Európa

Mai napon is érvényes: 2020.07.07. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >> 

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Nagykövetség és Konzuli Hivatal Bern 

Aktuális:

2020. 07. 02.
2020. február 25- én Svájc területén is megjelent a COVID-19 vírusfertőzés. A svájci Szövetségi Tanács március 17-től elrendelte a járványügyi rendkívüli állapotot, amely értelmében minden vonatkozó intézkedés meghatározása szövetségi hatáskörbe került, melyeket a kantonok (előzetes konzultáció nélkül) egységesen kötelesek voltak végrehajtani. 2020. június 19-én a járványügyi rendkívüli állapot megszűnt és ettől az időponttól kezdve visszakerült a korábbi járványügyi különleges állapot szintjére.

A Szövetségi Tanács július 1-i döntése értelmében július 6-tól 

a Svájcba beutazó személyek számára tíz napos karanténkötelezettséget rendelnek el, amennyiben a Svájcba történő beutazást megelőző 14 napon belül az egyes magas fertőzési kockázatú országokban vagy területeken tartózkodtak. 

Az érintett személyeket a karantén kötelezettségükről a repülőgépeken, autóbuszokon és a határátkelőhelyeken külön tájékoztatják. Adataikat rögzítik és a Svájcba történő beutazást követően otthonukban vagy szálláshelyükön kötelesek haladéktalanul karanténba vonulni és erről az illetékes kantonális hatóságot két napon belül tájékoztatni. 

A magas fertőzési kockázatú országok és területek listáját a Szövetségi Egészségügyi Hivatal állítja össze, amelyet rendszeresen frissítenek, jelenleg 29 ország szerepel rajta:
Argentína, Örményország, Azerbajdzsán, Bahrein, Belarusz Köztársaság Bolívia, Brazília, Zöld-foki Köztársaság, Chile, Dominikai Köztársaság, Honduras, Irak, Izrael, Katar, Kolumbia, Koszovó, Kuvait, Moldova, Észak-Macedónia, Omán, Panama, Peru, Oroszország, Szaud-Arábia, Svédország, Szerbia, Dél-Afrika, Turks-és Caicos-szigetek, Amerikai Egyesült Államok.

A listára azok az országok kerülnek fel, ahol a 100.000 főre jutó fertőzöttek száma a korábbi 14 napban a 60 főt meghaladta, vagy ahol a kockázati helyzet megbízható módon nem mérhető fel, vagy ahonnan a korábbi 1 hónapban több fertőzött személy is beutazott Svájcba.

A nemzetközi személyforgalom területén a koronavírus leküzdésére vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet részletes szövege tartalmazza a karantén alóli mentesülés eseteit is:

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/verordnung-covid-19-internationaler-personenverkehr.pdf.download.pdf/Covid-19-Verordnung_internationaler-Personenverkehr.pdf 

A magas fertőzési kockázatú országok és területek listáján Magyarország nem szerepel, így a közvetlenül Magyarországról Svájcba utazó magyar állampolgárok számára nincs karanténkötelezettség Svájcban, feltéve, hogy a svájci beutazást megelőző 14 napban nem tartózkodtak a listán szereplő országokban vagy területeken.

a tömegközlekedési eszközökön (vonat, villamos, busz, hajó, hegyi vasút, kötélpályás felvonó) 12. életév fölött kötelező lesz a maszkviselés

A Szövetségi Tanács június 19-i döntésével június 22-től 

  • alapvetően minden, még meglévő korlátozó intézkedést feloldott, az 1.000 fő feletti rendezvények tilalmát kivéve. Ez várhatóan még augusztus végéig fennmarad;
  • minden nyilvánosan megközelíthető helynek, üzletnek, létesítménynek óvintézkedési koncepcióval kell rendelkeznie, de ennek követelményeit a kormány lényegesen leegyszerűsítette és egységesítette (megszűnnek az ágazatspecifikus védelmi koncepciók);
  • az éttermekben megszűnik az ültetés, illetve a vendéglátóhelyek, diszkók és éjszakai klubok éjféli záróra-kötelezettsége;
  • a sport területén minden specifikus előírás, korlátozás megszűnik (pl. szoros testkontaktussal járó sportversenyek tilalma).
  • Megszűnik az otthoni munkavégzésre vonatkozó ajánlás.

A járványhelyzet miatti beutazási korlátozások enyhítése:

Június 15-én megszűntek a svájci belépési, tartózkodási és munkaerőpiaci korlátozások minden EU és EFTA tagállammal, továbbá az Egyesült Királysággal szemben. 

  • Svájc a schengeni övezeten kívüli EU-tagállamokat (Bulgária, Írország, Horvátország, Románia, Ciprus) és az Egyesült Királyságot továbbra is a kockázatos országok listáján szerepelteti, így a harmadik államok polgárainak (szabad mozgás jogával nem rendelkező személyek) ezen országokból való beutazása csak korlátozásokkal (és tartózkodásra jogosító okirat bemutatásával) lehetséges június 15. után is. A harmadik államokkal szembeni beutazási korlátozások feloldását a schengeni államokkal egyeztetve, egy későbbi időpontban, várhatóan július 20 után tervezik.

Június 15-én megszűnt a belső schengeni határok szisztematikus ellenőrzése, a bevásárlóturizmus tilalma és Svájc összes lezárt határátkelőhelyét újranyitották.

 A Svájc és Magyarország között közvetlenül közlekedő vasút –és buszjáratok újra üzemelnek. 

Több légitársaság is üzemeltet közvetlen járatokat Svájc és Magyarország között.

Közúton szintén lehetséges a hazautazás. 

A Szövetségi Tanács rózsaszínről kék fokozatúra enyhítette „Így óvjuk magunkat” c. információs kampányát, amelynek elemei:

- tünetek esetén azonnali tesztelés és otthon tartózkodás; az utókövetés érdekében ahol lehet, kontaktadatok megadása; pozitív teszt esetén izoláció, fertőzöttel való kapcsolat esetén karantén; 

- 1,5 m-es távolságtartási és a higiéniás szabályok betartása; ahol a védőtávolság nem tartható, ott maszkviselés. 

A Svájcban tartózkodóknak javasoljuk, hogy a svájci vírushelyzettel kapcsolatban közvetlenül tájékozódjanak a svájci Szövetségi Egészségügyi Hivatal alábbi honlapján.

Az aktuális helyzetről a Nagykövetség hivatalos oldalán is tájékozódhatnak.

További információ a COVID-19- ről >>

Biztonság:  

Terrorizmus

Az országban terrortámadásra eddig nem került sor. Tudni kell azonban, hogy Svájc - elsősorban Genf - számos nemzetközi szervezetnek és konferenciának ad otthont, amelyek adott körülmények között a nemzetközi terrorizmus célpontjává válhatnak. 

Közbiztonság

Svájc közbiztonsága kifejezetten jó, de itt is előfordulnak - elsősorban vagyon elleni - bűncselekmények. A turistáknak különösen a nagyobb pályaudvarokon és bevásárlóközpontokban kell óvatosnak lenniük, a legtöbb lopás ezeken a helyeken történik. Az esetről – a biztosítónál történő kárérvényesítés érdekében is - mielőbb rendőrségi jegyzőkönyvet kell felvetetni. 

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány:


Elvárt érvényessége:  

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.  

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN


Az utazás utolsó napjáig. 

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEMKiskorúak beutazása:

Bár a svájci jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezéseket arra az esetre, ha valamely kiskorú felnőtt kíséretében ugyan, de szülei vagy valamely szülője nélkül utazik, javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozathoz javasolt csatolni a szülő(k) érvényes útlevél- vagy személyazonosító igazolvány másolatát. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozat Svájc valamelyik hivatalos nyelvén (német, francia, olasz, rétoromán) vagy angolul fogadható el. Szülői hozzájáruló nyilatkozat mintát  ezen az oldalon talál >>

Kérjük, hogy a kíséret nélkül utazó kiskorúak törvényes képviselői előzetesen mindig tájékozódjanak az illetékes légitársaságnál is, mert ezek egy része speciális szabályokat alkalmaz a kísérő nélküli kiskorúak esetében.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén:
Vízum beszerzése nem szükséges 

Vízum egyéb célú beutazás esetén:
Vízumkérelem benyújtásában Svájc budapesti nagykövetsége illetékes:
www.eda.admin.ch/eda/de/home.html

Házikedvencek beutazása:

Kérjük, tájékozódjon az alábbi honlapokon: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato; www.pettravel.com/immigration/Switzerland.cfm, valamint kérdezze állatorvosát!  

Vám:

 A svájci vámelőírásokról szóló részletes tájékoztatás az alábbi internetes címen érhető el.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

2009. március 1-től van érvényben Svájcban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében hozott rendelkezés, melynek értelmében az utazónak igazolnia kell az utasforgalomban behozni szándékozott, 10.000 svájci frank értéket meghaladó készpénz eredetét, a felhasználás célját. Pénzmosásra vagy a terrorizmus elősegítésére utaló gyanú felmerülése esetén a vámhatóság a fenti összeget el nem érő mennyiségű készpénzt is ellenőrzés alá vonhatja. Az eljárás keretében sor kerülhet a pénz ideiglenes lefoglalására is.

Pénznem: Svájci Franck (CHF)

Időjárás: Téli időszakban, nagyobb havazások idején a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni.

Közlekedés: Svájcban a közlekedés minden fajtája jól szervezett. A külföldi turisták körében nagyon kedveltek a hegyvidéki kiránduló panoráma-vonatok.

A személygépkocsival utazóknak a svájci autópályák használatához (zöld táblával jelölik) kötelező éves autópályajegyet kell vásárolniuk. Az autópályajegyek a forgalmasabb svájci határátkelő-helyeken megvehetők, személygépkocsinként 40,- CHF-ért. A közutak állapota Svájcban rendkívül jó. Svájc közbiztonsága kifejezetten jó, de itt is előfordulnak - elsősorban vagyon elleni - bűncselekmények.

A turistáknak különösen a nagyobb pályaudvarokon és bevásárlóközpontokban kell óvatosnak lenniük, a legtöbb lopás ezeken a helyeken történik. Az esetről – a biztosítónál történő kárérvényesítés érdekében is - mielőbb rendőrségi jegyzőkönyvet kell felvetetni. 

A magyar vezetői engedélyt – legfeljebb egy év időtartamig – elfogadják Svájcban.

Téli időszakban a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni. Az utóbbi években az ország magasabban fekvő területein tapasztaltak megemelkedett lavinaveszélyt, sajnos több esetben is halálos sérüléseket okozó baleseteket, ezért kérjük a jelzések és a hatóságok tájékoztatásának fokozott figyelemmel kísérését és szigorú betartását.

Ősztől tavaszig a magasabb hegyi utak többségét lezárják. A hágók és az alagutak állapotáról, megnyitásáról, valamint a lavinaveszélyről, továbbá az egyes útszakaszokon való kötelező hólánc használatáról érdemes az utazás előtt tájékozódni: www.inforoute.ch és www.tcs.ch.

A 3.5 tonna feletti gépjárműveknek Svájcban kötelező átalánydíjat (Schwerverkehrsabgabe – PSVA) kell fizetniük. A külföldi gépjárművek esetében ez a kijelölt határátkelőhelyeken, formanyomtatvány útján, 2019 májusától pedig egy erre a célra szolgáló applikáció segítségével is befizethető, amely a határátlépést és a fizetést leegyszerűsíti.

Kérjük, a fizetés részleteiről, a kivételekről és a telefonos applikáció letöltésével, illetve használatával kapcsolatos részletekről az alábbi honlapokról tájékozódjanak:

A radarjelző készülékek Svájcba és Liechtensteinbe történő bevitele és használata nem megengedett.

A biztonsági öv használata kötelező, elöl és hátul. A 7 év alatti gyerekeket gyerekülésben kell biztosítani. Vezetés közben a mobiltelefon használata tilos (kivéve kihangosítóval).

Tájékoztató a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról: A mozgáskorlátozottak számára Magyarországon kiállított parkolókártyát Svájcban és Liechtensteinben is elfogadják.

Az alább letölthető útmutatót javasoljuk a parkolás idejére kihelyezni a parkolókártya mellé, jól látható helyre: http://www.disabledmotorists.eu/download/parking_cards/notice_switzerland.pdf

Egyúttal javasolt a kék színű, számos helyen megvásárolható parkolótárcsa használata is.

További tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: http://www.disabledmotorists.eu/de/weltkarte/europe/schweiz.htm

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy parkolás előtt mindig érdeklődjenek a helyi szabályok részletei iránt!

Természeti, egyéb katasztrófák: Téli időszakban, nagyobb havazások idején a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni. Az utóbbi években az ország magasabban fekvő területein tapasztaltak megemelkedett lavinaveszélyt, sajnos több esetben is halálos sérüléseket okozó baleseteket, ezért kérjük a jelzések és a hatóságok tájékoztatásának fokozott figyelemmel kísérését és szigorú betartását.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Svájcban a közegészségügyi helyzet jó, az egészségügyi ellátás jól szervezett és magas színvonalú, de rendkívül magasak az orvosi, kórházi ellátás költségei. A Svájcba utazó magyar állampolgárok figyelmét fel kell hívni arra, hogy még néhány napos svájci utazás előtt is feltétlenül javasolt egy mindenre kiterjedő utazási biztosítás megkötése.

Svájc nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térségnek, de egy külön megállapodás alapján 2006. április 1-től a magyar állampolgárok meghatározott feltételek között az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával Svájcban is igénybe vehetik azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek az átmeneti svájci tartózkodásuk ideje alatt orvosilag szükségesnek minősülnek. Az ellátásról szóló számlát azonban a betegnek kell rendeznie, a költségek térítése csak utólag kérhető, de az utólagos térítés is csak a vonatkozó feltételek teljesülése esetén lehetséges és meghatározott önrész fizetendő.

A részletekről érdemes előzetesen tájékozódni az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjáról.

Ha a magyar utazó egészségügyi ellátást kénytelen igénybe venni Svájcban, az európai biztosítási kártya ellenére is előfordulhat, hogy annak akár több tízezer svájci frankra rúgó költségeit elsősorban saját magának kell viselnie. Mivel mind a mentés (pl. helikopter) mind pedig az egészségügyi ellátás költségei jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet. Többek között ezért is fontos az előzetes tájékozódás, illetve a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó külön utazási biztosítás előzetes megkötése.

Egyéb információ:

Svájc Budapesti Nagykövetsége
Nagykövetség és Konzuli Hivatal, Bern

Segélyhívó telefonszámok:

  • rendőrség: 117
  • tűzoltók: 118
  • mentők: 144