Ügyintézés a konzulnál

Útlevél 
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet, amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérése esetén a külképviseleten is átvehető. Bővebben>>

E-Személyi
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a hivatásos konzuli tisztviselőnél tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: Eszig.) iránti kérelmet nyújthatnak be. Bővebben>>

 

Hitelesítés
Ebben az eljárásban a konzul az okiraton, vagy az okirathoz fűzve záradékot helyez el, amelyben közhitelesen tanúsítja az okiraton szereplő aláírás vagy kézjegy valódiságát, a másolatnak az eredeti okirattal való egyezőségét; a bemutatott fordítás helyességét, illetőleg az általa készített fordítás hitelességét. Ezekben az esetekben a konzul a közjegyzőkre irányadó szabályok szerint jár el.  Bővebben>>

Diplomáciai felülhitelesítés
Annak érdekében, hogy a külföldön kiállított közokiratok (pl. anyakönyvi kivonat, családi állapot igazolás) a magyar hatóságok előtti eljárásokban felhasználhatóak legyenek, ezeket az okiratokat az általános gyakorlat szerint – a hiteles fordítás mellett- diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille tanúsítvánnyal is el kell látni. A felülhitelesítési eljárás hivatott igazolni a magyar hatóságok számára, hogy a külföldi közokiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi. Bővebben>>

Házasságkötés | Bejegyzett élettársi kapcsolat | Válás külföldön
A magyar állampolgárok külföldön is köthetnek házasságot. A házasságkötéshez szükséges dokumentumok és igazolások vonatkozásában a tervezett házasságkötés helye szerinti jogszabályok irányadók. A házasságkötéshez kapcsolódó szükséges adminisztratív teendőkről a menüpontban olvashat. | A külföldön történt házasságfelbontás tényét a magyar anyakönyvi nyilvántartásban is rögzíteni kell. A külföldön történt házasságfelbontás hazai anyakönyvezését az érintett magyar állampolgár kezdeményezheti a külképviseleten is.  Bővebben>>

Születés külföldön
Ha gyermekük születik külföldön, gondoljanak arra, hogy születéséről a magyar hatóságok automatikusan nem értesülnek. A gyermek magyar állampolgár, ha egyik, vagy mindkét szülője magyar állampolgár. Állampolgáraink külföldön történt anyakönyvi eseményeit, így a születést is bejegyzik egy központi magyar anyakönyvbe (hazai anyakönyvezés). A hazai anyakönyvezés előfeltétele annak, hogy a gyermek magyar útlevelet kaphasson. A születés hazai anyakönyvezését kérelmezni kell, amit külföldön a konzulnál tehet meg. Bővebben>>

Haláleset külföldön
E címszó alatt tájékozódhat a magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén szükséges teendőkről, így a holttest hazaszállításáról, a halál magyarországi anyakönyvezéséről, valamint a hagyatékról. Bővebben>> 

 

Egyéb
Magyarország külképviseletein kezdeményezni lehet az ügyfélkapu regisztrációt, beszerezhetők a külföldön történő ügyintézéshez, illetve munkavállaláshoz szükséges különböző típusú okiratok (pl. anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány, családi állapot igazolása), lehetőség van továbbá a lakcímnyilvántartással kapcsolatos egyes eljárások megindítására is. Bővebben>>

Nyomtatványok
A külképviseleten indítható egyes eljárások kezdeményezéséhez meghatározott típusú nyomtatványok szükségesek. A külképviseleti ügyintézés hatékonyságának fokozása céljából e címszó alatt előzetesen tájékozódhat egyes ügytípusokhoz tartozó nyomtatványok tartalmáról, lehetőség van továbbá azok letöltésére és kinyomtatására is. Bővebben>>

Menü

Nyitólap

Navigáció