A Kormány a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020 kormányrendeletével, valamint a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 kormányrendeletével módosította a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő beutazásának feltételeit.

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be. 

A Korm.rendelet teljes szövegét az alábbi linken találja. 

A rendeletek egyes pontjainak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek 

Amennyiben határátlépéssel kapcsolatos további információra van szüksége, forduljon a magyar határrendészethez: www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo | Tájékoztatás a határátlépés általános szabályairól (ORFK) - érdeklődni lehet a RcWKvW62h0ziYa29yb25hdmlydXNAYm0uZ292Lmh1 e-mail címen is. 

Bővebb információ a határátkelők nyitva tartásáról és az engedélyezett forgalom típusáról az alábbi linken talál.

For information on border crossing please consult the following web pages: