Európa

Mai napon is érvényes: 2019.10.17.   

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Bizalma fontos számunkra, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviseletek:
Nagykövetség és konzuli hivatal Belgrád
Főkonzulátus Szabadka 

Aktuális:

2019. 10. 16.
Megnyílt a Rábé-Kübekháza határátkelőhely. Bővebb információ: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz 

Felhívjuk az utazók figyelmét, hogy bár a nyári utazási szezon véget ért, a szerb-magyar határátkelőkön továbbra is jelentős forgalomra és várakozási időre lehet számítani. Kérjük, hogy az utazás előtt tájékozódjanak a www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo oldalon, illetve alternatív határátkelőhellyel is számoljanak az utazás tervezésekor. Javasoljuk a határforgalmat figyelő, különböző telefonos applikációk vagy Facebook csoportok használatát is. 

Az alábbi szerb weboldalakon az aktuális határhelyzetet élőben is megtekinthetik: 

Átutazás Szerbián keresztül:

Felhívjuk a Szerbián keresztül utazók figyelmét, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék az úti okmányuk érvényességi idejét

Kérjük, hogy valamennyi tranzitország utazási tanácsait figyelmesen olvassák el, mert az úti okmányok érvényességére vonatkozó előírások különbözőek:

  • Albánia: Az úti okmánynak a beutazástól számított még 3 hónapig érvényesnek kell lennie!  Tovább >>  
  • Bosznia-Hercegovina: Az úti okmánynak a kilépéstől számított még 90 napig érvényesnek kell lennie!  Tovább >>  
  • Bulgária: Az útlevélnek a kilépéstől számított még 90 napig, a személyazonosító igazolványnak a kilépés napjáig érvényesnek kell lennie!  Tovább >> 
  • Észak-Macedón Köztársaság: az úti okmánynak a belépéstől számított 6 hónapig még érvényesnek kell lennie! Tovább >>
  • Horvátország: Az úti okmánynak az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie!  Tovább >> 
  • Koszovó: Az útlevélnek a kilépést követő még 3 hónapig, a személyazonosító igazolványnak az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie!  Tovább >>
  • Görögország: az úti okmánynak az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie! Tovább >>    
  • Montenegró: Az úti okmánynak az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie! Tovább >>

Felhívjuk az utazók figyelmét, hogy a korábban elveszettnek, ellopottnak vélt ÉS bejelentett úti okmánnyal a megtalálást követően NEM LEHET UTAZNI!

A szerb rendőrség fokozott ellenőrzést folytatott az autópályákon és autóutakon. A sebességkorlát legkisebb mértékű átlépése és a kisebb szabálysértések (pl.: mobiltelefonálás vezetés közben) azonnali bírságot vonnak maguk után. Külföldi állampolgárok a helyszínen befizethetik a bírság összegét bankkártyával. Készpénzes fizetés esetén csekken lehet befizetni a bírságot a legközelebbi banknál vagy postahivatalnál - dinárban. A rendőrség a bankig történő oda- és visszautazás időtartamára visszatartja a gépjárművezető úti okmányát, amit a befizetés igazolását követően adnak vissza az eljárás alá vont külföldi állampolgárnak.

Biztonság:

Tájékoztatjuk a magyar állampolgárokat, hogy az ország koszovói határvidékén (főleg Észak-Koszovó) biztonsági kockázattal kell számolniuk. Az ország ezen részei az utazás és ott tartózkodás szempontjából "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek" kategóriába tartoznak. A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején. Amennyiben a külföldi nem Szerbia felől lépett be Koszovóba, a szerb-koszovói határon a szerb hatóságok nem engedik be az országba.

Bűnözés, közbiztonság

A szerbiai közbiztonsági helyzet, összességében és általánosságban európai szintű. Minden elszenvedett bűncselekményt (útlevél ellopását is) és az úti okmány elvesztését is mielőbb jelenteni kell a rendőrségen (rendőrségi sürgősségi szám: 192), és jelezni célszerű az illetékes magyar külképviseleten (a Belgrádi Nagykövetség Konzuli Osztályán, illetve a Vajdaság területéről a Szabadkai Főkonzulátuson). 

Felhívjuk a személygépkocsival Szerbia déli területére (Belgrád-Nis) utazók figyelmét, hogy rendkívüli körültekintéssel járjanak el útjuk során. Lehetőség szerint ne álljanak meg az autópálya pihenőkben, mert szervezett bandák garázdálkodnak a környéken. Elkövetési módszerük: betörik az álló gépkocsi ablakát és eltulajdonítják az otthagyott ingóságokat. A bent alvó, vagy ülő utasok sem jelentenek visszatartó erőt. Ezért javasoljuk, hogy csak a szükséges tankolás erejéig álljanak meg és azonnal hajtsanak tovább.

Vajdaság

A Vajdaság területén - és főként a magyarok lakta Észak-Bácskában és a Tisza-mentén - a magyar turista szívesen látott vendég. Főleg a tartomány északi részén sokan beszélnek magyarul, a szerb anyanyelvűek zöme, különösen a fiatalok, angolul is megfelelő szinten beszélnek. Bácska délebbi részein és a Bánátban is sokan beszélik, értik a magyar nyelvet.

A Vajdaság a magyar állampolgárok számára biztonságos térségnek számít, a közbiztonság a tartományban jó. 

Nyomatékosan felhívjuk a Szabadkára látogató magyar állampolgárok figyelmét, hogy a Zombori úton lévő, a turisták által kedvelt ún. „bolhapiacon”, valamint a belvárosban lévő tejpiacon gyakori a zsebtolvajlás, ezért értékeikre fokozottan ügyeljenek. A pénzt és az igazolványokat ne egy helyen és amennyiben lehetséges az esetleges zsebtolvajoktól jól védve (pl: belső zseb) őrizzék. 

Az utakon és a közterületeken erős a rendőri jelenlét. Koszovó elismerését követően sem alakult ki magyarellenes hangulat a tartományban, az ide utazó magyar látogatókat nem érte atrocitás. Azt tanácsoljuk az ide utazó magyar állampolgároknak, fokozottan tartsák tiszteletben a fogadó ország szabályait, tartózkodjanak a provokatív magatartástól.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Nincs korlátozás.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége:

IGEN

Nincs korlátozás.

Személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Nincs korlátozás.

Ideiglenes személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN

Az utazás ideje alatt.

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Elvárt érvényessége:

IGEN
Figyelem! Szerbiából más országba (pl. Montenegró) történő továbbutazás a régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvánnyal nem lehetséges.

Nincs korlátozás

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:

NEM úti okmányok

Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány):

NEM
Kiskorúak beutazása:

A kiskorú gyermekek beutazásához az érvényes útiokmányok mellett feltétlenül ajánlott a  szülők/gondviselők/törvényes képviselők hivatalos (legalább két tanúval ellátott) írásbeli hozzájárulása, amennyiben a szülők nincsenek a kiskorúakkal, tehát a kiskorú egyedül vagy más felnőtt kíséretében utazik.

A hozzájáruláson a szülők aláírását közjegyző is igazolhatja, a hozzájárulást célszerű  az utazási célország hivatalos nyelvén is elkészíteni vagy a magyar nyelvű hozzájáruláshoz fordítást csatolni. Szülői hozzájáruló nyilatkozat mintát az alábbi oldalon talál >>

Vízum:

Vízum beszerzése nem szükséges maximum 90 napos tartózkodás esetén.

A magyar állampolgárok turistaként és munkavállalási, vagy jövedelemszerzési céllal is vízummentesen utazhatnak be, azonban 24 órán belül kötelesek bejelenteni szállásukat a helyi rendőrkapitányságon. (A szálloda 12 órán belül jelent róla.)

Ha Szerbiából Koszovóba is be szeretnének utazni, akkor a szerbiai beutazáskor igazolást kell kérniük (csak kérésre adják) a szerb határon a Szerbiába történő belépésről, és azt a szerb hatóságok kérésére a szerb–koszovói határon fel kell mutatniuk. A személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorúak kizárólag úti okmánnyal utazhatnak be Szerbiába. Akik 90 napnál hosszabb ideig kívánnak Szerbiában tartózkodni, továbbra is csak érvényes úti okmánnyal léphetnek be az országba.

Belépéskor kérhetik a napi 50 euró meglétét, ami készpénzzel, utazási csekkel, hitelkártyával, vagy meghívás esetén garancialevéllel igazolható. 

A határátkelés szabályairól ezen a linken található további információ. A különböző határátkelőhelyeken az aktuális várakozási idő a következő linken tekinthető meg.

A folyami határátlépés különös szabályai

A magyar állampolgárok belépése a folyami határátkelőhelyeken (elsősorban Magyarkanizsán/Kanjiza) is vízummentesen történik. Ugyanakkor a vadvíz veszélyes üzem, és éppen ezért a határon történő belépést a szerbiai hatóságoknál előre be kell jelenteni.

A nem kereskedelmi, és nem szervezett turisztikai hajózás szabályai

I. A határátlépés szándékát az egyéni utas vagy utasok tekintetében a szerbiai kapcsolattartó (evezős klub, turisztikai egyesület, helyi önkormányzat, vagy más hasonló szervezet) kell, hogy bejelentse az illetékes szerbiai révkapitányságnál egyéni utasok esetében néhány nappal, regattában történő hajózás (több csónak együttes haladása) esetén pedig 15 nappal a tervezett határátlépés előtt. A szerbiai kapcsolattartó kijelölése elengedhetetlen, mivel a révkapitányság csak ettől a kapcsolattartótól veheti át határátlépési kérelmet.

II. Az írásos bejelentésnek tartalmaznia kell az utasok számát, a vezető, vagy más felelős személy személyi adatait, a csónakok számát, típusát, a szerbiai kapcsolattartó megnevezését és elérhetőségét.

III. Minden esetben meg kell várni a révkapitányság visszaigazolását (Odobrenje), mivel ez a dokumentum igazolja, hogy a fent említett szakszolgálatok értesítése megtörtént. 

A külföldinek elrendelik a beléptetés megtagadását a Szerb Köztársaság területére, ha az illetékes szerv megállapítja, hogy a külföldi nem rendelkezik az egy napra szükséges 50 euró értékű anyagi fedezettel. Az 1. szakaszban foglalt anyagi fedezet igazolásaként elfogadható a megfelelő értékű pénzösszeg készpénzben, bankszámlakivonat, utazási csekk, hitelkártya, valamint garancialevél. Ez nem kell, ha a külföldi a külföldi diplomáciai-konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek meghívására érkezik, illetve ha látogatásának célja a Szerb Köztársaságnak történő gazdasági és humanitárius segélynyújtás.

Házikedvencek beutazása:

Vám:

A helyi vámhatóság honlapja.
Sportcélú használatra szánt lőfegyverek és lőszerek szállítására vonatkozó szabályok.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

További hasznos információ az országról

Pénznem: Szerb Dinár (RSD).

Közlekedés: Szerbiában elfogadják a magyar jogosítványt, nem szükséges nemzetközi jogosítvány kiváltása. Huzamosabb, 90 napot meghaladó tartózkodás esetén azonban a magyar jogosítványt szerbre kell cserélni a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon. A magyar vezetői engedélyt visszaküldik a kiállító hatóságnak. Külön vizsgát tenni nem szükséges. Fontos, hogy amennyiben nem a saját tulajdonukban levő – céges, illetve magánszemély által kölcsönbe adott -  gépjárművel utaznak Szerbiába, rendelkezzenek megfelelő, szerb vagy angol fordítással ellátott meghatalmazással, mely alapján jogosultak az autót vezetni. Szerbiai gépjárművezetésre, valamint a meghatalmazásra vonatkozó további részletes információk ezen a honlapon találhatóak.

Belgrád nagy részén, különösen a belső kerületekben a parkolás fizetős. Parkolójegyet sms-ben lehet váltani, illetve a postán, trafikokban, továbbá a Parking Servis Beograd ügyfélszolgálati irodáin lehet megvásárolni (Takovska 31., Kraljice Marije 7., Milusevska 51.). A parkolási díj meg nem váltása esetén pótdíjat, ún. napijegyet kell fizetni, mely árából nyolc napon belüli befizetés esetén 50 %-ot elengednek. A parkolási társaság közlekedési vétség elkövetésekor (pl.:tilosban parkolás), valamint a külföldi rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén a parkolójegy kétszeri meg nem váltásakor minden esetben elszállítja az autót, melynek kiváltása több ezer dinárba kerül. Hangsúlyozzuk, hogy a nem saját tulajdonú gépjármű kiváltásához elengedhetetlen a megfelelő, szerb vagy angol nyelvű meghatalmazás megléte. 

Úthasználati díj fizetésekor a fizetőkapuknál euróban is lehet fizetni, de a piacinál rosszabb árfolyamon számolják át, így a dinárban történő fizetés ajánlott. A sebességkorlátozások: autópályán 130, autóúton 100, lakott területen kívül 80, lakott területen belül pedig 50 km/h. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a szerb rendőrség zéró toleranciát alkalmazva, a sebességkorlát akár minimális túllépését is azonnali bünteti, amit lehetőség szerint a helyszínen kell megfizetni. A külföldi, köztük a magyar forgalmi rendszámú gépjárművek vezetői – már csak a nyelvtudás hiánya miatt is - hátrányos helyzetbe kerülhetnek közlekedési szabálysértés esetén. 

A Szerbiába látogató vagy az országon áthaladó turisták és kamionsofőrök gyakran esnek tolvajok áldozatául nemzetközi autóutak (főleg E-75-ös autópálya Szabadka-Belgrád-Nis szakasza) melletti benzinkutaknál, pihenőhelyeknél. Nem ajánlatos a gépkocsiban értékeket, dokumentumokat és pénzt hagyni, ügyelni kell a gépjármű ajtajainak bezárására is. Előfordul, hogy az autópályán utazók járművének gumiját parkolás vagy benzinkútnál történő fizetés közben leeresztik vagy megrongálják, és indulás után az utast a hibára figyelmeztetve leállítják, majd a helyzet ellenőrzése során egy "segítőkész", esetleg még magyarul is tudó személy elvonja a járművezető és utasai figyelmét, majd a nyitott gépkocsiból az értékeket, személyi okmányokat ellopják.

Amennyiben valaki közlekedési szabálysértést követ el (pl. gyorshajtás), akkor a helyzet függvényében két eljárás lehetséges: 

1. Igazolás ellenében visszatartják az útlevelet és elküldik az elkövetőt, hogy fizesse be  a büntetést postán vagy bankban, erről szintén kap egy igazolást. (Jellemzően közúton, nagyvárosok közelében, munkaidőben). Befizetés után visszakapja az úti okmányt. Amennyiben 8 napon belül rendezi a büntetést, akkor csak a kiszabott bírság felét kell befizetni, erről a rendőr tájékoztatást ad. Befizetés esetében az ügy így le is zárul. Amennyiben az az illető nem tesz eleget a befizetési kötelezettségének, akkor az eljáró rendőrhatóság az útlevelet elküldi a szerb Belügyminisztériumnak, mely a szerb Külügyminisztériumon keresztül diplomáciai úton megküldi a kiállító országnak, illetve hatóságnak.

2. A másik variáció, hogy szintén átadnak a helyszínen egy csekknek megfelelő utalványt, amit az elkövető befizet a rendőrnél a helyszínen. Erről kap egy névre szóló igazolást. (Jellemzően pl. éjszaka, autópályán). Mindig az adott körülmények határozzák meg, hogy melyik eljárást alkalmazzák! 

Súlyos szabálysértés esetén a vétkest szabálysértési bíró elé állítják, akár munkaszüneti napokon is. Ilyenkor is visszatartják az úti okmányt, amíg nem rendezik a büntetést.  A kiróható büntetés összege a szabálysértés súlyától függ. Ha valaki bizonyos arányon felül hajt gyorsabban, mint ami a megengedett sebesség, akkor bizonyos időtartamra (pl. 60 napra) eltiltják a vezetéstől, Szerbiában. Külföldi állampolgár esetében az illető kap egy határozatot arról, hogy néhány napon belül hagyja el Szerbiát, a vezetéstől való eltiltásról pedig diplomáciai úton értesítik az állampolgárság szerinti országot.  

Autómentő:  szolgálat telefonszáma, ha mobiltelefonról tárcsázzuk: (+381 11) 1987 A szolgálat telefonszáma, ha szerbiai belföldi vezetékes telefonról tárcsázzuk: (011) 1987 A szolgálat telefonszáma, ha Belgrádból vezetékes vonalról tárcsázzuk: 1987 (A „0” menüpontot kell megnyomni, amennyiben a kezelővel kíván beszélni; angol nyelven is beszélnek)

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy Szerbiában november 1. és április 1. között kötelező a téli gumi használata. A téli gumikon a gumi abroncsainak mintázati mélysége nem lehet 4 mm-nél kevesebb. A fenti időszakban lakótelepülésen kívül kötelező a hólánc megléte is, melyet a meghajtott kerékre kell szerelni azokon az útszakaszokon ahol kijelölten kötelező a hólánc használata havas, jeges úton.

Viselkedési kultúra: Kábítószer birtoklása vagy kereskedelme szigorú büntetést von maga után, többnyire hosszú és szigorú börtönbüntetéssel sújtják. Tilos katonai, vagy rendőrségi objektumok és/vagy személyek fotózása vagy filmezése.

Közegészség, egészségügyi helyzet: A szerbiai tartózkodás és átutazás nem jár a magyarországitól eltérő általános egészségügyi kockázat vállalásával. Bár az orvosok és az egészségügyi személyzet általában magasan képzett, a kórházak és klinikák felszereltsége általában elmarad az európai színvonaltól. A Magyarország és Szerbia között kötött kétoldalú megállapodás alapján a magyarországi biztosított állampolgárok ingyenes sürgősségi ellátásban részesülhetnek Szerbiában. A teljes ellátás, illetve az esetlegesen szükséges egészségügyi evakuáció miatt, célszerű átfogó utazási és egészségbiztosítást kötni az utazás időtartamára.

Sürgősségi ellátás igénybe vétele a Szerb Köztársaságban 

A Magyarországon biztosított és egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek a Szerb Köztársaság területén való ideiglenes tartózkodásuk esetén jogosultak sürgősségi ellátást igénybe venni. A sürgősségi ellátásra való jogosultság igazolására a HUN/SRB 111 jelű nyomtatvány szolgál, amelyet a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes megyei vagy fővárosi kormányhivataltól kell igényelni. 

A HUN/SRB 111 jelű nyomtatványt elsőként a szerb egészségbiztosító (Републички фонд за здравствено осигурање) területi szervéhez kell benyújtani, amely kiállítja az INO-1 jelű igazolást, amellyel közvetlenül a szerb biztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni.

A szerb egészségbiztosító területi szerveinek elérhetőségi adatait a következő melléklet tartalmazza: A szerb Egészségbiztosítási Alap intézményeinek elérhetőségei.

2015. január 1-től a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján átmeneti tartózkodás esetén Európai Egészségbiztosítási Kártyával is igénybe vehetők a sürgősségi ellátások a Szerb Köztársaságban, azonban az INO-1 jelű igazolást ekkor is be kell szerezni a szerb egészségbiztosítótól. 

A külföldinek – amennyiben az Egészségügyi Világszervezet jelentései alapján az egészségügyi minisztérium által járvánnyal fertőzött területnek minősített helyről érkezik – a lakosság fertőzésektől való védelméről szóló előírásoknak megfelelően elrendelik a Szerb Köztársaság területére való beléptetésének megtagadását, ha a bemutatott igazolványokból látható, hogy a külföldi nem rendelkezik oltási bizonyítvánnyal vagy egyéb olyan bizonyítvánnyal, amellyel igazolni tudja, hogy nem szenved betegségben. Az a külföldi, aki az e szakasz 1. bekezdésében foglalt, az egészségügyi állapotra vonatkozó bizonyítvánnyal rendelkezik, egészségügyi felügyelet alá kerül, ha járvánnyal fertőzött országokból érkezik, illetve olyan országokból, amelyekben olyan rendezvényeket tartanak, amelyeken nagy a fertőzés kockázata, és ha a fertőzések valamelyike veszélyt jelenthet a Szerb Köztársaság lakosságára nézve. Az egészségügyi megfigyelésre vonatkozó intézkedés a lakosságnak a fertőzéses megbetegedésektől való védelmével kapcsolatos előírásokkal összhangban történik. 

Segélyhívó-számok 

Rendőrség: 192   
Mentők: 194       
Tűzoltók: 193

Egyéb információ:

Szerbia Budapesti Nagykövetsége
Nagykövetség és konzuli hivatal Belgrád
Főkonzulátus Szabadka