Hitelesítési kérelmek beadása

Az ügyfélfogadás rendje:

Az okiratok beadása: hétfőtől csütörtökig minden nap 9-12 óra között.
A felülhitelesített okiratok felvétele a beadást követő napon 15.00-16.00 óra között.
Pénteken kizárólag az elkészült okiratok felvétele lehetséges 11-12 óra között.

FELÜLHITELESÍTÉSI KÉRELEM/REQUEST FORM FOR LEGALISATION

Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet irányadó, azonban amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk, a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00-16.00 óra között fel lehet venni.

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő.

Cím:
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület fsz.