Apostille tanúsítvány kiállítása

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (röviden: Apostille Egyezmény) részes államaiban a közokiratokra a külföldi állam erre kijelölt hatóságától Apostille tanúsítványt kell beszerezni. Ezeknek az államoknak a naprakész listáját, valamint az egyes államokban Apostille tanúsítványt kiállító szervek felsorolását az alábbi linken érheti el: www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=41

Diplomáciai felülhitelesítés

Azokban az országokban, amelyek nem részesei az Apostille Egyezménynek, a konzul diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a külföldi közokiratot. E felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírás mintával. A konzul által végzett diplomáciai felülhitelesítésre akkor kerülhet sor, ha az okiratot ellátták a külföldi állam saját joga által meghatározott szerv (esetleg több szerv) közbenső felülhitelesítésével. Az általános gyakorlat szerint a közbenső felülhitelesítést (ha több ilyen közbenső felülhitelesítés szükséges, akkor az utolsó felülhitelesítést) a külföldi állam külügyminisztériuma állítja ki, a magyar konzul ezt az aláírást és bélyegzőt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel. Egyes országokban a konzul más hatóságok közbenső felülhitelesítését is elláthatja diplomáciai felülhitelesítéssel, amennyiben ennek feltételei fennállnak, ezért erről a lehetőségről érdemes közvetlenül a külképviseleten tájékozódni. Amennyiben az okiraton szereplő bélyegző, aláírás valódiságával, vagy akár magának az okiratnak a valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a diplomáciai felülhitelesítést a konzul megtagadja.