A Kormány a 282/2020. (VI.17.) rendeletével a veszélyhelyzetet 2020. június 18-val megszüntette, s a 283/2020. (VI.17.) Korm.rendelet által kihirdetett járványügyi készültség időszakára vonatkozó utazási korlátozásokat a 291/2020. (VI.17.) Korm.rendeletben rögzítette.

A fenti kormányrendelet alapján Magyarország területére személyforgalomban korlátozás nélkül (karanténkötelezettség nélkül, légi, szárazföldi, és vízi úton is) beléphet:

  • a magyar állampolgár, 
  • az Európai Uniós tagállamok, az EGT megállapodásban részes államok, valamint Svájc állampolgárai (kivéve Egyesült Királyság), 
  • és a  fenti személyek harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjai. 

Továbbá:

  • A 14 napos karanténkötelezettség és a kötelező egészségügyi vizsgálat fenntartása mellett beléphet az a fenti kategóriákba nem eső nem magyar állampolgár, aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság által kiadott, valamely jogcímen 90 napot meghaladó magyarországi tartózkodásra jogosító, érvényes engedélyével, s az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja. 
    Mentesül a karanténkötelezettség alól az a belépésre jogosult nem magyar állampolgár, aki a belépést megelőző 5 napban két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – negatív eredményeiről szóló magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki.
  • A külgazdasági és külügyminiszter 9/2020 (VI.17.) KKM rendelete szerint nemzetközi viszonosság alapján korlátozás nélkül beléphetnek Magyarország területére a Szerb Köztársaság állampolgárai.
  • A külgazdasági és külügyminiszter 9/2020 (VI.17.) KKM rendelete szerint Ukrajna állampolgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra ugyancsak beléphetnek, de kötelesek az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belül tartózkodni.
  • Dél-Koreából és Japánból ugyancsak beutazhat Magyarország területére üzleti beutazás céljából az a nem magyar állampolgár, aki ezen országok területén bejegyzett olyan cég vezetője vagy munkavállalója, amely cég egyben egy bármely fent említett államban bejegyzett másik céggel kapcsolt vállalkozásként működik. A kapcsolt vállalkozás fogalma a 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontjában található. Az utazás üzleti célját a belépéskor valószínűsíteni kell.

A fenti kategóriákba nem tartozó, külföldről érkező nem magyar állampolgárok Magyarország területére nem léphetnek be, kivéve, ha a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv felmentést ad. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  ad felmentést.

Méltányossági kérelem az ORFK hivatalos honlapján található elektronikus kérelem formájában, magyar nyelven nyújtható be: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz 

A méltányossági kérelem meghatalmazott útján is benyújtható, a benyújtásával kapcsolatos ügyféltájékoztató itt található.  

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át:

a) akinél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 betegség gyanúja nem merül fel, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A fenti szabályok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban az ORFK-t szíveskedjenek megkeresni, figyelemmel arra, hogy azok végrehajtásában az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai illetékesek. A Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt! Az ORFK elérhetőségei: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek 

Amennyiben határátlépéssel kapcsolatos további információra van szüksége, forduljon a magyar határrendészethez: www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo