Európa

Mai napon is érvényes: 2020.06.01. 

Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre és Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis és Futuna, Francia Polinézia (Marquises, Tuamotu, Vent, Sous-le Vent, Gambier és Australes. Leghíresebb szigetei Bora Bora és Tahiti), Új-Kaledónia.

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Franciaország tengerentúli területeinek egyikén sincs külképviseletünk. Felügyelő külképviselet: Párizs (nagykövetség és konzuli hivatal)  

Franciaország tengerentúli területeinek két fő csoportja: 

I. Franciaország tengerentúli megyéi és régiói - Département et régions d'Outre-mer - korábbi gyarmatokból alakultak ki, és ugyanolyan jogokat élveznek, mint a franciaországi megyék és régiók: Guadeloupe, Martinique, Francia Guyana, Réunion, Mayotte.

II. Franciaország tengerentúli területei - Collectivités d'Outre-mer - részét képezik a Francia Köztársaságnak, de nem részei az Európai Unió költségvetési rendszerének, nem vették át az eurót: Saint-Pierre és Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Wallis és Futuna, Francia Polinézia, Új-Kaledónia. Francia Polinéziát hat szigetcsoport alkotja (Marquises, Tuamotu, Vent, Sous-le Vent, Gambier és Australes),  Franciaország speciális státuszú, széles autonómiával rendelkező területe.

Franciaországban külön minisztérium foglalkozik a tengerentúli területekkel.

Összesített információkat a térségekről: a minisztérium honlapján lehet találni www.outre-mer.gouv.fr/le-ministere   

A francia tengerentúli területeken felmerülő ügyekben tájékozódni  és intézkedni legkönnyebben az illetékes prefektúrákon lehet.  Ezek elérhetőségét tartalmazza a mellékelt lista: www.outre-mer.gouv.fr/les-prefectures-et-hauts-commissariats   

Aktuális: 

2020. 05. 11.
Koronavírus - helyzet Franciaország tengeren túli területein

Franciaország tengerentúli területein május 11-ével lépnek életbe a korlátozások feloldására irányuló intézkedések. 

Május 11-étől a korlátozások fokozatos feloldása kezdődik meg az élet minden területén: engedélyezik a maximum 10 fő gyülekezését közterületen, újra nyithatnak a boltok, azonban a vendéglátóipari egységek, mozik, múzeumok, stb. továbbra is zárva maradnak; szabadon lehet közlekedni, de a lakóhelytől 100 km-nél távolabbra csakis rendkívüli családi, vagy szakmai indokkal lehetséges utazni Franciaországon belül. Kötelezővé válik a tömegközlekedésben a maszk viselése, és a távmunka támogatása miatt csúcsidőben a tömegközlekedést csak munkáltatói igazolással lehet igénybe venni. 

A nagy nézőszámot vonzó sporteseményekre legkorábban szeptemberben kerülhet sor.

Az egészségügyi szükségállapot július 23-áig meghosszabbításra került.  

2020. május 12-étől az alsóbb korosztályok számára megnyitják az óvodákat/iskolákat, szigorú egészségügyi előírások betartatása mellett és a szülői hozzájárulás alapján. A középfokú tanintézmények viszont júniusig zárva tartanak 

A távolsági vonatközlekedést újraindul. Kötelezővé teszik a maszk viselését és mindent megtesznek a távolságtartás lehetővé tételére 

Határellenőrzés és belépés Franciaországba: 2020. március 20-ától Franciaország területére belépési jogosultsággal a francia állampolgárok rendelkeznek, valamint azon európai uniós, a schengeni övezethez és az Egyesült Királysághoz tartozó állampolgárok, valamint házastársaik és gyermekeik, akiknek állandó lakhelye Franciaország. Más országok állampolgárai abban az esetben léphetnek be, ha tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Hazatérési tranzit engedélyezett.

A francia területre történő belépéshez április 8-tól nyomtatvány kitöltése szükséges, amely az alábbi szempontok alapján kategorizálja a jogosultakat: franciaországi lakos, házastárs, gyermek, tranzitálók, COVID-19 feladat ellátásához egészségügyi szakemberek, áruszállítók, tengerészek, légiszemélyzet, diplomáciai,  konzuli  és nemzetközi szervezetek Franciaországba akkreditált tagjai, kishatárforgalomban dolgozók.

Az Európán kívüli országok és Franciaország közötti utazást illetően a határok további értesítésig zárva maradnak. A francia állampolgárok nem utazhatnak messzire, és a távoli országok állampolgárai nem léphetnek be az ország területére néhány kivételtől eltekintve - például, ha állandó lakóhelyük Franciaország. Azon francia állampolgárok, akik ezekben az országokban töltötték a kijárási tilalmat, visszatérhetnek Franciaországba, ahogyan eddig is. "Karantén intézkedések bevezetése lehetséges azon személyek esetében, akik nem európai övezetből érkeznek", európai térségből beutazók esetében nem

Az európai térség országai közötti utazás tekintetében újabb engedmények  lépnek életbe: „gyermek felügyelete, látogatása vagy iskoláztatása”, vagy "kiemelt fontosságú gazdasági indok", különösen a mezőgazdasági idénymunkások esetében. Turizmus céljából történő belépés nem lehetséges.

A kontinentális Franciaország és a tengeren túli területek tekintetében Franciaországból tengerentúli területére vagy megyéjébe történő utazás esetén  "kivételes egészségügyi, családi vagy szakmai indok" megnevezése és igazolása szükséges.  Guadeloupe-ra, Guyana-ba, Réunion-ra, Martinique-ra, Saint-Martin-re, Saint-Barthélemy-re és Saint-Pierre-et-Miquelon-ra érkezés esetén 14 napig karanténban kell tartózkodnia kijelölt szálláshelyen.

Tengerentúli területről más tengerentúli területre vagy a kontinentális Franciaországba történő belépés esetén hasonlóképpen  „kivételes egészségügyi, családi vagy szakmai indok"-ot szükséges megnevezni. Franciaország európai területére érkezvén nincs karanténkötelezettség, azonban egy másik tengerentúli területre utazás esetében igen.

A vírus emberről emberre is terjed, ismert gyógymódja jelenleg nincs, jelenleg csak a tünetek kezelését tudják megoldani. A megbetegedés kellő körültekintéssel kerülhető el, az ellene való védekezés a higiéniai szabályok fokozott betartásával lehetséges (gyakori és alapos kézmosás, fertőzött személyekkel való érintkezés elkerülése, nyers vagy ismeretlen eredetű hús- és tejtermékek fogyasztásának mellőzése). A terjedés lassítása és a köz védelme érdekében mindenkinek saját maga biztonságára is kell törekednie: meghűléses tünetek esetében otthon maradni, a társadalmi életet korlátozni. Egészségügyi szűrés nincs.  Influenzás tünetekkel otthoni karantén javasolt, és a sürgősségi ellátás igénybevétele csak magas láz és légzési nehézségek esetén.

A francia egészségügyi minisztérium által indított, 24 órában hívható zöld szám: +33 (0) 800 130 000. 

Biztonság

Francia Polinézián a közbiztonság viszonylag jónak mondható, de kisebb bűncselekmények (pl. okmányok és bankkártya ellopása, szállodai tolvajlás) előfordulhatnak. Terrorfenyegetettség nincs.

Mivel Francia Polinézián egyetlen EU tagállamnak sincs képviselete, a párizsi magyar konzulátus helyi közjegyző közreműködésével postai úton tud kiállítani és küldeni hazatéréshez alkalmas okmányt - ideiglenes útlevelet -, az egyéb személyes okmányok pótlására (személyazonosító igazolvány, jogosítvány stb.) azonban csak a hazatérést követően, belföldön van lehetőség.

Fokozottan ügyeljenek értékeikre, továbbá javasoljuk, hogy az eredeti dokumentumok helyett úti okmányaik másolatát tartsák maguknál. Javasoljuk, hogy úti okmányaikat és értékeiket zárják el a szálloda széfjébe. Szállodai tolvajlás esetén célszerű haladéktalanul rendőrségi bejelentést tenni, és elkérni a szállásadó/szálloda biztosítójának az adatait. A biztosítók azonban csak a számlával igazolt kár után térítenek, készpénz-kár esetén ragaszkodnak a banki vételi bizonylat bemutatásához.

Beutazási és tartózkodási feltételek

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

A tengerentúli területekre jogszabályi rendelkezés alapján lehetséges a vízum nélküli, magyar személyigazolvánnyal történő beutazás, a gyakorlatban azonban a szig. használata fennakadást okozhat a be- és kiutazásnál, különösen nem Európai Uniós országban történő átszállás során. Ezért javasolt ezekre a szigetekre érvényes útlevéllel beutazni.

Kiskorúak beutazása:

Felhívjuk a Franciaország tengerentúli területeire utazó vagy ott életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a helyi hatóságok esetében tapasztalt eljárások alapján számítani lehet arra, hogy a tengerentúli szervek is fokozottabban ellenőrzik a kiskorú személyekkel utazók esetében a kiskorú gyermekekkel utazók szülői felügyeleti jogát, illetve a másik szülő részéről történő hozzájárulást. 

Kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a franciaországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, az utazás célját, időtartamát, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú előtt elegendő megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

2017. január 15-től Franciaországban visszaállították a kiskorúak ország elhagyására vonatkozó engedélyezési eljárást (autorisation de sortie du territoire) arra az esetre, ha a gyermek szülő nélkül utazik el Franciaországból. A rendelkezés minden Franciaországban legálisan tartózkodó kiskorút érint, állampolgárságra való tekintet nélkül. A szülő a vonatkozó engedélyt a mellékelt nyomtatvány kitöltésével adhatja meg https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do. (A nyilatkozatot nem szükséges hatóság előtt bemutatni, de az abban foglaltakról mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik!) A szabályos utazáshoz emellett szükséges csatolni a kiskorú személyazonosító igazolványát és a nyomtatványt aláíró szülő személyazonosító igazolványának másolatát. Az új szabályozás nem érinti azt a Franciaországban működő gyakorlatot, miszerint a külön élő vagy elvált szülő kezdeményezésére a hatóság rendelkezhet arról, hogy a gyermeket a másik szülővel  nem engedi külföldre távozni (opposition à la sortie du territoire, interdiction de sortie du territoire). 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges.

Ha vízumköteles országon keresztül utaznak, akkor a tranzitország külképviseletén érdeklődjenek a vízumbeszerzés feltételeiről. 

Házikedvencek beutazása:

Francia-Polinéziába csak úgy lehet kutyát bevinni, ha az a belépés előtt legalább egy hónapot karanténban tölt. Tekintettel arra, hogy a karanténok nem feltétlenül követik a Franciaországban/Magyarországon ismert sztenderdeket, azok működéséről érdemes előzetesen tájékozódni az állattartás kérdéseivel is foglalkozó illetékes polinéziai hatóságnál: www.presidence.pf/index.php/extensions. További hasznos információt a NÉBIH oldalán talál: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato.

Vám:

A vámszabályok nem azonosak a Franciaország európai részén érvényes szabályokkal! Tájékozódni az alábbi honlapokon keresztül célszerű:

További hasznos információ az országról

Az időeltolódás Európához képest nyáron 12 óra, télen 11 óra.

Hivatalos pénznem a csendes-óceáni frank (1 EUR=119,332 CFP/franc pacifique).

Hivatalos nyelv a francia és a polinéz.

Közlekedés:

Az autóutak helyenként rossz állapotúak, a buszközlekedés menetrendje nem megbízható, célszerű taxit igénybe venni. 

  • Gépjárművezetés: 
    Franciaország tengerentúli területein elfogadják az érvényes magyar jogosítványt.

Időjárás:

Nedves, trópusi éghajlat lévén az éves átlaghőmérséklet 25,5 Celsius fok. Júniustól októberig tart a nedves, hűvösebb évszak (nappal max. 25-28 fok), az év másik fele a száraz évszak (max. 30-32 fok).

Dohányzás:

Franciaország részeként 2007. február 1-től tiltott a nyilvános, fedett helyeken való dohányzás. A dohányzási tilalom megszegése szabálysértést képez.

Közegészség, egészségügyi helyzet

A helyi szennyvíz csatornahálózat, illetve a szemétszállítás szervezettségének alacsony színvonala miatt a csapvíz használata ivásra csak a tahiti városi szállodai hálózatban veszélytelen.

Speciális oltási előírások nincsenek, de javasoljuk, hogy a térségbe utazni szándékozó állampolgáraink indulás előtt körültekintően konzultáljanak az ÁNTSZ szakembereivel, illetve utazásszervezőjükkel. A szükséges oltásokról a következő honlapon tájékozódhatnak.

Figyelem: Számos francia tengerentúli területről jelentettek helyi eredetű Zika-vírus okozta kóros kisfejűséget (Francia Guayana, Francia Polinézia, Guadeloupe, Martinique). Felhívjuk az adott térségben tartózkodó vagy oda készülő állampolgáraink figyelmét, hogy  Réunion szigetén elszórtan felbukkanhat a magas lázas állapotot, hányást, erős izomfájást és esetleg átmeneti mozgásképtelenséget kiváltó, szúnyogcsípéssel terjedő ún. sikungunya vírusos betegség. A megbetegedés említett jellemző tünetei ugyancsak megjelentek az Indiai-óceáni fekvésű, francia közigazgatású Mayotte szigetén. Franciaország Karib-térségi területein - Martinique és Guadeloupe - pedig a dengue-láz (trópusi náthaláz) vírusát terjeszthetik időszakosan a szúnyogok.