Miért van szükség biztonsági besorolásra?

A biztonsági kategóriák meghatározásával a Konzuli Szolgálat az egyes országok aktuális biztonsági helyzetéről tájékoztat. Tájékoztatásunk alapján dönthet a célországba történő elutazásról vagy az út elhalasztásáról. Utazási tanácsainkban a biztonsági tájékoztatón túl információt nyújtunk a beutazási feltételekről, a helyi egészségügyi helyzetről és más hasznos tudnivalókról.

A külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Ön személyes döntése. Javasoljuk, hogy a Konzuli Szolgálat által közölt információk mellett más forrásokból (útikönyvekből, utazásszervezőktől) is tájékozódjon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Konzuli Szolgálat nem tud segíteni Önnek

 • a külföldre utazás megszervezésében,
 • szervezett vagy egyéni utazás esetében pénzvisszatérítés rendezésében, kártérítésben,
 • utazási irodával kialakult nézeteltérés rendezésében,
 • menetjegy foglalásában, átfoglalásában,
 • szállás, külföldi lakhatás biztosításában,
 • csomagmegőrzésben,
 • utasbiztosítás megkötésében.

Ha az utazás körülményeiben problémája adódik, közvetlenül ahhoz a szervezethez kell fordulnia, amellyel szerződött (utazásszervező, utazási iroda, légitársaság, biztosítótársaság).

Honnan származnak a biztonsági besorolások?

A Konzuli Szolgálat az egyes országok biztonsági besorolásról körültekintő mérlegelést követően, a magyar konzuli hálózattól érkező információk és az uniós partnerekkel folytatott egyeztetés alapján dönt. Három biztonsági kategóriát alkalmazunk:

A III. (hármas), legenyhébb biztonsági besorolási kategóriát zöld színnel jelezzük.

Az e kategóriába tartozó országok közbiztonsági helyzete, biztonsági kockázatai, általános szabályrendszere, jellemző viszonyai, közszolgáltatásai hasonlóak a Magyarországon megszokotthoz.

Ennek ellenére utazás előtt javasoljuk, hogy:

 • Regisztráljon konzuli védelemre a Konzinfo Ügysegéden: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu.
 • Kössön mindenre kiterjedő utasbiztosítást (baleset-, poggyászbiztosítás). Ha utazása során extrém sportokat űz, búvárkodik vagy hegyet mászik, speciális biztosításra lehet szüksége.
 • Olvassa el utazási tanácsainkat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs.
 • Az utazás során mindenkor kövesse a helyi hatóságok utasításait.

A II. (kettes) biztonsági besorolás, amelyet sárgával jelzünk, a fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek kategóriája.

Ezen országokban a biztonsági helyzet nem kielégítő. Járványveszély, háborús fenyegetettség, terrorista támadások veszélye vagy más rendkívüli körülmény indokolhatja e besorolást. A Konzuli Szolgálat ezen térségekben a magyar állampolgárok konzuli védelmét valamely okból csak részlegesen vagy csak rendkívüli nehézségek árán képes ellátni. Előfordulhat az is, hogy valamely állam hatóságai az állam egész területére vagy meghatározott részére beutazási korlátozást rendelnek el. E körülményeket a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri és elhárulásukról kellő időben tájékoztatást ad.

Javaslataink az utazás előkészítéséhez, valamint az utazás során:

 • Körültekintően szervezze meg útját, alaposan tájékozódjon a célország viszonyairól.
 • Az egyes országokra, régiókra vonatkozó figyelmeztetés részletesebb indokait az adott országra vonatkozó utazási tanácsaink között olvashatja. Járványügyi helyzetben javasoljuk az ÁNTSZ honlapjának ellenőrzését: www.antsz.hu. Nemzetközi oltásokkal kapcsolatos információ az Országos Epidemiológiai Központtól szerezhető be: www.oek.hu, telefon: +36-1-336-76-83.
 • Regisztráljon konzuli védelemre honlapunkon: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu.
 • Kössön mindenre kiterjedő utasbiztosítást (baleset-, poggyászbiztosítás). Ha utazása során extrém sportokat űz, búvárkodik vagy hegyet mászik, speciális biztosításra lehet szüksége.
 • Olvassa el utazási tanácsainkat: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs, tekintse át az utazásra nem javasolt térségek listáját: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek.
 • Tájékozódjon a helyi média aktuális biztonsági fenyegetettséggel kapcsolatos felhívásairól, az utazás során mindenkor kövesse a helyi hatóságok utasításait.
 • Készüljön fel több lehetséges útvonaltervvel arra az esetre, ha a helyszínen módosítania kellene utazását.
 • Ismertesse útitervét itthon maradó családtagjaival vagy barátaival.
 • Tájékozódjon a turistákat érintő jellemző csalási formákról.
 • Utazása során kerülje a tömegdemonstrációkat, gyülekezéseket.
 • Legyen mindig éber és körültekintő a saját biztonsága érdekében.
 • Természeti katasztrófa, politikai konfliktus vagy hasonló rendkívüli körülmény bekövetkeztekor mielőbb tudassa itthon maradt hozzátartozóival, hogy biztonságban van.

Az I. (egyes) biztonsági besorolás, amelyet pirossal jelzünk, az utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriája.

Ez a legszigorúbb biztonsági figyelmeztetésünk. Az e kategóriába tartozó országokban válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók. Javasoljuk, hogy e célországokba ne tervezzen utazást, vagy törölje tervezett utazását. Amennyiben már az országban tartózkodik, javasoljuk, hogy minél előbb hagyja el az országot, amíg a kereskedelmi járatok erre lehetőséget biztosíthatnak. Amennyiben úgy dönt, hogy a Konzuli Szolgálat felhívása ellenére az országban marad, a Konzuli Szolgálat nem tudja garantálni Önnek a segítségnyújtást.

Kérjük, hogy tájékozódjon az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződések közös szabályairól: 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről [9. § (1) és (2); 21. § (3)].