Európa

Mai napon is érvényes: 2021.04.18.  

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviseletek:
Nagykövetség és Konzuli hivatal Berlin 
Főkonzulátus München, Stuttgart, Düsseldorf
Magyarország Tiszteletbeli Konzulja által vezetett konzuli képviselet, Nürnberg

Aktuális:

2021. 04. 01.
Az illetékes német hatóságok 2021. március 28. 00:00 órai hatállyal Csehországot és Szlovákiát magas fertőzöttségű területnek (Hochinzidenzgebiet), Ausztria Tirol tartományát pedig rizikóterületnek nyilvánítják. A változás következtében az említett időponttól kezdve lehetővé válik ezekről a területekről is a beutazás Németországba, a beutazási feltételek lejjebb találhatóak.

Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. március 7. 00:00 órai hatállyal magas fertőzöttségű területnek (Hochinzidenzgebiet) nyilvánítják. Az ezzel járó legfőbb változás, hogy a Magyarországról érkező beutazónak már a Németországba történő beutazáskor kell rendelkeznie egy negatívteszttel, melynek mintavételére leghamarabb 48 órával a beutazás előtt került sor. A kategóriához kapcsolódó részletes beutazási szabályokról a lentebbi leírásunkban olvashat.

A német hatóságok március 2-i hatállyal vírusvariáns területté nyilvánították Franciaország Moselle megyéjét. A területről való beutazás szabályai megegyeznek a Csehországból, Szlovákiából, vagy az ausztriai Tirol tartományból való beutazás szabályaival (ld. lentebb). A német-francia határon emiatt nem vezetnek be szigorú határellenőrzést, de a mélységi ellenőrzést megerősítik.

Az RKI 2021. február 12-én vírusvariáns területté nyilvánította Csehországot, Szlovákiát és Ausztria Tirol tartományát. Ennek értelmében Németországba tilos a beutazás ezekről a területekről. A beutazási tilalom hatálya nem terjed ki a német állampolgárokra, a Németországban lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező külföldiekre, továbbá az áru- és teherforgalomban, az egészségügyben és a mezőgazdaságban dolgozókra. Minden beutazni szándékozó és arra jogosult személy köteles előzetesen regisztrálni és egy 48 óránál nem régebbi negatívtesztet bemutatni, függetlenül attól, hogy a vírusvariáns területen tartózkodott, vagy azon csak áthaladt. Ez az előírás vonatkozik a Csehországból és Tirol tartományból érkező teherforgalomban dolgozó személyekre is, függetlenül attól, hogy lerakodási, vagy tranzitálási céllal történik a belépés Németországba.

2021. február 14. óta a német belügyminisztérium rendeletére a német-cseh határon és a német-osztrák határ egy részén (Tirol) folyamatosan ellenőrzik a belépő forgalmat és számon kérik a beutazási feltételek teljesítését. Az ezen határszakaszokon történő további határátlépési szabályokról itt tájékozódhatnak, valamint itt.

Az állampolgárok további kérdésekkel fordulhatnak az alábbi hatóságokhoz:

Jelen állás szerint Ausztria tartományai közül kizárólag Tirol számít vírusvariáns területnek, a többi tartományt hagyományos értelemben vett rizikóterületként tartják nyilván a német hatóságok. Ennek megfelelően az onnan való beutazás korlátozásai enyhébbek, ezen a határszakaszon nem alkalmaznak szigorított határellenőrzést. A Passau/Straubing és a Salzburg/Freilassing nemzetközi autópálya határátkelőhelyeken az eddig megszokott módon folytatják a beléptetést (a rizikóterületről való beutazás szabályairól lentebbi leírásunkban olvashat).

1) Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt! 

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik.

2) A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni Németországba: 

A közegészségügyi RKI intézet (a külügy-, a belügy- és az egészségügyi minisztériummal egyeztetve) négy kategóriába sorolja be a világ országait:

 • rizikómentes terület (nincs beutazási korlátozás, előírás)
 • rizikóterület (Risikogebiet)
 • magas fertőzöttségű terület, ahol kiemelkedően magas a fertőzések száma (Hochinzidenzgebiet)
 • vírusvariáns terület, ahol jelentős mértékben elterjedtek a vírusmutációk (Virusvariantengebiet)

Rizikóterületek listája:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html?nn=13490888

2020. 10. 30. napján az RKI rizikóterületté nyilvánította egész Magyarország területét.

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Rizikóterületről és magas fertőzöttségű területről alapvetően be lehet utazni, de turisztikai utazások nem lehetségesek (szálláshelyeken nem engedélyezett a turisztikai célú elszállásolás).

Vírusvariáns területről alapvetően tilos a szervezett személyszállítás, ilyen jellegű szolgáltatás csak előzetes egyedi engedély alapján lehetséges. Vírusvariáns területről csak a következő személyek utazhatnak be: német állampolgár, közvetlen hozzátartozója, illetve bejelentett németországi lakóhellyel rendelkező egyéb állampolgár. Kivételt képez az egészségügyi ellátószemélyzet, a mezőgazdaságban dolgozók, a teher- és áruszállítást biztosító személyzet, valamint sürgős humanitárius esetek (pl. családtag halálesete, felügyelet nélkül maradt kiskorú ellátása, sürgős gyógykezelés, az ENSZ, vagy az IAEA munkatársa). A vírusvariáns területről beutazók abban az esetben tranzitálhatnak Németországon keresztül, ha nem hagyják el a tranzitzónát (jellemzően repülőtereken a Schengen-zónából kifelé, vagy a Schengen zónába befelé irányuló, de nem Schengen-tagállamok közötti utazás esetén). A fenti előírások vonatkoznak minden személyre, aki vírusvariáns területről lép be Németország területére függetlenül attól, hogy a beutazó a vírusvariáns területen tartózkodott, vagy azon csak átutazott.

Légi úton:

Változnak a Németországba légi úton történő utazás szabályai 2021. 03. 30- ától!

Valamennyi Németországba légi úton utazó személynek a beutazást megelőzően, a légitársaság részére az utazás megkezdése előtt be kell mutatnia egy, a beutazást megelőző 48 óránál nem régebbi negatív teszteredményt, függetlenül a kiindulási ország rizikóterületi besorolásáról. A negatív teszteredmény lehet német, angol, vagy francia nyelven kiállított, papír alapú vagy elektronikus dokumentum (PCR-, LAMP-, TMA-, vagy a német közegészségügyi intézet RKI által meghatározott szempontok szerint készített antigén-teszt). A mintavételre leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor. A szabályok nem vonatkoznak a hivatásos személy-, teher- és árufuvarozókra, valamint a légi személyzetre.

A rendelkezés 2021. május 12- éig hatályos.

A busszal, autóval, vonattal, vagy hajóval Németországba utazókra vonatkozó szabályok változatlanok maradnak.

Bővebb információt az elfogadott tesztekről itt talál: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

b. Kell-e teszt? Igen. 

Rizikóterület: annak a 6 évnél idősebb személynek, aki a beutazását megelőző 10 napon belül rizikóterületen  tartózkodott, a beutazásakor, de legkésőbb azt követően 48 órán belül egy írásos teszteredménnyel kell rendelkeznie német, angol, vagy francia nyelven (PCR-, LAMP-, TMA-, vagy az RKI által meghatározott szempontok szerint készített antigén-teszt; a teszt-kritériumok itt találhatók). A mintavételre külföldön leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor, belföldi mintavételnél arra kell tekintettel lenni, hogy az eredményt a beutazó a beutazást követő 48 órán belül kézhez kapja. A tesztkötelezettség alól mentesül az, aki 

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, árut, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • 72 óránál rövidebb ideig Németországban tartózkodó közeli hozzátartozó családlátogatáson; egészségügyi dolgozó; magas rangú diplomata és szakkonzul; népképviseleti és kormányzati tisztségviselő; hivatalos úton lévő rendőr Schengen-tagállamokból;
 • ingázó, aki legalább hetente egyszer visszatér lakhelyére;
 • a Bundeswehr katonája; a Bundeswehr gyakorlatán részt vevő külföldi katona;
 • külföldi katona a NATO, vagy az EU kötelékében;
 • az illetékes hatóság által engedélyezett kivétel esetében.

Magas fertőzöttségű területről már a beutazáskor szükség van egy negatívtesztre, a mintavételre leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor. A tesztkötelezettség alól mentesül az, aki

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németországon átutazik;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodik Németországban;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen;
 • nyomós ok esetén az illetékes hatóság által adott egyedi engedély alapján

Vírusvariáns területről történő beutazás esetén már a beutazáskor szükség van egy negatívtesztre, a mintavételre leghamarabb a beutazást megelőző 48 órával kerülhet sor. A tesztkötelezettség alóli mentesítésre nincs lehetőség.

c. Kell-e regisztrálni? Igen. 

Rizikóterület: A beutazást megelőzően on-line a www.einreiseanmeldung.de oldalon kell regisztrálni, a regisztrációs visszaigazolást az utazónak magánál kell tartania és azt az ellenőrző hatóságnak, vagy ha személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a szolgáltatónak be kell mutatnia. Ha az elektronikus regisztrációra valamilyen okból nincs lehetőség, akkor egy pótregisztrációs lapot kell kitölteni (idegennyelvű részletes tájékoztatót és a kitöltendő nyomtatványt itt találja). Schengen-térségen belülről történő beutazásnál a pótregisztrációs lapot a beutazást követően a tartózkodási hely szerinti területileg illetékes hatóságnak, a Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében a határőrzést végző hatóságnak kell átadni, amely továbbítja azt az illetékes hatóságnak. Ha a beutazó, akinek csak pótregisztrációs lap kitöltésére volt lehetősége és utazásához személyszállítási szolgáltatást vesz igénybe, akkor a pótregisztrációs lapot Schengen-térségen belül történő utazás esetében átadja az utazási szolgáltatónak, Schengen-térségen kívülről történő beutazás esetében pedig a határellenőrzést végző hatóságnak. Az előzetes regisztráció alól mentesül aki

 • a rizikóterületen csak átutazott, vagy Németország területén átutazik;
 • határmenti forgalomban max. 24 órát tartózkodott rizikóterületen, vagy max. 24 órát tartózkodik Németország területén;
 • határokon átnyúlóan foglalkozásszerűen személyeket, terhet, vagy javakat szállít;
 • hivatalos delegáció tagjaként a berlini, vagy a kölni repülőtér kormányváróján keresztül tér vissza Németországba és 72 óránál rövidebb ideig tartózkodott rizikóterületen.

A magas fertőzöttségű területről beutazók esetében is érvényesülnek a fenti mentességek egy kivételével: a határon átnyúló személy-, vagy teherszállítást végző személyeknek is kell előzetesen regisztrálniuk. 

A vírusvariáns területről érkező beutazók esetében nincs lehetőség mentesítésre az előzetes regisztráció kötelessége alól.

d. Karanténkötelezettség: Van. 

A házi karanténra, annak időtartamára és idő előtti feloldására vonatkozó előírásokat továbbra is a tartományok szabályozzák, ezért részleteikben tartományonként eltérhetnek! Javasoljuk, utazás előtt tanulmányozzák a célállomás szerinti tartomány vonatkozó rendeletét.

Jellemzően a rizikóterületről és a magas fertőzöttségű területről történő beutazást követően a lakóhelyre/tartózkodási helyre kell utazni és 10 napig házi karanténban kell tartózkodni. Abban az esetben, ha valaki a beutazáskor, vagy azt követően koronavírusos tüneteket észlel magán, köteles azonnal jelezni azt az illetékes egészségügyi hatóságnál. A karantén időtartama lerövidíthető, amennyiben a beutazó személy egy újabb negatív tesztet is produkál. A második tesztet leghamarabb a karantén megkezdését követő 5 napon lehet elvégeztetni. A teszt elvégzésére a beutazó elhagyhatja a karantént, de utána (az eredmény kézhezvételéig) vissza kell térni oda.

A vírusvariáns területről történő beutazás esetén a házi karantén időtartama 14 nap, amelynek lerövidítésére nincs lehetőség!

Az egyes tartományok fertőzésvédelmi rendeletei megtalálhatók itt.

e. Üzleti célú beutazás feltétele: 

A német beutazási és fertőzésvédelmi rendeletek nem alkalmaznak ilyen kategóriát.

f. Kivételek: 

Tranzit. A németországi tranzitálás jellemzően korlátozások nélkül lehetséges, de ehhez hitelt érdemlően igazolni kell a továbbutazási szándékot, pl. egy Németországon kívüli úticélra szóló repülő-, vagy vonatjeggyel, vagy gépkocsi-bérleti szerződéssel. Németország területét a lehető legrövidebb (ésszerű) időn belül el kell hagyni. A vírusvariáns-területről érkező, Németországba belépésre nem jogosult személy (felsorolást ld. fentebb) csak akkor tranzitálhat Németországban, ha a repülőtér nemzetközi tranzitzónáját nem hagyja el (tehát Schengen-tagállamok közötti tranzit nem lehetséges, csak a Schengen-zónából kifelé, vagy a Schengen zónába befelé irányuló utazás esetén. A vírusvariáns területről érkező beutazók esetében a regisztrációs és tesztelési kötelezettség alól még tranzitálás esetén sincs lehetőség mentesítésre.

Karantén alóli kivételek. Németországban a tartományok saját hatáskörben szabályozzák a karantén előírásait, ezért nem lehet az egész országra vonatkozó egységes szabályozásról beszélni. Kivételek vonatkozhatnak közvetlen családtagok kapcsolattartására, bizonyos foglalkozási körök munkavállalóira (egészségügy, személy- és áruszállítás, rendszerreleváns vállalkozások), határmenti ingázókra, szolgálati út keretében katonákra és rendőrökre. A kivételek konkrét meghatározása érdekében javasolt a célállomás szerinti tartomány szabályozásának tanulmányozása (az egyes tartományok fertőzésvédelmi rendeletei megtalálhatók itt).

Rendkívüli esetekben (pl. hozzátartozó halálesete, temetés) karantén alóli mentesítést lehet kérelmezni a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes egészségügyi hatóságtól. Az egészségügyi hatóságok elérhetősége kikereshető itt

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a személyszállítást végző vállalkozások saját szabályokat is hozhatnak, amelyek a célállomás szabályainál szigorúbbak lehetnek, ezért javasoljuk, hogy személyszállítási szolgáltatás igénybe vétele előtt a szolgáltatónál tájékozódjanak a szolgáltatásra vonatkozó szabályozásról. 

Kérjük, a beutazáshoz szükséges dokumentumokat (regisztrációs visszaigazolás, adott esetben teszteredmény) az utazás során tartsák maguknál, azt mutassák be a határőrizetért felelős hivatalos személynek (illetve szükség esetén a személyszállítást végző szolgáltatónak) és őrizzék meg 14 napig a beutazást követően. A tranzitálási szándékot igazoló dokumentumokat az utazás során tartsák maguknál, azt mutassák be a határőrizetért felelős hivatalos személynek.

g. Kiutazás az országból: 

Németországból nincs kiutazási tilalom.

h. Beutazás Magyarországra: 

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a következő linken található: klikk ide

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a hUFKJxee8Z0zIlhZza29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) és érdeklődni lehet a UlHGkJLAftqI3cMwa29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem 

3) További tudnivalók:

Németországban higiéniai és kontaktus-korlátozási előírások vannak érvényben, amelyek tartományonként különbözőek lehetnek. A következő korlátozások jellemzően mindenhol érvényesek:

 • Egy háztartás tagjai egyszerre csak egy, másik háztartáshoz tartozó személlyel találkozhatnak.
 • Orvosi maszk (műtős, vagy FFP2-maszk) használata tömegközlekedési eszközökön, üzletekben, hivatalokban kötelező.
 • Üzletek zárva tartanak (kivétel: pl. élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak, benzinkutak).
 • Vendéglátóipari egységek (pl: éttermek, szórakozóhelyek), szabadidős tevékenységhez kötődő intézmények (pl. színházak, mozik, múzeumok), testápolást érintő szolgáltatások (pl. fodrászat, szépségszalon, masszázsszalon) zárva tartanak.
 • Turisztikai jellegű elszállásolásra nincs lehetőség.

A járványügyi helyzettől függően a fentieken túlmutató helyi korlátozások is érvényben lehetnek (pl. kijárási korlátozások), ezért, kérjük, mindig tájékozódjanak a tervezett lakó-, vagy tartózkodási helyükön életbe léptetett tartományi és járási szabályozásról.

Hasznos linkek: 

Biztonság:

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>

Határellenőrzés
Felhívjuk a Németországba utazók figyelmét arra, hogy 2015 óta a szövetségi és a bajor rendőrség a közbiztonság megerősítése és az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében fokozott határellenőrzést vezetett be az osztrák-német határ három közúti átkelőhelyén: A3-as autópálya Passau; A8-as autópálya Salzburg, és A93-as autópálya Kufstein.

A határellenőrzések kiterjesztése miatt a határon átkelőknek hosszabb várakozási időre kell számítaniuk. A kisebb átkelőhelyeken, továbbá a határmenti területeken szúrópróbaszerű, mélységi ellenőrzésekre kerül sor.

Terrorizmus, terrorista cselekmények

A közintézmények, emlékművek, idegenforgalmi látványosságok, vallási emlékhelyek, létesítmények, valamint a külföldi képviseletek védelme megfelelő.

Utazási korlátozás elrendelését nem tartjuk indokoltnak, azonban nyomatékosítjuk, hogy Németországban is ajánlatos a kellő körültekintés a tömeges (pl. sport- vagy kulturális) rendezvényeken, sűrűn látogatott helyeken. Javasoljuk a Berlinben (főként az Alexanderplatz – Pariser Platz/Brandenburgi Kapu – Großer Stern (Siegessäule) közötti területeken (Berlin-Mitte) különösen gyakran) rendezett politikai jellegű demonstrációk elkerülését.

Bűnözés

Németország alapvetően biztonságos országnak minősül. A nagyobb városokban, idegenforgalmi látványosságok helyén (nem számottevő mértékben) előfordul a zsebtolvajlás, lopás, igen ritkán rablás, vagy a csalás egyes formái (pl. „itt a piros, hol a piros” játék vagy a hitelkártya-csalás).  

Szeretnénk felhívni a figyelmet az ún. útitárskereső szolgáltatások igénybevételének, az arra történő regisztrációnak a biztonsági kockázataira. Az online felületen regisztráló gépkocsivezetők - ellenérték fejében vagy anélkül - általuk ismeretlen személyeket szállítanak gépkocsijukban hosszabb távolságra, jellemzően külföldre. Az illegális migráció veszélyét figyelembe véve a Konzuli Szolgálat nyomatékosan felhívja a magyar állampolgárok figyelmét az ennek kapcsán kiközvetített utasok szállításában rejlő rizikóra, így többek között arra, hogy az ilyen központok által kiközvetített utasok illegális bevándorlók, vagy körözött bűnözők, kábítószercsempészek, stb. is lehetnek. Ilyen esetekben egy esetleges mélységi ellenőrzés során az őket szállító gyanútlan magyar állampolgár könnyen válhat embercsempészet, kábítószer-csempészet gyanúsítottjává, mert a szállított személyek által elkövetett bűncselekmény miatti büntetőeljárást az eljáró német hatóságok a gépkocsivezetőre is kiterjesztik.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
1) Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:    

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.
Az ideiglenes útlevelekkel kapcsolatos további információkat az alábbi linken találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány (minden típusú):
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló megállapodás alapján (lásd) a magyar állampolgárok 3 hónapnál rövidebb időtartamú látogatás alkalmával jogosultak az egy évnél nem régebben lejárt magánútlevelükkel vagy személyi igazolványukkal is beutazni Németországba. Javasoljuk, hogy az utazás előtt azonban a légitársasággal, busztársasággal, utazási irodával tisztázza az utazó a lejárt úti okmány használatának lehetőségét!Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):

A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint ajánlatos, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a németországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, utazási célt, időtartamot, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával.

Vízum:

Vízum beszerzése nem szükséges. Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Vám:

Házikedvencek beutazása:

www.bmel.de/DE/Tier/HausUndZootiere/Heimtiere/_Texte/Heimtierausweis.html 

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Németországban általában 5-10 fokkal hidegebb van, mint Magyarországon. Az időjárás (főként az őszi és téli időszakban) sokszor esős, enyhén szeles. Szélsőséges időjárásra nem kell számítani, bár az utóbbi időben többször előfordultak orkán erejű szelek, heves esőzések.

Biztosítás: Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás, valamint poggyászbiztosítás megkötése. Szükség esetén lehetőség van arra, hogy magyarországi hozzátartozó, ismerős a Western Unionon (www.posta.hu/WesternUnion_Penzkuldes) keresztül pénzt utaljon át a hazautazás és egyéb költségei fedezésére.

Közlekedés: Érvényes magyar vezetői engedéllyel (B kategória) Németországban is vezethet. 

A szárazföldi (közúti, vasút) közlekedést tekintve jól kiépített és karbantartott autópálya- és úthálózaton közlekedhetünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tilosban parkoló gépkocsikat leggyakrabban elszállítják, aminek költsége a bírsággal együtt igen magas.

Németországban nincs általánosan kötelező sebességkorlátozás az autópályákon (az ajánlott sebesség 130 Km/h), azonban gyakori a helyi (jól kitáblázott) korlátozás, melynek betartása kötelező, ellenkező esetben magas bírságokkal (súlyosabb esetben szigorúbb szabálysértési vagy büntetőeljárással) számolhatnak. A közúti forgalomban részt vevő gépjárművek, tehergépkocsik, buszok műszaki állapotát, a sebességhatárok és a pihenőidők betartását rendszeresen és szigorúan ellenőrzik, szabálytalanság esetén magas bírságot szabnak ki, továbbá számolni kell a javíttatás magas költségeivel is (a továbbhaladás súlyosabb műszaki hiányosság esetén csak a javítás után megengedett). A közúti ellenőrzés helyéről történő elvontatás, szakértői vizsgálat, javítás vagy esetleges magyarországi hazaszállítás jelentős költséggel jár és azt a tulajdonosnak, üzemben tartónak kell megfizetnie. Felhívjuk a figyelmet a Németországra is érvényes gépjármű-biztosítás, valamint az érvényes okmányok fontosságára (vezetői engedély, rendszám, forgalmi engedély). 

Eltűnt gyermekek felkutatása: A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Németországban az átlagos európai közegészségügyi helyzet jellemző, a beutazás nem jelent megnövekedett biztonsági kockázatot. Az EU kártyáról szóló tájékoztatónkat itt találja. 

Általában a szükséges igazolások (nyomtatványok) hiányában is biztosítják az orvosilag feltétlenül szükséges akut, életmentő ellátásokat, de ebben az esetben a teljes költséget utólag a betegnek meg kell térítenie. Ezért különösen ajánlott a külföldi tartózkodás idejére érvényes, minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó utazási biztosítás előzetes megkötése.

Egyéb információ:

Németország Budapesti Nagykövetsége

Nagykövetség és Konzuli Hivatal Berlin
Főkonzulátus Stuttgart
Főkonzulátus München
Főkonzulátus Düsseldorf