Európa

Mai napon is érvényes: 2021.01.15.  

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviseletek:
Nagykövetség és Konzuli hivatal Berlin 
Főkonzulátus München, Stuttgart, Düsseldorf
Magyarország Tiszteletbeli Konzulja által vezetett konzuli képviselet, Nürnberg

Aktuális:

2021. 01. 14.
2020. 10. 30. napján a német Robert-Koch-Intézet rizikóterületté nyilvánította egész Magyarország területét. A szabályok 2020. november 1-jén 00:00-tól hatályosak.

Rizikóterületről történő beutazás esetén a következő előírások vannak érvényben.

FIGYELEM! 2021. január 14-i hatállyal módosultak a beutazási szabályok. 

Tesztelés beutazáskor

Annak a 6 évnél idősebb személynek, aki a beutazását megelőző 10 napon belül a közegészségügyi RKI intézet definíciója szerinti rizikóterületen (rizikóterületek listája: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888) tartózkodott, a beutazásakor, de legkésőbb azt követően 48 órán belül egy írásos teszteredménnyel kell rendelkeznie német, angol, vagy francia nyelven (PCR-, LAMP-, TMA-, vagy az előre meghatározott szempontok szerint készített antigén-teszt, teszt-kritériumok: https://www.bfarm.de/EN/MedicalDevices/AntigenTests/_node.html;jsessionid=CEA21BB902284747359104627DAFF35A.2_cid344). A mintavételre külföldön leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor, belföldi mintavételnél arra kell tekintettel lenni, hogy az eredményt a beutazó a beutazást követő 48 órán belül kézhez kapja. 

A rizikóterületeken belül kijelölésre került két új kategória: ahol különösen magas az aktuális fertőzési szám, illetve ahol a koronavírus speciális mutációi elterjedtek (a rizikóterületek listáján ezek a kategóriájú országok is megtalálhatók). Az ilyen országok esetében a tesztelésre már a beutazást megelőzően sort kell keríteni (mintavétel max. 48 órával az utazás előtt). 

Az első teszt kötelezettsége alól mentesül az, aki 

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • 72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;
 • ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;
 • a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;
 • külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;
 • az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

A különösen magas fertőzési számú országokból beutazók közül mentesül az első teszt kötelezettsége alól aki

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németországon átutazik;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodik Németországban;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • nyomós ok esetén az illetékes hatóság által adott egyedi engedély alapján.

Azon országból érkező beutazók esetében, ahol a koronavírus speciális mutációi elterjedtek, nincs lehetőség mentesítésre

A fent említett mentesülés akkor érvényesíthető, ha a beutazó nem mutat fel a betegségre utaló tüneteket. A mentesség alapjául szolgáló körülményt hitelt érdemlő módon kell tudni igazolni. 

Előzetes regisztráció

Az utazást megelőzően on-line a www.einreiseanmeldung.de oldalon lehet regisztrálni, a regisztrációs visszaigazolást az utazónak magánál kell tartania és azt az ellenőrző hatóságnak, vagy ha személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szolgáltatónak be kell mutatnia. Ha az elektronikus regisztrációra valamilyen okból nincs lehetőség, akkor egy pótregisztrációs lapot kell kitölteni (idegennyelvű részletes tájékoztatót és a kitöltendő nyomtatványt itt találja: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-aussteigekarte.html). Schengen-térségen belülről történő beutazásnál a pótregisztrációs lapot a beutazást követően a tartózkodási hely szerinti területileg illetékes hatóságnak, a Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében a határőrzést végző hatóságnak kell átadni, amely továbbítja azt az illetékes hatóságnak. Ha a beutazó, akinek csak pótregisztrációs lap kitöltésére volt lehetősége és utazásához személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a pótregisztrációs lapot Schengen-térségen belül történő utazás esetében átadja az utazási szolgáltatónak, Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében pedig a határellenőrzést végző hatóságnak. Az előzetes regisztráció alól mentesül aki

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;

A különösen magas fertőzési számú országokból beutazók közül nem mentesül az előzetes regisztráció alól a határon átnyúló személy-, vagy teherszállítást végző személy. Azon országból érkező beutazók esetében, ahol a koronavírus speciális mutációi elterjedtek, nincs lehetőség mentesítésre az előzetes regisztráció kötelessége alól

A tartományok által szabályozott, a beutazást követő (általában 10 napos) házi karanténra és a karantén feloldására alkalmas (második) tesztre vonatkozó előírásokat a kormányrendelet változatlanul hagyja. 

A személyszállítással foglalkozó vállalkozások felelőssége

Ggondoskodni kell arról, hogy utasaik az RKI beutazási információs brossúrájához hozzáférhessenek. A szolgáltatónak elindulás előtt a regisztrációs visszaigazolás, vagy pótregisztrációs lap meglétét, lehetőség szerint a tartalmát is ellenőriznie kell. A Schengen-térségen belül szolgáltató személyszállító vállalkozásnak a pótregisztrációs lapokat össze kell gyűjtenie és megérkezés után le kell adnia az illetékes német hatóságnak. Nem szállítható az a személy, aki nem rendelkezik regisztrációs visszaigazolással, vagy hiánymentesen kitöltött pótregisztrációs lappal, vagy az utazni szándékozó személy által bemutatott dokumentum valótlan adatot tartalmaz. Amennyiben a személyszállítással foglalkozó vállalkozás olyan rizikóterületről szállít személyeket Németországba, ahol különösen magas az aktuális fertőzési szám, vagy a koronavírus speciális mutációi elterjedtek, a teszteredmény meglétét is ellenőrizni kell. Amennyiben nincs lehetőség tesztelésre a rizikóterületen, a személyszállítással foglalkozó vállalkozás segítséget nyújthat a tesztelés elvégzéséhez. A személyszállítással foglalkozó vállalkozásnak a szállított személyek adatait 30 napig meg kell őrizniük, azokat a német illetékes hatóság felszólítására át kell adniuk. A személyszállítással foglalkozó vállalkozásoknak le kell adniuk az elérhetőségeiket az RKI intézetnek.

A szabályozás előreláthatólag 2021. március 31-ig marad érvényben.

FIGYELEM! A házi karanténra és annak idő előtti feloldására vonatkozó előírásokat továbbra is a tartományok szabályozzák, ezért részleteikben tartományonként eltérhetnek! Javasoljuk, utazás előtt tanulmányozzák a célállomás szerinti tartomány vonatkozó rendeletét.

Beutazást követően a lakóhelyre/tartózkodási helyre kell utazni és 10 napig házi karanténban kell tartózkodni. Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően koronavírusos tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelezni azt az illetékes egészségügyi hatóságnál.

A karantén időtartama lerövidíthető, amennyiben a beutazó személy egy újabb negatív tesztet is produkál. A második tesztet leghamarabb a karantén megkezdését követő 5 nap után lehet elvégeztetni. A teszt elvégzésére a beutazó elhagyhatja a karantént, de utána (az eredmény kézhezvételéig) vissza kell térni oda. 

A karanténszabályokat megszegők akár 25.000 EUR pénzbírsággal is számolhatnak.

A karanténszabályok alól általánosan mentesülnek a tranzitáló utasok. További kivételeket állapíthatnak meg a tartományi rendelkezések.

Bővebb információ a karanténkötelezettségről: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html#c18624

Tranzitálás

A németországi tranzitálás jellemzően korlátozások nélkül lehetséges, de ehhez hitelt érdemlően igazolni kell a továbbutazási szándékot, pl. egy Németországon kívüli úticélra szóló repülő-, vagy vonatjeggyel, vagy gépkocsi-bérleti szerződéssel. Németország területét a lehető legrövidebb (ésszerű) időn belül el kell hagyni. Azon országból érkező beutazók esetében, ahol a koronavírus speciális mutációi elterjedtek, a fentebb leírt regisztrációs és tesztelési kötelezettség alól még tranzitálás esetén sincs lehetőség mentesítésre.

Mentesülés

Jellemzően mentesülnek a karantén-kötelezettség alól bizonyos foglalkozások gyakorlói: pl. a személy- és teherszállításban tevékenykedők, egészségügyi személyzet, ingázók, előre meghatározott feltételek esetén sportolók, művészek, közeli hozzátartozókat látogatók. A vonatkozó előírások tartományonként eltérőek lehetnek, kérjük, előzetesen minden esetben tájékozódjanak a tartományi rendelkezésekről az illetékes egészségügyi hatóságnál. 

Kérjük, fentieket vegyék figyelembe utazásaik tervezésekor!

A rizikóterületek listáját itt találja: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

FIGYELEM! Németországban a következő higiéniai és kontaktus-korlátozási előírások vannak (jelen állás szerint 2021. január 31-ig) érvényben 

 • Egy háztartás tagjai egyszerre csak egy, másik háztartáshoz tartozó személlyel találkozhatnak.
 • Üzletek zárva tartanak (kivétel: élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak, benzinkutak, optikusok, hallókészüléket forgalmazó üzletek, autó- és kerékpárműhelyek, bankok, takarékpénztárak, posták, futárszolgálatok, vegytisztítók, mosodák, újságárusok, kisállatkereskedések, nagykereskedők).
 • Vendéglátóipari egységek (pl: éttermek, bárok, szórakozóhelyek) zárva tartanak (ételelvitel lehetséges).
 • A szabadidős tevékenységhez kötődő intézmények (pl. színházak, mozik, múzeumok) zárva tartanak.
 • Testápolást érintő szolgáltatások (pl. fodrászat, szépségszalon, masszázsszalon, tetoválószalon) nem működhetnek.
 • Hotspot-stratégia – kijárási korlátozás: Amennyiben egy adott járásban az elmúlt 7 napban 100.000 lakosra vetítve több mint 200 új fertőzöttet regisztrálnak, akkor a járás lakói a lakhelyük 15 km-es vonzáskörzetét csak nyomós okkal (pl. munkába járás, orvosi kezelés) hagyhatják el. E szabályozás tekintetében az adott település tekintendő lakhelynek (pl. egy a korlátozás hatálya alá eső nagyváros lakosa esetében a városon belül engedélyezett a mozgás, de a város közigazgatási határától számított 15 km-es sávon kívül nyomós ok nélkül nem tartózkodhat.).  Nem számít nyomós oknak: vásárlás, turisztikai célú (egynapos) kirándulás. 
 • Iskolák/óvodák zárva tartanak: gyermekfelügyeletet fenntartják, valamint iskolákban áttérnek a távoktatásra.
 • A tartományi rendelkezések szigoríthatják a maszkhasználatot is (pl. utcai maszkviselés előírása).
 • Nyomatékosan kérik továbbra is a lakosságot, hogy csak feltétlenül szükséges esetben utazzanak, mind országon belül, mind külföldre. 

Németország egész területén, minden tartományban elterjedt a koronavírus. Kérjük, hogy németországi tartózkodásuk idején is működjenek együtt a hatóságokkal a járvány hatásainak csökkentése érdekében.

Németország június 15- én megszüntette a járványügyi helyzettel kapcsolatos belső határellenőrzést minden szárazföldi határszakaszán, valamint a Schengen-térségen belüli légiforgalomban. Így tehát Magyarország, a további EU-tagállamok, Izland, Norvégia, Liechtenstein, illetve az Egyesült Királyság és Svájc állampolgárai, valamint a szűkebb értelemben vett családtagjaik (házastárs, gyermek) beutazhatnak  Németországba. Ugyanígy beutazhatnak továbbá azon harmadik országok állampolgárai is, akik a felsorolt államok valamelyikében állandó tartózkodásra jogosultak. 

A rizikóterületek listáján nem szereplő országból továbbra is csak meghatározott személyi kör, illetve csak alapos okkal léphetnek be Németország területére. A nyomós indok meglétét a német hatóságok a határátlépés alkalmával ellenőrzik.

A német-osztrák határszakaszon továbbra is fennmarad az illegális migráció kiszűrését célzó szúrópróbaszerű ellenőrzés.

A Németországi beutazási, és karanténrendelkezések aktuális szabályairól itt tájékozódhat: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html#doc13738352bodyText3 

Figyelem: azon személyeknek, akik beutazhatnak Németország területére, figyelembe kell venniük az utazásuk célját képező német tartomány karantén szabályait!

A Német Külügyi Hivatal által kiadott utazási tanácsokról itt tájékozódhat: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762  

Hasznos linkek: 

Legfontosabb információk és naponta aktualizált esetszámok a közegészségügyi Robert Koch Intézet honlapján: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Szövetségi Egészségügyi Minisztérium: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www. infektionsschutz.de

Nemzeti Népegészségügyi Központ: https://www.nnk.gov.hu/

Biztonság:

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>

Határellenőrzés
Felhívjuk a Németországba utazók figyelmét arra, hogy 2015 óta a szövetségi és a bajor rendőrség a közbiztonság megerősítése és az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében fokozott határellenőrzést vezetett be az osztrák-német határ három közúti átkelőhelyén: A3-as autópálya Passau; A8-as autópálya Salzburg, és A93-as autópálya Kufstein.

A határellenőrzések kiterjesztése miatt a határon átkelőknek hosszabb várakozási időre kell számítaniuk. A kisebb átkelőhelyeken, továbbá a határmenti területeken szúrópróbaszerű, mélységi ellenőrzésekre kerül sor.

Terrorizmus, terrorista cselekmények

A közintézmények, emlékművek, idegenforgalmi látványosságok, vallási emlékhelyek, létesítmények, valamint a külföldi képviseletek védelme megfelelő.

Utazási korlátozás elrendelését nem tartjuk indokoltnak, azonban nyomatékosítjuk, hogy Németországban is ajánlatos a kellő körültekintés a tömeges (pl. sport- vagy kulturális) rendezvényeken, sűrűn látogatott helyeken. Javasoljuk a Berlinben (főként az Alexanderplatz – Pariser Platz/Brandenburgi Kapu – Großer Stern (Siegessäule) közötti területeken (Berlin-Mitte) különösen gyakran) rendezett politikai jellegű demonstrációk elkerülését.

Bűnözés

Németország alapvetően biztonságos országnak minősül. A nagyobb városokban, idegenforgalmi látványosságok helyén (nem számottevő mértékben) előfordul a zsebtolvajlás, lopás, igen ritkán rablás, vagy a csalás egyes formái (pl. „itt a piros, hol a piros” játék vagy a hitelkártya-csalás).  

Szeretnénk felhívni a figyelmet az ún. útitárskereső szolgáltatások igénybevételének, az arra történő regisztrációnak a biztonsági kockázataira. Az online felületen regisztráló gépkocsivezetők - ellenérték fejében vagy anélkül - általuk ismeretlen személyeket szállítanak gépkocsijukban hosszabb távolságra, jellemzően külföldre. Az illegális migráció veszélyét figyelembe véve a Konzuli Szolgálat nyomatékosan felhívja a magyar állampolgárok figyelmét az ennek kapcsán kiközvetített utasok szállításában rejlő rizikóra, így többek között arra, hogy az ilyen központok által kiközvetített utasok illegális bevándorlók, vagy körözött bűnözők, kábítószercsempészek, stb. is lehetnek. Ilyen esetekben egy esetleges mélységi ellenőrzés során az őket szállító gyanútlan magyar állampolgár könnyen válhat embercsempészet, kábítószer-csempészet gyanúsítottjává, mert a szállított személyek által elkövetett bűncselekmény miatti büntetőeljárást az eljáró német hatóságok a gépkocsivezetőre is kiterjesztik.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
1) Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:    

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.
Az ideiglenes útlevelekkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány (minden típusú):
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló megállapodás alapján (lásd) a magyar állampolgárok 3 hónapnál rövidebb időtartamú látogatás alkalmával jogosultak az egy évnél nem régebben lejárt magánútlevelükkel vagy személyi igazolványukkal is beutazni Németországba. Javasoljuk, hogy az utazás előtt azonban a légitársasággal, busztársasággal, utazási irodával tisztázza az utazó a lejárt úti okmány használatának lehetőségét!Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):

A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint ajánlatos, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a németországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, utazási célt, időtartamot, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

Vízum:

Vízum beszerzése nem szükséges. Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Vám:

Házikedvencek beutazása:

www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html 

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Németországban általában 5-10 fokkal hidegebb van, mint Magyarországon. Az időjárás (főként az őszi és téli időszakban) sokszor esős, enyhén szeles. Szélsőséges időjárásra nem kell számítani, bár az utóbbi időben többször előfordultak orkán erejű szelek, heves esőzések.

Biztosítás: Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás, valamint poggyászbiztosítás megkötése. Szükség esetén lehetőség van arra, hogy magyarországi hozzátartozó, ismerős a Western Unionon (www.posta.hu/WesternUnion_Penzkuldes) keresztül pénzt utaljon át a hazautazás és egyéb költségei fedezésére.

Közlekedés: Érvényes magyar vezetői engedéllyel (B kategória) Németországban is vezethet. 

A szárazföldi (közúti, vasút) közlekedést tekintve jól kiépített és karbantartott autópálya- és úthálózaton közlekedhetünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tilosban parkoló gépkocsikat leggyakrabban elszállítják, aminek költsége a bírsággal együtt igen magas.

Németországban nincs általánosan kötelező sebességkorlátozás az autópályákon (az ajánlott sebesség 130 Km/h), azonban gyakori a helyi (jól kitáblázott) korlátozás, melynek betartása kötelező, ellenkező esetben magas bírságokkal (súlyosabb esetben szigorúbb szabálysértési vagy büntetőeljárással) számolhatnak. A közúti forgalomban részt vevő gépjárművek, tehergépkocsik, buszok műszaki állapotát, a sebességhatárok és a pihenőidők betartását rendszeresen és szigorúan ellenőrzik, szabálytalanság esetén magas bírságot szabnak ki, továbbá számolni kell a javíttatás magas költségeivel is (a továbbhaladás súlyosabb műszaki hiányosság esetén csak a javítás után megengedett). A közúti ellenőrzés helyéről történő elvontatás, szakértői vizsgálat, javítás vagy esetleges magyarországi hazaszállítás jelentős költséggel jár és azt a tulajdonosnak, üzemben tartónak kell megfizetnie. Felhívjuk a figyelmet a Németországra is érvényes gépjármű-biztosítás, valamint az érvényes okmányok fontosságára (vezetői engedély, rendszám, forgalmi engedély). 

Eltűnt gyermekek felkutatása: A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Németországban az átlagos európai közegészségügyi helyzet jellemző, a beutazás nem jelent megnövekedett biztonsági kockázatot. Az EU kártyáról szóló tájékoztatónkat itt találja. 

Általában a szükséges igazolások (nyomtatványok) hiányában is biztosítják az orvosilag feltétlenül szükséges akut, életmentő ellátásokat, de ebben az esetben a teljes költséget utólag a betegnek meg kell térítenie. Ezért különösen ajánlott a külföldi tartózkodás idejére érvényes, minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó utazási biztosítás előzetes megkötése.

Egyéb információ:

Németország Budapesti Nagykövetsége

Nagykövetség és Konzuli Hivatal Berlin
Főkonzulátus Stuttgart
Főkonzulátus München
Főkonzulátus Düsseldorf