Haláleset külföldön

A konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén felmerülő bizonyos ügyekben segítséget nyújt. Ha a konzul halálesetről tudomást szerez, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A konzuli szolgálat azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban az érdekelt jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.

* * *

Halottszállítási engedély

Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, amelyet az elhalálozás helye szerint illetékes konzuli tisztviselő kérelemre állít ki.

1. A kérelemnek tartalmaznia kell

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

Az eljárás díjköteles >> 

Elhunyt személy hamvait tartalmazó urna hazaszállításához a konzul részéről engedély nem szükséges. Javasoljuk, hogy a hamvak hazaszállításával kapcsolatos további tudnivalókról tájékozódjanak a szállítást végző temetkezési szolgáltatónál.

Halottszállítási engedély kiállításáról további információt itt talál >>

* * * 

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

Külképviseleteink – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről.

Menü

Nyitólap

Navigáció