Utazás személyazonosító igazolvánnyal

A személyi igazolvánnyal való beutazás szabályai Magyarország schengeni tagsága következtében, azaz 2007. december 21-től nem változnak.

Az Európai Gazdasági Térség alábbi államainak állampolgárai érvényes személyazonosító igazolvánnyal is beléphetnek Magyarország területére:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország.

Svájc,
amely ugyan nem tagja az EGT-nek, de 2008. december 12-óta schengeni tagország, így az érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező svájci állampolgárok ugyancsak beléphetnek Magyarország területére.

A szintén EGT-tag, Dánia, Egyesült Királyság, Izland, Írország, Lettország és Norvégia nem állít ki személyi igazolványt, így ezen országok állampolgárai továbbra is csak érvényes útlevéllel utazhatnak be Magyarországra.

Svéd állampolgárok érvényes útlevéllel vagy új típusú (2005. október 1. után kibocsátott, a birtokos állampolgárságára vonatkozó bejegyzést is tartalmazó) svéd személyi igazolvány birtokában jogosultak Magyarországra történő beutazásra. Tekintettel arra, hogy a régebbi típusú svéd személyazonosító igazolvány nem jelöli birtokosa állampolgárságát, és hogy a svéd személyi igazolványt nem csak svéd állampolgároknak, hanem harmadik országok állampolgárainak is kiállítják, akik a vonatkozó közösségi rendelkezések szerint nem élhetnek a személyi igazolvánnyal való utazás jogával - összhangban az Unió többi tagállamának gyakorlatával – a régebbi típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkező svéd állampolgárok továbbra is csak érvényes útlevéllel utazhatnak be Magyarországra.

Az EGT-állampolgárok beutazása vízummentes, és kilencven napot meg nem haladó időtartamig külön engedély nélkül tartózkodhatnak Magyarország területén.

Az EGT-állampolgár kilencven napot meghaladó tartózkodása is vízummentes, és – a jogcímtől függő feltételek teljesítése után – kérheti ún. EGT tartózkodási engedély kiállítását. A kérelem benyújtásakor – egyebek mellett – az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni.

Horvátország állampolgárai - nemzetközi megállapodás alapján - legfeljebb 90 napos időtartamra személyi igazolványukkal is beutazhatnak Magyarország területére, amennyiben utazásuk célja nem munkavállalás vagy jövedelemszerző tevékenység folytatása.

A belépni szándékozó horvát állampolgárnak személyi igazolvánnyal történő beutazás esetén is meg kell felelnie az útlevéllel történő belépés esetére meghatározott általános belépési követelményeknek (a tervezett tartózkodás idejének megfelelő mennyiségű pénz, visszautazás biztosítottsága stb.).

Horvátország és Svájc állampolgárai munkavállalás, jövedelemszerző tevékenység, tanulmányok folytatása esetén, illetve 90 napot meghaladó tartózkodási szándék esetén útlevéllel léphetnek be Magyarországra, és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál kérelmezhetik a tartózkodási engedélyüket.

Menü

Nyitólap

Navigáció