Amerika

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 19.  
Mai napon is érvényes: 2017.09.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: A Holland Királyság részét képező karib-tengeri szigeteken nincs magyar nagykövetség és konzuli hivatal, a szigetek a hágai konzuli hivatal konzuli kerületébe tartoznak | Willemstadban tiszteletbeli konzul van

A Holland Királyság részét képező karib-tengeri szigetek: Aruba, Curacao, Sint Maarten illetve az adminisztratív értelemben Hollandia részét képező Bonaire, Saba és Sint Eustatius 

Aktuális hurrikánveszély: 

2017. 09. 19.
M
aria hurrikán

A legfrissebb időjárás-előrejelzés szerint újabb orkán közelít az Irma-hurrikán által súlyosan érintett három karib-tengeri holland sziget, Sint-Maarten, Saba és Sint-Eustatius irányába. A Maria nevű hurrikán helyi idő szerint várhatóan kedden éri el a szigeteket, melynek erőssége teljes bizonyossággal egyelőre nem prognosztizálható, de a várakozások szerint a hurrikán trópusi viharként indulva a szigetekhez közeledve már orkánná alakul, és 3-as erősségűvé erősödve, 185 km/h-s sebességgel éri el azokat. A várhatóan nagy erejű pusztítás miatt Magyarország hágai nagykövetsége továbbra sem javasolja az állampolgárok a régióba történő utazását a következő időszakban.

2017. 09. 07.
Irma hurrikán

Az Irma hurrikán szeptember 6-án átvonult a Holland Antillákhoz tartozó Saba, Sint Maarten és Sint Eustatius szigetén, jelentős pusztítást hagyva maga után. A helyi hatóságok folyamatosan dolgoznak az elektromos hálózat és a kommunikációs rendszerek helyreállításán. 

A karibi térség államainak polgári védelmi hatóságai kellő tapasztalattal és megfelelő felkészültséggel rendelkeznek a hasonló természeti jelenségek kezelésében, az érintett lakosság testi épségének megóvásában és a várható károk mérséklésében. Kérjük a térségben tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a hurrikánnal kapcsolatos híradásokat, a hatóságok előrejelzéseit, figyelmeztetéseit és az elhangzó utasításokat – saját testi épségük és fizikai biztonságuk érdekében – maradéktalanul hajtsák végre.

A Holland Hatóságok kormányzati honlapján elérhető a Vöröskereszt speciális holnapja, ahol a „túlélők” és a hozzátartozók kapcsolatba léphetnek egymással: https://www.ikbenveilig.nl, valamint átfogó, mindig frissülő tájékoztatást olvashatnak a hurrikán-helyzetről és a holland konzuli szolgálat elérhetőségeiről az alábbi oldalon: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orkaan-irma.

A Sint Maarten szigetén működő hatóságok hivatalos honlapja az alábbi linken érhető el: www.sintmaartengov.org/PressReleases/Pages/Complete-preparations-11-Hurricane-Shelters.aspx

A karibi szigetekért is felelős holland belügyi tárca egy információs vonalat hozott létre, amelyen várják a katasztrófában érintettek és a családtagok bejelentkezését angol és holland nyelven: 0031 20 205 1351

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be a Holland Királyság részét képező karib-tengeri szigetekre (Aruba B.E.S. szigetek, Curacau, St. Maarten):

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

A Holland Királyság tengerentúli területeit (Aruba, B.E.S. szigetek, Curacau, St. Maarten) képező karib-tengeri szigetekre magyar állampolgárok kizárólag a beutazástól számított még legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel utazhatnak be.
Ideiglenes útlevél: NEM
Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM
Kiskorúak beutazása:

Felhívjuk a Holland Királyság tengerentúli területeire (Aruba, B.E.S. szigetek, Curacau, St. Maarten) utazó vagy ott életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a holland hatóságok esetében tapasztalt eljárások alapján számítani lehet arra, hogy a tengerentúli szervek is fokozottabban ellenőrzik a kiskorú személyekkel utazók esetében a kiskorú gyermekekkel utazók szülői felügyeleti jogát, illetve amennyiben egyik szülő utazik a kiskorú gyermekkel, a kiskorú utazásához, a másik szülő részéről történő hozzájárulást. 

Javasoljuk, hogy a szülői felügyeleti jog igazolására (különösen eltérő vezetéknevű gyermekek-szülők esetében) tartsák maguknál a következő dokumentumokat:

  • az utazáshoz szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozatról szóló angol formanyomtatványt
  • a kiskorú személy magyar magánútlevelét
  • a kiskorú személy magyar születési anyakönyvi kivonatát
  • a hozzájáruló szülő érvényes magánútlevelének/személyazonosító igazolványának másolatát
  • Hollandiában született gyermekek esetében az önkormányzati lakcímnyilvántartásból (GBA) kért, egy hónapnál nem régebbi kivonatot
  • elvált szülők esetében a válásról és a gyermek felügyeleti/láthatósági jogáról szóló bírósági határozat másolatát (magyar nyelvű bírósági határozatok esetében javasoljuk az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített angol nyelvű fordítás bemutatását).

Abban az esetben, ha csak az egyik szülő utazik a kiskorú gyerekkel, javasoljuk, hogy tartsák magunknál a másik szülő – lehetőség szerint – angol nyelven írásban adott hozzájáruló nyilatkozatát.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges.

Az Aruba szigetére történő beutazásához az ott tartózkodás teljes időtartamára érvényes magánútlevélre van szükség. A vízummentes turista célú tartózkodás hossza legfeljebb 30 nap, amely főszabály szerint legfeljebb 90 napra meghosszabbítható. A beutazáskor a bevándorlási tisztségviselők további dokumentumokat kérhetnek, mint pl. érvényes visszaútra szóló repülőjegy, ún. be- és kiszállási formanyomtatvány (Embarkation and Disembarkation card), visszaigazolt szállásfoglalás, a megfelelő pénzügyi fedezet igazolása, stb. A helyi hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a beutazás engedélyezéséről szóló döntést a helyi bevándorlási hatóság tisztségviselői hozzák meg. A részletes információkért kérjük, érdeklődjön az arubai bevándorlásihivatal ügyfélszolgálatán a 00 297 522 1500 telefonszámon, továbbá friss információkat talál a hivatal honlapján.

A Curacao szigetére történő beutazáshoz az ott tartózkodás teljes tartamára érvényes útlevélre, visszaútra szóló jegyre, a tartózkodáshoz szükséges pénzügyi fedezet igazolására, érvényes szállásfoglalásra van szükség. A vízummentes tartózkodás hossza nem haladhatja meg a 90 napot.

A Sint Maarten szigetére történő beutazáshoz az ott tartózkodás teljes tartamára érvényes útlevél, érvényes oda- és visszaútra szóló jegy, érvényes szállásfoglalás St. Maarten szigetén, továbbá a tartózkodáshoz szükséges pénzügyi fedezet igazolása (100-200 USD/nap vagy érvényes hitelkártya) szükséges. A helyi hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a beutazás engedélyezéséről szóló döntést a St. Maarten-i Immigration and Border Protection Service tisztségviselője hozza meg. St. Maarten szigetén a magyar állampolgárok maximum 90 napig tartózkodhatnak turistaként, mely meghosszabbítható. Részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a „Visiting St. Maarten” tájékoztató kiadványát a St. Maarten-i Immigration and Border Protection Service honlapján.

Amennyiben Ön turistaként tartózkodik Aruba, Curacao és St. Maarten szigetén és ellopják vagy elveszíti az útlevelét, akkor ún. „laissez-passer”-t igényelhet a helyi kormányzói hivatalban. Ilyen okmányt a helyi hatóságok igazolt vészhelyzet esetén, a magyar hatóságokkal egyeztetve állíthatnak ki. 

Ha a helyi hatóságok megtagadják laissez-passer kiállítását, javasoljuk a willemstadi magyar tiszteletbeli konzul, illetve a hágai magyar konzuli hivatal megkeresését. A hágai konzuli hivatal indokolt kérelem esetén ideiglenes magánútlevelet állíthat ki. Az ideiglenes magánútlevél iránti kérelem feldolgozása, és az elkészült okmány elküldése gyorspostai szolgáltató igénybevételével történhet, az ügyintézési idő így meghaladhatja a hat munkanapot. 

A laissez-passer kiállítására jogosult helyi hatóságok elérhetőségeit az alábbi linkeken találja meg:

Aruba
Curacao
Sint Maarten

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a visszaélések elkerülése és a későbbi magyarországi ügyintézés (iratpótlás) elősegítése érdekében minden esetben tegyenek bejelentést a helyi rendőrkapitányságon, és kérjék az elveszett/ellopott útlevélről jegyzőkönyv kiállítását. Amennyiben Ön életvitelszerűen (nem turistaként) tartózkodik a Holland Királyság részét képező karib-tengeri szigeteken, akkor kiutazása előtt még Magyarországon gondoskodjon útlevele megújításáról! Ellenkező esetben a hágai és washingtoni külképviseleteken, illetve magyarországi tartózkodása során a hazai okmányirodákban adhat be magánútlevél iránti kérelmeket. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a területileg illetékes hágai külképviselet a karib-tengeri szigetekre nem tud magánútleveleket postai/gyorspostai úton továbbítani.

Vízum egyéb célú beutazás esetén: A vízumkötelezett harmadik országból származó családtag, a letelepedési jog jogosultjával (a magyar állampolgárral) való letelepedési célú beutazása esetén is – a nemzeti szabályoktól függően – vízumköteles lehet, ezért javasoljuk a Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége előzetes megkeresését a Holland Királyság részét képező karib-tengeri szigetekre vonatkozó vízumeljárást illetően.

Munkavállalás:

Hollandia 2007. május 1-i hatállyal feloldotta a 2004-ben csatlakozott uniós tagállamok munkavállalóival szemben a munkaerő piaci korlátokat, az ország karib-tengeri területeire azonban eltérő szabályozások vannak hatályban:

Bonaire, Sint Eustatus és Saba szigeteire a holland munkavállalási szabályok vonatkoznak. (Részletes információért kérjük, tekintse meg az utazásai tanácsok menüpontban Hollandia Munkavállalás fejezetére vonatkozó részét).

Az Aruba szigetén munkát vállalni kívánó magyar állampolgároknak először pozitív véleményt kell kérniük a Munkaügyi Hatóságtól (Departamento di Progreso Laboral, DPL), melynek segítségével a bevándorlási hivataltól (DIMAS) kell munkavállalási engedélyt kérnie. Turistaként nem vállalhat fizetős munkát Arubán. Felhívjuk az Arubán munkát vállalni kívánó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a munkavállalási engedély megadásának időtartama alatt nem lehet elhagyni Aruba területét, ezért az odautazást megelőzően mindenképpen igényeljenek új magánútlevelet.

Curacao szigetén tartózkodási engedély és munkavállalási engedély birtokában lehet munkát vállalni. Amennyiben Ön családtagját (házastárs, élettárs, gyermek) is magával kívánja vinni, számukra, külön tartózkodási engedély kiváltása szükséges. Ezeket az engedélyeket a curacaoi bevándorlási hivatalban (cím: Mortiersweg 5; telefon: 00-5999-7332000; XSPUPohHJTwsTOdJkS8MRcYMkr1aW5mb0BpbW1pZ3JhdGlvbmN1ci5vcmc=) lehet kiváltani. A bevándorlási hivatal magyarországi időszámítás szerint 13.45 és 18.00 között érhető el telefonon. Tekintettel arra, hogy a curacaoi hatóságok honlapjain részletes angol nyelvű információ nem érhető el, ezért javasoljuk, hogy a Curacao szigetén munkát vállalni kívánó magyar állampolgárok a fenti telefonszámon és/vagy email-címen vegyék fel közvetlenül a kapcsolatot a curacaoi bevándorlási hivatallal a személyre szabott tájékoztatás érdekében.

A St. Maarten szigetén történő letelepedéssel kapcsolatban kérjük, szíveskedjen tájékozódni a kormányzati honlapról.

Gépjárművezetés:

Aruba: az 1949. évi szeptember hó 19. napján Genfben kelt közúti közlekedési egyezmény részes államai – így Magyarország - által kibocsátott nemzeti gépjárművezetői engedély használható. (Nemzetközi vezetői engedély kiváltása ajánlott)

Curaçao: nemzeti gépjárművezetői engedély használható. (Nemzetközi vezetői engedély kiváltása ajánlott)

Sint Maarten: nemzetközi vezetői engedély kiváltása kötelező.

Bonaire: nemzeti gépjárművezetői engedély használható. (Nemzetközi vezetői engedély kiváltása ajánlott)

Saba: nemzetközi vezetői engedély kiváltása kötelező.

Sint Eustatius: nemzeti gépjárművezetői engedély használható. (Nemzetközi vezetői engedély kiváltása ajánlott)

Házikedvencek beutazása

Felhívjuk a Holland Királyság részét képező karib-tengeri szigetekre induló és ott életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy 2014. december 29-étől az európai uniós és nemzeti állat-egészségügyi jogszabályok változása miatt kölyökkutyák és –macskák, valamint vadászgörények csak a megfelelő veszettség elleni védőoltások megléte és a háziállatok legalább 15 hetes életkora után szállíthatóak be Hollandiába. 

További információ az ország karib-tengeri területeire vonatkozó, a kedvtelésből tartott állatok beutazásáról szóló szabályozásról a holland Élelmiszerbiztonsági és Árufelügyeleti  Hatóságnál kérhető: www.nvwa.nl/over-de-nvwa/inhoud/contact/adressen, +31 88 223 33 33, illetve a NÉBIH oldalán: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám:

Hollandiában az ország karib-tengeri területein érvényes vámszabályokról, a holland Adóhivatal (Belastingsdienst) nyújt további tájékoztatást angolul: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/abroad_and_customs/abroad_and_customs

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Közbiztonság

Nem jellemző, hogy a szigetekre érkező turisták erőszakos bűncselekmények áldozatává váljanak. Ezzel együtt elsősorban kábítószer-kereskedelemmel összefüggésben előfordulhatnak ilyen cselekmények. 

Gyakoribb a lopás, gépjárműfeltörés, ezért fokozott óvatosság indokolt. Az általános fokozott elővigyázatosság mellett javasoljuk, hogy pénzüket, értékeiket ne hagyják őrizetlenül, strandoláskor ne vigyék magukkal valamennyi készpénzüket, bankkártyáikat, valamennyi személyazonosító okmányukat. Javasolt a kevésbé lakott, illetve félreeső helyek kerülése, különösen sötétedés után.  

Ha bűncselekmény áldozatává váltak, a helyi rendőrségtől kérhetnek segítséget. Az útlevél ellopása, elvesztése esetén követendő eljárásról a "Vízum" pont alatt olvashat.

Tudnivalók a szigetek jogi státuszáról

A Holland Antillák 2010. október 10-étől megszűntek, jogutódként Curacao és Sint Maarten államai jöttek létre. Ezek az 1986. óta „status aparte” államként létező Arubával és az ún. „B.E.S.-szigetekkel” (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) együtt a Holland Királyság részét képezik. Bonaire, Sint Eustatius és Saba jogállása egy holland városi önkormányzatnak („gemeenteraad”) felel meg.

A korábbi Holland Antillák jogszabályai továbbra is érvényesek Curacaon és Sint Maarten-en, Arubán ezeknek a jogszabályoknak a döntő többsége továbbra is érvényes. A „B.E.S.-szigeteken” a hollandiai jogszabályok alkalmazandók.  

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A curacaoi Egészségügyi, Környezeti és Természetvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a sárgaláz megbetegedés közelmúltban tapasztalt dél-amerikai, elsősorban brazíliai elterjedése következtében a helyi idegenrendészeti hatóságok minden fél évnél idősebb, a megbetegedés által sújtott régiókból érkező személy esetében beutazáskor érvényes védőoltást és az ennek tényét igazoló hatósági igazolás bemutatását teszik kötelezővé. Az egészségügyi okokból a sárgaláz elleni védőoltás alóli mentességet élvező személyek esetében beutazáskor orvosi igazolás megléte szükséges.

Figyelem: a Zika-vírus kapcsán 2016. február 1-től másodfokú figyelmeztetés lépett életbe a szigeteken, amely a hatóságok októberi tájékoztatása alapján továbbra is érvényes. Javasolt hosszúujjú/szárú, vagy speciális  ruházat viselése, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező szúnyogriasztó szerek használata különösen várandós és szoptató kismamák esetében, illetve szúnyogcsípés elleni védelmet biztosító szálláshely választása. Tünetek észlelése esetén ajánlott mielőbb orvoshoz fordulni. 

Részletes információk az alábbi angol nyelvű oldalon olvashatók: wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information

Aruba, Curacao, Bonaire és Sint Maarten szigetein található kórház.

A szükséges oltásokról a következő honlapon tájékozódhat

(Megjegyzés: A honlapon a „Holland Antillák”-at kell választani.)