Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 10. 06.  
Mai napon is érvényes: 2017.10.19. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Rómában nagykövetség és konzuli hivatal | Milánóban főkonzulátus 
Római külképviseletünk konzuli hivatalának ügyeleti száma elérhető a 00-39-348-800-8159 telefonszámon. 

Biztonság:

Terrorista cselekmények:

A terrorizmus veszélye Olaszországot is fenyegeti, az ország célpont lehet a terrorizmusellenes szerepvállalása, illetve a Vatikán jelenléte miatt. A terrortámadások szempontjából kiemelt célpontok lehetnek nagyvárosok turista látványosságai, műemlékei (pl. Colosseum, Vatikán és környéke), illetve a repülőterek és a tömegközlekedési eszközök. Az olasz rendvédelmi hatóságok a brüsszeli terrortámadás után további intézkedéseket hoztak, hogy a nagyszámú turista és zarándok védelmét biztosítani tudják a fővárosban. A város leglátogatottabb pontjain: a leghíresebb műemlékeknél, a patriarchális bazilikáknál a rendőrségen túl katonák is vigyázzák a rendet, a futball-stadionoknál és a jelentősebb kulturális események helyszínein megszigorították a beléptetést.

Bűnözés, leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények:

Javasoljuk a turistaútra érkezőknek, hogy ne hozzanak magukkal felesleges dokumentumokat (például magyar adóazonosító vagy társadalombiztosítási kártyát, jogosítványt és forgalmi engedélyt, ha repülővel érkeznek és nem akarnak autót bérelni).  Értékeiket és dokumentumaikat ne ugyanazon a helyen tartsák, készítsenek róluk fénymásolatot, s azokat több csomagban őrizzék, és kellő körültekintéssel közlekedjenek. Amennyiben mégis eltulajdonítják az Olaszországban járó turista érvényes okmányait, a károsultnak azonnal fel kell keresnie a legközelebbi rendőrőrsöt, hogy ott jegyzőkönyvet vegyenek fel az eseményről. Javasoljuk, hogy ilyen esetben lépjenek kapcsolatba Magyarország római vagy milánói konzuli hivatalával is.

Ha autóbusszal kíván hazatérni Magyarországra, e jegyzőkönyvvel mindenképpen el kell mennie a területileg illetékes konzulátusra, hogy ideiglenes útlevelet igényeljen. Úti okmány nélkül ugyanis a busz vezetője az utast nem veheti fel. Az utóbbi időben kialakult gyakorlat szerint a rendőrségi jegyzőkönyv és a Magyarországra szóló repülőjegy birtokában azonban a repülőtéren az utast felengedik a gépre. A személyi igazolvány vagy útlevél nélkül maradt magyar állampolgár részére a magyar konzulátusok -- szükség esetén -- ideiglenes magánútlevelet állítanak ki.

A gépkocsival utazók figyelmét felhívjuk arra is, hogy elővigyázatosan járjanak el ismeretlen személyek, nem EU-tagországok állampolgárainak személyautójukba történő felvételével (pl. stopposok), ugyanis, ha az illető nem rendelkezik a jogszerű tartózkodást igazoló okmánnyal, az olasz hatóságok súlyos következményekkel járó eljárást indíthatnak illegális bevándorlás elősegítése címén. A saját gépjárművel utazók figyelmét felhívjuk arra, hogy kizárólag érvényes jogosítvány, érvényes forgalmi engedély és zöld kártya (kötelező biztosítás) és érvényes személyi okmány (útlevél, vagy személyi igazolvány) birtokában lépjék át a határt.

Az elmúlt évekhez képest megsokszorozódott a Rómában és a Róma környéki tengerparton a turisták kárára elkövetett lopások száma. Nyomatékosan kérjük és javasoljuk, hogy a fővárosban, a turistalátványosságok és a Termini-pályaudvar környékén fokozottan figyeljenek csomagjaikra. Újabban a tömött buszokon négy-öt zsebes körbeveszi a turistákat, s erőszakkal veszi el értékeiket. Ez esetben csak azt tudjuk javasolni, hogy a lehető leghangosabban próbálják felhívni a figyelmét utastársaiknak arra, hogy veszélyben vannak. Javasoljuk továbbá, hogy készpénzt, dokumentumokat, elektronikus eszközöket ne hagyjanak a gépkocsijukban, ha azzal megállnak nem őrzött parkolóban. 

Külön felhívjuk a figyelmet hogy a milánói San Siro környékén stadionlátogatás esetén semmiképp ne hagyják a járművet ellenőrizetlenül, számos jelzés érkezett hozzánk, hogy ilyen esetben a gépkocsiban hagyott valamennyi csomagot, értéktárgyat eltulajdonították.  

A Rómába repülővel érkezőknek vagy azzal hazatérőknek javasoljuk, hogy fokozott figyelmet fordítsanak bőröndjeikre, ha a repülőterek és a Termini-pályaudvar között közlekedő shuttle busz szolgáltatást veszik igénybe. A bőröndöket ilyenkor az autóbusz csomagterében kell elhelyezni, s előfordul, hogy az utas akkor veszi észre, hogy eltűnt a csomagtérből a bőröndje, amikor leszáll. Azt tanácsoljuk, hogy a csomagtérbe elhelyezendő bőröndben ne hagyjanak dokumentumokat, pénzt, kulcsokat, értéktárgyat, műszaki cikkeket. Amennyiben bőröndjük eltűnt, azt feltétlenül, azonnal jelezzék a buszos szolgáltató standján, s haladéktalanul tegyenek feljelentést a legközelebbi rendőrőrsön (Stazione Carabinieri / Polizia), melyek mind a Termini-pályaudvaron mind a repülőtereken megtalálhatók.  

 Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

A visszautazás tervezett dátumától számított még legalább 3 hónapig
Ideiglenes útlevél: IGEN

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

A visszautazás tervezett dátumától számított még legalább 3 hónapig

Ideiglenes személyi igazolvány: IGEN
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMA beutazási okmányokról bővebb felvilágosítást nyújt az olasz Külügy- és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium angol nyelvű honlapja, amely a következő linken érhető el: www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/passaporti_documenti.html

Kiskorúak beutazása:

Az Olaszországba egyedül vagy nem szüleivel utazó, 18 évét be nem töltött kis- vagy fiatalkorú esetében az olasz hatóságok kérhetik annak igazolását, hogy a kiskorú a szülők tudtával és beleegyezésével utazik, célszerű ezért az utazás előtt közjegyző előtt szülői beleegyező nyilatkozatot tenni és azt legalább angol, de lehetőség szerint inkább olasz nyelvre lefordíttatni. A nyilatkozatban – a kiskorú és szülei azonosítására alkalmas adatok pontos feltüntetésén túl – javasoljuk feltüntetni az utazás időtartamát, az utazás főbb állomásait, továbbá a szülők elérhetőségeit.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén:
Vízum beszerzése nem szükséges.

Azon külföldi állampolgárok számára – legyenek akár vízumköteles, akár nem vízumköteles állampolgárok –, akik 90 napot nem meghaladó időszakra érkeznek Olaszországba, a 2007. évi LXVIII. tv. értelmében nem szükséges tartózkodási kártya igénylése. A nevezett törvény értelmében a tartózkodási kártyát felváltotta az országba történt belépés bejelentésére szolgáló formanyomtatvány (dichiarazione di presenza sul territorio italiano). Turisták esetében a szállodai szolgáltatást nyújtó intézménybe történő bejelentkezéskor az országba történő bejelentkezés is automatikusan megtörténik. Azon állampolgárok esetén, akik Olaszországban történő tartózkodásuk során nem szállodában szállnak meg, a fogadó országba történő belépést követő nyolc napon belül be kell jelentkezniük a területileg illetékes megyei Rendőr-főkapitányságon(Questura provinciale).

A bejelentkezésről bővebb felvilágosítást nyújt az olasz Külügy- és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium angol nyelvű honlapja, amely a következő linken érhető el:

www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/ingressosoggiornoinitalia/soggiorno_stranieri_in_italia.html

Munkavállalás:

A 2006 júliusában bekövetkezett munkaerő-piaci liberalizáció óta a magyar munkavállalók a többi uniós tagország állampolgáraival azonos feltételek mellett vállalhatnak munkát Olaszországban. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség munkavállalási engedélyre, és a magyar munkavállalókra nem vonatkoznak a külföldiek számára évente meghatározott munkavállalási kvóták sem. A munkaszerződés megkötését követően a munkavállalónak – amennyiben három hónapot meghaladóan kíván az országban tartózkodni – gondoskodnia kell a népesség-nyilvántartásba, valamint az olasz társadalombiztosítási rendszerbe való bejelentkezésről.

Kérjük az Olaszországban munkát vállalni szándékozókat, hogy mind a munkaközvetítők, mind a leendő munkaadóknál részletesen tájékozódjanak a munkafeltételekről, hogy nehogy fedezetlen ígéretek áldozataivá váljanak. Ne kezdjék meg munkájukat a munkaszerződés (előszerződés) aláírása nélkül. A munkaadóval adódó vita esetén szakszervezethez, vagy ügyvédhez lehet fordulni.

További információk a munkavállalással és a tartózkodási feltételekkel kapcsolatosan:

www.lavoro.gov.it
www.poliziadistato.it 

Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén:

2007. április 1-jétől az Olaszországban három hónapnál hosszabb ideig tartózkodni, illetve a letelepedni szándékozó magyar állampolgároknak – a többi uniós állampolgárhoz hasonlóan –a helyi önkormányzat népesség-nyilvántartási hivatalában az anyakönyvvezetőnél (anagrafe del comune di residenza) kell bejelentkezniük. (Ezáltal tehát megszűnt a magyar állampolgárokat terhelő azon kötelezettség, hogy a rendőrségen tartózkodási kártyát kelljen kérelmezniük). 

A népesség-nyilvántartásba való felvételhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • személyazonosságot igazoló okmány (útlevél vagy személyazonosító igazolvány),
 • olasz adóazonosító jel, amelyet bármelyik adóhivatalban (Ufficio delle Entrate) ki lehet váltani,
 • az illetékes magyar külképviselet által kiállított, a kérelmező családi állapotára vonatkozó igazolás,
 • munkaszerződés, valamint munkáltatói igazolás. 

Amennyiben a kérelmező nem munkavállalási, hanem tanulmányi – illetve más egyéb – céllal kíván 90 napot meghaladóan Olaszországban tartózkodni – a fenti dokumentumok benyújtásán túl – bizonyítania kell, hogy rendelkezik a megélhetéséhez szükséges anyagi eszközökkel, illetve egészségbiztosítással. 

Gépjárművezetés

Az EU tagállamainak állampolgárai Olaszországban – így a magyar gépkocsi tulajdonosok is – a hazájukban kiadott rendszámot mindaddig megtarthatják, amíg nem telepednek le bejelentett lakcímmel. A magyar vezetői engedély érvényes Olaszországban, letelepedés esetén – érvényességi idején belül –olasz vezetői engedélyre honosítható. Gépkocsi felelősségbiztosítás nemzetközi igazolása, az ún. "zöld kártya" megléte kötelező.

Felhívjuk az Olaszországba gépjárművel utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a magyar hatóságok által kiállított ideiglenes vezetői engedély csak belföldön érvényes, azzal Olaszországban nem lehet gépjárművet vezetni. További információt lentebb talál a "Gépjárművel Olaszországban, közlekedési szabályok" bekezdésben. 

Az Olaszországi gépkocsivezetéssel kapcsolatban Magyarország olaszországi külképviseleteinek általános javaslata, hogy úgy az úrvezetők, mint a hivatásos gépjárművezetők igyekezzenek a közlekedésrendészeti szabályok maradéktalan betartása mellett vezetni. Különösen a nagyméretű gépjárműveket (kamion, turistabusz, tréler stb.) vezető hivatásos gépjárművezetők esetében tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, hogy az érintett állampolgárok a hatályos nemzetközi szabályozásokat – különös tekintettel a rakomány megengedett tömegére, méretére, a személyes tachográf szabályos voltára, továbbá a jármű menetlevelére – tartsák be, mert az illetékes olasz hatóságok a magyar büntetési tételek sokszorosát is kiszabhatják az esetleges szabálysértések esetében. Külképviseleteink tapasztalatai szerint nem ritkák a 2000 Eurós összeget meghaladó bírságok, továbbá a gépjármű és/vagy a rakomány lefoglalására, valamint a gépjárművezetői engedély ideiglenes bevonására irányuló intézkedések. A gépjárművezetői engedélyek bevonása esetében az illetékes olasz hatóságok a magyar kibocsátású dokumentumot csak hónapok elmúltával juttatják el a területileg kompetens konzulátusunkra abból a célból, hogy utóbbi a soron következő első futárposta igénybevételével intézkedjen annak Magyarországra történő visszajuttatásáról.

Magyarország olaszországi missziói felhívják a tisztelt gépjárművezetők figyelmét arra, hogy minden gépjárművezető egyéni felelőssége, hogy hol és mikor hagyja magára járművét ellenőrzés nélkül. Különösen a turisztikailag releváns helyszíneken, illetve a tengerpartok közelében gyakoriak a gépkocsi feltörések és a kisebb, többnyire nem erőszakos  vagyon elleni bűncselekmények. Kérjük, hogy az Olaszországba, vagy az Olaszországon átutazó gépjárművezetők fokozottan figyeljenek értékeikre.

Házikedvencek beutazása:

Gondoskodni kell az állatútlevél (Pet passport) beszerzéséről  állatorvostól. http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám:

www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/ufficio-delle-dogane-di-roma-2 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Autóbérlés

Autóbérlés esetén kérjük vigyázzanak arra, hogy a bérelt gépkocsiknak általában nincs behajtási engedélye a történelmi városok belső területeire, melyek forgalmi korlátozás alatt állnak (ZTL. Varco). Amennyiben a bérelt gépkocsival ide behajtanak, akkor a büntetést utóbb, a kölcsönző-cégen keresztül behajtják. A büntetés – többszöri behajtás esetén – több száz euró is lehet.

Mivel egyre több magyar turista keresi fel Szicíliát, ahová Budapestről Cataniába közlekedő közvetlen repülőjárat-kapcsolat van, ezért a városban működő kisebb, kevésbé ismert, de általában kedvező árú autóbérlést ígérő cégek esetében az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet:

 • A bérléshez a helyszínen rendelkezni kell a vezető nevére szóló, dombornyomásos hitelkártyával.
 • Ezen a hitelkártyán kell lenni elegendő pénznek a biztosítási depozit (950-1000 euró), illetve az üzemanyagra előre lekért (150 euró körüli) depozitra. Kármentes közlekedés, illetve tele tankkal visszahozott autó esetén ezeket az összegeket a bérbeadó cég az autó leadását követően néhány napon belül visszahelyezi a bankszámlára.
 • A hitelkártyán olyan napi limitnek kell lenni, ami mindkét fenti tétel zárolását biztosítja (javasoljuk, hogy ezt az egyéb, aznapi hitelkártyás fizetéseknél is tartsák szem előtt). A napi limit meglétét érdemes az utazást megelőzően ellenőriztetni és ha szükséges, az utazás időtartamára módosíttatni a bankkártyát kibocsátó banknál.
 • Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek a bérbeadó cég az autó elviteléhez megfizetteti saját biztosítási tarifáját (ami adott esetben lehet még több is, mint a napi bérleti díj), függetlenül attól, hogy kötött-e az ügyfél a közvetítő cégnél úgynevezett fedezeti biztosítást, vagy sem. A biztosítás kifizetése ez esetekben megkerülhetetlen, annak hiányában meghiúsul a bérlés és elvész a bérleti díj is. Készpénzes fizetésre egyáltalán nincs lehetőség.

Gépjárművel Olaszországban, közlekedési szabályok:

Az EU tagállamainak állampolgárai Olaszországban – így a magyar gépkocsi tulajdonosok is – a hazájukban kiadott rendszámot mindaddig megtarthatják, amíg nem telepednek le bejelentett lakcímmel. A magyar vezetői engedély érvényes Olaszországban, letelepedés esetén – érvényességi idején belül –olasz vezetői engedélyre honosítható. Gépkocsi felelősségbiztosítás nemzetközi igazolása, az ún. "zöld kártya" megléte kötelező.

Felhívjuk az Olaszországba gépjárművel utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy

 • a magyar hatóságok által kiállított ideiglenes vezetői engedély csak belföldön érvényes, azzal Olaszországban nem lehet gépjárművet vezetni,
 • a gépjárművekben kötelező tartozék a fényvisszaverő mellény,
 • a gépkocsikban vezetés közben mobiltelefon használata csak kihangosítóval lehetséges,
 • a közlekedési szabályok áthágását, különösen a sebességkorlátozás átlépését és az ittas vezetést (a 0,5 ezrelék feletti véralkohol-szintet) szigorúan büntetik, a helyszíni bírság összege igen magas lehet, a büntetés be nem fizetése további súlyos következményekkel járhat (vezetői engedély, gépjármű elkobzása),
 • vezetői engedély bevonása esetén – amennyiben az csak az ország területére vonatkozik – nyilatkozat ellenében a rendőrség visszaadja a forgalmit; a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a gépjárművezető azonnal, a legrövidebb úton elhagyja Olaszország területét,
 • Olaszország nagyvárosainak központjaiba (ZTL – zona a traffico limitato,Varco) – a legforgalmasabb időszakokban – csak előzetes engedéllyel lehet behajtani. A lezárt területet táblákkal jelzik, a gépkocsik rendszámáról felvétel készül. Az ellenőrző pontokon való jogosulatlan áthaladás több mint 100 euró büntetést von maga után. A gépkocsikat kölcsönző cégek autóinak általában nincs engedélyük a zárt körzetbe való behajtásra, a cégek a büntetéseket az ügyfelekre terhelik.

A gépkocsikkal érkezők számára hasznos információk találhatók (pl. sebességkorlátok – limiti di velocità) az Olasz Autóklub honlapján: www.aci.it; www.ansa.it; www.aineva.it

A gépkocsival utazók figyelmét felhívjuk arra is, hogy elővigyázatosan járjanak el ismeretlen személyek, nem EU-tagországok állampolgárainak személyautójukba történő felvételével (pl. stopposok), ugyanis, ha az illető nem rendelkezik a jogszerű tartózkodást igazoló okmánnyal, az olasz hatóságok súlyos következményekkel járó eljárást indíthatnak illegális bevándorlás elősegítése címén.

Ideiglenes rendszámokkal kapcsolatos problémák Olaszországban 

Az erre feljogosított magyarországi önkormányzatok a járművek ideiglenes forgalomba helyezéséhez kiadhatnak „P” jelű próbarendszámot, ugyanakkor az ilyen próbarendszámmal ellátott gépkocsik az olasz hatóságok tájékoztatása szerint Olaszország területén nem közlekedhetnek. Az olasz fél kétoldalú megállapodás hiányára hivatkozik, amely nélkül nem ismerik el az ily módon kiadott rendszámokat, így az erre kötött biztosítást is semmisnek tekintik, ennek megfelelően pedig a szankciók kiszabásánál is úgy járnak el, mintha a megállított gépkocsi nem rendelkezne semmilyen biztosítással, hiába szerepel a rendszámról szóló igazoláson miszerint a kiadott rendszám az EGT egész területére érvényes. Az olasz hatóságok közlése alapján az ilyen esetekre jelenleg kétféle megoldás létezik: vagy érvényes biztosítással rendelkező tréleren szállítják a próbarendszámos autót, vagy előzetesen kérnek egy ideiglenes rendszámot az olasz Motorizzazione Civile-től.

Kamionos információk

Felhívjuk a fuvarozó vállalatok gépkocsivezetőinek a figyelmét, hogy kamionjukkal csak őrzött parkolót érdemes használni. Egyéb esetben könnyen előfordulhat, hogy illetéktelen személyek betelepednek a ponyva alá, hogy így tudjanak átkelni a határon vagy eltulajdonítják a szállítmányt. Javasoljuk, hogy minden alkalommal győződjenek meg arról: az veszi át tőlük az árut, akinek valóban át kell adniuk. Problémák esetén hosszan elhúzódó rendőrségi, illetve bírósági eljárás következhet, amely a fuvarozó cégeknek – az elszenvedett károkon túl – további jelentős költségeket okoz (ti. a lefoglalt vontatókat és pótkocsikat az eljárás idejére a hatóságok olyan, ún. kényszerparkolóba helyezik el, amelynek használatáért a cégeknek kirívóan magas összeget kell fizetniük).

Kamionstop 2017:

www.cnaveneto.it/unioni-gruppi-di-interesse/unioni/fita-autotrasporto/notizie/calendario-2017-circolazione-mezzi#.WHdlE2czW70

Útdíj

Az olasz, fizetős útszakaszokra kapukon keresztül lehet behajtani. A kapukon keresztül megállás nélkül hajthatnak át azok a gépjárművek, amelyek a Telepass-rendszerben regisztráltak. Ez esetben a rendszerben megadott számlaszámról a kihajtásnál azonnal levonják az útdíjat, majd havonként összesítve megküldik a rendszerben regisztrált ügyfél számára a kimutatást. A behajtó kapunál igazoló szelvényt kell elvennie az automatákból azoknak a gépjárművezetőknek, akik nem regisztrált tagjai a Telepass-rendszernek, kihajtásnál a megfelelő összeget készpénzben vagy bankkártyával kell megfizetni.

Azokban az esetekben, amikor kihajtásnál az útdíjat a gépjármű vezetője nem tudja megfizetni, a sorompón való áthaladás előtt fizetési felhívást ad át az autópálya alkalmazottja, vagy nyomtat ki az automata, a sorompó ez után emelkedik csak fel, hogy a gépjármű ki tudjon hajtani a fizetős szakaszról. A keletkezett útdíjat 15 napon belül, további költségek nélkül lehet megfizetni az olasz autópályák fenntartójának (Autostrada per l’Italia S.p.A.) az erre kijelölt ügyfélszolgálati irodákban (Punto Blu) készpénzben, a megfelelő honlapon keresztül (www.autostrade.it) on-line átutalással vagy postai csekken. Amennyiben a gépjármű tulajdonosa az útdíjat a 15 napos határidőn túl sem fizeti be, úgy a díjon felül jelentős büntetést is kiszabnak. 

Munkabeszüntetések

Olaszországban gyakoriak a sztrájkok, amelyek elsősorban a tömegközlekedést, a közúti-, a vasúti- és a légi személyszállítást érintik. Az utazás megkezdése előtt mindenképpen célszerű tájékozódni az aktuális helyzetről a konzuli szolgálat honlapján, illetve az olasz hírügynökség oldalán

Idegenforgalmi adó

A római önkormányzat döntése értelmében 2011. január 1-től a Rómában megszálló turistáknak – a városban töltött éjszakák számának megfelelő összegű – adót kell fizetniük:

 • kemping esetén az adó összege éjszakánként 1 euró,
 • az egy-, a kettő- és a három csillagos szállodák, illetve a bed and breakfast típusú szállások esetén éjszakánként 2 euró,
 • a négy- és az öt csillagos szállodák esetén pedig 3 euró/éj.

Az adót a tizedik éjszakát – kemping esetén az ötödik éjszakát – követően nem számolják fel. Mentesülnek az adó alól a tíz év alatti gyermekek, az ifjúsági szállók vendégei, illetve azok a turisták, akik gyógykezelési célból érkeznek Rómába. Az idegenforgalmi adót a szállásdíjjal egyidejűleg kell majd megfizetni a szálláshelyen.

Az idegenforgalmi adót időközben más olasz városok is bevezették, annak mértéke nagyságrendileg megegyezik a fővárosban kiszabottal.

Síelés, téli sportok, hegymászás

Felhívjuk az olasz Alpokba sportolni illetőleg túrázni indulók figyelmét, hogy a közelmúltban szigorodtak az olasz regionális jogszabályok a hegyi mentők igénybevételével kapcsolatban. A hatályos rendelkezések alapján immáron egész Észak-Olaszországban fokozott anyagi felelősség terheli a nem kellő orvosi indokkal (főleg helikopteres) hegyi mentést kérőket, valamint azokat, akik tiltó jelzést figyelmen kívül hagyva, elővigyázatlanságból, vagy szerencsétlenség előidézőiként szenvednek hegyi balesetet. Senki nem marad ellátatlanul, de a mentés költségeit részben a sportolókra/kirándulókra háríthatják. Emiatt minden olasz Alpokba utazónak javasoljuk, hogy kössenek külön az útra szóló biztosítást, mivel az európai egészségbiztosítási kártya - hasonlóképpen az olasz társadalombiztosítási kártyához - az esetlegesen felmerülő többlet-mentési költségekre nem nyújt fedezetet.

Olaszországban a lavinaveszélyről szóló hírekről (bolletino delle valanghe) az alábbi helyeken tájékozódhat:

Associazione Interregionale Neve e Valanghe
Vicolo dell'Adige 18, 38100 Trento
Tel.+39 0461 230305
Fax +39 0461 232225
Web: www.aineva.it

A jelkibocsátó és vevőkészülék neve ARVA (Aparecchio di Ricerca in Valanga).

Hegyi mentés: alpinista és barlangász-balesetek esetén az alábbi szervezet segítségét kérje:

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Web: www.cnsas.it
Telefon: 0039-02-29530433, 
Fax: 0039-02-29530364.

Legfontosabb olaszországi ünnepnapok:

 • Újév: január 1.
 • Vízkereszt: január 6.
 • A felszabadulás ünnepe: április 25.
 • A munka ünnepe: május 1.
 • A Köztársaság ünnepe: június 2.
 • Mária mennybemenetele: augusztus 15.
 • Mindenszentek: november 1.
 • A Szeplőtelen fogantatás ünnepe: december 8.
 • Húsvét, Karácsony

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu. Bővebb információ Olaszországra vonatkozóan: http://116-000.it

Esküvő Olaszországban

Mindazoknak, akik esküvőjüket Olaszországban kívánják megtartani, azt javasoljuk, hogy először vegyék fel a kapcsolatot a kiválasztott város anyakönyvi hivatalával. Egyes olaszországi helyszínek igen népszerűek az egész világon, ezért a különböző városok önkormányzati hivatalai gondoskodnak arról, hogy ne csak olasz, hanem angol nyelven is részletes leírást adjanak honlapjukon az eljárás menetéről, a szükséges iratokról és az anyagi feltételekről.

Az Olaszországban kötendő házassághoz – helyszíntől függően – a Milánói Főkonzulátus és a Római Konzulátus állít ki házasságkötési igazolást (nulla osta per il matrimonio). Az ehhez szükséges dokumentumokról, eljárási rendről a következő linken találnak részletes útmutatást: https://roma.mfa.gov.hu/page/egyeb-koezigazgatasi-uegyek

Természeti katasztrófák, időjárási tényezők:

Olaszország földrengések szempontjából veszélyeztetett ország. Időről-időre gondot jelenthetnek továbbá a nyári erdőtüzek, az esőzések utáni áradások, földcsuszamlások, illetve a téli időszak havazásai. Téli időszakban a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni. Ősztől tavaszig a magasabb hegyi utak közül többet lezárnak.  

Közegészség, egészségügyi helyzet: 

A közegészségügyi helyzet jó, járványveszéllyel nem kell számolni, az egészségügyi ellátás színvonala jó.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával a sürgős, illetve orvosilag indokolt alapellátás vehető csak igénybe Olaszországban, ezért utazás előtt ajánlott utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Milánó vonatkozásában

Magyarország milánói főkonzulátusának tapasztalatai szerint Észak-Olaszország tengerparti településein (például Genova–Santa Margherita, Trieszt, Lignano Sabbiadoro, Jesolo, Bibione, Rimini, Riccione stb.) megszaporodtak a kisebb értékű lopások. Felhívjuk az érintett területekre nyaralás céljából beutazó állampolgárok figyelmét arra, hogy értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, felesleges dokumentumokat és nagyobb értékű készpénzt ne vigyenek magukkal a strand területére. Javasoljuk továbbá, hogy – az esetleges éjszakai besurranó tolvajok okán – a nyaraló turisták értéktárgyaikat a szálloda széfjében helyezzék el. 

Az elmúlt hónapokban számos bejelentés érkezett Magyarország milánói főkonzulátusához arról, hogy az olasz-osztrák, az olasz-svájci, illetve a hármas határ közelében az olasz rendőrség vagy az olasz vám- és pénzügyőrség magyar gépkocsikat állított meg és vizsgált át. Ezek a vizsgálatok nem egy esetben a gépkocsi kárpitozásának feltépésével is jártak. Főkonzulátusunk tájékoztatást kért az esetek kapcsán az illetékes hatóságoktól, amelyek arról tájékoztattak, hogy a folyó év harmadik negyedévétől jelentősen megszaporodtak a főként kelet-európai állampolgárok által elkövetett betöréses rablások az említett határszakaszon, ezért a gyanúsnak ítélt kelet-európai rendszámú gépkocsikat fokozottan figyelik és szúrópróbaszerűen átvizsgálják. Javasoljuk, hogy azon gépkocsi tulajdonosok, akik az említett szakaszon gépkocsijukban legális munkavállalási célból feszítő-, vágó-, esetleg nyílászárók betörésére alkalmas kézi szerszámokat, továbbá értéktárgyakat, esetleg ékszerészeti alapanyagokat, nemesfémeket, drágaköveket szállítanak, szerezzenek be legalább egy angol, de lehetőség szerint olasz nyelven írott igazolást a munkáltatójuktól arról, hogy az adott tárgyak legálisan vannak a birtokukban és munkavállalási célból kerülnek szállításra a gépkocsiban.

Külön felhívjuk a figyelmet hogy a milánói San Siro környékén stadionlátogatás esetén semmiképp ne hagyják a járművet ellenőrizetlenül, számos jelzés érkezett hozzánk, hogy ilyen esetben a gépkocsiban hagyott valamennyi csomagot, értéktárgyat eltulajdonították.