Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.23. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Varsóban nagykövetség és konzuli hivatal; Krakkóban főkonzulátus; Alkonzulátus Wroclaw; Főkonzulátus Gdansk

Aktuális:

2021. 10. 15.
A Covid-19 járvány időszakára vonatkozó utazási tanácsok

1) A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazást! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/a-biztonsagi-besorolasrol

További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen.

Lengyelország csak az EU által elfogadott oltóanyagokat ismeri el (Pfizer, Astra Zeneca, Johnson, Moderna). A beoltottság a teljes körű oltóanyag felvételét követő 14. naptól értendő. 

A Schengeni határokon belül történő beutazás esetén az alábbi igazolások egyikével kell rendelkezni: 

 • angol vagy lengyel nyelvű igazolás vagy uniós covid igazolvány a teljes körű beoltottságról,
 • angol vagy lengyel nyelvű igazolás vagy uniós covid igazolvány arról, hogy a beutazást megelőző hat hónapon belül esett át a COVID-19 vírusfertőzésen, 
 • angol vagy lengyel nyelvű igazolás vagy uniós covid igazolvány negatív PCR/antigén teszteredményről. Az igazolás akkor érvényes, ha a teszt eredménye a beutazást megelőző 48 órán belül készült el. 

(A kivételek az e pontban találhatóak.)

Kiskorúak: 

A 12. életévét még be nem töltött gyermeknek nem szükséges tesztet bemutatnia, ha felügyelete/szülei/vele együtt utazó kíséret rendelkezik:

 • igazolással arról, hogy beoltott vagy
 • igazolása van a beutazást megelőző 48 órán belül készült negatív PCR vagy antigén teszt eredményről. 

Csoportos beutazás 12 év alatti gyermekekkel (kirándulás): minden 12. életévét még be nem töltött gyermeknek egy igazoltan - EU által jóváhagyott oltóanyaggal - beoltott vagy PCR teszttel rendelkező felügyeletet ellátó felnőtthöz/kísérethez kell papíron tartoznia. Tehát, rendelkezni szükséges egy angol vagy lengyel nyelven kiállított papírral, melyen felsorolásra kerül,  hogy melyik nevelőhöz mely gyermekek tartoznak. Az igazolásban mindenkinek külön fel kell tüntetni a személyes adatát (név, születési hely, idő, anyja neve, úti okmány száma, érvényessége.)

12 év felett: a fent felsorolt három igazolás egyikével kell rendelkezni. 

Oltottságot igazoló magyar védettségi igazolvánnyal be lehet-e utazni: NEM

Átesettséget igazoló magyar védettségi igazolvánnyal be lehet-e utazni: NEM

Az EU által nem elfogadott oltóanyagok felvételét követően, egy, az EU által elfogadott 3. oltóanyag felvétele elfogadott-e: NEM.

(Lengyelország csak a két teljes oltóanyag felvételét fogadja el a Pfizer Moderna és AstraZeneca vonatkozásában, és a második oltóanyag felvétele után 14 napnak kell eltelnie. A Johnson & Johnson kivétel, mivel abból egy oltóanyag felvétele elegendő. A beoltottság a teljes körű oltóanyag felvételét követő 14. naptól értendő.)

Az EU külső határán való beutazáskor (tehát a Schengeni övezeten kívülről), így Nagy Britanniából is alapesetben 10 napos karanténkötelezettség áll fenn. (Kivéve tranzitálás, lásd g pont.)

Nem áll fenn karantén kötelezettség az alábbi esetekben: 

 • az EU által elfogadott oltóanyaggal teljes körűen beoltott személyeknek és a felügyeletük alatt, velük utazó 12 év alatti gyermekeknek. A teljes körű beoltottság után 14 napnak el kell telnie.
 • a víruson 6 hónapon belül igazoltan átesett személyeknek
 • az olyan személyeknek, akik az alább felsorolt országokból hozott uniós covid igazolvánnyal egyenértékűnek elismert QR kódot tartalmazó igazolással rendelkeznek negatív PCR / antigén teszteredményről (Ukrajna, Macedónia, Törökország, Andorra Albánia, Feröer szigetek, Monaco, Panama, Izrael, Marokkó). 
 • A 12. életévét még be nem töltött gyermeknek nem kell karanténba vonulnia, ha felügyelete/szülei/vele együtt utazó kíséret rendelkezik igazolással arról, hogy az EU által elfogadott oltóanyagok egyikével teljes körűen beoltott, és a második oltóanyag felvétele óta eltelt 14 nap. 

b. Kell-e teszt? Igen.

Milyen tesztet fogadnak el: negatív PCR vagy klinikai tesztek között végzett antigén tesztet. Akkor érvényes, ha a teszt eredménye a beutazást megelőző 48 órán belül készült el. 

Milyen nyelven fogadják el a tesztet: lengyel vagy angol nyelven

Hány éves kortól kell tesztelni: 12 év felett (12 alatt akkor, ha nem beoltott vagy negatív teszttel rendelkező felnőttel utazik a kiskorú)

Figyelem: a schengeni övezeten kívülről érkezettek tesztjeit alapesetben nem fogadják el, kivéve, ha a beutazó személy az alább felsorolt országokból hozott uniós covid igazolvánnyal egyenértékűnek elismert QR kódot tartalmazó negatív PCR vagy antigén teszteredményről szóló igazolással rendelkezik (Ukrajna, Macedónia, Törökország, Andorra Albánia, Feröer szigetek, Monaco, Panama, Izrael, Marokkó). 

c. Kell-e regisztrálni? Nem.

A Schengenen belüli szárazföldi beutazáshoz nem szükséges regisztráció.

Légi úton történő beutazásnál lokalizációs lapot kell kitölteni. Elektronikus formában az alábbi honlapon elérhető az adatlap:  

https://www.gov.pl/web/gov/fill-in-the-passenger-locator-form

Amennyiben a repülőre történő becsekkolás online történik, a lokalizációs lapot automatikus felkínálja a rendszer.

A Schengenen kívülről érkezőknek minden esetben szükséges lokalizációs lapot kitölteni, ennek módja az online kitöltés: 

 https://www.gov.pl/web/gov/fill-in-the-passenger-locator-form

d. Oltottsággal járó kedvezmények: 

Beutazási kedvezmény van-e: Igen. A beoltott személyek mentesülnek a karantén – és tesztelési kötelezettség alól. A beoltottságot az 1a pontban leírtak szerint igazolni kell.

Milyen vakcinát fogadnak el: Az EU által elfogadott oltóanyagokat, Pfizer AstraZeneca, Moderna, Johnson. A beoltottság a teljes körű oltóanyag felvételét követő 14. naptól értendő.

Az EU által nem elfogadott oltóanyagok felvételét követő, az EU által elfogadott 3. oltóanyag felvételének elfogadása (Pfizer, Moderna, AstraZeneca): NEM elfogadott.  (Lengyelország csak a két teljes oltóanyag felvételét fogadja el a Pfizer, Moderna és AstraZeneca vonatkozásában, és a második oltóanyag felvétele után 14 napnak kell eltelnie. A Johnson & Johnson kivétel, mivel abból egy oltóanyag felvétele elegendő.)

Magyar védettségi igazolást elfogadják-e: Nem. 

Milyen tartalmi / okirati / formai / nyelvi / egyéb követelményei vannak az oltottság igazolásának? Uniós Covid igazolvány vagy lengyel vagy angol nyelven kiállított hatósági/orvosi igazolás személyes adatokkal (név, születési hely, idő, anyja neve, úti okmány száma, érvényessége.)

e. Karanténkötelezettség: Van. 10 nap.

Kik mentesülnek a karantén kötelezettsége alól: (A kivétel körébe tartozást dokumentummal kell igazolni.)

az EU belső határának átlépésekor: 

 • az 1a pontban felsorolt igazolásokkal rendelkező személyek,
 • a Lengyelországban kereső tevékenységet folytató személyek, szolgálati úton lévő személyek (ez a repülőgéppel beutazókra nem vonatkozik, csak a szárazföldön beutazókra!!!). A keresőtevékenységet és a szolgálati utat hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
 • a fegyveres erők testülete;
 • a diplomáciai, konzuli testület és nemzetközi szervezetek tagjai, valamint a diplomata útlevéllel érkező személyek;
 • nemzetközi szállítmányozásban résztvevő járművezetők; 
 • hivatásos járművezetők, akik 7 személynél több, de 9 személynél  kevesebb  utast szállítanak;
 • légijárművek személyzete; 
 • tengerészek és a tengeri hajók legénységének tagjai.

FIGYELEM: Azok a Lengyelországban életvitelszerűen tartózkodó magyarok, akik schengeni térségből tértek vissza, és akikre karantén-intézkedést vezettek be, a határátlépést követő 48 órán belül PCR vagy antigén tesztet végezhetnek el, amelynek negatív eredménye mentesíti őket a karantén alól. Laboratóriumok listája vajdaságok szerint ITT

Kik mentesülnek a karantén kötelezettsége alól: 

a schengeni övezeten kívülről érkezettek esetében: 

 • az EU által elfogadott oltóanyaggal teljes körűen beoltott személyeknek és a felügyeletük alatt, velük utazó 12 év alatti gyermekeknek. A teljes körű beoltottság után 14 napnak el kell telnie;
 • a víruson 6 hónapon belül igazoltan átesett személyeknek;
 • az olyan személyeknek, akik az alább felsorolt országokból hozott uniós covid igazolvánnyal egyenértékűnek elismert QR kódot tartalmazó igazolással rendelkeznek negatív PCR / antigén teszteredményről (Ukrajna, Macedónia, Törökország, Andorra Albánia, Feröer szigetek, Monaco, Panama, Izrael, Marokkó); 
 • külön megállapodás alapján Törökországból karanténmentesség nélkül lehet beutazni. Az innen beutazó nem beoltott személyeket még Törökországban tesztelik, akiknek a tesztjük pozitív lett, azok Törökországban izolációban maradnak (a határőrség ellenőrzi, hogy a beutazó személy valóban Törökországból és nem csupán Törökország érintésével utazik be).  
 • a fegyveres erők testülete; 
 • a diplomáciai, konzuli testület és nemzetközi szervezetek tagjai, valamint a diplomata útlevéllel érkező személyek;
 • nemzetközi szállítmányozásban résztvevő járművezetők;
 • hivatásos járművezetők, akik 7 személynél több, de 9 személynél  kevesebb utast szállítanak; 
 • légijárművek személyzete; 
 • tengerészek és a tengeri hajók legénységének tagjai
 • a Lengyelországban tanuló diákok és kísérőik, felsőoktatásban résztvevő diákok; a Lengyelországban vagy a szomszédos országokban óvodai nevelésben részesülő gyermekek, illetve gondviselőik, akik az óvodai nevelés lehetővé tétele céljából utaznak be;
 • igazolni tudják, hogy lengyel állami vagy önkormányzati szerv által szervezett nemzetközi konferencián vesznek részt. 
 • a lakóhelyükre 24 órán belül tranzitáló EU polgárok vagy más EU-s tagállamban tartózkodási jogcímmel rendelkező harmadik országbéliek. 
 • repülőgéppel 24 órán belül tranzitálók. Figyelem: a lista nem teljes. További információk ITT találhatóak.     

A karantén 8. napján lehet tesztet készíteni azoknak, akik a külső határszakaszon léptek be. A karanténkötelezettség megszegése 30 ezer zloty összegű pénzbírsággal jár. 

Karantén kiszabása esetén okos telefonjára telepítenie kell az "Otthoni karantén” („Kwarantanna domowa”) alkalmazást - letölthető az App Store-ból vagy a Google Play-ből -, telepítése után regisztrálnia kell a telefonszám segítségével.

Ha szükségesnek tartja a kapcsolatfelvételt a járványügyi hatósággal (SANEPID), akkor az alábbi infóvonalat hívhatja: +48 22 25 00 115.

f. Üzleti célú beutazás feltétele:

Ha az üzleti/szolgálati út hitelt érdemlő módon igazolt, akkor az EU belső határának szárazföldön történő átlépésekor nincs szükség sem teszt bemutatására, sem beoltottságról szóló igazolásra. Figyelem: a  légijárművel való beutazáskor az üzleti/szolgálati célú út alkalmával is szükséges az 1a pontban jelzett igazolások egyikével rendelkezni.  Az üzleti célú beutazás igazolására minta/formanyomtatvány nincs. Azon gazdasági társaságnak, illetve más jogalanynak, amelynek érdekében a beutazás vagy a visszautazás történik, teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt) magánokiratban kell igazolnia azt, hogy az utazás üzleti, illetve gazdasági céllal történik, megjelölve a beutazás konkrét indokát (célját) is.

A 3,5 tonnát meg nem haladó járművek sofőrjei szabadon beléphetnek a Lengyel Köztársaság területére áruszállítási céllal. 

g. Tranzitálási szabályok:

 • A Lengyelországon keresztüli tranzitáláshoz a belső határon való belépés esetén szükséges az 1a pontban jelzett igazolások egyikével rendelkezni. A határon szúrópróbaszerű ellenőrzés lehet. Ez vonatkozik a repülőgéppel történő tranzitálásokra is a belső határok átlépése esetén. 
 • a Schengeni övezeten kívülről beutazó tranzitálók, akik szokásos tartózkodási helyükre utaznak mentesülnek a teszt és beoltottságot igazoló igazolások bemutatása alól. A tranzitálásra 24 óra áll rendelkezésre, egyéb esetben nem minősül tranzitálásnak. Ez értendő a szárazföldi és a repülőgépes tranzitálásokra is.  (Példa: a magyar állampolgár, aki Nagy-Britanniából Varsón keresztül utazik Magyarországra.) 
 • a Schengeni övezeten kívülről repülőgéppel érkező tranzitálóknak 24 órán belül szükséges elhagyni Lengyelországot, a tranzitálás bizonyítására a repülőtéren menetjegyet kell bemutatni.  

h. Mentesség a célország beutazási feltételei alól:

 • üzleti célú beutazás az 1f pontban jelzett feltételek szerint
 • különös méltánylást érdemlő esetben (sürgős családi ok stb.) a határőrség a belépéskor felmentést adhat a beutazási korlátozások alól.

i. Egyéb hasznos információ

COVID infóvonalak az egyes határőrség kirendeltségeken: 

https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9324,Infolinia-COVID-19COVID-19-Helpline.html

Hivatalos tájékoztató oldala külföldieknek (angol nyelven):

Problémák az utazási irodával, légitársasággal?További információ az Utasjogok fejezetben található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utasjogok 

2) Kiutazás az országból: Nincs korlátozás.

Ajánlott ellenőrizni a harmadik országba való beutazási korlátozásokat. Lengyelországból való hazatérés esetén a tranzit országokban érvényes szabályokat ellenőrizni szükséges: Szlovákia itt, Cseh Köztársaság itt.

3) Beutazás Magyarországra:

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a iioNzRxodh2zka29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a voIFJL8y12T44F0a29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem   

4) Helyi járványügyi szabályok: 

A járványhelyzet újra folyamatosan romlik. A napi újabb fertőzöttek száma jelenleg kb. 3000 fő. Május elejétől a kormány komoly mértékű, fokozatos enyhítő intézkedéseket vezetett be, ezek újbóli szigorítására még nem került sor, ugyanakkor az előrejelzések szerint október végére a napi új Covid-19 megbetegedések száma ötezerre nőhet. 

Legfontosabb szabályok:  

 • 1,5 méteres távolságtartás,
 • kötelező  a maszk viselése zárt téren, épületeken belül, kültéren nem, 
 • a vendéglátóhelyek, éttermek, koncertek 75%-os kihasználtsággal működnek,
 • a hotelek 75%-os kihasználtsággal működhetnek. 
 • múzeumokban, az edzőtermekben, fitneszklubban 10 m2 / egy fő.
 • gyülekezés, esküvők, családi rendezvények 150 főig.
 • Hol lehet tesztet készíteni? A mobil szűrőállomások listája >> (Mielőtt mobil állomáson teszteltetné magát, javasoljuk, hogy érdeklődjön a teszt eredményhez való hozzáférhetőségről. Információink szerint a drive thru pontokon végzett teszt eredmények eléréséhez elektronikus regisztráció szükséges az alábbi linken. A fiók létrehozására vonatkozó útbaigazítás ezen a linken található.

Lengyelország - a fokozódó migrációs nyomás miatt  -  szükségállapotot hirdetett szeptember 2-án a Belarusz határ menti Podlaskie és Lubelskie vajdaságokban, 3 km-es körzetben. A rendkívüli állapotot szeptember 2-tól 60 napos időtartamra vezették be. (bővebb információ a BIZTONSÁG fejezetben olvasható). 

Koronavírus és oltási információk: 

Az egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosi rendelők címét a következő kereső felületen lehet megtalálni: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Amennyiben nem rendelkezik Lengyelországban egészségbiztosítással, úgy közvetlenül az illetékes járványügyi kórházzal léphet kapcsolatba. Először telefonon szükséges egyeztetnie a kórházzal, ezt követően dől el, hogy állapota kórházi kezelést igényel-e, vagy elegendő a házi izoláció. Amennyiben nem tudja elérni a járványügyi kórházat, úgy hívja a 112-es vagy 999-es sürgősségi telefonszámot. A 24-órán át elérhető 800 190 590 számon a Nemzeti Egészségügyi Alap (NFZ) dolgozói adnak felvilágositást. 

Tünetek esetén javasolt az azonnali  telefonos kapcsolatfelvétel az orvossal. A telefonos elérhetőségeket az alábbi linken vajdaságokra lebontva lehet megtalálni, illetve a kereső felületre beírni. 

A három hónapot meghaladó tartózkodású személyek számára további  releváns információkkal szolgálunk nagykövetségünk weboldalán, az utazási tanácsok menüpont alatt. (Jelenleg szerkesztés alatt.)

 • repülőterek, kikötők, vasutak, buszok működése: a berepülési tilalom január 14-én megszűnt, a járatok csökkentett üzemmódban működnek. A nemzetközi vonatok Varsó-Budapest között április 4-től újraindultak. 
 • a szárazföldi közlekedés: Nincs korlátozás az országon belül. 

Biztonság:

A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazás! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

A lengyelországi biztonsági helyzet alapvetően jónak mondható, a közbiztonság megfelelő szintű. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Lengyelország - a fokozódó migrációs nyomás miatt  - szükségállapotot hirdetett szeptember 2-án a Belarusz határ menti Podlaskie és Lubelskie vajdaságokban, 3 km-es körzetben. 

Az érintett települések listája itt található: 

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5313561,Stan-wyjatkowy-na-Podlasiu-i-lubelszczyznie-lista-183-miejscowosci-Tabela.html

A szükségállapot hatálya alá tartozó területeken korlátozások kerültek bevezetésre: A szükségállapot hatálya alá tartozó zónába az ottani lakosokon kívül mások csak külön engedéllyel léphetnek be!

További korlátozások: többek között felfüggesztették a gyülekezések szervezéséhez való jogot, tömegrendezvények szervezését,  a 18. életévüket betöltött személyeknek a nyilvános helyeken személyazonosító igazolvánnyal vagy más, személyazonosságukat igazoló okmánnyal, 18 év alatti diákoknak iskolai igazolvánnyal szükséges rendelkezniük, bizonyos kijelölt helyeken tilos a tartózkodás, illetve korlátozták a lőfegyverek, lőszerek egyéb pirotechnikai eszközök birtoklásának jogát. 

A rendkívüli állapotot egyelőre szeptember 2-tól 30 napos időtartamra vezették be.

Terrorizmus

Az ország terrorista cselekmények szempontjából nem veszélyeztetett. A 2016. július 2-án életbe lépett terrorellenes intézkedésekről szóló törvény alapján 4 szintű riasztás - ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA (legmagasabb) – bevezetéséről  dönthet a miniszterelnök vagy sürgős esetekben a belügyminiszter. 

Utazás, közlekedés biztonsága 

Vonatokon, legfőképpen a nemzetközi járatokon lopás, rablás előfordul. A közutak állapota közepesnek minősíthető, az utak általában forgalmasak, gyakoriak a közúti balesetek. 

Bűnözés

Egyes nagyvárosok bizonyos kerületeiben (Varsóban Praga, Bielany, Wola kerületek egyes részei, Krakkóban Nowa Huta lakótelepei) előfordulnak rablások, a lopások, a testi sértések, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények.  A leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények a lopások, autófeltörés, autók, kézitáskák, pénztárcák, bankkártyák, mobil telefonok, laptopok eltulajdonítása. Pályaudvarokon, tömegközlekedési eszközökön ügyelni kell a zsebtolvajokra. A gépkocsit ajánlott éjszakára őrzött parkolóba helyezni. Figyelem: A lengyel rendőrség okmányok elvesztésének bejelentésénél általában nem ad jegyzőkönyvet, csupán lopás bejelentéséről készül hivatalos irat. Lopás esetén kérjük, keressék fel az első helyi rendőrkapitányságot és kérjenek jegyzőkönyvet az esetről. Az úti okmányok elvesztését, vagy azok eltulajdonítását a Varsói Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a Krakkói Főkonzulátuson haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül be kell jelenteni, erről jegyzőkönyv készül.

Javasolt szórakozóhelyek előtt kínált alkoholos italok fogyasztásának elkerülése, mellyel a különböző éjszakai klubokba csábítják az érintettet. Több olyan bejelentés érkezett, mely szerint ezek az italok emlékezetkihagyást ingerlő kábítószereket tartalmazhatnak, és ennek következménye bankkártyáról vagy készpénz formájában történő pénzeltulajdonítás, mely nem valós számlák kiszámlázásával és kifizetésükre való kötelezéssel jár. Országszerte több hasonló eset jutott hivatalunk tudomására.   

Ajánlatos körültekintően kezelni a különböző online megrendeléseket (autóvásárlás, apartmanok foglalása, stb). Több olyan eset előfordult, ahol a szolgáltató nem valós cég volt, a kifizetést követően nyomtalanul eltűnt.  

Természeti és egyéb katasztrófák

Előfordulhatnak árvizek, elsősorban a déli országrészben.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

    

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM


Kiskorúak beutazása:

Konkrét szabályozás nincs erre vonatkozóan Lengyelországban. Azonban javasolt, hogy az utazó gyermek rendelkezzen szülei hozzájáruló nyilatkozatával, benne a legfontosabb elérhetőségekkel (kiskorú, kísérő, szülők születési adatai; a kiskorú utazásra jogosító okmányának száma; a külföldi tartózkodás célja, pontos helye), lengyel, de legalább angol nyelven kiállítva és letanúzva. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/39/c0000/Szuloi_meghatalmazas_formanyomtatvany.pdf  

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges. 

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

www.pettravel.com/immigration/poland.cfm

Vám:

www.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacja-sluzby-celnej

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Pénznem: Złoty (PLN).

Közúti közlekedés, ellenőrzés, ittas vezetés: A közúti ellenőrzések száma kifejezetten magas. A szabálysértésért kirótt büntetések meglehetősen magasak.

Lengyelországban ittas állapotúnak minősül az a vezető, akinek véralkohol szintje eléri a 0,5 ezreléket. Ez már büntetőeljárást von maga után; 0,2-0,5 ezrelék közötti alkoholos befolyásoltság alatti vezetés szabálysértésnek minősül. Büntetőeljárás esetében az ittas vezetőt őrizetbe veszik, majd gyorsított eljárás keretében tárgyalják az ügyét. Ez a gyakorlatban max. 48 órás tartózkodást jelent a rendőrőrsön.

Túrázás:

Tájékoztató fuvarozók részére: Az utazás, fuvarszállítás megkezdése előtt érdemes nagyon alaposan tájékozódni a szabályokról, az engedélyekről. A bírságok gyakran irreálisan magasak.

A kiszabott bírságot legcélszerűbb készpénzben, zlotyban fizetni, átutalás esetén meg kell várni míg az összeg beérkezik a kívánt számlára. Ez külföldi utalás esetén akár két munkanap is lehet. Csupán az átutalásról szóló bizonylatot nem fogadják el a lengyel szervek. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/9/b6/c1000/kozuti_aruszallitas_ellenorzes_rendszerPL170407.pdf

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/a/b6/c1000/bejelentes_koteles_termeklista170407mell.pdf

Díjköteles autópálya szakaszok: http://a1.com.pl/; http://a1.com.pl/en/  

Az úthasználati rendszerrel kapcsolatos információkért kérjük, látogassák meg a hwww.viatoll.pl  hivatalos honlapot, vagy hívják a +48 225 211 010 telefonszámot, illetve írjanak az gSpJEL4NOcZaW5mb0B2aWF0b2xsLnBs e-mailcímre. 

FIGYELEM: 2021. június 1-től megváltozik az úthasználati díj elektronikus beszedésének rendszere. A 2011. július 1-jétől érvényben lévő VIATOLL rendszert felváltja az e-TOLL rendszer.  

Az új korszerű és felhasználóbarát e-TOLL rendszer műhold helymeghatározási és a vezeték nélküli adattovábbítási technológián alapszik. Lehetővé teszi a lengyelországi autópályák, gyorsforgalmi utak és a közutak díjköteles szakaszainak igénybevételét. Az üzemeltetők egy átmeneti időszakot terveztek be, amikor mindkét rendszer működni fog.

Elérhető információk (több nyelven) az etoll.gov.pl honlapon.

Az e-toll rendszer használata - lépésről lépésre 

1.       Az e-TOLL használatához nem kell aláírni szerződést csupán elvégezni a regisztrációt és létrehozni egy Internetes Ügyfél Fiókot (IKK). Ez elvégezhető: 

 • Online az etoll.gov.pl oldalon 
 • Személyesen az Ügyfél Szolgáltató Helyeken 
 • Egyes flottakártya üzemeltető segítségével, amelyek ajánlják az E-Toll szolgáltatásokat.

2.       Adattovábbítás a rendszerbe

Az áthaladás díjának kiszámítására vonatkozó adatok elektronikus továbbításának elérhető módjai:

Az e-TOLL alkalmazás mobil készülékre - ingyenesen letölthető a Google Play vagy AppStore alkalmazásban és lehetővé teszi az elszámoló számla feltöltését és állapotának figyelését, valamint az érzékeny áruk szállításával foglalkozó szállítmányozók kötelezettségeinek teljesítését a sent-GEO rendszerben. 

A fedélzeti készülék (OBU - On Board Unit) - megszerezhető az E-Toll hálózatot kiszolgáló helyeken vagy az OBU elosztó hálózat egyik a szereplőjénél.

A Külső Lokalizációs Rendszer (ZSL) 

 • ellenőrizni kell, hogy a járműben már telepített ZSL rendszer kompatibilis-e az e-TOLL rendszerrel, 
 • az elszámoló számla állapotának figyelemmel kíséréséhez párosítani kell az ZSL eszközt a mobil alkalmazással, vagy használhatja az IKK fiókot.

3.         Fizetés

A díjköteles útszakaszon való áthaladás díjának fizetése többféle elszámolási formában történhet: 

 • elszámoló számla előtörlesztés üzemmódban – a regisztráláskor feltöltött kártya eszközeiből 
 • elszámoló számla időszakos  fizetési üzemmódban biztosítékkal – regisztráláskor rendelkezésre áll a lehetőség, hogy létrehozza a számla biztosítékát betét (pénzbefizetés) banki / biztosító társasági garancia vagy harmadik alany kezessége formájában. A megfelelő biztosíték jóváhagyásának pillanatáig a fiókot előtörlesztés módban használhatja.

Minden felhasználói számlára több járművet is lehet regisztrálni.

FONTOS: A viaTOLL rendszer leállítása pillanatában megszűnik a meglévő biztosítékokra aláírt megállapodások érvényessége. A banki és biztosítási garancia esetében, az e-TOLL rendszerben szükség lesz a dokumentum új formátumban történő benyújtására.

Az e-Toll keretében használható az Európai Elektronikus Fizetési Szolgáltatások (EETS) rendszer is. 

Figyelem! Konzuli segítségnyújtására, a helyszínen eljáró hatóság felé, panasz továbbítása formájában nincs lehetőség!

Alkoholfogyasztás: Lengyelországban az utcákon, parkokban és egyéb nyilvános helyeken alkohol tartalmú italokat fogyasztani TILOS. A szabálysértés pénzbüntetést von maga után. 

Egészség,- és utasbiztosítás: Turista helyeken ajánlott az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről gondoskodni, úti okmányokról az utazást megelőzően fénymásolatot készíteni.

Eltűnt gyermekek felkutatása: Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal.

Az Európai Unió valamennyi tagországában már egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal

Kedvezmények: Lengyelországban a tömegközlekedési eszközökön 26 év alatt csakis és kizárólag lengyel felsőoktatási intézmény által kiállított vagy ISIC - International Student Identity Card - diákigazolványokkal vehetők igénybe a diákkedvezmények, a magyar diákigazolványokat nem fogadják el. ISIC kártyát Lengyelországban az alábbi linken felsorolt irodákban (főleg utazási irodák) lehet csináltatni és egy évig érvényesek a kiállítás dátumától:  www.isic.pl/pl/gdzie-mozna-wyrobic-karte.html, azonban célszerű még utazás előtt, Magyarországon beszerezni a nemzetközi  diákigazolványt: www.isic.hu/hol-valthatod-ki

Western Union - gyors pénzátutalási szolgáltatás: Kérjük, mielőtt elindulnak Lengyelországba, ismerkedjenek meg a Western Union gyors pénzátutalási szolgáltatással. Western Union honlapján és központi ügyfélszolgálatánál (+36 1 235 84 84) tájékozódhat bővebben.

Időjárás: Magyarországnál hűvösebb, csapadékosabb, kevesebb a napsütéses órák száma.

Ünnepek: jan. 1., jan. 6., Nagypéntek, Húsvét hétfő, máj. 1., máj. 3.- Alkotmány ünnepe, Úrnapja, aug. 15. - Nagyboldogasszony napja, nov. 1., nov. 11. – Függetlenség ünnepe, dec. 25-26.- Karácsony

Hasznos, sürgőségi telefonszámok: A külföldi turisták részére működik egy „Biztonsági telefonvonal”, amelyen különböző problémák esetén angol, német és orosz nyelven kérhető segítség, tájékoztatás. Az infóvonalon nagyon széles körű tájékoztatás kérhető (pl. különböző kedvezmények az egyes városokban tömegközlekedésre, belépőjegyekre). Vonalas telefonról hívható szám: + 48 801 888 844, +4822 278 7777. Mobil telefonról: +48 608 599 999

További fontos telefonszámok: 
Sürgősségi telefonszám: 112
vonalas telefonról: +48 801 888 844, +48 22 278 7777 
mobilról: +48 608 599 999
Rendőrség: 997
Mentő: 999
Tűzoltók: 998
Határőrség: +48 (0) 22500 4444
Sürgősségi autómentő: 19637
Közlekedési információk: 19111

Egyéb tájékoztatók:

Magyarország Nagykövetsége Varsó
Magyarország Főkonzulátusa Krakkó
https://www.lengyelorszag.travel/hu