Európa

Tartalom utoljára módosítva: 2017. 09. 27.   
Mai napon is érvényes: 2017.11.21. 

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása  idején. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy friss és objektív információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.

Elérhető külképviselet/ek: Párizsban nagykövetség és konzuli hivatal

Aktuális:

2017. 09. 27.
Francia Antillákra vonatkozó tájékoztatás

Franciaország tengerentúli szigetein (Guadeloupe, Martinique, Saint Martin, Saint Barthélemy) átvonult Irma és Mária hurrikán pusztítása után nagy erőkkel folynak a helyreállítási munkák a térségben. Saint Martin és Saint Barthélemy szigetet természeti katasztrófa sújtotta területté nyilvánították. A két szigeten továbbra is vannak olyan körzetek, ahol még csak részben sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást és a vezetékes ivóvízellátást. Az Air France október 28-áig nem indít járatot Saint Martin repülőterére (SXM).

A hurrikán által kevésbé sújtott, így kisebb károkat szenvedett Guadeloupe (Pointe-à-Pitre) és Martinique (Fort-de-France) szigettel helyreállt a légiközlekedés,  mindkét repülőtér indít és fogad járatokat.

Javasoljuk, hogy a térségbe történő utazási szándék esetén indulás előtt tájékozódjanak a helyi körülményekről a www.outre-mer.gouv.fr/actualites francia kormányzati honlapon, az utazási lehetőségekről pedig az Air France honlapján: www.airfrance.fr az „actualités” rovatban. 

2017. 09. 20.
A Maria hurrikán kedd estére elhagyta Franciaország érintett szigeteit, Martinique-ot és Guadeloupe-ot. A két szigeten megkezdték a helyreállítási munkákat, az áramszolgáltatás a hurrikán sújtott területeken egyelőre szünetel, nagyon nehézkes a kommunikáció. Az Air France továbbra is szünetelteti Pointe-à-Pitre-re érkező és onnan induló járatait, Saint Martin szigetére pedig szeptember 30-ig nem indít járatot. 

A térségbe utazni szándékozóknak javasoljuk, hogy indulásuk előtt tájékozódjanak mind a helyi körülményekről a www.outre-mer.gouv.fr/actualites francia kormányzati honlapon, mind pedig az utazási lehetőségekről az Air France oldalán: www.airfrance.fr 

2017. 09. 13.
A Franciaország tengerentúli területein tomboló hurrikán óriási károkat okozott, elsősorban Saint Martin és Saint Barthélemy  területén.  A legnagyobb mértékben érintett terület Saint Martin szigete, ahol a pusztítás 95 %-os. Az átmeneti korlátozások után a szigeten van elegendő ivóvíz, helyreállt az áramszolgáltatás, a légi- és tengeri közlekedés. A légitársaságok folyamatosan szállítják el a szigetről távozni kívánókat. Megerősített rendvédelmi erők fáradoznak a közrend helyreállításán és a helyzet konszolidálásán. 

A rombolás mértékére tekintettel - a rendkívüli esetektől eltekintve - javasoljuk a szigetekre utazást elhalasztani.

Biztonság

Utazók figyelmébe!

Az utóbbi időszakban tapasztalni olyan helyzeteket, amikor a francia rendőrség látszólag indokolatlan keménységgel lépett fel utazókkal, különösen abban az esetben, ha azok alkoholszintje az átlagosnál nagyobb volt, ill. ha hangosan éles kritikát fogalmaztak meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mai francia belbiztonsági helyzet közepette a szigorú és határozott fellépés normálisnak tekinthető. Fokozottan és ismételten kérjük ezért az utazókat, hogy ilyen helyzetben kevésbé ellenkezni, mint inkább kommunikálni próbáljanak meg a fellépő rendvédelmi erőkkel. Törekedjenek arra, hogy azelőtt hívják a Konzulátust, mielőtt kiéleződne a helyzet.

* * *

Felhívjuk a Párizsba utazók figyelmét, hogy a zsebtolvajlás korábban nem tapasztalt méreteket és technikákat ölt a legkülönbözőbb közterületeken (közlekedési eszközök, különösen metró; turistalátványosságok környéke, bevásárlóközpontok, stb). Fokozottan ügyeljenek arra, hogy igazolványaikat és pénzüket ne tartsák egy helyen, értékeikre folyamatosan figyeljenek, és ha megoldható, úti okmányaik másolatával, ne az eredeti dokumentummal mozogjanak a városban.

* * *

Tekintettel arra, hogy a 2015. november 13-án elkövetett terrorcselekmény óta Franciaországban a legmagasabb terrorfenyegetettségi szint  van érvényben, a francia parlament július 12-én ismét a szükségállapot meghosszabbításáról döntött. Ennek értelmében 2017. november 1-ig továbbra is érvényben marad a szükségállapot.

A Franciaországba készülő magyar utazóknak azt tanácsoljuk, hogy az utazás megszervezése és lebonyolítása során fokozott körültekintéssel járjanak el, előzetesen tájékozódjanak, tartsák be a hatóságok útmutatásait, továbbá regisztrálják utazásukat a  Konzuli Szolgálat honlapján.

A határátkelőhelyeken visszaállították a szigorú ellenőrzést, de a határokat nem zárták le. A beutazás érvényes útlevél vagy kártya típusú személyazonosító igazolvánnyal továbbra is lehetséges. A repülőtereken nagyobb fennakadás nincs, de a megszigorított biztonsági ellenőrzés miatt elutazáskor javasolt jóval az indulás előtt kiérkezni.

A franciaországi repülőtereken, a vasútállomásokon és a kikötőkben, továbbá a kiemelt idegenforgalmi nevezetességek környékén fokozott biztonsági intézkedésekkel találkozhatnak. Ezek a közrend- és közbiztonság védelmi intézkedések (francia elnevezésük: Vigipirate) a lakosság és az idelátogató turisták érdekeit és biztonságát szolgálják, ezért az ellenőrzésre szóló hatósági felkérés esetén kérjük, legyenek együttműködőek.

A kormány kiemelt figyelmet szentel a közrend és a belbiztonság védelmének valamint a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemnek. A forgalmas, turisták által látogatott helyeken videó-kamerás terület felügyelet és –védelem működik. Vészhelyzetekben és sürgősségi esetekben a prefektusok ideiglenes videó-kamerák elhelyezését is engedélyezhetik az ún. érzékeny, tehát jellegüknél fogva fokozottan veszélyeztetett helyszíneken (pl. pályaudvarok, metróállomások, autóbusz-terminálok, ipari létesítmények közvetlen környezetében). A vizuális ellenőrzés során rögzített adatok egy évig őrizhetők és felhasználhatók. A terrorizmus szempontjából kockázatosnak minősített országokba Franciaországból rendszeresen utazók fokozott hatósági ellenőrzés alá vonhatók annak felmérésére, hogy nincs-e személyes kötődésük a szélsőséges iszlám, vagy más fanatikus csoportokhoz, illetve egyéb terrorszervezetekhez. Rendszeresen ellenőrzik az Internet-kávézók ügyfeleit és hálózati kapcsolataikat. A speciális rendvédelmi szerveknek hozzáférésük van a rendszámok, útlevelek, tartózkodási engedélyek és bűnügyi nyilvántartások adataihoz, valamint a légi, a vasúti és a tengeri utasszállító társaságok utaslistáihoz. 

Javasoljuk a Franciaországba, Párizsba érkezőknek, hogy indulásuk előtt regisztrálják magukat a Konzuli Szolgálat oldalán az „Online adatlap konzuli védelemre” elektronikus nyomtatvány kitöltésével és tartózkodásuk során fokozott óvatosságot tanúsítsanak, kövessék a helyi hatóságok tájékoztatását. A Francia Kormány tájékoztatója Mit tegyünk terrorcselekmény idején itt érhető el.

A Párizsi Nagykövetség ügyeleti mobil telefonszáma: 0033-(0)6-83-25-43-62

Közbiztonság

Franciaországban a közbiztonság jónak mondható. A franciaországi bűnözési mutatók nem haladják meg az Európai Unió tagállamai ide vonatkozó mutatóinak átlagát. Konzuli tapasztalataink szerint a magyar állampolgárokra leselkedő leggyakoribb veszély a gépjármű-feltörés, a gépkocsiban hagyott értékek és okmányok eltulajdonítása, a kézitáskák és az őrizetlenül hagyott személyi csomagok eltulajdonítása, a zsebtolvajlás, valamint a szállodai lopás.

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint úti okmányaikat, és értékeiket zárják el a szálloda széfjébe. Napközben csak az aznapi programhoz szükséges készpénzt tartsák maguknál. Útlevelükről, személyi azonosításra alkalmas igazolványaikról készítsenek fénymásolatot, és azt tartsák maguknál.

Visszatérő jelenség a kedvelt, nagy tömegeket vonzó turisztikai helyszíneken, mint például az Eiffel torony környéke, a párizsi bolhapiac, a Montmartre, a Saint-Denis-i királyi bazilika környékén, valamint a metró teljes területén elkövetett zsebtolvajlás és kézitáskarablás. A készpénz, a bankkártyák és az iratok fokozott őrzése ajánlott; tolvajlás, rablás esetén állampolgáraink minden esetben készíttessenek rendőrségi jegyzőkönyvet, amely az ellopott iratokkal való visszaélés esetén mentesít a jogi következmények alól, továbbá segítségül szolgálhat a biztosítási kárrendezésnél. Külön felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy hitelkártyájuk, valamint mobiltelefonjuk ellopása, elvesztése esetén haladéktalanul értesítsék a számlavezető bankjukat, illetve szolgáltatójukat, mert ezzel elejét vehetik a sérelmükre elkövethető további anyagi károkozásnak. Hasonló megfontolásokból javasoljuk a hazai hozzátartozók illetve munkatársak azonnali értesítését az iratokkal együtt esetleg ellopott vagy elvesztett lakás- és hivatali kulcsokról, kódokról.

Szállodai tolvajlás esetén célszerű haladéktalanul rendőrségi bejelentést tenni, és elkérni a szállásadó/szálloda biztosítójának az adatait. A francia Ptk. szerint a szállásadó/szálloda egyetemleges kártérítési felelősséget visel a területén elkövetett lopásokért. A biztosítók azonban csak a számlával igazolt kár után térítenek, készpénz-kár esetén ragaszkodnak a banki vételi bizonylat bemutatásához.

Párizsban a Nagykövetség Konzuli Osztálya az eltűnt/ellopott úti okmány helyett a hazatéréshez ideiglenes magánútlevelet tud kiállítani, amennyiben annak feltételei fennállnak (az ügyintézést gyorsíthatja eltűnt okmányok fénymásolata). Egyéb személyes okmányok pótlására (pl. személyazonosító igazolvány, jogosítvány stb.) azonban csak a hazatérés után, belföldön van lehetőség.

Utazás előtt feltétlenül ajánlott a mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése!

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 
Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.  
Ideiglenes személyi igazolvány: NEM
Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

A törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a franciaországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, az utazás célját, időtartamát, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú előtt elegendő megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

2017. január 15- től Franciaországban visszaállítják a kiskorúak ország elhagyására vonatkozó engedélyezési eljárást (autorisation de sortie du territoire) arra az esetre, ha a gyermek szülő nélkül utazik el Franciaországból. A rendelkezés minden Franciaországban legálisan tartózkodó kiskorút érint, állampolgárságra való tekintet nélkül.

A szülő a vonatkozó engedélyt a mellékelt nyomtatvány kitöltésével adja meg https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do. (A nyilatkozatot nem szükséges hatóság előtt bemutatni, de az abban foglaltakról mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik!) A szabályos utazáshoz emellett még szükséges csatolni a kiskorú személyazonosító igazolványát és a nyomtatványt aláíró szülő személyazonosító igazolványának másolatát.

Ez az új szabályozás nem érinti azt a Franciaországban működő gyakorlatot, miszerint a különélő vagy elvált szülő kezdeményezésére a hatóság rendelkezhet arról, hogy a gyermeket a másik szülővel  nem engedi külföldre távozni (opposition à la sortie du territoire, interdiction de sortie du territoire). 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-től teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, hogy mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Házi kedvencek beutazása:

További információt az alábbi honlapokon talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/gyors-tippek-mielott-utra-kelne 

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Munkavállalás:

Franciaország 2008. július 1-től megnyitotta munkaerőpiacát a magyar munkavállalók előtt.  Magyar állampolgár munkavállalók engedélyezési kötelezettség nélkül vállalhatnak munkát, a francia állampolgárokkal azonos feltételek mellett. A munkavállaló számára az illetékes okmányirodák (Préfecture) állítanak ki munkavégzési célú tartózkodási engedélyt. A tartózkodási engedély kiállítása azonban sokszor nehézségekbe ütközik, az okmányirodák ugyanis a tartózkodási engedély kiállítását alapesetben nem tartják kötelezőnek, határozott igény esetén azonban kiadják. A munkavállalási ügyekben a Konzulátus nem tud eljárni, minden kapcsolatos kérdésben a munkavállalóval, ill. a francia hatóságokkal szükséges egyeztetni. Nagyon fontos érvényes munkaszerződés megkötése olyan nyelven, amit a munkavállaló ismer. Gyakran fordulnak elő viták, anyagi igények a munka részleges vagy teljes elvégzését követően. Érvényes szerződés hiányában ezen követelések teljesítésére nincsen mód és lehetőség. Munkaügyi viták esetén a Konzulátus nem járhat el, hiszen a munkaszerződés magánjogi szerződés. Ennek megfelelően, ha a szerződésben foglaltakat a munkaadó nem teljesíti, vele szemben csak polgári peres eljárás során van lehetőség eljárni. A Konzulátus igény esetén rendelkezésre tud bocsátani magyar nyelvet beszélő ügyvédek nevét tartalmazó listát. 

Gépjárművezetés: 

Franciaországban a magyar jogosítványt felnőtt korú személy esetében elfogadják, amennyiben az érvényes és az előírt orvosi utasítások (pl. szemüveg viselése) betartásával használják.

A magyar jogosítvány lejártakor azonban a francia szabályok szerinti elméleti-és gyakorlati vizsga letétele kötelező, amennyiben az érintett életvitelszerű tartózkodási helye Franciaországban van.

A magyar jogosítvány francia jogosítványra cserélésére csak a Franciaországban elkövetett, pontvesztéssel járó közlekedési szabálysértés, vagy a jogosítvány más típusú korlátozása, vagy felfüggesztése esetén kötelező;

Egyéb esetben is van természetesen lehetőség a jogosítvány cseréjére a prefektúrákon/alprefektúrákon. Előzetesen szükséges a lakóhely szerinti illetékes hivatalnál érdeklődni, mert a kérelmezés feltételei változóak.

Lásd: https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1758 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Franciaországban a jogosítványt nem fogadják el érvényes úti okmányként. További hasznos információt lentebb talál.

Vám:

További információért tájékozódjon az alábbi honlapon: www.douane.gouv.fr/articles/a11884-infos-douane-service 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Tudnivalók az országról

Utazás és közlekedés

Franciaország az utazás és a közlekedés tekintetében egyike Európa legfejlettebb infrastruktúrájával rendelkező államainak. A Magyarországról induló rendszeres, közvetlen légi járatok Párizsban ill. környékén a Charles de Gaulle – Roissy (Air France), Paris-Orly (Easyjet), a Beauvais (Ryanair) repülőtereket érintik. Vidéken Nizzába (Wizzair) és Lyonba (Easyjet) lehet közvetlenül utazni. A francia Alpokat Genfből (Easyjet) és Lyonból is jól meg lehet közelíteni.

Napi rendszerességű a két ország közötti vasúti (pl. Orient Express) közlekedés, és hetente több alkalommal közlekedteti autóbuszjáratait a két főváros között, a Eurolines társaság. A francia autópálya-hálózat rendkívül kiterjedt, s gyakorlatilag behálózza az egész országot. Az autópályák minden esetben fizetősek, s a jelenlegi átlagárakon a személyautók úthasználati díja száz kilométerenként, regionálisan is változóan 7-15 euró között mozog.

Felhívjuk a gépkocsival közlekedő állampolgáraink figyelmét, hogy Franciaországban a legalapvetőbb közlekedési szabály a jobbkéz-szabály. A gépkocsik műszaki állapotának meg kell felelniük a legújabb hazai közlekedési normáknak. A biztonsági öv használata elöl és hátul is kötelező. A CB-rádiók csak előzetes engedély birtokában használhatók, kézben tartott mobiltelefon vezetés közbeni használata tilos és szigorúan büntetett. Ugyancsak büntetik a radar megzavarására alkalmas eszközök használatát, sőt puszta birtoklását is (még kikapcsolt állapotban is), valamint a sebességmérő berendezés bárminemű (pl. műszaki, informatikai, stb.) manipulálását. Az adott tiltott eszközöknek a gépjárművezető általi végleges eltávolításáig és helyszíni megsemmisítésig a szóban forgó gépjárművet feltartóztathatják, a vezetőt tárgyalásos szabálysértési eljárásban 2 évre a franciaországi közúti közlekedéstől eltilthatják. A fix és az ideiglenesen telepített radarok mérik a gépjárművek sebességét és a súlyosan vétőktől a helyszínen bevonhatják a vezetői engedélyt, illetve nagy összegű helyszíni pénzbírságot róhatnak ki.

Sebességkorlátozás terén a főbb korlátok a következők. Autópályán 130 km/h; autóúton 110 km/h; településen kívüli egyéb országúton 90 km/h és lakott településen 50 km/h.  A megengedett sebességhatárok jelentősen alacsonyabbak lehetnek rossz időjárási viszonyok mellett. Lásd: 

Kérjük a gyakori, minden esetben jól láthatóan megjelölt parkolási tilalmak szigorú tiszteletben tartását, mert az „elvontatás” tájékoztató ábrával védett útszakaszokon, az úttestre sárgával felfestett „Livraison” (rakodás) és az útfelületen szaggatott vonallal is körülhatárolt „Transport de fonds” (pénzszállítás) helyszíneken, valamint a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyeken illetéktelenül parkoló gépjárművet elvontatják vagy kerékbilinccsel rögzítik. A járművezetőt bírságolják! Szigorúan tilos fél kerékkel a járdára hajtva parkolni. Az ilyen gépkocsit is elvontatják, a kiváltás és a bírság a 200 eurót is elérheti. Az elszállított személygépkocsik ügyében telefonon (118 818) vagy a www.fourriere-en-ligne.fr internetes oldalon lehet érdeklődni. 

Új  közlekedési szabályok Franciaországban

Kötelező környezetvédelmi matrica

2017. február elejétől a külföldi gépkocsikra is vonatkozik a környezetvédelmi állapotot tükröző hatósági matrica megvásárlásának és feltüntetésének kötelezettsége. Ez egy elvi jellegű kötelezettség, amelyet a területi hatóságok iránymutatása alapján kérnek számon a környezeti ártalmaknak fokozottan kitett zónákban. A gépkocsi útvonala és úti célja függvényében ezért egyedi tájékozódás szükséges, melyet az alábbi honlapon tehetnek meg az érdeklődők:  www.crit-air.fr. Ugyanezen a honlapon a szükséges matricák is megvásárolhatók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy környezetvédelmi szabálysértés esetén a helyben fizetendő pénzbírság 68-375 Euro közötti összeg is lehet a gépkocsi kategóriájától függően!

Kamionok parkolásának szigorítása

Azokban a megyékben, ahol migránsok illegális mozgására lehet számítani, szigorítják a kamionok parkolását. Tilos nem arra kijelölt parkolóhelyen parkolni. Különösen érvényes ez a szabályozás a Nagy-Britanniába irányába haladó autópályákon és települések mentén.

Fokozottan figyeljenek arra, hogy a sofőröknél legyen arra is elegendő készpénz, hogy a parkolódíjakat fizetni tudják. 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az intézkedés kifejezetten a kamionosok védelmét szolgálja, melynek elsődleges célja annak elkerülése, hogy migránsok - a csatorna túlpartjára való átjutás reményében - felkapaszkodjanak a gépkocsikra. (Abban az esetben, ha a kamionban migráns(oka)t találnak a határőrizeti szervek, őrizetbe vétellel, azonnali kihallgatással és adott esetben börtönbüntetéssel is számolni kell.)

Személy-és áruszállítás, bírságolás, biztonság

Külön felhívjuk az autóbusz- és kamionvezetők figyelmét arra, hogy Franciaországban a rendőrség és a csendőrség speciális motoros egységei – az európai utazási szabályokkal összhangban – a lehető legszigorúbban és mindennemű kompromisszum lehetősége nélkül büntetik a túlvezetést, illetve a tachográf lapokkal való bárminemű visszaélést, de a vezetés közbeni telefon/tablette/cd lejátszó használatát is. A pihenő időt 28 napra visszamenőleg is ellenőrizhetik.  A csendőrség járműiből mozgás közben is azonosítani és leolvasni képesek a kamionvezetők új típusú tachográf kártyáját. E kártyákkal történő visszaélés (két kártya használata, vezetés közbeni kártyacsere) akár 16 ezer euró büntetést vonhat maga után. A kiszabott – nem ritkán több ezer euró nagyságú – helyszíni pénzbírság kifizetéséig a gépjármű okmányait bevonják, a gépjárművet kerékbilinccsel látják el, de a gépjármű vezetőjét és utasait személyes szabadságukban nem korlátozzák. Az így bajbajutott gépjárművezető a bírság mielőbbi kifizetése, az utasokról, illetve a kamion rakományáról történő, további felelős gondoskodás érdekében haladéktalanul értesítse hazai megbízóját, a gépjármű üzembentartóját, illetve adott esetben az utazásszervezőt. Az autópályákon a műszaki hiba miatt leálló kamionokat, tehergépjárműveket haladéktalanul el kell vontatni/vontattatni, kötelező igénybe venni az autómentőt, amely szolgálati kijáratokat használva tudja a legrövidebb úton levezetni, vagy vontatni a járművet a javító műhelyig. A vontatás költsége minden esetben a gépjármű tulajdonosát terheli, s beleértendő a műszaki mentés mellett az ún. dosszié-díj, az autópálya feltakarítási díja (pl. gumidefektnél) és a javítás. A számla kifizetéséig a kamiont visszatarthatják. A számlák és az esetleges bírságok kifizetéséhez igénybe vehető a Western Union-on keresztüli postai készpénz-átutalás, amely azonban hétvégén és munkaszüneti napokon csak a rendszerbe bekapcsolt nagyvárosi pénzváltó helyeken működik. A kellemetlen helyzeteket elkerülendő nyomatékosan javasoljuk, hogy minden gépjárművezetőnél legyen készpénz, amellyel helyszíni bírságot rendezni tud. Tekintettel arra, hogy csekk esetében csak a francia pénzintézetek csekkjeit fogadják el, pénzkiadó automaták pedig az utaktól távol esnek, sokszor a készpénzfizetés az egyetlen módja annak, hogy a gépkocsi gyorsan tovább tudjon haladni. Amennyiben mégis helyszíni fizetés lehetősége nélkül maradnak, akkor a bírság - utólagos megtérítés ellenében történő - átvállalása lehetséges az alábbi nemzetközi cég közreműködése révén: CAI – Cash Advance International; http://cashadvanceinternational.be/HU/Accueil.html; +32-475.70.60.66 (mobil) v. +32-69.45.44.04; email: XzuzttUOwRTtZ7YOTBYlmaW5mb0BjYXNoYWR2YW5jZWludGVybmF0aW9uYWwuYmU=

Franciaországban (is) gyakori a gépkocsik kirablása, ami legtöbbször trükkökkel (pl. defektre hivatkozva útszéli leállóba csalás, majd a látszólagos szemlézés közben táska/tárca elemelése) történik. Az ilyen helyzeteket elkerülendő nyomatékosan javasoljuk, hogy a legfőbb dokumentumokat, bankkártyát és készpénzt testközelben (belső zsebben vagy állandóan magukon viselt táskában) tartsák.

Az utóbbi időszakban, részben a Vigipirate-hoz kapcsolódva, részben a migrációs mozgások megnövekedése okán a francia rendőrség megerősítette a közúti ellenőrzést. Fokozott figyelmet fordítanak az 1072/2009/EK rendelet betartására, különös tekintettel a szükséges közösségi engedélyek meglétére, továbbá a kabotázsműveletek alapelveinek és a kabotázsműveletekre alkalmazandó szabályoknak a betartására (Rakomány nélküli belépést követő három napon belül tagállamonként egy kabotázsművelet, míg a fogadó országba rakománnyal érkező gépjármű esetében hét napon belül maximum három kabotázsművelet lehetséges). Fontos, hogy a fenti EK rendelet csak a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek esetében alkalmazandó.

Az illetékes francia közlekedési tárca az utóbbi években kiegészítő közlekedési korlátozásokat rendelt el egyes időszakokra a franciaországi közutakon közlekedő tehergépjárművek számára. Ennek megfelelően a 7,5 tonna saját vagy összsúlyú kamion közlekedése tilos a téli időszakban a Rhône-Alpes térség közlekedési tengelyén és a nyári időszakban a teljes közlekedési hálózaton. A fenti korlátozások alól állandó kivételt képez pl. az élőállat, illetve a romlandó élelmiszer szállítása; sport, kulturális rendezvények kellékeinek szállítása; költözés; mozgó árusítás, stb. Prefektusi engedéllyel szállítható az érvényes korlátozások időszakában: rendkívüli helyzetben (pl. katasztrófa) a sürgős és nélkülözhetetlen szállítmány; a hulladék, és a vágóhídi hulladék; a kórházi fehérnemű; az üzemanyag szállítás a benzinkutak, és a repülőterek részére. A korlátozás tényleges helyszínét és idejét a közlekedési tárca rendszerint december első felében teszi közzé, ami egyéb hasznos tudnivalók mellett a www.bison-fute.equipement.gouv.fr/fr/rubrique.php3?id_rubrique=50 honlapon, angol nyelven is elérhető.

Franciaországban gépkocsival közlekedők figyelmébe! 

2017. márciusában Franciaország Magyarország vonatkozásában is bevezette a közlekedési szabálysértésekre vonatkozó információcserét az érintett hatóságokkal. Ennek következményeként a Franciaországban elkövetett közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás Magyarországon folytatódik és a büntetés otthon is kikényszeríthetővé válik.  

TÁJÁKOZTATÓ A KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSI BÍRSÁGOK BEHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A francia hatóságok részéről az utóbbi időszakban nagy számban megküldött szabálysértési bírság befizetési felszólításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást tudjuk adni:

Ez év márciusában Franciaország Magyarország vonatkozásában is bevezette a közlekedési szabálysértésekre vonatkozó információcserét az érintett hatóságokkal. Ennek következményeként a Franciaországban elkövetett közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás Magyarországon folytatódik és a büntetés otthon is kikényszeríthetővé válik. Francia hatóságok a lépés szükségességét azzal igazolják, hogy az elmúlt években a francia utakon elkövetett közlekedési szabálysértések felét külföldiek követték el. A tavalyi évben magyar rendszámú gépkocsival francia földön közlekedők mintegy 40.000 szabálysértést, ezen belül leggyakrabban sebességkorlátozás túllépését követték el.

A francia hatóságoknak a szabálysértést követően 12 hónap áll rendelkezésre a szabálysértő kiértesítésére. A büntetés három évig végrehajtható. A kiértesítés a francia szabványok szerinti, de kizárólag magyar nyelvű, több oldalas dokumentumban történik, ami az eljárással kapcsolatos minden tudnivalót tartalmaz.

Amennyiben a büntetett vitatja a kiszabott bírságot, a büntetés egy évig végrehajtható. Az elévülés azonban bármely jogi aktus esetén újra kezdődik, és az eljárás extra költségekkel jár. 

A bírság azt kötelezi, akinek a nevére érkezett a fizetési felszólítás, hacsak a gépjárművet az adott pillanatban ténylegesen vezető személy azt át nem vállalja.

A gépjárművet ténylegesen vezető személynek nem kell büntetőpontra számítania.

Jogszerűnek tekinthető az, ha - pótkocsis gépjármű esetében - a bírság kiszabása kizárólag a pótkocsi rendszáma alapján történik. Erre akkor kerülhet sor, ha a radar a gépjármű mögül készíti a felvételt.

A büntetéshez csatolt mentesítési kérelmek online felületen (www.antai.fr) vagy postai úton is benyújthatók. A postai úton benyújtott kérelmek is utánkövethetőek az online felületen. 

Érdemes az első bírságot időben befizetni, mert a mentesség megadása esetén azt a közlekedési hatóság visszafizeti. Ellenkező esetben a mentességi elbírálás, ill. annak kézbesítési időtartama is beleszámíthat a büntetési tétel automatikus növekedésébe.

Minden, a fizetési felszólítással kapcsolatos további információért javasoljuk, hogy forduljanak a francia szabálysértési hatóság ügyfélszolgálatához a +33.1.77.686.611 telefonszámon.

Az alábbi honlapon a mentesítési kérelmek megfogalmazásához találnak mintákat: http://tempsreel.nouvelobs.com/abc-lettres/demande-exoneration-pv-voiture/contravention-automobile/contraventions-amendes-pv.html

Tekintettel arra, hogy a Franciaországban elkövetett közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás Magyarországon történő folytatását és a bírság kikényszerítését lehetővé tevő törvényi feltételek nagyon rövid ideje vannak életben, a párizsi magyar külképviseletnek az eljárással kapcsolatban nincsenek még tapasztalatai, és a Konzulátusnak nincs lehetősége részt venni az eljárásban.

Időjárás és Fürdőzés

Franciaországban az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger közelsége miatt az időjárás változatosabb és időnként szeszélyesebb, mint az adott évszakban Magyarországon. Utazóinknak az ország nyugati részén alapvetően óceáni, északi és északkeleti felében kontinentális, a Földközi-tengerhez közel eső déli részeiben pedig mediterrán éghajlattal kell számolniuk.

  • A tenger vízhőmérséklete még viszonylag alacsony (18-20 fok), miközben a levegő felforrósodott (28-30 fok). Ilyen körülmények között ha valaki pl. felhevülten, vagy ebéd után megy be a vízbe, nagy a veszélye, hogy a szervezete (szíve) nem bírja a hőmérséklet-különbséget és infarktust kaphat. Ezért óvatosan kell fürdőzni.
  • Megjelentek a medúzák. Nem halálosak, de sok kellemetlenséget okozhatnak.
  • A marseille-i és környéki strandok felügyelet alatt vannak 10-19h00 óráig, azután tilos a fürdés. Azután mindenki csak saját felelősségére mehet a vízbe.

Tekintettel arra, hogy a téli síszezonban, a francia Alpokban, a francia Középhegységben és a Pireneusokban egyaránt számos síparadicsom működik, az eseti lavinaveszélyek tekintetében kérjük szíveskedjenek fokozottan támaszkodni a helyi híradásokra, a sípályák üzembentartóinak és a monitoroknak a mindenkori tájékoztatására.

Vám

Tekintettel arra, hogy Franciaország az egységes európai vámterület része, a vonatkozó vámszabályok megegyeznek az EU többi tagállamában alkalmazottakkal, s ennek részleteiről javasoljuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes és telefonos „Váminformáció” szolgálatánál tájékozódni. http://nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok

Dohányzási tilalom

2007. február 1-től tiltott a „Nyilvános fedett helyeken való dohányzás” (pl. pályaudvarokon, repülőtereken, egészségügyi intézményekben, munkahelyeken, iskolákban, éttermekben és kávézókban, irodákban, munkahelyeken, stb.). Felhívjuk a magyar utazóközönség szíves figyelmét, hogy a dohányzási tilalom megszegése szabálysértést képez, amely alapesetben 65 EUR helyszíni pénzbírsággal büntetendő.

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal

Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

Közegészség, egészségügyi helyzet

Franciaországban a közegészségügyi helyzet jónak mondható. Az egészségügyi és szociális védő, ellátó és szolgáltató hálózat a magyar fejlettségi színvonalnak megfelelő, esetenként és területenként azt meghaladó.

A franciaországi egészségügyi ellátó és szolgáltató rendszer igénybevételéhez a magyar állampolgároknak az előzetesen kiváltott európai egészségbiztosítási kártyájuk bemutatása szükséges. Sürgősségi ellátás esetén általában e kártya birtokában vehetik igénybe a szükséges orvosi ellátást a helyi biztosítottakhoz hasonló feltételekkel. Járóbeteg ellátás esetében a költségeket a betegnek kell megelőlegeznie, majd a költség-visszatérítési igényüket a magyarországi lakhely szerinti TB Igazgatóságon nyújthatják be. Ugyancsak szükséges a helyszínen fizetni a kórházi egészségügyi szolgáltatások önrész díját, ami Franciaországban magas. Ezért érdemes az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé kiegészítő biztosítást kötni. A kártya az OEP budapesti és megyei központi hivatalaiban egyénileg szerezhető be. Egyes személyes gyógyszerek otthon megszokott változatai azonban nem kaphatóak, ezért az utazás előtt javasoljuk a háziorvossal való konzultációt, illetve az előzetes otthoni beszerzésüket. Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése. Baleseti kockázattal járó sportvakációk esetében (síelés, hegymászás, siklórepülés, egyéb extrém sportok) feltétlenül ajánlott a külön sportbiztosítás megkötése is (síeléskor még a nagyobb sípályák helyszínén is köthető).

Szabadidő eltöltése, turizmus

Franciaország rendkívül széleskörű kulturális, természetjáró- és sporttevékenységre kínál lehetőséget.  A természeti adottságoknak köszönhetően számos környéken lehet  fürdőzni, vízi sportot űzni, továbbá síelni. Az e célú tartózkodások megsezrvezése könnyű, tekintettel az interneten könnyen elérhető információkra.

Fürdőzés szempontjából hasznos ismeret, hogy Franciaországban az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger közelsége miatt az időjárás változatosabb és időnként szeszélyesebb, mint az adott évszakban Magyarországon. Az ország nyugati részén alapvetően óceáni, északi és északkeleti felében kontinentális, a Földközi-tengerhez közel eső déli részeiben pedig mediterrán éghajlattal kell számolni.

Gyakori, hogy a tenger vízhőmérséklete még viszonylag alacsony (18-20 fok), miközben a levegő felforrósodott (28-30 fok). Ilyen körülmények a fürdőzés fokozott óvatosságot kíván. Időnként megjelennek a medúzák, melyek komoly veszélyt nem jelentenek, de sok kellemetlenséget okozhatnak.

A franciaországi terrortámadások miatti fokozott figyelem a strandokra is kiterjed. A nagyobb strandok mellett rendfenntartó erők járőröznek. A nagyvárosi strandok (pl. Marseille) egy része fix nyitvatartással üzemel, a nyitvatartáson kívüli időben strand használata és a fürdőzés nem megengedett.

A síelési szándékkal Franciaországba érkezőknek azt tanácsoljuk, hogy megfelelő biztosítással rendelkezzenek: az "Európai Egészségbiztosító Kártya" (igényelhető indulás előtt OEP-től) mellett speciális kiegészítő poggyász-, baleset és mentési biztosítások megkötése is szükséges, mert ennek hiányában a baj esetén felmerülő költségeket egészében a balesetet szenvedett állampolgárnak vagy hozzátartozójának kell állnia. Alapvetően fontos a pályahasználatra, időjárásra, és különösen a lavinaveszélyre vonatkozó hatósági figyelmeztetések mindenkori tiszteletben tartása, az esetleges hatósági tilalmak naprakész megismerése és szigorú betartása. 

A franciaországi hegyi mentők elérhetőségi koordinátái szükség esetén a www.pghm-briancon.com/accueil-pghm.html honlapon találhatók meg.

Franciaország tengeren túli megyéibe és területeire történő utazás

Franciaországnak több tengerentúli területe van. Ezek: Réunion, Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre és Miquelon; Francia-Polinézia, Új-Kaledónia, Wallis és Futuna.

Ezekre a területekre jogszabályi rendelkezés alapján vízum nélkül, elvileg ugyan magyar személyigazolvánnyal, mint Európai Uniós tagállam személy igazolványával be lehet utazni, azonban a gyakorlatban ez problémát és fennakadást okozhat mind a be, mind a kiutazásnál, továbbá különösen nem Európa Unió-s országban történő átszállás során. Ezért a gyakorlatban ezekbe az országokba érvényes útlevéllel lehet utazni.

Franciaországban külön minisztérium foglalkozik a tengerentúli területekkel. Összesített információkat a minisztérium honlapján lehet találni a térségekről: www.outre-mer.gouv.fr/le-ministere   

A francia tengerentúli területeken felmerülő ügyekben tájékozódni  és intézkedni legkönnyebben az illetékes prefektúrákon lehet.  Ezek elérhetőségét tételesen tartalmazza a mellékelt lista:

www.outre-mer.gouv.fr/les-prefectures-et-hauts-commissariats  

Felhívjuk az adott térségben tartózkodó vagy oda készülő állampolgáraink figyelmét, hogy  Réunion szigetén elszórtan felbukkanhat a magas lázas állapotot, hányást, erős izomfájást és esetleg átmeneti mozgásképtelenséget kiváltó, szúnyogcsípéssel terjedő ún. sikungunya vírusos betegség. A megbetegedés említett jellemző tünetei ugyancsak megjelentek az Indiai-óceáni fekvésű, francia közigazgatású Mayotte szigetén is. Franciaország Karib-térségi területein - Martinique és Guadeloupe - pedig a dengue-láz (trópusi náthaláz) vírusát terjeszthetik időszakosan a szúnyogok.

Javasoljuk, hogy a térségbe utazni szándékozó állampolgáraink indulás előtt körültekintően konzultáljanak az ÁNTSZ központi, illetve helyi szakembereivel, adott esetben a konkrét meghívójukkal, szállásadójukkal, illetve utazásszervezőjükkel. 

Ezekben a térségekben nem minden tekintetben érvényesülnek az Európai Uniós  szabályok. Erre és a fokozott egészségügyi kockázatokra tekintettel javasoljuk széleskörű biztosítást kötni.