Európa

Mai napon is érvényes: 2021.04.18. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek:
Nagykövetség és konzuli hivatal Ljubljana
Főkonzulátus Lendva

Aktuális:

2021. 04. 16.
Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt! Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik.

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba: 

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Március 06-tól (szombat) visszaállításra kerülnek a belső, schengeni határokon az ellenőrzőpontok a szlovén-magyar, a szlovén-osztrák és a szlovén-olasz határon, amelyek két kategóriára oszlanak. 

Az „A” jelzésű ellenőrzőpontok minden állampolgár számára nyitva lesznek, a „B” jelzésű ellenőrzőpontok azonban csak meghatározott személyek számára 

Magyarország vonatkozásában a szlovén-magyar határszakaszon a közúti ellenőrző pontok a következők: 

„A” jelzésű ellenőrzőpontok: 

 • Hosszúfalu (Dolga vas) / Rédics 
 • Pince (autópálya) - Tornyiszentmiklós (Országút) 

„B” jelzésű ellenőrzőpontok: 

 • Hodoš/Bajánsenye (06.00-08.00, 15.00-20.00 óra közötti nyitvatartással) 
 • Čepinci/Kétvölgy (06.00-08.00 és 14.00-16.00 óra közötti nyitvatartással) 

Az államhatár átlépése az ellenőrző pontokon kívül, valamint az ellenőrzőpontok nyitvatartási idején kívül csak a szlovén állampolgárok számára engedélyezett, valamint az Európai Unió tagállamai vagy a schengeni övezet állampolgárai számára, akik Szlovéniában olyan községben rendelkeznek lakóhellyel, amely Magyarországgal határos, valamint olyan magyar állampolgár, vagy az Európai Unió tagállama vagy a schengeni övezet állampolgára számára, aki Magyarországon Szlovéniával határos közigazgatási egységben rendelkezik lakóhellyel.

b. Kell teszt? Igen. 

A piros országból érkező állampolgárok (Magyarország is a piros országok közé tartozik) számára – a „d” pontban felsorolt kivételektől eltekintve – a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént rendelnek el, mely csak egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy az Egyesült Királyságban készített PCR-teszt negatív eredményének határon történő bemutatásával kiváltható. Az a személy is mentesül a karanténkötelezettség alól, aki rendelkezik pozitív PCR-teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 21 napnál és frissebb 6 hónapnál, aki igazolja, hogy 6 hónapon belül átesett a Covid-19-betegségen, illetve aki megkapta már a koronavírus elleni védőoltást (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik V és Johnson&Johnson) erről bővebben a „d” pontban.

A karanténkötelezettség alá eső személyek a karantén lerövidítését nem kezdeményezhetik negatív PCR teszt birtokában sem.

c. Kell-e regisztrálni? Nem.

d. Oltás:  Oltási kötelezettség nincs.

Szlovéniában eddig 3 oltóanyagot (Pfizer/BioNTech, Moderna és AstraZeneca) regisztráltak. Február 13-tól azok a BioNtech/Pfizer, Moderna vagy AstraZeneca vakcinával beoltott személyek léphetnek be karanténkötelezettség és negatív teszt bemutatása nélkül Szlovéniába, akik igazolni tudják, hogy megkapták a fent említett oltások teljes adagját és a védettség eléréséhez szükséges idő eltelt. Így tehát a belépés a BioNtech/Pfizer vakcina második adagjának beadása óta eltelt legalább 7 nap, vagy a Moderna vakcina második adagjának beadása óta eltelt legalább 14 nap,vagy az AstraZeneca, Szputynik V és Johnson&Johnson vakcina első adagjának beadása óta eltelt legalább 21 napmúlva lehetséges.  

e. Karanténkötelezettség? Van. 

Karanténkötelezettség főszabályként 10 naptári nap.

10 napos hatósági karantén és negatív PCR teszt bemutatása nélkül a következő személyek belépése engedélyezett: (ezek a személyek a „B” jelzésű ellenőrzőpontokon léphetnek be):

 1. nemzetközi fuvarozási szektorban dolgozók;
 2. szlovéniai úticéllal kereskedelmi személy- vagy árufuvarozásban résztvevők, max. 8 órás szlovéniai tartózkodással, tranzit teher- és személyfuvarozók max. 8 órás szlovéniai tranzittal;
 3. Szlovénián keresztül – max. 12 óra alatt – tranzitálók;  
 4. diplomata útlevéllel rendelkezők;
 5. külföldi rendőrség vagy igazságszolgáltatási szervezet hivatalos feladatot ellátó tagja, amennyiben feladatának elvégzését követően után a lehető leghamarabb elhagyja Szlovéniát, valamint a szlovén rendőrség vagy igazságszolgáltatás szerveinek képviselője, aki külföldön ellátott hivatalos feladata elvégzést követően, amint lehetséges visszatér a másik országból;
 6. a Szlovén Köztársaságba mentővel szállított személy, valamint az őt azonos járműben kísérő egészségügyi személyzet;
 7. karanténba nem rendelt, illetve a Szlovén Köztársaságba beengedett közeli családtaggal együtt utazó 15 év alatti gyermek;
 8. elemi károk illetve balesetek elhárításában részt vevő a védelmi, mentő-, egészségügyi, rendőri, tűzoltó szervekhez tartozó személy vagy más, humanitárius tevékenységet végző személy, amennyiben a határátlépés után 24 órán belül újra átlépi a határt;
 9. a szlovén fegyveres erők nemzetközi műveletről vagy misszióból visszatérő tagja
 10. a rendőrség vagy állami szerv külföldi kiküldetésből visszatérő alkalmazottja, valamint külföldi üzleti úton lévő kormányzati tisztviselő és akkreditált újságíró (Szlovéniába való belépést követően elvégzett PCR teszt eredményéig karanténkötelezettséggel)
 11. a Szlovén Köztársaságban vagy valamelyik uniós tagállamban illetve a schengeni térség területén naponta vagy alkalmanként nevelésben, oktatásban, tudományos kutatásban való részvétel miatt határt átlépő személy (igazolással)
 12. a határ menti területen vagy az államhatár mindkét oldalán földtulajdonnal vagy –bérleti joggal rendelkező személy (és a közeli családtagja vagy más, vele azonos lakcímen bejelentett személy, ha együtt utaznak) a szomszédos országgal mezőgazdasági-erdészeti munkák végzése céljából, amennyiben  a határátlépést követő 10 órán belül újra átlépik a határt;
 13. a határt sürgős okokból (egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár bekövetkezését fenyegető közvetlen veszély megszüntetése céljából) vagy üzleti célból átlépő személy, amennyiben a határátlépést követő 12 órán belül újra átlépi a határt;
 14. A 11-es pontban megjelölt, oktatásban/kutatásban részt vevőket szállító személy, aki ő az intézményig történő szállítás után haladéktalanul elhagyja az országot.

A következő személyek 7 napnál nem régebbi negatív PCR vagy gyors antigénteszt bemutatásával karanténmentes utazhatnak be az országba:

 1. az Európai Unió illetve a schengeni térség területén alkalmazott, határon ingázó munkavállaló (igazolással, a határátlépés után 5 napon belül visszatérve)
 2. az Európai Unió/schengeni térség területén lévő tagállamban munkát végző kiküldött személy (igazolással, a határátlépés után 5 napon belül visszatérve);
 3. a Szlovén Köztársaságban tervezett egészségügyi szolgáltatás igénybe vevő személy, amennyiben a szolgáltatás nyújtása után azonnal újra átlépi a határt. Tervezett egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő kiskorú gondozója ugyanezen feltételekkel lépheti át a határt, amennyiben a kiskorúval együtt utazik;
 4. az Európai Unió/schengeni térség valamely tagállamából érkező személy, aki az Európai Unió/schengeni térség valamely tagállamának állampolgára és a határt rászoruló személy gondozása vagy segítse, családtag gondozásra vagy ápolása, gyermekkel való szülői kapcsolattartás, tulajdonában lévő, bérelt vagy használt magánépület vagy föld karbantartási munkáinak elvégzése miatt lépte át a határt, amennyiben a határátlépést követő 72 órán belül újra átlépi a határ. Ugyan ezek a feltételek vonatkoznak a családi okkal indokolt határátlépés eseteiben a határt átlépő személy közeli családtagjaira vagy más, vele azonos (állandó vagy ideiglenes) lakcímen bejelentett személyekre, ha együtt utaznak.

A következő személyek 3 napnál nem régebbi negatív PCR vagy gyors antigénteszt bemutatásával karanténmentes utazhatnak be az országba:

 • EU- vagy schengeni tagállamok állampolgárai, akik EU- vagy schengeni tagállamokban rászoruló személyek ápolása illetve segítése, családtag ápolása, gondozása vagy tulajdonban lévő, bérelt vagy használt építményen vagy földterületen karbantartási munkák elvégzése céljából lépték át a határt és 48 órán belül visszatértek Szlovéniába.

Felhívjuk a Szlovéniába utazó, illetve a Szlovénián átutazó magyar állampolgárok és fuvarozó vállalatok figyelmét arra, hogy a szlovén hatóságok a Szlovéniába történő beléptetéskor egészségügyi ellenőrzést rendelhetnek el. Felhívjuk a T. Állampolgárok figyelmét arra, hogy a szlovén rendőrség előállíthatja azokat, akik valótlan információt közöltek a kiindulási helyükkel kapcsolatban a határátkelőhelyeken történő beléptetésnél és később valakit megfertőztek Szlovéniában.

f. Üzleti célú beutazás feltétele 

Nincs erre vonatkozó külön általános kivétel.

g. Esetleges kivételek:

Ld. „b” pont.

h. Kiutazás az országból:

Március 29-től (hétfő) – néhány kivételtől eltekintve, például aki már átesett a fertőzésen, vagy megkapta az oltást – tilos a piros listán szereplő országokba való kiutazás (így többek között az összes szomszédos és nyugat-balkáni országba). 

i. Beutazás Magyarországra

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a következő linken található: klikk ide

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a CvEU5202EJa29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) és érdeklődni lehet a YSCD9I1JWjjrNka29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem

j. Helyi járványügyi szabályok:

Szlovéniában járványügyi vészhelyzet van hatályban. Április 12-től továbbra is tilos minden gyülekezés (kivétel az egy háztartásban élők).Tilos a lakóhely szerinti statisztikai régió elhagyása (néhány kivételtől eltekintve). 

Április 12-től megszűnt az éjszakai kijárási korlátozás, a boltok és szolgáltatások többsége üzemel. Továbbra is kötelező a maszkviselés beltéren, míg kültéren csak akkor, ha nem tartható a szükséges védőtávolság. Gépkocsiban akkor kötelező a maszkviselés, ha nem egy háztartáshoz tartozó személyek utaznak együtt.

A mindenkori koronavírus-helyzetre vonatkozó hiteles központi tájékoztatás az alábbi oldalakon érhető el: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ és https://www.gov.si/hu/temak/covid-19-jarvany/

Biztonság:  

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. A kivételekről az alábbi oldalon talál tájékoztatást >>

Terrorizmus:

Szlovénia terrorfenyegetettséget tekintve azon országok csoportjába tartozik, ahol kevésbé várható terrorcselekmények elkövetése. Mindamellett ma már egyetlen ország sem tekintheti magát a terrorizmustól teljesen védettnek. 

Utazás:

2017. április 7-én megkezdődött a módszeres ellenőrzés a schengeni külső határokon, így a szlovén-horvát határon is, ennek megfelelően, mind a felnőtt mind a gyermekek esetében, csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet belépni az országba. Az intézkedés következtében a forgalom nagyságának függvényében bármikor számítani lehet hosszabb várakozási időre, különösen a legforgalmasabb határátkelőhelyeken (Jelšane/Obrežje, az Isztria felé, illetve a Ljubljana-Zágráb autópályán). /).  Az osztrák hatóságok ideiglenesen visszaállították az ellenőrzést a teljes osztrák-szlovén határszakaszon a belépési oldalon, így a Szlovéniából Ausztria felé tartó járművek torlódásokra számíthatnak, különösen a forgalmasabb helyeken (pl.: Karavankák-alagút), főként a szabadságos időszakokban. A szlovén-olasz határon mindkét fél végez szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy a határátkelőhelyen az EU állampolgárok utazási okmányai is ellenőrzésre kerülnek, így kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy csak érvényes utazási okmányokkal induljanak el (útlevél vagy személyi igazolvány). A szlovén-horvát határhelyzetről szlovén/angol nyelven a www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx oldal ad aktuális tájékoztatást, további információs lehetőségek: www.utinform.hu +36 1 3362400 és www.policija.si/eng/index.php/component/content/article/2/96-border-crossing

Fontosabb telefonszámok:

Általános segélyhívó (mentők, tűzoltóság): 112
Rendőrség: 113
Szlovén Autóklub (AMZS) segélyszolgálat: 1987

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

IGEN
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel  

Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása: 

A kiskorúaknak szintén rendelkeznie kell a fent felsorolt okmányok valamelyikével. Egyéb meghatalmazás nincs előírva, azonban a szlovén hatóságok, a nem szüleivel utazó kiskorúak esetében javasolnak, egy a szülők nevét és elérhetőségét tartalmazó írásos dokumentumot, amely megkönnyíti az értesítést egy esetleges baleset vagy egyéb esemény esetén.

Gyermekek szállítása:

Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy Szlovéniában szigorú szabályok vonatkoznak a gyermekek csoportos szállítására, amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló törvény (Zakon o predpisih cestnega prometa (ZPrCP)) 90. paragrafusa szabályoz. Ennek főbb elemi: 

Gyermekcsoportok busszal történő szállításakor, a városi buszközlekedéstől eltekintve, a gyermekeknek a buszba beépített üléseken kell ülniük és beépített védőövvel kell legyenek bekötve. 

Gyermekek csoportját személygépkocsival csak olyan személy szállíthatja, aki legkevesebb három éve rendelkezik B kategóriás gépkocsivezetői engedéllyel, busszal pedig olyan személy, aki legkevesebb egy éves hivatásos buszvezetői gyakorlattal rendelkezik (D1 vagy D kategória). 

A D kategóriás buszok hivatásos vezetői, akik egy évnél kevesebb munkatapasztalattal rendelkeznek, csak abban az esetben szállíthatnak gyermekcsoportot buszban, amennyiben korábban legkevesebb két évig hivatásos gépkocsivezetői minőségben C kategóriás járművet vezettek. 

A D1-es kategóriás buszok hivatásos vezetői csak 16-nál kevesebb ülőhelyes buszban szállíthatnak gyermekcsoportot abban az esetben, ha korábban legkevesebb két évig hivatásos gépkocsivezetői minőségben C kategóriás járművet vezettek. A gépjárművön emellett szabályosan fel kell tüntetni, hogy az gyerekeket szállít. 

A rendőrök a sofőr állapotát (pl. fáradság) is ellenőrizhetik. 

A törvény betartása más EU tagállamok állampolgárjaira nézve is kötelező erővel bír az országhatárok átlépését követően, azok megszegése pedig pénzbírsággal jár (a hivatkozott törvény szerint 250 eurós bírság a sofőrnek és 1000 eurós bírság a cégnek).

Vízum: Nem szükséges.

Szlovéniában továbbra is érvényben van az országban 3 napnál több időt tartózkodó személyek regisztrációjának kötelezettsége. Ennek értelmében, azoknak, akik 3 napnál többet tartózkodnak az országban a jogszabály értelmében regisztrálniuk kell a helyi rendőrségen (ez alól kivételt jelentenek a hivatalos szálláshelyek, akik elvégzik a regisztrációt). Az eljárás díjmentes. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy 500-1200 € mértékű büntetést szabhatnak ki arra a külföldi állampolgárra, aki érvényes úti okmány nélkül tartózkodik Szlovéniában. Ugyanez alkalmazható abban az esetben is, amennyiben a külföldi állampolgár nem jelenti be úti okmányának elvesztését. Ugyanezek a büntetési tételek vonatkoznak azokra is, akik érvényes személyigazolvány és/vagy útlevél nélkül kívánnak Szlovéniába Horvátország felől belépni. 

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám:

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Szlovénia időjárása az ország legnagyobb területén hasonló Magyarországéhoz, azonban a hegyekben olyan szélsőséges viszonyok is tapasztalhatók, amelyekre a közlekedőknek, túrázóknak fel kell készülniük. Szlovénia, mint alapvetően hegyvidéki ország kiváló lehetőségeket nyújt szabadidő sportokhoz (hegymászás, hegyi túrák, túra-kerékpározás, vadvízi túrák). A külföldi turistákat érő balesetek nagy része felelőtlenségből, felkészületlenségből vagy a helyismeret hiányából fakadóan következik be. Fokozottan kérjük az extrém sportok kedvelőit, hogy minden esetben körültekintően járjanak el, és csak jól szervezett túrákra, kellő helyi ismerettel rendelkező, szakszerű túravezető irányításával, a környezet/évszak követelte technikai felszereléssel és az időjárási előrejelzések figyelembevételével induljanak el.

Biztosítás: Az utazás megkezdése előtt mindenképpen javasolt az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU Kártya) kiváltása, melyet a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állít ki, érvényességi ideje egy év. Tekintettel arra, hogy a turisták által sűrűn látogatott szlovéniai üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg a Szlovén Köztársaságban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Közlekedés: Rövidtávú tartózkodás esetén a magyar vezetői engedélyt elfogadják. A Szlovén Köztársaság területén minden személygépkocsi részére, belterületen is kötelező a nappali fényszóró, valamint minden rendelkezésre álló (első-hátsó) biztonsági öv használata. Külföldi forgalmi rendszámú személygépjárművek részére is kötelező november 15 és március 15-e között a téli gumi használata, vagy ha az nincs, akkor hóláncot kötelező tartani az autóban. Egyes hegyvidéki utakon, amennyiben azt jelzik, a hólánc megléte minden esetben megkövetelt, amit ellenőriznek is.

A személygépjárművek vezetőinél a megengedett véralkoholszint max. 0,05%, a kezdő vezetőknél (azaz a jogosítvány megszerzése után 2 évig) 0,0%. Vezetés közben mobiltelefon csak kihangosítóval használható. A szlovén jogszabályok értelmében tilos dohányozni olyan járműben, amelyben 18 év alatti személy is utazik. A sebességhatárok személyautók számára: 50 km/h (lakott területen), 90 km/h (lakott területen kívül), 110 km/h (gyorsforgalmi úton, ez kék színű autópálya táblával jelölve), 130 km/h (autópályán, zöld színű autópálya táblával jelölve). Néhány autópálya szakaszon 110km/h a sebességhatár (pl. A5 magyar határ-Maribor), az alagutakban pedig általában 100 km/h. Felhívjuk a figyelmet, hogy több autópályán is elhelyeztek sebességmérő kamerákat, illetve az alagutakban szinte mindenhol mérik a sebességet. A Trojane hágónál az A1-es autópályán pedig átlagsebesség mérésére alkalmas készülékek is vannak. A kamerák felvétele alapján a szlovén rendőrség bírságot szab ki, amelyet közvetlenül megküld a gépjármű üzembentartójának. Tapasztalataink szerint már néhány km/h-ás sebességtúllépés esetén is előfordulhat büntetés. Szlovéniában az autópályák és a jelentősebb gyorsforgalmi utak, valamint néhány alacsonyabb rendű út, összesen 612 km hosszú útszakasz használatáért útdíjat kell fizetni. Alagutak esetében csupán a Karavankák-alagút díjköteles. A szlovéniai közutakon a Szlovén Autópályakezelő (DARS) különösen szigorúan ellenőrzi az autópálya matricák meglétét és helyes felragasztását (erről bővebben itt olvashatnak: https://www.dars.si/Content/doc/vinjeta-navodila-za-prodajalce/Instructions%20for%20sellers_HU.pdf), ezért minden beutazónak azt tanácsoljuk, hogy még a határátlépés előtt vásároljon autópálya matricát A matrica nélkül közlekedőkre 300-800 EUR büntetést róhatnak ki. A matricáról további információt talál angolul a DARS honlapján (www.dars.si). Felhívjuk a személygépjárművel utazók figyelmét, a szlovén szabályozás két díjkategóriát különböztet meg a személygépjármű autópálya matrica esetében, 2A díjkategória - amennyiben az autó első tengely felett mért magassága legfeljebb 1,3 méter, 2B díjkategória – amennyiben az autó első tengely felett mért magassága meghaladja az 1,3 métert. A 3,5 tonna feletti járművek díjfizetésével kapcsolatban a DARS alábbi oldalán találhat információkat (angolul).

Felhívjuk az országban 3.5 tonna feletti járművel közlekedők figyelmét arra, hogy 2018. április 1-jétől „DarsGo” néven bevezetésre került az elektronikus útdíjfizetés a szlovén gyorsforgalmi úthálózaton, egyúttal ettől az időponttól megszűntek a jelenleg alkalmazott útdíjfizetési lehetőségek (bővebb információ magyar nyelven: https://www.darsgo.si/portal/hu/otthon). 

2019. január 1- től a DarsGo elektronikus útdíjfizetés hatálya alá eső, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó gépjárművek estében a szlovén autópályán a Ljubljana- Koper és Ljubljana- Šentrupert szakaszain a koperi kikötőbe vezető második vasúti vágány finanszírozása céljára útdíjpótlékot számolnak fel. A pótlékot is tartalmazó útdíjárak listája itt található. A pótlékot a kék színnel jelölt szakaszokon számítják fel.

A Šentilj és Koper közötti A1-es autópályán 2021. január 15-től 06.00 és 18.00 óra között tilos lesz az előzés a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépjárműveknek. Emellett továbbra is tilos lesz számukra az előzés az alagutakban, az elágazásoknál, valamint a várost elkerülő utakon. Napközben a háromsávos szakaszokon, valamint éjszaka az előzés továbbra is engedélyezett.  

Azokat a szakaszokat, ahol a csúcsidőben már most is tilos az előzés, közlekedési jelzőtáblákkal jelölik, a szabálysértések feletti ellenőrzést a rendőrség végzi. A szabálysértőkre 300 eurós bírságot szabnak ki.

A ljubljanai keleti körgyűrűn (A1/E57) 2021. március 15-től előreláthatóan 2021. május 16-ig felújítják a Golovec alagút keleti (Magyarország felé vezető) alagútcsövét, ezért az autóbuszok és a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik erre nem közlekedhetnek. A személyautók korlátozott kapacitás mellett továbbra is használhatják ezt az útirányt.

Az autóbuszok és a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik az északi (H3 gyorsforgalmi út) és a nyugati körgyűrűn (A2/E61) keresztül haladhatnak tovább Olaszország irányában, illetve Olaszország felől. A megnövekedett forgalom miatt torlódásokra lehet számítani. A terelőútirányt a szlovén hatóságok megfelelő táblázással jelzik. Kérjük figyeljék az autópályák felett elhelyezett elektronikus kijelzőket is.

A 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek közlekedési rendjének módosításáról a G1-6 Postojna-Jelšane és a G1-7 Kozina-Starod útszakaszokon itt olvashat >>

A Szlovéniába belépő külföldi személyfuvarozók (buszok, kisbuszok, stb.) utazási céljuktól függetlenül adózási kötelezettség alá esnek Szlovéniában. Az autóbuszt üzemeltetőnek (az utazás szervezőjétől függetlenül) szlovén adószámot kell kérnie (ennek menetéről bővebb információ:  https://ljubljana.mfa.gov.hu/page/szloven-adoszam-kivaltasa) és jelentést kell benyújtania a Szlovéniában/Szlovénián keresztül megtett fuvarokról, amelyek után adót kell fizetnie. Az időszakos szállítást végző személyek számára a részletes leírás magyar nyelven, az alábbi helyen található. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Szlovéniában szigorú szabályok vonatkoznak a gyermekek csoportos szállítására, amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló törvény (Zakon o predpisih cestnega prometa (ZPrCP) www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793) 90. paragrafusa szabályoz. Ennek főbb elemi: A busszal utazó gyermekek csoportját legkevesebb egy, 21 évesnél idősebb személynek kell kísérnie, a gyermekeknek utazás közben szabályosan beépített üléseken, biztonsági övvel bekötve kell ülniük, a gyermekek csoportját személyautóban csak három évnél több vezetési gyakorlattal rendelkező gépkocsivezető szállíthatja, a buszvezetőknek pedig legalább egy éves buszvezetési gyakorlattal kell rendelkezniük, és az utóbbiról fel kell tudni mutatni a munkaadó igazolását. A gépjárművön emellett szabályosan fel kell tüntetni, hogy az gyerekeket szállít. A rendőrök a sofőr állapotát (pl. fáradság) is ellenőrizhetik. 

Az utóbbi időben több kamiont is büntettek amiatt, hogy az erős szél miatt életbe léptetett korlátozás ellenére használta a gyorsforgalmi utat. A főként téli időszakban fellépő bóra (Burja) erős széllökései miatt sokszor korlátozzák a helyi hatóságok a tehergépjármű forgalmat, főként a Ljubljana-Koper, illetve a H4-es gyorsforgalmi utakon. Ilyenkor fontos figyelni a kijelzőket, amelyek tájékoztatnak a korlátozásokról.

FONTOS: Szabálysértés elkövetése esetén a kiszabott bírság befizethető a helyszínen készpénzben, vagy a rendőrségen. Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságoló szerv felhívja a bírságolt személy figyelmét, hogy amennyiben meghatározott időn belül kifizeti a bírságot (ez általában 8 vagy 16 nap), akkor a büntetésnek csak a felét kell kifizetnie. A bírság befizetésének megtagadása esetén az igazoltató hatóság ideiglenesen bevonhatja a vezető és a gépkocsi (a tehergépkocsi és a rakomány) okmányait, amelyeket azonban az összeg befizetését követően azonnal visszaadnak. A konzulátusnak a hatályos jogszabályok értelmében kiszabott helyszíni bírságok mértékét és a szlovén hatóságok ezzel kapcsolatos döntését nem áll módjában befolyásolni. Ennek megfelelően a konzulátusnak nincs arra hatásköre, hogy a helyszínen eljáró szlovén rendőrt felhívja telefonon és vele a büntetés nagyságáról vagy annak jogszerűségéről egyeztessen. Amennyiben a megbírságolt magyar állampolgárnak bármilyen jellegű észrevétele van, akkor utólag panasszal élhet az eljáró hatóságnál, alapszabályként a bírság kiszabásától számított 8 napon belül. A panasz továbbításában természetesen segítséget nyújt a konzulátus.

Irataik eltűnése esetén kérjük, jelentsék be a legközelebbi rendőrségen, továbbá útlevelük elvesztése, eltulajdonítása esetén lehetőleg rendőrségi jegyzőkönyv birtokában 3 munkanapon belül jelentsék be azt a nagykövetség konzuli osztályán.

Teendők autó/kamion műszaki meghibásodása esetén a visszaélések elkerülése érdekében: Felhívjuk a kedves állampolgárok figyelmét – legfőképpen a Celje és környékére utazókét – hogy amennyiben autójukkal, kamionjukkal az autópályán vagy annak valamely megállójában műszaki okok miatt kénytelenek megállni, a kiérkező szlovén autómentő által kiállított papírt csak akkor írják alá, amennyiben meggyőződtek a műszaki hiba valódiságáról és a gépkocsi üzemképtelenségéről. Amennyiben az autómentő az Önök akarata ellenére el kívánja szállíttatni a gépjárművet, javasoljuk, hogy haladéktalanul értesítsék a 112-es/113-as segélyhívón keresztül a szlovén rendőrséget és a rendőrségi intézkedés megtörténtéig ne hagyják el a helyszínt. Abban az esetben, ha Önök aláírják az autómentő által adott papírt, illetve kifizetik az autómentő cég költségeit, panaszukat a továbbiakban kizárólag jogi úton, polgári peres eljárás keretében tudják érvényesíteni.

A szlovén autópályákon az utóbbi időszakban többször előfordult, hogy a műszaki hibás autót/kamiont elvontató cég kirívó összeget kívánt elkérni a magyar autó/ kamion vezetőjétől szolgáltatásáért, majd a járművet addig nem engedte útnak, amíg az összeget ki nem fizették. Ennek elkerülésére fontos, hogy csak a szlovén autópálya kezelő (DARS), illetve a vele szerződésben lévő szlovén autóklub (AMZS) által megbízott alvállalkozókra bízzuk a jármű elvontatását. A hivatalos alvállalkozók tarifái nem lehetnek magasabbak az AMZS honlapján szereplő összegeknél, amelyekről az alábbi linken lehet tájékozódni. Amennyiben magasabb a számla, úgy javasoljuk az itt szereplő árakra való hivatkozást. Utólag is van lehetőség panaszt tenni a DARS-nál vagy az AMZS-nél a számla bemutatásával. Az autó/kamion vontatási ügyek kapcsán helyben tapasztalt súlyos jogsérelem esetén (azaz áru lefoglalása és/vagy fizikai személy szabad-mozgásának korlátozása esetén) javasolt a helyi rendőrség értesítése. Műszaki hiba esetén az 1987-es telefonszámon lehet segítséget kérni az AMZS-től (kommunikációs nyelvként lehet használni az angolt és a németet, de van magyarul tudó munkatárs is).

A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművek elvontatása: 2019. április 1-től megváltoztak a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek elvontatásának szabályai. Az elvontatást az autópályáról és a gyorsforgalmi utakról ezentúl kizárólag csak a szlovén autópályakezelő – DARS - alvállalkozó cégei végezhetik. Szem előtt kell tartani, hogy az autópálya pihenők parkolói az autópályahálózat részét képezik, az innen történő elvontatást úgyszintén csak a DARS alvállalkozói végezhetik. 

Az alvállalkozók listája és működésük területi felosztása itt tekinthető meg:  https://www.dars.si/VZDRZEVANJE/Storitev_avtovleke

A saját szervezésben, vagy asszisztencia által történő elvontatást büntetik!

A törvény értelmében a meghibásodott, megsérült, elhagyott járműveket a leállósávról és az ún. segélyöblökről (muravidéki autópálya) legkésőbb két órán belül, az autópálya parkolóiból pedig 72 órán belül el kell távolítani.

A jármű elvontatása: A jármű elvontatása csak a DARS munkatársának jelenlétében történhet. Javasoljuk, hogy a visszaélések megelőzése érdekében erre fokozottan figyeljenek. Javasoljuk továbbá, hogy az arról szóló megállapodás is a DARS munkatársának jelenlétében szülessen meg, hogy a járművet hova vontassák, és csak az ilyen módon megszületett egyértelmű megállapodás után kerüljön aláírásra a vontatás megrendeléséről szóló papír. Amennyiben a gépjárművet nem haza, vagy nem valamely szervízbe viszik, az elvontatás általában a vontató cég legközelebbi védett parkolójába történik. A vontatás költségeit a helyszínen kell rendezni, az előszámla szerinti fizetés javasolt. A vontatócég a fizetés biztostékaként feltartóztathatja a járművet és a rajta lévő árut.

Parkolókban várakozó meghibásodott járművek: Az autópályahálózathoz tartozó parkolókban a teherautók és a kamionok legfeljebb 72 órát várakozhatnak. Kisebb meghibásodások esetén a parkolóban történő gépkocsijavítás megengedett. A parkolóból történő elvontatás esetén a DARS munkatársának jelen kell lennie és egyedül ő (és nem a vontató cég) dönthet arról, hogy a gépjármű megjavítható-e a parkolóban. A visszaélések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy amennyiben a vontatócég a DARS munkatársának jelenléte nélkül, illetve az Önök akarata ellenére kívánja elvontatni a járművet, követeljék a DARS munkatársának jelenlétét.  

Egyéb tudnivalók: Az alvállalkozó vontatócégek járművein szerepelnie kell a DARS mágneses logójának, amelyen ez a felirat szerepel: „DARS, Pogodbenik Dars Št. (az alvállalkozó száma)”. A logó itt tekinthető meg.

Az alvállalkozóknak a DARS által előírt árjegyzéket kell alkalmazniuk, amely itt tekinthető meg. Számlázási és egyéb visszaélések esetén az BfuBLH6mNUdMmaW5mb2RhcnNAZGFycy5zaQ== és a DRJEMW42WTQZ3BAZGFycy5zaQ== e-mail címre lehet panaszt küldeni.

A gépjárművek meghibásodása, megsérülése és elhagyása esetén a 00 386 1 5188-518 (belföldről az 1970-es) telefonszámot kell hívni.

Ügyintézés helyi hatóságoknál és intézményekben: A hivatali idő munkanapokon általában 8-15 óra között van, szerdai napokon jellemzően hosszabb az ügyfélfogadási idő. A nagy bevásárlóközpontok hétköznaponként általában 20 óráig, vasárnaponként 15 óráig tartanak nyitva.

Vallási és viselkedési kultúra: Szlovénia túlnyomórészt katolikus ország, állami ünnepeiken kívül alapvetően a katolikus egyház ünnepeit tartják.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Fertőzőbetegségek és járványok tekintetében azonos a helyzet a többi fejlett EU tagállammal. További információ: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egeszsegugyi-tudnivalok

Hegyimentők honlapja, mely a https://www.grzs.si/ címen érhető el.

Egyéb információ (lásd a külképviselet honlapján)