Európa

Mai napon is érvényes: 2021.04.18. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget. Javasoljuk, hogy utazás előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az egész utazás időtartamára érvényes útiokmánnyal (érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal), valamint a visszaútra szóló jegy hiányában a hazatérés fedezetéül szolgáló megtakarítással. 

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek:
Nagykövetség és Konzuli Hivatal Pozsony
Főkonzulátus Kassa
Alkonzulátus Besztercebánya
Tiszteletbeli konzul, Nyitra

Aktuális:

2021. 04. 16.
1) Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt! Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik.

2) Szlovákiába a világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni:

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen, 14 napos kötelező karantén és a karantén 8. napján fennálló tesztelési kötelezettség mellett.

Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy a beutazást követően a szabad mozgás a bevezetett kijárási tilalom alapján jelentős mértékben korlátozott, amelyről bővebben a 3. pontban olvashatnak.

b. Kell-e teszt? Igen.

1) FŐSZABÁLY: BELÉPÉSKOR NEM,  DE A KÖTELEZŐ KARANTÉN 8. NAPJÁN mindenkire, aki Szlovákia területére belép vagy külföldről érkezik vissza 14 napos házi vagy intézményi karanténkötelezettség vár, abban az esetben is, ha rendelkezik 72 óránál nem régebbi, EU-tagállamban kiállított negatív RT-PCR teszttel vagy oltási  igazolással, illetve oltási vagy védettségi igazolvánnyal. A tesztkötelezettség a kötelező karantén 8. napján lép fel.

2) IGEN: NEGATÍV TESZTTEL IGÉNYBEVEHETŐ KIVÉTEL (pl.: ingázás – f pont)

Bizonyos csoportok, mint például az ingázók, vagy a szomszédos államokban tanulmányaikat folytató személyek esetében a határon történő ingázáshoz szükséges 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy RT-PCR teszt bemutatása. Részeletes tájékoztatást a kivételekkel foglalkozó f pontban találnak.

3) NEM: TESZT NÉLKÜLI KIVÉTEL (pl.: árufuvarozók + állampolgárságuk/tartózkodási engedélyük szerinti országba tranzitálók + Szlovákia területére diplomata vagy szolgálati útlevéllel belépő személyek – k pont)

c. Kell-e regisztrálni?  Főszabály szerint igen (tranzitálók, árufuvarozók, ingázók esetén nem).

Minden belépő személynek regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon a https://korona.gov.sk/ehranica/ oldalon (angol verzióra váltható, a magyar nyelvű változat nem használható) és házi, vagy intézményi (amennyiben nem rendelkezik Szlovákiában lakcímmel) karanténba kell vonulnia, amíg nem rendelkezik negatív RT-PCR teszttel. A rendőrség felszólítására a regisztrációt egy esetleges rendőrségi ellenőrzés során hitelt érdemlően kell tudni bizonyítani (például a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlappal)

A karantén helyét emellett telefonon vagy elektronikus úton azonnal be kell jelenteni az egészségügyi szolgáltatónak, ha pedig olyan személyről van szó, akinek Szlovákiában nincs egészségügyi szolgáltatója, a tartózkodási helye szerinti illetékes megyei orvosnál.

A légiúton érkező személyeknek egy további elektronikus formanyomtatványt is ki kell tölteniük, amely elérhető itt. A nyomtatvány egy esetleges fertőzés esetén az utasok felkutatásának elősegítését szolgálja.

d. Oltás - oltási kötelezettség: Nincs

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának legfrissebb rendelete értelmében minden, Szlovákia területére belépő személynek (a g. pontban feltüntetett kivételekkel), beleértve azon személyeket is, akiket a COVID-19 megbetegedés ellen beoltottak (akár ismétlő oltással is),14 napos karantén-kötelezettségnek kell eleget tenniük, ugyanakkor a karantén alól bizonyos könnyítéseket szabtak meg.  A  Közegészségügyi Hivatal az intézkedést az újabb vírusmutációk terjedése miatt hozta meg, mivel további tudományos vizsgálat folyik az esetleges újra fertőződésről vagy az oltás utáni megfertőződés veszélyeiről.

A rendelet szerint azok a személyek, akik hiteles igazolással tudják igazolni, hogy:

 1. mRNS típusú (pl.: Pfizer,  Moderna)  oltás 2. adagját is megkapták, és az oltástól eltelt több mint 14 nap,
 2. vektor alapú (pl.: AstraZeneca) oltás 1. adagját megkapták, és az oltástól több mint 4 hét telt el,
 3. a COVID-19 betegség leküzdésétől számított 180 napon belül megkapták az oltás (mRNS vagy vektor alapú) 1. adagját, amelytől legalább 14 nap eltelt,
 4. 180 napon belül átestek a COVID-19 betegségen, és erről rendelkeznek a rendelet 3. melléklete szerint kiállított igazolással,

a szlovák határát átléphetik egy 48 órától nem régebbi negatív antigén, vagy 72 órától nem régebbi negatív RT-PCR teszt birtokában. Ugyanakkor a felsorolt csoportokba tartozó személyekre ugyanúgy vonatkozik a c. pontban leírtak szerinti regisztrációs kötelezettség, és a határátlépést követő 14 napos karanténkötelezettség, azonban a karantén akár már az első napon is véget érhet egy saját költségre elvégeztetett RT-PCR teszt negatív eredményével. Abban az estben, ha az említett azonnali tesztelésre nem kerül sor, úgy az e. pontban – karanténkötelezettség – személtetett általános eljárás vonatkozik a beoltott személyekre is.  

A leírtak értelmében, tehát a beoltottság nem mentesít a Szlovákiába történő belépést követő regisztrációs és 14 napos karanténkötelezettség alól, ill. a Magyarországon kiállított oltási vagy védettségi igazolványt (plasztik kártya) a szlovák hatóságok jelenleg nem fogadják el mint olyan igazolást, amely mentesít az előírt kötelezettségek betartása alól.

e. Karanténkötelezettség: Van.

A karantén a beutazást követően a karanténkötelezett személlyel egy háztartásban élő személyekre is vonatkozik.

A karanténkötelezettség szabályai eltérőek, attól függően, hogy az ideérkező személyek az elmúlt 14 napban mely országokban jártak (tehát attól függetlenül, hogy Magyarország területéről lépnek be Szlovákiába, a belépést megelőző 14 napos tartózkodásuk mérvadó):

Azok a személyek, akik az elmúlt 14 napban kizárólag Európai Uniós tagállamban, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc vagy Nagy-Británia és Észak-Írorszg Egyesült Királyságának területén jártak 14 napos otthoni vagy intézményi karanténba kerülnek, amely addig tart:

 • amíg nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszteredménnyel,
 • tünetmentesség esetén (teszt hiányában) a 14. nap végéig, 
 • a 10 évesnél fiatalabb, tünetmentes gyermek esetében addig, amíg a vele egy háztartásban élőnek le nem telik a karantén kötelezettsége.

Azok a személyek, akik a határátlépést megelőző 14 napban az Európai Unión kívüli vagy a felsorolt országokon kívül, harmadik országban jártak szintén házi karanténba vagy karantén intézménybe kerülnek mindaddig, 

 • amíg nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszteredménnyel,
 • a 10 évesnél fiatalabb, tünetmentes gyermek esetében addig, amíg a vele egy háztartásban élőnek le nem telik a karantén kötelezettsége.

A COVID–19 PCR teszt minden esetben legkorábban a karantén 8. napján végeztethető el, (a 10 évesnél fiatalabb gyermek esetében COVID szűrésre akkor kerül sor, ha ezt a körzeti orvos vagy az illetékes regionális közegészségügyi hivatal elrendeli).

f. Üzleti célú beutazás feltétele:

Szlovákiába történő belépésnél az üzleti célú út nem jelent kivételt a szlovák oldalon. Az üzleti cél igazolásának a Magyarországra történő visszatéréskor, a magyar oldalon van jelentősége.

Amennyiben cégük gazdasági vagy működési helyzete miatt elkerülhetetlen a beutazás Szlovákia területére, úgy egyszeri beutazási engedélyért a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumához szükséges fordulni. A kitöltött, aláírt kérelmet PDF formátumban, illetve aláírás nélkül Word formátumban is a minisztérium nJqvF3JZMa29yb25hdnluaW1reUBtaHNyLnNr e-mail címére kell megküldeni, további dokumentumok csatolása nem szükséges. A kérelem feldolgozása több napot vesz igénybe, így üzleti célú beutazásuk tervezésénél ezt vegyék figyelembe. 

Felhívjük továbbá a figyelmet, hogy az engedélyezésen kívül a belépés további feltétele egy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt megléte. 

További információt a szlovák Gazdasági Minisztérium weboldalán találnak a linken.

A kérelem a minisztérium weboldalán a „Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie SR - formulár na stiahnutie” megnevezésre kattintva tölthető le Word formátumban.

g. Kivételek:

A karanténkötelezettség alóli kivételeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának legfrissebb rendelete határozza meg, az alábbiakban feltüntetettek szerint. (A rendelet szövege elérhető szlovákul az alábbi linken, valamint angolul az alábbi linken.) A szlovákiai járványügyi szabályok angolul a szlovák külügyminisztérium alábbi, angol nyelvű honlapján is elérhetők. 

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket, hogy az utazáshoz szükséges, illetve mentességüket igazoló dokumentumokat tartsák maguknál, lehetőség szerint papíralapú formában is, ill. szlovák nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben nem áll módjukban azt szlovák nyelven bemutatni, minden eseteben szerezzenek be egy angol vagy német nyelvű változatot!

Kivételt képeznek:

 • Foglalkozásuk alapján: teherjárművek és autóbuszok vezetői, személyzete, pilóták, repülőgép és hajó személyzete, mozdonyvezetők, jegykezelők, vasúti közlekedést kiszolgáló személyzet tagjai, amennyiben hivatalból lépik át a határt, ill. teherjárművek és autóbuszok vezetői, repülőgépek személyzete, akik repatriált személyeket szállítanak Szlovákiába.
 • Betegeket, transzplantációra szerveket, vért, vérkészítményeket szállító gépkocsivezetők és egészségügyi személyzet.
 • Temetkezési szolgáltatók alkalmazottai nemzetközi szállításkor.
 • A Szlovákiába diplomata/szolgálati útelvéllel belépő személyek 

Tranzitálási célú kivételek:

Nem szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása és minisztériumi engedély azok esetében, akik Szlovákia területén keresztül csupán személygépkocsival keresztülhaladnak az állampolgárságuk vagy tartózkodási engedélyük szerinti országba, amennyiben legfeljebb 8 órán belül elhagyják az ország területét, és azt legfeljebb a szükséges üzemanyag tankolásának céljából szakítják meg. A tranzitálás lehetősége egyaránt biztosított az EU-s állampolgárok és családtagjaik, valamint az olyan harmadik ország állampolgárai számára, akik EU tagországban állandó vagy ideiglenes tartózkodásra jogosultak.

A tranzitálás (Szlovákián történő átutazás) további eseteiben (pl.: munkavállalási célból) a szlovák Belügyminisztérium engedélyének beszerzése szükséges:https://www.minv.sk/?formular-vynimka.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szlovák hatóságok állásfoglalása alapján, a repterekről vagy repterekre történő átutazás nem értelmezhető a szlovák közegészségügyi hivatali rendeletben szabályozott tranzitálási kivételként. A rendelet valójában az ország terültén keresztül, legfeljebb 8 órán belüli, megállás nélküli közúti (tehát autóval történő), szomszédos országba való szárazföldi belépéssel járó tranzitálás szabályait fogalmazza meg kivételként, amelyet a tankolás lehetőségének biztosítására vonatkozó szabály is jól szemléltet. 

Az egyes légitársaságok rendelkezései szigorúbbak is lehetnek a szlovák beutazási feltételeknél. Javasoljuk az utazás és repülőjegy megvásárlást megelőzően közvetlenül a légitársaságoknál érdeklődjenek az utazás feltételeiről, ezzel elkerülve a repülőgépre történő beszállásuk megtagadásának lehetőségét.

Ingázókra vonatkozó kivételek:

Szlovákia és Magyarország között ingázó, munkavállaló személyek szabadon mozoghatnak, amennyiben rendelkeznek egy 7 napnál nem régebbi negatív EU-s antigén, vagy PCR teszttel. A szlovák rendelet értelmében a következő személyek minősülnek ingázónak:

 • Akik Szlovákiában állandó/ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkeznek és a szomszédos országban van munkaszerződésük és ezt munkáltatói igazolással tudják igazolni.
 • Azon személyek és a velük egy háztartásban élők, akik állandó/ideiglenes tartózkodási helyük a szomszédos ország határ menti területein a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-en belül, és Szlovákiában munkaviszonnyal rendelkeznek a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-es távolságon belül, valamint rendelkeznek munkáltatói igazolással. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, ha együtt lépik át a határt.)
 • Azon szlovák állampolgárok és a velük egy háztartásban élők, akiknek ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük van a szomszédos ország területén, a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-en belül. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben a határt együtt lépik át).

Egyéb munkavállalási kivételek és szabályok: 

Kedvezményesebb megítélésben részesülnek a következő személyek:

 • Szlovákiában lakóhellyel rendelkező és az országgal nem szomszédos uniós tagállamban továbbá Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban munkavállaló személyek (ezt munkáltatói igazolás szükséges igazolni),
 • Szlovákiában munkát vállaló személyek, akik lakóhelye az előbbi pontban felsorolt országokban van (ezt munkáltatói igazolás szükséges igazolni),
 • A feltüntetett csoportokba tartozó személyek kötelesek
  - legkésőbb határátlépéskor regisztrálni az alábbi weboldalon;
  - a határátlépéskor 48 óránál nem régebbi (EU-s) antigén vagy 72 óránál nem régebbi EU-s RT-PCR negatív teszteredménnyel rendelkezni;
  - 14 napos otthoni vagy intézményi karanténba menni, amelyet elhagyhatnak a 14. nap elteltével vagy egy negatív RT-PCR teszteredménnyel, amely a karantén bármely napján elvégezhető, (tehát már a karantén első napján is).

További kivételek:

Szintén egy 7 napnál nem régebbi negatív Magyarországon, Csehországban, Ausztriában és Lengyelországban elvégzett antigén, vagy PCR teszttel ingázhatnak:

 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyük van és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek a felsorolt 4 szomszédos országban (nem távoktatás keretében). Ezt hitelt érdemlően igazolni kell.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek Szlovákiában (nem távoktatás keretében) és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják.
 • Azon általános-, középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, 26 évnél fiatalabb hallgatói, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük, és sportklubok állandó tagjaként tréningen vesznek részt a felsorolt 4 szomszédos országban.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el a szomszédos országban, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek a szomszédos országok valamelyikében van ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el Szlovákia területén, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a szlovák határtól számított 10 km-en belül magyarországi, csehországi, osztrák vagy lengyelországi földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a magyar, cseh, osztrák vagy lengyel határtól számított 10 km-en belül, Szlovákia területén lévő földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akik Magyarországról, Csehországból, Ausztriából vagy Lengyelországból érkeznek, vagy Szlovákiába visszatérnek televíziós programról, határmenti audiovizuális műsorról, kiküldött tudósítók, határmenti színházi on-line előadás résztvevői, zenei előadás résztvevői, múzeumban vagy galériában kiállítást készítenek elő vagy bontanak le, stb.

Sportolókra vonatkozó kivételek: 

Azon csapatok játékosai, csapattagjai, akik az alábbiakban feltüntetett sportrendezvények valamelyikén vesznek részt

 • TIPOS extraliga (férfi jéghoki), FORTUNA Liga (férfi futball), SLOVNAFT Handball Extraliga (férfi kézilabda), Extraliga Férfi (röplabda), Extraliga Női (röplabda), Szlovák Kosárlabda Liga (férfi), Extraliga Női (kosárlabda), MOL Liga (női kézilabda) vagy
 • a XXXII. Tokiói Olimpiai Játékokon illetve a XVI. Tokiói Paraolimpiai Játékokon képviselik Szlovákiát vagy 
 • azon csapatok tagjai, akik szlovákiai nemzetközi rendezvényen vesznek részt vagy 
 • a somorjai Karantén Edzőközpontba érkeznek felkészülés céljából 

amennyiben idősebbek 10 évesnél, határátlépéskor 48 óránál nem régebbi EU-s antigén, vagy 72 óránál nem régebbi EU-s RT-PCR negatív teszteredménnyel kell, hogy rendelkezzenek.

Április 19-től azok a személyek, akik rövid időre lépnek be Szlovákia területére, ill. hagyják el Szlovákia területét közeli hozzátartozó temetésén vagy esküvőn való részvétel céljából, karantén és regisztrációs kötelezettség nélkül léphetnek be Szlovákia területére, amennyiben ezt a tényt hitelt érdemlően tudják igazolni és rendelkeznek 48 órától nem régebbi EU-s antigén vagy 72 órától nem régebbi RT-PCR teszt negatív eredményével.

h. Kiutazás az országból:

A szlovák hatóság a kiutazást nem gátolják, az ország bármely irányba elhagyható, a repülőterek működnek (az induló járatokról, beszállási feltételekről mindenképpen érdeklődjenek az egyes légitársaságoknál). 

A magyarországi beutazási korlátozásokra figyelemmel a magyar-szlovák határszakaszon a következő határátkelőhelyek működnek: 

 • Dunacsún (Čunovo) – Rajka (autópálya),
 • Oroszvár (Rusovce) – Rajka (kishatár forgalom): szeptember 10-től nyitva minden nap reggel 6:00–8:00 óra között, ill. délután 15:00–17:00 óra között,
 • Medve (Medveďov) – Vámosszabadi,
 • Révkomárom (Komárno) – Komárom (Erzsébet híd)
 • Révkomárom (Komárno) – Komárom: 2020. 09. 17. 19:00 órától megnyílt az új „Monostori híd”, amelyen jelenleg a teherforgalom haladhat keresztül, a személyforgalmat átterelik a régi komáromi hídra, tehát az Ezsébet hídra,
 • Párkány (Štúrovo) – Esztergom,
 • Párkány (Štúrovo) – Esztergom folyami határátkelő (komp), 
 • Ipolyság (Šahy) – Parassapuszta,
 • Tótgyarmat (Slovenské Ďarmoty) – Balassagyarmat,
 • Ráros (Rároš) - Nógrádszakál/Rárospuszta: nyitva minden nap 5:00 - 20:00 óra között,
 • Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) – Somoskőujfalu (Salgótarján),
 • Sajószentkirály (Kráľ) – Bánréve,
 • Migléc (Milhosť) – Tornyosnémeti (I/17 út, R4 út),
 • Újhely (Slovenské Nové Mesto) – Sátoraljaújhely (közúti),
 • Újhely (Slovenské Nové Mesto) – Sátoraljaújhely helyi kishatár forgalom: nyitva minden nap 6:00 - 18:00 óra között,
 • Gesztőd (Hosťovce) – Tornanádaska: nyitva minden nap 6:00-18:00 óra között

i. Beutazás Magyarországra:

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a következő linken található: klikk ide

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a DgBwikmjAGqYoHYA5MUMMYa29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) és érdeklődni lehet a MbaFUepgisvtuLHO5rMTwGa29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem  

3) Szlovákiai helyi járványügyi szabályok:

Kijárási tilalom

Figyelem! Szlovákiában elválnak egymástól az országba való belépés és az országon belüli mozgás szabályai. Az előző pontban leírt feltételek alapján történő belépést követően az országon belül mozogni a kijárási tilalom alóli kivételek alapján lehet.

A kialakult járványhelyzet súlyosságára tekintettel a kormány döntése alapján a szlovákiai kijárási tilalom 2020. december 19-től 2021. március 19-ig került bevezetésre (folyamatos hosszabbítása várható), amely naponta reggel 5 órától a következő nap hajnali 1 óráig van érvényben. Március 3-tól este 20:00 órától hajnali 1:00-ig esti kijárási tilalom van érvényben, így kizárólag csak munkába járás, a halaszthatatlan egészségügyi vagy gyógyszertári ellátás igénybevétele, közeli hozzátartozóról való gondoskodás biztosításának céljával történő utazás, kutya, ill. macska lakóhelytől 1000 m belül történő sétáltatása, valamint a külföldre történő kiutazás engedélyezett.  

Emellett 2021. február 8-tól Szlovákiában életbelépett az ún. „Covid-automata” amely az országot a járványügyi és kórházi mutatók alapján fekete, bordó, rózsaszín, halvány rózsaszín járásokra osztja (az alábbi térkép szerint), így az egyes járásokban a kijárási tilalomra vonatkozó szabályzások és tesztelési kötelezettségek eltérnek. (Az erre vonatkozó kormány rendeletek szlovákul itt érhetők el: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/49/20210206 és https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/50/)

A legfrissebb adatokat, az egyes járások besorolását eléri a következő linkre kattintva is!  

Intézkedések:

Bordó járásokban: munkába járáshoz szintén 1 hétnél nem régebbi teszt kell. 

Rózsaszín járásokban: a munkába járáshoz 14 napnál nem régebbi teszt szükséges. 

Halvány rózsaszín járásokban: a munkához szükséges a 21 napnál nem régebbi negatív teszt bemutatása

Február 8-tól minden járásban: 7 napnál nem régebbi negatív teszt kell azoknak, akik  tömegközlekedési eszközöket használnak vagy a járáson túlra ingáznak munkába. Szintén negatív tesz kell a postába, bankba, biztosítóhoz, optikushoz, újságárushoz, ruhatisztítóba, ruhajavítóba, cipészhez, autó-, mobil szervizbe, kertészetekbe vagy a kertészeti cikkeket árusító boltokba, járáson túli természetjáráshoz.

Nem kell teszt: ha valaki a járáson belül megy ki a természetbe, üzletbe, gyógyszertártba, drogériába, orvoshoz (járáshatáron túl sem). 

FIGYELEM: Továbbra sem engedélyezett egymás látogatása.

Maszkviselés szabályai: 

Szlovákiában lakóhelyen kívül mindenhol kötelező a felső légutak (orr és száj) eltakarása maszk) segítségével, ill. nyilvános zárt terekben (főként tömegközlekedési eszközökön, üzletekben március 8-tól, épületek beltereiben március 15-től)  kötelező az FFP2 típusú, szelep nélküli arcmaszk használata. Április 19-től külterületen 5 méteres távolságon túl, valamint egyháztartásban élők között, sporttevékenység végzésekor nem kötelező a maszkhasználat.  

Kivételt képeznek:

 • a 6 év alatti gyermekek;
 • a települések határán kívül, amennyiben biztosított az 5 méter feletti távolságtartás idegen, nem egy háztartásban élő személyektől;
 • a súlyos autista betegségben szenvedő személyek;
 • a mentálisan közepesen vagy súlyosan sérült vagy halláskárosult tanulók;
 • a sporttevékenységet végző személyek;
 • a fényképezett személyek a fényképezés ideje alatt;
 • házasságkötés alatt a menyasszony és vőlegény;
 • a művészek művészi tevékenység során és dokumentum film forgatása alatt;
 • jeltolmácsok a munkájuk során;
 • azon alkalmazottak, akik egyedül tartózkodnak a munkahelyen.

Fentieken túl a 3-6 éves gyermekeknek kiemelten javasolt a felső légutak eltakarása kültéren, épületek belterében vagy tömegközlekedési eszközökön.

Síelés és üdülés Szlovákiában:

Szlovákiában január 1-től a síközpontok (szálláshelyek, sífelvonók, síkölcsönzők) bezártak. A síközpontok szállásain január 1. előtt megkezdett üdülés még befejezhető, de a tartózkodás nem hosszabbítható meg, újabb foglalásra nincs lehetőség. 

Üzletek, vendéglátó és szórakozóhelyek, üdülőközpontok, fürdőhelyek:

 • az éttermekből és vendéglátóhelyekről csak elvitelre lehet ételt rendelni, az éttermek beltéri és kültéri részében az étkezés tilos;
 • bezártak a fitnesz- és wellnessközpontok, fürdők, aquaparkok, szaunák;
 • a boltokban és bevásárlóközpontokban korlátozták a vásárlók számát 1 fő/15 m2-re
 • az élelmiszerüzletekbe- és drogériákba hétfőtől péntekig 9:00 és 11:00 között csak a 65 évnél idősebbek léphetnek be

Az üzletekbe belépni és tartózkodni (a belső és külső helyiségekben egyaránt) kizárólag a felső légutak eltakarásával lehet, belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés vagy egyszer használatos kesztyű alkalmazása, sorban álláskor a 2 méteres távolságtartás betartatása (ez nem vonatkozik az egy háztartásban élőkre).A vásárlók száma az üzletben nem lehet több egyidőben 15 m2/főnél, a felnőtt kíséretben érkező 14 éven aluliak kivételt képeznek. 

Tömegrendezvények:

Október 15-től tilos Szlovákiában minden olyan tömegrendezvény szervezése, amelyeken a résztvevők létszáma meghaladja a 6 főt. 

A tilalom nem vonatkozik a házasságkötési, keresztelő és temetési szertartásokra, ezeknél azonban a templomba való belépés és tartózkodás során el kell fedni a felső légutakat, belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés. Továbbá kötelező a 2m távolságtartás a résztvevők között, ill. létszámuk egyidőben nem haladhatja meg a 15m2/főt. A szertartásokon nem vehetnek részt a karantén-kötelezettek vagy léguti fertőzés jeleit mutatók, valamint a szenteltvíz tárolókban nem lehet víz.

Járványügyi szabályok megszegése, Büntetési tételek:

A járványügyi szabályok megszegését 1659 euróig terjedő bírsággal szankciónálják az illetékes szlovák hatóságok, ami rendőrségi ellenőrzés során 1000 euróig terjedő helyszíni bírságot jelenthet. A tömegrendezvények szervezőit a szabályok megszegése esetén 20 000 euróig terjedő bírsággal sújthatják.

Közlekedés:

A belföldi és nemzetközi közúti és vasúti személyforgalom működik. 

Újból felhívjuk figyelmüket, hogy a https://korona.gov.sk/ehranica/ linken található formanyomtatványt a Szlovákiába nemzetközi légi közlekedéssel érkező összes személy köteles kitölteni a határátlépést megelőzően.

A koronavírussal kapcsolatos legfontosabb információk és hírek a következő weboldalakon is elérhetők:

Koronavírussal kapcsolatosan létrehozott weboldal:

Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának tájékoztatói:

Szlovák Köztársaság Kül- és Európai Ügyek Minisztériumának tájékoztatói:

Biztonság:

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>


A bűnözés szempontjából Szlovákia nem tér el a térség többi országától. A külföldi állampolgárok sérelmére elsősorban lopásokat követnek el. A turisták által sűrűn látogatott helyeken, a városok történelmi részein, télen a síközpontok, nyáron a campingek területén javasolt a fokozott elővigyázatosság.

Szlovákia, hasonlóan Magyarországhoz, a terrorizmus által kevésbé veszélyeztetett országok közé tartozik, ahol terrorista cselekményre mindeddig nem került sor, azonban 2017. augusztus 23-tól a terrorkészültség szintjét a második fokozatra emelték, amely annak visszavonásáig tart. Ez annyit jelent, hogy terrorcselekmény elkövetésének veszélye kevéssé valószínű, de nem lehet kizárni. 

Hegyi mentés

A hegyi mentőszolgálat segítségének igénybe vétele 2006. Július 1-től díjköteles. Fizetni kell a szolgálat kiszállásáért, a műszaki beavatkozásért és a gépjármű, helikopter igénybe vételéért is, azonban a sürgősségi ellátásért, amelyre az általános európai szabályok vonatkoznak, nem. Nem kell fizetni a síközpontokban a téli beavatkozások során. Ezeken a helyeken a központ üzemeltetője köteles biztosítani a mentést, és csak azok a síelők fognak fizetni, akik a sípályán kívül szenvednek balesetet. Nem kell fizetni külön az országos mentőszolgálat helikopterével történő kórházba szállításért sem.

2020. november 1-jétől 2021. június 14-ig ismételten szezonális téli zárlatot vezettek be a Tátrában. A látogatási tilalmat figyelmen kívül hagyók nemcsak figyelmeztetésre, hanem helyszíni bírságra is számíthatnak. A túrák megkezdése előtt mindenképpen javasolt a tájékozódás a kiválasztott útvonal járhatóságáról. A hegyi balesetek és hegyi mentések költségeinek minimalizálása érdekében  a megfelelő biztosítás megkötése mindenképpen javasolt.

Hegyi mentőszolgálat telefonszámai – országon belülről:

Központi diszpécseri iroda: 18 300 
(Szlovákia nemzetközi hívószáma: 00-421-)

 • Igazgatóság – Horný Smokovec/Felsőtátrafüred: 52/7877 711
 • Starý Smokovec/Ótátrafüred: 52/4422 820
 • Alacsony Tátra – Jasná: 44/5591 678
 • Alacsony Tátra – Bystrá/Sebesér: 48/6195 326
 • Nyugati Tátra – Žiarska dolina: 44/5586 218
 • Nyugati Tátra – Zverovka: 43/5395 101
 • Kis Fátra – Štefanová/Istvánkirályfalva: 41/5695 232
 • Nagy Fátra – Donovaly/Dóval: 48/4199 724
 • Slovenský raj/Szlovák Paradicsom: 53/4297 902
 • Lavina prevenció központ - Liptovský Hrádok/Liptóújvár: 44/5591 695 (non stop lavinainformáció); www.laviny.sk

Túrázás vagy hegymászás előtt javasoljuk a  szlovák Hegyimentő Szolgálat új applikációjának https://app.hzs.sk/ letöltését. A segélyhívás mellett a frissített alkalmazás lehetővé teszi, hogy a tervezett túraútvonalról és annak időtartamáról a Hegyimentő Szolgálat tájékoztatást kapjon és amennyiben a kiránduló nem jelzi a túra befejezését, megkezdhesse felkutatását.  Az applikáció a GPS adatok alapján  megmutatja a Hegyimentő Szolgálat közelben lévő állomásait, az elsősegélypontokat, a  defibrillátorok helyeit és a hegyi menedékházakat, továbbá tájékoztatást ad a várható időjárásról és a lavinaveszélyről is.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN


További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

Minden kiskorú köteles saját érvényes úti okmánnyal – útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezni Szlovákiába történő beutazása esetén. 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges.

Házi kedvencek beutazása:

Kérjük érdeklődjön állatorvosánál, valamint további tájékoztatást a NÉBIH honlapján talál, továbbá az alábbi oldalon: www.pettravel.com/immigration/slovakia.cfm

A CITES hatálya alá tartozó fajok Szlovákiában történő vásárlásával kapcsolatban az alábbi linken található általános tájékoztatás. Vásárlás vagy eladás előtt javasoljuk, hogy érdeklődjön az illetékes természetvédelmi hatóságnál, milyen engedélyekkel, igazolásokkal kell rendelkeznie tervezett tevékenységéhez. 

Tartózkodás:

A vonatkozó szlovák rendelkezések szerint (404/2011 sz. tv. 64 §) azon EU-s állampolgár, aki érvényes személyazonossági vagy úti okmánnyal rendelkezik, jogosult bármely egyéb feltétel vagy követelmény nélkül a Szlovák Köztársaság területén tartózkodni a belépés napját követő 3 hónapig. A három hónapot meghaladó tartózkodás esetén a tartózkodási hely szerint illetékes idegenrendészeti kirendeltségen szükséges tartózkodási engedélyt kérni.

Munkavállalás:

Kerüljék a szerződés nélküli munkavállalást, vagy a kizárólag olyan nyelven írt munkaszerződés aláírását, amelynek rendelkezéseit nem értik. Legyenek körültekintőek a gépkocsi alkatrészgyárakba meghirdetett, magas fizetést ígérő állások betöltésénél. 

Vám: 

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Az ország a természeti katasztrófák szempontjából nyugodt terület, az időnkénti árvizek azonban az ország keleti részeiben problémát okozhatnak.

Biztosítás: Szlovákiában a magyar állampolgárok egészségügyi ellátására az uniós előírások vonatkoznak, vagyis az európai egészségbiztosítási kártyával lehet a biztosítási jogviszonyt, illetve az ellátásra vonatkozó jogosultságot igazolni. https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egeszsegugyi-tudnivalok 

Ajánlott továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása:

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya 

Közlekedés: Szlovákiában a gépjárművezetés a szlovák vezetői engedélyeken kívül az Európai Gazdasági Térség többi tagállamában (így a Magyarországon) kiadott érvényes vezetői engedéllyel is lehetséges. B típusú vezetői engedéllyel csak a 18. életévüket már betöltött személyek vezethetnek felügyelet nélkül.

Engedélyezett maximális sebesség:

 • Lakott területen: 50 km/h 
 • Lakott területen kívül, ill. autóúton: 90 km/h 
 • Autópályán: 130 km/h

Minden, Szlovákia területén közlekedő gépjárműnek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a magyarországi biztosító által kiállított zöldkártyával tud a gépjármű üzemeltetetője igazolni.

Szlovákiában a közúti közlekedésről szóló törvény megkülönbözteti a közlekedési balesetet valamint a káreseményt. Az utóbbit a résztvevők egymás között megegyezéssel is tisztázhatják és a rendőrséget nem szükséges a helyszínre hívni. Káreseménynek minősül az a baleset, ahol nem következett be haláleset vagy személyi sérülés, nem rongálódott meg az úttest esetleg valamilyen közhasznú berendezés, nem szivárgott ki veszélyes anyag valamint a keletkezett kár nem haladja meg a 3990 €-t. Ennek ellenére javasoljuk, hogy amennyiben baleset elszenvedőivé, vagy okozóivá válnak, a későbbi biztosítási ügyintézés zökkenőmentessé tétele miatt mindenképpen kérjenek rendőri intézkedést. Nyelvi nehézségek esetén a rendőrség köteles hivatalból tolmácsot biztosítani. Addig nem javasoljuk semmilyen jegyzőkönyv aláírását, amíg annak fordítását kézhez nem kapják. 

Autóbérlés: Szlovákiában történő autóbérlés esetén a legtöbb autókölcsönző a következő dokumentumokat kéri felmutatni:

 • személyazonosító okmány (SZIG, útlevél), 
 • vezetői engedély, 
 • bankkártya. 

Közlekedési bírságok: Közlekedési szabálysértés esetén a rendőrség a közúti közlekedésről szóló törvény alapján elveszi a szabálysértést elkövető gépjárművezető vezetői engedélyét, amennyiben a  helyszíni bírságolási eljárás során kiszabott bírságot az eljárásban érintett gépkocsivezető a helyszínen nem fizeti ki. A gépjárművezető a jogosítványát a  bírság kifizetése után kapja vissza.  Abban az esetben, ha az érintett a bírságot személyesen fizeti be 15 napon belül Szlovákiában, a befizetést igazoló csekk szelvény/nyugta alapján a rendőrség a jogosítványt azonnal visszaadja az érintettnek. A szlovák jogrend szerint a helyszínen eljáró rendőr nem köteles idegen nyelven beszélni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a helyszínen „A helyszínen ki nem fizetett bírság-blokkot”  a szabálysértési eljárásban érintett gépkocsivezető aláírja, akkor a szabálysértési eljárásban kirótt bírság és az eljárás egyéb jogkövetkezményei a helyszínen jogerőre emelkednek, melyekkel szemben fellebbezésnek nincs helye. Ez akkor is igaz, ha ráírnak valamilyen megjegyzést.

Autópálya-használat személygépkocsival: Autópályán és autóúton, ahol az autópálya-, vagy autóút közúti jelzés szerepel kötelező a matrica megvásárlása és használata. A nem díjköteles szakaszokat az autópálya, illetve autóút jelzés alatt elhelyezett "BEZ ÚHRADY" felirat mutatja. Matrica a nemzetközi forgalomú határátkelőhelyeken, egyes benzinkutaknál és postahivatalokban vásárolható, valamint 2016. január 1-től az interneten is a szlovák Nemzeti Autópálya Társaság (NDS) honlapján, a www.eznamka.sk címen, amely magyar nyelven is elérhető. Ugyanitt letölthető az elektronikus autópálya matrica megvásárlására szolgáló okostelefon-alkalmazás is. 

Az autópálya-matricát megvásárlóknak az esetleges ellenőrzések céljából meg kell őrizniük  a vásárlásról szóló elismervényt. Az autópálya-társaság illetékes munkatársai az adott gépkocsi rendszámának és a központi nyilvántartásban szereplő matrica vásárlási adatainak az összevetésével ellenőrzik az illeték kifizetésének a tényét.

Teherautók, kamionok, autóbuszok úthasználata: A kötelező elektronikus útdíj-fizetésről magyar nyelven a szlovák autópálya kezelő honlapján, a www.emyto.sk/web/guest oldalon tájékozódhatnak részletesen.

Fontos tudni, hogy amennyiben a gépjármű vezetője a jogszerűen kiszabott helyszíni bírságot nem tudja helyben kiegyenlíteni bevonhatják a vezetői engedélyét, vagy visszatarthatják a gépjárművet is a forgalmi engedély bevonásával. Az okmányokat csak a bírság teljes összegének befizetése után juttatják vissza a kiállító magyar hatóságnak. 

Ügyintézés helyi hatóságoknál és intézményekben: Szlovákiában az egyes cégek adatai az interneten keresztül is hozzáférhetők az alábbi oldalon, amely angol nyelven is elérhető.

A bankok reggeltől kora délutánig tartanak nyitva. Pénzváltásra ugyanakkor rengeteg pénzváltó helyen nyílik lehetőség. Bankkártyák használata az országban nagyon elterjedt. Szinte mindenhol lehetőség van kártyás fizetésre, illetve a pénzkiadó automaták használatára. 

Közegészség, egészségügyi helyzet: A közegészségügy, az egészségügy állapota hasonló a magyarországihoz.  

Turizmus: A www.slovakia.travel honlapon magyarul is megtalálhatóak a legfrissebb és mindenre kiterjedő információk Szlovákiáról.

Egyéb információ:

Nagykövetség és Konzuli Hivatal Pozsony
Főkonzulátus Kassa
Szlovákia Budapesti Nagykövetsége

Segélykérő telefonszámok:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 155; 
Hegyi mentők: 18 300
Rendőrség: 158; 
Helyi rendőrség: 159 (kerékbilincs, elvontatás esetén)
Tűzoltóság: 150
Szlovák autómentő szolgálat: 18 112,  vagy 00421-2-4920-5949 (autópályáról elvontatás) 
Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott közösségi segélyvonal: 116 000.