Az adatvédelmi tájékoztató legutoljára 2021. január 4- én frissült.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium fontosnak tartja adatainak védelmét. Ezért is készítettük el adatvédelmi tájékoztatónkat, amely meghatározza, milyen formában kezeljük, használjuk fel és tároljuk a törvényben meghatározott ideig személyes adatait. További információt  adatkezelési tájékoztatónkban találhat.

Kérjük, szánjon rá néhány percet, hogy megismerje az adatvédelmi gyakorlatunkat, és lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése lenne!

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy adott személyt egyértelműen beazonosít, illetve amelynek a segítségével az adott személlyel kapcsolatba lehet lépni, így többek között a név, e-mail cím, IP cím.

Adataihoz – törvényi felhatalmazás alapján - kizárólag a Külgazdasági és Külügyminisztérium konzuli védelmet ellátó munkatársai és a technikai feltételeket biztosító közvetlen munkatársai, megbízás alapján a rendszer üzemeltetői férnek hozzá a feladat ellátásához szükséges mértékig és indokolt ideig.

Amennyiben úgy dönt, hogy személyes adatait nem adja meg, az alkalmazást nem tudja majd a teljes funkcionalitással használni.

Az alábbiakban felsoroljuk, milyen személyes adatokat kezelhetünk a konzuli védelem nyújtása érdekében és milyen formában használjuk fel azokat:

Az alkalmazás telepítése után, az első elindításkor egyedi azonosításhoz készítünk egy azonosítót, ezt a Google Firebase termékével végezzük. Későbbiekben, ha az alkalmazást profilhoz társítja, lehetőséget teremt arra, hogy a telepített alkalmazást (és ezzel a készüléket) az Ön személyéhez kapcsoljuk, ezáltal tudunk Önnek vészhelyzet esetén (push notification) üzenetet küldeni.

A személyes adatokat csak az Ön beleegyezésével és - a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény alapján - kizárólag a konzuli védelem ellátása érdekében kezeljük. A vonatkozó jogszabályokról részletesen a Konzuli Szolgálat weboldalán tájékozódhat.

Nem személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A mobil alkalmazás(ok)ban lehetőség van a használati adatok begyűjtésére, többek között az alkalmazás telepítésekor, használatakor és annak összeomlása esetén. Ezt az Apple App Store, Google Play Store és Google Firebase termékeivel valósítjuk meg.

A Konzinfo Utazom mobil alkalmazással közvetlenül (tehát az App-áruház bevonása nélkül) is adhat visszajelzést email küldésével. Ez esetben az általunk megismert e-mail címet kizárólag a válasz elküldéséhez fogjuk felhasználni.

A legtöbb internetes szolgáltatáshoz hasonlóan, bizonyos adatokat ez az alkalmazás is automatikusan gyűjt, majd naplófájlba ment. Ilyen információk például az IP (Internet Protocol)-címek, az operációs rendszer, a dátum- és időbélyegző, valamint a kattintások adatai.

Ezeket az adatokat a rendszer csak a hibamentes működés biztosításának érdekében kezeli.

A személyes adatok védelme

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nagyon komolyan veszi személyes adatainak biztonságát, személyes adatait átvitelkor kódolással – például a Transport Layer Security (TLS) használatával – védi. Az Ön személyes adatait olyan számítógépes rendszerekben őrzi, amelyekhez korlátozott a hozzáférés és olyan épületekben helyezkednek el, amelyeket fokozott fizikai biztonsági intézkedésekkel védenek.

Személyes adatok megőrzése

A telepített Konzinfo Utazom alkalmazás által generált egyedi azonosító az alkalmazás első indításától az alkalmazás törléséig használható. Ezzel az azonosítóval léphet be a profiljába, amelyet az ott megadottak szerint tárol. Ezt az egyedi azonosítót az alkalmazás kezeli, és őrzi.

Személyes adatokhoz való hozzáférés

A telepített alkalmazás által generált egyedi azonosítóját három esetben használjuk fel:

  • profillal való bejelentkezéskor ezzel azonosítjuk a készüléket
  • helyzetének megosztásakor ez azonosítja az Ön eszközét
  • vészhelyzeti visszajelzés esetén ez azonosítja az Ön eszközét

Amennyiben törölni szeretné ezt az azonosítót, az alkalmazás eltávolításával teheti meg.

Gyermekek

Tisztában vagyunk vele, mennyire fontos a különleges elővigyázatosság a gyermekek biztonságának megóvása érdekében, azonban az adatvédelmi szabályok miatt azt kérjük, hogy kiskorúak ne hozzanak létre saját profilt.

Ha egy szülő szeretné a gyermeke által létrehozott profilt javítani vagy törölni, az oldal alján olvasható lehetőségek egyikén keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot.

Helyalapú szolgáltatások

A konzuli védelem hatékonyabb ellátása érdekében készülékétől földrajzi koordinátákat kaphatunk az alkalmazáson keresztül, amennyiben ezt Ön kifejezetten engedélyezi. Ezek a hely-adatok – biztonsági megfontolásból – nem alkalmasak az Ön helyzetének pontos meghatározásához. Az így megszerzett hely-adatból csak a legutolsót tároljuk el, többek között ezzel az adattal tudjuk eldönteni, hogy egy kialakult vészhelyzet esetén Ön érintett lehet-e vagy sem.

Ugyanígy elküldésre kerül ez a hely-adat, ha vészhelyzeti érintettség esetén Ön visszajelez az alkalmazással. Amennyiben Ön a vészhelyzet esetén bajba kerül, ezt a hely-adatot tudjuk felhasználni a minél hatékonyabb és gyorsabb segítségnyújtás céljából, szükség esetén és az adatvédelmi szabályok maradéktalan megtartása mellett az illetékes hatóságoknak is átadva azt.

Amennyiben nem kívánja a hely-adatait megadni, a Beállítások lapon ne kapcsolja be a helyzet megosztása funkciót.

Harmadik felek weboldalai és szolgáltatásai

Az alkalmazásban megjelenő tartalmak harmadik felek weboldalainak, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják, mint például URL-címek, telefonszámok, email címek, térképes hivatkozások, közösségi és csevegő alkalmazások felhívására alkalmas link-ek vagy gombok.

Ha Ön rákattint egy ilyen URL-címre, akkor egy külön webhelyre vagy külön alkalmazásba jut, ahol az adatkezelés nem az itt leírtak szerint történik.

A harmadik felek által gyűjtött adatokra, melyek tartalmazhatnak helyzeti vagy elérhetőségi adatokat, az adott cégek saját adatvédelmi gyakorlata érvényes. 

A Konzinfo Utazom alkalmazás beépítetten tartalmazza a mobil készülék operációs rendszerének és ökoszisztémájának funkcióira való hivatkozásokat, így az azt szállító cég adatkezelési gyakorlata természetesen itt is érvényes. Az alkalmazás ezek felett a Google Firebase termékére épít, ennek adatvédelméről itt olvashat: https://firebase.google.com/support/privacy

Javasoljuk, hogy mindenképpen ismerkedjen meg ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzataival.

Nemzetközi felhasználók

Az alkalmazás magyar állampolgárok számára készült, elsődlegesen magyarországi szolgáltatásokat használ. Az alkalmazás nyilvános eléréséhez az egyes nem magyarországi alkalmazásboltokban érvényes szabályokat kell teljesítse.

Kötelezettségvállalásunk az Ön személyes adataival kapcsolatban

Személyes adatainak biztonsága érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársait megismertetjük adatvédelmi és biztonsági irányelveinkkel, és szigorúan felügyeljük az adatvédelmi előírások betartását a szervezeten belül.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

Ha kérdése vagy aggálya merülne fel az Adatvédelmi tájékoztatóval, vagy az adatfeldolgozással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel, illetve amennyiben panaszt kíván benyújtani az adatvédelmi szabályok esetleges megsértésével kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.

Elérhetőségeink:
Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Postai cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefonszám: +36-1-458-1000

Konzuli Szolgálat
Cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. 
Telefon: +36-80-368-036
E-mail: YwVAdI8WM0GYODza29uemluZm8udXRhem9tQG1mYS5nb3YuaHU=  

Adatvédelmi tisztviselő
Név: dr. Molnár- Friedrich Szilvia 
Telefonszám: +36-1-458-1597
E-mail: isuJnzGMWCbiq3NFMa296YWRhdEBtZmEuZ292Lmh1 

Amikor beérkezik hozzánk egy adatvédelmi vagy személyes adatokra vonatkozó kérdés, rangsoroljuk a kérelmeket, valamint kezeljük az adott ügyet vagy kérdést, amellyel kapcsolatban Ön érdeklődik. Amennyiben az ügy konkrétabb jellegű, további információkat kérhetünk Öntől. Az ilyen konkrét jellegű kapcsolatfelvételek esetében mindig válaszolunk. Ha a kapott válasszal nincs megelégedve, panaszával a helyi igazságszolgáltatás illetékes hatóságához fordulhat. Kérdés esetén mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vonatkozó panaszkezelési lehetőségekkel kapcsolatos információkat megadjuk Önnek, amelyek az adott körülmények között alkalmazhatók.

A jogainak megsértése esetén:

  • a Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy 
  • bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá
  • adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Budapest 1055, Falk Miksa u. 9-11, ueNzBawjnJeeMEU5Oc5ZUdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QG5haWguaHU=

A Külgazdasági és Külügyminisztérium rendszeresen aktualizálja adatvédelmi tájékoztatóját. Jelentősebb módosítás esetén a frissített adatvédelmi nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk weboldalunkon.