Európa

Mai napon is érvényes: 2020.10.23. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >> 

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek: Nagykövetség és Konzuli Hivatal Bern

Aktuális:

2020. 10. 19.
2020. február 25- én Svájc területén is megjelent a COVID-19 vírusfertőzés. A svájci Szövetségi Tanács március 17-től elrendelte a járványügyi rendkívüli állapotot, amely értelmében minden vonatkozó intézkedés meghatározása szövetségi hatáskörbe került, melyeket a kantonok (előzetes konzultáció nélkül) egységesen kötelesek voltak végrehajtani. 2020. június 19-én a járványügyi rendkívüli állapot megszűnt és ettől az időponttól kezdve visszakerült a korábbi járványügyi különleges állapot szintjére.

Beutazási szabályok:

Június 15-én megszűntek a korábbi svájci belépési, tartózkodási és munkaerőpiaci korlátozások minden EU és EFTA tagállammal, továbbá az Egyesült Királysággal szemben. 

A schengeni térségen kívüli államok többsége azonban továbbra is a kockázatos országok listáján maradt. Ezekből az országokból a Svájcba történő beutazás, néhány kivételtől eltekintve, további rendelkezésig nem lehetséges.

Június 15-én megszűnt a belső schengeni határok szisztematikus ellenőrzése, a bevásárlóturizmus tilalma és Svájc összes lezárt határátkelőhelyét újranyitották.

Július 20-tól megszűntek a COVID-19 járvánnyal összefüggésben bevezetett beutazási korlátozások az alábbi országokkal szemben is: Andorra, Ausztrália, Bulgária, Írország, Kanada, Horvátország, Georgia, Japán, Monaco, Új-Zéland, Románia, Ruanda, San Marino, Koreai Köztársaság, Thaiföld, Tunézia, Uruguay, Vatikán és Ciprus.

Augusztus 3-tól könnyebbé vált azon nem házas- vagy regisztrált párok helyzete, amelyek egyik tagja harmadik országbeli. A svájci félnek meghívót kell írnia a másik személy részére, továbbá mindkettőjüknek alá kell írnia egy a tartós kapcsolatot igazoló dokumentumot. Szükséges feltétel, hogy az utazási korlátozások előtt már legalább egyszer személyesen is találkoztak. A karanténkötelezettség alól azonban ez a lehetőség sem mentesít.

2020. augusztus 31-től Svájc tovább szigorított a kockázatos országokból légi úton, a tranzitreptereken keresztül érkezők beutazási szabályain. A kockázatos országokból érkező légi utasok nem léphetnek be Svájcba tranzitjáratokkal a nem kockázatos országokon keresztül. Ezzel szemben a nem kockázatos országok légi utasai beléphetnek Svájcba, még akkor is, ha átszállnak egy kockázatos ország repülőterén, feltéve, hogy nem hagyják el a repülőtér tranzitzónáját. A szigorított új szabályozás szerint az indulási repteret és nem az átszálló repteret vizsgálják.

Karanténszabályok:

 • a Svájcba beutazó személyek számára tíz napos karanténkötelezettséget rendeltek el, amennyiben a Svájcba történő beutazást megelőző 10 napon belül az egyes magas fertőzési kockázatú országokban vagy területeken tartózkodtak. A magas fertőzési kockázatú országok és területek listájára 2020. 09. 28-i hatállyal Magyarország is felkerült. Ennek értelmében a Magyarországról Svájcba történő beutazás továbbra is lehetséges, de a beutazók számára 2020. 09. 28. 0:00 órától 10 nap karantént rendelnek el, amennyiben az utazó a Svájcba történő beutazást megelőző 10 napon belül tetszőleges időpontban a listán szereplő országokban és területeken tartózkodott.

A negatív COVID-19 teszt nem mentesíti a beutazót a karanténkötelezettség alól!

A karanténkötelezettség alól kivételt képeznek azok a személyek, akik 

a) közúton, vasúton, vízi vagy légiúton határokon átnyúló hivatásos személy- vagy áruszállítást végeznek; 

b) tevékenysége nélkülözhetetlenül szükséges

 • 1. az egészségügy működőképességének fenntartásához,
 • 2. a közbiztonság fenntartásához,
 • 3. a 2007.06. 22-i svájci fogadóállam-törvény 2. cikk, 1 bekezdése szerinti intézményi kedvezményezettek (államközi szervezetek, nemzetközi intézmények, diplomáciai és konzuli képviseletek, államközi szervezetek mellett működő állandó missziók stb.) működőképességének fenntartásához,
 • 4. Svájc diplomáciai és konzuli kapcsolatainak fenntartásához;

c) vasút, busz, hajó vagy légiközlekedési vállalatoknál, hivatásos tevékenységük keretében személyek határon átnyúló mozgását segítik, és ebből a célból tartózkodtak magas fertőzési kockázatot jelentő országban vagy területen;

d) naponta, vagy 5 napnál kevesebb időre szakmailag vagy orvosilag szükséges és halaszthatatlan okból utaznak Svájcba;

e) átutazóként 24 óránál kevesebbet tartózkodtak magas fertőzési kockázatot jelentő országban vagy területen;

f) átutazási célból utaznak Svájcba, azzal a szándékkal és lehetőséggel, hogy egy másik országba tovább utazzanak, 

g) egy magas fertőzési kockázatot jelentő országban vagy területen megtartott rendezvényen való részvétel után térnek vissza Svájcba, és igazolják, hogy a részvétel és a tartózkodás speciális védelmi koncepció betartása mellett történt. Rendezvényen való részvételnek számít a hivatásszerű részvétel egy sportversenyen, egy kulturális eseményen, valamint egy szakemberek részére tartott szakkongresszuson;

h) 5 napnál kevesebb időre szakmailag vagy orvosilag szükséges és halaszthatatlan okból egy magas fertőzési kockázatot jelentő országban vagy területen tartózkodtak és Svájcba visszatérnek, és igazolják, hogy a magas fertőzési kockázatot jelentő országban vagy területen való tartózkodás során speciális védelmi koncepció kidolgozása és betartása megtörtént.

A b) pont szerinti nélkülözhetetlen szükségesség okát a munkaadónak kell igazolnia.

A svájci kantonális hatóság indokolt esetben a karanténkötelezettség alól további felmentést vagy könnyítést adhat.

Azok a személyek esetében, akiknél COVID-19 betegség tünetei érzékelhetőek és a tünetek nem más okra vezethetőek vissza, a karanténkötelezettség alól kivételt biztosító szabályok nem alkalmazhatóak.

A nemzetközi személyforgalom területén a koronavírus leküzdésére vonatkozó intézkedésekről szóló rendelet részletes szövege is tartalmazza a karantén alóli mentesülés eseteit is:

A magas fertőzési kockázatú országok és területek listáját a Szövetségi Egészségügyi Hivatal állítja össze. A rendszeresen frissített lista az alábbi honlapon elérhető:

A listára azok az országok kerülnek fel, ahol a 100.000 főre jutó fertőzöttek száma a korábbi 14 napban a 60 főt meghaladta, vagy ahol a kockázati helyzet megbízható módon nem mérhető fel, vagy ahonnan a korábbi 1 hónapban több fertőzött személy is beutazott Svájcba.

Az érintett személyeket a karantén kötelezettségükről a repülőgépeken, autóbuszokon és a határátkelőhelyeken külön tájékoztatják. Adataikat rögzítik és a Svájcba történő beutazást követően otthonukban vagy szálláshelyükön kötelesek haladéktalanul karanténba vonulni és erről az illetékes kantonális hatóságot két napon belül tájékoztatni. 

A kantonális hatóságok listája és az online bejelentőlap elérhető az alábbi honlapon:

A karantén ideje alatt az illetékes kantonális hatóság izolációs– és higiéniai ajánlásait be kell tartani. A Szövetségi Egészségügyi Hivatal tájékoztatója a védekezési és higiéniai szabályokról magyar nyelven is elérhető az alábbi honlapon:

Aki nem vonul karanténba és nem tesz eleget a jelentkezési kötelezettségének, azzal szemben a járványügyi törvény szerint akár 10.000 CHF bírság is kiszabható.

A tömegközlekedési eszközökön (vonat, villamos, busz, hajó, hegyi vasút, kötélpályás felvonó, minden, Svájcból induló vagy oda érkező repülőjárat) 12. életév fölött kötelező a maszkviselés, október 19-től pedig a megállókban, pályaudvarokon és repülőtereken is.

Október 19-től egész Svájc területére maszkviselési kötelezettséget rendeltek el minden nyilvánosan megközelíthető beltéri helyiségben, így az éttermekben, üzletekben, színházakban, bankokban, postán, múzeumokban, könyvtárakban, rendelőkben, kórházakban, templomokban, a hivatalok ügyfélfogadó helyiségeiben, a sportlétesítmények bejárati és öltözőtermeiben stb. 

Az általános maszkviselési kötelezettség alól kivételt képeznek a 12 év alatti gyerekek, illetve azok a személyek, akik igazolni tudják, hogy egyéb okokból, különösen egészségügyi okok miatt nem tudnak maszkot hordani.

A Szövetségi Tanács június 19-i döntésével június 22-től 

 • alapvetően minden, még meglévő korlátozó intézkedést feloldott;
 • minden nyilvánosan megközelíthető helynek, üzletnek, létesítménynek óvintézkedési koncepcióval kell rendelkeznie, de ennek követelményeit a kormány lényegesen leegyszerűsítette és egységesítette (megszűnnek az ágazatspecifikus védelmi koncepciók);
 • a sport területén minden specifikus előírás, korlátozás megszűnt (pl. szoros testkontaktussal járó sportversenyek tilalma).

Október 19-től azonban az alábbi szigorítások léptek életbe:

 • A 15 fő feletti privát rendezvények esetében csak ülve lehet étkezni. Aki nem a helyén ül, annak kötelező a maszk viselése. Ezen túlmenően a higiéniai előírások betartása és a kontaktadatok megadása is kötelező. A 100 fő feletti privát rendezvények – a nyilvános rendezvényekkel analóg módon  – csak védelmi koncepció mellett, nyilvánosan megközelíthető intézményekben tarthatók;
 • Nyilvános terekben a 15 fő feletti spontán összejövetelek tiltottak, így például tereken, utcákon, parkokban. (A politikai vagy egyéb társadalmi jellegű szervezett demonstrációk megfelelő védelmi intézkedések mellett továbbra is lehetségesek.);
 • Az éttermekben, a szórakozóhelyeken és a bárokban az ételek és az italok fogyasztása csak ülve megengedett, mind a beltéri, mind a kültéri egységekben;
 • Az 1000 fő feletti rendezvények megtartásához a kantonális hatóságok engedélye szükséges.
 • A Szövetségi Tanács a munkaadók részére kötelezővé tette a higiéniai és a távolságtartási rendelkezések betartását. Amennyiben a távolságtartás nem biztosítható, egyéb munkaszervezési megoldások alkalmazását, illetve otthoni munkavégzésre vonatkozó ajánlást adott ki.

 A Svájc és Magyarország között közvetlenül közlekedő vasút –és buszjáratok újra üzemelnek. 

Több légitársaság is üzemeltet közvetlen járatokat Svájc és Magyarország között.

Közúton szintén lehetséges a két ország közötti utazás. 

A Szövetségi Tanács „Így óvjuk magunkat” c. információs kampányának elemei:

 • tünetek esetén azonnali tesztelés és otthon tartózkodás; az utókövetés érdekében ahol lehet, kontaktadatok megadása; pozitív teszt esetén izoláció, fertőzöttel való kapcsolat esetén karantén; 
 • 1,5 m-es távolságtartási és a higiéniás szabályok betartása; ahol a védőtávolság nem tartható, ott maszkviselés. 
A Svájcban tartózkodóknak javasoljuk, hogy a svájci vírushelyzettel kapcsolatban közvetlenül tájékozódjanak a svájci Szövetségi Egészségügyi Hivatal alábbi honlapján.

Az aktuális helyzetről a Nagykövetség hivatalos oldalán is tájékozódhatnak.

További információ a COVID-19- ről >>

Biztonság:  

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>


Terrorizmus

Az országban terrortámadásra eddig nem került sor. Tudni kell azonban, hogy Svájc - elsősorban Genf - számos nemzetközi szervezetnek és konferenciának ad otthont, amelyek adott körülmények között a nemzetközi terrorizmus célpontjává válhatnak. 

Közbiztonság

Svájc közbiztonsága kifejezetten jó, de itt is előfordulnak - elsősorban vagyon elleni - bűncselekmények. A turistáknak különösen a nagyobb pályaudvarokon és bevásárlóközpontokban kell óvatosnak lenniük, a legtöbb lopás ezeken a helyeken történik. Az esetről – a biztosítónál történő kárérvényesítés érdekében is - mielőbb rendőrségi jegyzőkönyvet kell felvetetni. 

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN

Az utazás utolsó napjáig.
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány:


Elvárt érvényessége:  

IGEN


Az utazás utolsó napjáig.  

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN


Az utazás utolsó napjáig. 

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás utolsó napjáig. 

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEMKiskorúak beutazása:

Bár a svájci jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezéseket arra az esetre, ha valamely kiskorú felnőtt kíséretében ugyan, de szülei vagy valamely szülője nélkül utazik, javasoljuk ilyenkor is szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. A nyilatkozat tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását. A nyilatkozathoz javasolt csatolni a szülő(k) érvényes útlevél- vagy személyazonosító igazolvány másolatát. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. A nyilatkozat Svájc valamelyik hivatalos nyelvén (német, francia, olasz, rétoromán) vagy angolul fogadható el. Szülői hozzájáruló nyilatkozat mintát  ezen az oldalon talál >>

Kérjük, hogy a kíséret nélkül utazó kiskorúak törvényes képviselői előzetesen mindig tájékozódjanak az illetékes légitársaságnál is, mert ezek egy része speciális szabályokat alkalmaz a kísérő nélküli kiskorúak esetében.

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén:
Vízum beszerzése nem szükséges 

Vízum egyéb célú beutazás esetén:
Vízumkérelem benyújtásában Svájc budapesti nagykövetsége illetékes:
www.eda.admin.ch/eda/de/home.html

Házikedvencek beutazása:

Kérjük, tájékozódjon az alábbi honlapokon: http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato; www.pettravel.com/immigration/Switzerland.cfm, valamint kérdezze állatorvosát!  

Vám:

 A svájci vámelőírásokról szóló részletes tájékoztatás az alábbi internetes címen érhető el.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

További hasznos információ az országról

2009. március 1-től van érvényben Svájcban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem jegyében hozott rendelkezés, melynek értelmében az utazónak igazolnia kell az utasforgalomban behozni szándékozott, 10.000 svájci frank értéket meghaladó készpénz eredetét, a felhasználás célját. Pénzmosásra vagy a terrorizmus elősegítésére utaló gyanú felmerülése esetén a vámhatóság a fenti összeget el nem érő mennyiségű készpénzt is ellenőrzés alá vonhatja. Az eljárás keretében sor kerülhet a pénz ideiglenes lefoglalására is.

Pénznem: Svájci Franck (CHF)

Időjárás: Téli időszakban, nagyobb havazások idején a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni.

Közlekedés: Svájcban a közlekedés minden fajtája jól szervezett. A külföldi turisták körében nagyon kedveltek a hegyvidéki kiránduló panoráma-vonatok.

A személygépkocsival utazóknak a svájci autópályák használatához (zöld táblával jelölik) kötelező éves autópályajegyet kell vásárolniuk. Az autópályajegyek a forgalmasabb svájci határátkelő-helyeken megvehetők, személygépkocsinként 40,- CHF-ért. A közutak állapota Svájcban rendkívül jó. Svájc közbiztonsága kifejezetten jó, de itt is előfordulnak - elsősorban vagyon elleni - bűncselekmények.

A turistáknak különösen a nagyobb pályaudvarokon és bevásárlóközpontokban kell óvatosnak lenniük, a legtöbb lopás ezeken a helyeken történik. Az esetről – a biztosítónál történő kárérvényesítés érdekében is - mielőbb rendőrségi jegyzőkönyvet kell felvetetni. 

A magyar vezetői engedélyt – legfeljebb egy év időtartamig – elfogadják Svájcban.

Téli időszakban a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni. Az utóbbi években az ország magasabban fekvő területein tapasztaltak megemelkedett lavinaveszélyt, sajnos több esetben is halálos sérüléseket okozó baleseteket, ezért kérjük a jelzések és a hatóságok tájékoztatásának fokozott figyelemmel kísérését és szigorú betartását.

Ősztől tavaszig a magasabb hegyi utak többségét lezárják. A hágók és az alagutak állapotáról, megnyitásáról, valamint a lavinaveszélyről, továbbá az egyes útszakaszokon való kötelező hólánc használatáról érdemes az utazás előtt tájékozódni: www.inforoute.ch és www.tcs.ch.

A 3.5 tonna feletti gépjárműveknek Svájcban kötelező átalánydíjat (Schwerverkehrsabgabe – PSVA) kell fizetniük. A külföldi gépjárművek esetében ez a kijelölt határátkelőhelyeken, formanyomtatvány útján, 2019 májusától pedig egy erre a célra szolgáló applikáció segítségével is befizethető, amely a határátlépést és a fizetést leegyszerűsíti.

Kérjük, a fizetés részleteiről, a kivételekről és a telefonos applikáció letöltésével, illetve használatával kapcsolatos részletekről az alábbi honlapokról tájékozódjanak:

A radarjelző készülékek Svájcba és Liechtensteinbe történő bevitele és használata nem megengedett.

A biztonsági öv használata kötelező, elöl és hátul. A 7 év alatti gyerekeket gyerekülésben kell biztosítani. Vezetés közben a mobiltelefon használata tilos (kivéve kihangosítóval).

Tájékoztató a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról: A mozgáskorlátozottak számára Magyarországon kiállított parkolókártyát Svájcban és Liechtensteinben is elfogadják.

Az alább letölthető útmutatót javasoljuk a parkolás idejére kihelyezni a parkolókártya mellé, jól látható helyre: http://www.disabledmotorists.eu/download/parking_cards/notice_switzerland.pdf

Egyúttal javasolt a kék színű, számos helyen megvásárolható parkolótárcsa használata is.

További tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: http://www.disabledmotorists.eu/de/weltkarte/europe/schweiz.htm

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy parkolás előtt mindig érdeklődjenek a helyi szabályok részletei iránt!

Természeti, egyéb katasztrófák: Téli időszakban, nagyobb havazások idején a hegyvidéki területeken jelentősen megnő a lavinaveszély, ezért a kijelölt útvonalakról tilos letérni. Az utóbbi években az ország magasabban fekvő területein tapasztaltak megemelkedett lavinaveszélyt, sajnos több esetben is halálos sérüléseket okozó baleseteket, ezért kérjük a jelzések és a hatóságok tájékoztatásának fokozott figyelemmel kísérését és szigorú betartását.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Svájcban a közegészségügyi helyzet jó, az egészségügyi ellátás jól szervezett és magas színvonalú, de rendkívül magasak az orvosi, kórházi ellátás költségei. A Svájcba utazó magyar állampolgárok figyelmét fel kell hívni arra, hogy még néhány napos svájci utazás előtt is feltétlenül javasolt egy mindenre kiterjedő utazási biztosítás megkötése.

Svájc nem tagja az Európai Uniónak, az Európai Gazdasági Térségnek, de egy külön megállapodás alapján 2006. április 1-től a magyar állampolgárok meghatározott feltételek között az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával Svájcban is igénybe vehetik azokat az egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek az átmeneti svájci tartózkodásuk ideje alatt orvosilag szükségesnek minősülnek. Az ellátásról szóló számlát azonban a betegnek kell rendeznie, a költségek térítése csak utólag kérhető, de az utólagos térítés is csak a vonatkozó feltételek teljesülése esetén lehetséges és meghatározott önrész fizetendő.

A részletekről érdemes előzetesen tájékozódni az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjáról.

Ha a magyar utazó egészségügyi ellátást kénytelen igénybe venni Svájcban, az európai biztosítási kártya ellenére is előfordulhat, hogy annak akár több tízezer svájci frankra rúgó költségeit elsősorban saját magának kell viselnie. Mivel mind a mentés (pl. helikopter) mind pedig az egészségügyi ellátás költségei jóval magasabbak, mint Magyarországon, ezek megtérítése rendkívüli anyagi terhet jelenthet. Többek között ezért is fontos az előzetes tájékozódás, illetve a minden ellátásra és káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet nyújtó külön utazási biztosítás előzetes megkötése.

Egyéb információ:

Svájc Budapesti Nagykövetsége
Nagykövetség és Konzuli Hivatal, Bern

Segélyhívó telefonszámok:

 • rendőrség: 117
 • tűzoltók: 118
 • mentők: 144