szülők hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza a szülők elérhetőségét és adatait (egyéb formai követelményt nem támasztanak).

Megjegyzés: természetesen a fent említett dokumentumokat célszerű angol nyelvű fordítással ellátni, a hiteles fordítás megléte azonban nem követelmény.

Vízum: Vízum beszerzése nem szükséges. 

Házikedvencek beutazása:

Az illetékes brit hatóság elérhetősége: www.defra.gov.uk, a kisállatok bevitelével kapcsolatos link: www.defra.gov.uk/publications/2011/06/30/pb13582-bringing-pets-into-uk.
További információ a NÉBIH honlapján található: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Munkavállalás:

Magyar állampolgárok az Egyesült Királyságban szabadon, a brit állampolgárokkal azonos feltételek mellett végezhetnek munkát, munkavállalási engedélyre nincs szükségük. Állampolgárainknak jogukban áll munkakeresés céljából is az Egyesült Királyságban tartózkodni, továbbá egyéni vállalkozóként működni vagy egyetemi tanulmányok mellett munkát vállalni. Felhívjuk viszont a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgároknak már a munkakeresés időszakában is önfenntartóknak kell lenniük, szociális juttatásokra nem számíthatnak.

Figyelem! A 2015. március 9-én hatályba lépett jogszabályváltozás értelmében az újonnan érkezett EU állampolgárok kizárólag azt követően igényelhetnek szociális juttatásokat, hogy munkát vállaltak. (Minimum három hónapos tartózkodás szükséges a gyermekek után járó kedvezmények érvényesítéséhez, illetve az esetleges álláskeresési támogatáshoz. Az újonnan érkező  álláskeresők nem jogosultak lakástámogatásra sem.)  

Azok, akik nem tudják saját maguk, illetve családjuk részére a megélhetés feltételeit biztosítani, nem csak a támogatásokat, hanem az egyesült királyságbeli  tartózkodás jogát is elveszíthetik. További információkat a brit kormányzati portálon olvashatnak: www.gov.uk/browse/benefits/entitlement 

Munkavállalási kérdésekben  többek között a brit kormányzat honlapján (www.direct.gov.uk) vagy a munkaügyi minisztérium honlapján (https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions) tájékozódhatnak.

Vám:

Az Európai Unión belül a magyar állampolgárok számára nincs rendszeres vámvizsgálat. Az utasforgalomban az Egyesült Királyságba érkező alkoholtermékeknél a magyar állampolgár által az EU térségéből vámmentesen behozható mennyiség formálisan nem korlátozott, feltéve, hogy saját használatra kerülnek behozatalra. A vámhatóság bizonyos mennyiség felett nagyobb valószínűséggel vizsgálja meg, hogy kereskedelmi behozatalról van-e szó (részletesen ld. www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingeu.htm).

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tájékoztató fuvarozók részére az Egyesült Királyságba való beutazás során felmerülő problémákról - tiltott határátlépők szállításának elkerülése

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fuvarozók jelzései alapján magyar kamionsofőrök Franciaországból az Egyesült Királyságba való belépésük során gyakran szembesülnek azzal, hogy a járművükbe illegális migránsok rejtőznek el, és próbálnak ily módon belépni az Egyesült Királyság területére. Ezekben az esetekben a brit hatóságok azonnal eljárást indítanak, a kamiont lefoglalják, a sofőröket pedig sok esetben őrizetbe veszik, amíg nem tisztázzák magukat az illegális migráció elősegítésének vádja alól. Más esetekben a sofőrt elengedik ugyan, de nagy összegű bírság kifizetésére kötelezik a cégeket. A konzuli szolgálat az ilyen esetekben érdemben segíteni, az eljárásba beavatkozni, jogi képviseletet ellátni nem tud, szeretnénk azonban felhívni honfitársaink figyelmét a jelenségre, illetve arra, hogy milyen megelőző intézkedéseket tehetnek, és mire kell számítaniuk egy esetleges eljárás megindítása esetén. A brit belügyminisztérium magyar és angol nyelvű tájékoztató anyagát az alábbi linken olvashatják:

Magyar:

Polgári Büntető Törvénykönyv Tiltott Határátlépés Megelőzése: Gyakorlati Jogszabályzat 

A büntetés elkerölésének módjai

Jármű biztonsági ellenőrző lista

Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak a Gibraltár brit tengerentúli területre. A zökkenőmentes határátkelés érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is javasolja az útlevél használatát (a hazautazás napjáig érvényes magyar útlevéllel) a Gibraltár brit tengerentúli területre. További hasznos információ>>

Tudnivalók az országról

Biztosítás:

A külföldi utazáskor kötendő utasbiztosítás mindenképpen indokolt. Érdemes meggyőződni arról, hogy a biztosítás fedezi a tartózkodás alatt tervezett tevékenységeket. A biztosítóval szemben érvényesített kárigényünkhöz a rendőrségi bejelentést tegyük meg, de részletes jegyzőkönyvet erről ne várjunk, mert csak az ügyszámot közlik. Jegyzőkönyvet a rendőrség általában csak a biztosítótársaságoknak ad ki, térítés fejében.

Vám, ki- és beutazás:

Az Európai Unión belül a magyar állampolgárok számára Az Európai Unión belül a magyar állampolgárok számára nincs rendszeres vámvizsgálat. Az utasforgalomban az Egyesült Királyságba érkező alkoholtermékeknél a magyar állampolgár által az EU térségéből vámmentesen behozható mennyiség formálisan nem korlátozott, feltéve, hogy saját használatra kerülnek behozatalra. A vámhatóság bizonyos mennyiség felett nagyobb valószínűséggel vizsgálja meg, hogy kereskedelmi behozatalról van-e szó (pl. 800 cigaretta, 90 liter bor, 10 liter égetett szesz) (részletesen ld. www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/arrivingeu.htm).

Közlekedés:

Mind gépjárművel, mind gyalogosan közlekedő állampolgárainknak számolnia kell azzal, hogy az Egyesült Királyságban az út baloldalán közlekednek az autók. Jobb/balkéz-szabály mint olyan a helyi közlekedésben nem létezik, azonban a gépjárművezetők a többi járműre és gyalogosra fokozottabb figyelemmel közlekednek, mint Magyarországon; inkább megállnak, ha nem egyértelmű, kinek van elsőbbsége. Körforgalomban az óramutató járásának megegyező irányban halad a forgalom, itt jobbról kell elsőbbséget adni. A körforgalom sokszor többsávos, erre külön kell ügyelni, illetve arra, hogy némileg eltér a Magyarországon megszokottól a helyzetjelző használata a körforgalomban.

Az Egyesült Királyság területén érvényes közlekedési szabályok: www.direct.gov.uk/en/TravelAndTransport/Highwaycode/index.htm  

https://www.gov.uk/importing-vehicles-into-the-uk/temporary-imports

Az Egyesült Királyságba rövid időre látogatók a magyar jogosítvánnyal vezethetnek, azonban, ha a tartózkodást hosszabb időre tervezik, le kell cserélni brit jogosítványra. A turistaként az országba látogatók magyar rendszámú gépkocsival 12 hónapon belül legfeljebb 6 hónapig közlekedhetnek, egyébként ha valaki életvitelszerűen tartózkodik itt (munkavállalás, hosszabb tanulmányok) akkor a beérkezést követően azonnal regisztráltatnia kell a járművet. Fontos kiemelni, hogy a közúti ellenőrzés nagyon szigorú, s ha az ellenőrzés során a gépjármű vezető nem tudja igazolni, hogy csak ideiglenesen tartózkodik az Egyesült Királyságban, akkor a rendőrség a gépkocsit azonnal, a helyszínen lefoglalja, és gyakorlatilag jogorvoslati lehetőség nélkül, értéktől függetlenül bezúzzák. Ezért ha turistaként tartózkodnak magyar rendszámú gépkocsival az országban, mindig legyen a járművezetőnél a beutazást igazoló komp, vagy vasúti jegy, ugyanígy a kiutazásra szolgáló, már megvásárolt jegy, valamint a szállásfoglalás igazolása.

A magyar B kategóriás jogosítvány az országba érkezéstől számított három évig, 70 éves kor eléréséig, vagy érvényességének lejártáig (amelyik szűkebb) használható autóvezetésre az Egyesült Királyságban; három év után kötelező brit vezetői engedélyre cserélni. A sebességkorlátozó táblák számai mérföld/órában vannak megadva. Az Egyesült Királyság a térfigyelő kamerákkal leginkább ellátott országok egyike, s ez a traffipaxokra is érvényes. Vezetés közben a mobiltelefon használata tilos (azaz csak kihangosítóval engedélyezett, de ekkor is kiszabhat büntetést a rendőr, ha úgy ítéli meg, hogy a telefonálás elvonta a vezető figyelmét). 2009. április elsejével a közúti biztonsági törvény módosítása lényeges változásokat hozott a külföldi gépjárművezetők által elkövetett közúti szabálysértések szankcionálásában. Ezentúl az a külföldi (magyar) állampolgár, aki az Egyesült Királyságban lakcímmel nem rendelkezik és a brit rendőrség vagy a Vehicle Operator and Services Agency (VOSA) közúti szabálysértés miatt büntetést szab ki rá, fix összegű helyszíni bírságot köteles fizetni. A brit pontrendszerhez illeszkedve mostantól a külföldi gépjárművezetők büntetőpontjait is nyilvántartják, ami akár vezetéstől való eltiltáshoz is vezethet az ország területén. Újdonság az is, hogy a rendőrség mellett a VOSA vizsgáztatói is kiróhatnak helyszíni bírságot a tehergépkocsi-vezetőkre, valamint megállásra kötelezhetik pl. a vezetési idő túllépése miatt. Az új szabályozás értelmében a rendőrség és a VOSA bírságot szabhat ki több büntetőpontot nem jelentő szabálysértés esetében, mint pl. a folyamatos vezetési idő túllépése, forgalomban tartási engedély (operator’s licence) hiánya, túlterhelt gépjármű, hivatásos gépjárművezetői engedély hiánya miatt. A helyszíni bírság és a külföldiekre kiróható kötelező bírsági letét összege £30 és £200 között mozog; a bíróság elé kerülő esetekben egységesen £300. A vezetési idő túllépése és a túlterhelés a szabálysértés mértékével arányos büntetést von maga után. A városi parkolás szigorúan szabályozott, mindenütt táblák jelzik, hogy a járda mellett csak a helyi (betűkkel jelzett) zóna lakosai parkolhatnak vagy az utcai parkoló-automatákat igénybe véve bárki, és meddig. A vörössel jelölt utakon (red routes) szigorúak a megállás feltételei. Londonban a kiszabott büntetés 2 héten belüli befizetés esetén 60, azon túli fizetés esetén 120 font. A kerékbilinccsel ellátott és elszállított gépkocsi kiváltásának költsége már az első napon meghaladja a 200 fontot. A ki nem váltott autókat elárverezik vagy bezúzzák. London belvárosában a korábban gyakori dugók miatt külön túlzsúfoltsági adót (Congestion Charge) vezettek be az oda reggel 7 és délután 6 óra között behajtani kívánóknak. A kijelölt terület határát táblán és az úttesten jól látható C betűk jelzik. A napi 10 fontos díjat a kérdéses napon lehet befizetni a kijelölt helyeken (egyes benzinkutak, üzletek), telefonon (0845 900 1234, magyar telefonról 0044 207 649 9122) vagy interneten.

Teherfuvarozás

Az Egyesült Királyságban útadót (road tax) csak a brit rendszámú gépjárművek esetében kell fizetni, a külföldi rendszámú gépjárműveknél nem. Útdíjfizetési kötelezettség az országban nincsen, a hidak, illetve alagutak használatáért fizetendő esetleges díjakat pedig a helyszínen a kapuknál kell megfizetni.

A tehergépjárművek esetében Greater London területére történő belépéskor egyfajta környezetvédelmi adót kell fizetni. Ez a kötelezettség a külföldi rendszámú gépjárműveket is terheli. A díj összege függ a gépjármű típusától és súlyától, valamint a zónában töltött napok számától. A zónába való belépést megelőzően a londoni közlekedési vállalat honlapján (www. tfl.gov.uk) lehet tájékozódni arról, hogy az adott gépjármű esetében kell-e díjat fizetni, mennyi a díj összege és hogyan lehet azt befizetni. Szintén a honlapon lehet regisztrálni a gépjárművet a zónába való belépés előtt. Amennyiben a külföldi rendszámú tehergépjármű regisztráció, illetve a díj megfizetése nélkül lép be a zónába, a kiszabott bírságot egy kijelölt európai adósságrendező cégen keresztül hajtják be a külföldi rendszámú gépjármű üzembentartójától.

Tömegközlekedés Londonban

A gépkocsival érkező turistáknak a fentiek miatt azt ajánljuk, hogy London belső kerületeit mindenképpen kerüljék el a zsúfoltság, illetve a parkolási nehézségek miatt. A metró hálózata a főváros jelentős területét lefedi. A jegyek a budapesti metrótól eltérően nem egy vonalra, hanem zónákra érvényesek, a zónán belüli átszállás lehetőségével. Hosszabb tartózkodás vagy a metró rendszeres igénybevétele esetén tanácsos napi vagy heti jegyet vásárolni, vagy ún. Oyster kártyát kiváltani, amellyel a metrón és az autóbuszon, illetve a vonaton is kényelmesen és egyszerűen lehet az utazási szolgáltatást igénybe venni.

Az Oyster kártya a jegyeknél olcsóbb utazási lehetőséget biztosít: különféle értékben kiváltható, majd újabb összeggel feltölthető mágneses érintőkártya, amellyel a metrón az utazás megkezdésekor és befejezésekor a megjelölt pontokon kell be- illetve kijelentkezni. Az autóbuszokon a felszálláskor kell a kártyát érvényesíteni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a metrón az 1-es zónán belül (belváros) egy utazás kedvezményesen 2.10 GBP, autóbuszon egy utazás kedvezménnyel 1,40 GBP. Bővebb információ angolul: (www.tfl.gov.uk.com)

Időjárás:

A szigetország időjárása közismerten változékony, az eső és a napsütés akár többször is válthatja egymást ugyanazon a napon. Az esős napok száma a korábbiakhoz képest a fővárosban érezhetően csökken. London környékén évente csak egy-két éjszaka fagy, s a két-három alkalommal leeső csekély mennyiségű hó sem marad meg egy napnál tovább.

Szabadidős tevékenységek:

Sportolni legfőképpen a közparkokban, ill. a többnyire klubszerűen működő létesítményekben lehet. A www.visitbritain.com illetve a www.visitlondon.com honlapok széleskörű kulturális ajánlattal szolgálnak az érdeklődőknek.

Vallási és egyéb ünnepek:

A gazdag vallási színskálájú lakosság ellenére egyelőre csak a főbb keresztény ünnepeket nyilvánították munkaszüneti napnak. Sajátságos munkaszüneti nap az ún. „bank holiday”, amikor a bankok, közhivatalok és üzletek egy része zárva tart. Anglia és Wales területén munkaszüneti napok: újév, Nagypéntek, húsvét hétfő, karácsony (dec. 25-26.), május első és utolsó vasárnapját követő hétfő, augusztus utolsó vasárnapját követő hétfő. A munkaszüneti napok pontos felsorolását - beleértve a magyar munkaszüneti napokat is - a nagykövetség honlapján a konzulátus ügyfélfogadási rendjénél ("ügyfélfogadás, időpontfoglalás") találhatják meg.

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában már egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A közegészségügyi helyzet jó, azonban az egészségügyi ellátás színvonala rendkívül változó, abban nagyon nagy minőségi eltérések tapasztalhatók.  Az NHS honlapja naprakész tájékoztatást nyújt az esetleges influenzajárványokkal, így a sertésinfluenzával kapcsolatban.

A rövid időre kiutazó magyar állampolgárok az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával (angolul: EHIC), a huzamosabb időt itt töltők a lakóhelyük szerinti körzeti orvosi rendelőbe (GP surgery) bejelentkezve juthatnak ingyenes orvosi ellátáshoz.