Az országos tisztifőorvos járványügyi kockázati besorolása alapján az egyes országok biztonsági besorolása az alábbiak szerint módosult

Publikálva: 2020. augusztus 2.

A jelenleg újra intenzívebbé váló járványhelyzetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium, összhangban a 341/2020. (VII.12.) Korm.rendelettel, az országos tisztifőorvos 2020. július 12-én közzétett 34320-1/2020/OTF számú határozata alapján az egyes országok utazási kockázati besorolását módosította.

A határozat 2. mellékletében (piros kategória) felsorolt országokat, melyekben a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi mérték súlyosnak minősült utazásra nem javasolt országnak minősíti (I. biztonsági besorolási kategória).

Amennyiben a beutazás olyan halaszthatatlan ügyben történik, mint a célországban folyó bírósági eljárásban való részvétel; központi kormányzati, vagy autonóm állami szerv által igazolt kiutazás; halaszthatatlan egészségügyi ellátás igénybe vétele az intézmény igazolásával; tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése; súlyos beteg hozzátartozó ápolása; házasságkötésen, temetésen való részvétel; kiemelt sport-, kulturális vagy egyházi rendezvényen való részvétel, úgy a kiutazás indokoltsága méltányolható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 7.§ (5) pontja szerint a figyelmeztetés ideje alatt beutazó és onnan a konzuli szolgálat közreműködésével kimentett magyar állampolgárnak az evakuálás személyenként számított költségeit teljes összegben meg kell térítenie.  

Azon országokat, melyeket az országos tisztifőorvosi határozat az 1. számú mellékletben sorol fel, s ahol az aktuális fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, a fokozott biztonsági kockázatot jelentő térségek kategóriájába (II. biztonsági besorolási kategória) sorolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium.  

Azon országok, melyek a fenti két listában nem szerepeltek, mivel az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, s velük kapcsolatban a KKM részéről I.-es vagy II-es biztonsági kockázati kategóriába sorolás nem történt, a biztonsági kockázatot nem jelentő országok kategóriájába (III. kategória) sorolódnak.

A biztonsági átsorolások az egyes országok tekintetében folyamatosan történnek, azok lezárultáig kérjük, hogy a jelen listát tekintsék aktuálisnak a biztonsági kockázati besorolások tekintetében.

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldre utazás jelenleg a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a vírus újbóli terjedése előre nem meghatározható, országról-országra, óráról-órára változhat, mely az egyes országok esetében a határok, légi és szárazföldi közlekedés berekesztését, karantén intézkedések elrendelését is magával vonhatja, kiszámíthatatlan helyzeteket teremtve a megtervezett utazások során. Az ilyen korlátozásokat elrendelő országokban értelemszerűen a konzuli segítségnyújtás lehetőségei is rendkívüli módon beszűkülnek, ideiglenesen lehetetlenné is válhat. Ezért kérjük a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék figyelemmel a Konzuli Szolgálat utazási tanácsait is. 

Ha mégis a külföldre utazás mellett döntenek, ügyeljenek arra, hogy a fertőzés megelőzése céljából javasolt higiéniai előírásokat gondosan tartsák be, a fogadó ország hatóságainak utasításait kövessék fokozott figyelemmel.

A konzuli védelemre történő regisztrációt minden kiutazás esetén javasoljuk, az esetlegesen szükségessé váló konzuli segítségnyújtás megkönnyítése érdekében, valamint a Konzinfo Utazom mobilapplikációnk letöltését az utazási tanácsok könnyebb nyomon követése érdekében.

Menü

Nyitólap

Navigáció