Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 08. 14.   
Mai napon is érvényes: 2017.08.18. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Ljubljanában nagykövetség és konzuli hivatal | Lendván Főkonzulátus

Biztonság:  

EU rendelet alapján, 2017. április 7-én megkezdődött a módszeres ellenőrzés a schengeni külső határokon, így a szlovén-horvát határon is. Az intézkedés következtében az elmúlt időszakban többször is hosszú, több órás sorok alakultak ki a határon, amelyek megismétlődésére, a forgalom nagyságának függvényében bármikor számítani lehet, különösen a legforgalmasabb határátkelőhelyeken (Jelšane/Obrežje, az Isztria felé, illetve a Ljubljana-Zágráb autópályán), a nyári időszakban. Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy a határátkelőhelyen az EU állampolgárok utazási okmányai is ellenőrzésre kerülnek, így kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy csak érvényes utazási okmányokkal induljanak el (útlevél vagy személyi igazolvány). A szlovén-horvát határhelyzetről szlovén/angol nyelven a www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx oldal ad aktuális tájékoztatást, további információs lehetőségek: www.utinform.hu +36 1 3362400 és www.policija.si/eng/index.php/component/content/article/2/96-border-crossing.

Tekintettel arra, hogy a migrációs helyzet miatt előfordulhat ellenőrzés a magyar-szlovén, illetve a többi schengeni belső határon is, az érvényes úti okmány (útlevél vagy személyi igazolvány)  megléte akkor is fontos ha nem hagyjuk el a schengeni övezetet (Szlovéniában minden külföldi állampolgárnak kötelező magánál tartania a személyazonosító okiratát /útlevél vagy személyi igazolvány/).  Az osztrák hatóságok ideiglenesen visszaállították az ellenőrzést a teljes osztrák-szlovén határszakaszon a belépési oldalon, így a Szlovéniából Ausztria felé tartó járművek torlódásokra számíthatnak, különösen a forgalmasabb helyeken (pl.: Karavankák-alagút), főként a szabadságos időszakokban. A szlovén-olasz határon mindkét fél végez szúrópróbaszerű ellenőrzéseket.  

Kérjük, hogy a Szlovéniába tartó magyar állampolgárok, különösen, ha Horvátország felől jönnek, előzetesen tájékozódjanak a határ és forgalmi helyzetről (www.utinform.hu +36 1 3362400, www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx, www.policija.si/eng/index.php/component/content/article/2/96-border-crossing). 

Terrorizmus

Szlovénia terrorfenyegetettséget tekintve azon országok csoportjába tartozik, ahol kevésbé várható terrorcselekmények elkövetése. Az ország jelenlegi kül- és belpolitikája következtében az ismert jelentős terrorszervezetek nem tekintik Szlovéniát célpontnak. Mindamellett el kell fogadni azt az általános helyzetet, hogy ma a világban egyetlen ország sem tekintheti magát a terrorizmustól teljesen védettnek. 

Utazás, közlekedés biztonsága

Szlovéniában a közutakon, valamint a vasúton és más tömegközlekedési eszközökön az utazás körülményei biztonságosak. Elenyésző számban fordulnak elő kisebb rablások, esetenként gépkocsi feltörések, lopások. Az ország közúti közlekedésére jellemző, hogy a szlovén autósok általában nem veszik jónéven, ha külföldi gépkocsivezetők megszegik a közlekedés szabályait vagy náluk gyorsabban haladnak, ezért igyekeznek őket „figyelmeztetni”.

Az utazás megkezdése előtt célszerű a személyes okiratokról fénymásolatot készíteni és azokat nem a kézitáskában, külön elhelyezni. A fénymásolat megléte az iratok elvesztése, eltulajdonítása esetén (pénztárca, kézitáska lopása) megkönnyíti az ezzel kapcsolatos ügyintézést. Kérjük továbbá, hogy személyes okirataik, illetve azokat tartalmazó kézitáskájuk biztonságos elhelyezésekor körültekintően járjanak el, azokat rövid időre se hagyják őrizetlenül nyilvános helyen, így különösen közúti pihenőhelyeken, benzinkutak mellékhelyiségében, kávézójában vagy a nyitott gépkocsi ülésén. A rablások nem gyakoriak, de különösen a nagyszámú átutazó miatt a közutak mentén előfordulnak. Irataik eltűnése esetén kérjük, jelentsék be a legközelebbi rendőrségen, továbbá útlevelük elvesztése, eltulajdonítása esetén lehetőleg rendőrségi jegyzőkönyv birtokában 3 munkanapon belül jelentsék be azt a nagykövetség konzuli osztályán.

Természeti, egyéb katasztrófák

Szlovénia nem tartozik a természeti vagy egyéb katasztrófák által gyakran sújtott országok körébe, azonban időnként kisebb, nem jelentős károkkal járó földrengések (Soča/Isonzó völgye), vagy a hegyi patakok áradása előfordulhat. Az esőzések után előfordulhatnak földcsuszamlások. Télen a hegymászókra a hólavinák jelenthetnek veszélyt. 

Állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokhoz

A szlovén hatóságok viszonya a külföldiekhez segítőkész, némelykor a hivatalok, intézmények hozzáállásában érezhető bizonyos bizonytalanság és az ismeretek, a gyakorlat hiánya. Az idelátogató külföldiekkel és az itt dolgozó magyar állampolgárokkal szemben a szlovén hatóságok a törvényeket, rendeleteket megkülönböztetés nélkül, elfogulatlanul alkalmazzák. Intézkedéseik során betartják és figyelembe veszik a nemzetközi szabályokat, normákat. A helyi lakosság pozitívan viszonyul a magyarokhoz, ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy Szlovéniában az itt élő magyar kisebbség államalkotó közösség is egyben.

Bűnözés

Szlovéniában a közbiztonsági helyzet jó, szervezett bűnözés nem jelent meg, vagy tevékenysége nem érzékelhető. A fővárosban és más nagyobb városokban még éjszaka is kielégítők a biztonsági körülmények. Gyakoriak az éjszakai rendőrségi járőrözések, turisták sérelmére elkövetett utcai rablások elenyésző számban fordulnak elő. Bűnözés tekintetében, különösen a nyári turista szezonban a frekventált helyeken (tengerpart ismert üdülőhelyein) időnként kisebb bűncselekmények előfordulnak, ezért itt fokozott körültekintetéssel kell az idelátogató turistáknak eljárni. Az országban a tüntetések, és az egyéb megmozdulások gyakoriak ugyan, de általában kis létszámúak, általában békésen, atrocitásoktól mentesen folynak le. A vendéglátóhelyeken turisták sérelmére nagyon ritkán fordul csak elő felülszámlázás vagy más visszaélés. A borravaló nem szokásos gyakorlat. 

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes útlevél:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel  
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása: 

A kiskorúaknak szintén rendelkeznie kell a fent felsorolt okmányok valamelyikével. Egyéb meghatalmazás nincs előírva, azonban a szlovén hatóságok, a nem szüleivel utazó kiskorúak esetében javasolnak, egy a szülők nevét és elérhetőségét tartalmazó írásos dokumentumot, amely megkönnyíti az értesítést egy esetleges baleset vagy egyéb esemény esetén.

Vízum: Nem szükséges

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Munkavállalás: 

Szlovénia az új tagállamok munkavállalói számára megnyitotta munkaerőpiacát, így a magyar munkavállalóknak nem kell munkavállalási engedélyért folyamodniuk.

A legnagyobb mértékű kielégítetlen munkaerő-kereslet az építőipari segéd- és szakmunkák, a fémmegmunkáláshoz kapcsolódó tevékenységek és a vendéglátás területén jelentkezik. Az említettek mellett informatikusokra, valamint orvosokra, fogorvosokra, ápolókra van leginkább igény, ugyanakkor ez utóbbi területeken szükséges a szlovén nyelv ismerete. Felhívjuk az építőipar és a fémmegmunkálás területén munkát vállalni szándékozók figyelmét, hogy munkavállalás előtt különös körültekintéssel járjanak el. Az utóbbi időben több olyan eset került a látókörünkbe, amikor szlovén cég külföldre – Ausztria, Németország – küldött magyar építőmunkásokat, majd a ledolgozott munkaórák után járó fizetés megfizetése nélkül felmondott alkalmazottainak. Javasoljuk, hogy előzetesen tájékozódjanak a munkát kínáló cég múltjáról, alkalmazottaival szembeni fellépéséről. Csak aláírt szerződés megléte esetén álljanak munkába, melyet a szlovén törvények alapján a munkáltatónak a munkavállaló által ismert nyelven is kötelessége a munkavállaló részére rendelkezésre bocsátania. Szlovéniában lehetőség van annak ellenőrzésére, hogy a munkaadó bejelentette-e a dolgozót.

A Szlovéniában tanuló nappali tagozatos diákok időszakos munkavégzését egy külön szervezet (Študentski servis) koordinálja, amelynek országszerte vannak irodai (pld.: Študentski servis Maribor, Študentski servis Ljubljana). 2015-től a diákmunka a munkaadók számára adókötelessé válik. A minimális órabér nettó 3,8 €.

Szlovéniában minden 58 év feletti dolgozó különleges védelmet élvez. Részleges nyugdíjba vonulás esetén az idősödő munkavállaló jogosult rövidített munkaidőben dolgozni.

Az országban megüresedő valamennyi állást meg kell hirdetni a Szlovén Köztársaság Munkaügyi Szolgálatánál (Zavod za zaposlovanje RS), akik az alábbi honlapon teszik közzé az álláslehetőségeket.

A munkaügyi szolgálat segítséget nyújt álláskereséskor, valamint pályaválasztás, illetve munkanélküliség esetén. Az álláskeresést – sok más országhoz hasonlóan – Szlovéniában is magán munkaerő-közvetítők és személyi tanácsadó cégek is segítik. Az álláskeresést is szolgáló napilapok között legjelentősebbek a Delo és a Dnevnik keddi és szombati számai, de mellettük a különböző régiós kiadványokban (Večer, Primorski list, Gorenjski glas) is lehet betöltésre váró álláshelyeket találni. Sok cég, munkáltató a saját honlapján is meghirdeti a munkalehetőségeket, melyekben részletesen ismertetik az egyes munkakörre jelentkezőkkel szembeni elvárásokat.

A munkaszerződésben megállapított bért a kollektív szerződésben szereplő egyéb térítések egészítik ki (utazási és étkezési költség, illetve az un. évi szabadságpénz egyelőre kötelezően jár a munkavállalóknak). A munkabér megállapításakor a munkáltatónak figyelembe kell vennie a törvényben szereplő vagy a munkáltatóra nézve kötelező érvényű kollektív szerződésben meghatározott minimálisan fizetendő összeget. A fizetéssel együtt a munkavállalók bérjegyzéket is kapnak, amelyben az érintett személyes adatai mellett a különböző adók és járulékok is szerepelnek. A legnagyobb szlovén álláskereső honlap.

Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére. Munkaviszonya megszűnése esetén javasoljuk a munkaügyi szolgálatot értesíteni, ahol a munkaviszony igazolása kérhető az E301-es nyomtatványon, valamint felvilágosítással szolgálnak a munkanélküli ellátás igénybevételének lehetőségéről.

Gépkocsivezetés:

Lényegében az EU szabályozás érvényes, a magyar vezetői engedélyt elfogadják, azonban ha valaki életvitelszerűen tartózkodik az országban (az év nagyobb részében itt él), akkor szabály szerint le kell cserélni a magyar vezetői engedélyt szlovénre. Erről további információt az alábbi oldalon talál: www.infotujci.si/vsebina.php?setLang=EN&t=&id=47  

Vám: www.fu.gov.si/en

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tartózkodás

Szlovéniában továbbra is érvényben van az országban 3 napnál több időt tartózkodó személyek regisztrációjának kötelezettsége. Ennek értelmében, azoknak, akik 3 napnál többet tartózkodnak az országban a jogszabály értelmében regisztrálniuk kell a helyi rendőrségen (ez alól kivételt jelentenek a hivatalos szálláshelyek, akik elvégzik a regisztrációt). Az eljárás díjmentes. 

Az EU/EGT állampolgároknak 90 napnál hosszabb tartózkodás esetén a helyileg illetékes önkormányzatnál be kell jelenteni a tartózkodást és igényelni a kell a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolást.

Állandó tartózkodási engedélyért öt év megszakítatlan tartózkodás esetén lehet folyamodni a bejelentett tartózkodásról szóló igazolás alapján.

A tartózkodási engedélyhez annak céljától függően a személyes adatokat tartalmazó okmányon kívül a következő dokumentumokra van szükség:

a) Munkavállalás esetén: a munkáltató írásos igazolása a munkaviszonyról, vagy a munkaszerződés.

b) Tanulmányi célú tartózkodás esetén:

  • az oktatási intézmény igazolása a hallgatói jogviszonyról,
  • teljes körű egészségbiztosítás,
  • a megélhetéshez szükséges, a mindenkori alapvető szociális támogatásnál magasabb anyagi fedezet igazolása a kérelmező nyilatkozatával.
    A tanulmányi célú tartózkodásra kiállított engedély a tanulmányok időtartamára szól, de legfeljebb egy évig érvényes, amely igény esetén azonban meghosszabbítható.

c) Egyéb célból való tartózkodás esetén: az engedély feltétele a teljes körű egészségbiztosítás és a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet igazolása.

A Szlovéniában tartózkodás lehetősége megtagadható, ha a külföldi állampolgár veszélyezteti a közrendet és a köz- vagy nemzetbiztonságot, vagy pedig az ország nemzetközi kapcsolatait.

Tudnivalók az országról

Pénznem

Szlovéniában a hivatalos fizetőeszköz az euró. 2007 januárjától a szlovén tolárt kivonták a forgalomból.

Vallási és egyéb ünnepek

Szlovénia túlnyomórészt katolikus ország, állami ünnepeiken kívül alapvetően a katolikus egyház ünnepeit tartják. Ünnepnapok: január 1., február 8., Húsvét hétfő, április 27., május 1.,2., június 25., augusztus 15., október 31., november 1., december 25., 26.

A hivatali idő munkanapokon általában 8-15 óra között van, szerdai napokon jellemzően hosszabb az ügyfélfogadási idő. A nagy bevásárlóközpontok hétköznaponként általában 20 óráig, vasárnaponként 15 óráig tartanak nyitva.

Időjárás

A szlovéniai időjárás az ország legnagyobb területén hasonló Magyarországéhoz, ritkán tapasztalhatóak olyan szélsőséges viszonyok, amelyek az utazni szándékozókat zavarnák vagy komolyabb fennakadásokat okoznának.

Lényeges eltérést csak a tengermellék (Primorska régió) mediterrán éghajlata, és a hegyvidék időjárása mutat. A partvidéken télen gyakran erős szél fúj, az ún. burja (magyarul bóra). A gépkocsivezetők figyeljék az autópályán az elektronikus kijelzőket, mert ilyen esetben a közlekedést biztonsági okokból gyakran korlátozzák, és ennek figyelmen kívül hagyása súlyos bírságot vonhat maga után. A Júliai-, vagy Kamniki-Alpokba (Gorenjska régió) készülők minden évszakban magashegyi időjárási viszonyokra számítsanak! A várható időjárásról pontos előrejelzés található angol nyelven az alábbi oldalon.

Biztosítás

Az utazás megkezdése előtt mindenképpen javasolt az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU Kártya) kiváltása, melyet a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állít ki, érvényességi ideje egy év.

Tekintettel arra, hogy a turisták által sűrűn látogatott szlovéniai üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg a Szlovén Köztársaságban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Közlekedés

A Szlovén Köztársaság területén minden személygépkocsi részére, belterületen is kötelező a nappali fényszóró, valamint minden rendelkezésre álló (első-hátsó) biztonsági öv használata.

Külföldi forgalmi rendszámú személygépjárművek részére is kötelező november 15 és március 15-e között a téli gumi használata, vagy ha az nincs, akkor hóláncnak kötelezően lenni az autóban. Egyes hegyvidéki utakon, amennyiben azt jelzik, a hólánc megléte minden esetben megkövetelhető.

A személygépjárművek vezetőinél a vér megengedett alkoholszintje max. 0,05%, a kezdő vezetőknél (azaz a jogosítvány megszerzése után 2 évig) 0,0%. A szlovén jogszabályok értelmében tilos dohányozni olyan járműben, amelyben 18 év alatti személy is utazik. A sebességhatárok személyautók számára: 50 km/h (lakott területen), 90 km/h (lakott területen kívül), 110 km/h (gyorsforgalmi úton, ez kék színű autópálya táblával jelölve), 130 km/h (autópályán, zöld színű autópálya táblával jelölve). Néhány autópálya szakaszon 110km/h a sebességhatár (pld. A5 magyar határ-Maribor), az alagutakban pedig általában 100 km/h. Felhívjuk a figyelmet, hogy több autópályán is elhelyzetek sebességmérő kamerákat, illetve az alagutakban szinte mindenhol mérik a sebességet. 

A Trojane hágónál az A1-es autópályán pedig átlagsebesség mérésére alkalmas készülékek is vannak. A kamerák felvétele alapján a szlovén rendőrség bírságot szab ki, amelyet közvetlenül megküld a gépjármű üzembentartójának. Tapasztalataink szerint már néhány km/h-ás sebességtúllépés esetén is előfordulhat büntetés. Vezetés közben mobiltelefon csak kihangosítóval használható.

Közlekedési szabálysértés esetén az eljáró rendőrnek joga van a helyszínen bírságot kiszabni, valamint a bírságot meg nem fizető külföldi állampolgár okmányait elvenni. Ha a szabálysértéssel vádolt külföldi állampolgár a szlovén hatósági döntés ellen a helyszínen fellebbez, 24 órán belül szabálysértési bíró elé vezetik. A meghallgatás során a külföldi állampolgár jogosult az anyanyelvét használni (ha a tolmács rosszul beszél magyarul, a hatóságok kötelesek másik szakembert biztosítani!). Tekintettel a szigorú szabálysértési eljárásra és a kiróható bírságok mértékére, határozottan javasoljuk a Szlovéniába utazóknak, hogy körültekintően tartsák be a közlekedési előírásokat.

A közlekedési feltételekről és az útviszonyokról naprakész információt találhat angolul a Szlovén Autóklub honlapján.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén található benzinkutak többsége éjjel-nappal nyitva tart, erről részletesebb információt a leggyakoribban előforduló szlovén Petrol cég honlapján kaphatunk. Autógázt többnyire városi állomásoknál tölthetünk.

Közutak, autópályák használata, autópálya díjak

Szlovéniában az autópályák és a jelentősebb gyorsforgalmi utak, valamint néhány alacsonyabb rendű út, összesen 612 km hosszú útszakasz használatáért útdíjat kell fizetni. A szlovéniai közutakon a Szlovén Autópályakezelő (DARS) különösen szigorúan ellenőrzi az autópálya matricák használatát, ezért minden beutazónak azt tanácsoljuk, hogy még a határátlépés előtt, vagy legkésőbb a belépést követően vásároljon autópálya matricát (Magyarország felől érkezve (M70-es autópálya), közvetlenül a határt követően, már szlovén oldalon, található MOL kútnál lehet matricát venni). A matrica nélkül közlekedőkre 300-800 EUR büntetést róhatnak ki. Autópálya matrica megvásárolható a PETROL, OMW és MOL töltőállomásokon, a postahivatalokban, az autópálya felügyelet kirendeltségein (DARS), a határátkelőhelyeken (Gruškovje, Šentilj, Škofije, Fernetiči in Obrežje), trafikokban, MERCATOR, SPAR üzleteiben, valamint a szlovén (AMZS) és külföldi autóklubok irodáiban.

A matricát az autópályára való felhajtás előtt fel kell ragasztani a szélvédőre. Heti, havi, féléves, illetőleg éves autópálya matricát lehet vásárolni. Az éves matrica érvényességi ideje 14 hónap. A matricáról további információt talál magyarul és angolul az Autópálya Felügyelet honlapján.

Felhívjuk a személygépjárművel utazók figyelmét, a szlovén szabályozás két díjkategóriát különböztet meg a személygépjármű autópálya matrica esetében:

2A díjkategória - amennyiben az autó első tengely felett mért magassága legfeljebb 1,3 méter, és a gépjármű súlya vontatmánnyal együtt kevesebb, mint 3500 kg.

2B díjkategória – amennyiben az autó első tengely felett mért magassága meghaladja az 1,3 métert, a tömege azonban vontatmánnyal együtt sem a 3500 kg-ot (ide tartozik a legtöbb un. kisbusz pld. Opel Vivaro, VW Transporter, Renault Trafic).

A nem megfelelő díjkategóriájú autópálya matrica használat szabálysértés elkövetésnek számít, ezért kérjük bővebb információkért és a mért járművek listájáért keressék fel az alábbi honlapot.

A 3.5 tonna feletti járművek díjfizetésével kapcsolatban a DARS alábbi oldalán találhat információkat (angolul).

Az autópályákon, illetve más közutakon a rendőrség, a vámszervek illetve a szlovén autópálya felügyelet (DARS) munkatársai jogosultak ellenőrzésre, illetve igazoltatásra.

Szabálysértési bírságok

Szabálysértés elkövetése esetén a kiszabott bírság befizethető a helyszínen készpénzben, vagy a rendőrségen. Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságoló szerv felhívja a bírságolt személy figyelmét, hogy amennyiben meghatározott időn belül kifizeti a bírságot (ez általában 8 vagy 16 nap), akkor a büntetésnek csak a felét kell kifizetnie. Megtörténik, hogy a rossz nyelvi kommunikáció miatt honfitársaink ezt „egyezkedésként” (megvesztegetési próbálkozásként) értelmezik. A bírság befizetésének megtagadása esetén az igazoltató hatóság ideiglenesen bevonhatja a vezető és a gépkocsi (a tehergépkocsi és a rakomány) okmányait, amelyeket azonban az összeg befizetését követően azonnal visszaadnak. Amennyiben a bírság megfizetésére nem kerül sor az iratok bevonását követő 6 - illetve ritkább esetben 12– hónapon belül, a szlovén hatóságok azokat a magyar nagykövetség részére küldik meg, ahonnan továbbítjuk őket azokat a kiállító magyar hatóságoknak. A konzulátusnak a hatályos jogszabályok értelmében kiszabott helyszíni bírságok mértékét és a szlovén hatóságok ezzel kapcsolatos döntését nem áll módjában befolyásolni. Ennek megfelelően a konzulátusnak nincs arra hatásköre, hogy egy éppen a helyszínen eljáró szlovén rendőrt felhívjon telefonon és egyezkedjen vele a büntetés nagyságáról vagy annak jogszerűségéről. Amennyiben bármilyen jellegű észrevétele van a megbírságolt magyar állampolgárnak, akkor utólag panasszal élhet az eljáró hatóságnál, alapszabályként a bírság kiszabásától számított 8 napon belül. A panasz továbbításában természetesen segítséget nyújt a konzulátus.

Tanácsok Szlovénián keresztül fuvarozást végző cégeknek

A szlovén autópályákon az utóbbi időszakban többször előfordult, hogy a műszaki hibás kamiont elvontató cég kirívó összeget kívánt elkérni a magyar kamionostól, majd a kamiont addig nem engedte útnak, amíg az összeget ki nem fizetik. Ennek elkerülésére fontos, hogy csak a szlovén autópálya kezelő (DARS), illetve a vele szerződésben lévő szlovén autóklub (AMZS) által megbízott alvállalkozókra bízzuk a jármű elvontatását. Az ilyen alvállalkozók járművein minden esetben szerepel a DARS és az AMZS logója is. Műszaki hiba esetén általában a DARS (narancssárga) autója ér először a helyszínre, aki körbebójázza az autót és értesít egy hivatalos vonatatót, aki elvontatja a járművet a sofőr által kért helyig (parkoló, szerviz). A hivatalos alvállalkozók tarifái nem lehetnek magasabbak az AMZS honlapján szereplő összegeknél, amelyekről az alábbi linken lehet tájékozódni.

Amennyiben magasabb a számla, úgy javasoljuk az itt szereplő árakra való hivatkozást. Utólag is van lehetőség panaszt tenni a DARS-nál vagy AMZS-nél a számla bemutatásával.

A kamionvontatási ügyek kapcsán helyben tapasztalt súlyos jogsérelem esetén (azaz árú lefoglalása és/vagy fizikai személy szabad-mozgásának korlátozása esetén) javasolt a helyi rendőrség értesítése.

Műszaki hiba esetén az 1987-es telefonszámon lehet segítséget kérni az AMZS-től (kommunikációs nyelvként lehet használni az angolt és a németet, de van magyarul tudó munkatárs is).

A fentiek mellett felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Szlovéniában, amennyiben a rendőrség a fuvarozó cég sofőrjét bünteti, akkor a sofőr mellett minden esetben a cégre is kiszab büntetést, amely nagyon magas lehet. Továbbra is érvényben van az az intézkedés, hogy amennyiben a helyszínen nem tudja a sofőr rendezni az összeget, akkor az intézkedő hatóság a sofőr és a jármű összes iratát bevonja. Ilyenkor a büntetési cédulára írják rá, hogy az iratokat hol lehet visszakapni a fizetést követően.

Az utóbbi időben több kamiont is büntettek amiatt, hogy az erős szél miatt életbe léptetett korlátozás ellenére használta a gyorsforgalmi utat. A főként téli időszakban jelentkező bóra (Burja) erős széllökései miatt sokszor korlátozzák a helyi hatóságok a tehergépjármű forgalmat, főként a Ljubljana-Koper, illetve a H4-es gyorsforgalmi utakon. Ilyenkor fontos figyelni a kijelzőket, amelyek tájékoztatnak a korlátozásokról.

Információ Szlovéniában személyszállítási szolgáltatást végzők számára

A Szlovéniába belépő külföldi személyfuvarozók (buszok, kisbuszok, stb.) utazási céljuktól függetlenül adózási kötelezettség alá esnek Szlovéniában. Az autóbuszt üzemeltetőnek (az utazás szervezőjétől függetlenül) szlovén adószámot kell kérnie (ennek menetéről bővebb információ:  https://ljubljana.mfa.gov.hu/page/szloven-adoszam-kivaltasa) és jelentést kell benyújtania a Szlovéniában/Szlovénián keresztül megtett fuvarokról, amelyek után adót kell fizetnie. Az időszakos szállítást végző személyek számára a részletes leírás magyar nyelven, az alábbi helyen található.

További információ és magyar nyelvű formanyomtatvány

A kérelmezők önállóan is intézhetik a fenti eljárást, de léteznek szlovénul-magyarul tudó, erre szakosodott cégek is, akik ebben segítenek.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Szlovéniában szigorú szabályok vonatkoznak a gyermekek csoportos szállítására, amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló törvény  (Zakon o predpisih cestnega prometa (ZPrCP) www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793) 90. paragrafusa szabályoz. Ennek főbb elemi: A busszal utazó gyermekek csoportját legkevesebb egy 21 évesnél idősebb személynek kell kísérnie, a gyermekeknek utazás közben szabályosan beépített üléseken biztonsági övvel bekötve kell ülniük, a gyermekek csoportját személyautóban csak három évnél több vezetési gyakorlattal rendelkező gépkocsivezető szállíthatja, a buszvezetőknek pedig legalább egy éves buszvezetési gyakorlattal kell rendelkezniük és az utóbbiról fel kell tudni mutatni a munkaadó igazolását. A gépjárművön e  mellett szabályosan fel kell tüntetni, hogy az gyerekeket szállít és a rendőrök a sofőr állapotát (pl. fáradság) is ellenőrizhetik. 

Hegymászók, túrázók, síelők figyelmébe

Szlovénia, mint alapvetően hegyvidéki ország kiváló lehetőségeket nyújt szabadidős sportokhoz (hegymászás, hegyi túrák, túra-kerékpározás, vadvízi túrák). Tekintettel azonban arra, hogy a külföldi turistákat érő balesetek, szerencsétlenségek nagy része felelőtlenségből, vagy a helyismeret hiányából fakadóan következik be, fokozottan kérjük az extrém sportok kedvelőit, hogy minden esetben körültekintően járjanak el, és csak jól szervezett túrákra, kellő helyi ismerettel rendelkező, szakszerű túravezető irányításával induljanak el.

A júniustól szeptemberig tartó szezon idején számos, a hegy- és sziklamászásnak, vagy egyéb extrém sportoknak hódoló külföldi turista utazik Szlovéniába, akik azonban nem minden esetben vannak kellően felkészülve a magashegyi éghajlati és domborzati viszonyokra.

A külföldiek körében történt balesetek és szerencsétlenségek oka gyakran az, hogy a túrázók, nem rendelkeznek pontos helyismerettel és információval a kijelölt útvonalról, úti célról, nem ismerik a környéket. Gyakori probléma, hogy a nyári időszakban sokan könnyű ruházatban (bakancs nélkül, papucsban, vagy szandálban), megfelelő felszerelés nélkül indulnak el. Nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjék az időjárás-előrejelzést és a különböző veszélyjelzéseket, különösen, ha valaki a Triglavra indul. 1500-2000 m felett nagyon gyorsan változhat a hőmérséklet és az időjárás. Az elmúlt időszakban több természeti katasztrófa pusztított a Júliai-Alpokban, amely teljes útszakaszokat zárt le vagy mosott el. Kiemelten fontos, hogy megfelelő tájékozódó felszerelést vigyenek magukkal a túrázók, iránytűt, térképet, lehetőség szerint GPS-t, amellyel helyzetük is pontosan meghatározható szerencsétlenség esetén. A menedékházakban javasolt bejegyezni az indulás pontját és az úti célt, hiszen szerencsétlenség esetén ez lényegesen lerövidítheti a keresés idejét és megkönnyítheti a mentést.

Kérjük, hogy a magashegyi túrákra alaposan készüljenek fel, a szükséges felszerelés hiányában ne induljanak el. Meleg, téli öltözet nélkül ne induljanak neki, és az út előtt tájékozódjanak, hogy jégcsákányra, hágóvasra, biztosító eszközökre szükség van-e. A szlovén Alpinista Szövetség fokozottan felhívja a figyelmet a fizikai felkészültség, illetve a mentális kondíció fontosságára is.

Javasoljuk, hogy minden síelő ismerkedjen meg a síelés 10 alapszabályával. Veszélyhelyzet vagy katasztrófa esetén a 112-es segélyszámon hívható segítség a szükséges adatok megadásával. A mentők a 113-as számon is hívhatóak. A segélyhívószám lezárt billentyűzetnél is működik. 

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Fertőzőbetegségek és járványok tekintetében azonos a helyzet a többi fejlett EU tagállammal.

Az uniós országokból érkező turisták sürgősségi egészségügyi ellátásra való jogosultságát az EU egyes tagállamaiban az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU Kártya) biztosítja, amelyet célszerű az utazás megkezdése előtt kiváltani.

Tekintettel arra, hogy a turisták által sűrűn látogatott szlovéniai üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg a Szlovén Köztársaságban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.