Hitelesítési kérelmek beadása

Az ügyfélfogadás rendje:

Tisztelt Ügyfeleink!

2016. december 27-től 30-ig Hitelesítési Ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadás karbantartási munkálatok miatt szünetel. Javasoljuk, hogy amennyiben december 23-ig át kívánják venni elkészült irataikat, azokat legkésőbb december 21-ig nyújtsák be Ügyfélszolgálatunkon. Az Ügyfélszolgálat 2017. január 2-tól újra a megszokott ügyfélfogadási időben működik.

* * *

Az okiratok beadása: hétfőtől csütörtökig minden nap 9-12 óra között.
A felülhitelesített okiratok felvétele a beadást követő napon 15.00-16.00 óra között.
Pénteken kizárólag az elkészült okiratok felvétele lehetséges 11-12 óra között.

FELÜLHITELESÍTÉSI KÉRELEM/REQUEST FORM FOR LEGALISATION

Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet irányadó, azonban amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk, a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00-16.00 óra között fel lehet venni.

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő.

Cím:
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület fsz.

* * *

Tájékoztatásul jelezzük, hogy 2017. január 1-től az anyakönyvi kivonatokra nem kell beszerezni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított közbenső felülhitelesítést. Az anyakönyvi kivonatok így bármely célország esetében közvetlenül a kiállítást követően benyújthatók ügyfélszolgálatunkon (továbbra is érvényes ugyanakkor az a szabály, hogy csak 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonat látható el felülhitelesítéssel, az ennél régebben kiállított anyakönyvi kivonatok helyett tehát újat kell beszerezni).