Amennyiben a konzul tudomást szerez magyar állampolgár halálesetéről, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről.

Ha a holttestet az eltemetésére kötelezett hozzátartozó Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolatfelvételben. A további ügyintézés során az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet, amennyiben a hozzátartozó nem Magyarországon kívánja megindítani az anyakönyvezési eljárást. A Konzuli Szolgálat hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban  nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban az érdekelt jár el személyesen vagy meghatalmazottja útján.

Halottszállítási engedély

Holttest külföldről Magyarországra történő szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet által kiállítandó halottszállítási engedélyt.   

Elhunyt személy hamvait tartalmazó urna hazaszállításához a konzul részéről nem szükséges engedély. A további tudnivalókról a szállítást végző temetkezési szolgáltatónál (vagy légitársaságnál) érdeklődhet.

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön történt halálesetét Magyarországon is anyakönyvezni kell. A kérelem benyújtható a haláleset helye szerinti államban működő magyar nagykövetség konzuljánál

A helyi sajátosságokra is figyelemmel kérjük, tájékozódjon a haláleset helye szerint illetékes konzulnál.

Bővebb információt itt talál >>