Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.23. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Izlandon nincs magyar külképviselet és konzuli hivatal |  Felügyelő képviselet Oslo | Tiszteletbeli konzul Seltjarnarnesben van

Aktuális:

2021.10. 22.
A Covid-19 járvány időszakára vonatkozó utazási tanácsok

1) A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazást! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

2) A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba: 

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen.

Oltási igazolással és korábbi fertőzöttséget igazoló igazolással rendelkező beutazó származási helytől függetlenül utazhat az országba. 

Oltási igazolás illetve korábbi fertőzöttséget igazoló igazolás hiányában is beutazhatnak Izlandra EGT és EFTA országok (tehát akár Magyarország) útiokmányával rendelkezők, de csak a járványügyi szabályok, különösen a karantén –és tesztelési kötelezettségek szigorú betartása mellett. Az alábbi oldal röviden eligazítja a beutazót a teljesítendő kritériumok tekintetében: https://island.is/en/p/entry

Bővebben: https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/

Az oltási igazolásnak a linken szereplő kritériumoknak kell megfelelnie, a magyar oltási igazolás a karanténkötelezettség alól önmagában nem mentesít.

b. Kell teszt? Igen.

Tesztelés az országba lépést megelőzően:

Az országba lépést megelőzően maximum 72 órával készült negatív eredményű PCR-tesztet kell bemutatni az izlandi határ átlépésekor. Az oltási vagy korábbi fertőzöttség igazolásával rendelkezők 72 óránál nem régebbi negatív PCR VAGY antigén-teszt bemutatására kötelezettek az izlandi határ átlépésekor. A negatív tesztet be nem mutatókat 100.000 ISK-ig (kb. 700 EUR) terjedő büntetéssel sújthatják az izlandi hatóságok az országba érkezésükkor!

A 2005-ben vagy azt követően született gyermekekre nem vonatkozik a beutazáskori tesztkötelezettség. 

Tesztelés az országba lépést követően:

Minden Izlandra érkező, izlandi bejelentett lakcímmel nem rendelkező személynek két koronavírus tesztnek kell alávetnie magát beutazáskor. A beutazó személyek első tesztje a megérkezéskor történik. Az érkezés utáni teszt kötelezettsége az igazoltan oltott vagy igazoltan gyógyult személyekre október 1-től nem vonatkozik.

A második teszt elvégzése az első tesztet követően öt nappal egy beutazáskor megjelölt tesztközpontban. A két teszt között a beutazóknak 5-6 napig karanténban kell tartózkodniuk.

Figyelem!  A második teszt negatív eredménye ellenére is jogosultak az izlandi hatóságok fenntartani a karanténkötelezettséget (pl.: ha igazoltan fertőzött mellett ült a beutazó a repülőn). Részletekért klikk ide és ide

c. Kell regisztrálni? Igen.

Minden Izlandra utazónak az utazást megelőzően ki kell töltenie az alábbi előregiszrációt: https://visit.covid.is és javasolt telepítenie az alábbi nyomkövető alkalmazást: https://www.covid.is/app/en. Az előregisztráció során a beutazást megelőző 72 órában készült negatív eredményű PCR-tesztet is fel kell tölteni az oldalra. A tesztre vonatkozó formai követelmények ide kattintva találhatóak.

d. Oltottsággal járó kedvezmény: Van.

Az oltási igazolás felmutatásával  az utazó mentesül a beutazást követő teszt kötelezettsége és az azt követő karanténkötelezettség alól. A formai követelmények ide kattintva találhatóak, az esetlegesen a beutazó birtokában levő védettségi igazolvány formai megfelelőségét is ennek értelmében kell vizsgálni. A fenti linken ismertetett részletszabályokon túl általánosan rögzíthető, hogy csak Izlandon is elismert vakcinával történő beoltottság igazolása mentesíthet korlátozó intézkedés betartásának kötelezettsége alól.

e. Karanténkötelezettség: Van. 

A karantén letöltésének helyét 2021. június 1-től megválaszthatja a beutazó. Ugyanakkor mind a hatósági, mind a házikarantén szabályait természetesen köteles a beutazó betartani.

A gyermekek szintén kötelesek a tesztelésre, a karanténkötelezettség vonatkozik rájuk is. A gyermekekre vonatkozó részletszabályok itt találhatóak. Az izlandi hatóságok beutazáskor elfogadnak minden olyan, korábbi fertőzöttséget igazoló EGT országban készült, angol, dán,svéd,norvég és izlandi nyelvű, hatósági laboratóriumi pozitív eredményű PCR vagy antitest tesztet, amely a mindenkori izlandi tisztifőorvosi előírásoknak megfelel, ugyanakkor ez is csak a második teszt elvégzésének kötelezettsége alól mentesíti a beutazót (abban az esetben, ha az első, országba érkezéskor készült teszt negatív lett).

A karanténszabályok megszegése pénzbüntetéssel, súlyosabb esetben akár elzárással is járhat. A karanténszabályok betartása alól pár napos magán-vagy családlátogatás esetén sem élvez a beutazó mentességet.

Az országba lépést követően a karanténszabályok (oldal alján) szigorúan betartandók (tömegközlekedés nem használható, repülőtéren ismerős nem veheti fel őket stb.). Amennyiben a teszt elvégzését követő 24 órában nem kap visszajelzést tesztjéről a beutazó, a teszt eredménye negatív lett. A beutazók első tesztjét a Keflavík nemzetközi repülőtéren ill. Seyðisfjörður kompkikötőben végzik, míg a másodikat egy, a karantén helyszínéhez közeli egészségügyi központban, melyről az izlandi hatóságok tájékoztatást adnak. 

f. Üzleti célú beutazás feltétele 

Rendkívüli, egyedi méltánylást érdemlő helyzetben, egyedi elbírálás alapján.

g. Tranzitálási szabályok

EGT/EFTA ország állampolgárságával rendelkező tranzitáló utasokra a koronavírus járvány miatt bevezetett utazási korlátozások nem vonatkoznak, azonban harmadik országbeli állampolgároknak az alábbi oldal alján található „Declaration on exemption from travel restrictions” című formanyomtatványt ki kell tölteniük az átszállást megelőzően.

h. Beutazási feltételek alóli mentesség: 

Oltási igazolással és korábbi fertőzöttséget igazoló igazolással rendelkező beutazó származási helytől függetlenül utazhat az országba. Oltási igazolás illetve korábbi fertőzöttséget igazoló igazolás hiányában is beutazhatnak Izlandra EGT és EFTA országok (tehát akár Magyarország) útiokmányával rendelkezők, továbbá andorrai, san marinói, vatikáni, monacói állampolgárok. 

A beutazási tilalom alól mentesülnek a fentiekben felsorolt állampolgársággal rendelkezők alábbi linken ismertetett kritériumoknak megfelelő közeli hozzátartozói is: https://www.logreglan.is/english/regarding-travel-restrictions-to-iceland-as-a-result-of-covid-19/

A teszt- és karanténkötelezettség alól kivételt képeznek: 

 • a nemzetközi repülőtér terminálját sem elhagyó átutazók, 
 • foglalkozásából adódóan mentességet élvező, így egészségügyi alkalmazottak, nemzetközi személy-és áruszállításban Izlandon regisztráltan résztvevők, (csomag átvétele kisebb áruforgalmú cégeknél az erre vonatkozó szabályok értelmében vizsgálandó), 
 • akik igazolt egészségügyi okok miatt nem tesztelhetőek.

Az egyes légitársaságok járványügyi szabályozása eltérő, utazást megelőzően javasoljuk ellenőrizni, elvárják-e utasaiktól egészségügyi maszk vagy gumikesztyű viselését (és amennyiben igen, azt biztosítják-e az utazáshoz). Javasoljuk megvizsgálni, a légitársaság esetleg más speciális kritériumot állít-e az utasok elé az utazásban részvétel feltételeként. A követelmények ellenőrzése azért is fontos, nehogy emiatt tagadják meg az utas felengedését a repülőjáratra!

Fontos, hogy az utazáshoz szükséges dokumentumokat (útiokmány, egészségügyi dokumentumok stb.), az utazó tartsa magánál. Javasoljuk, hogy a teszteredményeket és más egészségügyi vonatkozású dokumentumokat papíralapon is tartsák maguknál, ne csak digitális formában!

i. Egyéb hasznos információk:

Problémák az utazási irodával, légitársasággal? További információ az Utasjogok fejezetben található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utasjogok

3) Kiutazás az országból:

Az országból kiutazás nem esik korlátozás hatálya alá. 

4) Beutazás Magyarországra:

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a XCQcaymBkcSu3z2Za29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a ibnjbyBQJlBZjDUkN7hcYmZ2ma29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem   

5) Helyi járványügyi szabályok:

A lokális járványügyi szabályozás intenzíven, a helyi fertőzöttségi szint függvényében változhat.

Angol nyelvű hivatalos tájékoztatás az izlandi hatóságoktól a beutazási szabályok tekintetében ide kattintva érhető el. Gyakran ismételt kérdésekre az izlandi koronavírusjárvány tekintetében itt találhat választ. További részletszabályok angol nyelven ide és ide kattintva elérhetőek.

A koronavírus tüneteit produkáló Izlandon tartózkodó személyeknek telefonon jelezniük kell a területileg illetékes egészségügyi intézmény felé a megbetegedés gyanúját. Orvos személyes felkeresését határozottan ellenzik az izlandi szervek a gyanú felmerülése esetén, hiszen az további fertőzési kockázatot jelenthet. Általános orvosi telefonszám: 1700 ill. magyar telefonról: (+354) 544 41 13

Ismételten felhívjuk a figyelmet a külföldi utazások regisztrálásának fontosságára! 

Biztonság:  

A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazás! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

Javasoljuk, hogy kiutazás előtt ellenőrizzék úti okmányaik érvényességi idejét, mivel lejárt okmányok esetén problémát okozhat a hazautazás, illetve új okmány kiállítása. Vészhelyzet esetén – okmány elvesztése, megsemmisülése – valamely EU-s tagállam jogosult vészhelyzeti úti okmány kiállítására (ETD), személyes megjelenés és jelentős költségvonzat mellett. Munkavállalási, tanulási céllal kiutazóknak erősen javasolt az útlevél használata. Figyeljenek arra, hogy életvitelszerű, hosszabb tervezett tartózkodás esetén rendelkezzenek 6 hónapnál nem régebbi és Apostille pecséttel ellátott anyakönyvi kivonatokkal (születési, házassági), mely okmányokra az izlandi hatóságoknál történő eljárás során szükség lehet.

FIGYELEM! Az utóbbi időszakban rendkívüli szeizmikus aktivitás jellemző a főváros környékén. 2021. február 24-én a Richter-skála szerinti 5,7-es erősségű földrengés volt Reykjavíktól alig 20 km-re délnyugatra, melyet a tavasz folyamán több vulkánkitörés is követett. Az esetleges további veszélyek  minimalizálása érdekében javasoljuk követni az izlandi Meteorológiai Szolgálat híradásait és az izlandi hatóságok tanácsait.

Esős időben Izlandon rendkívül gyakoriak a földcsuszamlások, melyre a közelmúltban is több példa volt. További tájékoztatást az aktuális helyzetről az Izlandi Meteorológiai Szolgálat honlapján és más csatornákon is olvashat. Túrázás során fokozott óvatosságra intjük!

Az utóbbi időben elszaporodtak az olyan (jellemzően) magyar nyelvű álláshirdetések, melyek fizikai munka (takarítás, építkezési munkák) lehetőségét ajánlják akár nyelvtudás nélkül is Izlandon. Ezek a hirdetések általában közösségi oldalakon (pl.: Facebook tematikus, álláshirdetéseket gyűjtő vagy izlandi témájú oldalai) vagy más ellenőrizetlen fórumokon (akár hamis profil alatt) kerülnek meghirdetésre. A kiutazást követően a friss „munkavállaló” könnyen bűncselekmény áldozata lehet. Hangsúlyosan kérjük, hogy külföldi munkavállalása előtt a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el, a leendő munkaadó hátterét, megbízhatóságát többszörösen, a lehető legnagyobb alapossággal ellenőrizze még a kiutazás előtt!!!

Közvetve a biztonsághoz tartozó információ, hogy Izland a világ egyik legdrágább országa, így utazásuk előtt kérjük győződjenek meg róla, hogy kellő anyagi fedezettel rendelkeznek egy nemkívánt, váratlan esemény esetére is!

Előfordul, hogy a Magyarországon elfogadott bankkártya nem használható Izlandon. Javasoljuk, hogy mindig legyen az utazónál némi izlandi készpénz is.

Terrorizmus, terrorista cselekmények: 

A terrorfenyegetettség jellemzően alacsony, de a mindenkori helyzetről az izlandi rendőrség tud tájékoztatást adni. 

Bűnözés, a leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények:

A közbiztonság általánosan jó, ugyanakkor jellemző a turistákra szakosodott zsebtolvajlás és Reykjavik környékén az egyéb vagyon elleni és szexuális jellegű bűncselekmények.

Természeti és technikai katasztrófák:

Gyakoriak a vulkánkitörések és a földrengések, továbbá az időjárási viszonyok gyors és szélsőséges váltakozása.

Biztonság, biztonsági helyzet, közbiztonság szempontjából leginkább kockázatos területek, országrészek:

Túrák során bármikor történhet olyan baleset, melyet követően életfontosságú lehet a gyors orvosi segítség. Feltétlenül legyen nálunk feltöltött mobiltelefon és legyenek olyan személyek is, akikkel előzőleg közöljük tervezett útvonalunkat. Izlandon az időjárás nagyon gyorsan tud változni. Hasznos honlapok: www.road.iswww.icetra.is; www.safetravel.is/En

Beutazási és tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az útlevélnek az utazás utolsó napjáig kell érvényesnek lennie.

Ideiglenes útlevél:

NEM

Személyi igazolvány:


Elvárt érvényessége:

IGEN

A személyi igazolványnak az utazás utolsó napjáig kell érvényesnek lennie.

Ideiglenes személyi igazolvány:

NEM

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

NEM

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM

Kiskorúak beutazása:

Ajánlatos, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek az izlandi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, utazási célt, időtartamot, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával. https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/39/c0000/Szuloi_meghatalmazas_formanyomtatvany.pdf  

Vízum:

Turista célú beutazás esetén magyar állampolgárok érvényes útlevél vagy érvényes személyazonosító igazolvány birtokában vízummentesen utazhatnak be Izlandra és 90 napig tartózkodhatnak az országban. Egyéb célú vízumkérelem benyújtásában Izland Bécsi Nagykövetsége illetékes:  www.iceland.is/iceland-abroad/at

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám, poggyász tartalma:

https://www.tollur.is/english

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Figyelmeztetések:

Izlandon európai viszonylatban is nagyon magasak a megélhetés költségei. A szállás, közlekedés, élelmiszer árak a magyarországi árszintet többszörösen meghaladják. Ezért szállásfoglalás, megfelelő anyagi fedezet és a hazautazást biztosító feltételek (repülőjegy) megléte nélkül ne utazzanak az országba!!! 

Ajánlások: 

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Izland nagyon ritkán lakott ország, ennek megfelelően úthálózata sem hasonlítható az európai országokéhoz. Nagyon fontos, hogy gépkocsival csak akkor szabad mellékútra, különösen "F" jelzésű útra lehajtani, ha a jármű az izlandi előírásoknak megfelelő terepjáró adottságokkal rendelkezik, és fel van szerelve az országban alkalmazható „GPS” navigációs rendszerrel. Izlandon az autószerelési költségek akár tízszer magasabbak lehetnek, mint Magyarországon, ezért javasoljuk autóbérlés esetén teljes kárbiztosítás megkötését. Közlekedési információk: www.vegagerdin.is (Buszhálózat: https://www.bsi.is; Légiforgalom: www.keflavikairport.com; Időjárási információk: http://en.vedur.is )További részletes információt nyújthat a helyi önkormányzat és az Izlandi Turisztikai Hivatal.

Állami, illetve önkormányzati hatóságok:

A gyéren lakott országrészeken az ügyintézés nehézkesebb, és szükséges lehet, hogy az ügyfél nagyobb városba utazzon. Az angol nyelv ismerete nem mindenhol elégséges.

Az autós közlekedés tekintetében figyelembevételre javasoltak:

 • A körforgalomban a külső sávban kihajtás nélkül továbbhajtani szándékozónak a legtöbb esetben a felfestés szerint elsőbbséget kell adnia a belső sávban jobbra kikanyarodni szándékozónak;
 • Ha a betonos vagy aszfaltos út kavicsos útként folytatódik, érdemes jelentősen lassítani a gépjárművet;
 • Állattal (pl. birkával) történő találkozás esetén jellemzően a keletkezett károkat nem fedezi a bérelt autó biztosítása;
 • Folyammedren történő átkelés esetén a keletkezett károkat jellemzően nem fedezi a bérelt autó biztosítása;
 • A vidéki utakon csak a kijelölt helyeken szabad megállni (pl. fotózás céljából);
 • Vidéken gyakoriak az egysávos hidak. Jellemzően annak van elsőbbsége, aki előbb ér a hídhoz;
 • Ősztől tavaszig egyes részeken kötelező a szöges gumi használata. Autóbérlésnél javasolt ellenőrizni ennek meglétét;
 • Télen, havas úton javasolt csak akkor vezetni, ha rendelkezik az ilyen vezetéshez szükséges megfelelő gyakorlattal;
 • A biztonsági öv használata buszon, utasként is mindenki számára kötelező;
 • Ha egy út le van zárva, javasolt figyelembe venni az erre vonatkozó tiltást. Ha baleset történik vagy mentés válik szükségessé, a teljes költség az autó bérlőjét terhelheti;

A vidéki utak mentén táblák m/s-ban jelzik a szélsebességet. 10 m/s feletti szél esetén különös elővigyázatosság szükséges. 25 m/s feletti széllökések esetén javasoljuk a vidéki utazás elhalasztását.

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Izlandon a közegészségi helyzet jó, az egészségügyi intézmények működése megfelelő. Aktuális tájékoztatást az izlandi egészségügyi, illetve járványügyi helyzetről a következő internetes oldalon talál: http://eng.heilbrigdisraduneyti.is/Information

Azok, akik Magyarországon biztosítottak, vagy egészségügyi ellátásra jogosultak, az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban jogosultak a tartózkodásuk tervezett idejére, és az egészségügyi állapotukra tekintettel orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra. E jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya igazolja. A Kártya alapján a magyar állampolgár ugyanolyan feltételekkel részesül orvosilag szükséges ellátásban, mint az adott tagállam biztosítottjai, ami nem jelent feltétlenül ingyenes ellátást! A Kártyát a lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állítja ki. Fentiekben jegyzett információk csupán tájékoztató jellegűek. A mindenkori hatályos és részletes tájékoztató az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján („EU Kártya” menüpont alatt) megtalálható: www.oep.hu

További tájékoztató: