A 81/2020 (IV. 1.) Kormányrendelet értelmében megváltoztak a Magyarország területére történő belépés szabályai.

A fenti kormányrendelet, illetve a diplomáciai, illetve konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmények alapján Magyarország területére személyforgalomban beléphet:

  • a magyar állampolgár, 
  • azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja, 
  • és a Magyarországon akkreditált diplomata. 

Nem léphet be Magyarország területére a tartózkodási engedéllyel rendelkező nem EGT tagállami állampolgár. 

Méltányossági kérelem

Fenti kategóriába nem tartozó, Magyarországra beutazni kívánó személyek (beleértve a Regisztrációs igazolással és magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártyával rendelkező EGT tagállami állampolgárokat; továbbá magyar állampolgár külföldi családtagját is, tekintet nélkül arra, hogy rendelkezik-e tartózkodási engedéllyel) méltányossági kérelmet nyújthatnak be a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére az ORFK hivatalos honlapján található elektronikus kérelem formájában: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz 

A méltányossági kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, a benyújtásával kapcsolatos ügyféltájékoztató >> itt található.  

Üzleti beutazás kapcsolt vállalkozások számára: A Magyarországra a Cseh Köztársaságból, Lengyelországból, Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Dél-Koreából és Japánból haza érkező magyar állampolgár, aki ezen országok területéről üzleti útról tért haza, nem köteles házi karanténba vonulni. Ennek feltétele, hogy a magyar állampolgár egy magyar vagy bármely fent említett államban bejegyzett olyan cég vezetője vagy munkavállalója, amely cég egyben egy bármely fent említett államban bejegyzett másik céggel kapcsolt vállalkozásként működik. A kapcsolt vállalkozás fogalma a 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontjában található. Az utazás üzleti célját a belépéskor valószínűsíteni kell. 

A rendelet szerint továbbá Magyarország területére a cseh, lengyel, német, osztrák, szlovák, dél-koreai és japán állampolgárok egyedi felmentés és karanténkötelezettség nélkül beléphetnek, ha az állampolgárságuk szerinti ország területéről utaznak Magyarországra, valamint utazásuk a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti céllal történik. Az üzleti célt a belépéskor valószínűsíteni kell.  

A humanitárius korridor útvonalait; valamint a határátkeléshez igénybe vehető határátkelőhelyeket; azok nyitvatartási idejét és a várható várakozási időt ezen a linken tekintheti meg: www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo  

Amennyiben határátlépéssel kapcsolatos további információra van szüksége, forduljon a magyar határrendészethez: www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo