Hitelesítési kérelmek beadása

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügyfélszolgálat 2018. április 30-án és 2018. május 1-jén zárva tart.

Az ügyfélfogadás rendje:

Az okiratok beadása: hétfőtől csütörtökig minden nap 9.00-12.00 óra között (sorszám szerint)

A felülhitelesített okiratok felvétele: hétfőtől csütörtökig minden nap 15.00-16.00 óra között, pénteken 11.00-12.00 óra között (érkezési sorrendben)

Pénteken kizárólag az elkészült okiratok felvétele lehetséges!

Az okiratokat bárki írásbeli meghatalmazás nélkül beadhatja, és fel is veheti az átvételkor kiadott elismervénnyel.

FELÜLHITELESÍTÉSI KÉRELEM/REQUEST FORM FOR LEGALISATION

Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet irányadó, tehát Apostille tanúsítvány kiállítása esetén az ügyintézési határidő 15 nap, míg miniszteri felülhitelesítés esetén 8 nap. Tekintettel a nyári hónapokban tapasztalható jelentősen megnövekedett ügyforgalomra azt az év más hónapjaiban biztosított kedvezményt, mely szerint a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00-16.00 óra között fel lehet venni, (amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk), a napi ügyforgalom függvényében tudjuk biztosítani.

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja felülhitelesítendő aláírásonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben (magyar forint), pontos összegben fizetendő.

Cím:
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület fsz.

* * *

Tájékoztatásul jelezzük, hogy 2017. január 1-től az anyakönyvi kivonatokra nem kell beszerezni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított közbenső felülhitelesítést. Az anyakönyvi kivonatok így bármely célország esetében közvetlenül a kiállítást követően benyújthatók ügyfélszolgálatunkon (továbbra is érvényes ugyanakkor az a szabály, hogy csak 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonat látható el felülhitelesítéssel, az ennél régebben kiállított anyakönyvi kivonatok helyett tehát újat kell beszerezni).