Ázsia

Mai napon is érvényes: 2021.01.15. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet: Nagykövetség és konzuli hivatal Abu Dhabi

Aktuális:

2020. 12. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az Egyesült Arab Emírségeket - a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi mérték alapján - a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országnak minősíti (I. biztonsági besorolási kategória). 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beutazási szabályok rendkívül gyorsan változnak, illetve emírségenként eltérő szabályozás/eljárásrend került bevezetésre, így utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a légitársaságukkal.

A légiközlekedés továbbra is kiszámíthatatlan, minden esetben előfordulhatnak törlések, illetve járatmódosítások, így kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe az utazásuk tervezésekor.

Az Egyesült Arab Emírségek területére történő beutazás szabályai (kivéve Dubaiba történő beutazás) 2020. december 24-től:

 • Augusztus 12-től nem szükséges az előzetes belépési engedély kérvényezése, ugyanakkor javasoljuk a rezidensek számára, hogy utazásukat megelőzően regisztráljanak az alábbi oldalon
 • Az országba történő belépés feltétele egy 96 órán  belüli, angol nyelvű negatív PCR teszt felmutatása. Mintavétel céljából felkereshető magyarországi intézmények.  (Kivéve az Egyesült Királyságból érkező személyek esetében, ahol az Abu Dhabiba történő belépés feltétele a 72 órán belüli negatív teszt felmutatása)
 • A belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval illetve egy karantén intézkedéssel kapcsolatos űrlapot.
 • Az Al Hosn applikáció letöltése kötelező
 • Minden érkező személyt ismételten tesztelnek a repülőtéren, az emírségbe érkezés 6. és 12. napján ismételt PCR teszt elvégzése kötelező.
 • A zöld besorolású országokból érkező személyek esetén a repülőtéri negatív teszteredményt követően nincs további karanténintézkedés érvényben.
 • További országokból (köztük Magyarországról) érkező személyek esetében 10 napos karantén kötelező.
 • Azon rezidensek, akik már megkapták valamely Covid-19 elleni védőoltást és ezt az Al Hosn applikáción keresztül igazolni tudják mentesülnek a karanténintézkedés alól. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a PCR tesztek elvégzése alól nem mentesülnek.)

Dubaiba történő beutazás speciális szabályai (kizárólag Dubai rezidensek Dubai repülőtérre érkezése esetén):

 • A Dubai rezidensek amennyiben Dubaiba érkeznek, úgy az alábbi oldalon tudják kérvényezni a beutazási kérelmet.
 • Az országba történő belépés feltétele egy 4 napon belüli negatív PCR teszt felmutatása. Mintavétel céljából felkereshető magyarországi intézmények. 
 • Covid-19 DXB App letöltése
 • Az országba belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval illetve egy karantén intézkedéssel kapcsolatos űrlapot
 • Magyarországról érkező személyeket érkezéskor egy újabb PCR teszt elvégzésére kötelezik  (a teszt költsége az utazót terheli), a teszteredmény megérkezéséig kötelező az izoláció.

A Dubai kormányzat bejelentése alapján 2020. július 7-től lehetséges Dubai emírségbe a turista célú beutazás:

 • Az országba belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval illetve egy karantén intézkedéssel kapcsolatos űrlapot.
 • Covid-19 DXB App letöltése
 • Nemzetközi utas és balesetbiztosítás
 • 4 napon belüli elvégzett negatív PCR teszt felmutatása. Mintavétel céljából felkereshető magyarországi intézmények. 
 • Magyarországról érkező személyeket érkezéskor egy újabb PCR teszt elvégzésére kötelezik (a teszt költsége az utazót terheli), teszteredmény megérkezéséig kötelező az izoláció.

Felhívjuk a tranzitáló utasok figyelmét, hogy augusztus 1-től, tranzit esetén is kötelező a 4 napon belüli negatív teszteredmény felmutatása. 

Abu Dhabiba közúton történő beutazás feltételei:

 • 72 órán belüli negatív PCR/DPI teszt
 • a beutazást követő 6. napon ismételten kötelező egy PCR teszt elvégzése
 • azon személyeket, akik kevesebb, mint 10 napja tartózkodnak az Egyesült Arab Emírségekben, de beutaznának Abu Dhabiba, időarányosan karanténra köteleznek
 • Kontaktok esetében 10 napos kötelező karantént rendelnek el, amennyiben az izoláció 8. napján negatív PCR teszteredmény születik. (Pozitív teszt esetén a karanténintézkedés meghosszabbítható).

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden a karanténintézkedéssel kapcsolatos költséget a karanténba utalt személynek kell állnia (így, amennyiben szállodában kerülne sor az izolációra, úgy a szállodai költséget, a PCR tesztek költségét stb.). Az intézkedések be nem tartása 50.000 – 100.000 AED bírságot von maga után.

Az országban lévő egészségügyi helyzetről, illetve a meghozott intézkedésekről hivatalos naprakész információt találnak az Egészségügyi és Megelőzési Minisztérium (Ministry of Health and Prevention) honlapján, illetve twitter és facebook oldalán, valamint az erre a célra létrehozott kormányzati honlapon

Az Egyesült Arab Emírségekben további tájékoztatást a koronavírussal kapcsolatos kérdéseket és teendőket illetően az alábbi telefonszámon kérhetnek:

Department of Health – 800 1717

Ministry of Health & Prevention – 800 11111

Dubai Health Authority – 800 342

Biztonság:

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került.

Az Egyesült Arab Emírségekben fokozott figyelmet fordítsanak a személyes biztonságra, a helyi kultúrához kötött szokások tiszteletben tartására. Az ország közbiztonsági helyzete jónak tekinthető, igen ritkán fordul elő magánszemélyek ellen elkövetett bűncselekmény vagy más erőszakos cselekedet. Bár az országban terrorcselekmény még nem fordult elő, ennek lehetősége nem kizárt. Az Egyesült Arab Emírségek más arab államokkal együtt, a koalíció részeként részt vesz iszlamisták ellen irányuló katonai csapásokban Irakban, Jemenben és Szíriában. Az iszlamisták terrorfenyegetései kiterjednek minden a koalícióban részt vevő országra. Legutóbb Szaúd-Arábiában volt robbantásos merénylet, ezért a helyi hatóságok erőfeszítései ellenére sem lehet kizárni, hogy az Egyesült Arab Emírségekben is bekövetkezik.

Országos segélyhívó vonal: 999

Turistákat segítő rendőrségi szolgálat (Tourism Police): +971-2-800-2626

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

A beutazás napjától számolva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

IGEN

Nagykövetségünk eddigi tapasztalata alapján csak kiutazásra és tranzitálásra* használható fel. Amennyiben belépési pecsétet nem tartalmazó útiokmánnyal utazik ki az országból, úgynevezett kilépési engedély „Exit Permit“ beszerzése szükséges a Bevándorlási Hivataltól. Ennek kiállításához rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása szükséges az útlevél illetéktelen eltulajdonításáról, illetve elvesztéséről. Figyelembe véve a helyi hatóságok hozzáállását nagykövetségünk NEM javasolja az ideiglenes útlevéllel történő utazást!

* Dubaiban két nemzetközi repülőtér (DXB, DWC) található a város két különböző pontján, kb. 65 km távolságra. Az ideiglenes útlevéllel NEM lehet átmenni egyik repülőtérről a másikra, a tranzitálás csak ugyanazon a repülőtéren belül lehetséges!

Személyi igazolvány:

NEM

Ideiglenes személyi igazolvány:

NEM

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

NEM

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM


Fontos, hogy az útlevél kifogástalan állapotban legyen, mert nem egyszer előfordult, hogy azért tagadták meg a belépést, mert az útlevél sérült, szakadt volt. A nagykövetség tapasztalata szerint elveszettnek vagy eltulajdonítottnak vélt, majd újra megtalált útlevelekkel az utazás komoly problémákhoz vezethet még akkor is, ha az útlevél előkerülését az érintett személy a hatóságoknál bejelentette.

Aki korábban járt már az Egyesült Arab Emírségekben, és úgy hagyta el az országot, hogy volt valamilyen tartozása (közüzemi számla, mobiltelefon számla, bankhitel, stb.), az az újbóli belépéskor számíthat arra, hogy a reptéren azonnal letartóztatják, és addig nem engedik el, amíg nem rendezi korábbi tartozását. A tartozásnak nincs elévülési ideje, akár több évre visszamenőleg is érvényesíthetik.

Aki korábban életvitelszerűen, tartózkodási engedéllyel (residence permit) hosszabb ideig élt az Egyesült Arab Emírségekben, és úgy hagyta el az országot, hogy nem érvénytelenítette tartózkodási engedélyét, az későbbi visszatérése alkalmával számíthat arra, hogy a reptéren azonnal bevonják útlevelét, és addig nem hagyhatja el az országot, amíg nem rendezi korábbi itt tartózkodásának ügyét.

Kiskorúak beutazása: 

Ajánlott, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermek vagy azok kísérői rendelkezzenek az emírségi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek közjegyző előtt tett, angol nyelven írott, hozzájáruló nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, az utazás célját, időtartamát, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: magyar állampolgárok a beutazás napjától legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel (magán, diplomata, szolgálati) előzetesen beszerzett vízum nélkül léphetnek be az Egyesült Arab Emírségekbe, és tartózkodhatnak az országban 6 hónapon belül 90 napig. Az időtartam lejártát követően nincs lehetőség a hosszabbításra. A repülőtéri tranzitálás vízummentes.

Figyelem! Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett arról, hogy a vízummentességi megállapodás ellenére több magyar állampolgár sem tudott belépni az országba vagy kilépésnél büntetést kellett fizetnie. Ez általában abból adódik, hogy a belépésnél és kilépésnél használt pecsétet csak az útlevélbe teszik be, de a számítógépes rendszerben nem vagy nem megfelelően rögzítik a dátumokat, ami túltartózkodást eredményezhet. Kérjük, ezért fokozottan figyeljenek oda, hogy valós ki és belépési dátum lett bepecsételve az útlevélbe, mert ebben az esetben a nagykövetségnek semmilyen eszköze sincsen a segítségnyújtásra. A beszállókártyát legalább 180 napig őrizzék meg.

Panaszt az Egyesült Arab Emírségek budapesti nagykövetségén tudnak tenni:

Cím:
1125 Budapest Szarvas Gábor út 36.
Telefon: +36 1 249 0704
E-Mail: bJBclRMniqborwiH3ZT0YnVkYXBlc3RlbWJAbW9mYWljLmdvdi5hZQ==
Honlap 

Vízum egyéb célú beutazás esetén: részletes információért kérjük tájékozódjon az Arab Emírségek budapesti nagykövetségén

Házikedvencek beutazása: 

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám: 

www.fca.gov.ae/En/Home/Pages/default.aspx

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Pénznem: Emirátusi Dirham (AED).

Időjárás: Klimatikus viszonyait nézve az Egyesült Arab Emírségek éghajlata alapvetően két évszakos: a nyár áprilistól novemberig, a tél decembertől márciusig tart, rövid átmeneti időszakokkal. Az ország éghajlata a téli hónapokban enyhe, nyáron forró. Télen a hűvös éjszakák ellenére a hőmérséklet napközben 25 0C fölé is emelkedhet, nyáron a déli órákban, árnyékban elérheti a 45-50 0C- ot is. A belső területeken az éghajlat száraz, a tengerparti részeken viszont gyakran magas a páratartalom. Eső gyakorlatilag csak a téli időszakban van. 

Közlekedés: Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között 2017 őszén létrejött megállapodás értelmében a két ország kölcsönösen elismeri a vezetői engedélyeket. Turistáktól gépkocsi-bérlésnél elfogadják a nemzetközi jogosítványt, melyet Magyarországon kell kiállíttatni. Javasoljuk, hogy autóbérlés esetén csak nagy, nemzetközi cégektől béreljenek autót.

Az Egyesült Arab Emírségek fejlett úthálózattal rendelkezik, mely döntően autópályákból áll. A gépkocsivezetés a nők számára teljesen korlátozásmentes. Az autópályákon a megengedett legnagyobb sebesség általában 120 km/óra, míg lakott területen 60-80 km/óra. A közlekedési szabályok betartását rendkívül szigorúan veszik: egyes közlekedési szabálysértések esetén – pl. sebességkorlátozás túllépése, sárga-piros lámpa figyelmen kívül hagyása, mobiltelefon használata, ittas vezetés, tilos parkolás – gyakorlatilag zéró-tolerancia érvényesül. A közlekedési szabályok betartását a rendőrség a legfejlettebb technikai eszközökkel ellenőrzi, s a szabálytalanságok elkövetőit magas – 200-2.000 AED közötti – összegű bírságokkal sújtja. Mindezeknek köszönhetően a közlekedésbiztonság az Egyesült Arab Emírségekben kifejezetten jónak értékelhető. A fejlett és korszerű úthálózat ellenére, a közlekedési kultúra nagyon eltér az európaitól. A közlekedési szabályokat és egyes forgalmi helyzeteket (például körforgalom) nem nagyon ismerik. Az irányjelző használatának mellőzése is sok esetben rendkívül balesetveszélyes. Ebből adódóan nagy körültekintést és odafigyelést igényel a mindennapi közlekedés.

A központi taxi-társaság szolgáltatása rendkívül megbízható, mérőórával ellátott gépkocsik korrekt árat szabnak. Magántaxik igénybevétele nem javasolt.

Vallási és viselkedési kultúra: Az érzelemnyilvánítás különböző formái, mint például csókolózás vagy egyéb kölcsönös vonzalmat kifejező gesztusok börtönbüntetést, pénzbírságot vagy az országból történő kitoloncolást vonhatják maguk után. Hasonlóképpen büntetendő cselekmény a házasságon kívüli szexualitás, illegális a homoszexualitás és a házasságon kívüli együttélés. Szexuális bűncselekmény áldozatai részére javasolt – még a rendőrségi feljelentés és egyéb jogi lépés megtétele előtt – a magyar nagykövetséget felkeresniük konzultáció céljából. Sok esetben ugyanis a sértett felet is meghurcolják a helyi hatóságok. 

Erősen javasolt az iszlám szokások és hagyományok tiszteletben tartása. Börtönbüntetéssel sújtható a topless fürdőzés, a nyilvános alkoholfogyasztás, a goromba gesztikulálás, a szerencsejáték (még pénzbeli tét nélkül is). A kisebb szabálysértések is több hónapon át tartó eljárást, kiutazási tilalmat, hatalmas ügyvédi kiadást vonnak maguk után. Az akár 3-4 hónapos kiutazási tilalom többször vezetett már állampolgáraink körében magyarországi munkahelyük elvesztéséhez. 

A kábítószer-fogyasztás a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, több éves börtönbüntetéssel sújtandó. Még az országba történő beutazást megelőzően elkövetett, vizelet illetve vértesztből kimutatható kábítószer-fogyasztás is súlyos büntetőjogi következményt von maga után. A kábítószer csempészet és kereskedelem 25 év szabadságvesztéssel sújtható. 

Kellemetlenség származhat a fényképezésből és filmezésből: nyilvános helyeken mindenképp javasolt megkérni az érintett – a felvételen szerepeltetni kívánt – személy(ek) hozzájárulását. Katonai létesítmények valamint stratégiai jelentőségű épületek (pl. állami épületek, nagykövetségek) fényképezése szigorúan tilos. A szabály nem betartása azonnali büntetést és őrizetbe vételt von maga után. 

A Ramadán böjti hónap idején, illetve a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen mindenki számára tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a dohányzás. Ramadán alatt fokozottan ajánlatos tekintettel lenni a vallási érzületből származó érzékenységre. Ha valaki a szent hónap idején a helyiek szeme láttára eszik, iszik vagy dohányzik, a "szabályszegésnek" akár jogkövetkezményei is lehetnek.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Az Országos Epidemiológiai Központ szerint kötelező védőoltás nincs. Ajánlott oltás a hepatitis A és B, meningitisz, hastífusz, diftéria, tetanusz, meningococcus. További információ a Nemzetközi Oltóközpont oldalán található. A csapvíz fogyasztása nem javasolt. 

A narkotikumot és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek behozatala rendkívül szigorúan szabályozott. Azoknak engedély nélküli behozatala pénzbüntetéssel, az országba történő belépés megtagadásával, súlyos esetben pedig börtönbüntetéssel súlytandó. Az országba utazás előtt javasoljuk, hogy tájékozódjanak az ellenőrzés alá eső hatóanyagokról, azokat csak az itt tartózkodásuk idejére szükséges mennyiségben, előzetes engedélyt beszerezve hozzák be az országba.

A levegő magas por- illetve páratartalma megnövekedett egészségügyi kockázatot jelent a szembetegségben, az allergiában, az asztmában, valamint szív- és érrendszer betegségben szenvedők számára. 

Egyéb információ:

Egyesült Arab Emírségek Budapesti Nagykövetsége 

Nagykövetség és Konzuli Hivatal, Abu Dhabi