Amennyiben Ön külföldön munkát vállal és jogvitába keveredik, a Konzuli Szolgálatnak nincs lehetősége Önt munkaügyi eljárásban képviselni vagy munkajogi vitában eljárni.

Javasoljuk, hogy az Önt megkárosító céggel szemben ügyvéd megbízásával, polgári peres úton indítson eljárást, illetve küldjön számára fizetési felszólítást. Ehhez elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a munkáltató cég alapvető adataival (a cég neve, a bejegyzés helye, a cégvezető neve és elérhetősége). Külföldön bejegyzett cég esetében az eljárást a munkaszerződésben megnevezett vagy a cég székhelye szerinti bíróságon kell lefolytatni.

Tanácsok külföldi munkavállaláshoz az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) magyarországi irodájától >> 

További hasznos információk >>  

Külföldi vonatkozású családjogi viták (családjogi kapcsolaton alapuló tartási ügyek, jogellenes gyermekelviteli ügyek, gyermekkel való kapcsolattartást érintő ügyek) esetében haladéktalanul forduljon az  Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályához.

A Konzuli Szolgálat nem tud közreműködni külföldi büntetések, bírságok elengedésében, csökkentésében. A konzulnak nincs lehetősége arra, hogy egy adott büntetőügyben, szabálysértési ügyben a jogi út mellőzésével érjen el szabadlábra helyezést vagy a helyszíni bírság elengedését, összegének csökkentését. A bírságok külképviseleten történő befizetésére nincs lehetőség!

Felhívjuk az Európába gépjárművel útra kelők figyelmét a külföldi közlekedési szabályok betartására. Magyarország mint az EUCARIS (az európai gépjármű és jogosítványadatok gyors lekérdezését segítő nyilvántartási rendszer) tagja a külföldi hatóság kérésére kiadja a szabálysértő magyar állampolgár gépjármű- és vezetői engedély adatait. A külföldi hatóság magyarországi lakcímre is küldhet felszólítást a külföldi tartózkodás során közlekedési szabálysértésért kiszabott bírság befizetésére.