Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.23.  

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviseletek:
Nagykövetség és Konzuli hivatal Berlin 
Főkonzulátus München, Stuttgart, Düsseldorf
Magyarország Tiszteletbeli Konzulja által vezetett konzuli képviselet, Nürnberg

Aktuális:

2021. 08. 04.
A Covid-19 járvány időszakára vonatkozó utazási tanácsok

1) A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazást! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu 

Augusztus 1. óta a német hatóságok két kategóriába sorolják be a világ országait:

 • magas fertőzöttségű rizikóterület, ahol kiemelkedően magas a fertőzések száma (Hochrisikogebiet)
 • vírusvariáns terület, ahol jelentős mértékben elterjedt egy olyan, Németországban még nem jellemző vírusmutáció, amellyel szemben az ismert oltóanyagok csak korlátozott védettséget nyújtanak  (Virusvariantengebiet)

Rizikóterületek listája:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

Augusztus 1. óta a besorolás nélküli országokból, vagy a magas fertőzöttségi rizikóterületről Németországba utazó, 12. életévét betöltött személynek kötelező rendelkeznie az országba történő belépéskor a következő három igazolás  egyikével, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési eszközzel (légi vagy vízi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország területére:

 • negatív teszteredmény VAGY 
 • igazolás oltottsági védelemről VAGY
 • igazolás a betegségből felgyógyultságról.

Azoknak a 12. életévüket betöltött személyeknek, akik vírusvariáns területről utaznak be, attól függetlenül rendelkezniük kell egy negatív teszteredménnyel, hogy van-e oltottsági igazolásuk vagy már felgyógyultak a koronavírus betegségből.

Az illetékes német hatóságok 2021. május 30. 00:00 órai hatállyal megszüntették Magyarország rizikóterületi besorolását, Magyarország tehát nem tartozik egyik kategóriába sem. Ennek eredményeképp megszűnt a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára az előzetes regisztrációs és karanténkötelezettség. 

A Magyarországról beutazó, 12. életévüket betöltött személyek számára fennáll a fentebb említett három igazolás valamelyikének bemutatási kötelezettsége a beutazás előtt a repülőgépre történő felszállás előtt, vagy a közúti és vasúti közlekedés során tartott szúrópróba-szerű ellenőrzés keretében. Az igazolásokkal tehát már a beutazáskor rendelkezni kell.

Az állampolgárok további kérdésekkel fordulhatnak az alábbi hatóságokhoz:

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Augusztus 1. óta a besorolás nélküli országokból, vagy a magas fertőzöttségi területről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező rendelkeznie az országba történő belépéskor a következő három igazolás egyikével, függetlenül attól, hogy milyen közlekedési eszközzel (légi vagy vízi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország területére:

 • negatív teszteredmény VAGY
 • igazolás oltottsági védelemről VAGY
 • igazolás a betegségből felgyógyultságról.

Vírusvariáns területről alapvetően tilos a szervezett személyszállítás, ilyen jellegű szolgáltatás csak előzetes egyedi engedély alapján lehetséges. Vírusvariáns területről csak a következő személyek utazhatnak be: német állampolgár, közvetlen hozzátartozója, illetve bejelentett németországi lakóhellyel rendelkező egyéb állampolgár. Kivételt képez az egészségügyi ellátószemélyzet, a mezőgazdaságban dolgozók, a teher- és áruszállítást biztosító személyzet, a repülőtéren átszálló, Németország területére nem beutazó személy, az ENSZ, vagy az IAEA munkatársa, valamint a sürgős humanitárius eset (pl. családtag halálesete, felügyelet nélkül maradt kiskorú ellátása, sürgős gyógykezelés).

Azoknak a 12. életévüket betöltött, beutazásra jogosult személyeknek, akik vírusvariáns területről utaznak be, attól függetlenül rendelkezniük kell egy negatív teszteredménnyel, hogy van-e oltottsági igazolásuk vagy már felgyógyultak a koronavírus betegségből.

A fentebb említett igazolások a következők lehetnek:

 • A beutazás időpontjában 48 óránál (vírusvariáns területről történő beutazás esetében 24 óránál) nem régebbi in-vitro antigénteszt (tehát öntesztet nem fogadnak el), vagy 72 óránál nem régebbi, nukleinsav kimutatásán alapuló teszt (PCR, LAMP, TMA). Bővebb információt az elfogadott tesztekről itt talál: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 
 • Igazolás oltottsági védelemről. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap. Emellett az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották a fent említett oltóanyagok valamelyikével. A Németországban engedélyezett oltóanyagok felsorolása megtalálható itt: https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-node.html;jsessionid=612784A4529661CA110AB1EB4E315B86.intranet222 
 • Igazolás arról, hogy a beutazó felgyógyult a betegségből. A betegségből történt felgyógyulást egy 28 napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel lehet igazolni.
 • Európai Uniós digitális Covid-igazolvány: Az igazolványt Németországban az EU által engedélyezett oltóanyagokkal (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) történt oltást követően adják ki. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akinél az előírt utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap. Emellett megkaphatja az Uniós igazolványt a negatívan tesztelt személy (max. 72 órás PCR-teszt, vagy max. 48 órás antigén gyorsteszt, öntesztet nem fogadnak el), továbbá a betegségből felgyógyult személy (28 napnál régebbi, de 180 napnál nem régebbi pozitív PCR-teszt, továbbá igazolás felgyógyultságról és egyszeri oltásról).

A fentebb felsorolt igazolás lehet papíralapon, vagy digitálisan kiállított német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelvű dokumentum.

A szabályok nem vonatkoznak a hivatásos személy-, teher- és árufuvarozókra, valamint a légi személyzetre. 

Bővebb információt az elfogadott tesztekről itt talál: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

b. Kell-e teszt? Igen. - 12 évnél idősebb személynek (KIVÉVE HA: teljes oltási védelemmel rendelkezik vagy koronavírus betegségből gyógyultságát igazolni tudja és nem vírusvariáns területről érkezik) 

A besorolás nélküli országokból és a magas fertőzöttségű rizikóterületről már a beutazáskor szükség van egy negatívtesztre, a mintavételre legkorábban a beutazást megelőző 48 órával (antigén teszt), vagy 72 órával (PCR-teszt) kerülhet sor. A tesztkötelezettség alól mentesül az, aki

 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít és az elmúlt 10 napban nem tartózkodott vírusvariáns területen;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott magas fertőzöttségű rizikóterületen;
 • nyomós ok esetén az illetékes hatóság által adott egyedi engedély alapján

Vírusvariáns területről történő beutazás esetén már a beutazáskor szükség van egy negatívtesztre, a mintavételre PCR-teszt esetében legkorábban a beutazást megelőző 72 órával, antigén teszt esetében legkorábban 24 órával kerülhet sor. A tesztkötelezettség alóli mentesítésre nincs lehetőség, tehát azoknak is rendelkezniük kell vele, akiket már beoltottak, vagy a koronavírus betegségből felgyógyultak. 

Az átszállás egy németországi repülőtéren nem számít beutazásnak.

c. Kell-e regisztrálni? Nem. (KIVÉTEL: rizikóterületről beutazó személyek)

Rizikóterületi besorolás nélküli országból beutazónak nem kell utazása előtt online regisztrálnia.

Az ügyfelek tájékoztatása céljából a lentiekben megtalálhatók a különböző rizikóterületi kategóriákhoz tartozó regisztrációs előírások.

Magas fertőzöttségű rizikóterület: A beutazást megelőzően on-line a www.einreiseanmeldung.de oldalon kell regisztrálni, a regisztrációs visszaigazolást az utazónak magánál kell tartania és azt az ellenőrző hatóságnak, vagy ha személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szolgáltatónak be kell mutatnia. Ha az elektronikus regisztrációra valamilyen okból nincs lehetőség, akkor egy pótregisztrációs lapot kell kitölteni (idegennyelvű részletes tájékoztatót és a kitöltendő nyomtatványt itt találja). Schengen-térségen belülről történő beutazásnál a pótregisztrációs lapot a beutazást követően a tartózkodási hely szerinti területileg illetékes hatóságnak, a Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében a határőrzést végző hatóságnak kell átadni, amely továbbítja azt az illetékes hatóságnak. Ha a beutazó, akinek csak pótregisztrációs lap kitöltésére volt lehetősége és utazásához személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a pótregisztrációs lapot Schengen-térségen belül történő utazás esetében átadja az utazási szolgáltatónak, Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében pedig a határellenőrzést végző hatóságnak. Az előzetes regisztráció alól mentesül aki

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen.

A vírusvariáns területről érkező beutazó abban az esetben mentesül az előzetes regisztráció kötelessége alól, ha a vírusvariáns területen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik.

A fenti felsorolás a szabályozás lényegesebb elemeit tartalmazza, a részletszabályok megismeréséhez keresse fel a szövetségi egészségügyi minisztérium (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-neue-einreisevo.html) és a szövetségi belügyminisztérium (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html;jsessionid=1926D09C02A58634B7A355290DE2A63E.1_cid295) honlapját.

d. Karanténkötelezettség: Nincs. (KIVÉTEL: rizikóterületről beutazó személyek)

Rizikóterületi besorolás nélküli országból beutazónak nem áll fenn karanténkötelezettség.

Az ügyfelek tájékoztatása céljából a lentiekben megtalálhatók a különböző rizikóterületi kategóriákhoz tartozó karantén-kötelezettségek.

Magas fertőzöttségű rizikóterületről történő beutazást követően 10 napig, a vírusvariáns területről történő beutazás esetén 14 napig kell házi karanténban tartózkodni. 

Magas fertőzöttségű rizikóterületről történő beutazás esetén egy oltási igazolás, vagy egy gyógyultsági igazolás bemutatását követően a beutazó befejezheti a karantént. A nevezett dokumentumok egyikét az illetékes egészségügyi hatóságnak be kell mutatni, tehát nem elég rendelkezni vele, azt el is kell juttatni a hatósághoz. Ennek egyik lehetősége, hogy a beutazó már az előzetes regisztráció során feltölti a nevezett dokumentumot, ebben az esetben már a beutazást követően nem kell karanténba vonulni. Ha a beutazó nem rendelkezik az említett dokumentumok valamelyikével, akkor egy negatív teszteredménnyel tudja lerövidíteni a karantént, de a tesztelést leghamarabb a beutazást követő 5. napon lehet végrehajtani. A 12. életévüket még be nem töltött személyek esetében a karantén a beutazást követő 5. napon automatikusan befejeződik.  

Magas fertőzöttségű rizikóterületről történő beutazás esetén mentesül a karantén alól aki:

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • 72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;
 • ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;
 • a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;
 • külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;
 • az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

Emellett azok a személyek mentesülnek, akik  

 • tevékenyse nélkülözhetetlen 
  - az egészségügyi ellátórendszer működtetésénél,
  - a közrend fenntartásánál,
  - a diplomáciai és konzuli kapcsolatok ápolásánál,
  - a jogszolgáltatás biztosításához,
  - a népképviselet, a kormányzás és a közigazgatás működtetéséhez,
  - az EU és a nemzetközi szervezetek működéséhez
 • közvetlen hozzátartozó meglátogatása, szülői felügyeleti, vagy láthatási jog gyakorlása
 • sürgős egészségügyi kezelés
 • gondozásra szoruló személy ellátása
 • igazoltan szakmai, vagy tanulmányi okból 5 napnál nem hosszabb időre utazik be
 • nemzetközi sportesemény akkreditált szervezője, vagy résztvevője
 • művészeti hivatás gyakorlása céljából, szerződéses kötelezettség alapján utazik be
 • idénymunkások (a beutazásukat követő 5 nap során zárt csoportban csak a szállás és a munkahely között közlekednek és a munkaadó előzetesen bejelenti foglalkoztatásukat az illetékes hatóságnál)
 • az illetékes hatóság igazolt nyomós ok alapján felmentette.

A vírusvariáns területről történő beutazás esetén a házi karantén időtartama 14 nap. A vírusvariáns területekről érkező, teljesen beoltott személyek karanténjukat abban az esetben fejezhetik be idő előtt, ha bizonyítható, hogy oltásuk hatékony az utazásukkal érintett területen elterjedt vírusvariánssal szemben. Az új szabályozás azután érvényes, hogy a Robert Koch Intézet (RKI) meghatározta az adott vírusvariáns elleni hatékonyságot, és azt a honlapján közzétette. Az országba beutazók az oltási igazolásuk illetékes egészségügyi hatósághoz történő benyújtásával tudják igazolni oltottsági védelmüket. Továbbá, amennyiben a vírusvariáns területről beutazó személy karanténjának ideje alatt az adott vírusvariáns területet (ahonnan beutazott) „átminősítik”, azaz egy másik kategóriába sorolják, a karanténszabályok az új besorolás szabályai szerint alakulnak, azaz lehetőség lesz a szigorú 14 napos karanténidő lerövidítésére.

Vírusvariáns területről történő beutazás esetén mentesül a karantén alól aki:

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • 72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;
 • ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;
 • az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

Emellett azok a személyek mentesülnek, akik egy nemzetközi sportesemény akkreditált szervezői, vagy résztvevői és naponta egy alkalommal tesztelik őket. A kötelezettség alól mentesülhet az a személy is, akit az illetékes hatóság igazolt nyomós ok alapján felmentett.

A fenti felsorolás a szabályozás lényegesebb elemeit tartalmazza, a részletszabályok megismeréséhez keresse fel a szövetségi egészségügyi minisztérium (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-neue-einreisevo.html) és a szövetségi belügyminisztérium (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html;jsessionid=1926D09C02A58634B7A355290DE2A63E.1_cid295) honlapját.

A tartományi fertőzésvédelmi rendeletek a fentiektől eltérő szabályokat is tartalmazhatnak. Kérjük, beutazás előtt tanulmányozzák a tervezett tartózkodási helyükön érvényes rendeletet. 

Az egyes tartományok fertőzésvédelmi rendeletei megtalálhatók itt.

e. Oltási/védettségi igazolás: Van.

Oltási kötelezettség: Nincs.

Az oltási igazolás lehet papíralapon, vagy digitálisan kiállított német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelvű dokumentum. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akit a német PEI intézet által jóváhagyott oltóanyagok (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírások szerinti mennyiségű dózissal (akár ugyanazon vakcinával, akár többféle vakcina kombinációjával) beoltottak és az utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap. Emellett az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották a fent említett oltóanyagok valamelyikével. 

Európai Uniós digitális Covid-igazolvány. Az igazolványt Németországban az EU által engedélyezett oltóanyagokkal (jelenleg: Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) történt oltást követően adják ki. Oltottsági védelemmel az a személy rendelkezik, akinél az előírt utolsó dózis beoltását követően eltelt legalább 14 nap. Emellett megkaphatja az Uniós igazolványt a negatívan tesztelt személy (max. 72 órás PCR-teszt, vagy max. 48 órás antigén gyorsteszt, öntesztet nem fogadnak el), továbbá a betegségből felgyógyult személy (28 napnál régebbi, de 180 napnál nem régebbi pozitív PCR-teszt, továbbá igazolás felgyógyultságról és egyszeri oltásról).

A Németországban engedélyezett oltóanyagok felsorolása megtalálható itt.

A betegségből történt felgyógyulást egy 28 napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel lehet igazolni.

f. Üzleti célú beutazás feltétele: 

A német beutazási és fertőzésvédelmi rendeletek nem alkalmaznak ilyen kategóriát.

g. Kivételek: 

Tranzit. Németországi tranzit esetén a következőkre kell tekintettel lenni. A 12. életévét betöltő tranzitáló utazó, aki közúton, vasúton, vagy vízi úton érkezik Németországba, a következő három igazolás valamelyikét kell bemutatnia, függetlenül attól, hogy besorolás nélküli országból, vagy magas fertőzöttségű területről lép az ország területére: negatív teszteredmény VAGY igazolás oltottsági védelemről VAGY igazolás a betegségből felgyógyultságról. Ugyanez vonatkozik arra az utazóra, aki repülőgépen érkezik, de nem száll át ugyanazon a repülőtéren, hanem más módon folytatja utazását. A vírusvariáns területről érkező beutazónak attól függetlenül rendelkeznie kell egy negatív teszteredménnyel, hogy van-e oltottsági igazolása vagy már felgyógyult a koronavírus betegségből.

A repülőtéri átszállás nem számít beutazásnak, ebben az esetben az utazóra nem vonatkoznak a német beutazási szabályok.

Tranzitálásnál hitelt érdemlően igazolni kell a továbbutazási szándékot, pl. egy Németországon kívüli úticélra szóló repülő-, vagy vonatjeggyel, vagy gépkocsi-bérleti szerződéssel. Németország területét a lehető legrövidebb (ésszerű) időn belül el kell hagyni. 

Karantén alóli kivételek. Németországban a tartományok saját hatáskörben szabályozzák a karantén előírásait, ezért nem lehet az egész országra vonatkozó egységes szabályozásról beszélni. Kivételek vonatkozhatnak közvetlen családtagok kapcsolattartására, bizonyos foglalkozási körök munkavállalóira (egészségügy, személy- és áruszállítás, rendszerreleváns vállalkozások), határmenti ingázókra, szolgálati út keretében katonákra és rendőrökre. A kivételek konkrét meghatározása érdekében javasolt a célállomás szerinti tartomány szabályozásának tanulmányozása (az egyes tartományok fertőzésvédelmi rendeletei megtalálhatók itt).

Rendkívüli esetekben (pl. hozzátartozó halálesete, temetés) karantén alóli mentesítést lehet kérelmezni a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóságtól. Az egészségügyi hatóságok elérhetősége kikereshető itt

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a személyszállítást végző vállalkozások saját szabályokat is hozhatnak, amelyek a célállomás szabályainál szigorúbbak lehetnek, ezért javasoljuk, hogy személyszállítási szolgáltatás igénybe vétele előtt a szolgáltatónál tájékozódjanak a szolgáltatásra vonatkozó szabályozásról. 

Kérjük, a beutazáshoz szükséges dokumentumokat (pl. oltási igazolás, teszteredmény, adott esetben regisztrációs visszaigazolás) az utazás során tartsák maguknál, azt mutassák be a határőrizetért felelős hivatalos személynek (illetve szükség esetén a személyszállítást végző szolgáltatónak) és őrizzék meg 14 napig a beutazást követően. A tranzitálási szándékot igazoló dokumentumokat az utazás során tartsák maguknál, azt mutassák be a határőrizetért felelős hivatalos személynek.

3.) Kiutazás az országból: 

Németországból nincs kiutazási tilalom.

4.) Beutazás Magyarországra: 

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a rTpydl6JzQ4zza29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a pjblpxPpqJPRxbq4MzjIa29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem   

5.) További tudnivalók:

Németországban higiéniai és kontaktus-korlátozási előírások vannak érvényben, amelyek tartományonként különbözőek lehetnek. A következő korlátozások jellemzően mindenhol érvényesek:

 • Egy háztartás tagjai egyelőre csak korlátozott számú, másik háztartáshoz tartozó személlyel találkozhatnak.
 • Orvosi maszk (műtős, vagy FFP2-maszk) használata tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, hivatalokban kötelező.
 • Az üzletek fokozatosan nyitnak újra, a vásárlás jellemzően a fentebb leírt negatív teszt (antigén, vagy PCR), vagy oltottsági védelmet, vagy a betegségből történt felgyógyulást igazoló dokumentum birtokában lehetséges.
 • Nem kell tesztet/védettségi igazolást bemutatni a belépéshez pl: élelmiszerüzletek, drogériák, benzinkutak esetén, de FFP2 maszk használata kötelező.
 • A vendéglátóipari egységek (pl: éttermek, szórakozóhelyek), szabadidős tevékenységhez kötődő intézmények (pl. színházak, mozik, múzeumok), testápolást érintő szolgáltatások (pl. fodrászat, szépségszalon, masszázsszalon) fokozatosan nyitnak újra, igénybe vételük jellemzően a fentebb leírt negatív teszt (antigén, vagy PCR), vagy oltottsági védelmet, vagy a betegségből történt felgyógyulást igazoló dokumentum birtokában lehetséges.
 • A szálláshelyek fokozatosan újranyitják kapuikat a turisták előtt, a szabályozás tartományonként különböző lehet. Kérjük, a szállásfoglalás előtt tájékozódjanak a tervezett szállásadónál, illetve tanulmányozzák a szálláshely szerinti tartomány előírásait.

A járványügyi helyzettől függően a fentieken túlmutató helyi korlátozások is érvényben lehetnek (pl. kijárási korlátozások), ezért, kérjük, mindig tájékozódjanak a tervezett lakó-, vagy tartózkodási helyükön életbe léptetett tartományi és járási szabályozásról.

Hasznos linkek: 

6.) A nyári szezonra vonatkozó további információ

Németország egészségügyi ellátórendszere eddig jól kezelte a járványhelyzetet, el tudta látni a betegeket. Az európai betegbiztosítókártya birtokában az esetlegesen megbetegedő utazónak az ambuláns alapellátások járnak automatikusan. Emellett javasoljuk kiegészítő utazási biztosítás megkötését.

Biztonság:

A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazás! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

Határellenőrzés
Felhívjuk a Németországba utazók figyelmét arra, hogy 2015 óta a szövetségi és a bajor rendőrség a közbiztonság megerősítése és az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében fokozott határellenőrzést vezetett be az osztrák-német határ három közúti átkelőhelyén: A3-as autópálya Passau; A8-as autópálya Salzburg, és A93-as autópálya Kufstein.

A határellenőrzések kiterjesztése miatt a határon átkelőknek hosszabb várakozási időre kell számítaniuk. A kisebb átkelőhelyeken, továbbá a határmenti területeken szúrópróbaszerű, mélységi ellenőrzésekre kerül sor.

Terrorizmus, terrorista cselekmények

A közintézmények, emlékművek, idegenforgalmi látványosságok, vallási emlékhelyek, létesítmények, valamint a külföldi képviseletek védelme megfelelő.

Utazási korlátozás elrendelését nem tartjuk indokoltnak, azonban nyomatékosítjuk, hogy Németországban is ajánlatos a kellő körültekintés a tömeges (pl. sport- vagy kulturális) rendezvényeken, sűrűn látogatott helyeken. Javasoljuk a Berlinben (főként az Alexanderplatz – Pariser Platz/Brandenburgi Kapu – Großer Stern (Siegessäule) közötti területeken (Berlin-Mitte) különösen gyakran) rendezett politikai jellegű demonstrációk elkerülését.

Bűnözés

Németország alapvetően biztonságos országnak minősül. A nagyobb városokban, idegenforgalmi látványosságok helyén (nem számottevő mértékben) előfordul a zsebtolvajlás, lopás, igen ritkán rablás, vagy a csalás egyes formái (pl. „itt a piros, hol a piros” játék vagy a hitelkártya-csalás).  

Szeretnénk felhívni a figyelmet az ún. útitárskereső szolgáltatások igénybevételének, az arra történő regisztrációnak a biztonsági kockázataira. Az online felületen regisztráló gépkocsivezetők - ellenérték fejében vagy anélkül - általuk ismeretlen személyeket szállítanak gépkocsijukban hosszabb távolságra, jellemzően külföldre. Az illegális migráció veszélyét figyelembe véve a Konzuli Szolgálat nyomatékosan felhívja a magyar állampolgárok figyelmét az ennek kapcsán kiközvetített utasok szállításában rejlő rizikóra, így többek között arra, hogy az ilyen központok által kiközvetített utasok illegális bevándorlók, vagy körözött bűnözők, kábítószercsempészek, stb. is lehetnek. Ilyen esetekben egy esetleges mélységi ellenőrzés során az őket szállító gyanútlan magyar állampolgár könnyen válhat embercsempészet, kábítószer-csempészet gyanúsítottjává, mert a szállított személyek által elkövetett bűncselekmény miatti büntetőeljárást az eljáró német hatóságok a gépkocsivezetőre is kiterjesztik.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
1) Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:    

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.
Az ideiglenes útlevelekkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány (minden típusú):
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló megállapodás alapján (lásd) a magyar állampolgárok 3 hónapnál rövidebb időtartamú látogatás alkalmával jogosultak az egy évnél nem régebben lejárt magánútlevelükkel vagy személyi igazolványukkal is beutazni Németországba. Javasoljuk, hogy az utazás előtt azonban a légitársasággal, busztársasággal, utazási irodával tisztázza az utazó a lejárt úti okmány használatának lehetőségét!Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):

A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint ajánlatos, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a németországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, utazási célt, időtartamot, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

Vízum:

Vízum beszerzése nem szükséges. Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Vám:

Házikedvencek beutazása:

www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html 

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Németországban általában 5-10 fokkal hidegebb van, mint Magyarországon. Az időjárás (főként az őszi és téli időszakban) sokszor esős, enyhén szeles. Szélsőséges időjárásra nem kell számítani, bár az utóbbi időben többször előfordultak orkán erejű szelek, heves esőzések.

Biztosítás: Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás, valamint poggyászbiztosítás megkötése. Szükség esetén lehetőség van arra, hogy magyarországi hozzátartozó, ismerős a Western Unionon (www.posta.hu/WesternUnion_Penzkuldes) keresztül pénzt utaljon át a hazautazás és egyéb költségei fedezésére.

Közlekedés: Érvényes magyar vezetői engedéllyel (B kategória) Németországban is vezethet. 

A szárazföldi (közúti, vasút) közlekedést tekintve jól kiépített és karbantartott autópálya- és úthálózaton közlekedhetünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tilosban parkoló gépkocsikat leggyakrabban elszállítják, aminek költsége a bírsággal együtt igen magas.

Németországban nincs általánosan kötelező sebességkorlátozás az autópályákon (az ajánlott sebesség 130 Km/h), azonban gyakori a helyi (jól kitáblázott) korlátozás, melynek betartása kötelező, ellenkező esetben magas bírságokkal (súlyosabb esetben szigorúbb szabálysértési vagy büntetőeljárással) számolhatnak. A közúti forgalomban részt vevő gépjárművek, tehergépkocsik, buszok műszaki állapotát, a sebességhatárok és a pihenőidők betartását rendszeresen és szigorúan ellenőrzik, szabálytalanság esetén magas bírságot szabnak ki, továbbá számolni kell a javíttatás magas költségeivel is (a továbbhaladás súlyosabb műszaki hiányosság esetén csak a javítás után megengedett). A közúti ellenőrzés helyéről történő elvontatás, szakértői vizsgálat, javítás vagy esetleges magyarországi hazaszállítás jelentős költséggel jár és azt a tulajdonosnak, üzemben tartónak kell megfizetnie. Felhívjuk a figyelmet a Németországra is érvényes gépjármű-biztosítás, valamint az érvényes okmányok fontosságára (vezetői engedély, rendszám, forgalmi engedély). 

Eltűnt gyermekek felkutatása: A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Németországban az átlagos európai közegészségügyi helyzet jellemző, a beutazás nem jelent megnövekedett biztonsági kockázatot. Az EU kártyáról szóló tájékoztatónkat itt találja. 

Általában a szükséges igazolások (nyomtatványok) hiányában is biztosítják az orvosilag feltétlenül szükséges akut, életmentő ellátásokat, de ebben az esetben a teljes költséget utólag a betegnek meg kell térítenie. Ezért különösen ajánlott a külföldi tartózkodás idejére érvényes, minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó utazási biztosítás előzetes megkötése.

Egyéb információ:

Németország Budapesti Nagykövetsége

Nagykövetség és Konzuli Hivatal Berlin
Főkonzulátus Stuttgart
Főkonzulátus München
Főkonzulátus Düsseldorf