Európa

Mai napon is érvényes: 2021.04.18. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek:
Nagykövetség és konzuli hivatal Bécs
Főkonzulátus, Innsbruck
Állandó EBESZ képviselet
Állandó ENSZ képviselet

Aktuális:

2021. 04. 16.
Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt! Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik.

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba (a legaktuálisabb információk mindig az osztrák külügyminisztérium honlapján - ITT): 

Gyakori kérdések és válaszok a beutazás egyes részletkérdései tekintetében (A beutazók melyik kategóriájába tartozom?)  ITT

Oltás megtörténte vagy a korábbi megbetegedés az alábbi feltételek teljesítése alól nem mentesít.

a. Be lehet-e utazni az országba? Kiindulási országtól függően. Magyarországról igen.

a.1. Igen: EU/EGT országokból, Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marino-ból, a Vatikánból és a beutazási rendelet (Einreiseverordnung) „A” mellékletében szereplő országokból. 

Az „A” mellékletben szereplő országok 2021. április 01- től: Ausztrália, Dél-Korea, Izland,  Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

a.2. Nem: Általánosságban a fent nem felsorolt országokból.

Tranzitálni minden országból lehetséges. Az Ausztriából más országba történő továbbutazás esetén a célország beutazási (és repülőút esetében a légitársaság szállítási) feltételeinek is eleget kell tenni, ezt például a repülőtéren a check-in-nél és a beszállásnál ellenőrzik.

b. Kell teszt? A kiindulási országtól és a beutazás céljától függően.

b.1. Igen, a következő esetekben: 

A beutazási rendelet „A” mellékletében NEM szereplő országokból beutazóknak, így a Magyarországról beutazóknak is, ha nem tartoznak valamely kivétel alá. (b.2. pont)

b.1.1. Általános szabály módosítása 2021.március 11-től: beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR  vagy az azt megelőző 48 órában készült negatív antigén tesztről szóló orvosi igazolás (vagy német vagy angol nyelvű teszteredmény). Amennyiben a beutazáskor nem áll rendelkezésre a negatív teszt, úgy ezt 24 órán belül pótolni kell. A belépés után minden személynek (magyar állampolgároknak is) kötelezően 10 napos karanténba kell vonulnia, melyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el. A beutazás napja a 0. nap.

b.1.2. Ingázókra vonatkozó eltérő rendelkezések: Február 10-től a munkavállalás, tanulmányok folytatása vagy családlátogatási célból ingázók esetében is bevezették a kötelező Covid-19 tesztelést, valamint a regisztrációt (pre-travel clearance).

Április 01-től érvényes rendelkezések:

Ha az ingázók nem magas fertőzöttségi mutatóval rendelkező EU/EGT országokból, valamint Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marino-ból, a Vatikánból utaznak be, a mindenkori belépés időpontját megelőző legfeljebb órára és percre pontosan 7 napban készült negatív PCR vagy antigén teszt birtokában léphetnek be. A beutazóknak tudniuk kell igazolni azt, hogy a belépést megelőző 10 napban a felsorolt országokban tartózkodtak.

Ha az ingázók a lentebb felsorolt magas fertőzöttségi mutatóval rendelkező országokból vagy más nem felsorolt országokból utaznak be, a mindenkori belépés időpontját megelőző 72 órában készült negatív PCR vagy antigén teszt birtokában léphetnek be. Ezek az országok: Bulgária, Észtország, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Magyarország, Ciprus. 

Az ingázók teszt hiányában a beutazástól számított 24 órán belül kötelesek a tesztet pótolni, mely időszak alatt azonban nem kell karanténba vonulniuk. A tesztek költségét a beutazók viselik.  Az ingázóknak 28 naponta kell regisztrálniuk, illetve abban az esetben, ha a megadott adataikban változás történik.  

b.1.3. Bizonyos beutazó kategóriákra vonatkozó eltérő rendelkezések: 72 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén tesztelési eredményről kiállított igazolás birtokában utazhatnak be az alábbi körbe tartozó személyek. (Igazolás hiányában 10 napos karanténkötelezettség mellett lehetséges a beutazásuk, melyet teszttel kiválthatnak.):

 • A humanitárius küldetést ellátók, 
 • munkavégzési/szakmai célból beutazók, akik nem rendszeres ingázók (Pl. 24 órás ápolók és gondozók, üzleti tárgyalásra beutazók, szezonális munkavállalók.)
 • az egészségügyi ellátás céljából beutazó személy kísérője, 
 • a halaszthatatlan hatósági vagy bírósági eljárásban meghatározott kötelezettségüket teljesítők (pl. idézésnek való megfelelés), 
 • kiváltságokra és mentességekre jogosító, osztrák hatóság által kiállított legitimációs kártyával rendelkező külföldi állampolgárok 

b.2. Nem kell, a következő esetekben: 

b.2.1. 2021. április 1- től a következő országokból beutazóknak: Ausztrália, Dél-Korea, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

b.2.2. A nem egyedül utazó, 10 év alatti gyermekekkel szemben nem áll fenn tesztelési kötelezettség, a karantént a velük együtt beutazott felnőttel együtt fejezhetik be.

b.2.3. Egészségügyi ellátás céljából korlátozás nélkül beutazhatnak az osztrák állampolgárok, továbbá mindazok, akik kötelező egészségbiztosítással rendelkeznek Ausztriában és azok is, akiket orvosi okokból egy meghatározott osztrák egészségügyi intézményben kell kezelni. A belépéskor be kell mutatni a halaszthatatlan orvosi kezelésről szóló igazolást (német vagy angol nyelven). Az ugyan ilyen céllal külföldre utazók pedig ugyanezen feltételek mentén térhetnek haza. 

b.2.4. Az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók korlátozás nélkül léphetnek be (pl. súlyos betegség, haláleset, temetés, születés, ápolás/segítségnyújtás sürgős esetekben). A tervezhető családi okból (pl.születésnap, esküvő, keresztelő) történő beutazás azonban csak korlátozás mellett lehetséges!

b.2.5. További korlátozás nélküli beutazások: az áru- és személyforgalom fenntartása céljából (pl. buszsofőrök), halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, tranzit a feltétlenül szükséges megállással, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

Tesztelési lehetőségek:

A nem német vagy angol nyelvű teszt eredményéről orvosi igazolás benyújtása szükséges, melynek formanyomtatványa letölthető német és angol nyelven.

c. Kell regisztrálni? Igen, néhány kivétellel.

Igen: Szűk kivételekkel minden beutazás esetén. A regisztrációra EZEN a linken van lehetőség, angol és német nyelven, legkorábban a beutazást megelőző 72 órán belül. 

Nem: A b.2.4 és a b.2.5 pontok alá tartozó beutazók, például a tranzitálók.

d. Karanténkötelezettség: A beutazó kategóriájától/céljától függően.

Nincs: A b.1.2., b.1.3.(az ott leírt feltételek teljesítése esetén), b.2.1., b.2.3, b.2.4 és b.2.5. kategóriába tartozó beutazók esetében.

Van: A fel nem sorolt beutazók esetében.

A karantén eltöltésének helyszínét az utazó a saját költségén kell, hogy biztosítsa. Amennyiben a beutazása karanténkötelezettség alá esik, de a karantén eltöltésére megfelelő helyszín meglétét nem tudja igazolni, a beutazását megtagadják.

e. Üzleti célú beutazás feltétele 

A b.1.3. pont alá tartoznak:  72 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy 48 óránál nem régebbi, negatív antigén  tesztelési eredményről kiállított igazolás birtokában utazhatnak be, regisztráció mellett. (Igazolás hiányában 10 napos karanténkötelezettség mellett lehetséges a beutazásuk, melyet teszttel kiválthatnak.) Az üzleti célt a megfelelő dokumentummal (pl. meghívólevél tárgyalásra) igazolni szükséges.

f. Esetleges kivételek: 

A csak szükséges megállással történő folyamatos tranzit minden országból, tehát osztrák repülőtéren landolva és oda igyekezve is lehetséges. Az Ausztriából más országba történő továbbutazás esetén a célország beutazási és a repülőtársaság szállítási feltételeinek is eleget kell tenni, ezt például a repülőtéren a check-in-nél vagy a beszállásnál ellenőrzik. A szabad tranzitálás nem vonatkozik az utast a repülőtérre szállító családtagra, így javasoljuk vonat, busz, taxi, kisbuszos szolgálatás igénybevételét.

További korlátozás nélküli beutazások: az áru- és személyforgalom fenntartása céljából (pl. buszsofőrök), halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, halaszthatatlan családi okból, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

g. Kiutazás az országból

Az Ausztriából történő kiutazáshoz, illetve az Ausztrián keresztül történő tranzitáláshoz szükséges, hogy az utas a kiutazás célországa beutazási feltételeinek eleget tegyen. 

h. Beutazás Magyarországra

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a következő linken található: klikk ide

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a aGjNCcXuIDwdtChXdt6ZOZ11ma29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) és érdeklődni lehet a GCWgoQmH4lZBYa29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem

i. Helyi járványügyi szabályok:

Speciális koronavírus intézkedések:

Burgenlandban a lockdown április 18-ig, Bécsben és Alsó-Ausztriában május 2-ig meghosszabbítva. A korlátozások a következők:

 • Egész napos kijárási korlátozás, ez alól kivételek: Az életet, testi épséget és a vagyontárgyat  közvetlenül veszélyeztető és súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása, a segítségre szoruló emberek gondozása és támogatása, a családi jogok gyakorlása és a családi kötelességek teljesítése, a mindennapi élet alapvető szükségleteinek biztosítása, az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele vagy tesztelés céljából, hitéleti ok, állatok gondozása és ellátása, munkavégzés és képzés, csak a szükséges mértékben, testi és szellemi kikapcsolódás a szabadban. 
 • 1+1 szabály érvényesül mind zárt térben, mind kültéren egyaránt: max.1 háztartáshoz tartozók max. egy másik személlyel találkozhatnak vagy fordítva. Kétméteres védőtávolságot be kell tartani olyan személyek között, akik nem egy háztartásban élnek.
 • 14 éves kortól kötelező beltérben, valamint Bécsben bizonyos kültéri helyeken az FFP2 típusú orr és száj eltakarását biztosító védőmaszk viselése. Az FFP2-vel azonosként elfogadott maszktípusok: N95, P2, KF94, DS, KN95. 
 • A kereskedelmi egységek és üzletek zárva tartanak, mindez azonban nem érinti a mindennapi fogyasztási cikkeket kínáló üzleteket (élelmiszerüzletek és gyógyszertárak, benzinkutak stb.), amelyek csak a tipikus áruválasztékuknak megfelelő termékeket árulhatják. A „Click & Collect” jellegű áruátvétel engedélyezett, de ez csak a szabadban lehetséges.
 • A testközeli szolgáltatást nyújtó vállalkozások zárva tartanak (pl.fodrász, masszőr, és kozmetikai szalonok). ”B2B” jellegű üzletelés továbbra is engedélyezett.
 • A gasztronómiai egységekben a helyben fogyasztás tilos, a megrendelt étel elvitele azonban lehetséges reggel 6 és este 19 óra között. Házhoz szállítás bármikor megengedett.
 • Minden szabadidős- és kulturális intézmény zárva tart (beleértve: állatkertek, állatparkok és botanikus kertek, valamint a múzeumok, kiállító termek, kiállító házak, könyvtárak, könyvkereskedők és levéltárak).
 • A hobby sportolók csak kültéri sportpályákat használhatnak, beltérben nem mozoghatnak.1+1 szabály érvényesül:max.1 háztartáshoz tartozók max. egy másik személlyel találkozhatnak. Az ifjúsági sport és munka keretében való összejövetelek a húsvéti szünet alatt tilosak.
 • A kereskedelmi szállások zárva maradnak.

Aktuális koronavírus intézkedések, melyek a többi tartományra vonatkozóan nem változnak, de szigorítások bármikor lehetnek.

Kijárási korlátozás este 20 órától reggel 06 óráig, kivételek: Az életet, testi épséget és a vagyontárgyat közvetlenül veszélyeztető és súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása, a segítségre szoruló emberek gondozása és támogatása, a családi jogok gyakorlása és a családi kötelességek teljesítése, a mindennapi élet alapvető szükségletek biztosítása, az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, hitéleti ok, állatok gondozása és ellátása, munkavégzés és képzés, testi és szellem felfrissülés és kikapcsolódás, halaszthatatlan hatósági és bírósági ügyintézés. A korlátozást megszegők 1.450 EUR-ig terjedő bírsággal sújthatók.

Kereskedelmi üzletek, múzeumok, galériák, állatkertek 02.08-tól nyitva vannak (éttermek, szállásadók nem). Az üzletekben 20 m2 kell, hogy 1 főre rendelkezésre álljon, FFP2 maszk viselése kötelező.

A testközeli szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások is nyitva tartanak (pl. fodrász, kozmetikus, masszőr). A szolgáltatások igénybevételének feltétele 48 óránál nem régebbi, negatív antigén teszt vagy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt bemutatása. Bank, szerviz, szabó, tisztító és egyéb nem testközeli szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz való belépéshez teszt nem szükséges.

Az eddigi 1 helyett kétméteres védőtávolságot kell tartani olyan személyek között, akik nem egy háztartásban élnek.

Január 25-től 14 éves kortól kötelező az FFP2 típusú orr és száj eltakarását biztosító védőmaszk viselése. Az FFP2-vel azonosként elfogadott maszktípusok: N95, P2, KF94, DS, KN95. Az FFP2 maszkok viselése kötelező a nyitva tartó kereskedelmi egységekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. Ezen kívül a belépés  feltétele az oktatási intézményekbe, illetve azon munkahelyekre, ahol ügyfél- és betegforgalmat bonyolítanak, az FFP2 maszk viselése vagy 48 óránál nem régebbi, negatív antigén teszt vagy 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt. Az FFP2 védőmaszkviselési szabályokat megsértőkkel szemben kiszabható bírság mértéke 90,-EUR.

Kültéri sport folytatható, 10 m²/fő és 2 méteres távolságtartás mellett. A sífelvonók december 24. óta nyitva tarthatnak, a zárt felvonók fele telítettséggel üzemelhetnek, FFP2 maszk kötelező 14 éves kor felett. Nyitott felvonókon is kötelező a maszk viselése. A tiroli sífelvonók kizárólag 48 óránál nem régebbi negatív teszt birtokában használhatók.

A gasztronómiai egységekben kizárólag a megrendelt étel elhozatala lehetséges, kivéve a munkahelyi étkezdéket. Házhoz szállítás 0-24 óráig megengedett.

A kereskedelmi szállások zárva maradnak, kivéve a szakmai célból történő igénybevételt.

TIROLRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK:

Az egészségügyi miniszter 63. számú rendeletével 2021. február 12-től Ausztria Tirol tartományát járvány sújtotta területnek nyilvánította. Március 31-től továbbra is Észak-Tirolra, Lienz és Kufstein  körzetre kiutazási korlátozások érvényesek a brit vírus mutáció növekvő előfordulása miatt. A tartományt elhagyni szándékozókra nézve április 21-ig kötelezővé teszik a 48 óránál nem régebbi, negatív antigén vagy a 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt bemutatását. Kivételek: 10 éves kor alatti gyermekek, az életet, testi épséget és a vagyontárgyat közvetlenül veszélyeztető és súlyos kárral fenyegető helyzet, közbiztonsági szolgálatot ellátó szervek, a tűzoltók és a mentőszolgálat, áruszállítás, megállás nélküli átutazó forgalom.

Tirol tartomány vezetése azt javasolja, hogy a feltétlenül szükséges, halaszthatatlan utazásokat tervezzék csak, és kerüljék a Németországon való áthaladást, mivel február 14-től Németország Tirol tartományt járvány sújtotta övezetté nyilvánította, és alapvetően megtiltja a tartományból a területére való belépést vagy áthaladást.

A német határzár miatt nem lehet átutazni a kis és nagy német sarkon („Deutsches Eck”), így Tirolból Salzburgba vagy Bécsbe csak nagyobb kerülővel lehet eljutni.

A március 10-től érvényes rendelkezések értelmében kiutazási korlátozás lép érvénybe azokban a körzetekben, illetve "regionálisan behatárolható gócpontokban”, ahol a járványügyi mutatók ezt indokolják. Az adott települést csak negatív koronavírus teszttel lehet elhagyni. Ezek érvényessége PCR-teszt esetén 72 óra, míg a kevésbé megbízható antigénteszt esetén 48 óra. Kivételt csak a gyerekek, az átutazók, illetve azok élveznek, akik igazoltan átestek a betegségen.  

Március 19-től érintett körzetek, települések: 

 •  Wiener Neustadt, 
 • Neunkirchen
 •  Hermagor, Schwaz, 
 •  a Gasteinertal települései, 
 •  Virgen és Matrei Osttirolban, Haiming, 
 •  Roppen és Arzl a Ptztalban, 
 •  Muhr község Salzburg tartományban. 

 A részletszabályokat helyi szinten szabályozzák.

További hasznos információk:

A vasúti- és távolsági busz menetrendek, ahol az esetleges járatritkítás vagy szüneteltetés figyelemmel kísérhető:

Amennyiben valaki Ausztriában tartózkodva a koronavírus tüneteit véli magán érzékelni, ne menjen orvoshoz, kórházba, hanem rögtön hívja fel a 0-24 óráig elérhető 1450-es vagy 0800 555 621-es telefonszámot és ezen keresztül kérjen segítséget! Bécs területén a 141-es telefonszámon is kérhetnek segítséget az Ärztefunkdienst orvosaitól.

További elérhetőségek: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Hotlines.html

Közegészségügyi ajánlások: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Gesundheit-und-Pflege.html

Az idősek és a rizikócsoportba tartozó személyek Bécs területén kérhetnek segítséget a 01/4000-4001-es 24 órában hívható telefonszámon, ha az élelmiszerek vagy gyógyszerek beszerzésében segítségre van szükségük.

Az osztrák helyzettel kapcsolatos hivatalos információk (pl. fertőzöttek száma) a következő linken követhetők folyamatosan: 

Angol nyelvű információ:

Biztonság:

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>

Az osztrák hatóságok a 2015. novemberi párizsi merényletek óta megnövekedett, de absztrakt terrorfenyegetettségből indulnak ki az ország vonatkozásában és intézkedéseiket is ehhez igazítják. Általánosságban elmondható, hogy megerősített rendőri jelenlétet biztosítanak a nagy forgalmú, turisták által különösen kedvelt pontokon.

A nagyobb tömegeket vonzó események és helyszínek látogatása esetén a magyar állampolgárokat is fokozottabb óvatosság és elővigyázatosság tanúsítására kérjük.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége:  

IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 

Javasoljuk a külföldre utazók számára elsősorban az útlevél, továbbá az új típusú, kártyaformátumú személyi igazolvány használatát.

Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége:   
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.  
Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége: 
IGEN


Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):    IGEN
Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló Megállapodás Kiskorúak beutazása: 

Ausztriában nincs konkrét törvényi szabályozás arra nézve, hogy a külföldi kiskorúak milyen igazolásokkal utazhatnak be szüleik nélkül az országba. Nem kötelező, de ajánlott, hogy az egyedül, vagy nem valamelyik szülője kíséretében utazó fiatalkorú vigyen magával egy meghatalmazást, amely – esetleges feltartóztatás vagy más probléma esetén – lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan meg lehessen keresni a szülői felügyeletet gyakorló személyt. 

Célszerű tartalom: a kiskorú neve és személyes adatai (lakcím, születési dátum); a szülői felügyelet gyakorlójának neve és személyes adatai (lakcím, születési dátum); aszülői felügyelet gyakorlójának telefonos elérhetősége; a kiskorú hova, milyen időtartamra és milyen céllal utazik; a kiskorú egyedül utazik-e, vagy kísérővel – ebben az esetben a kísérő személyes adatai (lakcím, születési dátum).Külön formai követelmények betartása nem kötelező, azonban  javasolt a nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt aláírni és idegen nyelven is elkészíteni. 

Amennyiben a kiskorú nem csupán beutazik, hanem egy vagy több éjszakát is eltölt Ausztriában szülője nélkül, akkor tartományonként eltérő szabályok vonatkoznak arra, hogy ezt hány évesen, és kísérővel, vagy anélkül teheti. Ilyen esetben mindenképp javasolt egy írásos meghatalmazás a szülőtől.  

Házikedvencek beutazása:

Információt a NÉBIH oldalán talál.

Vízum:

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Vám:  https://www.bmf.gv.at/zoll/reise/reise.html 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Biztosítás, egészségügyi ellátás: Amennyiben Ön Magyarországon biztosított, más tagállamban – így Ausztriában is – nem teljes körű, hanem az orvosilag szükséges egészségügyi ellátást veheti igénybe, ha a magyarországi egészségbiztosítótól igényli az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát. A szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet tb-támogatással igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az Európai Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a költségek megtéríttetésére. Bővebben: http://neak.gov.hu.

Ausztriában mind a mentés (pl. helikopter), mind pedig az egészségügyi ellátás (pl. szülés) költségei jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezért is különösen fontos a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó (külön) utazási biztosítás előzetes megkötése az Ausztriába történő beutazás előtt. Különösen ajánlatos ez a téli, illetőleg veszélyes sportok kedvelőinek (síelés, hegymászás, vadvízi evezés, stb), illetve terhesség esetén. 

További információ.

Közlekedés: 

Határellenőrzés

Az osztrák rendőrség az osztrák-magyar határszakasz mentén szúrópróbaszerűen határellenőrzést végez az embercsempészek és az illegális migránsok kiszűrése érdekében. 

Kérjük, utazásuk tervezése során vegyék figyelembe, hogy az összes osztrák-magyar határátkelőhelyen számítani lehet határellenőrzésre, melynek következményeként a határátkelőhelyeken hosszabb várakozási időre kell számítani Ausztriába történő belépéskor. Javasoljuk, hogy indulás előtt előzetesen érdeklődjön a kialakult forgalmi helyzetről a következő weboldalakon: www.police.hu, www.utinform.hu, 06-1-336-2400; www.asfinag.at

Gépjárművel Ausztriában

Ausztria területén a november 1. és április 15. közötti időszakban – téli út- és időjárási viszonyok esetén – kötelező a téli gumi használata.

Magyar rendszámú gépjármű ausztriai használata: https://becs.mfa.gov.hu/page/magyar-rendszamu-gepjarmu-ausztriai-hasznalata

Magyar vezetői engedély használata:
https://becs.mfa.gov.hu/page/magyar-vezetoi-engedely-hasznalata-ausztriaban

Szabálysértés, bírság

Az osztrák hatóságok az Ausztria területén áthaladó gépjármű forgalmat rendszeresen, rendkívül szigorúan ellenőrzik. További információ: https://becs.mfa.gov.hu/page/tajekoztato-ausztriaba-gepjarmuvel-valo-beutazas-illetve-fuvarozas-soran-felmeruelo-problemakrol

Úthasználati díj: www.asfinag.at/maut/vignette

Téli gumi kötelező használata: november 1 – április 15 között téli útviszonyok (hó, jég, olvadt hó, síkos, csúszós úttest) esetén. Ennek elmulasztása esetén a gépjármű vezetője szabálysértési bírsággal sújtható. További információ: www.winterreifen-pflicht.at/winterreifenpflicht_pkw.html

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal: A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Információ Ausztriában történő letelepedéshez 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT/hu/Konzuliinfo/elni_dolgozni_ausztriaban.htm

Egyéb információ:

Ausztria Budapesti Nagykövetsége
Nagykövetség és Konzuli Hivatal Bécs