Európa

Mai napon is érvényes: 2021.10.23. 

Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

A külföldre utazás egyéni felelősség, egyéni döntés – a Konzuli Szolgálat utazási tanácsai e döntés meghozatalában nyújtanak segítséget.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset-, és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

Elérhető külképviselet/ek:
Nagykövetség és konzuli hivatal Ljubljana
Főkonzulátus Lendva
Konzulátus Koper

Aktuális:

2021. 09. 30.
A Covid-19 járvány időszakára vonatkozó utazási tanácsok

1) A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazást! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

2021. 05. 01-től Magyarország állampolgárai és a vele együtt utazó, 15. életévet be nem töltött közeli hozzátartozó kiskorú korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphet be Szlovéniába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben a szülők rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított megfelelő érvényes igazolással (védettségi igazolvány). (Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a háziorvos által kiállított magyar-angol kétnyelvű oltási igazolást is tartsák maguknál.)  Hasonlóan korlátozás nélkül léphetnek be az uniós digitális COVID-igazolvánnyal rendelkező személyek is.

Felhívjuk a Szlovéniába utazó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy 2021. szeptember 15-étől Szlovéniában a szolgáltatásokat és a közösségi közlekedést is kizárólag a védettségi feltételek (beoltott/fertőzésen igazoltan átesett/negatív teszteredmény) esetén lehet igénybe venni. A benzinkutaknál a tankolás megkezdése előtt kell bemutatni a Covid-igazolásokat.Részletes tájékoztatás a 4.) pontban található.

A védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályokat a b. és d., valamint a 4.  pontban ismertetjük.

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki Szlovéniában kapta meg a koronavírus elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, az alábbiak szerint díjmentesen magyar védettségi igazolványt igényelhet: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni Szlovéniába: 

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Magyarországról 2021. július 15-étől kezdődően kizárólag a beoltott vagy negatív teszteredménnyel rendelkező vagy fertőzésen igazoltan átesett személyek utazhatnak be karanténmentesen. A szlovén hatóságok mind a Tornyiszentmiklós/Pince, mind a Rédics/Hosszúfalú (Dolga vas) határátkelőhelyeknél szúrópróbaszerűen ellenőrzik a Covid-igazolások meglétét. Azokat, akik e nélkül lépnének be Szlovéniába, visszafordítják a határról. 

A kétoldalú megállapodás értelmében a magyar állampolgárok akkor is karanténmentesen léphetnek be az országba, hogyha rendelkeznek pozitív PCR-teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 10 napnál és frissebb 6 hónapnál, illetve hogyha igazolják, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül átestek a Covid-19-betegségen (védettségi igazolvány). 

A szlovén hatóságok az uniós Covid-igazolvány használatát javasolják.

További, határátlépésre vonatkozó információkat itt találnak:  https://www.gov.si/hu/temak/covid-19-jarvany/hataratlepes/

b. Kell teszt? Igen.

Amennyiben valaki nem rendelkezik oltási igazolással (magyar állampolgárok esetében védettségi igazolvánnyal) vagy nem esett át a fertőzésen, melyet hitelt érdemlően igazolni tud (védettségi igazolvánnyal), akkor vagy egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredmény, vagy egy 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszt-eredmény birtokában léphet be az országba karanténmentesen. 

Szlovénia az Európai Unió illetve a schengeni térség valamely tagállamában, Ausztráliában, Izraelben, Kanadában, Új-Zélandon, az Orosz Föderációban, a Szerb Köztársaságban, Egyesült Királyságban, az Egyesült Amerikai Államokban, Bosznia Hercegovinában, illetve Törökország esetében a nemzetközi légi útvonalakon található ellenőrző pontokon elvégzett PCR teszteredményeket fogadja el. Az antigén gyorstesztek esetében további feltétel, hogy a laboratórium szerepeljen a következő listán: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf 

Egyéb harmadik államokban végzett antigén gyorstesztek és PCR-tesztek esetében a kiállított igazolásnak QR-kóddal kell rendelkeznie, továbbá az uniós/schengeni tagállamokban kiállított igazolásokban szereplő adatokat (vezeték- és keresztnév, személyi szám vagy TB-szám, útiokmány sorszáma, születési dátum vagy ehhez hasonló azonosító), a tesztre vonatkozó információkat (gyártó, mintavétel dátuma), az igazolást kiállító adatait és az igazolás dátumának kiállítási időpontját kell tartalmaznia.

c. Kell-e regisztrálni? Nem.

d. Oltottsággal járó kedvezmények: Van.

Szlovéniában eddig 4 oltóanyagot /Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Janssen (Johnson&Johnson)/ regisztráltak.

A magyar védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező állampolgárok karanténkötelezettség és negatív teszt bemutatása nélkül akkor léphetnek be Szlovéniába, ha igazolni tudják, hogy megkapták a következő védőoltások egyikének második adagját is

 • a BioNTech/Pfizer oltóanyag 
 • a Moderna oltóanyag 
 • a Szputnyik V oltóanyag 
 • a CoronaVac oltóanyag 
 • a Sinopharm oltóanyag 
 • a Vaxzevria (AstraZeneca) és Covishield oltóanyagok.
 • A Janssen (Johnson&Johnson/Janssen-Cilag) oltóanyag esetén az oltási igazolás az oltás napjától érvényes
 • Az AstraZeneca oltóanyag első adagját, majd az ezt követő 4-12 héten belül második adagként a Pfizer vagy Moderna oltóanyagokat, a védettséget ebben az esetben a második adag beadásának időpontjától számítják.

e. Karanténkötelezettség? Van.

2021. július 15-től 10 napos hatósági karanténra kötelezett minden olyan személy, aki Szlovéniába történő beutazásakor nem tesz eleget a PCT-feltételeknek (beoltott vagy fertőzésen igazoltan átesett vagy negatív teszttel rendelkezik), valamint a h.) pontban meghatározott feltételeknek.

A h.) pontban meghatározott mentességi feltételeket nem teljesítő, szlovéniai lakcímmel nem rendelkezők csak akkor léphetnek be Szlovéniába, ha bizonyítják, hogy rendelkeznek olyan szállással, ahol a tíznapos hatósági karantén ideje alatt tartózkodhatnak. 

f. Üzleti célú beutazás feltétele 

Nincs erre vonatkozó külön általános kivétel.

g. Tranzitálási szabályok:

A Szlovénián keresztül történő tranzitálók a szlovén kormány döntése értelmében mentesülnek a fenti belépési feltételek alól.

A tranzitálóknak 12 óra áll a rendelkezésükre a Szlovénián történő áthaladásra, melyet a szlovén hatóságok felszólítására kötelesek igazolni. 

A Szlovénián áthaladó nemzetközi teherfuvarozásban résztvevőknek a 2020/C 96 I/01 bizottsági közlemény 3. mellékletében meghatározott igazolásmintát vagy más, a munkáltató által kiállított releváns dokumentumot kell a szlovén hatóságok ellenőrzése esetén bemutatni.

h. A célország beutazási feltételei alóli mentesség

Szlovéniába az alábbi feltételek esetén lehetséges a karanténmentes belépés:

1. 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredmény;

2. 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyorsteszt-eredmény;

3. Covid-19 fertőzésen történő átesettség igazolása – a) 10 napnál régebbi, de 6 hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszt eredmény, vagy b) orvosi igazolás COVID-19 betegségen átesettségről a betegség kezdetétől számított legfeljebb hat hónapig;

4. COVID-19 oltási igazolás, a 2.d) pontban felsoroltak szerint.

5. Covid-19 betegségen átesett személy, aki igazolja a betegségét és azt, hogy a pozitív PCR-teszteredménytől vagy a tünetek megjelenésétől számított legfeljebb nyolc hónapon belül beoltották az előző pontban említett valamely vakcina egy adagjával. Ebben az esetben a védettség fennállását az oltás napjától számítják.

6. QR-kóddal ellátott európai digitális tanúsítvány, amely tartalmazza a PCR vagy antigén-gyorsteszt negatív eredményének adatait, az oltási igazolást, betegségen való átesettség igazolását vagy a betegségből felépült személy oltási igazolását;

7. harmadik országok által kiállított QR-kódot tartalmazó, angol nyelven kiállított digitális tanúsítvány, amely legalább ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az európai digitális tanúsítvány

Szintén karanténmentesen léphetnek be Szlovéniába, akik a következő feltételeket teljesítik:

 1. Karanténba nem rendelt, közeli hozzátartozó családtaggal vagy szervezett csoporttal együtt utazó, 15. életévét be nem töltött gyermek.
 2. Az 1-es pontban megjelölt, 15 év alatti gyermekeket az oktatási intézményig szállító személyek, amennyiben 2 órán belül elhagyják az ország területét. 
 3.  A határmenti területen földtulajdonnal vagy -bérleti joggal rendelkező személynek mezőgazdasági-erdészeti munkák végzése céljából, amennyiben legkésőbb tíz órával a határátlépés után Szlovéniába visszatér. A kivétel vonatkozik az egyén közvetlen családtagjaira és a jogosult személlyel együtt utazó, azonos címre bejelentett más személyekre is.
 4.  A szlovén határtól légvonalban mért tíz kilométeres távolságon belül, uniós vagy schengeni tagállamban élő határon át ingázó munkavállalók, akik munkavégzés céljából lépik át a szlovén határt max. ötnapos időtartamra és Szlovéniában állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek.  A kivétel átmeneti jellegű, egyelőre nem ismert, hogy meddig marad hatályban. A szlovéniai munkavállalást munkaszerződéssel vagy munkáltató által kiállított igazolással lehet igazolni. A légvonalban mért tíz kilométeres távolságot a szlovén hatóságok a Google Maps alkalmazás segítségével határozzák meg.
 5. Szlovéniában vagy más uniós/schengeni tagállamban tervezett egészségügyi beavatkozáson vagy vizsgálaton vesznek részt és ezt orvosi dokumentumokkal igazolni tudják. A tervezett orvosi vizsgálaton vagy beavatkozáson történő részvételt követően haladéktalanul, vagy a megfelelő egészségügyi állapot elérésekor vissza kell térni a kiindulási országba.

i. Egyéb hasznos információ: 

2021. augusztus 16-ától a légi- és hajóközlekedésben részt vevőkre vonatkozóan Szlovénia bevezeti az Európai elektronikus formanyomtatványt – European Digital Passenger Locator Form (dPLF) -  amely lehetővé teszi a hatékonyabb és könnyebb nyomon követést abban az esetben, ha az utasok az utazás közben kapcsolatba kerültek Covid-19 fertőzött személlyel.

Az EU-n és a schengeni térségen belüli légi forgalom esetében a határátlépés a nemzetközi légi forgalom számára kijelölt három ellenőrző ponton kívül is lehetséges (Ljubljana - Jože Pučnik Repülőtér, Maribor - Edvard Rusjan Repülőtér és Portorož Repülőtér).

2.) Kiutazás az országból:

A külföldre utazni kívánó szlovén állampolgároknak a Szlovén Külügyminisztérium javasolja, hogy kövessék figyelemmel a vírus terjedésével kapcsolatos híreket, különösen a tervezett útvonalon, és ellenőrizzék a célországba való belépés feltételeit, valamint a helyi szabályok betartását. 

3.) Beutazás Magyarországra

A pandémiás időszakban a Magyarországra történő beutazás rendkívüli szabályait a 408/2020. Korm.rendelet foglalja össze, melynek végrehajtásával kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. A rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a 

Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatos aktuális információ itt található. 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a rTZXgmp3YFMa29yb25hdmlydXNAMTgxOC5odQ== címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a UnQCxvKxmo2Fla29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 címen. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról: klikk ide

Méltányossági kérelem a Magyarországra történő beutazáshoz: https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem   

4.) Helyi járványügyi szabályok:

Szlovéniában 2021. szeptember 15-től kezdődően az összes szolgáltatást és boltot, továbbá a közösségi közlekedést kizárólag a védettségi feltételek (beoltott/fertőzésen igazoltan átesett/negatív teszteredmény) teljesítése esetén lehet igénybe venni. Ez alól kivételt jelentenek a 12 év alatti kiskorúak, illetve azok az élelmiszerboltok, melyek nem bevásárlóközpontok területén találhatók. (A bevásárlóközpontok területén található boltok esetében kötelező a védettségi feltételek teljesítése). Szintén kivételt jelentenek: a posták (személyes átvételt igénylő küldemények esetében) és az egészségügyi szolgáltatók (Covid-teszt elvégzése, illetve védőoltás beadása esetén). A benzinkutaknál a tankolás megkezdése előtt be kell mutatni a Covid-igazolásokat. A Szlovén Államvasutak (SŽ) a vonatjegy megvásárlásakor felhívja a figyelmet a védettségi feltételek teljesítésére, melyet a jegyvizsgáló vagy a vonatkísérő személyzet tagja ellenőriz. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a helyi közösségi közlekedés igénybevétele esetén is. A közösségi közlekedési eszközök védettségi feltételek teljesítése nélküli igénybevétele az utazásból történő azonnali kizárást von maga után.A védettségi feltételek teljesítése kötelező a Szlovéniában dolgozó munkavállalók részére is.

Április 26-tól a negatív teszteredménnyel rendelkezők, a beoltottak és a fertőzésen igazoltan átesettek igénybe vehetik a szállodákat, kaszinókat, szórakozóhelyeket, illetve fogyaszthatnak a vendéglátóipari létesítmények beltéri helységeiben.

A szórakozóhelyek hajnali 5 órától éjfélig tarthatnak nyitva.

Július 26-tól a rendezvényeken és nyilvános gyűléseken kizárólag azok vehetnek részt, illetve azok léphetnek be vendéglátóipari egységek, kaszinók és szálláshelyek beltéri helységeibe, akiket vagy beoltottak vagy negatív teszteredménnyel rendelkeznek vagy igazoltan átestek a fertőzésen (PCT-feltételek). A feltételek teljesítését a szervezőknek és a szolgáltatóknak kötelező a beléptetéskor ellenőrizni. A PCT-feltételek teljesítése a sportképzéseket nyújtó szakembereknek, a sport- és szabadidős tevékenységek vezetőinek, valamint a beltéri rendezvények és az 50 főt meghaladó kültéri események esetében is kötelező (a 15 éven aluli látogatók kivételével). 

A védőmaszk kötelező minden beltéri helyen (beleértve a közösségi közlekedési eszközöket) és kültéren abban az esetben, ahol a 1,5 méteres távolság nem tartható. Ha azonban a nyilvános helyen a PCT-feltételek érvényesülnek, vagy egy háztartásban élő személyek tartózkodnak a helyen, a védőmaszk használata nem kötelező. Szintén a védőmaszk használata alóli kivételt képeznek a 6 év alatti gyerekek, az általános iskolások az ötödik osztályig bezárólag, valamint a zeneiskolások a második osztályig, óvodapedagógusok, felsőoktatási és egyetemi tanárok, amennyiben üvegből vagy hasonló anyagból készült védőfal mögött tartják meg előadásukat, a beltéri nyilvános helyen felszólalók, rendezvényen fellépők és a sportolók, ha a személyek közötti 1,5 méteres távolság biztosított. Gépkocsiban akkor kötelező a maszkviselés, ha nem egy háztartáshoz tartozó személyek utaznak együtt.

A mindenkori koronavírus-helyzetre vonatkozó hiteles központi tájékoztatás az alábbi oldalakon érhető el: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ és https://www.gov.si/hu/temak/covid-19-jarvany/.

Biztonság:  

A világjárvány miatt nem javasoljuk a külföldre utazás! Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok, Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc biztonsági besorolása a II- es kategóriába került. 

Terrorizmus:

Szlovénia terrorfenyegetettséget tekintve azon országok csoportjába tartozik, ahol kevésbé várható terrorcselekmények elkövetése. Mindamellett ma már egyetlen ország sem tekintheti magát a terrorizmustól teljesen védettnek. 

Utazás:

2017. április 7-én megkezdődött a módszeres ellenőrzés a schengeni külső határokon, így a szlovén-horvát határon is, ennek megfelelően, mind a felnőtt mind a gyermekek esetében, csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet belépni az országba. Az intézkedés következtében a forgalom nagyságának függvényében bármikor számítani lehet hosszabb várakozási időre, különösen a legforgalmasabb határátkelőhelyeken (Jelšane/Obrežje, az Isztria felé, illetve a Ljubljana-Zágráb autópályán). /).  Az osztrák hatóságok ideiglenesen visszaállították az ellenőrzést a teljes osztrák-szlovén határszakaszon a belépési oldalon, így a Szlovéniából Ausztria felé tartó járművek torlódásokra számíthatnak, különösen a forgalmasabb helyeken (pl.: Karavankák-alagút), főként a szabadságos időszakokban. A szlovén-olasz határon mindkét fél végez szúrópróbaszerű ellenőrzéseket. Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy a határátkelőhelyen az EU állampolgárok utazási okmányai is ellenőrzésre kerülnek, így kérjük fokozottan ügyeljenek arra, hogy csak érvényes utazási okmányokkal induljanak el (útlevél vagy személyi igazolvány). A szlovén-horvát határhelyzetről szlovén/angol nyelven a www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx oldal ad aktuális tájékoztatást, további információs lehetőségek: www.utinform.hu +36 1 3362400 és www.policija.si/eng/index.php/component/content/article/2/96-border-crossing

Fontosabb telefonszámok:

Általános segélyhívó (mentők, tűzoltóság): 112
Rendőrség: 113
Szlovén Autóklub (AMZS) segélyszolgálat: 1987

Beutazási, tartózkodási feltételek:

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek:
Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba: 

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

IGEN
További információt az alábbi linken talál: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel  

Személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Ideiglenes személyi igazolvány:
Elvárt érvényessége: 
IGEN
Az utazás utolsó napjáig. 
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: NEM úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): NEMKiskorúak beutazása: 

A kiskorúaknak szintén rendelkeznie kell a fent felsorolt okmányok valamelyikével. Egyéb meghatalmazás nincs előírva, azonban a szlovén hatóságok, a nem szüleivel utazó kiskorúak esetében javasolnak, egy a szülők nevét és elérhetőségét tartalmazó írásos dokumentumot, amely megkönnyíti az értesítést egy esetleges baleset vagy egyéb esemény esetén.

Gyermekek szállítása:

Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy Szlovéniában szigorú szabályok vonatkoznak a gyermekek csoportos szállítására, amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló törvény (Zakon o predpisih cestnega prometa (ZPrCP)) 90. paragrafusa szabályoz. Ennek főbb elemi: 

Gyermekcsoportok busszal történő szállításakor, a városi buszközlekedéstől eltekintve, a gyermekeknek a buszba beépített üléseken kell ülniük és beépített védőövvel kell legyenek bekötve. 

Gyermekek csoportját személygépkocsival csak olyan személy szállíthatja, aki legkevesebb három éve rendelkezik B kategóriás gépkocsivezetői engedéllyel, busszal pedig olyan személy, aki legkevesebb egy éves hivatásos buszvezetői gyakorlattal rendelkezik (D1 vagy D kategória). 

A D kategóriás buszok hivatásos vezetői, akik egy évnél kevesebb munkatapasztalattal rendelkeznek, csak abban az esetben szállíthatnak gyermekcsoportot buszban, amennyiben korábban legkevesebb két évig hivatásos gépkocsivezetői minőségben C kategóriás járművet vezettek. 

A D1-es kategóriás buszok hivatásos vezetői csak 16-nál kevesebb ülőhelyes buszban szállíthatnak gyermekcsoportot abban az esetben, ha korábban legkevesebb két évig hivatásos gépkocsivezetői minőségben C kategóriás járművet vezettek. A gépjárművön emellett szabályosan fel kell tüntetni, hogy az gyerekeket szállít. 

A rendőrök a sofőr állapotát (pl. fáradság) is ellenőrizhetik. 

A törvény betartása más EU tagállamok állampolgárjaira nézve is kötelező erővel bír az országhatárok átlépését követően, azok megszegése pedig pénzbírsággal jár (a hivatkozott törvény szerint 250 eurós bírság a sofőrnek és 1000 eurós bírság a cégnek).

Vízum: Nem szükséges.

Szlovéniában továbbra is érvényben van az országban 3 napnál több időt tartózkodó személyek regisztrációjának kötelezettsége. Ennek értelmében, azoknak, akik 3 napnál többet tartózkodnak az országban a jogszabály értelmében regisztrálniuk kell a helyi rendőrségen (ez alól kivételt jelentenek a hivatalos szálláshelyek, akik elvégzik a regisztrációt). Az eljárás díjmentes. 

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy 500-1200 € mértékű büntetést szabhatnak ki arra a külföldi állampolgárra, aki érvényes úti okmány nélkül tartózkodik Szlovéniában. Ugyanez alkalmazható abban az esetben is, amennyiben a külföldi állampolgár nem jelenti be úti okmányának elvesztését. Ugyanezek a büntetési tételek vonatkoznak azokra is, akik érvényes személyigazolvány és/vagy útlevél nélkül kívánnak Szlovéniába Horvátország felől belépni. 

Házikedvencek beutazása:

http://portal.nebih.gov.hu/-/kedvtelesbol-tartott-allatok-utaztatasara-vonatkozo-tajekoztato

Vám:

További hasznos információ az országról

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Szlovénia időjárása az ország legnagyobb területén hasonló Magyarországéhoz, azonban a hegyekben olyan szélsőséges viszonyok is tapasztalhatók, amelyekre a közlekedőknek, túrázóknak fel kell készülniük. Szlovénia, mint alapvetően hegyvidéki ország kiváló lehetőségeket nyújt szabadidő sportokhoz (hegymászás, hegyi túrák, túra-kerékpározás, vadvízi túrák). A külföldi turistákat érő balesetek nagy része felelőtlenségből, felkészületlenségből vagy a helyismeret hiányából fakadóan következik be. Fokozottan kérjük az extrém sportok kedvelőit, hogy minden esetben körültekintően járjanak el, és csak jól szervezett túrákra, kellő helyi ismerettel rendelkező, szakszerű túravezető irányításával, a környezet/évszak követelte technikai felszereléssel és az időjárási előrejelzések figyelembevételével induljanak el.

Biztosítás: Az utazás megkezdése előtt mindenképpen javasolt az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU Kártya) kiváltása, melyet a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állít ki, érvényességi ideje egy év. Tekintettel arra, hogy a turisták által sűrűn látogatott szlovéniai üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg a Szlovén Köztársaságban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Közlekedés: Rövidtávú tartózkodás esetén a magyar vezetői engedélyt elfogadják. A Szlovén Köztársaság területén minden személygépkocsi részére, belterületen is kötelező a nappali fényszóró, valamint minden rendelkezésre álló (első-hátsó) biztonsági öv használata. Külföldi forgalmi rendszámú személygépjárművek részére is kötelező november 15 és március 15-e között a téli gumi használata, vagy ha az nincs, akkor hóláncot kötelező tartani az autóban. Egyes hegyvidéki utakon, amennyiben azt jelzik, a hólánc megléte minden esetben megkövetelt, amit ellenőriznek is.

A személygépjárművek vezetőinél a megengedett véralkoholszint max. 0,05%, a kezdő vezetőknél (azaz a jogosítvány megszerzése után 2 évig) 0,0%. Vezetés közben mobiltelefon csak kihangosítóval használható. A szlovén jogszabályok értelmében tilos dohányozni olyan járműben, amelyben 18 év alatti személy is utazik. A sebességhatárok személyautók számára: 50 km/h (lakott területen), 90 km/h (lakott területen kívül), 110 km/h (gyorsforgalmi úton, ez kék színű autópálya táblával jelölve), 130 km/h (autópályán, zöld színű autópálya táblával jelölve). Néhány autópálya szakaszon 110km/h a sebességhatár (pl. A5 magyar határ-Maribor), az alagutakban pedig általában 100 km/h. Felhívjuk a figyelmet, hogy több autópályán is elhelyeztek sebességmérő kamerákat, illetve az alagutakban szinte mindenhol mérik a sebességet. A Trojane hágónál az A1-es autópályán pedig átlagsebesség mérésére alkalmas készülékek is vannak. A kamerák felvétele alapján a szlovén rendőrség bírságot szab ki, amelyet közvetlenül megküld a gépjármű üzembentartójának. Tapasztalataink szerint már néhány km/h-ás sebességtúllépés esetén is előfordulhat büntetés. Szlovéniában az autópályák és a jelentősebb gyorsforgalmi utak, valamint néhány alacsonyabb rendű út, összesen 612 km hosszú útszakasz használatáért útdíjat kell fizetni. Alagutak esetében csupán a Karavankák-alagút díjköteles. A szlovéniai közutakon a Szlovén Autópályakezelő (DARS) különösen szigorúan ellenőrzi az autópálya matricák meglétét és helyes felragasztását (erről bővebben itt olvashatnak: https://www.dars.si/Content/doc/vinjeta-navodila-za-prodajalce/Instructions%20for%20sellers_HU.pdf), ezért minden beutazónak azt tanácsoljuk, hogy még a határátlépés előtt vásároljon autópálya matricát A matrica nélkül közlekedőkre 300-800 EUR büntetést róhatnak ki. A matricáról további információt talál angolul a DARS honlapján (www.dars.si). Felhívjuk a személygépjárművel utazók figyelmét, a szlovén szabályozás két díjkategóriát különböztet meg a személygépjármű autópálya matrica esetében, 2A díjkategória - amennyiben az autó első tengely felett mért magassága legfeljebb 1,3 méter, 2B díjkategória – amennyiben az autó első tengely felett mért magassága meghaladja az 1,3 métert. A 3,5 tonna feletti járművek díjfizetésével kapcsolatban a DARS alábbi oldalán találhat információkat (angolul).

Felhívjuk az országban 3.5 tonna feletti járművel közlekedők figyelmét arra, hogy 2018. április 1-jétől „DarsGo” néven bevezetésre került az elektronikus útdíjfizetés a szlovén gyorsforgalmi úthálózaton, egyúttal ettől az időponttól megszűntek a jelenleg alkalmazott útdíjfizetési lehetőségek (bővebb információ magyar nyelven: https://www.darsgo.si/portal/hu/otthon). 

2019. január 1- től a DarsGo elektronikus útdíjfizetés hatálya alá eső, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó gépjárművek estében a szlovén autópályán a Ljubljana- Koper és Ljubljana- Šentrupert szakaszain a koperi kikötőbe vezető második vasúti vágány finanszírozása céljára útdíjpótlékot számolnak fel. A pótlékot is tartalmazó útdíjárak listája itt található. A pótlékot a kék színnel jelölt szakaszokon számítják fel.

A Šentilj és Koper közötti A1-es autópályán 2021. január 15-től 06.00 és 18.00 óra között tilos lesz az előzés a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépjárműveknek. Emellett továbbra is tilos lesz számukra az előzés az alagutakban, az elágazásoknál, valamint a várost elkerülő utakon. Napközben a háromsávos szakaszokon, valamint éjszaka az előzés továbbra is engedélyezett.  

Azokat a szakaszokat, ahol a csúcsidőben már most is tilos az előzés, közlekedési jelzőtáblákkal jelölik, a szabálysértések feletti ellenőrzést a rendőrség végzi. A szabálysértőkre 300 eurós bírságot szabnak ki.

2021. május 24-étől (hétfőtől) helyreáll a közlekedés a ljubljanai keleti körgyűrűn (A1/E57), miután befejeződik a Golovec alagút keleti (Magyarország felé vezető) alagútcsövének felújítása.

A 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó gépjárművek közlekedési rendjének módosításáról a G1-6 Postojna-Jelšane és a G1-7 Kozina-Starod útszakaszokon itt olvashat >>

A Szlovéniába belépő külföldi személyfuvarozók (buszok, kisbuszok, stb.) utazási céljuktól függetlenül adózási kötelezettség alá esnek Szlovéniában. Az autóbuszt üzemeltetőnek (az utazás szervezőjétől függetlenül) szlovén adószámot kell kérnie (ennek menetéről bővebb információ:  https://ljubljana.mfa.gov.hu/page/szloven-adoszam-kivaltasa) és jelentést kell benyújtania a Szlovéniában/Szlovénián keresztül megtett fuvarokról, amelyek után adót kell fizetnie. Az időszakos szállítást végző személyek számára a részletes leírás magyar nyelven, az alábbi helyen található. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy Szlovéniában szigorú szabályok vonatkoznak a gyermekek csoportos szállítására, amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló törvény (Zakon o predpisih cestnega prometa (ZPrCP) www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793) 90. paragrafusa szabályoz. Ennek főbb elemi: A busszal utazó gyermekek csoportját legkevesebb egy, 21 évesnél idősebb személynek kell kísérnie, a gyermekeknek utazás közben szabályosan beépített üléseken, biztonsági övvel bekötve kell ülniük, a gyermekek csoportját személyautóban csak három évnél több vezetési gyakorlattal rendelkező gépkocsivezető szállíthatja, a buszvezetőknek pedig legalább egy éves buszvezetési gyakorlattal kell rendelkezniük, és az utóbbiról fel kell tudni mutatni a munkaadó igazolását. A gépjárművön emellett szabályosan fel kell tüntetni, hogy az gyerekeket szállít. A rendőrök a sofőr állapotát (pl. fáradság) is ellenőrizhetik. 

Az utóbbi időben több kamiont is büntettek amiatt, hogy az erős szél miatt életbe léptetett korlátozás ellenére használta a gyorsforgalmi utat. A főként téli időszakban fellépő bóra (Burja) erős széllökései miatt sokszor korlátozzák a helyi hatóságok a tehergépjármű forgalmat, főként a Ljubljana-Koper, illetve a H4-es gyorsforgalmi utakon. Ilyenkor fontos figyelni a kijelzőket, amelyek tájékoztatnak a korlátozásokról.

FONTOS: Szabálysértés elkövetése esetén a kiszabott bírság befizethető a helyszínen készpénzben, vagy a rendőrségen. Helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságoló szerv felhívja a bírságolt személy figyelmét, hogy amennyiben meghatározott időn belül kifizeti a bírságot (ez általában 8 vagy 16 nap), akkor a büntetésnek csak a felét kell kifizetnie. A bírság befizetésének megtagadása esetén az igazoltató hatóság ideiglenesen bevonhatja a vezető és a gépkocsi (a tehergépkocsi és a rakomány) okmányait, amelyeket azonban az összeg befizetését követően azonnal visszaadnak. A konzulátusnak a hatályos jogszabályok értelmében kiszabott helyszíni bírságok mértékét és a szlovén hatóságok ezzel kapcsolatos döntését nem áll módjában befolyásolni. Ennek megfelelően a konzulátusnak nincs arra hatásköre, hogy a helyszínen eljáró szlovén rendőrt felhívja telefonon és vele a büntetés nagyságáról vagy annak jogszerűségéről egyeztessen. Amennyiben a megbírságolt magyar állampolgárnak bármilyen jellegű észrevétele van, akkor utólag panasszal élhet az eljáró hatóságnál, alapszabályként a bírság kiszabásától számított 8 napon belül. A panasz továbbításában természetesen segítséget nyújt a konzulátus.

Irataik eltűnése esetén kérjük, jelentsék be a legközelebbi rendőrségen, továbbá útlevelük elvesztése, eltulajdonítása esetén lehetőleg rendőrségi jegyzőkönyv birtokában 3 munkanapon belül jelentsék be azt a nagykövetség konzuli osztályán.

Teendők autó/kamion műszaki meghibásodása esetén a visszaélések elkerülése érdekében: Felhívjuk a kedves állampolgárok figyelmét – legfőképpen a Celje és környékére utazókét – hogy amennyiben autójukkal, kamionjukkal az autópályán vagy annak valamely megállójában műszaki okok miatt kénytelenek megállni, a kiérkező szlovén autómentő által kiállított papírt csak akkor írják alá, amennyiben meggyőződtek a műszaki hiba valódiságáról és a gépkocsi üzemképtelenségéről. Amennyiben az autómentő az Önök akarata ellenére el kívánja szállíttatni a gépjárművet, javasoljuk, hogy haladéktalanul értesítsék a 112-es/113-as segélyhívón keresztül a szlovén rendőrséget és a rendőrségi intézkedés megtörténtéig ne hagyják el a helyszínt. Abban az esetben, ha Önök aláírják az autómentő által adott papírt, illetve kifizetik az autómentő cég költségeit, panaszukat a továbbiakban kizárólag jogi úton, polgári peres eljárás keretében tudják érvényesíteni.

A szlovén autópályákon az utóbbi időszakban többször előfordult, hogy a műszaki hibás autót/kamiont elvontató cég kirívó összeget kívánt elkérni a magyar autó/ kamion vezetőjétől szolgáltatásáért, majd a járművet addig nem engedte útnak, amíg az összeget ki nem fizették. Ennek elkerülésére fontos, hogy csak a szlovén autópálya kezelő (DARS), illetve a vele szerződésben lévő szlovén autóklub (AMZS) által megbízott alvállalkozókra bízzuk a jármű elvontatását. A hivatalos alvállalkozók tarifái nem lehetnek magasabbak az AMZS honlapján szereplő összegeknél, amelyekről az alábbi linken lehet tájékozódni. Amennyiben magasabb a számla, úgy javasoljuk az itt szereplő árakra való hivatkozást. Utólag is van lehetőség panaszt tenni a DARS-nál vagy az AMZS-nél a számla bemutatásával. Az autó/kamion vontatási ügyek kapcsán helyben tapasztalt súlyos jogsérelem esetén (azaz áru lefoglalása és/vagy fizikai személy szabad-mozgásának korlátozása esetén) javasolt a helyi rendőrség értesítése. Műszaki hiba esetén az 1987-es telefonszámon lehet segítséget kérni az AMZS-től (kommunikációs nyelvként lehet használni az angolt és a németet, de van magyarul tudó munkatárs is).

A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművek elvontatása: 2019. április 1-től megváltoztak a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek elvontatásának szabályai. Az elvontatást az autópályáról és a gyorsforgalmi utakról ezentúl kizárólag csak a szlovén autópályakezelő – DARS - alvállalkozó cégei végezhetik. Szem előtt kell tartani, hogy az autópálya pihenők parkolói az autópályahálózat részét képezik, az innen történő elvontatást úgyszintén csak a DARS alvállalkozói végezhetik. 

Az alvállalkozók listája és működésük területi felosztása itt tekinthető meg:  https://www.dars.si/VZDRZEVANJE/Storitev_avtovleke

A saját szervezésben, vagy asszisztencia által történő elvontatást büntetik!

A törvény értelmében a meghibásodott, megsérült, elhagyott járműveket a leállósávról és az ún. segélyöblökről (muravidéki autópálya) legkésőbb két órán belül, az autópálya parkolóiból pedig 72 órán belül el kell távolítani.

A jármű elvontatása: A jármű elvontatása csak a DARS munkatársának jelenlétében történhet. Javasoljuk, hogy a visszaélések megelőzése érdekében erre fokozottan figyeljenek. Javasoljuk továbbá, hogy az arról szóló megállapodás is a DARS munkatársának jelenlétében szülessen meg, hogy a járművet hova vontassák, és csak az ilyen módon megszületett egyértelmű megállapodás után kerüljön aláírásra a vontatás megrendeléséről szóló papír. Amennyiben a gépjárművet nem haza, vagy nem valamely szervízbe viszik, az elvontatás általában a vontató cég legközelebbi védett parkolójába történik. A vontatás költségeit a helyszínen kell rendezni, az előszámla szerinti fizetés javasolt. A vontatócég a fizetés biztostékaként feltartóztathatja a járművet és a rajta lévő árut.

Parkolókban várakozó meghibásodott járművek: Az autópályahálózathoz tartozó parkolókban a teherautók és a kamionok legfeljebb 72 órát várakozhatnak. Kisebb meghibásodások esetén a parkolóban történő gépkocsijavítás megengedett. A parkolóból történő elvontatás esetén a DARS munkatársának jelen kell lennie és egyedül ő (és nem a vontató cég) dönthet arról, hogy a gépjármű megjavítható-e a parkolóban. A visszaélések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy amennyiben a vontatócég a DARS munkatársának jelenléte nélkül, illetve az Önök akarata ellenére kívánja elvontatni a járművet, követeljék a DARS munkatársának jelenlétét.  

Egyéb tudnivalók: Az alvállalkozó vontatócégek járművein szerepelnie kell a DARS mágneses logójának, amelyen ez a felirat szerepel: „DARS, Pogodbenik Dars Št. (az alvállalkozó száma)”. A logó itt tekinthető meg.

Az alvállalkozóknak a DARS által előírt árjegyzéket kell alkalmazniuk, amely itt tekinthető meg. Számlázási és egyéb visszaélések esetén az BYZovlBt9c5Q2OJTNMaW5mb2RhcnNAZGFycy5zaQ== és a UkORJQjhd9RlFcrJmZ0Z3BAZGFycy5zaQ== e-mail címre lehet panaszt küldeni.

A gépjárművek meghibásodása, megsérülése és elhagyása esetén a 00 386 1 5188-518 (belföldről az 1970-es) telefonszámot kell hívni.

Ügyintézés helyi hatóságoknál és intézményekben: A hivatali idő munkanapokon általában 8-15 óra között van, szerdai napokon jellemzően hosszabb az ügyfélfogadási idő. A nagy bevásárlóközpontok hétköznaponként általában 20 óráig, vasárnaponként 15 óráig tartanak nyitva.

Vallási és viselkedési kultúra: Szlovénia túlnyomórészt katolikus ország, állami ünnepeiken kívül alapvetően a katolikus egyház ünnepeit tartják.

Közegészség, egészségügyi helyzet: Fertőzőbetegségek és járványok tekintetében azonos a helyzet a többi fejlett EU tagállammal. További információ: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/egeszsegugyi-tudnivalok

Hegyimentők honlapja, mely a https://www.grzs.si/ címen érhető el.

Egyéb információ (lásd a külképviselet honlapján)