Ázsia

Mai napon is érvényes: 2021.01.15. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Pekingben nagykövetség és konzuli hivatal | Csungkingban, Hongkongban és Sanghajban főkonzulátus

Aktuális:

A 408/2020. Kormányrendelet alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium az új koronavírus (COVID-19) járvány kitörése miatt Kína teljes területét, beleértve Hongkongot és Makaót is, I. (utazásra nem javasolt térségek) biztonsági kategóriába sorolta.

A külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom továbbra is hatályban van (2020.03.26-tól), a szabályozásban megfogalmazott kivételekkel. Kivételt képeznek a szabályozás alól a diplomata, szolgálati, udvariassági valamint C vízummal rendelkezők (repülőgépek/vonatok/hajók kiszolgáló személyzete + gépjárművezetők, akik határátlépéssel járó szállításban vesznek részt valamint az előbb említett kategóriák családtagjai.) Azon külföldi állampolgárok, akik szükséges gazdasági/kereskedelmi (üzleti), tudományos tevékenységgel kapcsolatban vagy humanitárius okokból kívánnak belépni az ország területére, úgy ők továbbra is tudnak kínai vízumért folyamodni a kínai nagykövetségeken/konzulátusokon. Magyarországról visszautazó, érvényes kínai tartózkodási engedéllyel rendelkezők - ideértve a munkavállalási engedélyt, a családegyesítési engedélyt és a személyes ügyeket is - visszatérhetnek a Kínai Népköztársaság területére. A kivételek aktuális köréről kérjük, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén legyenek kedvesek érdeklődni. 

2021. 01. 14.
Jelenleg 4 tartományban (illetve tartományi jogú városban) alakult ki gócpont, melyek közül Peking városában vezették be a legszigorúbb intézkedéseket. A fővárossal szomszédos Hebei tartomány székhelyén szintén gócpont alakult ki, a kimenő forgalmat lezárták, a lakosoknak a várost nem lehet elhagyni. Az északkeleti Heilongjiang és Liaoning tartományokban szintén kialakultak kisebb gócpontok, azonban kisebb esetszámokkal. Az epidemiológiai előírásokat szigorították, a tömeges tesztelések megkezdődtek, emellett az érintett területek lezárásával védekeznek a vírus terjedése ellen. Az érintett területek közepes illetve magas fertőzöttségi kockázattal rendelkező terület kategóriába kerültek. 

A Pekingben újonnan megjelent fertőzéses esetek következtében a kínai hatóságok menetrendszerűen megkezdték az érintett kerületek tesztelését, az epidemiológiai ellenőrzések általános szigorítását, azonban mivel a fővárosról van szó, lényegesen szigorúbb intézkedéseket vezettek be.  2021. január 05-én Peking város vezetése az alábbi szigorításokat jelentette be: 

  • Amennyiben a határon történő tesztelés során az érintett utazó avagy a visszatérés céljából igénybe vett nemzetközi járaton bárki/bármi pozitív tesztet produkál (megj.: tehát ha bármilyen a gépen található tárgyon, csomagon COVID-19 fertőzésre utaló maradványt találnak), úgy a 14 napos karanténidőszak további 7 nappal meghosszabbítandó. 
  • Amennyiben a 14 napos központi karanténidőszak alatt születik pozitív teszteredmény (megj.: akár élő személyen, akár élettelen tárgyon talált vírusra utaló maradványon), úgy a karanténidőszak szintén további 7 nappal meghosszabbítandó. 
  • Amennyiben az érintett utazó sem a határon történő tesztelés során, sem a központi karanténidőszak alatt nem produkál pozitív teszteredményt, úgy a 14 napos karanténidőszakot 7 napos egészségügyi megfigyelési időszak követi. A megfigyelési időszakot a lakóparkok foganatosítják, az időszak alatt az érintettek nem vehetnek részt összejöveteleken vagy csoportos rendezvényeken, naponta kétszer szükséges a testhőmérsékletet jelenteni. A megfigyelési időszak tehát főszabály szerint nem karantén. 
  • Azon személyeknek, akik más belépési pontokon jutottak be az országba, mint a főváros és Pekingbe kell utazniuk, akkor azt csak az országban eltöltött 21 napot követően tehetik meg. Amennyiben valakinek a 21 napos követelmény előtt be kell utaznia a városba, 72 órával az érkezés előtt azt be kell jelentenie a helyi hatóságoknál (egészségügyi applikáción keresztül) és Pekingbe érkezését követően folytatnia kell a 7 napos otthoni egészségügyi megfigyelést.
  • A megfigyelési időszak bevezetése mellett a hatóságok a határon történő tesztelés menetét és a karanténidőszak alatti teszteléseket is szigorították. Eszerint az egészségügyi hatóságok a határon történő nukleinsav-vizsgálatot környezettanulmánnyal egészítik ki, tehát az érintett csomagjait és ülőhelyét is tüzetesen át fogják vizsgálni, COVID-19 fertőzésre utaló nyomokat keresve. A karanténidőszak 3., 7. és 14. napján is várható nukleinsav-vizsgálat (garatból és orrból is), az utolsó (14. napon) végzett vizsgálatok székletvizsgálattal és környezettanulmánnyal is kiegészülnek. (Tehát az érintett karanténszobáját tüzetesen átvizsgálják.) 

A légitársaságok számára legnagyobb hátrányt és veszteséget jelentő „Öt-egy” szabályozás továbbra is érvényben van, mely szerint minden légitársaságnak szigorúan az „Öt-egy direktíva” (1 adott ország, 1 légitársasága, 1 kínai desztinációból, 1 külföldi desztináció irányába (és vissza), heti 1 alkalommal indíthat járatot) szerint kell összeállítania a repülési ütemtervet, melyet előzetesen jóvá kell hagyatni a kínai féllel. A szabályozás jutalmazó-szankcionáló rendszerén keresztül a szabályozást bevezető CAAC (Kínai Polgári Légiközlekedési Hatóság) egyes légitársaságok járatait felfüggesztheti (pl.: fertőzött esetek importálása miatt), másokét több járat engedélyezésével jutalmazhatja. A légi közlekedést érintő „Öt-egy direktíva” szankcionáló mechanizmusa szigorításra került, nevezetesen amennyiben a Kínai Népköztársaság területére érkező repülőgépen – a határon történő tesztelés során – az importált fertőzöttként azonosítottak száma eléri az 5 főt, úgy a légitársaság adott járata 2 hét felfüggesztést kap; míg 10 fő esetén 4 hét a felfüggesztés időtartama (és így tovább).

2020. novemberében külön központi megszorító szabályozás lépett életbe a Pekingbe érkező járatok kapcsán. Egyrészt fokozatosan ismételten bevezetésre kerül a belépési pontok alkalmazása, amely szerint a Pekingbe érkező repülőgépek nem szállhatnak le közvetlenül a fővárosba, hanem kijelölt kínai városokban (Pl.: Hohhot) történhet a landolás. Az utasoknak főszabály szerint a kijelölt belépési ponton kell letölteni a kötelező karanténidőszakot. A szabályozás európai viszonylatban jelenleg egyedül az Air China Varsó-Peking járatára vonatkozik

Új elemként jelent meg a fővárosba érkező egyes gépek kapcsán, hogy azokra csak a repülőgép indulási országa szerinti állampolgár és ott élő (tartózkodási engedéllyel rendelkező) kínai állampolgár szállhat fel. Eszerint például az Air China CA842 számú Bécs-Peking járatára kizárólag osztrák és osztrák tartózkodási engedéllyel rendelkező kínai állampolgárok szállhatnak fel. Ugyanakkor az Austrian Airlines 0S0706 Bécs-Sanghaj járatára ez a korlátozás nem vonatkozik.

A Kínai Népköztársaság területére történő belépést követően továbbra is kötelező a főszabály szerinti 14 nap központi karantén, amely a beléptetés során elvégzett ismételt PCR és IgM antitest vérvizsgálatok eredményétől függően akár a kórházi kezelés időtartamával is kiegészülhet. Nukleinsav-vizsgálat a 14 napos karanténidőszak 7. napján valamint a karanténidőszak lezárásakor is várható.

Amennyiben a fent jelzett vizsgálatok bármelyikén pozitív tesztet produkál az érintett, úgy a tesztelés helye szerinti városban kijelölt lázkórházban történik a beteg azonosítása fertőzésgyanús, fertőzött vagy tünetmentes vírushordozóként. Ez utóbbi esetekben az érintetettet kórházi kezelésnek vetik alá (7-14 napig), a kórházat a kezeléseket követően és negatív teszteredménnyel lehetséges elhagyni. A kínai gyakorlat szerint a kórházi kezeléseket követően további 14 napos karanténidőszak várható egy kijelölt központi karanténban. A kórházi kezelések és központi karantén költségeit az érintettnek kell fizetnie. Figyelem! Kiskorú gyermek pozitív teszteredménye esetén a kórházi megfigyelés/vizsgálatok időtartamára a szülő nem kísérheti el a gyermeket. 

A kínai közegészségügyi szabályok szerint, amennyiben az utazó (akár külföldi állampolgár) a kínai egészségügyi hatóságokkal nem működik együtt és ezzel a közegészségügyi helyzetet veszélyezteti, úgy magatartása büntetéssel, akár elzárással szankcionálható. Amennyiben a kínai hatóságok az ellenálló magatartás miatt kiutasítják az érintettet, úgy idegenrendészeti őrizet várható, amelynek időtartama és a kiutasítás tényleges foganatosítása a jelenlegi ritkított repülőjáratokra figyelemmel akár hónapokig is elhúzódhat. 

KÜLFÖLDRŐL TÖRTÉNŐ BEUTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

2020. november 06. napjától a Kínai Népköztársaság területére történő visszatérés feltétele a repülőgépre történő beszállást megelőző 48 órán belül elvégzett és negatív eredményt produkáló PCR teszt és IgM antitest vérvizsgálat, illetve az elvégzett vizsgálatok helye szerint kínai nagykövetség által kiállított igazolás beszerzése. További részletszabály, hogy tranzitálás esetén, a tranzitországban is el kell végeztetni a vizsgálatokat, majd az érintett kínai nagykövetség által kiállított igazolást szintén be kell szerezni. További részletek a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségétől kérhetők.

  • A külföldről és a Kínán belül közepes vagy magas kockázatú területekről Pekingbe érkező személyek esetében továbbra is érvényben van a 14 napos, központilag kijelölt helyen történő közegészségügyi megfigyelés elrendelése, mely - a határon történő beléptetés során, a karanténidőszak 7. napján valamint a karanténidőszak lezárásakor elvégzett - nukleinsav-vizsgálattal egészül ki. 
  • 2020. március 25-től főszabály szerint nem léphet be Hongkongba külföldről légiforgalomban érkező személy, aki a szárazföldi Kínán, Tajvanon és Makaón kívüli területről érkezik, vagy az elmúlt 14 napban Kínán, Tajvanon és Makaón kívüli területen járt, kivéve a hongkongi lakosokat (Hong Kong residents). A szárazföldi Kínán, Tajvanon és Makaón kívüli területről érkezőknek 21 nap karantént kell hotelben tölteni, melyre csak a karanténra kijelölt szállodákat lehet igénybe venni. A kiemelten kockázatos térségekből érkezők csak negatív PCR teszt eredmény birtokában utazhatnak be. 2020. december 25-től kezdődően mindazok, akik az utazást megelőző 21 nap során 2 óránál többet töltöttek az Egyesült-Királyságban vagy a Dél-afrikai Köztársaságban, nem szállhatnak fel Hongkongba tartó repülőre. 
  • Június 1-től fokozatosan újraindul a tranzitszolgáltatás a hongkongi nemzetközi repülőtéren. A pontos feltételekről a foglalás előtt érdeklődjenek a légitársaságnál. Augusztus 15-től további további értesítésig lehet tranzitálni Hongkongban a Kínából érkező utasoknak, de továbbra sincs tranzit a Hongkongon keresztül Kínába utazóknak. Makaóra kizárólag a Kínai Népköztársaság, Hongkong és Tajvan lakosai utazhatnak be, azaz teljeskörűen megtiltják az egyéb külföldi állampolgárok beutazását.

A harmadik országból történő tranzitálás - a nemzetközi légijáratok korlátozásával és a tranzitálás lehetőségeinek párhuzamos szűkítésével - a gyakorlatban jelenleg nem lehetséges a Kínai Népköztársaság területén.

BELFÖLDÖN TÖRTÉNŐ UTAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

Belföldi utazási korlátozások, leszámítva az időről-időre belobbanó gócpontok által érintett területeket, jelenleg nincsenek. Egyes tartományokban (vagy tartományi jogú városokban) külföldiek esetében útlevélszámmal történő regisztrációt követően mobiltelefonra letölthető egészségügyi QR-kóddal lehet csak bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni, illetve bizonyos helyekre (pl.: irodaházak) belépni. A tömegközlekedés igénybevételénél, boltokba történő belépésnél stb. szinte mindenhol megkövetelik a szájmaszk viseletét.    

Fentieken túl elmondható, hogy a külföldiekkel szemben érezhetően bizalmatlanabbak lettek mind a hatóságok képviselői, mind a lakosság egy része. Az esetleges konfliktusok elkerülése végett javasoljuk a helyi egészségügyi protokoll betartását és az általános udvariassági szabályok követését.

Biztonság:

 A 408/2020. Kormányrendelet alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kína teljes területét az I. (”utazásra nem javasolt térségek”) biztonsági kategóriába sorolta a koronavírus járvány kitörése miatt.

Kína egész területére nézve felhívjuk az utazók figyelmét, hogy fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el, illetve lehetőség szerint csak halaszthatatlan ügyben utazzanak Kínába. 

Kína Xinjiang tartományában, közismertebb nevén az Ujgur Autonóm Területen a helyi rendvédelmi szervek korlátozhatják az ide látogató külföldiek mozgását, illetve előfordulhat, hogy közbiztonsági okok miatt az egész területet lezárják. Más tartományok, illetve járások látogathatóságának kérdésében (pl. Tibet) kérjük, hogy az utazásuk megkezdése előtt a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén érdeklődjenek.

A kínai hagyományok szerinti Holdújév, valamint az Őszközép ünnepe egy-egy hetes időtartama alatt kiemelten sok közlekedési nehézség, nagy embertömeg, valamint nagyvárosokon belüli területi korlátozás várja a látogatókat.

Az országban előfordulhatnak természeti katasztrófák (földrengés, tájfun, árvíz), melyek általában a déli-délkeleti tartományokra jellemzőek.

Kínában általánosságban jó a közbiztonság helyzete, a rendőri jelenlét mindenhol biztosított. A külföldiek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmény ritka. A turisták által gyakran látogatott nevezetes helyszíneken, vendéglátó egységekben, közlekedési eszközökön a vagyontárgyak fokozott felügyelete ajánlott, továbbá előforduló jelenség a trükkös lopások, ügyeskedések és túlszámlázások. A rendőrséggel való kommunikáció nehézkes, kevesen beszélnek idegen nyelveket a kínain kívül.

A szigorú törvények és még szigorúbb betartatása miatt érdemes elkerülni a közrend, a közerkölcs és közbiztonság megzavarására alkalmas magatartást. A kábítószerrel való érintkezés bármilyen formájával szemben a kínai hatóságok jóval erőteljesebben lépnek fel, mint Európában.

A jelentős távolságok és fejlettségi különbségek miatt az ország egyes területein nehézséget jelenthet Magyarországgal és a magyar külképviseletekkel való kapcsolattartás, a személyes konzuli segítségnyújtás. Ennek függvényében az utazás megkezdése előtt mindenképp érdemes felkészülni a vészhelyzetekre, az elérhetőség és kapcsolattartás biztosítására.

Beutazási és tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányokkal utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége (KNK szárazföldi területe): 

Elvárt érvényessége (Hongkong, Makaó):

IGEN

A vízumigénylés időpontjában még legalább 6 hónapig.

A tervezett tartózkodás időtartamát legalább 1 hónappal haladja meg.

   

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége (KNK szárazföldi terület):

Elvárt érvényessége (Hongkong, Makaó):

IGEN

6 hónap


Elutazástól számított további 1 hónap

További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány: NEM
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM   Kiskorúak beutazása:

Ha kiskorú személy az egyik szülővel, vagy szülők nélkül utazik Kínába, kínai részről az utazáshoz nem követelnek meg szülői hozzájáruló nyilatkozatot. Ennek ellenére, a külföldi hivatalos szervek részéről a kiskorúval kapcsolatban esetlegesen fellépő félreértések hiteles tisztázásához szülői hozzájáruló nyilatkozatot javaslunk elkészíteni. Ez, a személyes adatok és dátumok rögzítésével tartalmazza a szülők hozzájárulását, és a kiskorú felügyeletével megbízott személy adatait. A dokumentumot a (tranzit és) célország nyelvére vagy angolra történő hiteles fordítással javasoljuk ellátni, vagy eleve ilyen nyelve(ke)n elkészíteni, és  célszerű azt a budapesti kínai nagykövetség által felülhitelesíttetni.  

Vízum:

Vízum turista, látogatás, üzleti célú beutazás vagy konferencián történő részvétel esetén (KNK szárazföldi területe):

Vízum beszerzése szükséges! A határon főszabályként nem lehet érkezéskor vízumot igényelni. Egyéb célú beutazás esetén: kérjük, hogy vízumkérelemmel és kapcsolatos tájékoztatásért a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén tájékozódjon (www.chinaembassy.hu/hu/lsyw)

Vízum turista, látogatás, üzleti vagy konferencián történő részvétel céljából történő beutazás esetén (Hongkong, Makaó):

Max. 90 napos tartózkodás esetén vízum beszerzése nem szükséges. Vízummentes beutazás esetén munkavállalásra, tanulmányok folytatására nincsen mód, ehhez a tartózkodási státusz módosítására, és megfelelő vízum felvételére van szükség, amihez el kell hagyni Hongkong, illetve Makaó területét. Akik kínai tartózkodásuk idején Hongkongba vagy Makaóra látogatnak, csak kétszeri (vagy többszöri) beutazásra jogosító vízummal térhetnek vissza Kína szárazföldi területére.

Kínai vízum igénylése Hongkongban:

A kérelmezőktől a jelenleg érvényes útlevél mellett, a korábbi útlevelek bemutatását is kérheti a kínai vízumkiadó hatóság. Javasoljuk, hogy a Hongkongban kínai vízumot igénylő magyar állampolgárok készítsenek másolatot korábbi útleveleikről. Ha nem rendelkeznek régi okmányaikkal, a Hongkongi Főkonzulátus díjmentesen olyan igazolást állít ki, miszerint a magyar állampolgárok nem kötelesek megőrizni lejárt, érvénytelenné vált úti okmányaikat.

Házikedvencek beutazása:

ld. kapcsolódó tájékoztatást a NÉBIH honlapján: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato, illetve az alábbi honlapon: www.pettravel.com/immigration/china.cfm. Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon állatorvosánál!

Vám (KNK szárazföldi területe):

Általános váminformáció angol nyelven: http://en.bcia.com.cn/server/notice/custom.shtml. A pekingi nemzetközi repülőtér váminformációs telefonszámai: +86-10-12360 (24 órás, csak kínai nyelvű) vagy +86-10-8573-4500 (angol nyelven is).

FONTOS! Repülőgéppel Kínában/-ból történő utazás esetén, a feladott poggyászban nem szabad lítiumos elemet elhelyezni. A kézipoggyászban legfeljebb 2 db., egyenként 100Wh kapacitású lítiumos elem (pl. akkumulátoros mobiltöltő) szállítható. A szabályok ellenére bőröndben szállított elemeket a biztonsági szolgálat eltávolíthatja a feladott poggyászból, és nem szolgáltatja azokat vissza. Részletes tájékoztatás: http://en.bcia.com.cn/news/notice/150821/notice536.shtml.

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Egészségügy:

Kínában nem működik ingyenes orvosi és életmentési rendszer, az orvosi ellátásért mindig fizetni kell. Európai szintű orvosi ellátás csak néhány nagyvárosban vehető igénybe (ideértve Hongkongot és Makaót) és rendkívül magas költségekkel! Néhány, külföldiek által működtetett kórház kivételével a nemzetközi utasbiztosításokat "direct billing" rendszerben nem fogadják el, az igénybe vett szolgáltatásokért helyben fizetni kell. Kínában a csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette javasoljuk a mindenhol könnyen hozzáférhető palackozott ivóvizet.

Gépjárművezetés:

Nemzetközi jogosítvánnyal nem lehet Kínában vezetni, mert az ország nem tagja ilyen dokumentumok elismerését szabályozó nemzetközi egyezménynek. A magyar jogosítványt, erről szóló kétoldalú megállapodás hiányában, nem ismerik el a kínai hatóságok. A Kínában történő gépjárművezetéshez kínai jogosítványt kell szerezni, illetve, gépkocsi bérlése esetén sofőrt is igénybe kell venni. 

Hongkongban – 12 hónapot meg nem haladó tartózkodás esetén – lehetőség van érvényes nemzetközi jogosítvány birtokában gépjárművet vezetni. Amennyiben a tartózkodás ideje meghaladja a 12 hónapot, a külföldi állampolgárnak helyi jogosítványt kell szereznie. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat a hongkongi közlekedési tárca honlapja ismerteti.

Makaó szintén tagja a nemzetközi jogosítványok elismerését szabályozó nemzetközi egyezménynek, így ilyen dokumentum birtokában lehetőség van gépjárművet vezetni Makaó területén.

Utazási tervek, melyekhez engedély kell:

A turizmus, üzleti, családlátogatási célú tartózkodáson túlmenő utazási tervek (pl. hegymászás, régészet, filmkészítés, vallási közösségekhez történő csatlakozás) megvalósítása engedélyezést, bejelentést igényel. Ezekről célszerű előzetesen tájékozódni a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén.

Tibeti Autonóm Területre történő látogatási szándék esetén, a diplomata és szolgálati útlevéllel utazók, illetve, újságírók esetében a belépési engedélyt kizárólag előzetesen, hivatalos úton lehet igényelni a budapesti kínai nagykövetségtől.

Időjárás:

A nyári hónapokban gyakori viharok, illetve tájfunriadók miatt a repülőtereken gyakori lehet a több órás járatkésés, illetve a repülőterek időszakos leállása.

Pénz:

Kínában magyar forintot nem tudnak átváltani más valutára, ezért kérjük, hogy utazásuk előtt gondoskodjanak megfelelő összegű konvertibilis valuta váltásáról.

Egyéb információ: