Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.16. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Brüsszelben nagykövetség és konzuli hivatal | Állandó képviselet az EU mellett | Állandó NATO képviselet

Aktuális:

2021. 10. 16.
Koronavírussal kapcsolatos információk 

1) A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazást! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

Kérjük, indulás előtt minden esetben ellenőrizze a belga szövetségi kormányzat vonatkozó weboldalát: https://www.info-coronavirus.be/en/ az aktuális részletes szabályozást illetően.

2) A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen.

Belgium alapvetően három kategóriába sorolja jelenleg a beutazás szempontjából az országokat (vörös, narancssárga és zöld országok, de egyes országokat ezen túl is rendkívül magas kockázatúnak minősíthet). A szabályozást minden pénteken frissítik és a következő vasárnap lép érvénybe. A legfrissebb lista elérhető: https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/

Magyarországon Budapest, Pest megye, az Észak-magyarországi Régió, az Észak-alföldi Régió és a Dél-Alföldi Régió vörös besorolású. Az ország többi területe narancssárga besorolású.

A narancssárga és zöld színkóddal jelölt területek esetében a beutazás korlátozásoktól mentes. 

A vörös és a rendkívül magas kockázatúnak minősített országokból korlátozásokkal lehet beutazni. Ez esetben a szabályozás eltérő attól függően, hogy Európai Unión, illetve a Schengeni térségen belüli vagy azon kívül eső országból történik a beutazás. A rendkívül magas kockázati kategóriájú Európai Unión vagy Schengeni Térségen kívül eső országokból a beutazás néhány kivételtől eltekintve tiltott. A fenti kategóriáktól függetlenül mindenkinek ki kell töltenie a beutazás előtti 48 órában egy online űrlapot (ld. c) pont), mely alapján a belga hatóságok egyedileg tesztelési- és karanténkötelezettséget rendelhetnek el (ld. az alábbi pontokat). A kiskorúakra ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

b. Kell-e teszt? Igen, az alábbi feltételek esetén.

Beutazás előtt legfeljebb 72 órával készült PCR-teszt negatív eredményét kell igazolni azoknak,

 • akik nem rendelkeznek belgiumi lakóhellyel, vagy szokásos tartózkodási helyük nem Belgiumban van, és
 • akik védettségüket nem tudják igazolni európai Covid-igazolással, vagy olyan Covid-igazolással rendelkeznek, amelyet Belgium nem fogad el (lásd d) pont), és
 • akik vörös besorolású területről utaznak Belgiumba.

A teszt meglétét a fuvarozó cégek már az indulás előtt ellenőrzik.

Magyarországon Budapest, Pest megye,az Észak-magyarországi Régió, az Észak-alföldi Régió és a Dél-Alföldi Régió vörös besorolású a belga színkódrendszerben.

Amennyiben a vörös besorolású területről érkezők uniós Covid-igazolással igazolják védettségüket, akkor nincsen szükség negatív PCR-tesztre. Az uniós Covid-igazolásról lásd a d) pontban írtakat.

Amennyiben a vörös besorolású területről érkezők 48 óránál kevesebb időt terveznek eltölteni Belgiumban, akkor nincsen szükség negatív PCR-tesztre. A repülővel vagy vonattal érkezőknek a 48 óránál rövidebb tartózkodási szándék esetén is rendelkezniük kell negatív PCR-teszttel a beutazás előtt, amennyiben nem rendelkeznek uniós Covid-igazolással.

12 évesnél fiatalabbak esetén semmilyen esetben nincsen szükség PCR-tesztre.

Akik Belgiumban lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, de nem rendelkeznek uniós Covid-igazolással és vörös besorolású területről érkeznek, a beutazást követő első napon kell teszteltetniük magukat. A Brüsszelben szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőknek ezt követően is karanténban kell maradniuk, majd a beutazást követő 7. napon ismét teszteltetniük kell, amelynek negatív eredménye esetén elhagyhatják a karantént.

Fontos! A beutazás előtt minden esetben ki kell tölteni az online regisztrációs lapot (Passenger Locator Form). Erről lásd a c) pontban írtakat.

c. Kell-e regisztrálni? Igen. 

 • A Belgiumba történő beutazás előtti 48 órában mindenkinek ki kell töltenie  egy online űrlapot (Passenger Locator Form), amelyen beszámol a beutazást megelőző 14 nap tartózkodási helyeiről. Az űrlap kitöltése minden esetben kötelező azok számára, akik repülővel, hajóval, vonattal vagy busszal érkeznek Belgiumba, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek, és mennyi időt szándékoznak eltölteni Belgiumban. Az űrlapot nem kell kitölteni, ha a beutazó autóval érkezik, és beutazása előtt 48 óránál kevesebb időt töltött Belgiumtól távol, vagy Belgiumban 48 óránál rövidebb időt szándékozik eltölteni.  Egyéb esetben az autóval érkezőknek is ki kell töltenie az űrlapot.
 • Az online űrlap az alábbi linken érhető el angol, francia, holland és német nyelven: https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form

Az űrlap kitöltéséről e-mailben kap megerősítést a beutazó, ezzel igazolható az űrlap kitöltése az esetleges ellenőrzés során. A belga hatóságok a repülőtereken és a közutakon fokozottan ellenőrzik a kitöltött űrlap meglétét.

d. Oltottsággal járó kedvezmények: Van.

Amennyiben a vörös besorolású területről érkezők uniós Covid-igazolással igazolják védettségüket, akkor nincsen külön szükség negatív PCR-tesztre. Magyarországon Budapest, Pest megye, az Észak-magyarországi Régió, az Észak-alföldi Régió és a Dél-Alföldi Régió vörös besorolású.

Amennyiben a beutazó a Passenger Locator Form-űrlapon (ld. c) pont) a beutazás előtti 14 nap tartózkodási helyei között nem jelöl be olyan területet, amely magas kockázatú (vörös) vagy rendkívül magas kockázatú kategóriába tartozik, akkor beutazása szempontjából nincsen jelentősége annak, hogy beoltották-e. 

Amennyiben a beutazás előtti 14 napban magas kockázatú (vörös) vagy rendkívül magas kockázatú területen is tartózkodott, karanténkötelezettség felmerülhet, ld. az e) pontban foglaltakat.

Az uniós digitális COVID-igazolványt Belgium az alábbi feltételekkel fogadja el:

Oltottság igazolása:

 • Belgium az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokkal (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson) illetve a Covishield oltóanyaggal történt beoltottságot ismeri el. Szeptember 1-től bizonyos feltételekkel elfogadják, továbbá egyes nem uniós országok oltási igazolásait is, amennyiben azok a fenti oltóanyagokkal történt beoltottságot igazolják.
 • Kétdózisú oltóanyagok esetén mindkét dózist beadták, és a második dózis beadása után két hét eltelt.

Negatív PCR teszt:

 • A beutazás előtt 72 órán belül készült PCR-teszt negatív eredményét fogadják el, de további tesztelési kötelezettséget előírhatnak a belga hatóságok.

Gyógyultság igazolása:

 • Az utolsó pozitív PCR-teszt időpontjától legalább 11 nap, legfeljebb 180 nap eltelt. Az uniós digitális igazolásra a Magyarországról történő beutazáskor csak abban az esetben van szükség, ha a beutazás előtti 14 napban a beutazó vörös kategóriába sorolt, vagy rendkívül magas kockázatú területen járt (ld. c) pont Passenger Locator Form). Magyarországon Budapest, Pest megye, az Észak-magyarországi Régió, az Észak-alföldi Régió és a Dél-Alföldi Régió területe vörös besorolású, többi területe június 21. óta zöld, alacsony kockázatú kategóriába tartozik. 

Belgium a magyar védettségi igazolványt (nem EU-s igazolványt) nem fogadja el.

e. Karanténkötelezettség: Nincs, az alábbi helyezetekben:

Nincsen karanténkötelezettség a Magyarország vörös besorolású területeiről történő beutazás után sem, amennyiben a beutazó uniós Covid-igazolvánnyal igazolja, hogy teljes beoltottsággal rendelkezik (ld. a d) pontban foglaltakat).

Nincsen karanténkötelezettség abban az esetben sem, amennyiben a beutazó 48 óránál kevesebb időt szándékozik tölteni Belgiumban.

Azonban:

Karanténkötelezettség áll fenn a 48 óránál hosszabb idejű tartózkodást tervezőnek, amennyiben a beutazó a beutazás előtti 14 napban vörös besorolású területen tartózkodott, és védettségét nem tudja igazolni uniós Covid-igazolással. A Belgium által elfogadott uniós Covid-igazolásról ld. a d) pontban foglaltakat. Magyarországon Budapest, Pest megye, az Észak-magyarországi Régió, az Észak-alföldi Régió és a Dél-Alföldi Régió vörös besorolású.

Egyéb esetekben a belga hatóságok a beutazás előtt kötelezően kitöltendő Passenger Locator Form alapján rendelhetik el a karantént. A belga hatóságok a Passenger Locator Form-ban megadott e-mail címre vagy telefonszámra küldik az üzenetet a karantén esetleges elrendeléséről.

A karantén hossza 10 nap. A karantén 7. napján újabb PCR-tesztet kell végeztetni, amelynek negatív eredménye után a karantén elhagyható.

Amennyiben a beutazó Belgiumban állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, a beutazást követő első vagy második napon PCR-tesztet kell végeznie. Ennek eredményéig karanténban kell maradnia. A teszt negatív eredménye után a karantén elhagyható. A Brüsszelben szokásos tartózkodási hellyel rendelkezőknek az első teszt után is karanténban kell maradniuk, majd a beutazást követő 7. napon ismét teszteltetniük kell, amelynek negatív eredménye esetén elhagyhatják a karantént.

 • A karanténkötelezettség karanténkötelezettség saját szálláson teljesíthető.
 • A tesztre egyénileg kell jelentkezni. A teszthelyszín keresésében segít a www.masante.belgique.be honlap.
 • A Belgiumban egészségbiztosítással rendelkezők számára a teszt díját a belga biztosító visszatéríti.
 • Amennyiben a teszt pozitív, továbbra is karanténban kell tartózkodni.
 • A tesztelés idejére, illetve egyéb indokolt esetben (pl. orvosi vizsgálat, alapvető szükségleti cikkek vásárlása) elhagyható a karantén.
 • Belgium területéről történő elutazás céljából a karantén elhagyható annak lejárta előtt és a teszt elvégzése előtt is.

A COVID-19 teszt elvégzéséről az alábbi linkeken felsorolt tesztközpontokban tud érdeklődni:

Kérjük, hogy a Belgiumba történő beutazás és/vagy visszatérés előtt – különösen, amennyiben nem Magyarországról utaznak Belgiumba, vagy a beutazást megelőző 14 napban Magyarországon kívül másik országban is tartózkodtak – minden esetben tájékozódjanak a belga szövetségi kormányzat vonatkozó weboldalán az aktuális szabályozásról: https://www.info-coronavirus.be/en/ 

f. Üzleti célú beutazás feltétele:

Feltételei általában nem különböznek az általános beutazási feltételektől (ld. a. pontot). Az árufuvarozó vagy rendszeres személyszállító cégek alkalmazottai (sofőrök) a fuvarozási feladat teljesítése során mentesülnek a karantén- és tesztkötelezettség alól.

g. Tranzitszabályok:

A tranzitutazás általában akadálymentes. A magas kockázatú, vagy EU-n kívülről érkezők átutazására vonatkozó szabályokról itt olvashat angol, francia, holland és német nyelven:

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/

h. A célország beutazási feltételei alóli mentesség::

Az általános beutazási, tesztelési és karanténkötelezettség alól (ld. fenti pontok) nincsenek kivételek. 

i. Egyéb hasznos infó:

Belgium és Magyarország között korlátozott számú repülőjárat üzemel. A repülőjáratokról az adott légitársaság honlapján tájékozódhatnak.  

Problémák az utazási irodával, légitársasággal? További információ az Utasjogok fejezetben található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utasjogok

2) Kiutazás az országból:

A magas járványügyi kockázatú, piros besorolású területekre történő kiutazást határozottan nem javasolják a belga hatóságok. A saját országba történő hazatérés semmilyen korlátozás alá nem esik.

3) Beutazás Magyarországra: 

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a LidrIXJJrYwIsafYj3Ghma29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a ulRG5NZOwca29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem

4) Helyi járványügyi szabályok::

Az üzletekben történő vásárláskor kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Vendéglátó egységek a távolságtartási szabályok betartása mellett fogadhatnak vendéget. Brüsszel területén 2021. október 15-től az éttermek, kávézók, sportklubok, kulturális intézmények látogathatóságát a beoltottságot vagy 72 órán belüli negatív teszteredményt vagy gyógyultságot igazoló CovidSafeTicket felmutatásától teszik függővé. Az európai digitális COVID-igazolvány egyenértékű a CovidSafeTicket-tel, amennyiben az a Belgiumban elismert oltóanyagokkal történt beoltottságot vagy 72 órán belüli negatív teszteredményt, illetve gyógyultságot igazol.   

Belső közlekedési lehetőségek

Az országon belüli tömegközlekedés üzemel. Az elérhető tömegközlekedési eszközökről mindig érdemes az utazás előtt közvetlenül tájékozódni az alábbi linkeken. A tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszkviselés. 

Közúton

A Németországon és Ausztrián belüli esetleges közúti közlekedési korlátozásokról a Konzuli Szolgálat országokra lebontott utazási tanácsaiban olvashatnak: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy mind a közúti, mind a repülővel történő utazás feltételeiről közvetlenül az utazás előtt is tájékozódjanak. 

 Biztonság:

A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazás! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>

Terrorizmus

A belgiumi terrorfenyegetettségi szint csökkentése

A belga Nemzetbiztonsági Tanács 2018 januárjában döntött arról, hogy a terrorfenyegetettség szintjét 3-asról 2-esre mérsékeli. (A négyfokozatú terrorfenyegetettségi skálán a 4-es szint a „súlyos és közvetlen” fenyegetettséget jelenti, a 3-as szint „lehetséges és valószínű”, a 2-es „lehetséges, de nem valószínű” támadást, az 1-es szint „alacsony kockázatot” jelent.) 

A 3-as szint azonban továbbra is fennmarad „bizonyos célpontok” vonatkozásában, mint pl. az imahelyek és atomerőművek. Belgium nagyvárosaiban sok nehezen védhető, könnyen támadható célpont van,  többek között a  nagyobb kulturális rendezvények, koncertek, illetve a bevásárló központok is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a terrorfenyegetettségi szint csökkentése ellenére is őrizzék meg éberségüket és elővigyázatosságukat, és esetleges válsághelyzetben kövessék a helyi hatóságok felhívását, illetve működjenek velük együtt.

A közösségi médián keresztül terjedő terrorizmussal kapcsolatos üzeneteket/videókat/képeket ne terjesszék! A belga rendőrség kiemelten figyeli az internetes forgalmat is és egy rossz helyre elküldött/továbbított üzenetnek súlyos büntetőjogi és anyagi következményei lehetnek!

A terrorveszélynek kitett intézmények védelmére a rendőrök mellett katonák is kirendelhetők. Jelenleg is Belgium-szerte jól látható a repülőtereken, az Európai Unió és a NATO belgiumi intézményeinél, továbbá a pályaudvarok, a nagy forgalmú piacok, áruházak, és turisztikai nevezetességek környékén a megerősített rendőri vagy katonai jelenlét, s tapasztalható a személyi ellenőrzések, igazoltatások számának növekedése is.

Állampolgáraink a belgiumi útszakaszokon is fokozott személy- és poggyász ellenőrzésekre számíthatnak, akár a vasútállomásokon, akár menet közben a mobil rendőri és katonai járőrök részéről. Kérjük, hogy az ilyen ellenőrzéseknél, saját személy- és vagyonbiztonságuk érdekében működjenek együtt a hatóságokkal.

A brüsszeli nemzetközi repülőtéren (Brussels National – Zaventem) és a Charleroi-i reptéren az utasok és kísérőik csomagjait a repülőtér területére belépéskor szúrópróba-szerűen átvizsgálják.

Kérjük továbbá, hogy minden magyar állampolgár kövesse a belga hatóságok utasításait, ezen kívül a belga krízis központ weboldalán található információkat is kísérjék figyelemmel a twitteren: https://twitter.com/CrisiscenterBE

Bűnözés, közbiztonság

A magyar turisták, a Belgiumban dolgozó magyarok és a hivatalos delegációk tagjai is gyakran válnak zsebtolvajok vagy kisebb (két-háromfős) csoportokban elkövetett támadások áldozatává főleg Brüsszelben, Charleroiban és Gentben.

A tapasztalatok alapján ismételten felhívjuk a Belgiumban élő és az idelátogató magyar állampolgárokat, hogy értékeikre gondosan ügyeljenek. A gépjárművel közlekedők ne hagyjanak csomagot látható helyen az autóban és lehetőség szerint forgalmas, megvilágított parkolóhelyet válasszanak. Értékeiket, táskájukat, mobiltelefonjukat közlekedés közben se tárolják az utasoldali ülésen, mert az könnyű zsákmányt jelent a bűnözőknek. 

Kérjük, hogy különösen az esti, éjjeli órákban az ún. „nehéz kerületekben” és azok perifériáján (Molenbeek, St.Gilles, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Forest, Anderlecht, a Gare du Nord és Gare du Midi környékén) csak halaszthatatlan esetben és fokozott körültekintéssel közlekedjenek.

Néhány éve az erőszakos bűncselekmények az EU negyedére (Schuman tér), valamint a Grand Place, Parc de Bruxelles, Rue Neuve, Place Sablon, Place St. Catherine, Quartier Louise környékére is kiterjedtek. Akár fényes nappal is megtámadnak embereket, mivel az erre közlekedők többnyire tehetősebb külföldiek.

A tolvajok gyakori módszerei:

 • megszólítják a külföldit, elterelik a figyelmét, és közben társuk eltulajdonítja az óvatlan áldozat táskáját, értékeit,
 • kilyukasztják a parkoló gépkocsi kerekét, majd a kerékcserénél segítséget felajánlva kifosztják az autóst;
 • a vezető melletti első ülésre tett kézitáskát vagy az autó ajtajának kinyitásával, vagy az ablak betörésével tulajdonítják el dugóban vagy piros lámpánál álló autó esetén;
 • erőszakkal veszik el a kézi- vagy válltáskát;
 • aluljárókban, metró állomásoknál a menetjegy automatáknál várakoznak, a jegyváltáshoz a külföldieknek technikai vagy nyelvi segítséget ajánlanak, majd elragadják az elővett pénztárcát, készpénzt, bankkártyát.

Brüsszelben a nemzetközi intézmények nagy száma és a kiemelt diplomáciai jelenlét miatt gyakoriak a politikai jellegű demonstrációk. Amennyiben turistaként ilyen esemény közelébe kerülnének, javasoljuk, hogy a tömegrendezvények jellegéből fakadó biztonsági kockázatok miatt térjenek le a rendezvény útvonaláról.

Brüsszel déli és keleti területei biztonságosnak mondhatók. Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe bűnügyi statisztikái folyamatosan javuló képet mutatnak. 2011-hez képest napjainkra felére estek vissza a köztörvényes bűncselekmények. Ennek legfőbb okai a folyamatos rendőri járőrszolgálatok jelenléte, valamint az egyre bővülő térmegfigyelő kamerarendszerek alkalmazása.

Beutazási és tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az útlevélnek az utazás utolsó napjáig kell érvényesnek lennie

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN


További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN 

A személyi igazolványnak az utazás utolsó napjáig kell érvényesnek lennie

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az ideiglenes személyi igazolványnak az utazás utolsó napjáig kell érvényesnek lennie

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Vezetői engedélyek, anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM

Kiskorúak beutazása:

A kiskorúnak is minden esetben rendelkeznie kell útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal. Amennyiben a kiskorú nem szülővel utazik, célszerű bemutatni a szülői hozzájáruló nyilatkozatot, lehetőleg holland, francia, német vagy angol nyelvű munkafordítással, s az aláíró szülő olyan személyi okmányáról készült fénymásolatot is, amelyen a szülő aláírása jól látható.
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/39/c0000/Szuloi_meghatalmazas_formanyomtatvany.pdf

Vízum:

Vízum turista, illetve egyéb célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges 

Tartózkodás

A három hónapnál nem hosszabb időre Belgiumba érkező európai uniós állampolgár és az őt kísérő családtagjai - amennyiben nem kereskedelmi szálláshelyen laknak -, kötelesek bejelentkezni tíz napon belül a tartózkodási helyük szerint illetékes önkormányzati hivatalnál (commune) az érvényes úti okmányuk bemutatásával, ahol nyilvántartásba veszik őket. Ez a nyilvántartásba vétel (déclaration d’arrivée) a Belgiumba történő megérkezéstől számított 90 napig érvényes. Amennyiben a beutazó elmulasztja a regisztrációt, a belga hatóságok bírságot szabhatnak ki. A 90 napnál rövidebb munkavégzés esetén is be kell jelentkezni a helyi önkormányzat népességi osztályán és ki kell váltani az eseti munkavállalási igazolást, melynek neve Belgiumban: Limosa.

Három hónapnál hosszabb belgiumi tartózkodás esetén az országba történő belépés feltétele az érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, valamint az alábbi feltételek teljesülése. A magyar állampolgár

 • vagy munkavállaló és ennek megfelelően a Belga Királyságban alkalmazott vagy egyéb jövedelemszerző tevékenységet folytat, illetve igazolhatóan munkát keres és a foglalkoztatásának reális esélyei vannak;
 • vagy (pl. nyugdíjas) rendelkezik tartózkodásához elegendő anyagi fedezettel és nem igényel szociális segélyt, illetve betegbiztosítást Belgiumban;
 • vagy oktatási intézményben folytat tanulmányokat és rendelkezik egészségbiztosítással illetve igazolja, hogy rendelkezik a tartózkodásához elegendő anyagi fedezettel, és nem igényel szociális segélyt Belgiumban.

Három hónapot meghaladó tartózkodás esetén az önkormányzatnál történő bejelentkezés esetén a magyar állampolgár és családtagjai érvényes magyar személyazonosító okmányai mellett a többnyelvű születési anyakönyvi kivonatokat, valamint az aktuális családi állapot igazolására a házassági vagy halotti anyakönyvi kivonatot, vagy a válást kimondó bírósági határozatot is be kell mutatni. A tartózkodási engedélyhez a munkáltatói igazolást is csatolni kell. A hosszú távú tartózkodáshoz a regisztrációt (déclaration d’inscription) legkésőbb a Belgiumba való belépést követő három hónap lejártakor kell a lakóhely szerint illetékes önkormányzati hivatalnál megtenni, ennek elmulasztása esetén a hatóságok bírságot szabhatnak ki. A legális belgiumi tartózkodásról a belga hatóságok igazolványt állítanak ki.

További információért, kérjük forduljon Belgium Budapesti Nagykövetségéhez.

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám:

A belga vámhatóság honlapja.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Az országra nem jellemzőek a pusztító természeti és technikai katasztrófák, ugyanakkor előfordulhatnak akár halálos áldozatokat is követelő eseti áradások, heves esőzések, szélviharok. Az eső kifejezetten gyakori, ami rendszeresen megnehezíti a közlekedést, lassítja a közúti és nagyvárosi forgalom egyébként szokásos ütemét.

Biztosítás: A rövid idejű tartózkodás céljából (pl. üzleti vagy turisztikai célból) beutazó európai uniós állampolgároknak - amennyiben balesetet szenvednek, vagy megbetegedés miatt sürgősségi egészségügyi ellátásra szorulnak - Belgium a saját állampolgáraival azonos feltételek mellett nyújt ellátást. Ennek feltétele, hogy az utazó rendelkezzen az Európai Egészségbiztosítási Kártyával. A Kártyáról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján kaphat bővebb tájékoztatást.

Közlekedés: A brüsszeli tömegközlekedéssel kapcsolatban naprakész információkat találnak a helyi közlekedési vállalat honlapján

Belgiumban elfogadják a magyar jogosítványt, nem szükséges nemzetközi jogosítvány beszerzése. 

Brüsszeli, antwerpeni és genti korlátozás a légszennyező személygépjárművek behajtásában:

2020. január 1-től tovább szigorodott a légszennyező járművekkel szembeni korlátozás Brüsszel Fővárosi Régióban, Antwerpenben és Gentben. Az  ún. „alacsony kibocsátási zóna” (Low Emission Zone - LEZ) létrehozásával a három városban a legszennyezőbb járművek közlekedését fokozatosan megtiltják. 

A kritériumoknak nem megfelelő járművek használata esetén a hatóságok pénzbírságot szabnak ki. 

Fontos! A külföldi rendszámmal rendelkező autókat az adott város nyilvántartási rendszerében kötelezően regisztrálni kell akkor is, ha a környezetvédelmi besorolásuk alapján nincsenek kitiltva. A regisztráció ingyenes és online módon elvégezhető.

Részletes információ és a külföldi rendszámú autók online regisztrációja az alábbi honlapokon található:

Belgiumban a sebességkorlátozást szigorúan ellenőrzik és szankcionálják, szinte minden közlekedési lámpán kamera van. A megengedett maximális sebességkorlátok: autópályán 120 km/óra; autóúton 90 km/óra; városban, lakott területen 50 km/óra. Lakott területeken, főként a városközpontokban, gyalogos övezetekben, illetve oktatási intézmények környékén, sok helyen 30 km/óra a megengedett haladási sebesség, amire külön közlekedési táblák figyelmeztetnek. A körforgalomban haladónak – eltérő közúti jelzőtábla hiányában - előnye van, a jobbkéz-szabály is általánosan követendő.

Szigorúan ellenőrzik és büntetik a megállási és parkolási tilalmat, illetve a parkolási díj "elbliccelését". A gépkocsit elszállítják, a büntetést külföldről is behajtják. Az elvontatott, vagy kerékbilincses jármű csak a vontatás és a bírság összegének kifizetése után váltható ki.

A gépjármű vezetése elvben megengedett kis mennyiségű alkohol fogyasztása mellett (egy pohár bor vagy sör). A megengedett véralkoholszint 0,5 ezrelék (0,22 mg/l), azonban a friss jogosítvánnyal rendelkezők (két éven belül letett vezetői vizsga) és tehergépjárművet vezetők esetén ez az értékhatár 0,2 ezrelék (0,088 mg/l). Ugyanakkor, baleset bekövetkezése esetén, még a csekély kimutatott mennyiség is hátrányt okoz, ezért mindenképpen az alkoholmentes vezetés elvének követését javasoljuk.

Különösen az érintett állampolgáraink szíves figyelmébe ajánljuk azt a szabályt, hogy aki belgiumi bejelentett lakcímmel rendelkezik, a belga közutakon nem vezethet olyan magyar forgalmi rendszámú gépjárművet, amelynek ő a forgalmi engedélyben feltüntetett tulajdonosa vagy üzembentartója. Ezen állampolgárainknak a gépjármű belga műszaki vizsgáztatását követően ki kell váltaniuk a belga forgalmi engedélyt, és be kell szerezniük a belga forgalmi rendszámot. A rutin közúti ellenőrzések során szigorúan ellenőrzik a külföldi rendszámmal történő közlekedés jogosultságát.  A nem megfelelő rendszámmal történő közlekedés szankcionálása történhet a bírság kirovása mellett az autó helyszínen történő visszatartásával vagy elvontatásával, amelyet csak a belga rendszám kiváltását követően adnak vissza. Nagykövetségünk Konzuli Osztálya rendszeresen kap a fenti szabály megsértése miatt hatóságilag leszerelt magyar forgalmi rendszámokat, amelyeket - az előírások szerint - a kiállító hazai hatóságnak kell megküldenünk.

Az autópályák használata díjmentes.

30 km/h-s sebességkorlátozás Brüsszel Főváros Régió egész területén 2021. január 1-től

Brüsszel Főváros Régió 2021. január 1-től 30 km/h-s általános sebességkorlátozást vezet be a közutakon. A korlátozás szinte valamennyi brüsszeli útra vagy utcára vonatkozik, kivételt csak néhány közlekedési főútvonal képez, ahol továbbra is 50, illetve 70 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben. A kivételt jelentő útszakaszokat táblákkal jelzik. A 30 km/h-s sebességkorlátozás valamennyi közúti járműre vonatkozik, betartását a közutak mentén elhelyezett kamerarendszer segítségével ellenőrzik.

A korlátozás alól kivételt jelentő útszakaszokról térkép és a korlátozásról általános tájékoztató az alábbi internetes oldalon található.

Felhívjuk a Belgiumban gépjárművet vezető magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a fokozott közúti rendőri ellenőrzések különösen az alábbiak vizsgálatára terjednek ki:

 • a gépjármű forgalmi okmányainak, műszaki állapotának, előírt tartozékainak, adott esetben a menet- és szállítóleveleinek ellenőrzése;
 • a jármű vezetője jogosítványának eredetisége és érvényessége;
 • az ittas és drogos állapotban vezetők azonnali felfüggesztése és ellenük eljárás indítása;
 • a biztonsági öv használatának ellenőrzése, a gépjármű vezetője és valamennyi utasa tekintetében;
 • a gyermekülések megfelelő rögzítéséről való meggyőződés;
 • tiltott menet közbeni mobiltelefon használat a gépjárművezető részéről, kivéve a Bluetooth (és hasonló kihangosított) biztonsági üzemmódokat;
 • a kötelező felelősségbiztosítás meglétének ellenőrzése;
 • a közlekedési szabályok következetes betartásra.

TÁJÉKOZTATÁS használatarányos útdíj bevezetéséről Belgiumban

2016. április 1-jétől használatarányos útdíjat vezetnek be a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművekre Belgiumban, amely felváltja az eddig érvényben lévő, időalapú Eurovignette rendszert. 

Az Európai Unió a diszkriminációmentesség elve alapján, az időalapú rendszerek helyett a használatarányos, műholdas technológián alapuló útdíjszabás bevezetését támogatja. A Belgiumban bevezetésre került műholdas útdíj-rendszer illeszkedik az Európai Unió a nehéz gépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló irányelvébe (Irányelv 1999/62/EC), a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló uniós irányelvbe (Irányelv 2004/52/EC) és az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki elemeinek meghatározásáról szóló bizottsági határozatba (Határozat 2009/750/EC).

Az európai direktívák figyelembe vétele mellett a három régió, Flandria, Vallónia és Brüsszel Fővárosi Régió 2014. január 31-én együttműködési megállapodást írt alá a használatarányos útdíj bevezetéséről. Miután 2015 júliusában mindhárom régió megszavazta a kilométer alapú rendszer bevezetését, az új szisztéma 2016. április 1-jétől egységes módon lép életbe a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek esetében Belgium egész területén. 

A rendelkezés értelmében minden, a 3,5 tonna súlyhatárt átlépő tehergépjárműnek (kivétel: katonai járművek, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási gépek, tűzoltó, mentő és orvosi járművek) rendelkeznie kell On Board Unit (OBU) fedélzeti műholdas technológián alapuló fedélzeti eszközzel. Az egységek megrendelhetők postai úton a www.satellic.be honlapon keresztül, vagy beszerezhetők Belgium területén a kijelölt szervizpontokon. Az OBU egyszeri beszerzési ára 135 euró, de az összeg a működőképes készülék leadásakor visszatérítésre kerül. A készülék műholdas technológián keresztül regisztrálja és az adatközpontba küldi a gépjármű megtett kilométerszámán és az útszakaszra (különböző díjszabás lesz érvényben autópálya, helyi és regionális úthálózat esetén) vonatkozó tarifán alapuló fizetési számlát.

A Belgiumban érvényben lévő tarifák és a díjfizetős útszakaszok elérhetők a következő oldalon: www.viapass.be/en/downloads. Az útdíjjal kapcsolatos ügyintézés, kifizetés elvégezhető a szervizpontokon vagy online a www.satellic.be Road User Portal-on keresztül. A bevezetéssel kapcsolatos legfrissebb információk elérhetők angol, francia, német és holland nyelven a www.satellic.be és a www.viapass.be honlapon. 

A díjfizetés folyamatos ellenőrzését a régió hatóságai és a Viapass munkatársai közösen végzik majd. Fedélzeti egység nélkül, vagy nem bekapcsolt eszközzel közlekedők bírságra számíthatnak. A régiók a beszedett díjat az úthálózat és a közúti szállítás feltételeinek javítására tervezik fordítani. 

A fuvarozó vállalatok figyelmébe ajánljuk

Brexit utáni fuvarozással, szállítmányozással kapcsolatos szabályok

Felhívjuk a személy- és árufuvarozók figyelmét, hogy Belgiumban gyakran kerül sor a gépjárművek rutinellenőrzésére. A belga rendőrök a közúti ellenőrzések során szakértelemmel, kíméletlen aprólékossággal és nem a legnagyobb jóindulattal járnak el, s mivel a kiróható helyszíni bírságok összege nagyon magas (több ezer euró összegű is lehet), fontos odafigyelni a szabályok betartására.

A helyszíni bírságot csak készpénzben lehet kifizetni, és csak a fizetést követően adnak jegyzőkönyvet a büntetési tételekről, jogi hivatkozással, flamand vagy francia nyelven.

A fuvarozó, ha a büntetés jogosságát vitatja, kérheti az úgynevezett letéti eljárást, amikor a kiszabott büntetést ugyancsak be kell fizetni, de azt letétbe helyezik, és bírósági útra terelik az ügyet. Ez esetben a belga rendőrség és a magyar fuvarozó cég lesznek a két fél a belga bíróság előtt. Ha a fuvarozó részben vagy egészben nyer, a letétbe helyezett összeget vagy annak arányos részét visszakapja, a bíróság azonban az eredetinél magasabb büntetést is megállapíthat! A letéti eljárás megindítása előtt tehát gondosan mérlegelni indokolt az eset összes körülményét, a fuvarozói álláspontot alátámasztó bizonyítékok jellegét és súlyát.

Ha a helyszíni bírság kiszabását követő 96 órán belül nem történik semmiféle fizetés, a kamiont lefoglalják és elárverezik. Ennek megelőzése tehát alapvető fuvarozói vagyoni érdek!

A helyszínen kiszabható bírságokról és az eljárásrendről a tájékoztatók négy nyelven, az alábbi honlapon találhatók.

Konkrét, közelmúltbeli közúti bírságolási esetek kapcsán felhívjuk az árufuvarozást végző hazai cégek és magánvállalkozók, valamint gépjárművezetőik figyelmét a következőre: a közúti árufuvarozáshoz szükséges európai licencre (engedélyre) vonatkozó szabályozásnál Belgium 2013. július 15-e óta az 1071/2009 EK rendeletet – nemzeti hatáskörben engedett szűkítéssel - azzal a megszorítással alkalmazza, hogy csak a legfeljebb 3,5 tonna kapacitású gépjárművek esetében nem kell bemutatni az európai licencet. (A hazai árufuvarozók jelentős hányada a szóban forgó EK rendelet alapján nem kér európai licencet az 5 tonnát meg nem haladó kapacitású járműveinek közlekedéséhez.) A vonatkozó belga királyi rendelet neve: „Arrêté royal relatif au transport de marchandises par route”, s teljes szövege megtalálható az alábbi weboldalon.

Emlékeztetünk arra a ma is hatályos belga szabályozásra, hogy Belgiumban 2013 novembere óta tilos a vezetőfülkében tölteni a heti pihenőidőt. A korlátozás a 45 órás normál heti pihenőidőre vonatkozik, amit a parkoló gépjárművek esetében is ellenőrizhetnek. A szabálysértőket komoly helyszíni bírsággal sújtják, s annak kifizetéséig bevonják a gépjármű forgalmi okmányát, illetve a kerékbilincset is feltehetik. A gépjármű vezetőjét egyebekben a személyes szabadságában nem korlátozzák. E tiltó rendelkezéssel Belgium is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, amely a sofőrök elhelyezésével és szociális körülményeik javításával függ össze.

Felhívjuk a magyar fuvarozó vállalkozások figyelmét, hogy a belga hatóságok 2018 elejétől fokozottan ellenőrzik a tehergépjárműben történő pihenést tiltó belga jogszabály betartását. A pihenőidőkre vonatkozó, jelenleg hatályos uniós rendelet (a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK) friss európai bírósági értelmezése alapján a gépjárművezető nem töltheti járművében a rendelet szerinti rendszeres heti pihenőidőket.

Ügyintézés helyi hatóságoknál és intézményekben: A belga hatóságok általában véve korrektek, a hatályos törvényi előírásoknak és nemzetközi megállapodásoknak megfelelően viszonyulnak az új EU tagállamok, így Magyarország állampolgáraihoz is. Mivel az ország közigazgatása több szintű (helyi/regionális/szövetségi állami) és nyelvi közösségenként is megosztott, a szabályok, előírások és elvárások nem minden esetben egységesek, sőt, esetleg településenként változhatnak. A flamand területen előfordul, hogy szívesebben veszik az angol nyelv használatát a francia helyett (annak ellenére, hogy a flamandok szinte minden esetben használható szinten beszélnek franciául).

Közegészség, egészségügyi helyzet: Belgium fejlett európai egészségügyi ellátórendszerrel rendelkezik. Fertőzőbetegségek és járványok tekintetében azonos a helyzet a többi fejlett EU tagállammal.

2004. május 1. óta, a rövid idejű tartózkodás céljából (pl. üzleti vagy turisztikai célból) beutazó európai uniós állampolgároknak - amennyiben balesetet szenvednek, vagy megbetegedés miatt sürgősségi egészségügyi ellátásra szorulnak - Belgium a saját állampolgáraival azonos feltételek mellett nyújt ellátást. Mindennek azonban feltétele, hogy az utazó rendelkezzen az Európai Egészségbiztosítási Kártyával. A Kártyáról, valamint a Belgiumban történő ellátás finanszírozásáról, annak menetéről és mértékéről a  www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya honlapon található bővebb információ.

Egyéb információ:

Általános segélyhívószám, amely az Európai Unión belül bárhol ingyenesen hívható: 112 Rendőrség: 101 Mentők, tűzoltók: 100

A belga Külügyminisztérium együttműködve a Belügyminisztériummal, létrehozta a "BIPA - Bureau de l'Information, de la Prévention et de l'Assistance" (Információs, bűncselekmény megelőzési és segítségnyújtási) irodát. A BIPA iroda szerepe a Belgiumban bajbajutott, az 1961-es és 1963-as Bécsi Egyezmények hatálya alá tartozó személyek megsegítése. A BIPA nem helyettesíti a rendőrséget vagy az ügyvédet, nem jár el az érintett helyében a bíróságon, nem ad szakképzett pszichológusok helyett lelki támogatást. Feladata elsősorban a bűncselekményt elszenvedők megfelelő hatósághoz való irányítása, illetve a nyelvi nehézségek esetén a kommunikáció megteremtése az adott hatósággal. A BIPA célcsoportjához a nemzetközi szervezeteknél dolgozó személyek, a diplomáciai és konzuli testületek személyzete, családtagjai  és a  kiérkező küldöttségek tagjai tartoznak.

A BIPA személyzete a Külügyminisztérium és a rendőrség több nyelven beszélő szakembereiből tevődik össze. 

Az iroda elérhetősége:
Service Protocol
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
Tel.: 02/ 501 81 11 (külügyminisztérium portának elérhetősége)
Tel.: 02/ 501 46 18 (Service Protocol) 

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal

Hasznos linkek: