Európa

Mai napon is érvényes: 2020.08.05. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Varsóban nagykövetség és konzuli hivatal; Krakkóban főkonzulátus

Aktuális:

2020. 07. 27.
KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS!

Az európai uniós állampolgárok – így a magyarok is – szabadon beutazhatnak Lengyelországba. A július 15-től érvényes magyar szabályozás Lengyelországot a zöld kategóriába sorolta, így az onnan hazatérő magyar állampolgároknak nem kell ellenőrzésen átesniük vagy házi karanténba vonulniuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Lengyelországban - az enyhítésekkel együtt – az alábbi főbb járványügyi korlátozó intézkedések vannak érvényben:

 • Az egymástól való, ún. társadalmi távolságot július 25-től az addigi 2 méterről 1,5 méterre csökkentették;
 • Ha nincs lehetőség a társadalmi távolság betartására, az orrot és a szájat szabad levegőn is el kell takarni;
 • Kötelező a védőmaszk használata a tömegközlekedési eszközökön: autóbuszon, villamosan és vonaton;
 • Ugyancsak maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárló központokban, a piacon, a bankban, a postán, a mozikban, a színházakban, a múzeumokban, az orvosi rendelőkben, a templomban, az iskolában.
 • Július 17-től a kulturális és szórakoztató rendezvényeken 150-nél csak akkor lehet ott több ember, ha a társadalmi távolságot be tudják tartani;
 • A távolsági autóbuszokon annyi személy utazhat, amennyi az ülőhelyek száma; A helyi tömegközlekedésben az ülőhelyek számának a felét lehet feltölteni;
 • A szentmiséken és más egyházi rendezvényeken korlátozás nélkül vehetnek részt a hívek, de maszkot kell viselniük;
 • Az éttermekben az asztalok között legalább 2 méteres távolságnak kell lennie, és a fogyasztás idején kívül a vendégnek is védőmaszkot kell viselnie;
 • A sportrendezvényeken minden második nézőtéri helyet lehet elfoglalni: a hely elfoglalásáig maszkot kell viselni; Ha nincsenek kijelölt helyek, akkor meg kell tartani a társadalmi távolságot.

Minden Lengyelországban tartózkodó magyar állampolgárt arra kérünk, hogy kövesse az alábbi hivatalos lengyel állami honlapokat és azoknak megfelelően cselekedjen.

A járványügyi intézkedések (jogszabályok, egyéb szabályozások) állampolgárságtól függetlenül minden Lengyelországban tartózkodó személyre vonatkoznak.

Koronavírussal kapcsolatos hivatalos lengyel állami tájékoztatások elérhetőségei:

A Lengyel Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint amennyiben koronavírussal veszélyeztetett területről érkezett az utazó, vagy kapcsolatban állt ilyen személlyel és az influenza tüneteit érzékeli, továbbá 38 C feletti a láza, akkor

 • haladéktalanul értesítse a tartózkodási helye szerinti tisztiorvosi szolgálatot, bővebb információ erről ezen a linken található 
 • jelentkezzen a tartózkodási helye szerinti kijelölt kórház fertőzőbeteg részlegén, kórházak fertőzőbeteg részlegeinek listája >>
 • hívja az alábbi telefonszámot: 800190590, +48800190590 – Nemzeti Egészségpénztár segélyvonala (angol nyelvű menüpont kiválasztása) 

Hasznos linkek a témában:

Beutazási, tartózkodási és egyéb korlátozások Lengyelországban

Enyhítés június 13-tól:

A https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel weboldalon számos információt talál angol nyelven is a beutazási feltételekkel kapcsolatban. 

Lengyelország 2020. június 13-tól megnyitotta belső, EU-s (a német, a cseh, a szlovák és a litván) határait. Ezeken a határszakaszokon szabadon, karanténkötelezettség nélkül lehet átutazni, ellenőrzés szúrópróbaszerűen lehetséges. 

A légiforgalom három-lépcsős rendszerben indult újra: 1) Június elsejével a belföldi járatok  2) Július 1- től lehetővé vált a nemzetközi légiforgalom EU/EFT tagok/EGT és Svájc vonatkozásában (kivéve Svédország, Portugália). A július 1- jén életbelépett rendelet szerint megszűnt a légiösszeköttetés tilalma Nagy-Brittaniával, újra indult az összeköttetés Montenegró, Grúzia, Japán Kanada, Dél-Korea, Albánia vonatkozásában.

A PKP Intercity lengyel vasúttársaság június 22- én indította újra nemzetközi járatait szintén az EU-s országok vonatkozásában. A FlixBus június 17- től elindította  nemzetközi autóbusz járatait, mely hagyományosan Budapestre is jár. Az utasoknak maszkot kell viselniük.

A külső határok továbbra is zárva vannak, azokat csak az alábbi személyi kategóriák léphetik át: lengyel állampolgárok, a tranzitáló EU-s/EFTA/Svájc állampolgárok. 

Harmadik országbeli állampolgárok közül az alábbiak: 

lengyel állampolgár családtagja, Lengyel Kártya birtokosa, diplomata,  állandó, ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező, munkavállalási engedéllyel rendelkező, az a 3. országbeli, aki igazolni tudja, hogy  beutazását követően munkába áll, áruszállító, tanuló, egyetemista, az a 3. országbeli, akinek tartózkodási engedélye van az EU más tagállamában az tranzitálhat Lengyelországon keresztül. 

Az unió külső határán beutazó lengyel állampolgárok, illetve uniós állampolgárok, továbbá azon 3. országbéliek, akik a fenti kategóriák szerint beutazhatnak és lengyelországi lakóhelyükre térnek vissza, főszabály szerint továbbra is karanténkötelezettek. Részben megnyíltak a lengyel határok Oroszország, Belarusz és Ukrajna vonatkozásában is. Karanténkötelezettség nélkül beutazhatnak az ezekben az országokban élő lengyel állampolgárok, azok családtagjai, a Lengyel Kártyával bírók, a lengyelországi lakhellyel vagy munkahellyel rendelkezők, valamint az itt tanuló diákok. Engedélyezik a tranzitálást azon harmadik országbelieknek, akik az Unióban lakhellyel vagy munkahellyel rendelkeznek.

Az áruszállítás: zavartalanul folytatódik. Nemzetközi áruszállításnak minősül, ha a magyar cég az árut hivatalosan  megrendelte, a lengyel fél azt visszaigazolta, továbbá a magyar fél rendelkezik a vállalkozásra vonatkozó cégkivonattal, CMR papírokkal, illetve a gépkocsi is céges papírokkal rendelkezik.

A járványügyi állapot továbbra is érvényben van. A korlátozások időközbeni enyhítése  következtében május 30-tól közterületeken nem kötelező a védőmaszk viselése, kötelező maradt azonban: az autóbuszon, villamoson, boltokban, mozikban, színházakban, és masszázsszalonokban, templomokban, hivatalokban. Az üzletekben és vendéglátóipari egységekben eltörölték a létszámkorlátot, a kétméteres távolságtartás továbbra is kötelező. 

Május 31-től a templomokban nincs korlátozva a szentmiséken résztvevők száma, engedélyezték a maximum 150 fős szabadtéri rendezvényeket, így a koncerteket is.

Június 6-tól kinyithattak a mozik, a színházak, a masszázsszalonok és a fitnesztermek, (a mozik ugyanakkor csak félházzal működhetnek, és maszkviselés ott is kötelező). A diszkók és más klubok továbbra is zárva maradnak.

Magyar állampolgárok Lengyelországból Magyarországra közúton, gépkocsival az alábbiak szerint juthatnak el: 

Kérjük, hogy minden esetben külön érdeklődjék meg azon országok magyar konzulátusain a tranzitálásra vonatkozó szabályokat, melyeken keresztül utazni szeretnének. 

Szlovákián keresztül:  

Szlovákián át történő tranzitálással kapcsolatban: 

2020. 06. 20- án, reggel 06.00 órától a Szlovákián keresztül történő tranzithoz már nincs szükség külön engedély megkérése abban az esetben sem, ha a magyar állampolgár a szokásos tartózkodási helyére tér vissza. A fenti dátumtól, turista célból is át lehet utazni Szlovákián.

Június 15-vel Csehország is megnyitotta határait a járványszempontból biztonságos országok állampolgárai számára (köztük magyar állampolgároknak is).  

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai:

A Magyarországra történő  belépéssel kapcsolatos -  2020. július 14 éjféltől életbe lépett - szabályozásról javasoljuk, hogy tájékozódjon a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben: 341/2020 (VII) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól, illetve a Magyar Közlöny 38. számú mellékletében kerültek feltüntetésre az országok szinek szerinti besorolása (Közlemény a COVID-19 betegséggel való akrtuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról. 

Magyar Közlöny: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3ded363d88858fa8cb693217c955d93eced831f3/megtekintes

Az országok besorolása: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5f7b3f6959f8e2f23dd5a96a3817d28db9e2213/megtekintes

 • Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban
  a)  zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, 
  b)  sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. 
 • Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
 • Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 
  a)  az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, 
  b)  az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.
 • A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi. 
 • A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 
 • A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben sárga besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt. 
 • Amennyiben (6) bekezdés szerinti esetben az első molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 
 • A (6) bekezdés szerinti kérelmező köteles a második molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el. 
 • A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja szerint hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben piros besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt. 
 • Ha a (9) bekezdés szerint elkészült, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 

Biztonság:

A lengyelországi biztonsági helyzet alapvetően jónak mondható, a közbiztonság megfelelő szintű. 

Terrorizmus

Az ország terrorista cselekmények szempontjából nem veszélyeztetett. A 2016. július 2-án életbe lépett terrorellenes intézkedésekről szóló törvény alapján 4 szintű riasztás - ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA (legmagasabb) – bevezetéséről  dönthet a miniszterelnök vagy sürgős esetekben a belügyminiszter. 

Utazás, közlekedés biztonsága 

Vonatokon, legfőképpen a nemzetközi járatokon lopás, rablás előfordul. A közutak állapota közepesnek minősíthető, az utak általában forgalmasak, gyakoriak a közúti balesetek. 

Bűnözés

Egyes nagyvárosok bizonyos kerületeiben (Varsóban Praga, Bielany, Wola kerületek egyes részei, Krakkóban Nowa Huta lakótelepei) előfordulnak rablások, a lopások, a testi sértések, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények.  A leggyakoribb, külföldi állampolgárokat is érintő bűncselekmények a lopások, autófeltörés, autók, kézitáskák, pénztárcák, bankkártyák, mobil telefonok, laptopok eltulajdonítása. Pályaudvarokon, tömegközlekedési eszközökön ügyelni kell a zsebtolvajokra. A gépkocsit ajánlott éjszakára őrzött parkolóba helyezni. Figyelem: A lengyel rendőrség okmányok elvesztésének bejelentésénél általában nem ad jegyzőkönyvet, csupán lopás bejelentéséről készül hivatalos irat. Lopás esetén kérjük, keressék fel az első helyi rendőrkapitányságot és kérjenek jegyzőkönyvet az esetről. Az úti okmányok elvesztését, vagy azok eltulajdonítását a Varsói Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy a Krakkói Főkonzulátuson haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül be kell jelenteni, erről jegyzőkönyv készül.

Javasolt szórakozóhelyek előtt kínált alkoholos italok fogyasztásának elkerülése, mellyel a különböző éjszakai klubokba csábítják az érintettet. Több olyan bejelentés érkezett, mely szerint ezek az italok emlékezetkihagyást ingerlő kábítószereket tartalmazhatnak, és ennek következménye bankkártyáról vagy készpénz formájában történő pénzeltulajdonítás, mely nem valós számlák kiszámlázásával és kifizetésükre való kötelezéssel jár. Országszerte több hasonló eset jutott hivatalunk tudomására.   

Ajánlatos körültekintően kezelni a különböző online megrendeléseket (autóvásárlás, apartmanok foglalása, stb). Több olyan eset előfordult, ahol a szolgáltató nem valós cég volt, a kifizetést követően nyomtalanul eltűnt.  

Természeti és egyéb katasztrófák

Előfordulhatnak árvizek, elsősorban a déli országrészben.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:
IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

    

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány: NEM
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEM


Kiskorúak beutazása:

Konkrét szabályozás nincs erre vonatkozóan Lengyelországban. Azonban javasolt, hogy az utazó gyermek rendelkezzen szülei hozzájáruló nyilatkozatával, benne a legfontosabb elérhetőségekkel (kiskorú, kísérő, szülők születési adatai; a kiskorú utazásra jogosító okmányának száma; a külföldi tartózkodás célja, pontos helye), lengyel, de legalább angol nyelven kiállítva és letanúzva. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/2/39/c0000/Szuloi_meghatalmazas_formanyomtatvany.pdf  

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése NEM szükséges. 

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

www.pettravel.com/immigration/poland.cfm

Vám:

www.mf.gov.pl/sluzba-celna/kontakt/informacja-sluzby-celnej

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

Pénznem: Złoty (PLN).

Közúti közlekedés, ellenőrzés, ittas vezetés: A közúti ellenőrzések száma kifejezetten magas. A szabálysértésért kirótt büntetések meglehetősen magasak.

Lengyelországban ittas állapotúnak minősül az a vezető, akinek véralkohol szintje eléri a 0,5 ezreléket. Ez már büntetőeljárást von maga után; 0,2-0,5 ezrelék közötti alkoholos befolyásoltság alatti vezetés szabálysértésnek minősül. Büntetőeljárás esetében az ittas vezetőt őrizetbe veszik, majd gyorsított eljárás keretében tárgyalják az ügyét. Ez a gyakorlatban max. 48 órás tartózkodást jelent a rendőrőrsön.

Túrázás:

Tájékoztató fuvarozók részére: Az utazás, fuvarszállítás megkezdése előtt érdemes nagyon alaposan tájékozódni a szabályokról, az engedélyekről. A bírságok gyakran irreálisan magasak.

A kiszabott bírságot legcélszerűbb készpénzben, zlotyban fizetni, átutalás esetén meg kell várni míg az összeg beérkezik a kívánt számlára. Ez külföldi utalás esetén akár két munkanap is lehet. Csupán az átutalásról szóló bizonylatot nem fogadják el a lengyel szervek. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/9/b6/c1000/kozuti_aruszallitas_ellenorzes_rendszerPL170407.pdf

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/a/b6/c1000/bejelentes_koteles_termeklista170407mell.pdf

Díjköteles autópálya szakaszok: http://a1.com.pl/; http://a1.com.pl/en/  

Az úthasználati rendszerrel kapcsolatos információkért kérjük, látogassák meg a hwww.viatoll.pl  hivatalos honlapot, vagy hívják a +48 225 211 010 telefonszámot, illetve írjanak az MtigD5wN0YcaW5mb0B2aWF0b2xsLnBs e-mailcímre. 

Figyelem! Konzuli segítségnyújtására, a helyszínen eljáró hatóság felé, panasz továbbítása formájában nincs lehetőség!

Alkoholfogyasztás: Lengyelországban az utcákon, parkokban és egyéb nyilvános helyeken alkohol tartalmú italokat fogyasztani TILOS. A szabálysértés pénzbüntetést von maga után. 

Egészség,- és utasbiztosítás: Turista helyeken ajánlott az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről gondoskodni, úti okmányokról az utazást megelőzően fénymásolatot készíteni.

Eltűnt gyermekek felkutatása: Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal.

Az Európai Unió valamennyi tagországában már egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal

Kedvezmények: Lengyelországban a tömegközlekedési eszközökön 26 év alatt csakis és kizárólag lengyel felsőoktatási intézmény által kiállított vagy ISIC - International Student Identity Card - diákigazolványokkal vehetők igénybe a diákkedvezmények, a magyar diákigazolványokat nem fogadják el. ISIC kártyát Lengyelországban az alábbi linken felsorolt irodákban (főleg utazási irodák) lehet csináltatni és egy évig érvényesek a kiállítás dátumától:  www.isic.pl/pl/gdzie-mozna-wyrobic-karte.html, azonban célszerű még utazás előtt, Magyarországon beszerezni a nemzetközi  diákigazolványt: www.isic.hu/hol-valthatod-ki

Western Union - gyors pénzátutalási szolgáltatás: Kérjük, mielőtt elindulnak Lengyelországba, ismerkedjenek meg a Western Union gyors pénzátutalási szolgáltatással. Western Union honlapján és központi ügyfélszolgálatánál (+36 1 235 84 84) tájékozódhat bővebben.

Időjárás: Magyarországnál hűvösebb, csapadékosabb, kevesebb a napsütéses órák száma.

Ünnepek: jan. 1., jan. 6., Nagypéntek, Húsvét hétfő, máj. 1., máj. 3.- Alkotmány ünnepe, Úrnapja, aug. 15. - Nagyboldogasszony napja, nov. 1., nov. 11. – Függetlenség ünnepe, dec. 25-26.- Karácsony

Hasznos, sürgőségi telefonszámok: A külföldi turisták részére működik egy „Biztonsági telefonvonal”, amelyen különböző problémák esetén angol, német és orosz nyelven kérhető segítség, tájékoztatás. Az infóvonalon nagyon széles körű tájékoztatás kérhető (pl. különböző kedvezmények az egyes városokban tömegközlekedésre, belépőjegyekre). Vonalas telefonról hívható szám: + 48 801 888 844, +4822 278 7777. Mobil telefonról: +48 608 599 999

További fontos telefonszámok: 
Sürgősségi telefonszám: 112
vonalas telefonról: +48 801 888 844, +48 22 278 7777 
mobilról: +48 608 599 999
Rendőrség: 997
Mentő: 999
Tűzoltók: 998
Határőrség: +48 (0) 22500 4444
Sürgősségi autómentő: 19637
Közlekedési információk: 19111

Egyéb tájékoztatók:

Magyarország Nagykövetsége Varsó
Magyarország Főkonzulátusa Krakkó
https://www.lengyelorszag.travel/hu