Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 20.
Tartalmi változás múlt hónaphoz képest nem történt!
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.
 

Elérhető külképviselet/ek: Pozsonyban nagykövetség és konzuli hivatal | Kassán főkonzulátus

Az ország nyugati és középső részén a pozsonyi (Bratislava), nagyszombati (Trnava), trencséni (Trenčín), nyitrai (Nitra) kerületekben a Pozsonyi Nagykövetség Konzuli Hivatala a konzuli ügyekben eljáró illetékes külképviseleti hatóság.

A Kassai Főkonzulátus illetékessége az ország keleti részére a zsolnai (Žilina), besztercebányai (Banská Bystrica), kassai (Košice), eperjesi (Prešov) kerületekre terjed ki.

Aktuális:

Gépkocsival utazók figyelmébe! 2017. július 15-én átadták a D1-es (E50) autópálya Kassa-Eperjes szakaszának Eperjesen belüli új városi csomópontját és az autópálya Poprád irányába vezető szakaszának újabb 4 kilométeres szakaszát.

A beruházás elkészültétől a forgalmi fennakadások jelentős csökkenését várják. A 4 km hosszú elkerülőút a Kassa-Poprád közt gépkocsival utazók számára egyszerűbbé teszi a közlekedést és jelentősen csökkenti a menetidőt, illetve nem utolsó sorban Eperjes város központját teljesen elkerüli. (Google Maps: Škultétyho, 080 01 Prešov, Slovensko)

Biztonság:

2016. január 1-jétől az autópályákon és egyes autóutakon bevezetik az elektronikus matricát, illetve jelentősen emelkedik az egyes közúti szabálysértésekért kiróható bírság mértéke.

A szlovák Nemzeti Autópálya Társaság (NDS) honlapján nyilvánosságra hozott információk szerint a január elsejétől bevezetendő elektronikus autópálya-matricák továbbra is elsődlegesen az eddigi eladási helyszíneken, tehát elsősorban benzinkutakon, postahivatalokban és a határátkelőknél elhelyezett automatákban lesznek megvásárolhatóak. Fontos változás azonban, hogy a továbbiakban lehetőség nyílik a matricák internetes - bankkártyával történő - megvásárlására is, így többek közt magyarul is elérhető az NDS honlapján, a www.eznamka.sk címen. Ugyanitt letölthető az elektronikus autópálya matrica megvásárlására szolgáló okostelefon-alkalmazás is. 

Az autópálya-matricát megvásárlóknak az esetleges ellenőrzések céljából nem kell majd maguknál tartani a vásárlásról szóló elismervényt. Az autópálya-társaság illetékes munkatársai kizárólag az adott gépkocsi rendszámának és a központi nyilvántartásban szereplő matrica vásárlási adatainak az összevetésével ellenőrzik majd az illeték kifizetésének a tényét. Az autópálya-matrica nélkül közlekedő autósokat a helyszínen 50-től 200, eljárás keretében kiszabott büntetésként pedig 500 euróig terjedő bírságra büntethetik. A vásárlást igazoló adóbizonylatként az eladóhelyen kapott számla, illetve internetes fizetés esetén ennek email-címre küldött elektronikus változata szolgál.

A matricák árában és érvényességi idejükben nincs változás. A legrövidebb futamidejű, tíznapos matricáért 10 eurót kell fizetni, a 30 napos 14, az egyéves pedig 50 euróba kerül. Az egész éves matricák esetében továbbra is megmarad az a kedvezmény, hogy a következő év januárjának végéig érvényesek.

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése, valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása.

Szlovákia, hasonlóan Magyarországhoz, a terrorizmus által kevésbé veszélyeztetett országok közé tartozik, ahol terrorista cselekményre mindeddig nem került sor.

A bűnözés szempontjából Szlovákia nem tér el a térség többi országától. A leggyakoribb bűncselekmények itt is a vagyon elleni és az élet elleni bűncselekmények, illetve a korrupció. A külföldi állampolgárok sérelmére döntő mértékben vagyon elleni bűncselekményeket, ezen belül is elsősorban lopásokat követnek el.

Különösen a turisták által sűrűn látogatott helyeken, így Pozsony és Kassa történelmi városrészében, óvakodni kell a zsebtolvajoktól. Rendkívül gyorsan és észrevétlenül ürítik ki a gyanútlanul sétálgató turisták zsebeit, táskáját, gyakran olyan módon, hogy lökdösődést provokálnak. Ezért tanácsos a látványosságok mellett erre is figyelni, valamint okmányaikat, hitelkártyáikat nem pénzükkel együtt tartani.

A tömegesen látogatott campingek nyáron, valamint a síközpontok télen, ugyancsak kedvelt működési területei a tolvajoknak. Azon okmányaikat és értékeiket, amelyeket nem visznek magukkal, mindig helyezzék el a szállásuk értékmegőrzőjében, még akkor is, ha csak rövid időre távoznak.

Külön megemlítendők még az utóbbi időben elterjedt gépkocsi kifosztások, amelyeknél bevett gyakorlat, hogy a gépkocsi vezetőjének figyelmét valamivel elterelik (például kiszúrják a gumit), s a figyelmetlenséget kihasználva lopják el az autóban található értékeket. A Szlovákiában külföldiek terhére elkövetett bűncselekmények mindegyikére egyaránt jellemző, hogy ritka kivételektől eltekintve, a bűncselekmények nagyobb figyelemmel, óvatossággal elkerülhetők.

A hatóságok, hivatalos szervek a magyar állampolgárokkal korrektül járnak el, az ügyintézésre általában nincs panasz. Előfordulhat, hogy egyes rendőri intézkedések, illetve azok hangneme kifogásolható. Ilyen esetekben mindig írják fel az intézkedő rendőr nevét, illetve a jelvényén szereplő azonosítási számát, s az intézkedést követően írásban jelezzék a problémát a nagykövetségnek vagy a főkonzulátusnak.

Az ország a természeti katasztrófák szempontjából nyugodt terület, az időnkénti árvizek azonban az ország keleti részeiben problémát okozhatnak.

Segélykérő telefonszámok

Rendőrség: 158, 
Mentők: 155, 
Tűzoltóság: 150, 
Általános segélyhívó: 112 vagy 16155, 
Szlovák autóklub autómentő szolgálata: 18 112,  18120, vagy 004212-4920-5949.

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes útlevél:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

Minden kiskorú köteles saját érvényes úti okmánnyal – útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezni Szlovákiába történő beutazása esetén. 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges.

Vízum egyéb célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges.

Házi kedvencek beutazása:

További tájékoztatást a NÉBIH honlapján talál: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

valamint az alábbi oldalon: www.pettravel.com/immigration/slovakia.cfm 

Munkavállalás: 

A vonatkozó szlovák rendelkezések szerint (404/2011 sz. tv. 64 §) „azon EU-s állampolgár, aki érvényes személyazonossági vagy úti okmánnyal rendelkezik, jogosult bármely egyéb feltétel vagy követelmény nélkül a Szlovák Köztársaság területén tartózkodni a belépés napját követő 3 hónapig.

A külföldi állampolgárok munkavállalását Szlovákiában az 5/2004 sz. törvény szabályozza, amelynek lényeges elemei:

1. EGT állampolgár szlovákiai munkavállalása nem engedélyköteles, csupán bejelentési kötelezettség terheli a munkáltatót.

2. A külföldi munkavállalót a munkáltató jelenti be a területileg illetékes munkaügyi hatósághoz és egészségbiztosítási pénztárhoz, valamint kéri a munkavállaló regisztrálását.

3. A bejelentésnek mellékletben tartalmaznia kell a munkaadó foglalkoztatási szándéknyilatkozatát.

4. A munkavállaló külföldi állampolgár Szlovákiába érkezésétől számított 10 napon belül köteles a tartózkodási helye szerint illetékes idegenrendészeti kirendeltségen jelentkezni és nyilvántartásba vetetni magát, valamint ugyanitt adhatja be kérelmét a tartózkodási engedély kiállítására is. 

A 404/2011. számú törvény rendelkezései az iránymutatóak a külföldiek tartózkodására vonatkozóan.

5. Amennyiben az EGT állampolgár úgy szándékozik dolgozni Szlovákiában, hogy nem kíván tartósan ott tartózkodni (ingázók), nem kell tartózkodási engedélyért folyamodnia.

6. A tartózkodás és letelepedés részletes szabályairól és feltételeiről érdeklődjön munkatársainktól.

Gépkocsivezetés:

Szlovákiában gépjárművezetésre a szlovák hatóságok által kiállított vezetői engedélyeken kívül a következő vezetői engedélyek is feljogosítanak:

 • az Európai Gazdasági Térség tagállamában kiadott érvényes vezetői engedély,
 • az 1949. szeptember 19-én kelt Genfi Közúti Közlekedési Egyezmény vagy az 1968. november 8-án kelt Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény szerződő felei (továbbiakban csak, mint „szerződő állam”) által kiadott érvényes vezetői engedély,
 • a Genfi Egyezmény alapján kiadott érvényes nemzetközi vezetői engedély, a kiadásától számított 1 éven belül,
 • a Bécsi Egyezmény alapján kiadott érvényes nemzetközi vezetői engedély, a kiadásától számított 3 éven belül, továbbá ez a vezetői engedély csak a nemzetközi vezetői engedélyt kibocsátó állam által kiadott megfelelő érvényes vezetői engedéllyel együtt érvényes.

Az utolsó 3 esetben a vezetői engedély birtokosa csak abban az esetben vezethet Szlovákia területén gépjárművet, amennyiben Szlovákiában rendelkezik lakóhellyel.

A gépjárművek vezetésére feljogosító minimális életkori követelmény megegyezik az egyes vezetői engedélyek megszerzésére vonatkozó minimális életkori követelménnyel, kivéve a B kategóriás gépjárművek esetében, amelyek vezetésre a 18. életévüket már betöltött személyek jogosultak. A Szlovákiában történő közlekedésről lentebb olvashat bővebben.

Vám: 

https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása.

A www.slovakia.travel.sk honlapon magyarul is megtalálhatóak a legfrissebb és mindenre kiterjedő információk Szlovákiáról.

Tömegközlekedés:

Felhívjuk a Szlovákiában helyi és helyközi tömegközlekedési eszközöket igénybe vevők figyelmét, hogy a Magyarországon megszokott kedvezmények (diák, nyugdíjas) nem, vagy igen korlátozott mértékben vehetőek igénybe. Amennyiben valaki jogtalanul vesz igénybe kedvezményt akár 60 € bírságot is kiszabhatnak.

A Szlovák Köztársaság 2014. november 17-től hatályos kormányrendelete alapján a szlovák állampolgárok, az európai uniós tagállamok állampolgárai, valamint az Európai Unión belül állandó lakhellyel rendelkező személyek 15 éves korig, a nappali tagozatos diákok 26 éves korig, illetve az Európai Unió területén belül nyugdíjjogosult, 62 évet betöltött személyek a belföldi vasútközlekedést 2. osztályon ingyenesen vehetik igénybe. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kedvezmény csak az ingyenes utazásra szóló igazolvánnyal vehető igénybe, amelyet az egyes vonatállomásokon lehet kérvényezni.

A vasúti közlekedés jól szervezett, bár a közlekedés ezen formája meglehetősen lassú. Vasúti menetrend a nagyobb állomásokon kapható, illetve az Interneten megtalálható. A vasúti közlekedés megbízható, a vonatok alapvetően pontosan járnak. A járatoknál jelentősebb késésre csak váratlan akadályok, például egy-egy jelentősebb havazás következtében kerül sor. A vonatjegyek ára nemcsak a távolságtól függ, hanem megkülönböztetik a személyvonat, gyorsvonat és az Intercity járatok szerint is.

Az autóbusz közlekedés szintén behálózza az egész országot, azonban ez – különösen a hegyvidéki területeken – még a vonatnál is sokkal lassabb. Általában javasolható, hogy nagyobb távolságra, ha vasúti közlekedésre is van lehetőség, inkább azt válasszák és ne a távolsági autóbuszokat. A hajózás szerepe elhanyagolható, mindössze a Dunán van lehetőség részben Budapest irányába, részben pedig Hainburg, illetve Bécs felé hajóutak megtételére.

Kassát és Pozsonyt rendszeres repülőjárat köti össze.

Közlekedés gépjárművel

Engedélyezett maximális sebesség:

Lakott területen: 50 km/h
Lakott területen kívül ill. autóúton: 90 km/h 
Autópályán: 130 km/h

A szlovákiai közutak állapota általában megfelelő. Az ország terepviszonyai miatt ugyanakkor az utak vonalvezetése esetenként kockázatot hordoz magában. A hegyvidéki utak – még az országos főutak is – rendkívül kanyargósak, azonban az erre figyelmeztető jelzések hiányosak. Vadveszélyre nem csak az erdővel szegélyezett utak mentén, hanem még autópályák és autóutak környezetében is kell számítani, mivel nem elterjedt a vadvédő kerítés használata. Mindenképpen javasolt a magyarországinál lényegesen óvatosabban közlekedni. Baleset szempontjából különösen veszélyes útszakaszok a Zólyom (Zvolen) – Rózsahegy (Ružomberok), Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) – Túrócszentmárton (Martin), Rózsahegy (Ružomberok) – Tvrdošin, Vágbeszterce (Považska Bystrica) – Zsolna (Žilina) és a Poprad – Eperjes (Prešov) közötti utak.

Kassán (Košice) a kötöttpályás közlekedés modernizációja miatt fokozott figyelemmel javasoljuk vezetni, és az úti célhoz való érkezést pár perccel későbbre célszerű tervezni: városszerte forgalomelterelésekre, csúcsforgalomban dugókra kell számítani, számos esetben rendőrök irányítják a forgalmat.

Az Eperjesre (Prešov) vagy Eperjesen át közlekedők figyelmébe: amennyiben a távolabbi úti célokat jelölő táblák helyett a „Centrum” útirányt követik, viszonylag könnyű figyelmen kívül hagyni a szűk értelemben vett városmagot védő behajtani tilos táblát, és fizikai akadályok nem állják útját a behajtásnak. A tilalmat mellőző gépkocsikat azonban kamera rögzíti, majd ennek alapján a rendőrség minden napszakban büntet, ezért a központ felé haladva ajánlott a fokozott figyelem.

Kassán és Eperjesen a korábbi közúti felújítások miatti forgalmi korlátozásokat nagyrészt feloldották, azonban még továbbra is érdemes számítani kisebb-nagyobb korlátozásokra. 

A rendőrség az autópálya-használatra jogosító matrica meglétét és a közlekedési előírások betartását fokozottan ellenőrzi.

Kérjük utazásuk során az előbbieket figyelembe venni szíveskedjenek.

A közutak kitáblázottsága, a különféle közúti jelzések elhelyezésének gyakorisága alacsonyabb, mint Magyarországon. Különösen problémás az egyes, kisebb helységek irányára vonatkozó útjelző táblák elhelyezése, melyeket sok esetben kizárólag közvetlenül az adott bekötő útnál, nem egy esetben az útkereszteződés mögött helyeznek el.

Az ország úthálózatán belül a folyamatos fejlesztések ellenére még mindig nagyon alacsony az autópályák, illetve az autóutak aránya. Magyarországról Pozsony kivételével egyetlen, magyar turisták által sűrűn látogatott terület sem közelíthető meg autópályán.

Északkelet-Szlovákiába vagy Kelet-Lengyelországba utazók figyelmébe: a Miskolcról Rzeszówba vezető közlekedési főúton megkezdődött az eddig nagyon rossz állapotban lévő Eperjes (Prešov) – Felsővízköz (Svidník) útszakasz felújítása, amely Girált (Giraltovce) és Felsővízköz közötti szakaszának nagy részét lezárták a forgalom előtt. Ahol az útvonal elágazik az Eperjesről Varannóba (Vranov nad Toplou) vezető útból, sárga táblák jelölnek ki kerülőutat, amely azonban nagyon nagy kitérőt tesz. Javasoljuk a következő útvonalak használatát: Miskolc-Sátoraljaújhely-Varannó-Sztropkó-Felsővízköz vagy Miskolc-Eperjes-Bártfa-Felsővizköz.

Autópálya-használat személygépkocsival

Kötelező a matrica megvásárlása és használata az autópályán és autóúton, ahol az autópálya-, vagy autóút közúti jelzés szerepel. Matrica a nemzetközi forgalmú határátkelőhelyeken, egyes benzinkutaknál és egyes postahivatalokban vásárolható. (A matrica nélküli autópálya-használat büntetést von maga után.) A nem díjköteles szakaszokat az autópálya, illetve autóút jelzés alatt elhelyezett "BEZ ÚHRADY" felirat mutatja.

A térítésköteles autópálya-, autóút és I. osztályú közút-szakaszok használati díjai (matrica-díjak) személygépkocsikra:

 • éves matrica-díj 3,5 tonnáig 50.00- EUR
 • havi matrica-díj 3,5 tonnáig 14.00- EUR
 • 10 napos matrica-díj 3,5 tonnáig 10.00- EUR

A matrica érvényességi idejét az eladó jelöli meg a matricán, amit a szélvédő jobb felső vagy alsó sarkába kell felragasztani. (A gépkocsi összsúlyaként a gépkocsi forgalmi engedélyében szereplő adatot kell számításba venni.) Amennyiben a gépjármű az adott útszakaszon (autópályán, autóúton, illetve díjköteles főútvonalon) nem rendelkezik érvényes matricával, az éves matrica-díj tízszeresének megfelelő összegű büntetéssel sújtható. A matricákat a rendőrség ellenőrzi.

A Szlovákiában gépkocsival közlekedők szíves figyelmébe!

Szlovákiában idén januártól jelentősen emelkedett a kiróható közlekedési bírságok mértéke és a jogszabály változás szűkíti annak lehetőségét, hogy a közlekedési rendőrök a helyszínen milyen esetekben alkalmazhatnak szóbeli figyelmeztetést a szabálysértő sofőrökkel szemben. 

A KRESZ változásokat a szlovák rendőrök szigorúan ellenőrzik. A sebességtúllépést több száz eurós bírsággal, illetve a jogosítvány bevonásával szankcionálhatják. 

Fontos megjegyezni: 

Közlekedési szabálysértés esetén a rendőrség a közúti közlekedésről szóló 8/2009. számú  törvény 71. § (1) bek. alapján elveszi a szabálysértést elkövető gépjárművezető vezetői engedélyét, amennyiben a  helyszíni bírságolási eljárás során megállapított, a közlekedés biztonsága és zavaratlansága elleni szabálysértés elkövetéséért kiszabott bírságot az eljárásban érintett gépkocsivezető a helyszínen nem fizeti ki. 

A szlovák jogrend szerint a helyszínen eljáró rendőr nem köteles idegen nyelven beszélni. Azonban ha a  szabálysértési eljárásban érintettnek az eljárással szemben kifogása van vagy azzal nem ért egyet (részben vagy teljesen) akkor a szlovák rendőrség közigazgatási eljárás  keretében köteles kivizsgálni az ügyet, melynek során kötelesek tolmácsot biztosítani. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a helyszínen „A helyszínen ki nem fizetett bírság-blokkot”  a szabálysértési eljárásban érintett gépkocsivezető aláírja, akkor a szabálysértési eljárásban kirótt bírság és az eljárás egyéb jogkövetkezményei a helyszínen jogerőre emelkednek, melyekkel szemben fellebbezésnek nincs helye. Ez akkor is igaz ha ráírnak valamilyen megjegyzést.

A közlekedésről szóló törvény 71. § (5) bek. alapján a gépjárművezető a jogosítványát a  bírság kifizetése  után kapja vissza.  Abban az esetben, ha az érintet a bírságot személyesen fizeti be 15 napon belül Szlovákiában, a befizetést igazoló csekk szelvény/nyugta alapján a rendőrség a jogosítványt azonnal visszaadja az érintetnek.  Amennyiben a gépjárművezető a helyszíni bírságolási eljárásban kiszabott jogerős és végrehajtandó pénzbírságot a 15 napos határidőn belül nem fizeti be,  a rendőrség határozatban dönt a vezetői engedély elvételéről azzal, hogy azt  a határozat végleges végrehajtásáig (tehát a bírság megfizetéséig) nem adják vissza. Olyan külföldi állampolgár esetében, akinek Szlovákiában nincs bejelentett lakcíme, a rendőrség személyes átvétel hiányában  a vezetői engedélyt a kiállító külföldi hatóságnak küldi meg.  

Teherautók, kamionok, autóbuszok úthasználata

Változások történtek az elektronikus útdíjszedő rendszerben 2014. január 1-jén!

Részletes tájékoztató a szlovák autópálya kezelő honlapján, az alábbi oldalon található: www.emyto.sk/web/guest/zmeny-v-myte

A kötelező elektronikus útdíj-fizetésről magyar nyelven a www.emyto.sk/web/guest honlapon tájékozódhatnak részletesen. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a szlovák rendőrség kiemelten ellenőrzi a teherautókat,kamionokat és autóbuszokat, s azonnal kiszabják a sok száz eurós (700-1655 €) büntetéseket, ha az indokolt.

A legfontosabb tudnivalók az elektronikus útdíj fizetésről Szlovákiában:

 • Az elektronikus útdíj-fizetési kötelezettség minden 3,5 t feletti össztömegű gépjárműre vagy 3,5 t össztömeget meghaladó, áruszállításra használatos járműszerelvényre, illetve a több, mint 9 személy (beleértve a gépjárművezetőt is) szállítására alkalmas gépjárművekre vonatkozik.
 • Az útdíj fizetése a kijelölt autópálya szakaszon, gyorsforgalmi vagy I. osztályú úton megtett 1 km-es útszakaszra vonatkozik, függ a gépjármű kategóriájától, tengelyszámtól és az emissziós osztálytól. A kijelölt útszakaszokra vonatkozó útdíj nagyságát a szlovák kormány Tt. 350/2007 sz. rendelete (az érvényes jogszabályok értelmében) határozza meg.
 • Az elektronikus útdíj rendszer a gépjármű üzemeltetője számára kétféle díjfizetési módot biztosít. Előzetes útdíjfizetés esetén a gépjármű üzemeltetője a kijelölt útszakaszokat kizárólag az útdíj megtérítése után használhatja. Utólagos útdíjfizetés esetén a gépjármű üzemeltetője a kijelölt útszakaszokat az útdíj megtérítése előtt is használhatja, viszont annak megtérítését köteles előre biztosítani. A kiszámolt útdíjat ebben az esetben az adott elszámolási hónap időszakának végén kell megtéríteni. - Az elektronikus útdíjjal kapcsolatos információk a + 421 2 35 111 111 ügyfélszolgálati telefonvonalon, a www.emyto.sk honlapon megtalálhatóak magyar nyelven is, valamint az ügyfélszolgálati hálózatban.

Felhívjuk az érintett gépjárműveket vezetők és üzemeltetők figyelmét, hogy a szlovák hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak ezen gépjármű típusok ellenőrzésére, különösen a határátkelők közelében. Ezért mindenképpen javasoljuk, hogy előre gondoskodjanak az útdíj pontos megfizetéséről, mivel a hatóság nem arányosítja a bírságot. Továbbá figyeljenek arra is, hogy nem minden benzinkútnál van lehetőség az útdíj levonására alkalmas készülék feltöltésére. A feltöltő pontok pontos listáját az www.emyto.sk honlap tartalmazza címekkel és térképpel.

Amennyiben a gépjármű vezetője a jogszerűen kiszabott helyszíni bírságot nem tudja helyben kiegyenlíteni bevonhatják a vezetői engedélyét, vagy visszatarthatják a gépjárművet is a forgalmi engedély bevonásával. Az okmányokat csak a bírság teljes összegének befizetése után juttatják vissza a kiállító magyar hatóságnak (KEKKH központon keresztül a lakóhely szerinti Okmányirodába).

Ezért javasoljuk, hogy indulás előtt részletesen tájékozódjanak, külképviseleteink munkatársai szívesen állnak rendelkezésre.

A mennyiben Szlovákiában a kijelölt, díjköteles útszakaszokon történő elektronikus útdíj fizetésre kötelezett járművel való közlekedés közben a díjfizetésre szolgáló fedélzeti egység meghibásodik, ill. megrongálódik, a gépjárművezető köteles a gépjárművet a legközelebbi biztonságos helyen leállítani és a hibát az ügyfélszolgálati telefonvonalon (+421 2 35 111 111, 6:00 és 22:00 között magyar nyelven is elérhető) haladéktalanul jelenteni a rendszer üzemeltetőjének. A gépjárművezetőnek azonosítás céljából közölnie kell a rendszer üzemeltetőjével családi és utónevét, a cég, ill. a gépjármű üzemeltetőjének nevét, a jármű nyilvántartási számát és a hozzávetőleges tartózkodási helyet. A rendszer üzemeltetője ezt követően közli a gépjármű vezetőjével az útdíjas esemény kódját és annak birtokában a gépjárművezető folytathatja útját a legközelebbi kapcsolattartó vagy értékesítési pontra, ahol szükség esetén megtörténhet a fedélzeti egység cseréje. A bejelentés elmulasztása esetén a meghibásodott fedélzeti egységgel közlekedő járművezetőt a rendőrség 1500€-ig terjedő bírsággal sújthatja!

Hasonlóképpen kell eljárni, ha a fedélzeti egység megsérül, elveszik vagy eltulajdonítják, ilyen esetben az ügyfélszolgálati telefonvonalon szolgálatot teljesítő munkatárs ismerteti a helyzet megoldásának további menetét.

Figyelem!

A 2013. november 7-én átadott, Migléc (Milhosť)-Kassa közötti R4-es gyorsforgalmi út díjköteles. Az útszakasz csak érvényes autópálya matricával vehető igénybe. Az új, 14 km hosszú gyorsforgalmi útszakaszt a személygépkocsik az eredeti, Tornyosnémeti-Migléc (Milhos) határátkelőhelyről Kassára vezető I/68-as első osztályú úton kerülhetik meg.

Az R4-es Kassa-Migléc közötti gyorsforgalmi út teljes szakaszán, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek számára elektronikus útdíj fizetése kötelező.

Megszűnik a tranzit ticketing!

2013. szeptember 30-án hatályát veszti az Útdíj Rendszabályokat tartalmazó törvény azon rendelkezése, mely az útdíj fizetésre kötelezett járművek számára tranzit útszakaszok fedélzeti egység nélküli használatát tette lehetővé. Tranzit útszakaszok használatához 2013. október 1-jétől a járműüzemeltető köteles járművét az elektronikus útdíj rendszerbe beregisztráltatni és járművébe fedélzeti egységet telepíteni.

A jelenlegi 4 tranzit útszakasz, melynek használata „ticket“ ellenében 2013. szeptember 30-án megszűnik:

 • BDP Brodské – Břeclav (CZ) és BDP Bratislava - Čunovo - Rajka (HU) közötti D2
 • BDP Bratislava - Čunovo - Rajka (HU) és BDP Brodské – Břeclav (CZ) közötti D2
 • BDP Vyšný Komárnik - Barwinek (PL) és BDP Milhosť – Tornyosnémeti (HU) közötti D1; R4; E371; E71
 • BDP Milhosť – Tornyosnémeti (HU) és BDP Vyšný Komárnik - Barwinek (PL) közötti D1; R4; E371; E71

A tranzit ticketinggel kapcsolatos minden további információhoz az ügyfélszolgálati pontok valamelyikén, az ügyfélszolgálati vonalon vagy a www.emyto.sk internetes portálon juthat hozzá.

Az autópályák, gyorsforgalmi utak és I. rendű közutak elektronikus útdíj beszedéssel érintett szakaszait kijelölő T.t. 529/2009. számú rendeletet módosító, a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma (MDVRR SR) által kiadott 2013. november 1-jétől hatályos T.t. 343/2013 számú rendelet az elektronikus útdíj beszedés hatálya alá eső útszakaszok új jegyzékét vezette be. A fent említett rendelet révén a kijelölt útszakaszok aktuális jegyzéke 9 új kijelölt útszakasszal bővült, melyek hossza összesen 24,66 km.

Új útszakaszok az I. rendű közutakon - I/59-es számú úton 2 szakasz, melyek hossza összesen 2,44 km, az I/64 –es számú úton 1 szakasz, hossza 1,92 km, I/75-ös úton 3 szakasz, melyek hossza összesen 4,41 km és az I/79-es számú úton 1 szakasz, hossza 1,71 km. Az R4-es gyorsforgalmi út 2 új szakasszal bővül, melyek hossza összesen 14,18 km.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás:

Minden, Szlovákia területén közlekedő gépjárműnek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a magyarországi biztosító által kiállított ún. zöld kártyával tud a gépjármű üzemeltetetője igazolni.

Közlekedésbiztonság:

Tájékoztatjuk a Szlovákiába utazókat, hogy a többször módosított 8/2009. számú, a közúti közlekedésről szóló törvény újabb módosítására került sor, amely 2016. január 01- én lépett hatályba.

Az alábbiakban ismertetjük a szlovákiai közlekedési szabályokban 2016. január 01-től érvényben lévő büntetési tételeket:

 • Azt a személyt, akinek a szervezetében 1 ezreléknél magasabb véralkohol-szintet mérnek akár 1 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatják, függetlenül attól, hogy okozott-e bármilyen balesetet, vagy követett-e el valamilyen kihágást. (Általában a közúti ellenőrzés során szondáztatnak a szlovák rendőrök, függetlenül attól, hogy felmerült-e az ittas vezetés gyanúja. Az eddigi rendőrségi gyakorlat azt mutatja, hogy a közúti ellenőrzésen fennakadt ittasan vezető külföldi állampolgárokat is őrizetbe veszik néhány napra, felfüggesztett börtönbüntetést kapnak és bevonják a vezetői engedélyüket.)
 • Az új jogszabály pontosan definiálja a biztonságos követési távolságot, amit nem méterben, hanem másodpercben határoz meg, mert a sebességgel a távolság is változik. A személyautók esetében ez minimum 2 másodperc, a három és fél tonnánál nagyobb tömegű járművek esetében minimum 3 másodperc. A rendőrség az autópályákon a követési szabályok betartását kamerákkal ellenőrzi, komoly bírságra számíthat az, aki ezt nem tartja be.
 • Az elsőbbségi szabályokat egyértelműsítették az új jogszabályban. Ennek értelmében aki alacsonyabb rendű útról magasabb rendűre hajt fel, az lassításra kényszerítheti ugyan a magasabb rendű úton haladót, irányváltoztatásra azonban nem.
 • A kiszabható pénzbírságot három kategóriába sorolja a módosított jogszabály, aszerint, hogy milyen mértékben lépi túl a szabálysértő a megengedett sebességet.
  1) Gépjárművével lakott területen 20-km/óráig, lakott területen kívül 30-km/óráig történő sebesség túllépés esetén érvényben maradt a régi jogszabály, mely szerint a szabálysértő 50 euróig terjedő helyszíni bírságban részesülhet, a nem helyszíni bírság pedig 100 euróig szabható ki. 
  2) Ha valaki gépjárművével lakott területen 21-től 50- km/óráig, lakott területen kívül 31-től 60- km/óráig terjedő sebességgel lépi túl a megengedett sebességet, 30-tól 400 euróig terjedő helyszíni bírságban részesülhet (jelenleg 650 euró a felső határ), a nem helyszíni bírság alsó határa pedig 150 euró, a felső határa 600 euró (az eddig érvényben lévő törvény szerint a felső határ 800 euró volt és egyúttal kiszabható volt a 3 évig terjedő vezetési tilalom is). 
  3) A legsúlyosabb kategória, ha valaki gépjárművével lakott területen 50-km/óránál, lakott területen kívül 60-km/óránál többel túllépi a megengedett sebességet, így 250-től 800 euróig (jelenleg 650 euró a felső határ) terjedő helyszíni bírságban részesülhet, a nem helyszíni bírság alsó határa pedig 500 euró, a felső 1000 euró (az eddig érvényben lévő törvény szerint a felső határ 800 euró). Ilyen sebesség túllépés esetén a szabálysértés súlyosságára való tekintettel 6 hónaptól 3 évig terjedő vezetési tilalom rendelhető el
 • Ha a gépjármű tetején olyan vastagságú a hó, vagy a jég, hogy az menet közben leeshet, azt a járművet vezető köteles azt eltávolítani, 60-tól 100 euróig terjedő bírságra számíthat ha ezt elmulasztja.
 • A gyalogosnak gyalogátkelő helyen elsőbbsége van az autóssal szemben, viszont nincs elsőbbsége a villamossal.
 • Aki gyalogátkelőn veszélyeztet egy gyalogost, annak akár 2 évre is bevonhatják a vezetői engedélyét.
 • Tilos előzni közúti kereszteződésekben, vasúti átjárókon, gyalogátkelőkön, valamint közvetlenül a zebra előtt is.
 • Tilos – akár kocsisorban araszolva is – a gyalogátkelőkön rövid időre is megállni. Ezekben az esetekben 300 euróig terjedhet a pénzbírság.
 • Tilos a járdán való parkolás akkor is, ha az utcában korlátozottak a parkolási lehetősége. Abban az esetben is, ha a gyalogosoknak több mint másfél méteres helyet hagy az autós. Ilyen helyek tipikusan a városok történelmi központjai.
 • Aki kétszer egymás után nem fizeti be a kiszabott bírságot, az ellen a közlekedésrendészeten eljárást indítanak, így még magasabb bírságra számíthat.

Legjellemzőbb büntetési tételek a közlekedésben:

 • „Gépjárművel behajtani tilos” tábla figyelmen kívül hagyása: 60€
 • „Előzni tilos” tábla figyelmen kívül hagyása: 100€
 • Más közlekedő korlátozása, vagy veszélyeztetése: 150€
 • Állj jelzés ellenére (rendőr, közlekedés irányító személy, közlekedési tábla, vagy jelzőberendezés által szabályozva) áthajtás a kereszteződésen: 150€
 • Anti radar használata: 150€
 • Közúti közlekedésre alkalmatlan járművel való közlekedés (pl. sérült szélvédő, rendszámtábla hiánya, „P” rendszám): 60€
 • Érvényes okmányok nélküli autóvezetés: 30€
 • Elsőbbségadás elmulasztása az átkelőre lépő, vagy már azon áthaladó gyalogosnak: 60€
 • Az átkelőre lépett, vagy már azon áthaladó gyalogos veszélyeztetése: 150€
 • Ittas vezetés 0,4761 mg/l véralkohol szintig: 50€
 • Kerékpáros átkelőhelyen áthaladó kerékpárosok veszélyeztetése: 150€
 • Közúti közlekedés akadályozása (túl lassú haladás, indokolatlan megállás, hirtelen sebességcsökkentés): 30 – 60€
 • Kihangosító, vagy head set nélküli telefonálás: 60€
 • Vulgáris gesztusok és kifejezések használata a többi közlekedővel szemben: 30€
 • Szemét kidobása a gépjárműből: 60€
 • Gépjármű leállítása gyalogos, vagy kerékpáros átkelőhelyen: 60€
 • Biztonsági öv használatának elmulasztása: 60€
 • Szemüveg- és sisak nélküli motorkerékpározás: 30€
 • Villamos haladásának korlátozása és veszélyeztetése: 50-60€
 • A megállóból elindulást jelző autóbusznak, vagy trolibusznak az elsőbbségadás elmulasztása: 60€
 • A járdasziget nélküli villamos megállóban a fel és leszálló utasok veszélyeztetése, valamint a megálló villamos mögötti megállás elmulasztása: 60€
 • Álló jármű kikerülése közben a szemben haladók akadályozása, vagy veszélyeztetése: 60€
 • Előzési szándék jelzésének (index) elmulasztása: 50-60€
 • Előzés tiltott helyen: 100€
 • Előzés közben más közlekedők veszélyeztetése, vagy korlátozása: 150€
 • Legnagyobb megengedett sebesség túllépése lakott területen belül (a sebességtúllépés nagyságától függően): 10-200€ (50km-es sebességtúllépés esetén az okmányokat bevonják és eljárás indul)
 • Legnagyobb megengedett sebesség túllépése lakott területen kívül (a sebességtúllépés nagyságától függően): 20-280€ (50km-es sebességtúllépés esetén az okmányokat bevonják és eljárás indul)
 • Irányváltoztatási szándék jelzésének elmulasztása, valamint a szemben egyenesen haladók akadályozása: 50-100€
 • „Elsőbbségadás kötelező”, vagy „Állj, elsőbbségadás kötelező” jelzés figyelmen kívül hagyása és ezzel a főútvonalon haladók veszélyeztetése: 150€
 • Jobbkéz-szabály figyelmen kívül hagyása egyenrangú útkereszteződésben: 100€
 • Megfordulás és tolatás közben más közlekedők veszélyeztetése, vagy ezen manőverek végzése olyan helyen, ahol ez tilos: 60€
 • Gépjármű leállítása a szemben haladó sávban: 30€
 • Gépjármű leállítása úgy, hogy nem maradt legalább 3 méter széles sáv szabadon, vagy akadályozza a parkolóból való kihajtást: 60€
 • Megállás, parkolás járdán, ha a parkolási lehetőséget külön tábla nem jelöli: 60€
 • Mozgássérültek részére kijelölt parkolóhely jogtalan használata: 150€
 • Tompított fényszóró használatának elmulasztása (nappal is kötelező): 20€
 • Gyorsforgalmi úton, vagy autópályán 80 km/h-nál alacsonyabb sebességgel haladás: 60€
 • Gyorsforgalmi útra, vagy autópályára felhajtás során a többi közlekedő veszélyeztetése az elsőbbségadás elmulasztása miatt: 100€
 • Gyorsforgalmi úton, vagy autópályán 7,5 t össztömegű gépjárműre vonatkozó előzési tilalom megszegése miatt: 100€
 • Minimális követési távolság - személyautóra 2 mp, tehergépjárműre 3 mp - figyelmen kívül hagyása: 60€
 • Gyorsforgalmi úton, vagy autópályán parkolón kívüli megállás: 60€
 • Gyorsforgalmi úton, vagy autópályán vészhelyzet esetén a figyelemfelkeltő vészjelzés elmulasztása: 60€
 • November 15. és március 31. között havas, jeges idő esetén téli gumi nélküli közlekedés: 60€
 • A gépjárműről hó és jég eltávolításának elmulasztása: 60€

Védősisak használata is kötelező a kerékpárosoknak, a felnőtteknek csak lakott területen kívül, gyermekeknek 15 éves korig viszont lakott területen is. Településen kívül kerékpárral közlekedők kötelesek fényvisszaverő mellényt viselni.

A jelentősen szigorodó szlovák közlekedési szabályok szerint:

 • A téli gumiabroncsok megkövetelt minimális profilmélységét csaknem a duplájára emelték, az eddigi 1,6 milliméterről 3,0 milliméterre, a kiszabható bírság 60.- EUR.
 • A gépjármű vezető látószögében nem lehet zavaró elem, így az első szélvédőn nem lehet lejárt autópálya-matrica, aki nem veszi le lejárt matricáit, 33 eurós bírságot kaphat. A GPS kijelzőt a szélvédő közepére ajánlatos helyezni.
 • Megszűnt a tartalék izzók tartásának kötelezettsége.

Van rá lehetőség, hogy a baleset résztvevői egymás között, megegyezéssel tisztázzák a helyzetet. A rendőrséget csak akkor kell a helyszínre hívni, ha a baleset során személyi sérülés, vagy haláleset történt, illetve ha a keletkezett kár túllépi a 4000 €-t. Ennek ellenére javasoljuk, hogy amennyiben baleset elszenvedőivé, vagy okozóivá válnak, a későbbi biztosítási ügyintézés zökkenőmentessé tétele miatt mindenképpen kérjenek rendőri intézkedést. Nyelvi nehézségek esetén a rendőrség köteles hivatalból tolmácsot biztosítani. Addig nem javasoljuk semmilyen jegyzőkönyv aláírását, amíg annak fordítását kézhez nem kapják.

Kötelező a biztonsági gyermekülések használata a gépkocsikban. Az előírás a 150 cm-nél alacsonyabb gyermekekre vonatkozik. Nem kell pótülés a hátul ülő harmadik gyermeknek, ha már elmúlt három éves és biztonsági övet használ. Az előírás megsértői 60 € bírság kiszabásával számolhatnak.

A szlovák közlekedési szabályok szerint nem lehet olyan gépkocsival közlekedni, amelyiknek a szélvédője sötétítőfóliával (részben) takart. Ez alól kivételt képeznek azok a külföldi gépkocsik, amelyek esetében gyárilag történt meg ennek felhelyezése, vagy utólagosan, hivatalos szerelőműhelyben dokumentumokkal igazoltan. Az utólagosan felszerelt fólia esetében célszerű a szerelésről kiállított hivatalos igazolásokat a gépkocsiban tartani, ennek hiányában előfordulhat, hogy megtagadják a gépkocsi beléptetését Szlovákiába, illetve az országban történő közlekedéskor a rendőrség büntetésére számíthatunk. A leírtak értelemszerűen vonatkoznak az oldalsó ablakok utólagos fóliázására is.

Amennyiben a gépjármű vezetője a jogszerűen kiszabott helyszíni bírságot nem tudja helyben kiegyenlíteni, bevonhatják a vezetői engedélyét. Az okmányokat csak a bírság teljes összegének befizetése után juttatják vissza a kiállító magyar hatóságnak (KEKKH központon keresztül a lakóhely szerinti Okmányirodába). A bevont vezetői engedély helyett ideiglenes, 15 napig érvényes engedélyt ad ki a hatóság, amely csak Szlovákia területén érvényes.

A szlovákiai utakat télen rendszeresen szórják és takarítják. Ennek ellenére gyakran előfordul – különösen a kevésbé forgalmas utakon – , hogy a hirtelen jött havazás miatt egyáltalán nem, illetve nehezen járhatóvá válnak az utak, vagy a havazás miatt bekövetkező balesetek következtében hosszú órákon át áll a forgalom egy-egy útszakaszon. Javasolt ezért, hogy a télen Szlovákiába látogató autósok minden esetben vigyenek magukkal hóláncot, valamint hólapátot, továbbá soha ne várjanak a tankolással az utolsó pillanatra, hanem mindig legyen legalább 100 km megtételére elegendő üzemanyag a gépkocsiban.

Kamionstop:

Autópályán, autóúton, valamint nemzetközi forgalmú, illetve határátkelőhelyekhez vezető úton 7500 kg-ot meghaladó összsúlyú gépjárművek és pótkocsis tehergépjárművek részére tilos a közlekedés:

vasárnap és ünnepnapokon 00.00 órától 22.00 óráig egész évben

július 1-augusztus 31. között szombaton 07.00 órától 20.00 óráig

A forgalomkorlátozás alól mentesülnek a lakókocsik, a gyorsan romló árut, élőállatot és egészségügyi felszerelést, anyagot szállító járművek, valamint az autóbuszok.

Objektív felelősség:

 • Bővült az objektív felelősség elve szerint büntethető szabálysértések köre: postai úton lehet megbírságolni azon 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik tulajdonosait, melyek az autópályán előznek (jelenleg csak a gyorshajtókat lehet ilyen módon büntetni).
 • A kamionsofőröknek arra kell jobban odafigyelniük, hogy a menetközben való súlymérések helyein ne száguldjanak át, mert így a mérés nem pontos. Ha itt túllépik a megengedett sebességet, 798 eurós büntetésre is számíthatnak.
 • Különös méltánylást érdemlő esetekben az eljárási díjból legfeljebb 30 euró elengedhető (ez olyan esetekre érvényes, ahol olyan pénzbírsággal büntetett közigazgatási szabálysértésről tárgyalnak, amely ellen fellebbeztek).
 • Az objektív felelősség és a szabálysértési eljárás közti átmenet is módosításra került, annak érdekében, hogy a gépjármű tulajdonosai ne tudjanak kibújni a felelősség alól.

A közúti közlekedés legsebezhetőbb résztvevőinek védelme:

 • A kerékpár gyerekülésében szállított gyerekeknek is kötelezővé vált a védősisak viselése. A 10 éven aluli gyerekek kerékpározhatnak a járdán, de csakis egy 15 évnél idősebb személy felügyelete alatt. 
 • 12 éves korig a gyerekek az "L kategóriájú járművekre", tehát motorkerékpárra, oldalkocsis motorkerékpárra és négykerekű quadokra utasként sem ülhetnek fel.
 • A rollerezőkre is a gyalogosokra vonatkozó szabályok lesznek érvényesek, mivel gyalogosoknak számítanak.
 • A gyalogosokat a járdán, illetve a kerékpárosokat a közúton - előzés vagy kikerülés közben - veszélyeztető járművezetők keményebb büntetésekre számíthatnak. Ilyen szabálysértés elkövetése súlyos formájú közúti közlekedési szabálysértésnek minősül.  (Ebbe a csoportba sorolandó az eltiltás lejártát követően le nem tett szakmai alkalmassági vizsga miatt érvénytelen vezetői engedéllyel való gépjárművezetés is.)  Így 150 euróig (jelenleg 50 euró a felső határ) terjedő helyszíni bírság, eljárás esetén pedig 60 eurótól 300 euróig terjedő pénzbírság, (az eddig érvényben lévő törvény szerint a felső határ 100 euró) valamint 2 évig terjedő vezetési tilalom szabható ki.

Alkohol:

 • A törvénymódosítás alapján nehezebben tudnak jogosítványt szerezni azok a személyek, akik azért nem rendelkeznek jogosítvánnyal, mert az elmúlt 5 évben ittas vezetés miatt bevonták tőlük. Előzetesen szakvéleményt kell kérniük arról, hogy nem alkoholfüggők-e, valamint részt kell venniük egy szaktanácsadáson. 
 • Abban az esetben, ha a pszichiáter függőséget állapít meg, de az alkalmasságot elbíráló orvos úgy dönt, hogy az érintett személy vezethet, szaktanácsadóba kell járnia a járművezetőnek.

További változtatások:

 • Közlekedési baleset okozása esetén, amely során közeli személlyel történik vagyonkárosodás, vagy vele szemben történik testi sértés, a szabálysértési eljárás tárgyalására csak a sértett kezdeményezésére kerülhet sor (tehát nem hivatalból, ahogy az eddigi törvény előírta). Egyúttal ezt a közlekedési balesetet nem sorolják a  súlyos szabálysértések közé.
 • A járművezetéstől való eltiltással büntetett kérvényező esetében a vezetői engedélyt csak az alkalmassági vizsga letétele után lehet visszaszerezni.
 • A "B" típusú vezetői engedéllyel rendelkező sofőrök, (tehát akik személygépkocsi vezetésére jogosítványt szereztek), a 3,5 tonnás össztömegű "T" típusú gépjárművek vezetésére is jogosultak, tehát traktort is vezethetnek. 
 • Leszűkült azoknak a parkoló gépjárműveknek a köre, amelyeket el lehet szállíttatni (a legtöbb esetben a városi rendőrség által elvontatott gépjárművekről van szó) azokra a járművekre, amelyek jogosulatlanul parkolnak a rendszám feltüntetésével jelzett - ezáltal fenntartott- parkolóhelyeken. Ezek a parkolóhelyek egy nem meghatározott számú, a közúti jelzőtáblákon feltüntetett feltételekkel rendelkező gépjárművek részére vannak fenntartva. Ha valaki jogosulatlanul vesz igénybe ilyen parkolóhelyet, akkor kerékbilincs felhelyezésével megakadályozzák a gépjármű továbbhaladását és helyszíni szabálysértési eljárásra kerül sor.
 • A megállási tilalom kiterjed a közútra felfestett kerékpáros utakra és a menetrendszerinti tömegközlekedési eszközök megállóira is.
 • Kibővítésre került azon jogi és természetes személyek köre, akik a rendőrség által közigazgatási szabálysértéssel büntethetők.

Közlekedés és parkolás Kassán:

A tömegközlekedést érdemes igénybe venni, amennyiben a történelmi városrészen kívülre kíván valaki utazni. A várost jól behálózó közlekedési eszközökre, villamosra, autóbuszra és trolibuszra egyaránt érvényes jegyek fajtái a megállókban található automatákon érthetően fel vannak sorolva és aprópénzzel innen megvásárolhatók, akárcsak egyes újságos standoknál is. Célszerű a tömegközlekedési eszközöket használni, mert egy 30 percig érvényes jeggyel például - különösen a villamosok igénybe vétele esetén - gyorsan és kényelmesen el lehet jutni a város szinte valamennyi pontjára. Az automatákból hosszabb érvényességű (több napos, hetes) jegyek is vásárolhatók. Egyes megállóhelyeken tömegközlekedési térképek is ki vannak függesztve.

A tömegközlekedési eszközökön a jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel utazó utas, amennyiben nem hajlandó büntetést fizetni, köteles az útlevelét, vagy személyi igazolványát bemutatni az ellenőröknek. Ha ezt megtagadja, akkor a rendőrség megérkezéséig jogszerűen feltartóztatható, ami akár a tömegközlekedési eszköz zárt ajtókkal történő félreállítását is jelentheti.

Kassa belvárosában nagyon kevés parkolóhely áll rendelkezésre és ezekért is fizetni kell. A parkolás időtartama az utcai parkolóhelyeken korlátozott időtartamra lehetséges, parkolójegyet a parkoló automatáknál lehet váltani. A parkolást tiltó táblákat nagyon komolyan kell venni, mert a tiltott parkolásért a helyszínen fizetendő bírság összege 20-60.- EUR, míg a kocsi elszállítása esetén a szállítás költségével együtt akár 200.- EUR is lehet a kifizetendő összeg. Időtartamtól és helytől függően - óránként 1-2,5 EUR összegért lehet parkolni.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata:

 • P rendszámtáblát csak az a cég igényelhet, amely cégkivonatában, működési engedélyében szerepel a 4520, 4519 vagy a 4511-es bejegyzés, vagyis a gépjárműjavítás/karbantartás, illetve a gépjármű kereskedelem a főtevékenysége.
 • Járműgyártó vagy javító cég, közlekedési kutatóintézet vagy hasonló tevékenységű vállalkozás, illetve intézmény igényelheti kizárólag a forgalomba nem helyezett jármű közlekedésének kipróbálása, kísérlet elvégezése vagy kutatás céljából.
 • A P rendszám tehát csak Magyarországon használható, tilos vontatni illetve árut és személyt szállítani. Ugyanakkor a személyszállítás tiltásának feloldását, hétvégi használatot, Európai Uniós feloldást, vontatás, teherszállítás korlátozása alól is lehet feloldást kérvényezni a hatóságnál.

Kerékpáros közlekedőknek:

Büntetések (a kerékpárosok által elkövetett kihágásokat a rendőrök szigorúan veszik, a rendőrség számára - különösen vidéken - ez egy jelentős bevételi forrás:

 • kötelező tartozékok hiánya = 60 € - 100 € helyszíni bírság;
 • fényvisszaverő mellény és lakott terülten kívül és védősisak nélküli kerékpározás = 60 €; 15 éves kor alatt a védősisak használata lakott területen belül is kötelező;
 • ittas kerékpározás = a gépkocsivezetőkkel azonos szigor; bírság = 200-1000 € + akár öt éves eltiltás, a helyszíni bírság akár 650 € is;
 • tilos gyalogosjárdán és átkelőn közlekedni, a kerékpárút használatának elmulasztását szintén büntetik bírság = 60 €;

Kötelező tartozékok:

 • két, egymástól független fék
 • vörös színű hátsó fényvisszaverő
 • fehér színű első lámpa
 • sárga színű küllőprizma mindkét keréken
 • csengő
 • vörös színű hátsó lámpa
 • vörös színű hátsó fényvisszaverő pedálon
 • a küllők között sárga színű prizmák pedálon
 • áramforrás
 • fényvisszaverő mellény és védősisak lakott területen kívül

Nem kötelező tartozékok:

 • láncvédő
 • sárvédők
 • csomagtartó
 • visszapillantó tükör
 • max. 800 mm szélességű utánfutó

Közlekedés:

 • Elsősorban kerékpárúton, jobb oldalon
 • Az úttest jobb oldalán
 • Tilos kerékpárral közlekedni: autópályán, gyorsforgalmi utakon és egyéb kijelölt útszakaszokon, járdán és gyalogosátkelőn.

Szolgáltatások:

Céginformációk:

Az alábbi oldalon kereshetőek ki a különböző szlovákiai cégadatok, akár angol nyelven is.

Szlovákiában a bankok reggeltől kora délutánig tartanak nyitva. Pénzváltásra ugyanakkor rengeteg pénzváltó hely áll rendelkezésre, ahol egymáshoz nagyon hasonló árfolyamon lehet pénzt váltani. A pénzváltásért költséget általában nem számolnak fel. Bankkártyák használata az országban nagyon elterjedt. Szinte mindenhol lehetőség van kártyás fizetésre, illetve a pénzkiadó automaták használatára. De ha nem a fővárosba, vagy valamelyik nagyvárosba látogat a turista, mindenképpen rendelkezzen elegendő készpénzzel, mert még a legnagyobb síparadicsomokban is előfordul, hogy nem találnak pénzkiadó automatát, s probléma lehet kártyaelfogadó hely találása is.

A nagyvárosokban általában beszélnek angolul, németül, az éttermekben már a szlovák nyelvű étlapok mellett idegen nyelvűek is rendelkezésre állnak. A borravaló adása a magyarországihoz hasonló, a számlán szereplő összeg 5-10 %-a. Éttermekben, amennyiben nem szlovákul rendeltek, különösen javasolt a számlán szereplő (kötelező részletes számla adása) tételek és az étlap összevetése fizetés előtt.

A múzeumok, turista látványosságok általában hétfő kivételével 9-től 17 óráig vannak nyitva, de a helyi sajátosságok függvényében ettől eltérő időpontok is találhatók. Az információk a legtöbb helyen a szlovák mellett angolul is elérhetők, sőt a magyar vendégek által sűrűbben látogatott helyeken magyar nyelvű információs táblákkal, feliratokkal is lehet találkozni. A csoportosan megtekinthető nagyobb látványosságoknál a szlovák mellett angol nyelvű (a fővárosban német nyelvű is), egyes helyeken pedig magyar nyelvű idegenvezetés is van. A belépőjegyek árainál nagyon nagy különbségek tapasztalhatók, egymáshoz közeli helyeken is többszörös árkülönbség lehet két múzeum belépőjegyeinek ára között.

Munkaszüneti napok Szlovákiában:

Állami ünnepek: január 1., május 1., május 8. (Győzelem napja), július 5. (Cirill és Metód ünnepe), augusztus 29. (Szlovák Nemzeti Felkelés napja), szeptember 1. (Szlovák Alkotmány), november 17. (önkényuralom elleni harc)

Egyházi ünnepek: Húsvét (Nagypéntek), Húsvét (hétfő), szeptember 15. (Hétfájdalmas Szűz Mária ünnepe), november 1. (Minden szentek), december 24-26 (Karácsony).

Teendők útlevél, személyi igazolvány elvesztése esetén:

Amennyiben magyar állampolgár Szlovákiában elveszíti útlevelét, személyi igazolványát, vagy azt ellopják tőle, ezt feltétlenül jelentse be a tartózkodása szerint illetékes helyi rendőrségen, ahol kérésére kötelesek felvenni egy olyan jegyzőkönyvet, melyben szerepel az útlevél, személyi igazolvány elvesztésének ténye, körülményei, személyes adatai. Ilyen esetben mindenképpen javasoljuk a külképviseletek értesítését akár munkaidőn kívül is, az ügyeleti számon.

Horgászás Szlovákiában:

Az engedély nélkül végzett horgászás Szlovákiában bűncselekménynek számít, s elkövetőjét akár több éves börtönbüntetéssel is lehet sújtani. Horgászni Szlovákiában kizárólag engedéllyel lehet, az a tény, hogy nincs feltüntetve tiltó tábla, nem jelenti azt, hogy az adott helyen a horgászás engedélyezett lenne. Az engedély nélküli horgászásért a rendőrség a horgászt előállíthatja, s a kifogott hal mennyiségének függvényében akár előzetes letartóztatására is sor kerülhet. Javasoljuk, hogy aki Szlovákiában horgászni kíván, minden esetben előzetesen érdeklődjön a feltételekről a helyi horgászegyesületnél.

Téli sportok:

Javasoljuk, hogy minden síelő ismerkedjen meg a síelés 10 alapszabályával (FIS Rules).

A szlovák törvények értelmében 2015. november 15-től kötelező minden 15 éven aluli síelő és snowboardozó gyermeknek a sípályákon védősisakot viselni! 

Tájékoztatjuk állampolgárainkat, hogy magyar nyelven is elérhető www.holidayinfo.sk honlap, amely aktuális információkat tartalmaz a szlovákiai síparadicsomok szolgáltatásairól, az általános hóhelyzetről, a sífelvonók üzemeléséről, a lesikló pályák állapotáról, valamint az időjárás alakulásáról.

Hegyi mentőszolgálat telefonszámai – országon belülről:

(Szlovákia nemzetközi hívószáma: 00-421-)
Központi diszpécseri iroda: 18 300
Poprád: 527 877 711
Starý Smokovec / Ótátrafüred: 524 422 820
Slovenský raj /Szlovák Paradicsom: 903 624 092
Demänovská dolina/Deménvölgy/: 445 591 678
Čertovica /Ördöglakodalma-hágó/: 445 291 245
Lavina prevenció központ: 00 421 445 591 637, vagy 00 421 445 591 695

A turista kötelességei:

 • a hegyi mentőszolgálat utasításainak betartása
 • a hegyvidék figyelmeztető, tájékoztató és egyéb a személyek biztonsága érdekében elhelyezett berendezéseken feltüntetett utasítások betartása
 • viselkedésével nem veszélyeztetni sem saját, sem más ember életét, egészségét és vagyonát
 • a hegyvidékben történt másik személy sérüléséről, eltűnéséről a hegyi mentő szolgálatot haladéktalanul értesíteni
 • kirándulás, túra vagy hegymászás előtt kötelező beiratkozni a kirándulások és hegymenetek könyvébe
 • az igénybevett hegyi mentőszolgálat mentő és felkutató tevékenységével kapcsolatos költségek térítése
A magas-tátrai Hegyimentő Szolgálat felhívja minden látogató figyelmét, hogy  a magashegységi környezetben a nyergeken át a csúcsokhoz vezető gyalogos útvonalakon  a hómezőkön történő átkelés kellő felszerelés nélkül magas kockázattal jár.  

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában már egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése, valamint az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása.

A közegészségügy, az egészségügy állapota hasonló a magyarországihoz. A balesetet szenvedett, illetve ellátásra szoruló állampolgárok az elvárható szintű egészségügyi ellátást megkapják, ezzel kapcsolatban problémák nem szoktak adódni. A járványügyi megelőzés, az ezzel kapcsolatos intézmény- és eszközrendszer rendelkezésre áll az országban, kiterjedt járványok veszélye nem áll fenn.

Szlovákiában a magyar állampolgárok egészségügyi ellátására az uniós előírások vonatkoznak, vagyis az európai egészségbiztosítási kártyával lehet a biztosítási jogviszonyt, illetve az ellátásra vonatkozó jogosultságot igazolni. Hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet a biztosítási kártya utazást megelőző beszerzésére, ugyanis egy esetleges biztosítási eseménynél a kártya hiányában jogszerűen kérhetik az ellátás költségeinek megfizetését, aminek a későbbi magyarországi rendezése problémát okozhat. Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában a biztosított magyar állampolgárok a szlovák állampolgárokkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe a sürgősségi ellátást. Hétvégi, vagy ünnepnapon történő kórházi ellátás esetén bizonyos vizsgálatokért (például laborvizsgálat) szintén kérhetnek díjat. Az ellátásokért fizetett díjakról - a vény kiváltását kivéve - minden esetben részletes bizonylatot kell adni, ami tartalmazza a biztosított szolgáltatásokat és a kifizetett díjat. A leírtak szerint biztosított sürgősségi ellátás mellett is javasolt a teljes körű utasbiztosítás megkötése, mert ez segítséget nyújthat az ügyintézésben, valamint az egyéb károk fedezésére is kiterjed.

Hegyi mentés:

A hegyi mentőszolgálat segítségének igénybe vétele 2006. Július 1-től díjköteles. Fizetni kell a szolgálat kiszállásáért, a műszaki beavatkozásért és a gépjármű, helikopter igénybe vételéért is, azonban a sürgősségi ellátásért, amelyre az általános európai szabályok vonatkoznak, nem. Fontos kihangsúlyozni, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya birtokában is fizetni kell a sürgősségi orvosi ellátáson kívüli minden egyéb, a hegyi mentőszolgálat által elvégzett szolgáltatásért. A hegyi mentés díjai az eset helyszínétől és a sérülés súlyosságától függően kb. 25.000-715.000 Ft között lehetnek. Nem kell fizetni a síközpontokban a téli beavatkozások során. Ezeken a helyeken a központ üzemeltetője köteles biztosítani a mentést, és csak azok a síelők fognak fizetni, akik a sípályán kívül szenvednek balesetet. Nem kell fizetni külön az országos mentőszolgálat helikopterével történő kórházba szállításért sem, erre szintén az általános biztosítási szabályok vonatkoznak. A turisták a hazai biztosító társaságokon túl négy szlovákiai biztosítónál köthetnek biztosítást arra az esetre, ha a hegyi mentőszolgálat segítségére szorulnának. Javasoljuk, hogy a teljes körű utasbiztosítás megkötése esetén is minden esetben érdeklődjék meg a biztosítónál, hogy a biztosítás kiterjed-e a hegyi mentőszolgálat igénybevételére is. Szlovákiában az erre szolgáló biztosítás szállodákban, a hegyi mentőszolgálat központjaiban és tájékoztató irodáiban köthető meg.

UNION BIZTOSÍTÓNÁL:

Típusa: A hegyi mentőszolgálat költségeinek biztosítása. 0,50 eurótól/nap

GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL:

Típusa: Sportturista. 0,70 eurótól/nap

Fiók (www.generali.sk/sk/cestovne-poistenie/poistenie-hory/sporturista) Telefonon: 0850/111 116, 0906/616 883.

ALLIANZ BIZTOSÍTÓNÁL:

Típusa: Hegyi biztosítás. 0,66 eurótól/nap

Fiók (www.allianzsp.sk/horska-sluzba)

online (https://online.allianzsp.sk/hs/?idf=170)

Egész éves tagság az osztrák Alpenvereine-OEAV-nál és JAMES-nél tartalmazza a hegyi biztosítást is!

Hegyi biztosítást kötni 18 év alatti gyermekek és azok részére, akik kizárólag a kijelölt sípályákon közlekednek, nem szükséges. Helyette a mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése ajánlott.