Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.23. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget. Javasoljuk, hogy utazás előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az egész utazás időtartamára érvényes útiokmánnyal (érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal), valamint a visszaútra szóló jegy hiányában a hazatérés fedezetéül szolgáló megtakarítással. 

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek:
Nagykövetség és Konzuli Hivatal Pozsony
Főkonzulátus Kassa
Alkonzulátus Besztercebánya
Tiszteletbeli konzul, Nyitra

Aktuális:

A szlovák Közegészségügyi Hivatal új rendelete több változást is bevezet a beutazási szabályokat illetően annak október 15-i hatályba lépésétől. Ezek közül a legfontosabbak, hogy a karanténkötelezett beutazókra vonatkozó karanténidőszak 14-ről 10 napra csökken, a teljes átoltottságot viszont ezen túl már csak uniós COVID-igazolvánnyal lehet igazolni. 

2021. 10. 14.

A Covid-19 járvány időszakára vonatkozó utazási tanácsok 

1) A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazást! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának 255/2021. számú rendelete alapján Szlovákia területére teszt- és karanténkötelezettség nélkül kizárólag a teljesen beoltott személyek léphetnek be.

Szlovákia és Magyarország az egymás országában használt oltóanyagokkal történt oltást elfogadja. A határátlépés során Szlovákia a a digitális uniós COVID igazolványt fogadja el. Az Európai Gyógyszerügynökség által elismert oltóanyagok (Pfizer/Astra/Moderna/Janssen (Johnson) mellett Szlovákia mind a kínai (Sinopharm), mind az orosz (Sputnik V) oltóanyaggal való oltást elismeri. 

Továbbá legkésőbb a határon regisztrálni szükséges a https://korona.gov.sk/ehranica/ weboldalon.

A regisztrációt, ill. az oltottság tényét egy esetleges rendőrségi ellenőrzés során hitelt érdemlően kell tudni bizonyítani (például a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlappal). A Szlovák Köztársaság területére belépő személyek, akik a rendelet alkalmazásában a teljesen beoltott személy státuszát gyakorolják, a rendőrtiszt vagy a regionális közegészségügyi hivatal munkatársának felkérésére kötelesek a Szlovák Köztársaság területére való belépésükkor, és a Szlovák Köztársaság területén való tartózkodásuk során azonosítani magukat EU-s COVID igazolvánnyal vagy más harmadik (tehát nem uniós) ország nemzeti tanúsítványával, amelynek tartalmaznia kell a család- és utónévre, születés időpontjára, a vakcina megnevezésre és gyártójára, az oltás sorrendjére, ill. az adott anyaggal való összes oltásra és az utolsó oltás időpontjára vonatkozó adatokat. A harmadik ország által kiállított nemzeti tanúsítványt el kell látni az adott ország megbízott hatóságának pecsétjével vagy elektronikusan hitelesíthetőnek kell lennie és angol nyelven is ki kell állítani. Az a személy, aki így nem tudja magát igazolni, nem tekinthető teljesen beoltott személynek. 

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Teszt- és karanténkötelezettség nélkül kizárólag a teljesen beoltott személyek léphetnek be Szlovákia területére(kérjük, tekintse meg a d. pontot – oltottsággal járó kedvezmények), ugyanakkor a légi úton érkező személyeknek (a beoltott személyek esetében is) 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszttel kell rendelkezniük.

Az oltással nem rendelkező, külföldről érkező személyeknek: 

 • 10 napra karanténba kell vonulniuk,
 • a karantén alól leghamarabb a beutazást követő 5. napon elvégzett negatív PCR-teszttel mentesülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a betegségen átesett személyek nem mentesülnek a karantén alól (tehát az átesettséget igazoló védettségi igazolvány nem mentesít), kizárólag abban az esetben, ha a kigyógyulást követő 180 napban megkapták valamely védőoltás első adagját, amelynek időpontjától eltelt legalább 14 nap. 

b. Kell-e teszt? 

 • A beoltott személyeknek nem (azonban a regisztráció kötelező);
 • Az oltással nem rendelkezők esetében igen, a karantén időtartama alatt kötelezően részt kell venniük RT-PCR tesztelésen az állam által meghatározott időpontban és helyen, amely leghamarabb a karantén 5. napján végezhető el. 
 • A negatív teszttel igénybe vehető kivételek esetében igen (pl.: ingázás, szomszédos országokban tanulók) – RT-PCR teszt kötelező;
 • Teszt nélkül igénybe vehető kivételek esetében nem (pl.: árufuvarozók, tranzitálók, diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkezők);
 • Légi úton érkezők esetében igen, kötelező beszerezni egy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR tesztet a beoltott személyek esetében is, amennyiben a rendelet 1. sz. mellékletében nem szereplő országból érkeznek.

A 12 év és 2 hónap életévüket betöltött személyeknek az egyes kivételek érvényesítéséhez RT-PCR tesztre van szükségük (12 év és 2 hónap alatt nem szükséges). 

A teszteredményt szlovák, cseh vagy angol nyelven fogadják el. 

c. Kell-e regisztrálni? Igen (kivéve: EU tranzitálók, árufuvarozók).

Minden Szlovákiába belépő személynek, így az oltással rendelkezőnek, illetve 12 év és 2 hónapos kort betöltött  kiskorúnak is regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon a https://korona.gov.sk/ehranica/ oldalon (angol verzióra váltható, a magyar nyelvű változat nem használható). 

A légiúton érkező személyeknek egy további elektronikus formanyomtatványt is ki kell tölteniük, amely elérhető https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/c3798adac45a57ac43fd8671e51b38eeabeb. A nyomtatvány egy esetleges fertőzés esetén az utasok felkutatásának elősegítését szolgálja.

A regisztráció érvényessége:

 • a teljesen beoltott személyek esetében a regisztráció 6 hónapig érvényes, 
 • azon személyek esetében, akik halaszthatatlan egészségügyi gyógykezelés/diagnosztika céljából 12 órát meg nem haladóan utaznak be, vagy hagyják el Szlovákia területét; akik a speciális tűzoltósági vagy mentőszolgálati felszerelés szállítást végzik; akik Szlovákiába akkreditált külföldi külképviseletre utaznak ki, a regisztráció 1 hétig érvényes;
 • a munkavállaló ingazók esetében a regisztráció  1 hónapig érvényes;
 • ingázó tanulók esetében a regisztráció 1 hónapig érvényes.

d. Oltottsággal járó kedvezmények: Vannak.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának rendelete értelmében a teljesen beoltott személyek mentesülnek a teszt- és karanténkötelezettség alól.  

Teljesen beoltott személynek minősül az a személy, aki:

 • kétdózisú oltás esetén megkapta a 2. oltást, és ezt követően eltelt legalább 14 nap; 
 • egydózisú oltás esetén megkapta az oltást, és ezt követően eltelt legalább 21 nap;
 • aki korábban már átesett a fertőzésen és a kigyógyulását követő 180 napban megkapta valamely védőoltás első adagját, amelynek időpontjától eltelt legalább 14 nap

További könnyítéseket élveznek pl. a beoltott ingázók, vagy a szomszédos országokban tanulók - a Közegészségügyi Hivatal rendelete értelmében esetükben nem szükséges a 7 napnál nem régebbi RT-PCR teszt. 

e. Karanténkötelezettség: Van. 

Aki nem minősül teljesen beoltottnak, főszabály szerint karanténkötelezettség alá tartozik.

Főszabályként a  nem beoltott személyek, akik belépnek a Szlovák Köztársaság területére, 10 napra kötelezően karanténba kell, hogy vonuljanak (otthoni vagy állami), amely véget érhet:
 • tünetmentesség esetén a 10. nap elteltével; vagy
 • negatív RT-PCR teszteredménnyel, ami leghamarabb a karantén 5. napján végeztethető el.

A karanténkötelezettség a karanténkötelezett személlyel egy háztartásban élőkre is vonatkozik.  

A 12 év és 2 hónapos kor alatti személyek esetében a felnőtt kísérő beoltottsága a mérvadó (tehát amennyiben a kísérő személyre nem vonatkozik karanténkötelezettség, úgy a 12 év 2 hónapos kor alatti gyermekre sem).

f. Üzleti célú beutazás feltétele:

Szlovákiában NINCSEN üzleti célú beutazási kivétel, így az ilyen céllal beutazók automatikusan nem mentesülnek a karanténkötelezettség alól.

Kizárólag a szlovákiai kritikus infrastruktúrához tartozó energetikai és ipari ágazatban kialakult válság/krízis helyzet elhárításához szükséges  SZAKÉRTŐK, SZAKEMBEREK és TECHNIKAI ALKLAMAZOTTAK korlátozásmentes beutazása lehetséges, amely a SZLOVÁK GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ KÖTÖTT (Gazdasági Minisztérium). A korábbi általános munkavégzést lehetővé tevő minisztériumi engedély MEGSZŰNT!.  

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az engedélyezésen kívül a belépés további feltétele egy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt megléte

g. Tranzitálási szabályok:

Nem szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigén teszt bemutatása, regisztráció és minisztériumi engedély azok esetében, akik keresztülhaladnak Szlovákia területén  

 • az állampolgárságuk vagy tartózkodási engedélyük szerinti országba,
 • EU-s állampolgárok, ill. családtagjaik, és egy másik EU tagállamba tranzitálnak.

A tranzitálás meghatározott tranzitfolyosók mentén, személygépkocsival lehetséges - megállás nélkül, legfeljebb 8 órán belül (az utazás kizárólag a szükséges üzemanyag tankolása céljából szakítható meg). 

Szlovákiában kijelölt tranzitfolyosók: (a Szlovák Köztársaság 255/2021. sz. rendeletének 2. sz. mellékletében kerültek feltüntetésre: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20255.pdf)

A tranzitálás (Szlovákián történő átutazás) további eseteiben (-harmadik ország állampolgárai esetében) a szlovák Belügyminisztérium engedélyének beszerzése szükséges: https://www.minv.sk/?formular-vynimka.

A Közegészségügyi Hivatal rendelete nem tér ki a tranzitálás további, például autóbusszal vagy vonattal megvalósuló formájára. Kizárólag azt rögzíti, hogy az országon keresztül történő áthaladás legfeljebb tankolás céljából szakítható meg, azonban ha az utazás megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek (az átutazók 8 órán belül elhagyják az országot és az áthaladást nem szakítják meg), valamint a tranzitálás tényét hitelt érdemlően tudják igazolni (pl. vasúti vagy autóbusz menetjeggyel), úgy az utazás végrehajtható. (Példaként említhetők a Budapestről egy harmadik országba induló nemzetközi vonatjáratokra szóló menetjegyek, pl. Budapest – Prága, Budapest – Varsó stb.).

Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a szlovák hatóságok állásfoglalása alapján nem tekinthető tranzitálásnak:

 • a repterekről vagy repterekre történő átutazás, vagy
 • ha Szlovákiából induló nemzetközi busz vagy vonat járatra való felszállás céljából utaznak be Szlovákia területére.

h. Szlovákia beutazási feltételei alóli mentességek: 

A szlovákiai járványügyi szabályok angolul a szlovák külügyminisztérium alábbi, angol nyelvű honlapján is elérhetők. 

Foglalkozásuk alapján kivételt képeznek:

 • teherjárművek és autóbuszok vezetői, személyzete, pilóták, repülőgép és hajó személyzete, mozdonyvezetők, jegykezelők, vasúti közlekedést kiszolgáló személyzet tagjai, amennyiben hivatalból lépik át a határt, ill. teherjárművek és autóbuszok vezetői, repülőgépek személyzete, akik repatriált személyeket szállítanak Szlovákiába.
 • Betegeket, transzplantációra szerveket, vért, vérkészítményeket szállító gépkocsivezetők és egészségügyi személyzet.
 • Temetkezési szolgáltatók alkalmazottai nemzetközi szállításkor.
 • A Szlovákiába diplomata/szolgálati útelvéllel belépő személyek 

A felsorolt esetekben nem szükséges negatív teszt bemutatása sem.

Ingázókra vonatkozó kivételek:

Szlovákia és Magyarország között ingázó, munkavállaló személyek szabadon mozoghatnak a szlovák-magyar határszakaszon, amennyiben teljesen beoltott személyek (d. pont oltottsággal járó kedvezmények). 2021. augusztus 30-tól az oltással nem rendelkező, ingázónak minősülő beutazók hét napon belüli negatív PCR-teszt eredménnyel kell, hogy rendelkezzenek, és havonta egyszer kell regisztrálniuk az eHranica rendszerbe, a regisztrációjuk 1 hónapig érvényes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ingázók is kötelesek regisztrálni az ehranica rendszerben (kérjük, tekintse meg a c. pontot – regisztráció).

A szlovák rendelet értelmében a következő személyek minősülnek ingázónak:

Szlovákiában állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezők, akik egyúttal

 • az Európai Unió országaiban, vagy Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Svájcban vagy Ukrajnában dolgoznak;
 • rendelkeznek munkáltatói igazolással;
 • az ország területét kizárólag munkavégzési céllal hagyják el.

Európai Unió országaiban, vagy Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Svájcban, vagy Ukrajnában a határátkelőtől számított 100 km-en belül, állandó vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akik egyúttal

 • Szlovákia területén dolgoznak;
 • rendelkeznek munkáltatói igazolással.

Szlovákia állampolgárai és állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek a szomszédos országban a határátkelőtől számított 100 km-en belül.

Egyéb kivételek és szabályok:  - elérhető a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának rendeletében:

Szlovákul: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska%20255.pdf 

7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy PCR teszttel ingázhatnak: 

Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek Szlovákiában (nem távoktatás keretében) és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják.

7 napnál nem régebbi negatív PCR teszttel ingázhatnak:

 • Azon személyek, akiknek a szomszédos országok valamelyikében van ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el Szlovákia területén, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a magyar, cseh, osztrák vagy lengyel határtól számított 10 km-en belül, Szlovákia területén lévő földterületen gazdálkodnak.

72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel beutazhatnak:

 • Azon személyek, akik rövid időre, közeli hozzátartozó (gyermek, szülő, nagyszülő, dédszülő, testvér, férj és feleség, vagy élettárs) temetésén való részvétel céljából utaznak be.
 • Azon személyek, akik Magyarországról, Csehországból, Ausztriából vagy Lengyelországból érkeznek Szlovákiába televíziós programra, határmenti audiovizuális műsorra, kiküldött tudósítók, határmenti színházi on-line előadás résztvevői, zenei előadás résztvevői, múzeumban vagy galériában kiállítást készítenek elő vagy bontanak le, stb.
 • Azon személyek, akik egy egyszeri, több mint 4 napot tartó olyan sportrendezvényen vesznek részt sportolóként, szervezési csapatok vagy szervezőbizottságok tagjaiként vagy bíróként, amelyet az illetékes regionális egészségügyi hivatalnak bejelentettek, és a rendezvényt a Szlovák Köztársaság Oktatás-, Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi Minisztériuma támogatja.
 • Tömegközlekedés és kamionforgalom járművezetői munkavállalási engedélyének beszerzéséhez elengedhetetlen intézkedések céljából beutazó személyek.

i. Egyéb hasznos infó:

Az egyes légitársaságok rendelkezései szigorúbbak is lehetnek a szlovák beutazási feltételeknél. Javasoljuk az utazás és repülőjegy megvásárlást megelőzően közvetlenül a légitársaságoknál érdeklődjenek az utazás feltételeiről, ezzel elkerülve a repülőgépre történő beszállásuk megtagadásának lehetőségét.

Pozsonyi repülőtér elérhetősége: 

Kassai repülőtér elérhetősége:

Problémák az utazási irodával, légitársasággal? További információ az Utasjogok fejezetben található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utasjogok

2) Kiutazás az országból:

A szlovák hatóságok a kiutazást nem gátolják, az ország bármely irányba elhagyható, a repülőterek működnek (az induló járatokról, beszállási feltételekről mindenképpen érdeklődjenek az egyes légitársaságoknál). 

A magyar-szlovák határszakaszon július 9-től megnyílt minden határátkelőhely, a kihelyezett útakadályokat eltávolították. A határforgalmat, a beutazási feltételek és az óvintézkedések betartását a szlovák hatóságok intenzíven ellenőrzik. Az első és másodosztályú határátkelőkön tartós, a kisebb, harmadosztályú átkelőkön rendszeres ellenőrzésekkel kell számolni. 

3) Beutazás Magyarországra:

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a MnjAQhOyodVbur2ZMa29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a rAIfiucpQmKjnFg7chNzWENa29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem   

4) Szlovákiai helyi járványügyi szabályok:

2021. február 8-tól Szlovákiában életbelépett az ún. „Covid-automata” amely az országot a járványügyi és kórházi mutatók alapján fekete, bordó, piros, rózsaszín, narancssárga, sárga és zöld járásokra osztja, így az egyes járásokban a kijárási tilalom, a zártterekbe történő belépés, ill. maszkviselés szabályai eltérnek. 

A legfrissebb adatokat, az egyes járások besorolását eléri a következő linkre kattintva.  

Maszkviselés szabályai: 

Zárt terekben: FFP2 maszk a nyilvános épületek beltereiben, tömegközlekedési eszközökön, taxikban. 

Kültéren: a rózsaszínű, piros és bordó járásokban FFP2 maszk. 

A zöld, sárga és narancssárga járásokban csak tömegrendezvényeken kötelező a FFP2 maszk. 

Kivétel: a 6 év alatti gyermekek, a súlyos autista betegségben szenvedő személyek, jeltolmácsok, fényképezettek, filmforgatásban résztvevők, stb. (erről részletesebben itt olvashat)

Koronavírussal kapcsolatosan létrehozott weboldal:

szlovákul: https://korona.gov.sk/

magyarul: https://korona.gov.sk/hu/ 

Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának tájékoztatói: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153 

Szlovák Köztársaság Kül- és Európai Ügyek Minisztériumának tájékoztatói: angolul: https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 | szlovákul: https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019   

Közlekedés:

A belföldi és nemzetközi közúti és vasúti személyforgalom működik.

Biztonság:

A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazás! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került.

A bűnözés szempontjából Szlovákia nem tér el a térség többi országától. A külföldi állampolgárok sérelmére elsősorban lopásokat követnek el. A turisták által sűrűn látogatott helyeken, a városok történelmi részein, télen a síközpontok, nyáron a campingek területén javasolt a fokozott elővigyázatosság.

Szlovákia, hasonlóan Magyarországhoz, a terrorizmus által kevésbé veszélyeztetett országok közé tartozik, ahol terrorista cselekményre mindeddig nem került sor, azonban 2017. augusztus 23-tól a terrorkészültség szintjét a második fokozatra emelték, amely annak visszavonásáig tart. Ez annyit jelent, hogy terrorcselekmény elkövetésének veszélye kevéssé valószínű, de nem lehet kizárni. 

Hegyi mentés

A hegyi mentőszolgálat segítségének igénybe vétele 2006. Július 1-től díjköteles. Fizetni kell a szolgálat kiszállásáért, a műszaki beavatkozásért és a gépjármű, helikopter igénybe vételéért is, azonban a sürgősségi ellátásért, amelyre az általános európai szabályok vonatkoznak, nem. Nem kell fizetni a síközpontokban a téli beavatkozások során. Ezeken a helyeken a központ üzemeltetője köteles biztosítani a mentést, és csak azok a síelők fognak fizetni, akik a sípályán kívül szenvednek balesetet. Nem kell fizetni külön az országos mentőszolgálat helikopterével történő kórházba szállításért sem.

2020. november 1-jétől 2021. június 14-ig ismételten szezonális téli zárlatot vezettek be a Tátrában. A látogatási tilalmat figyelmen kívül hagyók nemcsak figyelmeztetésre, hanem helyszíni bírságra is számíthatnak. A túrák megkezdése előtt mindenképpen javasolt a tájékozódás a kiválasztott útvonal járhatóságáról. A hegyi balesetek és hegyi mentések költségeinek minimalizálása érdekében  a megfelelő biztosítás megkötése mindenképpen javasolt.

Hegyi mentőszolgálat telefonszámai – országon belülről:

Központi diszpécseri iroda: 18 300 
(Szlovákia nemzetközi hívószáma: 00-421-)

 • Igazgatóság – Horný Smokovec/Felsőtátrafüred: 52/7877 711
 • Starý Smokovec/Ótátrafüred: 52/4422 820
 • Alacsony Tátra – Jasná: 44/5591 678
 • Alacsony Tátra – Bystrá/Sebesér: 48/6195 326
 • Nyugati Tátra – Žiarska dolina: 44/5586 218
 • Nyugati Tátra – Zverovka: 43/5395 101
 • Kis Fátra – Štefanová/Istvánkirályfalva: 41/5695 232
 • Nagy Fátra – Donovaly/Dóval: 48/4199 724
 • Slovenský raj/Szlovák Paradicsom: 53/4297 902
 • Lavina prevenció központ - Liptovský Hrádok/Liptóújvár: 44/5591 695 (non stop lavinainformáció); www.laviny.sk

Túrázás vagy hegymászás előtt javasoljuk a  szlovák Hegyimentő Szolgálat új applikációjának https://app.hzs.sk/ letöltését. A segélyhívás mellett a frissített alkalmazás lehetővé teszi, hogy a tervezett túraútvonalról és annak időtartamáról a Hegyimentő Szolgálat tájékoztatást kapjon és amennyiben a kiránduló nem jelzi a túra befejezését, megkezdhesse felkutatását.  Az applikáció a GPS adatok alapján  megmutatja a Hegyimentő Szolgálat közelben lévő állomásait, az elsősegélypontokat, a  defibrillátorok helyeit és a hegyi menedékházakat, továbbá tájékoztatást ad a várható időjárásról és a lavinaveszélyről is.

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége: 

IGEN


További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel 

Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása:

Minden kiskorú köteles saját érvényes úti okmánnyal – útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezni Szlovákiába történő beutazása esetén. 

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges.

Házi kedvencek beutazása:

Kérjük érdeklődjön állatorvosánál, valamint további tájékoztatást a NÉBIH honlapján talál, továbbá az alábbi oldalon: www.pettravel.com/immigration/slovakia.cfm

A CITES hatálya alá tartozó fajok Szlovákiában történő vásárlásával kapcsolatban az alábbi linken található általános tájékoztatás. Vásárlás vagy eladás előtt javasoljuk, hogy érdeklődjön az illetékes természetvédelmi hatóságnál, milyen engedélyekkel, igazolásokkal kell rendelkeznie tervezett tevékenységéhez. 

Tartózkodás:

A vonatkozó szlovák rendelkezések szerint (404/2011 sz. tv. 64 §) azon EU-s állampolgár, aki érvényes személyazonossági vagy úti okmánnyal rendelkezik, jogosult bármely egyéb feltétel vagy követelmény nélkül a Szlovák Köztársaság területén tartózkodni a belépés napját követő 3 hónapig. A három hónapot meghaladó tartózkodás esetén a tartózkodási hely szerint illetékes idegenrendészeti kirendeltségen szükséges tartózkodási engedélyt kérni.

Munkavállalás:

Kerüljék a szerződés nélküli munkavállalást, vagy a kizárólag olyan nyelven írt munkaszerződés aláírását, amelynek rendelkezéseit nem értik. Legyenek körültekintőek a gépkocsi alkatrészgyárakba meghirdetett, magas fizetést ígérő állások betöltésénél. 

Vám: 

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Az ország a természeti katasztrófák szempontjából nyugodt terület, az időnkénti árvizek azonban az ország keleti részeiben problémát okozhatnak.

Biztosítás: Szlovákiában a magyar állampolgárok egészségügyi ellátására az uniós előírások vonatkoznak, vagyis az európai egészségbiztosítási kártyával lehet a biztosítási jogviszonyt, illetve az ellátásra vonatkozó jogosultságot igazolni. https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egeszsegugyi-tudnivalok 

Ajánlott továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása:

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya 

Közlekedés: Szlovákiában a gépjárművezetés a szlovák vezetői engedélyeken kívül az Európai Gazdasági Térség többi tagállamában (így a Magyarországon) kiadott érvényes vezetői engedéllyel is lehetséges. B típusú vezetői engedéllyel csak a 18. életévüket már betöltött személyek vezethetnek felügyelet nélkül.

Engedélyezett maximális sebesség:

 • Lakott területen: 50 km/h 
 • Lakott területen kívül, ill. autóúton: 90 km/h 
 • Autópályán: 130 km/h

Minden, Szlovákia területén közlekedő gépjárműnek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a magyarországi biztosító által kiállított zöldkártyával tud a gépjármű üzemeltetetője igazolni.

Szlovákiában a közúti közlekedésről szóló törvény megkülönbözteti a közlekedési balesetet valamint a káreseményt. Az utóbbit a résztvevők egymás között megegyezéssel is tisztázhatják és a rendőrséget nem szükséges a helyszínre hívni. Káreseménynek minősül az a baleset, ahol nem következett be haláleset vagy személyi sérülés, nem rongálódott meg az úttest esetleg valamilyen közhasznú berendezés, nem szivárgott ki veszélyes anyag valamint a keletkezett kár nem haladja meg a 3990 €-t. Ennek ellenére javasoljuk, hogy amennyiben baleset elszenvedőivé, vagy okozóivá válnak, a későbbi biztosítási ügyintézés zökkenőmentessé tétele miatt mindenképpen kérjenek rendőri intézkedést. Nyelvi nehézségek esetén a rendőrség köteles hivatalból tolmácsot biztosítani. Addig nem javasoljuk semmilyen jegyzőkönyv aláírását, amíg annak fordítását kézhez nem kapják. 

Autóbérlés: Szlovákiában történő autóbérlés esetén a legtöbb autókölcsönző a következő dokumentumokat kéri felmutatni:

 • személyazonosító okmány (SZIG, útlevél), 
 • vezetői engedély, 
 • bankkártya. 

Közlekedési bírságok: Közlekedési szabálysértés esetén a rendőrség a közúti közlekedésről szóló törvény alapján elveszi a szabálysértést elkövető gépjárművezető vezetői engedélyét, amennyiben a  helyszíni bírságolási eljárás során kiszabott bírságot az eljárásban érintett gépkocsivezető a helyszínen nem fizeti ki. A gépjárművezető a jogosítványát a  bírság kifizetése után kapja vissza.  Abban az esetben, ha az érintett a bírságot személyesen fizeti be 15 napon belül Szlovákiában, a befizetést igazoló csekk szelvény/nyugta alapján a rendőrség a jogosítványt azonnal visszaadja az érintettnek. A szlovák jogrend szerint a helyszínen eljáró rendőr nem köteles idegen nyelven beszélni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a helyszínen „A helyszínen ki nem fizetett bírság-blokkot”  a szabálysértési eljárásban érintett gépkocsivezető aláírja, akkor a szabálysértési eljárásban kirótt bírság és az eljárás egyéb jogkövetkezményei a helyszínen jogerőre emelkednek, melyekkel szemben fellebbezésnek nincs helye. Ez akkor is igaz, ha ráírnak valamilyen megjegyzést.

Autópálya-használat személygépkocsival: Autópályán és autóúton, ahol az autópálya-, vagy autóút közúti jelzés szerepel kötelező a matrica megvásárlása és használata. A nem díjköteles szakaszokat az autópálya, illetve autóút jelzés alatt elhelyezett "BEZ ÚHRADY" felirat mutatja. Matrica a nemzetközi forgalomú határátkelőhelyeken, egyes benzinkutaknál és postahivatalokban vásárolható, valamint 2016. január 1-től az interneten is a szlovák Nemzeti Autópálya Társaság (NDS) honlapján, a www.eznamka.sk címen, amely magyar nyelven is elérhető. Ugyanitt letölthető az elektronikus autópálya matrica megvásárlására szolgáló okostelefon-alkalmazás is. 

Az autópálya-matricát megvásárlóknak az esetleges ellenőrzések céljából meg kell őrizniük  a vásárlásról szóló elismervényt. Az autópálya-társaság illetékes munkatársai az adott gépkocsi rendszámának és a központi nyilvántartásban szereplő matrica vásárlási adatainak az összevetésével ellenőrzik az illeték kifizetésének a tényét.

Teherautók, kamionok, autóbuszok úthasználata: A kötelező elektronikus útdíj-fizetésről magyar nyelven a szlovák autópálya kezelő honlapján, a www.emyto.sk/web/guest oldalon tájékozódhatnak részletesen.

Fontos tudni, hogy amennyiben a gépjármű vezetője a jogszerűen kiszabott helyszíni bírságot nem tudja helyben kiegyenlíteni bevonhatják a vezetői engedélyét, vagy visszatarthatják a gépjárművet is a forgalmi engedély bevonásával. Az okmányokat csak a bírság teljes összegének befizetése után juttatják vissza a kiállító magyar hatóságnak. 

Ügyintézés helyi hatóságoknál és intézményekben: Szlovákiában az egyes cégek adatai az interneten keresztül is hozzáférhetők az alábbi oldalon, amely angol nyelven is elérhető.

A bankok reggeltől kora délutánig tartanak nyitva. Pénzváltásra ugyanakkor rengeteg pénzváltó helyen nyílik lehetőség. Bankkártyák használata az országban nagyon elterjedt. Szinte mindenhol lehetőség van kártyás fizetésre, illetve a pénzkiadó automaták használatára. 

Közegészség, egészségügyi helyzet: A közegészségügy, az egészségügy állapota hasonló a magyarországihoz.  

Turizmus: A www.slovakia.travel honlapon magyarul is megtalálhatóak a legfrissebb és mindenre kiterjedő információk Szlovákiáról.

Egyéb információ:

Nagykövetség és Konzuli Hivatal Pozsony
Főkonzulátus Kassa
Szlovákia Budapesti Nagykövetsége

Segélykérő telefonszámok:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 155; 
Hegyi mentők: 18 300
Rendőrség: 158; 
Helyi rendőrség: 159 (kerékbilincs, elvontatás esetén)
Tűzoltóság: 150
Szlovák autómentő szolgálat: 18 112,  vagy 00421-2-4920-5949 (autópályáról elvontatás) 
Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott közösségi segélyvonal: 116 000.