Afrika

Mai napon is érvényes: 2020.01.17. 

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: A Szudáni Köztársaságban nincs magyar nagykövetség, Khartoumban tiszteletbeli konzuli iroda működik. A tiszteletbeli konzul csak érdekvédelmi ügyekben tud közreműködni, de semmilyen közigazgatási ügyben nem járhat el. A tiszteletbeli konzul a magyar nyelvet nem ismeri, angolul és arabul kommunikál. | Felügyelő képviselet Kairóban van

Aktuális:

2019. 06. 12.
2019. február 22. napjától Szudánban szükségállapot van érvényben, amely előre láthatóan 1 évre szól. A szükségállapotot a mindennapossá váló kormányellenes tüntetések okán, illetve egyéb politikai indokok miatt vezette be az ország elnöke.

A fentiekre való tekintettel magyar állampolgárok csak rendkívül indokolt, halaszthatatlanul sürgős esetben utazzanak Szudánba.

Ha mindenképpen be kell utazniuk az országba, javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon az ország híreit, pontosan tartsák be a hatóságok utasításait, tartózkodjanak bármilyen kihívó viselkedéstől, és tartózkodjanak az ország politikai rendszerét érintő kritikus megnyilvánulásoktól Szudánba történő tartózkodásuk ideje alatt. Mindig legyen önöknél útlevelük, de legalább útlevelük és vízumuk fénymásolata, és valamilyen irat, mellyel érvényes szállásukat bizonyítani tudják. Semmiképpen sem javasoljuk, hogy a vízum lejártát követően túltartózkodjanak. Kérjük, kerüljék a tüntetések, demonstrációk, valamint a tömegrendezvények helyszíneit.

Biztonság:

Nem javasolt az utazás a Szudáni Köztársaság alábbi területeire: Darfúr, az Eritreával határos terület, Abyei régió, valamint Dél-Kordofán és Kék Nílus szövetségi államok.

Dél-Szudán függetlenné válása után tartós feszültséggócok alakultak ki a Szudáni Köztársaság és Dél-Szudán határvidékén.

2019 év első felében az ország egész területén tüntetések várhatóak, amelyek lehetnek békések, de bármikor erőszakba is átfordulhatnak.

A szudáni egészségügyi rendszer aggasztóan gyenge, Európában könnyen kezelhető betegségek vagy sérülések is halálos kimenetelűek lehetnek az elégtelen ellátás miatt. Az egzotikus betegségek jelentette kockázat miatt keressék fel az ÁNTSZ-t.  

Beutazási és tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az útlevélnek a tervezett belépéstől számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Ideiglenes útlevél: NEM
Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

Bár az ország jogszabályai nem tartalmaznak külön rendelkezéseket arra az esetre, ha valamely kiskorú felnőtt, de nem szülői kísérettel utazik, javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozatot mindenféleképp szükséges arab, ha az különösen nagy nehézségbe ütközik angol nyelvre lefordítani, vagy eleve ezen a nyelveken elkészíteni. Ha olyan kiskorú gyermek kívánja elhagyni az országot (akár egyedül, akár édesanyjával), akinek az édesapja az adott ország állampolgára, a hatóságok a kiléptetéskor az édesapa írásos hozzájáruló nyilatkozatát kérhetik. Ezért javasoljuk, hogy az országhatáron történő kilépéskor ezt a dokumentumot tartsák maguknál. 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése szükséges 

Vízum egyéb célú beutazás esetén: Vízum beszerzése szükséges, a támogató dokumentumokról Szudán budapesti nagykövetsége tud felvilágosítást adni. 

Megjegyzés: Vízumot a Szudáni Köztársaság budapesti nagykövetségén kérvényezhetnek. Kérelmeiket igyekezzenek időben beadni, mert a vízumokat a szudáni külügy hagyja jóvá, ezért az eljárás 4-6 hetet is igénybe vehet. 

Házikedvencek beutazása:

A házikedvencek beutazásával kapcsolatos tudnivalókért a következő honlapokat keresse fel. http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato, www.pettravel.com/immigration/Sudan.cfm

Vám:

Szudánból tilos kivinni: bármilyen folyadékot, antikvitásokat, krokodilok, kígyók, és más védett állatok bőrét, elefántcsontot, aranyrudat. 

Az országba tilos alkoholtermékeket bevinni, ha az utazónál alkoholtermékeket találnak, azt azonnal elkobozzák és megsemmisítik. 

Az utazó be-és kiutazása során az alábbi javakkal utazhat vámmentesen: cigaretta, illatszerek, 12 dobozt meg nem haladó mennyiségben.  

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Szudán államformája köztársaság, az államfő Omár Hasszán Ahmed al-Basír 1993 óta. Az ország területe 1.861.482 km2, lakóinak száma 34,2 millió, fővárosa Khartoum (Kartúm). Hivatalos nyelv az arab és az angol. A lakosság túlnyomó többsége szunnita muzulmán, keresztény kisebbséggel. A hivatalos pénznem a szudáni font (SDG). 

A Szudáni Köztársaság jogrendszere az iszlám vallásjogon alapul, ezért javasoljuk az iszlám erkölcsi normák maradéktalan betartását. Az országba alkoholtartalmú készítményeket bevinni tilos. Az országban hölgyeknek sem kell fejkendőt viselni, de a vállat, kart szabadon hagyó ruhadarabokat, boka fölött végződő nadrágot, szakadt fazonú farmert ne viseljenek. Kerüljék bármilyen olyan mintát, képet, feliratot tartalmazó ruhadarab viselését, ami nem összeegyeztethető a konzervatív muszlim világnézettel (rockezenkarok emblémái, keresztény tartalmú feliratok, alulöltözött-akárcsak rajzolt-figurák, stb.)

Az országban a hittérítés tilos, kérjük, tartózkodjanak bármilyen, az iszlámon kívüli vallás népszerűsítésétől. 

Az ország különösen érzékeny hírnevére, kérjük, kint tartózkodásuk alatt ne közöljenek negatív tartalmű bejegyzéseket közösségi oldalaikon, tartózkodjanak a politikai rendszer kritizálásától, és kerüljék el a menekülttáborok környékét. 

Közlekedés:

Szudánban európai értelemben vett tömegközlekedés nincs. Külföldi állampolgárok Khartoumot csak külön engedéllyel hagyhatják el, engedély hiányában az első ellenőrzőponton visszafordítják a turistát. A Khartoum elhagyásával kapcsoaltos eljárásrendről érdeklődjön a Szudáni Köztársaság budapesti nagykövetségégnél. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Fürdőzés édesvízben és csapvíz fogyasztása nem ajánlott. Főleg a vidéki területeken előfordulhat orvos- és gyógyszerhiány, ezért a beutazónak ajánlatos megfelelő gyógyszereket magával vinnie.