A külföldre utazó magyar állampolgárok döntő többsége tiszteletben tartja a helyi szokásokat, jogszabályokat. Sajnos évente mégis ezrek vannak, akik külföldön összeütközésbe kerülnek az adott ország törvényeivel. Tájékoztatónk célja, hogy felhívja a figyelmet a jogszabályok megsértésének következményeire, valamint bemutassa a lehetőségeket, amelyekkel a magyar konzulok segítséget nyújthatnak azoknak a magyar állampolgároknak, akiket külföldön bármilyen okból a törvények megsértésével vádolnak, és a helyi hatóságok őrizetbe vesznek, vagy letartóztatnak.

A törvények betartása külföldön is kötelező!

Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a helyi jogszabályokat, és nem kérhet enyhébb elbánást vagy mentességet cselekedetének következményei alól pusztán azért, mert külföldi állampolgár!

  • A szervezett bűnözés, a prostitúció, az embercsempészet, a kábítószerrel, az illegális fegyverkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények ellen minden államban szigorúan fellépnek. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény súlyos, akár életfogytig tartó szabadságvesztést, sőt, egyes államokban halálbüntetést is maga után vonhat.
  • A legtöbb országban a megfelelő engedély nélküli ott-tartózkodás és munkavállalás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, amit elzárással vagy az országból való kiutasítással büntetnek.

A nemzetközi jog minden külföldön letartóztatott magyar állampolgár számára lehetővé teszi a konzuli segítségnyújtást. Amennyiben azt az őrizetbe vett személy igényli, a külföldi hatóság haladéktalanul értesíti a helyi magyar konzult. Ezt követően a konzul felveszi a kapcsolatot a letartóztatottal, és segítséget nyújt a jogszabályok és előírások keretein belül.

Tanácsoljuk, hogy már a magyar konzullal való kapcsolatba lépés előtt - amennyiben nem érti megfelelő fokon a helyi hatóság által használt nyelvet - ragaszkodjon megfelelő nyelvtudással rendelkező tolmács közreműködéséhez. Bármiféle iratot csak akkor írjon alá, ha annak tartalmát megértette! 

Miben segíthet a konzul

Kérésre tájékoztatást ad a fogadó államban szokásos eljárásról. A lehető leghamarabb értesíti a fogvatartott által megjelölt személyt. Amennyiben a fogadó állam nem biztosít ingyenes ügyvédet, vagy azt a fogvatartott nem kéri, a konzul tanácsot ad védőválasztáshoz és tolmács igénybevételéhez. A konzul konkrét ügyvédet, tolmácsot nem ajánlhat, hiszen munkájukért felelősséget vállalni – tekintve, hogy ők a külképviselettől függetlenül tevékenykednek – nem tud..

A konzul emellett kapcsolatot tart a letartóztatottal, és kérésére – indokolt esetben – meglátogatja. A fogvatartottak látogatása a körülmények mérlegelése alapján történik – a konzul nem köteles minden magyar állampolgár fogvatartottat meglátogatni. 

A konzul segítséget nyújt a családdal történő kapcsolattartásban. A konzul szükség esetén közreműködik abban, hogy a letartóztatott orvosi ellátásban részesüljön, fellép a letartóztatott érdekében, ha annak alapvető jogait megsértik, különösen, ha az eljárás során nem biztosítják számára a védelemhez való jogot, bántalmazzák vagy diszkriminatív módon bánnak vele. A jogerősen elítélt magyar állampolgárt a konzul tájékoztatja a büntetés magyarországi letöltésének lehetőségéről, ha a körülmények ezt lehetővé teszik.

Milyen esetekben nem tud segíteni a konzul

A konzul nem láthatja el a fogvatartott jogi képviseletét. A konzulnak nincs módja kivételes elbánást, jogkövetkezmények alóli mentességet vagy azonnali szabadon bocsátást elérni, ügyvédi költségeket, pénzbírságot és óvadékot kifizetni. Nincs lehetősége a fogvatartott ügyében folyó bírósági eljárásba bekapcsolódni, azt befolyásolni, tolmácsolásban közreműködni sem. Amennyiben a fogvatartott a bírósági eljárás során visszásságot tapasztal, azt minden esetben a védelmét ellátó jogi képviselőnek kell jeleznie.

A konzul a vele közölt információkat, személyes adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át.