Európa

Mai napon is érvényes: 2021.01.15. 

Franciaország tengerentúli területeiről Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >> 

Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre és Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis és Futuna, Francia Polinézia (Marquises, Tuamotu, Vent, Sous-le Vent, Gambier és Australes. Leghíresebb szigetei Bora Bora és Tahiti), Új-Kaledónia.

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Franciaország tengerentúli területeinek egyikén sincs külképviseletünk. Felügyelő külképviselet: Párizs (nagykövetség és konzuli hivatal)  

Franciaország tengerentúli területeinek két fő csoportja: 

I. Franciaország tengerentúli megyéi és régiói - Département et régions d'Outre-mer - korábbi gyarmatokból alakultak ki, és ugyanolyan jogokat élveznek, mint a franciaországi megyék és régiók: Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, Réunion, Mayotte.

II. Franciaország tengerentúli területei - Collectivités d'Outre-mer - részét képezik a Francia Köztársaságnak, de nem részei az Európai Unió költségvetési rendszerének, nem vették át az eurót: Saint-Pierre és Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis és Futuna, Francia Polinézia, Új-Kaledónia. Francia Polinéziát hat szigetcsoport alkotja (Marquises, Tuamotu, Vent, Sous-le Vent, Gambier és Australes),  Franciaország speciális státuszú, széles autonómiával rendelkező területe.

Franciaországban külön minisztérium foglalkozik a tengerentúli területekkel.

Összesített információkat a térségekről: a minisztérium honlapján lehet találni www.outre-mer.gouv.fr/le-ministere   

A francia tengerentúli területeken felmerülő ügyekben tájékozódni  és intézkedni legkönnyebben az illetékes prefektúrákon lehet.  Ezek elérhetőségét tartalmazza a mellékelt lista: www.outre-mer.gouv.fr/les-prefectures-et-hauts-commissariats   

Aktuális: 

2020. 11. 04.
A Franciaországban 2020. október 30-án újra bevezetett kijárási tilalom ellenére a tengerentúli területek egy része esetében áll fenn komolyabb beutazási korlátozás (Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon), ahol elsősorban a helyi hatóságok preventív intézkedéseiről van szó. 

Francia-Guyanára, Mayotte-ra és Guadeloupe-ra 72 óránál nem régebbi negatív teszttel és az ezt kiegészítő mentességi nyilatkozattal be lehet utazni. Francia-Polinézia, Új-Kaledónia, valamint Wallis és Futuna irányába Franciaországból csak halaszthatatlan hivatali vagy családi okból lehet elutazni, ennek oka legalább annyira az ország európai területén (hexagone) bevezetett kijárási tilalom, mint a kérdéses területeken érvényes beutazási korlátok: a helyi autonómia alapján hozott döntés szerint. 

Új-Kaledóniába 2021. március végéig csak nagyon indokolt esetben és szigorú óvórendszabályok mellett lehet belépni, Wallis és Futunára eseti kivételtől eltekintve csak az új-kaledóniaiak utazhatnak. Tahitin és Moorea-n 2020. október 22. óta este 21 és hajnali 6 óra közötti kijárási tilalom van érvényben.

Beutazás Guadeloupe területére: 

Guadeloupe-ra történő induláshoz 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt valamint két darab nyilatkozat szükséges a felszálláshoz. 

Beutazás Martinique területére: 

Martinique-ra történő induláshoz 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt valamint becsületbeli nyilatkozat szükséges, hogy a belépő nem rendelkezik COVID tünetekkel, valamint az előző 14 napban nem állt kapcsolatban COVID beteggel. A nyilatkozatot szabadon kérik megfogalmazni.

Érkezést követően egy héttel később újabb PCR teszt javasolt.

Beutazás Réunion területére: 

Réunion szigetére 2020. október 30-át követően kizárólag 

Az utazás során és a szigetre történő belépéskor a 11 év feletti utasoknak a maszk hordása kötelező. 

Beutazás Francia-Polinézia területére: 

A szárazföldről vagy az Egyesült Államokból érkezőknek alá kell vetniük magukat a következő belépési protokollnak:

  • a SARS-CoV-2 genomjának kimutatására szolgáló NEGATÍV teszt (RT PCR), amelyet a repülést megelőző 3 napon végeztek; 
  • Az ETIS "elektronikus utazási információs rendszer" (https://www.etis.pf) platformon történő regisztráció kötelezettsége, amelyben az utas a polinéziai lakhelyét vagy a polinéziai útvonalát jelzi 
  • Nyilatkozat az ETIS-en történő regisztráció során  a covid-19-re utaló bármely tünet bejelentésére az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi felügyeleti irodájának 40 455 000 telefonszámon, vagy a SAMU (15) felé 
  • Rendelkezzen utazási biztosítással, vagy ha a biztosítás nem fedezi a járvány kockázatait, vállaljon kötelezettséget arra, hogy fedezni tudja az esetleges egészségügyi költségeket a területen.

2020. július 15-től bármely személy, állampolgárságától és életkorától függetlenül, a Francia Polinézián kívüli régióból származik, csak akkor léphet be, ha  bemutatta felszállás előtt a  negatív COVID-19 RT-PCR vizsgálati eredményt, amely a repülést megelőző három napon belül történt. Az utazónak be kell mutatnia a regisztrációs nyugtát az "Elektronikus utazási információs rendszer" - "ETIS" polinéz platformon is. Ez két kötelező feltétel minden beszállás előtt.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

Biztonság

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került.


Francia Polinézián a közbiztonság viszonylag jónak mondható, de kisebb bűncselekmények (pl. okmányok és bankkártya ellopása, szállodai tolvajlás) előfordulhatnak. Terrorfenyegetettség nincs.

Mivel Francia Polinézián egyetlen EU tagállamnak sincs képviselete, a párizsi magyar konzulátus helyi közjegyző közreműködésével postai úton tud kiállítani és küldeni hazatéréshez alkalmas okmányt - ideiglenes útlevelet -, az egyéb személyes okmányok pótlására (személyazonosító igazolvány, jogosítvány stb.) azonban csak a hazatérést követően, belföldön van lehetőség.

Fokozottan ügyeljenek értékeikre, továbbá javasoljuk, hogy az eredeti dokumentumok helyett úti okmányaik másolatát tartsák maguknál. Javasoljuk, hogy úti okmányaikat és értékeiket zárják el a szálloda széfjébe. Szállodai tolvajlás esetén célszerű haladéktalanul rendőrségi bejelentést tenni, és elkérni a szállásadó/szálloda biztosítójának az adatait. A biztosítók azonban csak a számlával igazolt kár után térítenek, készpénz-kár esetén ragaszkodnak a banki vételi bizonylat bemutatásához.

Beutazási és tartózkodási feltételek

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

A tengerentúli területekre jogszabályi rendelkezés alapján lehetséges a vízum nélküli, magyar személyigazolvánnyal történő beutazás, a gyakorlatban azonban a szig. használata fennakadást okozhat a be- és kiutazásnál, különösen nem Európai Uniós országban történő átszállás során. Ezért javasolt ezekre a szigetekre érvényes útlevéllel beutazni.

Kiskorúak beutazása:

Felhívjuk a Franciaország tengerentúli területeire utazó vagy ott életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a helyi hatóságok esetében tapasztalt eljárások alapján számítani lehet arra, hogy a tengerentúli szervek is fokozottabban ellenőrzik a kiskorú személyekkel utazók esetében a kiskorú gyermekekkel utazók szülői felügyeleti jogát, illetve a másik szülő részéről történő hozzájárulást. 

Kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a franciaországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, az utazás célját, időtartamát, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú előtt elegendő megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

2017. január 15-től Franciaországban visszaállították a kiskorúak ország elhagyására vonatkozó engedélyezési eljárást (autorisation de sortie du territoire) arra az esetre, ha a gyermek szülő nélkül utazik el Franciaországból. A rendelkezés minden Franciaországban legálisan tartózkodó kiskorút érint, állampolgárságra való tekintet nélkül. A szülő a vonatkozó engedélyt a mellékelt nyomtatvány kitöltésével adhatja meg https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do. (A nyilatkozatot nem szükséges hatóság előtt bemutatni, de az abban foglaltakról mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik!) A szabályos utazáshoz emellett szükséges csatolni a kiskorú személyazonosító igazolványát és a nyomtatványt aláíró szülő személyazonosító igazolványának másolatát. Az új szabályozás nem érinti azt a Franciaországban működő gyakorlatot, miszerint a külön élő vagy elvált szülő kezdeményezésére a hatóság rendelkezhet arról, hogy a gyermeket a másik szülővel  nem engedi külföldre távozni (opposition à la sortie du territoire, interdiction de sortie du territoire). 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges.

Ha vízumköteles országon keresztül utaznak, akkor a tranzitország külképviseletén érdeklődjenek a vízumbeszerzés feltételeiről. 

Házikedvencek beutazása:

Francia-Polinéziába csak úgy lehet kutyát bevinni, ha az a belépés előtt legalább egy hónapot karanténban tölt. Tekintettel arra, hogy a karanténok nem feltétlenül követik a Franciaországban/Magyarországon ismert sztenderdeket, azok működéséről érdemes előzetesen tájékozódni az állattartás kérdéseivel is foglalkozó illetékes polinéziai hatóságnál: www.presidence.pf/index.php/extensions. További hasznos információt a NÉBIH oldalán talál: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato.

Vám:

A vámszabályok nem azonosak a Franciaország európai részén érvényes szabályokkal! Tájékozódni az alábbi honlapokon keresztül célszerű:

További hasznos információ az országról

Az időeltolódás Európához képest nyáron 12 óra, télen 11 óra.

Hivatalos pénznem a csendes-óceáni frank (1 EUR=119,332 CFP/franc pacifique).

Hivatalos nyelv a francia és a polinéz.

Közlekedés:

Az autóutak helyenként rossz állapotúak, a buszközlekedés menetrendje nem megbízható, célszerű taxit igénybe venni. 

  • Gépjárművezetés: 
    Franciaország tengerentúli területein elfogadják az érvényes magyar jogosítványt.

Időjárás:

Nedves, trópusi éghajlat lévén az éves átlaghőmérséklet 25,5 Celsius fok. Júniustól októberig tart a nedves, hűvösebb évszak (nappal max. 25-28 fok), az év másik fele a száraz évszak (max. 30-32 fok).

Dohányzás:

Franciaország részeként 2007. február 1-től tiltott a nyilvános, fedett helyeken való dohányzás. A dohányzási tilalom megszegése szabálysértést képez.

Közegészség, egészségügyi helyzet

A helyi szennyvíz csatornahálózat, illetve a szemétszállítás szervezettségének alacsony színvonala miatt a csapvíz használata ivásra csak a tahiti városi szállodai hálózatban veszélytelen.

Speciális oltási előírások nincsenek, de javasoljuk, hogy a térségbe utazni szándékozó állampolgáraink indulás előtt körültekintően konzultáljanak az ÁNTSZ szakembereivel, illetve utazásszervezőjükkel. A szükséges oltásokról a következő honlapon tájékozódhatnak.

Figyelem: Számos francia tengerentúli területről jelentettek helyi eredetű Zika-vírus okozta kóros kisfejűséget (Francia Guayana, Francia Polinézia, Guadeloupe, Martinique). Felhívjuk az adott térségben tartózkodó vagy oda készülő állampolgáraink figyelmét, hogy  Réunion szigetén elszórtan felbukkanhat a magas lázas állapotot, hányást, erős izomfájást és esetleg átmeneti mozgásképtelenséget kiváltó, szúnyogcsípéssel terjedő ún. sikungunya vírusos betegség. A megbetegedés említett jellemző tünetei ugyancsak megjelentek az Indiai-óceáni fekvésű, francia közigazgatású Mayotte szigetén. Franciaország Karib-térségi területein - Martinique és Guadeloupe - pedig a dengue-láz (trópusi náthaláz) vírusát terjeszthetik időszakosan a szúnyogok.