Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 08.  
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Bernben nagykövetség és konzuli hivatal

Biztonság:  

A Svájci Konföderáció 2017. április 1. és 2. között határozatlan időre 23.00 óra és 5.00 óra között lezárja a svájci-olasz határszakaszon fekvő alábbi határállomásait: Pedrinate (CH)–Colverde (IT), Novazzano (CH)–Ronago (IT), Monteggio (CH)–Cremenaga (IT). A svájci hatóságok a tartós éjszakai határzárás hatásait mérik fel, továbbá tájékoztatásuk szerint az intézkedésre azért volt szükség, mert az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett a bűnelkövetési szándékkal Észak-Olaszországból Svájcba (egészen pontosan Ticino/Tessin Kantonba) beutazó olyan személyek aránya, akik a határ menti településeken betöréses rablásokat hajtottak végre az éjszakai órákban.

* * *

Svájc nemcsak vonzó, de biztonságos úti cél a magyar turisták számára. A mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése azonban még néhány napos svájci tartózkodás esetére is ajánlott.

Terrorizmus: Az országban terrortámadásra eddig nem került sor. Tudni kell azonban, hogy Svájc - elsősorban Genf - számos nemzetközi szervezetnek és konferenciának ad otthont, amelyek adott körülmények között a nemzetközi terrorizmus célpontjává válhatnak. 

Közbiztonság: Svájc közbiztonsága kifejezetten jó, de itt is előfordulnak - elsősorban vagyon elleni - bűncselekmények. A turistáknak különösen a nagyobb pályaudvarokon és bevásárlóközpontokban kell óvatosnak lenniük, a legtöbb lopás ezeken a helyeken történik. Az esetről – a biztosítónál történő kárérvényesítés érdekében is - mielőbb rendőrségi jegyzőkönyvet kell felvetetni. 

Természeti, egyéb katasztrófák: Téli időszakban, nagyobb havazások idején a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége: 

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány:


Elvárt érvényessége:  

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.  

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN


Az utazás utolsó napjáig. 

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEMKiskorúak beutazása:

Bár a svájci jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezéseket arra az esetre, ha valamely kiskorú felnőtt kíséretében ugyan, de szülei vagy valamely szülője nélkül utazik, javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozathoz javasolt csatolni a szülő(k) érvényes útlevél- vagy személyazonosító igazolvány másolatát. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozat Svájc valamelyik hivatalos nyelvén (német, francia, olasz, rétoromán) vagy angolul fogadható el. 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén:
Vízum beszerzése nem szükséges 

Vízum egyéb célú beutazás esetén:
Vízumkérelem benyújtásában Svájc budapesti nagykövetsége illetékes:
www.eda.admin.ch/eda/de/home.html

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato 

Munkavállalás:

A svájci kormány Magyarország viszonylatában jelenleg nem korlátozza a munkaerő bevándorlását. A munkavállalás előzetes munkavállalási engedély nélkül lehetséges. Tekintettel a kérdés összetett voltára és Svájc kantonális berendezkedésére, javasoljuk, hogy munkavállalási szándék esetén, előzetesen feltétlenül érdeklődjenek az aktuális szabályokról és lehetőségekről annak a kantonnak a munkaügyi hatóságánál, ahol munkát vállalni szándékoznak. A kantonális munkaügyi hatóságok elérhetőségét a következő internetes elérhetőségen találja meg.

Bővebb információk találhatók az EU-polgárok – így magyar állampolgárok - svájci munkavállalási feltételeiről a svájci Szövetségi Migrációs Hivatal (Bundesamt für Migration) következő weblapján is.

Nyelvtudás nélkül vagy hiányos nyelvtudással ne vállalkozzon külföldi munkavégzésre és munkakeresésre se induljon. Ha nem tud kommunikálni a munkaadójával, kollégáival, környezetével, akkor teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet! A konzuli szolgálat az esetleges hazatérési segítség iránti megkereséseknél minden esetben vizsgálja az érintett önhibáját!

A munkát vállalóknak az érvényes munkaszerződés birtokában tartózkodási engedélyt kell kérniük a svájci hatóságoknál. A tartózkodási engedély kérésének módjáról a következő honlapon találhatnak aktuális információt (Aufenthaltsbewilligungen).

Gépkocsivezetés:

Svájc hatóságai elfogadják az EU/EFTA tagállamok által kibocsátott vezetői engedélyeket, ezért svájci jogosítvány kiváltására magyar állampolgárok rövid időszakot lefedő svájci utazása esetén nincs szükség.

Ennek megfelelően a magyar gépjárművezetői engedélyek svájci érvényességéhez a helyi hatóságok semmilyen egyéb feltételt (oktatásban részvétel, szemvizsgálat, stb.) nem támasztanak.

Egy évet meghaladó svájci tartózkodás esetén e főszabálytól eltérően a magyar állampolgároknak is honosíttatniuk kell magyar vezetői engedélyüket – ez esetben a magyar vezetői engedélyt a svájci hatóság bevonja, hivatalból megküldi az illetékes magyar hatóságnak és egy svájci vezetői engedélyt állít ki helyette. A tartózkodási hely szerinti kanton közúti közlekedési hatóságánál beadandó honosítási kérelemhez egy akkreditált svájci orvos/optikus által kiállított látásvizsgálati igazolás szükséges.

Felhívjuk a Svájcba gépjárművel érkező magyar állampolgárok figyelmét, hogy autópályákon az általános megengedett legnagyobb haladási sebesség – a magyarországitól eltérően – 120 km/h. A minimális sebesség-túllépést is igen szigorúan büntetik a svájci hatóságok.

Vám:

Egyes kereskedelmi részterületeken született bilaterális megállapodások megléte ellenére Svájc nem tagja sem az EU-nak, sem pedig a vámuniót jelentő Európai Gazdasági Térségnek, ezért az országba beutazni szándékozók vámellenőrzésre számíthatnak. A svájci vámelőírásokról szóló részletes tájékoztatás az alábbi internetes címen érhető el.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2014. július 1-ével változtak a vámszabályok. Erről részletes tájékoztatást a fentebb megadott Honlapon találnak. 

Nem kereskedelmi forgalomban, 17 év felett, személyenként vámmentesen bevihető az országba:

 • 18% alkoholtartalomig 5 liter
 • 18% alkoholtartalom fölött 1 liter alkoholos ital
 • 250 db cigaretta vagy
 • egyéb dohánytermékek összesen 250 g
 • 1 kg húsáru (kivéve a vadhús)
 • 1 kg vaj
 • 1 l tejszín
 • zsír, olaj, margarin fogyasztási célból 5 l/kg

Áruk személyenként összesen 300.-CHF összértékig vihetők be vámmentesen. (A személyeknek szóló értékhatárt összevonni nem lehet.) Különös gondossággal javasolt eljárni bizonyos érzékenynek tekintett mezőgazdasági termékek (hús, hústermékek, tejtermékek, stb.) esetében.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

2009. március 1-től van érvényben Svájcban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében hozott rendelkezés, melynek értelmében az utazónak igazolnia kell az utasforgalomban behozni szándékozott, 10.000 svájci frank értéket meghaladó készpénz eredetét, a felhasználás célját. Pénzmosásra vagy a terrorizmus elősegítésére utaló gyanú felmerülése esetén a vámhatóság a fenti összeget el nem érő mennyiségű készpénzt is ellenőrzés alá vonhatja. Az eljárás keretében sor kerülhet a pénz ideiglenes lefoglalására is.

Közlekedés:

Svájcban a közlekedés minden fajtája jól szervezett. A svájciak szívesen utaznak vasúttal, amely tiszta, kényelmes és pontos, valamint közvetlen megállója van a zürichi és a genfi repülőtéren is (a budapesti járatok is ide érkeznek). A vasút ugyanakkor különböző kedvezményes akciókat és bérleteket is kínál (www.sbb.ch). A külföldi turisták körében nagyon kedveltek a hegyvidéki kiránduló panoráma-vonatok.

A személygépkocsival utazóknak a svájci autópályák használatához (zöld táblával jelölik) kötelező éves autópályajegyet kell vásárolniuk. Az autópályajegyek a forgalmasabb svájci határátkelő-helyeken megvehetők, személygépkocsinként 40,- CHF-ért. A közutak állapota Svájcban rendkívül jó.

Téli időszakban a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni. Ősztől tavaszig a magasabb hegyi utak többségét lezárják. A hágók és az alagutak állapotáról, megnyitásáról, valamint a lavinaveszélyről, továbbá az egyes útszakaszokon való kötelező hólánc használatáról érdemes az utazás előtt tájékozódni: www.inforoute.ch és www.tcs.ch.

Felhívjuk a Svájcba gépjárművel érkező magyar állampolgárok figyelmét, hogy autópályákon az általános megengedett legnagyobb haladási sebesség – a magyarországitól eltérően – 120 km/h. A minimális sebesség-túllépést is igen szigorúan büntetik a svájci hatóságok.

A magyar utazók sok esetben szigorúnak értékelik a rendőrség vagy a határőrség fellépését, eljárását. Különösen közlekedési szabálysértéseknél kifogásolták a kiszabott bírság összegét. A jogszabály ugyanis több száz svájci frankos tételek kiszabását is lehetővé teszi. A külképviselet tapasztalata szerint vitás esetben az együttműködő magatartás a célravezető, a határozat ellen pedig utólag fellebbezni lehet, a megadott határidőn belül.

Csak jó műszaki állapotú autóval induljanak Svájcba. Esetenként előfordult, hogy az elhanyagolt állapotú gépkocsi miatt a közúti közlekedés veszélyeztetésére hivatkozással tagadták meg a Svájcba történő belépést.

Svájcban gyakoriak az autópálya-felújítások. Ilyenkor részleges útlezárások, sávszűkítések nehezítik a közlekedést. A forgalom biztonságát a megengedett sebességhatár jelentős csökkentésével próbálják elérni. Ennek betartását a következetes radarellenőrzésekkel biztosítják, a büntetési tétel a magyarországi átlagkereset többszöröse lehet.

A radarjelző készülékek Svájcba és Liechtensteinbe történő bevitele és használata nem megengedett.

A biztonsági öv használata kötelező, elől és hátul. A 7 év alatti gyerekeket gyerekülésben kell biztosítani. Vezetés közben a mobiltelefon használata tilos (kivéve kihangosítóval).

Az utazás, a közlekedés biztonsága ugyancsak nagyon jó. A svájciak is szívesen utaznak vasúttal, amely tiszta, kényelmes és pontos, valamint közvetlen megállója van a zürichi és a genfi repülőtéren is (a budapesti járatok is ide érkeznek). A vasút ugyanakkor különböző kedvezményes akciókat és bérleteket is kínál (www.sbb.ch).

Sportolás:

A természetbarátok gyakran alábecsülik a svájci Alpokban rájuk leselkedő veszélyeket, pedig a síbalesetek és a lavinaomlás mellett Svájcban a hegymászás is komoly kockázatot jelent. Különösen fontos, hogy a túrázó rendelkezzen megfelelő balesetbiztosítással, valamint segélykérésre alkalmas mobiltelefonnal, esetleg más jeladó készülékkel. Még gyakorlott hegymászó se induljon útnak egyedül, sőt a magasabb szinteken helyi vezető is ajánlott.

Javasoljuk, hogy minden síelő ismerkedjen meg a síelés 10 alapszabályával (FIS Rules).

Segélyhívó telefonszámok:

 • rendőrség: 117
 • tűzoltók: 118
 • mentők: 144

Ünnepek:

 • Svájc nemzeti ünnepe: augusztus 1.
 • Általános ünnepnapok: újév, húsvét, pünkösd, karácsony.
 • Az egyes kantonokban további ünnepnapokat is tartanak. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Svájcban a közegészségügyi helyzet jó, az egészségügyi ellátás jól szervezett és magas színvonalú, de rendkívül magasak az orvosi, kórházi ellátás költségei. A Svájcba utazó magyar állampolgárok figyelmét fel kell hívni arra, hogy még néhány napos svájci utazás előtt is feltétlenül javasolt egy mindenre kiterjedő utazási biztosítás megkötése.

Svájc nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térségnek, de egy külön megállapodás alapján 2006. április 1-től a magyar állampolgárok meghatározott feltételek között az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával Svájcban is igénybe vehetik azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek az átmeneti svájci tartózkodásuk ideje alatt orvosilag szükségesnek minősülnek. Az ellátásról szóló számlát azonban a betegnek kell rendeznie, a költségek térítése csak utólag kérhető, de az utólagos térítés is csak a vonatkozó feltételek teljesülése esetén lehetséges és meghatározott önrész fizetendő.

A részletekről érdemes előzetesen tájékozódni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról:

www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,34892&_dad=portal&_schema=PORTAL  

Ha a magyar utazó egészségügyi ellátást kénytelen igénybe venni Svájcban, az európai biztosítási kártya ellenére is előfordulhat, hogy annak akár több tízezer svájci frankra rúgó költségeit elsősorban saját magának kell viselnie. Mivel mind a mentés (pl. helikopter) mind pedig az egészségügyi ellátás költségei jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet. Többek között ezért is fontos az előzetes tájékozódás, illetve a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó külön utazási biztosítás előzetes megkötése.