Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.23.   

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviseletek:
Nagykövetség és konzuli hivatal Belgrád
Főkonzulátus Szabadka

Aktuális:

2021. 10. 15.
Magyarország általánosságban nem javasolja a külföldre utazást a világjárvány miatt! Figyelemmel azonban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendeletet módosító 203/2021. Korm.rendeletben, és az ahhoz kapcsolódó 7/2021. KKM rendeletben foglaltakra az ország biztonsági besorolása a II. biztonsági besorolási kategóriába, azaz a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok listájára került.

1. Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül, bárhonnan beléphetnek Szerbiába, amennyiben rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal (teljes oltottság, oltóanyagtól függetlenül). 

Azok a magyar állampolgárok, akik védettségi igazolványt a koronavírusból történő igazolt felgyógyulást követően kaptak (átesett), kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül (tehát nem bárhonnan!).

A szerb szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is. 

Az oltással nem rendelkező magyar állampolgárok szintén csak Magyarország területéről léphetnek be Szerbiába korlátozás nélkül. Az oltatlan személlyel utazó kiskorúra ugyanez vonatkozik.

a) Be lehet-e utazni az országba? Igen.

b) Kell-e teszt? 

 • ha Magyarországról utazik: nem kell teszt (oltottnak, átesettnek, oltatlannak sem)
 • ha nem Magyarországról utazik: kell teszt az átesettnek és az oltatlannak (oltottnak nem kell)
 • TRANZIÁTLÓKNAK - 12 órán belüli áthaladás - nem kell teszt
 • Általánosságban, más országokból beutazóknak kell PCR teszt: külföldi kizárólag a kiindulási ország (vagy ahonnan belép Szerbiába) referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt birtokában utazhat be Szerbiába. A teszt ez esetben 12 éves kor felett kötelező vagy 12-18 év közötti személy abban az esetben is beléphet teszt nélkül, ha 48 órán belül tesztelteti magát a területileg illetékes egészségügyi laborban. Ha 48 órás időkorlát a külföldi önhibáján kívüli okból nem tartható (pl. repülőgép késése miatt), akkor 72 óránál nem régebbi teszttel is engedélyezett a beutazás. Az Egyesült Államokból érkezők 48 óránál nem régebbi antigén FIA gyorsteszt birtokában is beléphetnek. Kivételek az f) pont alatt.

c) Kell-e regisztrálni? Nem.

d) Oltottsággal járó kedvezmény: Nincs.

e) Karanténkötelezettség: 

A Magyarországról PCR-teszt nélkül érkező magyar állampolgároknak nincs, a más országból érkező magyar állampolgárokat a belépéshez kötelező PCR-teszt/oltási iagzolvány mentesíti a karanténkötelezettség alól.  

f) Üzleti célú beutazás feltétele: 

Mivel a b) pont szerint a magyar állampolgárok PCR teszt nélkül beutazhatnak Szerbiába, az üzleti célból érkezőkre nem kell alkalmazni az alábbi speciális szabályt: akik üzleti okból érkeznek Szerbiába, előzetesen megszerzett negatív PCR teszt nélkül is beléphetnek az ország területére. Ezen szándékukról előzetesen tájékoztatniuk kell a Szerb Kereskedelmi és Iparkamarát. Az írásbeli kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 24 órával a határátlépés várható ideje előtt a Kamara továbbítja a határrendészet részére annak érdekében, hogy az érintettek ezen könnyítéssel átléphessék a határt. Az országba való belépéskor ezeket a személyeket egy kijelölt szerb referencialaboratóriumban tesztelik, az eredményt pedig az érintettek benyújtják a kamarának. Amennyiben a teszt negatív eredménnyel zárul, úgy folytathatják a tervezett tevékenységüket. Amennyiben nem készül 24 órán belül teszt, vagy az pozitív eredményű, a Kamara haladéktalanul tájékoztatja az illetékes szerb közegészségügyi hivatalt.

g) Tranzitálási szabályok:

12 órán belül át kell haladni Szerbián a PCR-teszt mentes beutazáshoz. A tranzit célt külön igazolni nem kell. Nyomatékosan felhívjuk a Szerbián keresztül utazók figyelmét, hogy az úti okmányuk érvényességét az utazás előtt ellenőrizzék! Továbbá arra is, hogy a korábban magyar hatóságnak elveszettként, ellopottként lejelentett és később mégis elő-/megkerült okmánnyal NE induljanak útnak (ne utazzanak külföldre), mert minden ilyen okmányra nemzetközi körözést rendelnek el a visszaélések elkerülése végett és azt így a külföldi hatóságok (határőrségek) is kötelesek bevonni. A folyamatos tumultusban gyakori, hogy a lejárt vagy körözött okmányt csak a szerb-észak-macedón/ szerb-montenegrói határon észlelik, így az utazást nem tudják folytatni!

h) A célország beutazási feltételei alóli mentesség:

a b) pontban említett országból érkezőkön túl nem szükséges PCR teszt az alábbi személyeknek:

 • annak, aki legfeljebb 12 órán belül átutazik Szerbián, ide értve a szerbiai nemzetközi repülőtérre/repülőtérről való tranzitálást is;* 
 • a légi jármű személyzetének, amennyiben a végső rendeltetési helye a Szerb Köztársaság;
 • a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint a nemzetközi szervezetek Szerbiába akkreditált alkalmazottainak és családtagjaiknak, akik diplomata igazolvánnyal, illetve a Külügyminisztérium és a Kormány Főtitkársága által kiállított személyazonosító okmányokkal rendelkeznek; 
 • a 12. életévét be nem töltött kiskorúnak, ha szülője, gyámja vagy kísérője negatív PCR teszttel rendelkezik;
 • külföldi katonai, rendőrségi és egyéb biztonsági szolgálatok tagjainak, akik a Szerb Köztársaság területén utaznak át, vagy előzetes értesítéssel a Szerb Köztársaságba érkeznek hivatalos feladatok elvégzése céljából;
 • annak a külföldi állampolgárnak, aki ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik a Szerb Köztársaságban. Az ilyen személy beléphet teszt nélkül, de ez esetben 10 napos házi karantént szabnak ki, ami alól mentesülhet egy Szerbiában elvégzett negatív PCR teszt felmutatásával;
 • annak a külföldi állampolgárnak, aki nemzetközi személy-, illetve áruszállítást végez a Szerb Köztársaság viszonylatában vagy azon keresztül (tehergépjárművek vezetői, teherszállító hajók és vasúti járművek személyzete);
 • a diplomáciai úton bejelentett humanitárius szállításban résztvevő személynek;
 • viszonosság esetén a határ menti térségekből érkező szomszédos ország állampolgárának, aki mezőgazdasági munkát végez és/vagy mezőgazdasági földterülettel rendelkezik a Szerb Köztársaság területén. (Aki mezőgazdasági munka elvégzése során a megművelt földterületen dolgozva átlépi az államhatárt, köteles a földtulajdonos igazolásával vagy a mezőgazdasági földterület tulajdonosának nyilatkozatával rendelkezni);
 • viszonosság esetén a határ menti térségben lakó és a Szerb Köztársaság területén alkalmazott szomszédos ország állampolgárának, akinek a Szerb Köztársaságban levő munkáltatója a foglakoztatását igazoló dokumentumot állított ki;
 • annak, aki rendelkezik a Szerb Köztársaság közegészségügyi intézménye által a COVID-19 elleni teljes oltásról szóló igazolással.

* Az Air Serbia légitársaság tájékoztatása szerint a Belgrádba történő repülésnél igazolni kell, hogy a transzfer, tehát Szerbia elhagyása valóban megvalósul 12 órán belül. Pl.: transzfer buszjegy bemutatásával, autóbérlés vagy taxi bérlés igazolásával, stb. Magánautóval – pl. egy rokon, barát segítségével – történő továbbutazás nem igazolja a transzfert, így a repülő utasának PCR teszttel kell rendelkeznie.

i) Egyéb hasznos információ:

Nikola Tesla repülőtér: +381 11 209 4444, email cím: NqnFMKfYLiri9NzZNT5mNUYnJpZ2Euby5rb3Jpc25pY2ltYUBiZWcuYWVybw== (link: https://www.beg.aero/cir/kontakti, angolul: https://www.beg.aero/eng/contacts)

Nis repülőtér: +381 18 458 3336, email cím: vhBelaqpwhxuBG2YEb2ZmaWNlQG5pcy1haXJwb3J0LmNvbQ== (link: https://nis-airport.com/za-putnike/, angolul: https://nis-airport.com/en/for-passengers/)

Röszke- Horgos határátkelő: +381 24 795 002

Problémák az utazási irodával, légitársasággal? További információ az Utasjogi fejezetben található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utasjogok 

2) Kiutazás az országból:  Nincs korlátozás

3) Beutazás Magyarországra:

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a LpRhPLcHN3UgNa29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a FpvHCCRMOGRcFGKg9ZjMi3jdZha29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem  

4) Helyi járványügyi szabályok, korlátozások: 

 • Több járványügyi intézkedés kötelező, úgy, mint a személyek közötti 1.5 méteres távolság előírása. Beltéren kötelező a maszkviselés, melyet szigorúan ellenőriznek és büntetnek. Zárt légtérben 1 fő / 4 m2 engedélyezett; az adott létesítménynek ki kell függesztenie, hogy hány személy tartózkodhat bent.
 • Nyitvatartás: Gyakran változik a kávézók, éttermek, bárok, éjszakai klubok, folyami bárok, bevásárlóközpontok, ruhaüzletek, fogadóirodák, egyéb üzletek, kaszinók, gyermek játszóházak, a fodrász és szépségszalonok, az edzőtermek, fitneszközpontok, úszómedencék, fürdők, fedett focipályák, kosárlabda, tenisz vagy bármely más szabadidős sportpályák nyitvatartása. 
 • A nemzetközi repterek működnek. Kérjük, hogy Szerbiát érintő repülés előtt mindig érdeklődjenek a légitársaságnál az általuk támasztott feltételekről, valamint ellenőrizzék a célország esetleges korlátozásait a Szerbiából történő beutazásokkal kapcsolatban. Az Ivo Andrić nemzetközi gyorsvonat 2021.06.01-től újra közlekedik Kelebia és Szabadka között.
 • Határátkelőhelyek: 2021. június 23-tól minden határátkelőhely újra üzemel. Az engedélyezett forgalom típusáról, a nyitvatartások alakulásáról, valamint bővebb információkról az alábbi linken olvashatnak: itt >>
 • A szerbiai regisztrált betegek számáról, továbbá a témában egyéb aktuális tudnivalókról itt talál információt. A honlapot naponta egyszer, 15 órakor frissítik. 
 • a szerb Egészségügyi Minisztérium által működtetett koronavírussal kapcsolatos információs vonal: +381 64 8945 235 (egyelőre csak szerb nyelven). 
 • a PCR teszt külföldieknek 18 000 RSD. Időpont: https://ezakazivanjepcr.euprava.gov.rs/#/pcrschedule/2712
 • oltás szerb tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldieknek: megszűnt az oltópontokon spontán megjelenő külföldiek oltása. Ők kizárólag péntek-szombat-vasárnap oltakozhatnak a Belgrade Fair területén ingyenesen, előzetes regisztrációt követően. Regisztráció: https://euprava.gov.rs/usluge/6224? 

Biztonság:

Figyelemmel a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendeletet módosító 203/2021. Korm.rendeletben, és az ahhoz kapcsolódó 7/2021. KKM rendeletben foglaltakra az ország biztonsági besorolása a II. biztonsági besorolási kategóriába, azaz a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok listájára került. 

Tájékoztatjuk a magyar állampolgárokat, hogy az ország koszovói határvidékén (főleg Észak-Koszovó) biztonsági kockázattal kell számolniuk. Az ország ezen részei is az utazás és ott tartózkodás szempontjából "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek" kategóriába tartoznak. A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején. Amennyiben a külföldi nem Szerbia felől lépett be Koszovóba, a szerb-koszovói határon a szerb hatóságok nem engedik be az országba.

Bűnözés, közbiztonság

A szerbiai közbiztonsági helyzet, összességében és általánosságban európai szintű. Minden elszenvedett bűncselekményt (útlevél ellopását is) és az úti okmány elvesztését is mielőbb jelenteni kell a rendőrségen (rendőrségi sürgősségi szám: 192), és jelezni célszerű az illetékes magyar külképviseleten (a Belgrádi Nagykövetség Konzuli Osztályán, illetve a Vajdaság területéről a Szabadkai Főkonzulátuson). 

Felhívjuk a személygépkocsival Szerbia déli területére (Belgrád-Nis) utazók figyelmét, hogy rendkívüli körültekintéssel járjanak el útjuk során. Lehetőség szerint ne álljanak meg az autópálya pihenőkben, mert szervezett bandák garázdálkodnak a környéken. Elkövetési módszerük: betörik az álló gépkocsi ablakát és eltulajdonítják az otthagyott ingóságokat. A bent alvó, vagy ülő utasok sem jelentenek visszatartó erőt. Ezért javasoljuk, hogy csak a szükséges tankolás erejéig álljanak meg és azonnal hajtsanak tovább.

Vajdaság

A Vajdaság a magyar állampolgárok számára biztonságos térségnek számít, a közbiztonság a tartományban jó. 

Nyomatékosan felhívjuk a Szabadkára látogató magyar állampolgárok figyelmét, hogy a Zombori úton lévő, a turisták által kedvelt ún. „bolhapiacon”, valamint a belvárosban lévő tejpiacon gyakori a zsebtolvajlás, ezért értékeikre fokozottan ügyeljenek. A pénzt és az igazolványokat ne egy helyen és amennyiben lehetséges az esetleges zsebtolvajoktól jól védve (pl: belső zseb) őrizzék. 

Az utakon és a közterületeken erős a rendőri jelenlét. Azt tanácsoljuk az ide utazó magyar állampolgároknak, fokozottan tartsák tiszteletben a fogadó ország szabályait, tartózkodjanak a provokatív magatartástól.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Nincs korlátozás.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége:

IGEN

Nincs korlátozás.

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Nincs korlátozás.

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás ideje alatt.

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN
Figyelem! Szerbiából más országba (pl. Montenegró) történő továbbutazás a régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvánnyal nem lehetséges.

Nincs korlátozás

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM
Kiskorúak beutazása:

A kiskorú gyermekek beutazásához az érvényes útiokmányok mellett feltétlenül ajánlott a  szülők/gondviselők/törvényes képviselők hivatalos (legalább két tanúval ellátott) írásbeli hozzájárulása, amennyiben a szülők nincsenek a kiskorúakkal, tehát a kiskorú egyedül vagy más felnőtt kíséretében utazik.

A hozzájáruláson a szülők aláírását közjegyző is igazolhatja, a hozzájárulást célszerű  az utazási célország hivatalos nyelvén is elkészíteni vagy a magyar nyelvű hozzájáruláshoz fordítást csatolni. Szülői hozzájáruló nyilatkozat mintát az alábbi oldalon talál >>

Vízum:

Vízum beszerzése nem szükséges maximum 90 napos tartózkodás esetén.

Ha Szerbiából Koszovóba is be szeretnének utazni, akkor a szerbiai beutazáskor igazolást kell kérniük (csak kérésre adják) a szerb határon a Szerbiába történő belépésről, és azt a szerb hatóságok kérésére a szerb–koszovói határon fel kell mutatniuk. A személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorúak kizárólag úti okmánnyal utazhatnak be Szerbiába. Akik 90 napnál hosszabb ideig kívánnak Szerbiában tartózkodni, továbbra is csak érvényes úti okmánnyal léphetnek be az országba.

Belépéskor kérhetik a napi 50 euró meglétét, ami készpénzzel, utazási csekkel, hitelkártyával, vagy meghívás esetén garancialevéllel igazolható. 

Hosszútávú tartózkodás: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/en/information/Terms+for+issuance+of+authorization+for+temporary+stay

A folyami határátlépés különös szabályai

A magyar állampolgárok belépése a folyami határátkelőhelyeken (elsősorban Magyarkanizsán/Kanjiza) is vízummentesen történik. Ugyanakkor a vadvíz veszélyes üzem, és éppen ezért a határon történő belépést a szerbiai hatóságoknál előre be kell jelenteni.

Házikedvencek beutazása:

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/travel-pet

https://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/movement-of-pets

https://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám:

A helyi vámhatóság honlapja - CASH DECLARATION FORM >>
Sportcélú használatra szánt lőfegyverek és lőszerek szállítására vonatkozó szabályok.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása >>

A Szerbiába beutazni kívánó személyek 10.000 EUR feletti összegű készpénzüket be kell hogy jelentsék a vámszerveknél, mely bejelentés megtörténtéről a hatóságok igazolást állítanak ki. 

További hasznos információ az országról

Pénznem: Szerb Dinár (RSD).

Közlekedés: Szerbiában elfogadják a magyar jogosítványt, nem szükséges nemzetközi jogosítvány kiváltása. Huzamosabb, 90 napot meghaladó tartózkodás esetén azonban a magyar jogosítványt szerbre kell cserélni a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon. A magyar vezetői engedélyt visszaküldik a kiállító hatóságnak. Külön vizsgát tenni nem szükséges. Fontos, hogy amennyiben nem a saját tulajdonukban levő – céges, illetve magánszemély által kölcsönbe adott -  gépjárművel utaznak Szerbiába, rendelkezzenek megfelelő, szerb vagy angol fordítással ellátott meghatalmazással, mely alapján jogosultak az autót vezetni. Szerbiai gépjárművezetésre, valamint a meghatalmazásra vonatkozó további részletes információk ezen a honlapon találhatóak.

Belgrád nagy részén, különösen a belső kerületekben a parkolás fizetős. Parkolójegyet sms-ben lehet váltani, illetve a postán, trafikokban, továbbá a Parking Servis Beograd ügyfélszolgálati irodáin lehet megvásárolni (Takovska 31., Kraljice Marije 7., Milusevska 51.). A parkolási díj meg nem váltása esetén pótdíjat, ún. napijegyet kell fizetni, mely árából nyolc napon belüli befizetés esetén 50 %-ot elengednek. A parkolási társaság közlekedési vétség elkövetésekor (pl.:tilosban parkolás), valamint a külföldi rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén a parkolójegy kétszeri meg nem váltásakor minden esetben elszállítja az autót, melynek kiváltása több ezer dinárba kerül. Hangsúlyozzuk, hogy a nem saját tulajdonú gépjármű kiváltásához elengedhetetlen a megfelelő, szerb vagy angol nyelvű meghatalmazás megléte. 

Autópálya úthasználati díj fizetésekor a fizetőkapuknál euróban is lehet fizetni, de a piacinál rosszabb árfolyamon számolják át, így a dinárban történő fizetés ajánlott. 

Amennyiben valaki közlekedési szabálysértést követ el (pl. gyorshajtás), akkor a helyzet függvényében két eljárás lehetséges: 

1. Igazolás ellenében visszatartják az útlevelet és elküldik az elkövetőt, hogy fizesse be  a büntetést postán vagy bankban, erről szintén kap egy igazolást. (Jellemzően közúton, nagyvárosok közelében, munkaidőben). Befizetés után visszakapja az úti okmányt. Amennyiben 8 napon belül rendezi a büntetést, akkor csak a kiszabott bírság felét kell befizetni, erről a rendőr tájékoztatást ad. Befizetés esetében az ügy így le is zárul. Amennyiben az az illető nem tesz eleget a befizetési kötelezettségének, akkor az eljáró rendőrhatóság az útlevelet elküldi a szerb Belügyminisztériumnak, mely a szerb Külügyminisztériumon keresztül diplomáciai úton megküldi a kiállító országnak, illetve hatóságnak.

2. Egy másik eljárás szerint, hogy szintén átadnak a helyszínen egy csekknek megfelelő utalványt, amit az elkövető befizet a rendőrnél a helyszínen. Erről kap egy névre szóló igazolást. (Jellemzően pl. éjszaka, autópályán). Mindig az adott körülmények határozzák meg, hogy melyik eljárást alkalmazzák.

A rendőrség ellenőrizheti az autópályákon a két fizetőkapu közötti szakaszon az átlagsebességet. Amennyiben az átlagsebesség meghaladja a megengedett 130 km/h-t, akkor a fizető kapu után a rendőrség megállíthatja a korlátozást túllépőket. Autópályán lehetőség van arra, hogy a fentiekben vázoltakon túl, bankkártyával fizesse ki az illető a bírságot, amennyiben az eljáró rendőr rendelkezik ilyen terminállal.   

Súlyos szabálysértés esetén a vétkest szabálysértési bíró elé állítják, akár munkaszüneti napokon is. Ilyenkor is visszatartják az úti okmányt, amíg nem rendezik a büntetést.  A kiróható büntetés összege a szabálysértés súlyától függ. Ha valaki bizonyos arányon felül hajt gyorsabban, mint ami a megengedett sebesség, akkor bizonyos időtartamra (pl. 60 napra) eltiltják a vezetéstől, Szerbiában. Külföldi állampolgár esetében az illető kap egy határozatot arról, hogy néhány napon belül hagyja el Szerbiát, a vezetéstől való eltiltásról pedig diplomáciai úton értesítik az állampolgárság szerinti országot.  

Autómentő (AMSS)  szolgálat telefonszáma, ha mobiltelefonról tárcsázzuk: (+381 11) 1987. A szolgálat telefonszáma, ha szerbiai belföldi vezetékes telefonról tárcsázzuk: (011) 1987 A szolgálat telefonszáma, ha Belgrádból vezetékes vonalról tárcsázzuk: 1987.  Angol nyelvű operátor: 9-es gomb. Amennyiben ezen a számon nem sikerült elérni őket, egy további lehetőség: +38 111 333 1200. Itt szintén a 9-es menüpont az angol nyelvű segítség.

A bajba jutott utazóknak ajánljuk, hogy a fenti autómentő (AMSS) szolgáltatásait válasszák, illetve óvakodjanak a kisebb cégektől, melyekkel előre nem egyeztették a vontatás és az autószerelés költségeit. Különösen nem javasoljuk a Nis-Belgrád autópálya térségében működő Lilko Express Service nevű céget, mivel tapasztalatunk szerint a külföldi autók tulajdonosainak irreálisan magas árat számítanak fel.

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy Szerbiában november 1. és április 1. között kötelező a téli gumi használata. A téli gumikon a gumi abroncsainak mintázati mélysége nem lehet 4 mm-nél kevesebb. A fenti időszakban lakótelepülésen kívül kötelező a hólánc megléte is, melyet a meghajtott kerékre kell szerelni azokon az útszakaszokon ahol kijelölten kötelező a hólánc használata havas, jeges úton.

Közegészség, egészségügyi helyzet: A szerbiai tartózkodás és átutazás nem jár a magyarországitól eltérő általános egészségügyi kockázat vállalásával. Bár az orvosok és az egészségügyi személyzet általában magasan képzett, a kórházak és klinikák felszereltsége általában elmarad az európai színvonaltól. A Magyarország és Szerbia között kötött kétoldalú megállapodás alapján a magyarországi biztosított állampolgárok ingyenes sürgősségi ellátásban részesülhetnek Szerbiában. A teljes ellátás, illetve az esetlegesen szükséges egészségügyi evakuáció miatt, célszerű átfogó utazási és egészségbiztosítást kötni az utazás időtartamára.

Sürgősségi ellátás igénybe vétele a Szerb Köztársaságban 

A Magyarországon biztosított és egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek a Szerb Köztársaság területén való ideiglenes tartózkodásuk esetén jogosultak sürgősségi ellátást igénybe venni. A sürgősségi ellátásra való jogosultság igazolására a HUN/SRB 111 jelű nyomtatvány szolgál, amelyet a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivataltól kell igényelni. 

A HUN/SRB 111 jelű nyomtatványt elsőként a szerb egészségbiztosító (Републички фонд за здравствено осигурање) területi szervéhez kell benyújtani, amely kiállítja az INO-1 jelű igazolást, amellyel közvetlenül a szerb biztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni.

A szerb egészségbiztosító területi szerveinek elérhetőségi adatait a következő melléklet tartalmazza: A szerb Egészségbiztosítási Alap intézményeinek elérhetőségei.

2015. január 1-től a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján átmeneti tartózkodás esetén Európai Egészségbiztosítási Kártyával is igénybe vehetők a sürgősségi ellátások a Szerb Köztársaságban, azonban az INO-1 jelű igazolást ekkor is be kell szerezni a szerb egészségbiztosítótól. 

Segélyhívó-számok 

Rendőrség: 192   
Mentők: 194       
Tűzoltók: 193

Egyéb információ:

Szerbia Budapesti Nagykövetsége
Nagykövetség és konzuli hivatal Belgrád
Főkonzulátus Szabadka